Added Swedish translation.
authorPeter Karlsson <peter@softwolves.pp.se>
Fri, 26 Oct 2007 22:12:52 +0000 (00:12 +0200)
committerPeter Karlsson <peterk@debian.org>
Fri, 26 Oct 2007 22:12:52 +0000 (00:12 +0200)
po/debtags.sv.po [new file with mode: 0644]
po/langs.sv.po [new file with mode: 0644]
po/pdo.sv.po [new file with mode: 0644]
po/sections.sv.po [new file with mode: 0644]
po/templates.sv.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/debtags.sv.po b/po/debtags.sv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cda0614
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4057 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Debian webwml organization\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-08-12 18:13+0200\n"
+"Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
+"Language-Team: debian-l10n-swedish@lists.debian.org\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Facet: accessibility, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Accessibility Support"
+msgstr "Hjälpmedelsfunktioner"
+
+#. Tag: accessibility::input, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Input Systems"
+msgstr "Inmatningssystem"
+
+#. Tag: accessibility::input, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Applies to input methods for non-latin languages as well as special input\n"
+" systems."
+msgstr ""
+" Gäller inmatningsmetoder för icke-latinska språk, samt speciella \n"
+" inmatningssytem."
+
+#. Tag: accessibility::ocr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text Recognition (OCR)"
+msgstr "Textigenkänning (OCR)"
+
+#. Tag: accessibility::ocr, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Optical Character Recognition"
+msgstr " Optisk teckenigenkänning"
+
+#. Tag: accessibility::screen-magnify, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Screen Magnification"
+msgstr "Skärmförstorning"
+
+#. Tag: accessibility::screen-reader, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Screen Reading"
+msgstr "Skärmläsare"
+
+#. Tag: accessibility::speech, short desc
+#. Tag: sound::speech, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Speech Synthesis"
+msgstr "Talsyntes"
+
+#. Tag: accessibility::speech-recognition, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Speech Recognition"
+msgstr "Röstigenkänning"
+
+#. Tag: accessibility::TODO, short desc
+#. Tag: admin::TODO, short desc
+#. Tag: culture::TODO, short desc
+#. Tag: devel::TODO, short desc
+#. Tag: field::TODO, short desc
+#. Tag: game::TODO, short desc
+#. Tag: hardware::TODO, short desc
+#. Tag: made-of::TODO, short desc
+#. Tag: interface::TODO, short desc
+#. Tag: implemented-in::TODO, short desc
+#. Tag: junior::TODO, short desc
+#. Tag: mail::TODO, short desc
+#. Tag: office::TODO, short desc
+#. Tag: works-with::TODO, short desc
+#. Tag: works-with-format::TODO, short desc
+#. Tag: scope::TODO, short desc
+#. Tag: role::TODO, short desc
+#. Tag: security::TODO, short desc
+#. Tag: sound::TODO, short desc
+#. Tag: special::TODO, short desc
+#. Tag: suite::TODO, short desc
+#. Tag: protocol::TODO, short desc
+#. Tag: filetransfer::TODO, short desc
+#. Tag: uitoolkit::TODO, short desc
+#. Tag: use::TODO, short desc
+#. Tag: web::TODO, short desc
+#. Tag: network::TODO, short desc
+#. Tag: x11::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Need an extra tag"
+msgstr "Behöver ett märke till"
+
+#. Tag: accessibility::TODO, long desc
+#. Tag: admin::TODO, long desc
+#. Tag: culture::TODO, long desc
+#. Tag: devel::TODO, long desc
+#. Tag: field::TODO, long desc
+#. Tag: game::TODO, long desc
+#. Tag: hardware::TODO, long desc
+#. Tag: made-of::TODO, long desc
+#. Tag: interface::TODO, long desc
+#. Tag: implemented-in::TODO, long desc
+#. Tag: junior::TODO, long desc
+#. Tag: mail::TODO, long desc
+#. Tag: office::TODO, long desc
+#. Tag: works-with::TODO, long desc
+#. Tag: works-with-format::TODO, long desc
+#. Tag: scope::TODO, long desc
+#. Tag: role::TODO, long desc
+#. Tag: security::TODO, long desc
+#. Tag: sound::TODO, long desc
+#. Tag: special::TODO, long desc
+#. Tag: suite::TODO, long desc
+#. Tag: protocol::TODO, long desc
+#. Tag: filetransfer::TODO, long desc
+#. Tag: uitoolkit::TODO, long desc
+#. Tag: use::TODO, long desc
+#. Tag: web::TODO, long desc
+#. Tag: network::TODO, long desc
+#. Tag: x11::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The package can be categorised along this facet, but the right tag for it "
+"is\n"
+" missing.\n"
+" .\n"
+" Mark a package with this tag to signal the vocabulary maintainers of cases\n"
+" where the current tag set is lacking."
+msgstr ""
+" Paketet kan kategoriseras i denna avdelning, men det riktiga märket för det\n"
+" saknas.\n"
+" ."
+" Använd detta märke för ett paket för att signalisera för ansvariga för\n"
+" vokabulären var den nuvarande uppsättningen märken har begränsningar."
+
+#. Facet: admin, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Administration"
+msgstr "Systemadministration"
+
+#. Tag: admin::accounting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Accounting"
+msgstr "Bokföring"
+
+#. Tag: admin::automation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Automation and scheduling"
+msgstr "Automatisering och schemaläggning"
+
+#. Tag: admin::automation, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Automating the execution of software in the system."
+msgstr " Automatisering av exekvering av programvara på systemet."
+
+#. Tag: admin::backup, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Backup and Restoration"
+msgstr "Säkerhetskopiering och återställning"
+
+#. Tag: admin::benchmarking, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Benchmarking"
+msgstr "Prestandamätning"
+
+#. Tag: admin::boot, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Boot"
+msgstr "Systemstart"
+
+#. Tag: admin::cluster, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Clustering"
+msgstr "Klustring"
+
+#. Tag: admin::configuring, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Configuration Tool"
+msgstr "Konfigurationsverktyg"
+
+#. Tag: admin::file-distribution, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File Distribution"
+msgstr "Fildistribution"
+
+#. Tag: admin::filesystem, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Filesystem Tool"
+msgstr "Filsystemsverktyg"
+
+#. Tag: admin::filesystem, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Creation, maintenance, and use of filesystems"
+msgstr " Skapa, underhålla och använda filsystem"
+
+#. Tag: admin::forensics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Forensics and Recovery"
+msgstr "Undersökningar och återhämtning"
+
+#. Tag: admin::forensics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Recovering lost or damaged data.\n"
+" This tag will be split into admin::recovery\n"
+" and security::forensics."
+msgstr ""
+" Återskapa förlorad eller skadad data.\n"
+" Märket kommer att delas i admin::recovery\n"
+" och security::forensics."
+
+#. Tag: admin::hardware, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Support"
+msgstr "Maskinvarustöd"
+
+#. Tag: admin::install, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System installation"
+msgstr "Systeminstallation"
+
+#. Tag: admin::issuetracker, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Issue tracker"
+msgstr "Problemspårning"
+
+#. Tag: admin::kernel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kernel or Modules"
+msgstr "Kärna eller moduler"
+
+#. Tag: admin::logging, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Logging"
+msgstr "Loggning"
+
+#. Tag: admin::login, short desc
+#. Tag: use::login, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Login"
+msgstr "Inloggning"
+
+#. Tag: admin::login, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Logging into the system"
+msgstr " Inloggning på systemet"
+
+#. Tag: admin::monitoring, short desc
+#. Tag: use::monitor, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Monitoring"
+msgstr "Övervakning"
+
+#. Tag: admin::package-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Package Management"
+msgstr "Pakethantering"
+
+#. Tag: admin::power-management, short desc
+#. Tag: hardware::power, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Power Management"
+msgstr "Strömhantering"
+
+#. Tag: admin::recovery, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data recovery"
+msgstr "Dataåterställning"
+
+#. Tag: admin::user-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "User Management"
+msgstr "Användarhanterin"
+
+#. Tag: admin::virtualization, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Virtualization"
+msgstr "Virtualisering"
+
+#. Tag: admin::virtualization, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" This is not hardware emulation, but rather those facilities that allow to\n"
+" create many isolated compartments inside the same system."
+msgstr ""
+" Detta är inte maskinvaruemulering, utan snarare de funktioner som gör det\n"
+" möjligt att skapa flera isolerade avdelningar inom samma system."
+
+#. Facet: biology, short desc
+#. Tag: field::biology, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Biology"
+msgstr "Biologi"
+
+#. Facet: biology, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " How is the package related to the field of biology."
+msgstr " Hur paketet är relaterat till biologifältet."
+
+#. Tag: biology::emboss, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "EMBOSS"
+msgstr "EMBOSS"
+
+#. Tag: biology::emboss, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Packages related to the European Molecular Biology Open Software Suite."
+msgstr ""
+" Paket relaterade till European Molecular Biology Open Software Suite."
+
+#. Tag: biology::format:aln, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Clustal/ALN"
+msgstr ""
+
+#. Tag: biology::format:aln, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Used in multiple alignment of biological sequences."
+msgstr ""
+
+#. Tag: biology::format:nexus, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Nexus"
+msgstr ""
+
+#. Tag: biology::format:nexus, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Popular format for phylogenetic trees."
+msgstr ""
+
+#. Tag: biology::nuceleic-acids, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Nucleic acids"
+msgstr "Nukleärsyror"
+
+#. Tag: biology::nuceleic-acids, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Software that works with sequences of nucleic acids: \n"
+" DNA, RNA but also non-natural nucleic acids such as PNA or LNA."
+msgstr ""
+" Programvara som arbetar med nukleärsyresekvenser: \n"
+" DNA, RNA, men även icke-naturliga nukleärsyror som PNA eller LNA."
+
+#. Tag: biology::peptidic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Proteins"
+msgstr "Proteiner"
+
+#. Tag: biology::peptidic, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Software that works with sequences of aminoacids: peptides and proteins."
+msgstr ""
+" Programvara som arbetar med sekvenser av aminosyror: peptider och proteiner."
+
+#. Facet: culture, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Culture"
+msgstr "Kultur"
+
+#. Facet: culture, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " The culture for which the package provides special support"
+msgstr " Vilken kultur paketet ger specialstöd för"
+
+#. Tag: culture::afrikaans, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Afrikaans"
+msgstr "Afrikaans"
+
+#. Tag: culture::arabic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabiska"
+
+#. Tag: culture::basque, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Basque"
+msgstr "Baskiska"
+
+#. Tag: culture::bengali, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bengali"
+msgstr "Bengali"
+
+#. Tag: culture::bokmaal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Norwegian Bokmaal"
+msgstr "Bokmål (norska)"
+
+#. Tag: culture::bosnian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bosnian"
+msgstr "Bosniska"
+
+#. Tag: culture::brazilian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Brazilian"
+msgstr "Brasiliansk"
+
+#. Tag: culture::bulgarian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bulgariska"
+
+#. Tag: culture::catalan, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Catalan"
+msgstr "Katalanska"
+
+#. Tag: culture::chinese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Chinese"
+msgstr "Kinesiska"
+
+#. Tag: culture::czech, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Czech"
+msgstr "Tjeckiska"
+
+#. Tag: culture::croatian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Croatian"
+msgstr "Kroatiska"
+
+#. Tag: culture::danish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Danish"
+msgstr "Danska"
+
+#. Tag: culture::dutch, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dutch"
+msgstr "Nederländska"
+
+#. Tag: culture::esperanto, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Tag: culture::estonian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estniska"
+
+#. Tag: culture::faroese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Faroese"
+msgstr "Färöiska"
+
+#. Tag: culture::farsi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Farsi"
+msgstr "Persiska"
+
+#. Tag: culture::finnish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Finnish"
+msgstr "Finska"
+
+#. Tag: culture::french, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "French"
+msgstr "Franska"
+
+#. Tag: culture::german, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "German"
+msgstr "Tyska"
+
+#. Tag: culture::greek, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Greek"
+msgstr "Grekiska"
+
+#. Tag: culture::hebrew, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebreiska"
+
+#. Tag: culture::hindi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hindi"
+msgstr "Hindi"
+
+#. Tag: culture::hungarian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Ungerska"
+
+#. Tag: culture::icelandic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Isländska"
+
+#. Tag: culture::irish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Irish (Gaeilge)"
+msgstr "Iriska (gaelige)"
+
+#. Tag: culture::italian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Italian"
+msgstr "Italienska"
+
+#. Tag: culture::japanese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japanska"
+
+#. Tag: culture::korean, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Korean"
+msgstr "Koreanska"
+
+#. Tag: culture::mongolian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mongolian"
+msgstr "Mongoliska"
+
+#. Tag: culture::nynorsk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Norwegian Nynorsk"
+msgstr "Nynorska"
+
+#. Tag: culture::norwegian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Norska"
+
+#. Tag: culture::polish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Polish"
+msgstr "Polska"
+
+#. Tag: culture::portuguese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugisiska"
+
+#. Tag: culture::punjabi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Punjabi"
+msgstr "Punjabi"
+
+#. Tag: culture::romanian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumänska"
+
+#. Tag: culture::russian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Russian"
+msgstr "Ryska"
+
+#. Tag: culture::serbian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Serbian"
+msgstr "Serbiska"
+
+#. Tag: culture::slovak, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Slovak"
+msgstr "Slovakiska"
+
+#. Tag: culture::spanish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Spanish"
+msgstr "Spanska"
+
+#. Tag: culture::swedish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Swedish"
+msgstr "Svenska"
+
+#. Tag: culture::taiwanese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Taiwanese"
+msgstr "Taiwanesiska"
+
+#. Tag: culture::tajik, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tajik"
+msgstr "Tadjikiska"
+
+#. Tag: culture::tamil, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tamil"
+msgstr "Tamil"
+
+#. Tag: culture::thai, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Thai"
+msgstr "Thailändska"
+
+#. Tag: culture::turkish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turkiska"
+
+#. Tag: culture::ukrainian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukrainska"
+
+#. Tag: culture::uzbek, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Uzbek"
+msgstr "Uzbekiska"
+
+#. Tag: culture::welsh, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Welsh"
+msgstr "Walesiska"
+
+#. Facet: devel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::bugtracker, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bug Tracking"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::buildtools, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Build Tool"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::code-generator, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Code Generation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::code-generator, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Parser, lexer and other code generators"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::compiler, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compiler"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::debian, short desc
+#. Tag: suite::debian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Debian"
+msgstr "serbiska"
+
+#. Tag: devel::debian, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Tools, documentation, etc. of use primarily to Debian developers."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::debugger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Debugging"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::doc, short desc
+#. Tag: role::documentation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Documentation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::docsystem, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Literate Programming"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::docsystem, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Tools and auto-documenters"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::ecma-cli, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ECMA CLI"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::ecma-cli, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Tools and libraries for development with implementations of \n"
+" the ECMA CLI (Common Language Infrastructure), like Mono\n"
+" or DotGNU Portable.NET."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::editor, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Source Editor"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::examples, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Examples"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::ide, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IDE"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::ide, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Integrated Development Environment"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::interpreter, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Interpreter"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::i18n, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Internationalization"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:ada, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ada Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:c, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:c++, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C++ Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:c-sharp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C# Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:fortran, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Fortran Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:haskell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Haskell Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:java, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Java Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:ecmascript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ecmascript/JavaScript Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:lisp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lisp Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:lua, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lua Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:ml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ML Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:objc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Objective-C Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:ocaml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OCaml Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:octave, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU Octave Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:pascal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Pascal Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:perl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Perl Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:php, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PHP Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:pike, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Pike Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:prolog, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Prolog Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:python, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Python Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:r, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU R Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:ruby, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ruby Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:scheme, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scheme Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:sql, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SQL"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::lang:tcl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tcl Development"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::library, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Libraries"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::machinecode, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Machine Code"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::machinecode, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Assemblers and other machine-code development tools."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::modelling, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Modelling"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::modelling, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Programs and libraries that support creation of software models\n"
+" with modelling languages like UML or OCL."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::packaging, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packaging"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::packaging, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Tools for packaging software."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::prettyprint, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Prettyprint"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::prettyprint, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Code pretty-printing and indentation/reformatting."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::profiler, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Profiling"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::profiler, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Profiling and optimization tools."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::rcs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Revision Control"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::rcs, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " RCS (Revision Control System) and SCM (Software Configuration Manager)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::rpc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RPC"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::rpc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Remote Procedure Call, Network transparent programming"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::runtime, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Runtime Support"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::runtime, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Runtime environments of various languages and systems."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::testing-qa, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Testing and QA"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::testing-qa, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Tools for software testing and quality assurance."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::ui-builder, short desc
+#. Facet: interface, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "User Interface"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::ui-builder, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Tools for designing user interfaces."
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::web, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Web"
+msgstr ""
+
+#. Tag: devel::web, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Web-centric frameworks, CGI libraries and other web-specific development\n"
+" tools."
+msgstr ""
+
+#. Tag: educational, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "[Edu] Educational Software"
+msgstr ""
+
+#. Facet: field, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Field"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::arts, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Arts"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::astronomy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Astronomy"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::biology:bioinformatics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bioinformatics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::biology:bioinformatics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Sequence analysis software."
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::biology:molecular, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Molecular biology"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::biology:molecular, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Software useful to molecular cloning and related wet biology."
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::biology:structural, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Structural biology"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::biology:structural, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Software useful to model tridimentional structures."
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::chemistry, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Chemistry"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::electronics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Electronics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::electronics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Circuit editors and other electronics-related software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::finance, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Financial"
+msgstr "finska"
+
+#. Tag: field::finance, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Accounting and financial software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::genealogy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Genealogy"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::geography, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Geography"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::geology, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Geology"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::linguistics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Linguistics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::mathematics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mathematics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::medicine, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Medicine"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::medicine:imaging, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Medical Imaging"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::physics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Physics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::religion, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Religion"
+msgstr ""
+
+#. Tag: field::statistics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Statistics"
+msgstr ""
+
+#. Facet: game, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Games and Amusement"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::adventure, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Adventure"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::arcade, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Action and Arcade"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::board, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Board"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::board:chess, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Chess"
+msgstr "kinesiska"
+
+#. Tag: game::card, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Card"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::demos, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Demo"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::fps, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "First person shooter"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::mud, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Multiplayer RPG"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::mud, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " MUDs, MOOs, and other multiplayer RPGs"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::platform, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Platform"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::puzzle, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Puzzle"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::rpg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Role-playing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::rpg:rogue, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Rogue-Like RPG"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::rpg:rogue, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Games like Nethack, Angband etc."
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::simulation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Simulation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::sport, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Sport games"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::sport:racing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Racing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::strategy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Strategy"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::tetris, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tetris-like"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::toys, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Toy or Gimmick"
+msgstr ""
+
+#. Tag: game::typing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Typing Tutor"
+msgstr ""
+
+#. Facet: hardware, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Enablement"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::camera, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Digital Camera"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::detection, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware detection"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::embedded, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Embedded"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::emulation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Emulation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::input, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Input Devices"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::input:joystick, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Joystick"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::input:keyboard, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Keyboard"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::input:mouse, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mouse"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::joystick, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Joystick (legacy)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::hamradio, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ham Radio"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::laptop, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Laptop"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::modem, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Modem"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::modem:dsl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "xDSL Modem"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::opengl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Requires video hardware acceleration"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::power:ups, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "UPS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::power:ups, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Uninterruptible Power Supply"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::power:acpi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ACPI Power Management"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::power:apm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "APM Power Management"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::printer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Printer"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::scanner, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Image-scanning hardware"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::storage, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Storage"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::storage:cd, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "CD"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::storage:cd, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Compact Disc"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::storage:dvd, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DVD"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::storage:dvd, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Digital Versatile Disc"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::storage:floppy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Floppy disk"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::usb, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "USB"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::usb, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Universal Serial Bus"
+msgstr ""
+
+#. Tag: hardware::video, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Graphics and Video"
+msgstr ""
+
+#. Facet: made-of, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Made Of"
+msgstr ""
+
+#. Facet: made-of, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " The languages or data formats used to make the package"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:dictionary, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dictionary"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:font, short desc
+#. Tag: x11::font, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Font"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:html, short desc
+#. Tag: works-with-format::html, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "HTML Hypertext Markup Language"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:icons, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Icons"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:info, short desc
+#. Tag: works-with-format::info, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Documentation in Info format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:man, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Manuals in nroff format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:pdf, short desc
+#. Tag: works-with-format::pdf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PDF Documents"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:postscript, short desc
+#. Tag: works-with-format::postscript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Postscript"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:sgml, short desc
+#. Tag: works-with-format::sgml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SGML, Standard Generalized Markup Language"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:svg, short desc
+#. Tag: works-with-format::svg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SVG, Scalable Vector Graphics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:tex, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TeX, LaTeX and DVI"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:vrml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VRML Virtual Reality Markup Language"
+msgstr ""
+
+#. Tag: made-of::data:xml, short desc
+#. Tag: works-with-format::xml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XML"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::3d, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Three-Dimensional"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::commandline, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Command Line"
+msgstr "rumänska"
+
+#. Tag: interface::daemon, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Daemon"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::daemon, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Runs in background, only a control interface is provided, usually on\n"
+" commandline."
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::framebuffer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Framebuffer"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::shell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Command Shell"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::svga, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Console SVGA"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::text-mode, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text-based Interactive"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::web, short desc
+#. Facet: web, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "World Wide Web"
+msgstr ""
+
+#. Tag: interface::x11, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X Window System"
+msgstr ""
+
+#. Facet: implemented-in, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Implemented in"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::ada, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ada"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::c, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::c++, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C++"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::c-sharp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C#"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::fortran, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Fortran"
+msgstr "koreanska"
+
+#. Tag: implemented-in::haskell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Haskell"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::java, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Java"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::ecmascript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ecmascript/Javascript"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::lisp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lisp"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::lua, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lua"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::ml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ML"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::objc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Objective C"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::ocaml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "OCaml"
+msgstr "tamil"
+
+#. Tag: implemented-in::perl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Perl"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::php, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PHP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::pike, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Pike"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::python, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Python"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::r, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU R"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::ruby, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ruby"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::scheme, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scheme"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::shell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "sh, bash, ksh, tcsh and other shells"
+msgstr ""
+
+#. Tag: implemented-in::tcl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TCL Tool Command Language"
+msgstr ""
+
+#. Facet: junior, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Junior Applications"
+msgstr ""
+
+#. Facet: junior, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Applications recommended for younger users"
+msgstr ""
+
+#. Tag: junior::arcade, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Arcade games"
+msgstr ""
+
+#. Tag: junior::games-gl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "3D games"
+msgstr ""
+
+#. Tag: junior::meta, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Metapackages"
+msgstr ""
+
+#. Facet: mail, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Electronic Mail"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::filters, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Filters"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::imap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IMAP Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::list, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::notification, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Notification"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::notification, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Software that notifies users about status of mailbox."
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::pop, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "POP3 Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::smtp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMTP Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::delivery-agent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mail Delivery Agent"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::delivery-agent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Software that delivers mail to users' mailboxes."
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::transport-agent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mail Transport Agent"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::transport-agent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Software that routes and transmits mail accross the system and the network."
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::user-agent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mail user agent"
+msgstr ""
+
+#. Tag: mail::user-agent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Software that allows users to access e-mail."
+msgstr ""
+
+#. Facet: office, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Office and business"
+msgstr ""
+
+#. Tag: office::finance, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Finance"
+msgstr ""
+
+#. Tag: office::groupware, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Groupware"
+msgstr ""
+
+#. Tag: office::presentation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Presentation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: office::project-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Project management"
+msgstr ""
+
+#. Tag: office::spreadsheet, short desc
+#. Tag: works-with::spreadsheet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Spreadsheet"
+msgstr ""
+
+#. Facet: works-with, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Works with"
+msgstr ""
+
+#. Facet: works-with, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" These tags describe what is the kind of data (or even processes, or "
+"people)\n"
+" that the package can work with."
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::3dmodel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "3D Model"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::archive, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Archive"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::audio, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Audio"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::bugs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bugs or Issues"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::db, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Databases"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::dictionary, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dictionaries"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::dtp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Desktop Publishing (DTP)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::fax, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Faxes"
+msgstr "färöiska"
+
+#. Tag: works-with::file, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Files"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::font, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Fonts"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::im, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Instant Messages"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::im, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " The package can connect to some IM network (or networks)."
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::logfile, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Logs"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::mail, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Email"
+msgstr "tamil"
+
+#. Tag: works-with::music-notation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Music Notation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::network-traffic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network traffic"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::network-traffic, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Routers, shapers, sniffers, firewalls and other tools\n"
+" that work with a stream of network packets."
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::people, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "People"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::pim, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Personal Information"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::image, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Image"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::image:raster, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Raster Image"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::image:raster, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Images made of dots, such as photos and scans"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::image:vector, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Vector Image"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::image:vector, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Images made of lines, such as graphs or most clipart"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::software:package, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packaged software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::software:running, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Running programs"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::software:source, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Source code"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::text, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::unicode, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Unicode"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::unicode, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Please do not tag programs with simple unicode support,\n"
+" doing so would make this tag useless.\n"
+" Ultimately all applications should have unicode support."
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with::video, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Video and Animation"
+msgstr ""
+
+#. Facet: works-with-format, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Supports Format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::bib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BibTeX"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::bib, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " BibTeX list of references"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::dvi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TeX DVI"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::dvi, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" DeVice Independent page description file, usually generated\n"
+" by TeX or LaTeX."
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::ldif, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "LDIF"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::ldif, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Lightweight Directory Interchange Format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::vrml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VRML 3D Model"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::vrml, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Virtual Reality Markup Language"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::iso9660, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ISO 9660 CD Filesystem"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::tar, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tar Archives"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::zip, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Zip Archives"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::mp3, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MP3 Audio"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::mpc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Musepack Audio"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::oggvorbis, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ogg Vorbis Audio"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::wav, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MS RIFF Audio"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::wav, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Wave uncompressed audio format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::jpg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "JPEG, Joint Picture Expert Group"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::gif, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GIF, Graphics Interchange Format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::odf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ODF, Open Document Format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::png, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PNG, Portable Network Graphics"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::swf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SWF, ShockWave Flash"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::tiff, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TIFF, Tagged Image File Format"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::docbook, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Docbook"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::man, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Manpages"
+msgstr "japanska"
+
+#. Tag: works-with-format::plaintext, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Plain text"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::tex, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TeX and LaTeX"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::oggtheora, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ogg Theora Video"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::xml:rss, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RSS Rich Site Summary"
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::xml:rss, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " XML dialect used to describe resources and websites."
+msgstr ""
+
+#. Tag: works-with-format::xml:xslt, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XSL Transformations (XSLT)"
+msgstr ""
+
+#. Facet: scope, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scope"
+msgstr ""
+
+#. Tag: scope::utility, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Utility"
+msgstr ""
+
+#. Tag: scope::utility, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" A narrow-scoped program for particular use case or few use cases. It\n"
+" only does something 10-20% of users in the field will need. Often has\n"
+" functionality missing from related applications."
+msgstr ""
+
+#. Tag: scope::application, short desc
+#. Tag: web::application, short desc
+#. Tag: x11::application, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application"
+msgstr ""
+
+#. Tag: scope::application, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Broad-scoped program for general use. It probably has functionality\n"
+" for 80-90% of use cases. The pieces that remain are usually to be\n"
+" found as utilities."
+msgstr ""
+
+#. Tag: scope::suite, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Suite"
+msgstr ""
+
+#. Tag: scope::suite, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Comprehensive suite of applications and utilities on the scale of\n"
+" desktop environment or base operating system."
+msgstr ""
+
+#. Facet: role, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Role"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::program, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Program"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::program, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Executable computer program."
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::shared-lib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Shared Library"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::shared-lib, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Shared libraries used by one or more programs."
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::plugin, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Plugin"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::plugin, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Add-on, pluggable program fragments enhancing functionality\n"
+" of some program or system."
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::debug-symbols, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Debugging symbols"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::debug-symbols, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Debugging symbols."
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::devel-lib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Development Library"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::devel-lib, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Library and header files used in software development or building."
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::source, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Source Code"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::source, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Human-readable code of a program, library or a part thereof."
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::data, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Standalone Data"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::app-data, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application Data"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::metapackage, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Metapackage"
+msgstr ""
+
+#. Tag: role::metapackage, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Packages that install suites of other packages."
+msgstr ""
+
+#. Facet: security, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Security"
+msgstr ""
+
+#. Facet: security, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " How the package is related to system security"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::antivirus, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Anti-Virus"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::authentication, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Authentication"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::cryptography, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Cryptography"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::cryptography, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Cryptographic and privacy-oriented tools."
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::firewall, short desc
+#. Tag: network::firewall, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Firewall"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::forensics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Forensics"
+msgstr "franska"
+
+#. Tag: security::forensics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Post-mortem analysis of intrusions."
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::ids, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Intrusion Detection"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::integrity, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File Integrity"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::integrity, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Tools to monitor system for changes in filesystem and report changes\n"
+" or tools providing other means to check system integrity."
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::log-analyzer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Log Analyzer"
+msgstr ""
+
+#. Tag: security::privacy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Privacy"
+msgstr ""
+
+#. Facet: sound, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Sound and Music"
+msgstr ""
+
+#. Tag: sound::compression, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compression"
+msgstr ""
+
+#. Tag: sound::midi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MIDI Software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: sound::mixer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mixing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: sound::player, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Playback"
+msgstr ""
+
+#. Tag: sound::recorder, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Recording"
+msgstr ""
+
+#. Tag: sound::sequencer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MIDI Sequencing"
+msgstr ""
+
+#. Facet: special, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Service tags"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::auto-inst-parts, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Secondary packages users won't install directly"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::ipv6-nosupport, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "NO IPv6 support"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::ipv6-nosupport, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Use this for packages that cannot yet or will never support IPv6."
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::obsolete, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Obsolete Packages"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::obsolete, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Packages that are not used any longer, also packages only left for upgrade\n"
+" purposes (merged / split packages)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::invalid-tag, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Invalid tag"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::invalid-tag, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" This tag means that the tag database contains a tag which is not present "
+"in\n"
+" the tag vocabulary.  The presence of this tag indicates a software bug: "
+"this\n"
+" should never show up."
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "!Not yet tagged packages!"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::a, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with a"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::b, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with b"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::c, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with c"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::d, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with d"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::e, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with e"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::f, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with f"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::g, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with g"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::h, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with h"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::i, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with i"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::j, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with j"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::k, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with k"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::l, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with l"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::m, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with m"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::n, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with n"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::o, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with o"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::p, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with p"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::q, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with q"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::r, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with r"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::s, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with s"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::t, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with t"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::u, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with u"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::v, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with v"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::w, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with w"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::x, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with x"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::y, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with y"
+msgstr ""
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::z, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with z"
+msgstr ""
+
+#. Facet: suite, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application Suite"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::apache, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::eclipse, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Eclipse"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::eclipse, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Eclipse tool platform and plugins."
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::emacs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Emacs"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gforge, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GForge"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gforge, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " A collaborative development platform."
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gimp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The GIMP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gkrellm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GKrellM Monitors"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gnome, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNOME"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gnu, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gnu, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Gnu's Not Unix. The package is part of the official GNU project"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gnustep, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNUStep"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gnustep, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "  GNUStep Desktop and WindowMaker"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gpe, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GPE"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::gpe, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "  GPE Palmtop Environment"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::kde, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "KDE"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::mozilla, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mozilla"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::mozilla, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Mozilla Browser and extensions"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::netscape, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Netscape Navigator"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::netscape, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " The pre-6.0 versions of netscape browser"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::openoffice, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OpenOffice.org"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::opie, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Open Palmtop (OPIE)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::roxen, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Roxen"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::samba, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SAMBA"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::webmin, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Webmin"
+msgstr "serbiska"
+
+#. Tag: suite::xfce, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XFce"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::xfce, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Lightweight desktop environment for X11."
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::xmms, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XMMS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::xmms2, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XMMS 2"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::zope, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ZOPE"
+msgstr ""
+
+#. Tag: suite::zope, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " The zope (web) publishing platform."
+msgstr ""
+
+#. Facet: protocol, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::db:mysql, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::db:mysql, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Protocol for accessing MySQL database server."
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::db:psql, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::db:psql, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Protocol for accessing PostgreSQL database server."
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ldap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "LDAP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ldap, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Lightweight Directory Access Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::atm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ATM"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::atm, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Asynchronous Transfer Mode, a high speed protocol for communication "
+"between\n"
+" computers in a network.\n"
+" .\n"
+" While ATM is used to implement *DSL networks, it has never gained "
+"widespread\n"
+" use as a technology for building local area networks (LANs), for which it "
+"was\n"
+" originally intended.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::bittorrent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BitTorrent"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::bittorrent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" BitTorrent is a protocol for peer-to-peer based file distribution over\n"
+" network.\n"
+" .\n"
+" Although the actual data transport happens between BitTorrent clients, one\n"
+" central node, the so-called trackers, is needed to keep a list of all "
+"clients\n"
+" that download or provide the same file.\n"
+" .\n"
+" Link: http://www.bittorrent.com/\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::corba, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "CORBA"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::corba, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Common Object Request Broker Architecture, a standard for interoperability\n"
+" between programs written in different languages and running on different \n"
+" hardware platforms. CORBA includes a client-server network protocol for\n"
+" distributed computing.\n"
+" .\n"
+" With this network protocol, CORBA clients on different computers and "
+"written\n"
+" in different languages can exchange objects over a CORBA server such as "
+"orbit2\n"
+" or omniORB.\n"
+" .\n"
+" Link: http://www.corba.org/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::dhcp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DHCP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::dhcp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Dynamic Host Configuration Protocol, a client-server network protocol for\n"
+" automatic assignment of dynamic IP addresses to computers in a TCP/IP "
+"network,\n"
+" rather than giving each computer a static IP address.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::dns, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DNS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::dns, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Domain Name System, a protocol to request information associated with "
+"domain\n"
+" names (like \"www.debian.org\"), most prominently the IP address. The "
+"protocol\n"
+" is used in communication with a DNS server (like BIND).\n"
+" .\n"
+" For the Internet, there are 13 root DNS servers around the world that keep "
+"the\n"
+" addresses of all registered domain names and provide this information to "
+"the\n"
+" DNS servers of Internet service providers.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ethernet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ethernet"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ethernet, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Ethernet is the most popular networking technology for creating local area\n"
+" networks (LANs).\n"
+" .\n"
+" The computers in an Ethernet network communicate over twisted-pair or "
+"fibre\n"
+" cables and are identified by their MAC address. Several different types of\n"
+" Ethernet exist, distinguishable by the maximum connection speed. The most\n"
+" widespread types today are 100MBit/s (100BASE-*) or 1GBit/s (1000BASE-*).\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::fidonet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FidoNet"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::fidonet, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" FidoNet is a mailbox system that enjoyed large popularity in the 1980s and\n"
+" 1990s.\n"
+" .\n"
+" The communication between the clients and FidoNet servers  was usually "
+"carried\n"
+" out over the telephone network using modems and could be used for "
+"transferring\n"
+" messages (comparable to email) and files.\n"
+" .\n"
+" Link: http://www.fidonet.org/\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Fidonet"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::finger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Finger"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::finger, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The Name/Finger protocol is a simple network protocol to provide "
+"extensive, \n"
+" public information about users of a computer, such as email address, "
+"telephone\n"
+" numbers, full names etc.\n"
+" .\n"
+" Due to privacy concerns, the Finger protocol is not widely used any more,\n"
+" while it widespread distribution in the early 1990s.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Finger_protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1288.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ftp, short desc
+#. Tag: filetransfer::ftp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FTP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" File Transfer Protocol, a protocol for exchanging and manipulation files "
+"over\n"
+" networks and extensively used on the Internet.\n"
+" .\n"
+" The communication between FTP servers and clients uses two channels, the\n"
+" control and the data channel. While FTP was originally used with\n"
+" authentication only, most FTP servers on the Internet provide anonymous,\n"
+" passwordless access. Since FTP does not support encryption, sensitive data\n"
+" transfer is carried out over SFTP today.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::http, short desc
+#. Tag: filetransfer::http, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "HTTP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::http, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" HyperText Transfer Protocol, one of the most important protocols for the\n"
+" World Wide Web.\n"
+" .\n"
+" It controls the data transfer between HTTP servers such as Apache and HTTP\n"
+" clients, which are web browsers in most cases. HTTP resources are "
+"requested\n"
+" via URLs (Universal Resource Locators). While HTTP normally only supports "
+"file\n"
+" transfer from server to client, the protocol supports sending information "
+"to\n"
+" HTTP servers, most prominently used in HTML forms.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Http\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ident, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ident"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ident, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The Ident Internet protocol helps to identify or authenticate the user of\n"
+" a network connection.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Ident"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::imap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IMAP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::imap, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Internet Message Access Protocol, a protocol used for accessing email on a\n"
+" server from a email client such as KMail or Evolution.\n"
+" .\n"
+" When using IMAP, emails stay on the server and can be categorized, edited,\n"
+" deleted etc. there, instead of having the user download all messages onto\n"
+" the local computer, as POP3 does.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ip, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ip, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Internet Protocol (v4), a core protocol of the Internet protocol suite and\n"
+" the very basis of the Internet.\n"
+" .\n"
+" Every computer that is connected to the Internet has an IP address (a 4-"
+"byte\n"
+" number, typically represented in dotted notation like 192.25.206.10).\n"
+" Internet IP addresses are given out by the Internet Corporation for "
+"Assigned\n"
+" Names and Numbers (ICANN). Normally, computers on the Internet are not\n"
+" accessed by their IP address, but by their domain name.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ipv6, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IPv6"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ipv6, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Internet Protocol (v6), the next-generation Internet protocol, which "
+"overcomes\n"
+" the restrictions of IP (v4), like shortage of IP addresses, and is supposed "
+"to\n"
+" form the new basis of the Internet in the future, replacing IP (v4).\n"
+" .\n"
+" Many programs already support IPv6 along with IP (v4), although it is "
+"still\n"
+" seldomly used.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6\n"
+" Link: http://www.ipv6.org/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::irc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IRC"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::irc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Internet Relay Chat, a protocol for text chatting over network, "
+"extensively\n"
+" used on the Internet. It supports chat rooms, so-called channels, as well "
+"as\n"
+" private, one-to-one communication.\n"
+" .\n"
+" IRC servers are organized in networks, so that a client can connect to a\n"
+" geographically near IRC server, that itself is connected to other IRC "
+"servers\n"
+" spread over the whole world.\n"
+" .\n"
+" The official Debian channel is #debian on the freenode network.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::jabber, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Jabber"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::jabber, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The Jabber protocol is an instant messaging protocol on the basis of the "
+"XMPP\n"
+" protocol. Additionally to private one-to-one communication, it also "
+"supports\n"
+" chat rooms, and it is used in the Jabber IM network as well as for the IM\n"
+" capabilities for the new GoogleTalk network.\n"
+" .\n"
+" In contrast to other IM networks like MSN, ICQ or AIM, the Jabber servers "
+"are\n"
+" free software and can be used to create a private chat platform or have an "
+"own\n"
+" server to connect to the Jabber network.\n"
+" .\n"
+" Link: http://www.jabber.org\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Jabber"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::kerberos, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kerberos"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::kerberos, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Kerberos is a authentication protocol for computer networks for secure\n"
+" authentication over an otherwise insecure network, using symmetric\n"
+" cryptography and a third party service provider, that is trusted both by\n"
+" client and server.\n"
+" . \n"
+" The authentication mechanism provided by Kerberos is mutual, so that not "
+"only\n"
+" a server can be sure of a client's identity, but also a client can be sure "
+"a\n"
+" connection to a server is not intercepted.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Kerberos_%28protocol%29\n"
+" Link: http://http://www.ietf.org/rfc/rfc4120.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::lpr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "LPR"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::lpr, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The Line Printer Daemon protocol, a protocol used for accessing or "
+"providing\n"
+" network print services in a Unix network, but also used for local setups.\n"
+" .\n"
+" CUPS, the Common Unix Printing System, was developed to replace the old\n"
+" LPD/LPR system, while maintaining backwards compatibility.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Line_Printer_Daemon_protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::msn-messenger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MSN Messenger"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::msn-messenger, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The MSN messenger protocol is the protocol that is used by Microsoft's own\n"
+" instant messaging network.\n"
+" .\n"
+" The protocol is a proprietary protocol. Although Microsoft once send a "
+"draft\n"
+" of the protocol specification to the IETF, it has since dated out and "
+"clients\n"
+" that connect to the MSN Messenger network have to rely on reverse-"
+"engineered\n"
+" information.\n"
+" .\n"
+" Link: http://www.hypothetic.org/docs/msn/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::nfs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "NFS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::nfs, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Network File System, a protocol originally developed by Sun Microsystems "
+"in\n"
+" 1984 and defined in RFCs 1094, 1813, and 3530 (obsoletes 3010) as a\n"
+" distributed file system, allows a user on a client computer to access "
+"files\n"
+" over a network as easily as if attached to its local disks.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::nntp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "NNTP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::nntp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Network News Transfer Protocol, a protocol for reading in writing Usenet\n"
+" articles (a Usenet article is comparable with an email), but also used\n"
+" among NNTP servers to transfer articles. \n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc977.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::oscar, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OSCAR (AIM/ICQ)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::oscar, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Open System for CommunicAtion in Realtime, an instant messaging used by\n"
+" AOL's instant messaging network (AIM). The protocol versions 7, 8 and 9\n"
+" of the ICQ IM network are also instances of the OSCAR protocol.\n"
+" .\n"
+" OSCAR is a binary proprietary protocol. Since there is no official "
+"documentation,\n"
+" clients that connect to AIM or ICQ have to rely on information that has\n"
+" been reverse-engineered.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/OSCAR_protocol\n"
+" Link: http://www.oilcan.org/oscar/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::pop3, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "POP3"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::pop3, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Post Office Protocol, a protocol to download emails from a mail server,\n"
+" designed for users that have only intermittent connection to the Internet.\n"
+" .\n"
+" In contrast to IMAP server, messages that are downloaded via POP3 are not\n"
+" supposed to stay on the server afterwards, since POP3 does not support\n"
+" multiple mailboxes for one account on the server.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::radius, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RADIUS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::radius, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Remote Authentication Dial In User Service, a protocol for authentication,\n"
+" authorization and accounting of network access, mostly used by Internet\n"
+" service providers handle handle dial-up Internet connections.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2865.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::sftp, short desc
+#. Tag: filetransfer::sftp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SFTP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::sftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" SSH File Transfer Protocol, a protocol for secure, encrypting file "
+"exchange\n"
+" and manipulation over insecure networks, using the SSH protocol.\n"
+" .\n"
+" SFTP provides a complete set of file system operations, different from its\n"
+" predecessor SCP, which only allowed file transfer. It is not, other than "
+"the\n"
+" name might suggest, the a version of the FTP protocol executed through an\n"
+" SSH channel.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_file_transfer_protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::smb, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMB"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::smb, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Server Message Block, a protocol for providing file access and printer "
+"sharing\n"
+" over network, mainly used by Microsoft Windows(tm). CIFS (Common Internet "
+"File\n"
+" System) is a synonym for SMB\n"
+" .\n"
+" Although SMB is a proprietary protocol, the Samba project reverse-"
+"engineered\n"
+" the protocol and developed both client and server programs for better\n"
+" interoperability in mixed Unix/Windows networks.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block\n"
+" Link: http://www.samba.org/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::smtp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMTP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::smtp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Simple Mail Transfer Protocol, a protocol or for transmitting emails over "
+"the\n"
+" Internet.\n"
+" .\n"
+" Every SMTP server utilizes SMTP to hand on emails to the next mail server\n"
+" until an email arrives at its destination, from where it is usually "
+"retrieved\n"
+" via POP3 or IMAP \n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::snmp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SNMP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::snmp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Simple Network Management Protocol, a member of the Internet protocol "
+"suite\n"
+" and used for monitoring or configuring network devices.\n"
+" .\n"
+" SNMP servers normally run on network equipment like routers.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc3411.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::soap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SOAP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::soap, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Simple Object Access Protocol, a protocol for exchanging messages between\n"
+" different computers in a network. The messages are encoded in XML and "
+"usually\n"
+" sent over HTTP.\n"
+" .\n"
+" SOAP is used to provide APIs to web services, such as the Google API to\n"
+" utilize Google's searching engine from client applications.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP\n"
+" Link: http://www.w3.org/TR/soap/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ssh, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SSH"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ssh, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Secure Shell, a protocol for secure, encrypted network connections. SSH "
+"can\n"
+" be used to execute programs on a remote host with an SSH server over "
+"secure\n"
+" otherwise insecure protocols through an SSH channel. The main use is, as "
+"the\n"
+" name suggest, to provide encrypted login and shell access on remote "
+"servers.\n"
+" .\n"
+" SSH authentication can be done with password or, which is the preferred\n"
+" mechanism, via asymmetric public/private key cryptography.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ssl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SSL/TLS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::ssl, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Secure Socket Layer/Transport Layer Security, a protocol that provides \n"
+" secure encrypted communication on the Internet. It is used to authenticate\n"
+" the identity of a service provider (such as a Internet banking server) and\n"
+" to secure the communications channel.\n"
+" .\n"
+" Otherwise insecure protocols such as FTP, HTTP, IMAP or SMTP can be\n"
+" transmitted over SSL/TLS to secure the transmitted data. In this case, an\n"
+" \"S\" is added to the protocol name, like HTTPS, FTPS etc.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::tcp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TCP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::tcp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Transport Control Protocol, a core protocol of the Internet protocol suite\n"
+" and used for data transport.\n"
+" .\n"
+" TCP is used as the transport protocol for many services on the Internet,\n"
+" such as FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP etc.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::udp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "UDP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::udp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" User Datagram Protocol, a core protocol of the Internet protocol suite\n"
+" and used for data transport.\n"
+" .\n"
+" UDP is not as reliable as TCP, but faster and thus better fit for\n"
+" time-sensitive purposes, like the DNS protocol and VoIP.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::voip, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VoIP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::voip, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Voice over IP, a general term for protocols that route voice conversations\n"
+" over the Internet.\n"
+" .\n"
+" Popular VoIP protocols are SIP, H.323 and IAX.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::webdav, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "WebDAV"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::webdav, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" Web-based Distributed Authoring and Versioning, a extension of the HTTP\n"
+" protocol to support creating and changing documents on an HTTP server. "
+"Thus,\n"
+" the client can access the documents on an HTTP server as it would those on "
+"the\n"
+" local file system.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV\n"
+" Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2518.txt"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::xmlrpc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XML-RPC"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::xmlrpc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" XML Remote Procedure Call, a simple protocol for remote procedure calls "
+"that\n"
+" uses XML for encoding and the HTTP protocol for transport.\n"
+" .\n"
+" SOAP, which is a considerably more sophisticated protocol, was developed "
+"from\n"
+" XML-RPC.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/XML-RPC\n"
+" Link: http://www.xmlrpc.com/"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::yahoo-messenger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Yahoo! Messenger"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocol::yahoo-messenger, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" The Yahoo! Messenger protocol is used to connect to Yahoo!'s instant "
+"messaging\n"
+" network.\n"
+" .\n"
+" This a proprietary binary protocol without any official documentation. "
+"Clients\n"
+" that connect to the Yahoo! Messenger network have to rely on reverse-"
+"engineered\n"
+" information.\n"
+" .\n"
+" Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger\n"
+" Link: http://www.venkydude.com/articles/yahoo.htm"
+msgstr ""
+
+#. Facet: filetransfer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File Transfer"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::ftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " File Transfer Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::http, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " HyperText Transfer Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::sftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Secure File Transfer Protocol"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::smb, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMB and CIFS"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::smb, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Windows file and printer sharing (SMB)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::dcc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IRC DCC"
+msgstr ""
+
+#. Tag: filetransfer::dcc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Direct Client to Client protocol used by Internet Relay Chat clients."
+msgstr ""
+
+#. Facet: uitoolkit, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Interface Toolkit"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::athena, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Athena Widgets"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::fltk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FLTK"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::glut, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GLUT"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::gnustep, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNUstep"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::gtk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GTK"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::motif, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lesstif/Motif"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::ncurses, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ncurses TUI"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::qt, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "QT"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::sdl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SDL"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::tk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TK"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::wxwidgets, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "wxWidgets"
+msgstr ""
+
+#. Tag: uitoolkit::xlib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X library"
+msgstr ""
+
+#. Facet: use, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Purpose"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::analysing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Analysing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::analysing, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Software for turning data into knowledge."
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::browsing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Browsing"
+msgstr "bosniska"
+
+#. Tag: use::chatting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Chatting"
+msgstr "kroatiska"
+
+#. Tag: use::checking, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Checking"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::checking, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid ""
+" All sorts of checking, checking a filesystem for validity, checking\n"
+" a document for incorrectly spelled words, checking a network for \n"
+" routing problems. Verifying."
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::comparing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Comparing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::comparing, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " To find what relates or differs in two or more objects."
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::compressing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compressing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::configuring, short desc
+#. Tag: network::configuration, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Configuration"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::converting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Conversion"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::dialing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dialup Access"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::downloading, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Downloading"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::driver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Driver"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::editing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Editing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::entertaining, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Entertaining"
+msgstr "interlingua"
+
+#. Tag: use::filtering, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Filtering"
+msgstr "interlingua"
+
+#. Tag: use::gameplaying, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Game Playing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::learning, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Learning"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::organizing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Organisation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::playing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Playing Media"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::printing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Printing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::proxying, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Proxying"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::routing, short desc
+#. Tag: network::routing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Routing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::searching, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#, fuzzy
+msgid "Searching"
+msgstr "serbiska"
+
+#. Tag: use::scanning, short desc
+#. Tag: network::scanner, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scanning"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::storing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Storing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::synchronizing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Synchronisation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::timekeeping, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Time and Clock"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::transmission, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Transmission"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::typesetting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Typesetting"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::viewing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Visualization"
+msgstr ""
+
+#. Tag: use::text-formatting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text Formatting"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::appserver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application Server"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::blog, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Blog Software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::browser, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Browser"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::cms, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Content Management (CMS)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::cgi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "CGI"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::commerce, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "E-commerce"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::forum, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Forum"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::portal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Portal"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::scripting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scripting"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::search-engine, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Search engine"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::server, short desc
+#. Tag: network::server, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Server"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::wiki, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Wiki Software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: web::wiki, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Wiki software, servers, utilities and plug-ins."
+msgstr ""
+
+#. Facet: network, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Networking"
+msgstr ""
+
+#. Tag: network::client, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Client"
+msgstr ""
+
+#. Tag: network::hiavailability, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "High Availability"
+msgstr ""
+
+#. Tag: network::load-balancing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Load Balancing"
+msgstr ""
+
+#. Tag: network::service, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Service"
+msgstr ""
+
+#. Tag: network::vpn, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VPN or Tunneling"
+msgstr ""
+
+#. Facet: x11, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X Windowing System"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::applet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Applet"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::display-manager, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Login Manager"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::display-manager, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " Display managers (graphical login screens)"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::library, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Library"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::screensaver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Screen Saver"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::terminal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Terminal Emulator"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::theme, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Theme"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::window-manager, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Window Manager"
+msgstr ""
+
+#. Tag: x11::xserver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X Server"
+msgstr ""
+
+#. Tag: bbs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bulletin Board Systems"
+msgstr ""
+
+#. Tag: data-exchange, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Exchange"
+msgstr ""
+
+#. Tag: desktop, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Desktop Environment"
+msgstr ""
+
+#. Tag: file-formats, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File formats"
+msgstr ""
+
+#. Tag: foreignos, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Foreign OS and Hardware"
+msgstr ""
+
+#. Tag: net, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IP Networking"
+msgstr ""
+
+#. Tag: netcomm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network and Communication"
+msgstr ""
+
+#. Tag: numerical, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Calculation and numerical computation"
+msgstr ""
+
+#. Tag: office, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Office software"
+msgstr ""
+
+#. Tag: protocols, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IP protocol support"
+msgstr ""
+
+#. Tag: science, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Science"
+msgstr ""
+
+#. Tag: system, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System software and maintainance"
+msgstr ""
+
+#. Tag: vi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VI editor"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Armenian"
+#~ msgstr "armeniska"
+
+#~ msgid "English"
+#~ msgstr "engelska"
+
+#~ msgid "Portuguese (Brazilian)"
+#~ msgstr "portugisiska (Brasilien)"
+
+#~ msgid "Chinese (China)"
+#~ msgstr "kinesiska (Kina)"
+
+#~ msgid "Chinese (Hong Kong)"
+#~ msgstr "kinesiska (Hongkong)"
+
+#~ msgid "Chinese (Taiwan)"
+#~ msgstr "kinesiska (Taiwan)"
+
+#~ msgid "Chinese (Traditional)"
+#~ msgstr "kinesiska (traditionell)"
+
+#~ msgid "Chinese (Simplified)"
+#~ msgstr "kinesiska (förenklad)"
+
+#~ msgid "Indonesian"
+#~ msgstr "indonesiska"
+
+#~ msgid "Lithuanian"
+#~ msgstr "litauiska"
+
+#~ msgid "Slovene"
+#~ msgstr "slovenska"
+
+#~ msgid "Albanian"
+#~ msgstr "albaniska"
+
+#~ msgid "Amharic"
+#~ msgstr "amhariska"
+
+#~ msgid "Azerbaijani"
+#~ msgstr "azerbajdzjanska"
+
+#~ msgid "Belarusian"
+#~ msgstr "vitryska"
+
+#~ msgid "Breton"
+#~ msgstr "bretonska"
+
+#~ msgid "Cornish"
+#~ msgstr "corniska"
+
+#~ msgid "Gaelic (Scots)"
+#~ msgstr "skotska"
+
+#~ msgid "Galician"
+#~ msgstr "galiciska"
+
+#~ msgid "Irish"
+#~ msgstr "irländska"
+
+#~ msgid "Kalaallisut"
+#~ msgstr "grönländska"
+
+#~ msgid "Kannada"
+#~ msgstr "kanaresiska"
+
+#~ msgid "Kurdish"
+#~ msgstr "kurdiska"
+
+#~ msgid "Latvian"
+#~ msgstr "lettiska"
+
+#~ msgid "Macedonian"
+#~ msgstr "makedoniska"
+
+#~ msgid "Malay"
+#~ msgstr "malajiska"
+
+#~ msgid "Malayalam"
+#~ msgstr "malayalam"
+
+#~ msgid "Maltese"
+#~ msgstr "maltesiska"
+
+#~ msgid "Manx"
+#~ msgstr "manx"
+
+#~ msgid "Maori"
+#~ msgstr "maori"
+
+#~ msgid "Occitan (post 1500)"
+#~ msgstr "occitanska (efter 1500)"
+
+#~ msgid "Persian"
+#~ msgstr "persiska"
+
+#~ msgid "Slovenian"
+#~ msgstr "slovenska"
+
+#~ msgid "Tonga"
+#~ msgstr "tonga"
+
+#~ msgid "Twi"
+#~ msgstr "twi"
+
+#~ msgid "Vietnamese"
+#~ msgstr "vietnamesiska"
+
+#~ msgid "Xhosa"
+#~ msgstr "xhosa"
+
+#~ msgid "Yiddish"
+#~ msgstr "jiddisch"
+
+#~ msgid "Zulu"
+#~ msgstr "zulu"
+
+#~ msgid "Gallegan"
+#~ msgstr "galiciska"
diff --git a/po/langs.sv.po b/po/langs.sv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..15c70ed
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,309 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Debian webwml organization\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-19 23:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-26 20:00+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
+"Language-Team: debian-l10n-swedish@lists.debian.org\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:15
+msgid "Arabic"
+msgstr "arabiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:16
+msgid "Finnish"
+msgstr "finska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:17
+msgid "Croatian"
+msgstr "kroatiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:18
+msgid "Danish"
+msgstr "danska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:19
+msgid "Dutch"
+msgstr "nederländska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:20
+msgid "English"
+msgstr "engelska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:21
+msgid "Persian"
+msgstr "persiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:22
+msgid "French"
+msgstr "franska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:23
+msgid "German"
+msgstr "tyska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:24
+msgid "Armenian"
+msgstr "armeniska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:25
+msgid "Italian"
+msgstr "italienska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:26
+msgid "Japanese"
+msgstr "japanska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:27
+msgid "Korean"
+msgstr "koreanska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:28
+msgid "Spanish"
+msgstr "spanska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:29
+msgid "Portuguese"
+msgstr "portugisiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:30
+msgid "Portuguese (Brasilia)"
+msgstr "portugisiska (Brasilien)"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:31
+msgid "Portuguese (Portugal)"
+msgstr "portugisiska (Portugal)"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:32
+msgid "Chinese"
+msgstr "kinesiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:33
+msgid "Chinese (China)"
+msgstr "kinesiska (Kina)"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:34
+msgid "Chinese (Hong Kong)"
+msgstr "kinesiska (Hongkong)"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:35
+msgid "Chinese (Taiwan)"
+msgstr "kinesiska (Taiwan)"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:36 lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:37
+msgid "Swedish"
+msgstr "svenska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:38
+msgid "Polish"
+msgstr "polska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:39
+msgid "Norwegian"
+msgstr "norska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:40
+msgid "Turkish"
+msgstr "turkiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:41
+msgid "Russian"
+msgstr "ryska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:42
+msgid "Czech"
+msgstr "tjeckiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:43
+msgid "Esperanto"
+msgstr "esperanto"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:44
+msgid "Hungarian"
+msgstr "ungerska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:45
+msgid "Romanian"
+msgstr "rumänska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:46
+msgid "Slovak"
+msgstr "slovakiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:47
+msgid "Greek"
+msgstr "grekiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:48
+msgid "Catalan"
+msgstr "katalanska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:49
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "litauiska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:50
+msgid "Slovene"
+msgstr "slovenska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:51
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "bulgariska"
+
+#: lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:52
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "ukrainska"
+
+#~ msgid "Chinese (Traditional)"
+#~ msgstr "kinesiska (traditionell)"
+
+#~ msgid "Chinese (Simplified)"
+#~ msgstr "kinesiska (förenklad)"
+
+#~ msgid "Indonesian"
+#~ msgstr "indonesiska"
+
+#~ msgid "Afrikaans"
+#~ msgstr "afrikaans"
+
+#~ msgid "Albanian"
+#~ msgstr "albaniska"
+
+#~ msgid "Amharic"
+#~ msgstr "amhariska"
+
+#~ msgid "Azerbaijani"
+#~ msgstr "azerbajdzjanska"
+
+#~ msgid "Basque"
+#~ msgstr "baskiska"
+
+#~ msgid "Belarusian"
+#~ msgstr "vitryska"
+
+#~ msgid "Bengali"
+#~ msgstr "bengali"
+
+#~ msgid "Bosnian"
+#~ msgstr "bosniska"
+
+#~ msgid "Breton"
+#~ msgstr "bretonska"
+
+#~ msgid "Cornish"
+#~ msgstr "corniska"
+
+#~ msgid "Estonian"
+#~ msgstr "estniska"
+
+#~ msgid "Faeroese"
+#~ msgstr "färöiska"
+
+#~ msgid "Gaelic (Scots)"
+#~ msgstr "skotska"
+
+#~ msgid "Galician"
+#~ msgstr "galiciska"
+
+#~ msgid "Georgian"
+#~ msgstr "georgiska"
+
+#~ msgid "Hebrew"
+#~ msgstr "hebreiska"
+
+#~ msgid "Hindi"
+#~ msgstr "hindi"
+
+#~ msgid "Icelandic"
+#~ msgstr "isländska"
+
+#~ msgid "Interlingua"
+#~ msgstr "interlingua"
+
+#~ msgid "Irish"
+#~ msgstr "irländska"
+
+#~ msgid "Kalaallisut"
+#~ msgstr "grönländska"
+
+#~ msgid "Kannada"
+#~ msgstr "kanaresiska"
+
+#~ msgid "Kurdish"
+#~ msgstr "kurdiska"
+
+#~ msgid "Latvian"
+#~ msgstr "lettiska"
+
+#~ msgid "Macedonian"
+#~ msgstr "makedoniska"
+
+#~ msgid "Malay"
+#~ msgstr "malajiska"
+
+#~ msgid "Malayalam"
+#~ msgstr "malayalam"
+
+#~ msgid "Maltese"
+#~ msgstr "maltesiska"
+
+#~ msgid "Manx"
+#~ msgstr "manx"
+
+#~ msgid "Maori"
+#~ msgstr "maori"
+
+#~ msgid "Mongolian"
+#~ msgstr "mongoliska"
+
+#~ msgid "Norwegian Bokm&aring;l"
+#~ msgstr "Bokmål (norska)"
+
+#~ msgid "Norwegian Nynorsk"
+#~ msgstr "nynorska"
+
+#~ msgid "Occitan (post 1500)"
+#~ msgstr "occitanska (efter 1500)"
+
+#~ msgid "Serbian"
+#~ msgstr "serbiska"
+
+#~ msgid "Slovenian"
+#~ msgstr "slovenska"
+
+#~ msgid "Tajik"
+#~ msgstr "tadjikiska"
+
+#~ msgid "Tamil"
+#~ msgstr "tamil"
+
+#~ msgid "Thai"
+#~ msgstr "thailändska"
+
+#~ msgid "Tonga"
+#~ msgstr "tonga"
+
+#~ msgid "Twi"
+#~ msgstr "twi"
+
+#~ msgid "Vietnamese"
+#~ msgstr "vietnamesiska"
+
+#~ msgid "Welsh"
+#~ msgstr "walesiska"
+
+#~ msgid "Xhosa"
+#~ msgstr "xhosa"
+
+#~ msgid "Yiddish"
+#~ msgstr "jiddisch"
+
+#~ msgid "Zulu"
+#~ msgstr "zulu"
+
+#~ msgid "Gallegan"
+#~ msgstr "galiciska"
diff --git a/po/pdo.sv.po b/po/pdo.sv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..71bf4ac
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,168 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: packages.git\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-21 21:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-26 22:09+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
+"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:27
+#: lib/Packages/DoShow.pm:31
+msgid "package not valid or not specified"
+msgstr "paketet inte giltigt eller inte angivet"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:29 lib/Packages/DoShow.pm:34
+msgid "suite not valid or not specified"
+msgstr "sviten inte giltig eller inte angiven"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
+msgid "architecture not valid or not specified"
+msgstr "arkitekturen inte giltig eller inte angiven"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:36
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for download (%s)"
+msgstr "mer än en svit angiven för hämtningen (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:39
+#, perl-format
+msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
+msgstr "mer än en arkitektur angiven för hämtningen (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
+msgid "No such package in this suite on this architecture."
+msgstr "Paketet finns inte på arkitekturen."
+
+#: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
+msgid "Invalid suite/architecture combination"
+msgstr "Ogiltig kombination av svit och arkitektur"
+
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:34
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
+msgstr "mer än en svit angavs för show_static (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:37
+#, perl-format
+msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
+msgstr "mer än en undersektion angavs för show_static (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
+#, perl-format
+msgid "couldn't read index file %s: %s"
+msgstr "kunde inte läsa indexfilen %s: %s"
+
+#: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
+msgstr "mer än en svit angiven för newpkg (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoNewPkg.pm:42
+#, perl-format
+msgid "no newpkg information found for suite %s"
+msgstr "ingen newpkg-information hittades för sviten %s"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:25 lib/Packages/DoSearchContents.pm:23
+msgid "keyword not valid or missing"
+msgstr "nyckelordet inte giltigt eller saknas"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:28 lib/Packages/DoSearchContents.pm:26
+msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
+msgstr "nyckelordet för kort (nyckelord måste bestå av minst två tecken)"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:163
+msgid "Exact hits"
+msgstr "Exakta träffar"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:172
+msgid "Other hits"
+msgstr "Andra träffar"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:217
+msgid "Virtual package"
+msgstr "Virtuellt paket"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:39
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
+msgstr "mer än en svit angavs i innehållssökningen (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:80
+msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
+msgstr "Sökläget du valde stöder inte mer än ett nyckelord."
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:37
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for show (%s)"
+msgstr "mer är en svit angavs för show (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:72
+msgid "No such package."
+msgstr "Paketet finns inte."
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:84
+msgid "Package not available in this suite."
+msgstr "Paketet är inte tillgängligt i sviten."
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:197
+msgid " and others"
+msgstr " och andra"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:427
+#, perl-format
+msgid "not %s"
+msgstr "inte %s"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:465
+msgid "Package not available"
+msgstr "Paketet inte tillgängligt"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:491
+msgid "Not available"
+msgstr "Inte tillgängligt"
+
+#: lib/Packages/Page.pm:47
+msgid "package has bad maintainer field"
+msgstr "paketet har felaktigt ansvarigfält"
+
+#. Done
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:162
+msgid "search doesn't take any more path elements"
+msgstr "search tar inte fler sökvägselement"
+
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:165
+msgid ""
+"We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch.pl"
+msgstr ""
+"Det är meningen att vi ska visa hemsidan här, inte hämta dispatch.pl"
+
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:188
+#, perl-format
+msgid "%s set more than once in path"
+msgstr "%s satt fler än en gång i sökvägen"
+
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:223
+#, perl-format
+msgid "two or more packages specified (%s)"
+msgstr "två eller flera paket angavs (%s)"
+
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:321
+msgid "requested format not available for this document"
+msgstr "angivet format inte tillgängligt för dokumentet"
+
+#: bin/create_index_pages:234
+msgid "Section"
+msgstr "Sektion"
+
+#: bin/create_index_pages:246
+msgid "Subsection"
+msgstr "Undersektion"
+
+#: bin/create_index_pages:258
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioritet"
diff --git a/po/sections.sv.po b/po/sections.sv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f535346
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,344 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: packages.git\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-10-19 23:43+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-36 22:21+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
+"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:12
+msgid "Administration Utilities"
+msgstr "Administrativa verktyg"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:13
+msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
+msgstr "Verktyg för att administrera systemresurser, hantera användarkonton, osv."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:14
+msgid "Base Utilities"
+msgstr "Basverktyg"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:15
+msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
+msgstr "Grundläggande verktyg som behövs på alla Debiansystem."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:16
+msgid "Communication Programs"
+msgstr "Kommunikationsprogram"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:17
+msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
+msgstr "Progarmvara för att använda ditt modem på det gamla viset."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:18
+msgid "Development"
+msgstr "Utveckling"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:19
+msgid ""
+"Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
+msgstr ""
+"Utvecklingsverktyg, kompilatorer, utvecklingsmiljöer, bibliotek, osv."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:20
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentation"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:21
+msgid ""
+"FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
+"Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
+msgstr ""
+"FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med "
+"Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, "
+"osv)."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:22
+msgid "Editors"
+msgstr "Redigeringsprogram"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:23
+msgid "Software to edit files. Programming environments."
+msgstr "Programvara för att redigera filer. Programmeringsmiljöer."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:24
+msgid "Electronics"
+msgstr "Elektronik"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:25
+msgid "Electronics utilities."
+msgstr "Elektronikverktyg."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:26
+msgid "Embedded software"
+msgstr "Inbyggt programvara"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:27
+msgid "Software suitable for use in embedded applications."
+msgstr "Programvara avsedd att användas i inbyggda program."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:28
+msgid "Games"
+msgstr "Spel"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:29
+msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
+msgstr "Program att ha kul med efter all den här konfigureringen."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:30
+msgid "GNOME"
+msgstr "GNOME"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:31
+msgid ""
+"The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
+"applications."
+msgstr ""
+"Skrivbordsmiljön GNOME, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade "
+"program."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:32
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafik"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:33
+msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
+msgstr "Redigeringsprogram, visare, konverterare... Allt för att bli en konstnär."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:34
+msgid "Ham Radio"
+msgstr "Amatörradio"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:35
+msgid "Software for ham radio."
+msgstr "Programvara för amatörradio."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:36
+msgid "Interpreters"
+msgstr "Tolkar"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:37
+msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
+msgstr "Alla sorters tolkar för tolkade språk. Makrohanterare."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:38
+msgid "KDE"
+msgstr "KDE"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:39
+msgid ""
+"The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
+"applications."
+msgstr ""
+"Skrivbordsmiljön K, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade "
+"program."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:40
+msgid "Libraries"
+msgstr "Bibliotek"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:41
+msgid ""
+"Libraries to make other programs work. They provide special features to "
+"developers."
+msgstr ""
+"Bibliotek för att få andra program att fungera. De innehåller "
+"specialfunktioner för utvecklare."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:42
+msgid "Library development"
+msgstr "Utvecklingn av bibliotek"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:43
+msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
+msgstr "Bibliotek som behövs av utvecklare för att skriva program som använder dem."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:44
+msgid "Mail"
+msgstr "E-post"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:45
+msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
+msgstr "Program för att sända, ta emot, läsa och skriva e-postmeddelanden."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:46
+msgid "Mathematics"
+msgstr "Matematik"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:47
+msgid "Math software."
+msgstr "Matteprogram."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:48
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Blandat"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:49
+msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
+msgstr "Blandade verktyg som inte passar bra in någon annanstans."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:50
+msgid "Network"
+msgstr "Nätverk"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:51
+msgid ""
+"Daemons and clients to connect your Debian GNU/Linux system to the world."
+msgstr ""
+"Servrar och klienter för att ansluta ditt Debian GNU/Linux-system mot omvärlden."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:52
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Diskussionsgrupper"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:53
+msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
+msgstr "Programvara för att ansluta till Usenet, sätta upp diskussionsgruppsservrar, osv."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:54
+msgid "Old Libraries"
+msgstr "Gamla bibliotek"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:55
+msgid ""
+"Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
+"applications."
+msgstr ""
+"Gamla versioner av bibliotek som behålls för bakåtkompatibilitet med "
+"gamla program."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:56
+msgid "Other OS's and file systems"
+msgstr "Andra operativsystem och filsystem"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:57
+msgid ""
+"Software to run programs compiled for other operating system, and to use "
+"their filesystems."
+msgstr ""
+"Programvara för att köra program som kompilerats för andra operativsystem, "
+"och för att använda deras filsystem."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:58
+msgid "Perl"
+msgstr "Perl"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:59
+msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
+msgstr "Allt om Perl, ett tolkat skriptspråk."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:60
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:61
+msgid ""
+"Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
+"language."
+msgstr ""
+"Allt om Python, ett tolkat, interaktivt objektorienterat språk."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:62
+msgid "Science"
+msgstr "Vetenskap"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:63
+msgid "Basic tools for scientific work"
+msgstr "Grundläggande verktyg för vetenskapligt bruk"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:64
+msgid "Shells"
+msgstr "Skal"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:65
+msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
+msgstr "Kommandoskal. Vänliga användargränssnitt för nybörjare."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:66
+msgid "Sound"
+msgstr "Ljud"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:67
+msgid ""
+"Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
+msgstr ""
+"Verktyg för att hantera ljud: mixare, (in)spelare, cd-spelare, osv."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:68
+msgid "TeX"
+msgstr "TeX"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:69
+msgid "The famous typesetting software and related programs."
+msgstr "Den berömda typsättningsprogramvaran och relaterade program."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:70
+msgid "Text Processing"
+msgstr "Textbehandling"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:71
+msgid "Utilities to format and print text documents."
+msgstr "Verktyg för att formatera och skriva textdokument."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:72
+msgid "Translations"
+msgstr "Översättningar"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:73
+msgid "Translation packages and language support meta packages."
+msgstr "Översättningspaket och metapaket för språkstöd."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:74
+msgid "Utilities"
+msgstr "Verktyg"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:75
+msgid ""
+"Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
+"monitoring, input systems, etc."
+msgstr ""
+"Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, "
+"systemövervakning, inmatningssystem, osv."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:76
+msgid "Virtual packages"
+msgstr "Virtuella paket"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:77
+msgid "Virtual packages."
+msgstr "Virtuella paket."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:78
+msgid "Web Software"
+msgstr "Webbprogramvara"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:79
+msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
+msgstr "Webbservrar, webbläsare, mellanservrar, hämtningsverktyg osv."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:80
+msgid "X Window System software"
+msgstr "X Window System-programvara"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:81
+msgid ""
+"X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
+"related applications."
+msgstr ""
+"X-servrar, bibliotek, teckensnitt, fönsterhanterare, terminalemulatorer "
+"och många relaterade program."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:82
+msgid "debian-installer udeb packages"
+msgstr "udeb-paket för debian-installer"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:83
+msgid ""
+"Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
+"install them on a normal system!"
+msgstr ""
+"Speciella paket för att bygga skräddarsydda varianter av debian-installer. "
+"Installera dem inte på ett normalt system!"
diff --git a/po/templates.sv.po b/po/templates.sv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..537d3fe
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,1019 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Debian webwml organization\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-10-26 23:10+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
+"Language-Team: debian-l10n-swedish@lists.debian.org\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: templates/config.tmpl:40
+msgid "Debian Web Mailinglist"
+msgstr "Debians webbsändlista"
+
+#: templates/config.tmpl:45
+msgid "%s Webmaster"
+msgstr "Webbansvarig för %s"
+
+#: templates/config.tmpl:48
+msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
+msgstr "%s är ett <a href=\"%s\">varumärke</a> hos %s"
+
+#: templates/config.tmpl:53
+msgid ""
+"Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://"
+"packages.debian.org/\">packages.debian.org</a>. Errors and obsolete "
+"information should be expected"
+msgstr ""
+"Observera att detta är en experimentell version av <a href=\"http://"
+"packages.debian.org/\">packages.debian.org</a>. Fel och föråldrad "
+"information kan förväntas"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:4
+msgid "Intel x86"
+msgstr "Inte x86"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:5
+msgid "Motorola 680x0"
+msgstr "Motorola 680x0"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:6
+msgid "SPARC"
+msgstr "SPARC"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:7
+msgid "Alpha"
+msgstr "Alpha"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:8
+msgid "PowerPC"
+msgstr "PowerPC"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:9
+msgid "ARM"
+msgstr "ARM"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:10
+msgid "HP PA-RISC"
+msgstr "HP PA-RISC"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:11
+msgid "Intel IA-64"
+msgstr "Intel IA-64"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:12
+msgid "MIPS (big-endian)"
+msgstr "MIPS (big-endian)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:13
+msgid "MIPS (little-endian)"
+msgstr "MIPS (little-endian)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:14
+msgid "IBM S/390"
+msgstr "IBM S/390"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:15
+msgid "Hurd (i386)"
+msgstr "Hurd (i386)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:16
+msgid "AMD64"
+msgstr "AMD64"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:17
+msgid "EABI ARM"
+msgstr "EABI ARM"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:18
+msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
+msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:19
+msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
+msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:182
+msgid "North America"
+msgstr "Nordamerika"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:183
+msgid "South America"
+msgstr "Sydamerika"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:184
+msgid "Asia"
+msgstr "Asien"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:185
+msgid "Australia and New Zealand"
+msgstr "Australien och Nya Zeeland"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:186
+msgid "Europe"
+msgstr "Europa"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:187
+msgid "Africa"
+msgstr "Afrika"
+
+#: templates/html/download.tmpl:2
+msgid "Package Download Selection -- %s"
+msgstr "Val av pakethämtning -- %s"
+
+#: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
+#: templates/html/index.tmpl:10 templates/html/show.tmpl:14
+msgid "Distribution:"
+msgstr "Distribution:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
+#: templates/html/index.tmpl:10 templates/html/show.tmpl:14
+msgid "Overview over this suite"
+msgstr "Översikt över denna svit"
+
+#: templates/html/download.tmpl:6 templates/html/filelist.tmpl:6
+#: templates/html/show.tmpl:17
+msgid "Package:"
+msgstr "Paket:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:8
+msgid "Download"
+msgstr "Hämta"
+
+#: templates/html/download.tmpl:17
+msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
+msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd> på %s-maskiner"
+
+#: templates/html/download.tmpl:19
+msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
+msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd>"
+
+#: templates/html/download.tmpl:23
+msgid ""
+"If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager "
+"like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download "
+"and install packages, instead of doing so manually via this website."
+msgstr ""
+"Om du kör %s rekommenderas det å det bestämdaste att du använder en "
+"pakethanterare som a href=\"%s\">aptitude</a> eller <a href=\"%s\">"
+"synaptic</a> för att hämta och installera paket, istället för att göra "
+"det manuellt via webbplatsen."
+
+#: templates/html/download.tmpl:25
+msgid ""
+"You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
+"<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
+msgstr ""
+"Du bör kunna använda valfri av de angivna speglarna genom att lägga till en "
+"rad i din <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> på den här formen:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:30
+msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
+msgstr "Ersätt <em>%s</em> med spegeln i fråga."
+
+#: templates/html/download.tmpl:37 templates/html/show.tmpl:145
+msgid "Experimental package"
+msgstr "Experimentellt paket"
+
+#: templates/html/download.tmpl:38
+msgid ""
+"Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
+"distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
+"cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible "
+"documentation before using it."
+msgstr ""
+"Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. "
+"Det innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller "
+"fel, och kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att "
+"läsa ändringsloggen och annan dokumentation innan du använder det."
+
+#: templates/html/download.tmpl:41 templates/html/show.tmpl:150
+msgid "debian-installer udeb package"
+msgstr "udeb-paket för debian-installer"
+
+#: templates/html/download.tmpl:42 templates/html/show.tmpl:151
+msgid ""
+"Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://"
+"www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do "
+"not install it on a normal %s system."
+msgstr ""
+"Varning: Paketet är enbart tänkt att användas för att bygga "
+"<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
+"installer</a>-avbildningar. Installera det inte på ett normalt %ssystem."
+
+#: templates/html/download.tmpl:49
+msgid ""
+"You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
+"of these sites:"
+msgstr ""
+"Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på någon "
+"av dessa platser:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:75
+msgid ""
+"You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
+msgstr ""
+"Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:77
+msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
+msgstr "Säkerhetsuppdateringar för %s distribueras officiellt enbart från <tt>%s</tt>."
+
+#: templates/html/download.tmpl:84
+msgid ""
+"If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href="
+"\"%s\">complete mirror list</a>."
+msgstr ""
+"Om ingen av platserna ovan är snabb nog för dig, se vår "
+"<a href=\"%s\">fullständiga spegelförteckning</a>."
+
+#: templates/html/download.tmpl:92
+msgid ""
+"Note that %s is not officially included in the %s archive yet, but the %s "
+"porter group keeps their archive in sync with the official archive as close "
+"as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current "
+"information."
+msgstr ""
+"Observera att %s ännu inte officiellt ingår i %sarkivet, men att "
+"%s-anpassningsgruppen håller sina arkiv så nära i synk med det officiella "
+"arkivet som möjligt. Se <a href=\"%s\">%s-anpassningssidan</a> för "
+"aktuell information."
+
+#: templates/html/download.tmpl:96
+msgid ""
+"Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
+"file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold "
+"the Shift key when you click on the URL."
+msgstr ""
+"Observera att du i vissa webbläsare måste tala om att du vill att filen "
+"skall sparas. I Firefox och Mozilla, till exempel, håller du ned "
+"Skift-tangenten medan du klickar på webbadressen."
+
+#: templates/html/download.tmpl:100
+msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
+msgstr "Ytterligare information om <kbd>%s</kbd>:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:102
+msgid "Exact Size"
+msgstr "Exakt storlek"
+
+#: templates/html/download.tmpl:102
+msgid "%s Byte (%s %s)"
+msgstr "%s byte (%s %s)"
+
+#: templates/html/download.tmpl:103 templates/html/show.tmpl:320
+msgid "MD5 checksum"
+msgstr "MD5-kontrollsumma"
+
+#: templates/html/download.tmpl:104
+msgid "SHA1 checksum"
+msgstr "SHA1-kontrollsymma"
+
+#: templates/html/download.tmpl:104 templates/html/download.tmpl:105
+msgid "Not Available"
+msgstr "Ej tillgänglig"
+
+#: templates/html/download.tmpl:105
+msgid "SHA256 checksum"
+msgstr "SHA256-kontrollsumma"
+
+#: templates/html/filelist.tmpl:2
+msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
+msgstr "Filförteckning för paketet %s/%s/%s"
+
+#: templates/html/filelist.tmpl:3
+msgid ""
+"Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
+msgstr ""
+"Filförteckning för paketet <em>%s</em> i <em>%s</em> för arkitekturen <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/filelist.tmpl:8
+msgid "Filelist"
+msgstr "Filförteckning"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:11
+msgid "This page is also available in the following languages:"
+msgstr "Denna sida finns även på följande språk:"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:22
+msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
+msgstr ""
+"Så ställer du in <a href=\"%s\">standardspråkval för dokument</a>"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:27
+msgid "Back to:"
+msgstr "Återgå till:"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:27 templates/html/head.tmpl:64
+msgid "%s Homepage"
+msgstr "%ss startsida"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:27
+msgid "Packages search page"
+msgstr "Paketsöksida"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:31
+msgid ""
+"To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
+"For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
+msgstr ""
+"För att rapportera ett problem med webbplatsen, kontakta <a href=\"mailto:"
+"%s\">%s</a> (på engelska). "
+"För problem och synpunkter om den svenska översättningen, kontakta <a href="
+"\"mailto:debian-l10n-swedish@lists.debian.org\">debian-l10n-swedish@lists."
+"debian.org</a>. För övrig kontaktinformation, se %ss <a href=\"%s"
+"%s\">kontaktsida</a>."
+
+#: templates/html/foot.tmpl:33 templates/txt/index.tmpl:4
+msgid "Generated:"
+msgstr "Skapad:"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:35
+msgid ""
+"Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s"
+"\">license terms</a>."
+msgstr ""
+"Innehållet upphovsrättsskyddat &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Se <a href=\"%s"
+"\">licensvillkor</a>."
+
+#: templates/html/foot.tmpl:39
+msgid "Learn more about this site"
+msgstr "Läs mer om denna webbplats"
+
+#: templates/html/head.tmpl:46
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
+
+#: templates/html/head.tmpl:49
+msgid "package names"
+msgstr "namn på paket"
+
+#: templates/html/head.tmpl:50
+msgid "descriptions"
+msgstr "beskrivningar"
+
+#: templates/html/head.tmpl:51
+msgid "source package names"
+msgstr "namn på källkodspaket"
+
+#: templates/html/head.tmpl:52
+msgid "package contents"
+msgstr "innehåll i paket"
+
+#: templates/html/head.tmpl:55
+msgid "all options"
+msgstr "alla flaggor"
+
+#: templates/html/head.tmpl:62
+msgid "skip the navigation"
+msgstr "hoppa över navigationen"
+
+#: templates/html/head.tmpl:65
+msgid "%s Packages Homepage"
+msgstr "%ss startsida för paket"
+
+#: templates/html/head.tmpl:65 templates/html/search_contents.tmpl:100
+#: templates/html/search_contents.tmpl:124
+msgid "Packages"
+msgstr "Paket"
+
+#: templates/html/index.tmpl:3
+msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
+msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
+
+#: templates/html/index.tmpl:4
+msgid "Source Packages in \"%s\""
+msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
+
+#: templates/html/index.tmpl:6
+msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
+msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
+
+#: templates/html/index.tmpl:7
+msgid "Software Packages in \"%s\""
+msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
+
+#: templates/html/index.tmpl:14
+msgid "All Packages"
+msgstr "Alla paket"
+
+#: templates/html/index.tmpl:16 templates/html/show.tmpl:15
+#: templates/html/suite_index.tmpl:2
+msgid "Source"
+msgstr "Källkod"
+
+#: templates/html/index.tmpl:38 templates/html/show.tmpl:247
+#: templates/txt/index.tmpl:15
+msgid "virtual package provided by"
+msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:2 templates/html/newpkg.tmpl:7
+msgid "New Packages in \"%s\""
+msgstr "Nya paket i \"%s\""
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:11
+msgid ""
+"The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %"
+"s archive during the last 7 days."
+msgstr ""
+"Följande paket har lagts till sviten <em>%</em> (sektion %s) i %s-arkivet "
+"under de senaste sju dagarna."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:14
+msgid ""
+"The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
+"during the last 7 days."
+msgstr ""
+"Följande paket har lagts till sviten <em>%</em> i %s-arkivet "
+"under de senaste sju dagarna."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:18
+msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
+msgstr " Du kan även visa listan <a href=\"%s\">sorterad i bokstavsordning</a>."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:20
+msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
+msgstr " Du kan även visa lisan <a href=\"%s\">sorterad efter ålder</a>."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:22
+msgid ""
+"This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
+"feed</a>"
+msgstr ""
+"Informationen är också tillgänglig som en <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS-"
+"kanal</a>"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:23
+msgid "[RSS 1.0 Feed]"
+msgstr "[RSS 1.0-kanal]"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:28
+msgid " <em>(%u days old)</em>"
+msgstr " <em>(%u dagar gammal</em>"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:39
+msgid "List of all packages"
+msgstr "Förteckning över alla paket"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:41
+msgid "All packages"
+msgstr "Alla paket"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:33 templates/html/suite_index.tmpl:45
+msgid "compact compressed textlist"
+msgstr "kompakt komprimerad textlista"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:34
+msgid "New packages in "
+msgstr "Nya paket i "
+
+#: templates/html/search.tmpl:19
+msgid "Package Search Results -- %s"
+msgstr "Paketsökresultat -- %s"
+
+#: templates/html/search.tmpl:28
+msgid "Package Search Results"
+msgstr "Paketsökresultat"
+
+#: templates/html/search.tmpl:33
+msgid ""
+"You can try a different search on the <a href=\"%s#search_packages"
+"\">Packages search page</a>."
+msgstr ""
+"Du kan prova en annan sökning på <a href=\"%s#search_packages"
+"\">paketsöksidan</a>."
+
+#: templates/html/search.tmpl:37
+msgid ""
+"You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
+"to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
+msgstr ""
+"Du har bara sökt efter ord som exakt träffar dina nyckelord. Du kan försöka "
+"söka med <a href=\"%s\">träff av delord aktiverade</a>."
+
+#: templates/html/search.tmpl:42
+msgid ""
+"<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed due to the search "
+"parameters."
+msgstr ""
+"<a href=\"%s\">%u</a> resultat har inte visats på grund av sökparametrarna."
+
+#: templates/html/search.tmpl:52
+msgid "all suites"
+msgstr "alla sviter"
+
+#: templates/html/search.tmpl:52
+msgid "suite(s) <em>$suite_enc</em>"
+msgstr "svit(er) <em>$suite_enc</em>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:53 templates/html/search_contents.tmpl:73
+msgid "all sections"
+msgstr "alla sektioner"
+
+#: templates/html/search.tmpl:53
+msgid "section(s) <em>$section_enc</em>"
+msgstr "sektion(er) <em>$section_enc</em>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:54 templates/html/search_contents.tmpl:74
+msgid "all architectures"
+msgstr "alla arkitekturer"
+
+#: templates/html/search.tmpl:54
+msgid "architecture(s) <em>$architectures_enc</em>"
+msgstr "arkitektur(er) <em>$architectures_enc</em>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:56
+msgid "source packages"
+msgstr "källkodspaket"
+
+#: templates/html/search.tmpl:56
+msgid "packages"
+msgstr "paket"
+
+#: templates/html/search.tmpl:57
+msgid ""
+"You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
+msgstr ""
+"Du har sökt efter %s vars namn innehåller <em>%s</em> i %s, %s och %s."
+
+#: templates/html/search.tmpl:60
+msgid " (including subword matching)"
+msgstr " (inkluderar delordsträffar)"
+
+#: templates/html/search.tmpl:61
+msgid ""
+"You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
+"s, and %s%s."
+msgstr ""
+"Du har sökt efter <em>%s</em> i paketnamn och beskrivningar i %s, %s och %s%s."
+
+#: templates/html/search.tmpl:67
+msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
+msgstr "Hittade <strong>%u</strong> paket."
+
+#: templates/html/search.tmpl:72
+msgid ""
+"Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the "
+"first few packages don't match what you searched for, try using more "
+"keywords or alternative keywords."
+msgstr ""
+"Observera att enbart de bästa träffarna visas, sorterade efter relevans. "
+"Om de första paketen inte är det du sökte efter, försök använda fler "
+"eller andra nyckelord."
+
+#: templates/html/search.tmpl:74
+msgid ""
+"Your search was too wide so we will only display exact matches. At least <em>"
+"%u</em> results have been omitted and will not be displayed. Please consider "
+"using a longer keyword or more keywords."
+msgstr ""
+"Din sökning var så vid att vi bara visar exakta träffar. Åtminstone <em>"
+"%u</em> resulat har uteslutits och kommer inte att visas. Försök använda "
+"ett längre eller fler nyckelord."
+
+#: templates/html/search.tmpl:79 templates/html/search_contents.tmpl:131
+msgid "Sorry, your search gave no results"
+msgstr "Din sökning gav dessvärre inga resultat"
+
+#: templates/html/search.tmpl:86
+msgid "Package %s"
+msgstr "Paketet %s"
+
+#: templates/html/search.tmpl:96
+msgid "also provided by:"
+msgstr "tillhandahålls också av:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:96
+msgid "provided by:"
+msgstr "tillhandahålls av:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:105
+msgid "Source Package %s"
+msgstr "Källkodspaketet %s"
+
+#: templates/html/search.tmpl:113
+msgid "Binary packages:"
+msgstr "Binärpaket:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:115
+msgid "%u binary packages"
+msgstr "%u binärpaket"
+
+#: templates/html/search.tmpl:125
+msgid ""
+"<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
+"only exact matches."
+msgstr ""
+"<a href=\"%s\">%u</a> resultat visas inte eftersom du bett om exakta "
+"träffar enbart."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:14
+msgid "Package Contents Search Results -- %s"
+msgstr "Sökning i paketinnehåll, resultat -- %s"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:17
+msgid "Package Contents Search Results"
+msgstr "Resultat från sökning i paketinnehåll"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:34
+msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
+msgstr "Sök efter <em>%s</em> i filnamn"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:39
+msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
+msgstr "Sök exakt filnemn <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:44
+msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
+msgstr "Sök sökvägar som slutar med <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:48
+msgid "Search in other suite:"
+msgstr "Sök i annan svit:"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:58
+msgid "Limit search to a specific architecture:"
+msgstr "Begränsa sökningen till en specifik arkitektur:"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:63
+msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
+msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla arkitekturer</a>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:73
+msgid "section(s) <em>%s</em>"
+msgstr "sektion(er) <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:74
+msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
+msgstr "arkitektur(er) <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:75
+msgid "paths that end with"
+msgstr "sökvägar som slutar med"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:77
+msgid "files named"
+msgstr "filer som heter"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:79
+msgid "filenames that contain"
+msgstr "filnamn som innehåller"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:81
+msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
+msgstr "Du har sökt efter %s <em>%</em> i sviten <em>%s</em>, %s och %s."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:85
+msgid "Found <strong>%u results</strong>."
+msgstr "Hittade <strong>%u resultat</strong>:"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:88
+msgid ""
+"Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
+"100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
+msgstr ""
+"Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring "
+"100 träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:97
+msgid "Sort results by filename"
+msgstr "Sök resultat efter filnamn"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:98
+#: templates/html/search_contents.tmpl:124 templates/html/show.tmpl:320
+msgid "File"
+msgstr "Fil"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:99
+msgid "Sort results by package name"
+msgstr "Sortera resultat efter paketnamn"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:114
+msgid "not %s"
+msgstr "ej %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:15
+msgid "Source packages"
+msgstr "Källkodspaket"
+
+#: templates/html/show.tmpl:16
+msgid "Section:"
+msgstr "Sektion:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:16
+msgid "All packages in this section"
+msgstr "Alla paket i sektionen"
+
+#: templates/html/show.tmpl:21
+msgid "Details of source package %s in %s"
+msgstr "Detaljer för källkodspaketet %s i %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:22
+msgid "Details of package %s in %s"
+msgstr "Detaljer för paketet %s i %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:45
+msgid "Source:"
+msgstr "Källkod:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:45
+msgid "Source package building this package"
+msgstr "Källkodspaketet som bygger detta paket"
+
+#: templates/html/show.tmpl:52
+msgid "Virtual Package: %s"
+msgstr "Virtuellt paket: %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:54
+msgid "Source Package: %s (%s)"
+msgstr "Källkodspaket: %s (%s)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:56
+msgid "Package: %s (%s)"
+msgstr "Paket: %s (%s)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:60
+msgid "essential"
+msgstr "systemkritiskt"
+
+#: templates/html/show.tmpl:64
+msgid "Links for %s"
+msgstr "Länkar för %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:65
+msgid "Debian Resources:"
+msgstr "Debianresurser:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:67
+msgid "Bug Reports"
+msgstr "Felrapporter"
+
+#: templates/html/show.tmpl:70 templates/html/show.tmpl:72
+msgid "Developer Information (PTS)"
+msgstr "Utvecklarinformation (PTS)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:76
+msgid "%s Changelog"
+msgstr "Ändringslogg för %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:77
+msgid "Copyright File"
+msgstr "Upphovsrättsfil"
+
+#: templates/html/show.tmpl:81
+msgid "Debian Source Repository"
+msgstr "Debians källkodsarkiv"
+
+#: templates/html/show.tmpl:95
+msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
+msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:102
+msgid "Not found"
+msgstr "Hittades ej"
+
+#: templates/html/show.tmpl:107
+msgid "Maintainer:"
+msgstr "Ansvarig:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:109
+msgid "Maintainers:"
+msgstr "Ansvariga:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:114
+msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
+msgstr "En översikt över ansvarigas paket och insändningar"
+
+#: templates/html/show.tmpl:114
+msgid "QA Page"
+msgstr "QA-sida"
+
+#: templates/html/show.tmpl:122
+msgid "External Resources:"
+msgstr "Externa resurser:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:124
+msgid "Homepage"
+msgstr "Hemsida"
+
+#: templates/html/show.tmpl:130
+msgid "Similar packages:"
+msgstr "Liknande paket:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:146
+msgid ""
+"Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
+"distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
+"cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> "
+"and other possible documentation before using it."
+msgstr ""
+"Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. "
+"Det innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller "
+"fel, och kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att "
+"läsa <a href=\"%s\">ändringsloggen</a> och annan dokumentation innan "
+"du använder det."
+
+
+#: templates/html/show.tmpl:169
+msgid ""
+"This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
+"for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
+"packages</a>."
+msgstr ""
+"Detta är ett <em>virtuellt paket</em>. Se <a href=\"%s\">Debians policy</a> "
+"för en <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition av virtuella "
+"paket</a>."
+
+#: templates/html/show.tmpl:177
+msgid "Tags"
+msgstr "Märken"
+
+#: templates/html/show.tmpl:200
+msgid "Packages providing %s"
+msgstr "Paket som tillhandahåller %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:209
+msgid "The following binary packages are built from this source package:"
+msgstr "Följande binärpaket byggs från detta källkodspaket:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:218
+msgid "Other Packages Related to %s"
+msgstr "Andra paket besäktade med %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:220
+msgid "legend"
+msgstr "beskrivnign"
+
+#: templates/html/show.tmpl:222
+msgid "build-depends"
+msgstr "bygg-beroende"
+
+#: templates/html/show.tmpl:223
+msgid "build-depends-indep"
+msgstr "arkitekturoberoende bygg-beroende"
+
+#: templates/html/show.tmpl:225
+msgid "depends"
+msgstr "beror"
+
+#: templates/html/show.tmpl:226
+msgid "recommends"
+msgstr "rekommenderar"
+
+#: templates/html/show.tmpl:227
+msgid "suggests"
+msgstr "föreslår"
+
+#: templates/html/show.tmpl:237
+msgid "or "
+msgstr "eller "
+
+#: templates/html/show.tmpl:245
+msgid "also a virtual package provided by"
+msgstr "också ett virtuellt paket som tillhandahålls av"
+
+#: templates/html/show.tmpl:252
+msgid "%u providing packages"
+msgstr "%u tillhandahåller paketen"
+
+#: templates/html/show.tmpl:270
+msgid "Download %s"
+msgstr "Hämta %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:272
+msgid ""
+"The download table links to the download of the package and a file overview. "
+"In addition it gives information about the package size and the installed "
+"size."
+msgstr ""
+"Hämtningstabellen länkar till hämtningar för paketet och en filöversikt. "
+"Dessutom innehåller den information om paketstorlek och installerad storlek."
+
+#: templates/html/show.tmpl:273
+msgid "Download for all available architectures"
+msgstr "Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer"
+
+#: templates/html/show.tmpl:274
+msgid "Architecture"
+msgstr "Arkitektur"
+
+#: templates/html/show.tmpl:275
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
+
+#: templates/html/show.tmpl:276
+msgid "Package Size"
+msgstr "Paketstorlek"
+
+#: templates/html/show.tmpl:277
+msgid "Installed Size"
+msgstr "Installerad storlek"
+
+#: templates/html/show.tmpl:278
+msgid "Files"
+msgstr "Filer"
+
+#: templates/html/show.tmpl:286
+msgid "(unofficial port)"
+msgstr "(inofficiell anpassning)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:297 templates/html/show.tmpl:325
+msgid "%.1f&nbsp;kB"
+msgstr "%.1f&nbsp;kbyte"
+
+#: templates/html/show.tmpl:297
+msgid "%u&nbsp;kB"
+msgstr "%u&nbsp;kbyte"
+
+#: templates/html/show.tmpl:300
+msgid "list of files"
+msgstr "filförteckning"
+
+#: templates/html/show.tmpl:302
+msgid "no current information"
+msgstr "ingen aktuell information"
+
+#: templates/html/show.tmpl:319
+msgid "Download information for the files of this source package"
+msgstr "Hämtningsinformation för filer i källkodspaketet"
+
+#: templates/html/show.tmpl:320
+msgid "Size (in kB)"
+msgstr "Storlek (i kbyte)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:338
+msgid ""
+"Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System"
+"\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
+msgstr ""
+"Debians paketkällkodsarkiv- (<acronym title=\"Version Control System"
+"\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:342
+msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
+msgstr "Debians paketkällkodsarkiv (blädderbart)"
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:3
+msgid "Index"
+msgstr "Index"
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:5 templates/html/suite_index.tmpl:20
+msgid "List of sections in \"%s\""
+msgstr "Förteckning över sektioner i \"%s\""
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:38
+msgid "List of all source packages"
+msgstr "Förteckning över alla källkodspaket"
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:40
+msgid "All source packages"
+msgstr "Alla källkodspaket"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:2 templates/html/tag_index.tmpl:7
+msgid "Overview of available Debian Package Tags"
+msgstr "Översikt över tillgängliga Debianpaketmärken"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:4
+msgid "About"
+msgstr "Om"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:5
+msgid "Debtags"
+msgstr "Debtags"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:10
+msgid "Facet: %s"
+msgstr "Avdelning: %s"
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:16
+msgid "New %s Packages"
+msgstr "Nytt %spaket"
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:20
+msgid ""
+"The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
+"during the last 7 days."
+msgstr ""
+"Följande paket har lagts till i sviten %s (sektionen %s) i %sarkivet under "
+"de senaste 7 dagarna."
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:23
+msgid ""
+"The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
+"last 7 days."
+msgstr ""
+"Följande paket har lagts till i sviten %s i %sarkivet under de senaste 7 "
+"dagarna."
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:28 templates/txt/index.tmpl:5
+msgid "Copyright ©"
+msgstr "Upphovsrättsskyddat ©"
+
+#: templates/txt/index.tmpl:2
+msgid "All %s Packages in \"%s\""
+msgstr "Alla %spaket i \"%s\""
+
+#: templates/txt/index.tmpl:6
+msgid "See <URL:%s> for the license terms."
+msgstr "Se <URL:%s> för licensvillkor."