Added Swedish translation.
[deb/packages.git] / po / sections.sv.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: packages.git\n"
4 "POT-Creation-Date: 2007-10-19 23:43+0200\n"
5 "PO-Revision-Date: 2007-10-36 22:21+0100\n"
6 "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
7 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12 #: ./lib/Packages/Sections.pm:12
13 msgid "Administration Utilities"
14 msgstr "Administrativa verktyg"
15
16 #: ./lib/Packages/Sections.pm:13
17 msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
18 msgstr "Verktyg för att administrera systemresurser, hantera användarkonton, osv."
19
20 #: ./lib/Packages/Sections.pm:14
21 msgid "Base Utilities"
22 msgstr "Basverktyg"
23
24 #: ./lib/Packages/Sections.pm:15
25 msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
26 msgstr "Grundläggande verktyg som behövs på alla Debiansystem."
27
28 #: ./lib/Packages/Sections.pm:16
29 msgid "Communication Programs"
30 msgstr "Kommunikationsprogram"
31
32 #: ./lib/Packages/Sections.pm:17
33 msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
34 msgstr "Progarmvara för att använda ditt modem på det gamla viset."
35
36 #: ./lib/Packages/Sections.pm:18
37 msgid "Development"
38 msgstr "Utveckling"
39
40 #: ./lib/Packages/Sections.pm:19
41 msgid ""
42 "Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
43 msgstr ""
44 "Utvecklingsverktyg, kompilatorer, utvecklingsmiljöer, bibliotek, osv."
45
46 #: ./lib/Packages/Sections.pm:20
47 msgid "Documentation"
48 msgstr "Dokumentation"
49
50 #: ./lib/Packages/Sections.pm:21
51 msgid ""
52 "FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
53 "Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
54 msgstr ""
55 "FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med "
56 "Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, "
57 "osv)."
58
59 #: ./lib/Packages/Sections.pm:22
60 msgid "Editors"
61 msgstr "Redigeringsprogram"
62
63 #: ./lib/Packages/Sections.pm:23
64 msgid "Software to edit files. Programming environments."
65 msgstr "Programvara för att redigera filer. Programmeringsmiljöer."
66
67 #: ./lib/Packages/Sections.pm:24
68 msgid "Electronics"
69 msgstr "Elektronik"
70
71 #: ./lib/Packages/Sections.pm:25
72 msgid "Electronics utilities."
73 msgstr "Elektronikverktyg."
74
75 #: ./lib/Packages/Sections.pm:26
76 msgid "Embedded software"
77 msgstr "Inbyggt programvara"
78
79 #: ./lib/Packages/Sections.pm:27
80 msgid "Software suitable for use in embedded applications."
81 msgstr "Programvara avsedd att användas i inbyggda program."
82
83 #: ./lib/Packages/Sections.pm:28
84 msgid "Games"
85 msgstr "Spel"
86
87 #: ./lib/Packages/Sections.pm:29
88 msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
89 msgstr "Program att ha kul med efter all den här konfigureringen."
90
91 #: ./lib/Packages/Sections.pm:30
92 msgid "GNOME"
93 msgstr "GNOME"
94
95 #: ./lib/Packages/Sections.pm:31
96 msgid ""
97 "The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
98 "applications."
99 msgstr ""
100 "Skrivbordsmiljön GNOME, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade "
101 "program."
102
103 #: ./lib/Packages/Sections.pm:32
104 msgid "Graphics"
105 msgstr "Grafik"
106
107 #: ./lib/Packages/Sections.pm:33
108 msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
109 msgstr "Redigeringsprogram, visare, konverterare... Allt för att bli en konstnär."
110
111 #: ./lib/Packages/Sections.pm:34
112 msgid "Ham Radio"
113 msgstr "Amatörradio"
114
115 #: ./lib/Packages/Sections.pm:35
116 msgid "Software for ham radio."
117 msgstr "Programvara för amatörradio."
118
119 #: ./lib/Packages/Sections.pm:36
120 msgid "Interpreters"
121 msgstr "Tolkar"
122
123 #: ./lib/Packages/Sections.pm:37
124 msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
125 msgstr "Alla sorters tolkar för tolkade språk. Makrohanterare."
126
127 #: ./lib/Packages/Sections.pm:38
128 msgid "KDE"
129 msgstr "KDE"
130
131 #: ./lib/Packages/Sections.pm:39
132 msgid ""
133 "The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
134 "applications."
135 msgstr ""
136 "Skrivbordsmiljön K, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade "
137 "program."
138
139 #: ./lib/Packages/Sections.pm:40
140 msgid "Libraries"
141 msgstr "Bibliotek"
142
143 #: ./lib/Packages/Sections.pm:41
144 msgid ""
145 "Libraries to make other programs work. They provide special features to "
146 "developers."
147 msgstr ""
148 "Bibliotek för att få andra program att fungera. De innehåller "
149 "specialfunktioner för utvecklare."
150
151 #: ./lib/Packages/Sections.pm:42
152 msgid "Library development"
153 msgstr "Utvecklingn av bibliotek"
154
155 #: ./lib/Packages/Sections.pm:43
156 msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
157 msgstr "Bibliotek som behövs av utvecklare för att skriva program som använder dem."
158
159 #: ./lib/Packages/Sections.pm:44
160 msgid "Mail"
161 msgstr "E-post"
162
163 #: ./lib/Packages/Sections.pm:45
164 msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
165 msgstr "Program för att sända, ta emot, läsa och skriva e-postmeddelanden."
166
167 #: ./lib/Packages/Sections.pm:46
168 msgid "Mathematics"
169 msgstr "Matematik"
170
171 #: ./lib/Packages/Sections.pm:47
172 msgid "Math software."
173 msgstr "Matteprogram."
174
175 #: ./lib/Packages/Sections.pm:48
176 msgid "Miscellaneous"
177 msgstr "Blandat"
178
179 #: ./lib/Packages/Sections.pm:49
180 msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
181 msgstr "Blandade verktyg som inte passar bra in någon annanstans."
182
183 #: ./lib/Packages/Sections.pm:50
184 msgid "Network"
185 msgstr "Nätverk"
186
187 #: ./lib/Packages/Sections.pm:51
188 msgid ""
189 "Daemons and clients to connect your Debian GNU/Linux system to the world."
190 msgstr ""
191 "Servrar och klienter för att ansluta ditt Debian GNU/Linux-system mot omvärlden."
192
193 #: ./lib/Packages/Sections.pm:52
194 msgid "Newsgroups"
195 msgstr "Diskussionsgrupper"
196
197 #: ./lib/Packages/Sections.pm:53
198 msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
199 msgstr "Programvara för att ansluta till Usenet, sätta upp diskussionsgruppsservrar, osv."
200
201 #: ./lib/Packages/Sections.pm:54
202 msgid "Old Libraries"
203 msgstr "Gamla bibliotek"
204
205 #: ./lib/Packages/Sections.pm:55
206 msgid ""
207 "Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
208 "applications."
209 msgstr ""
210 "Gamla versioner av bibliotek som behålls för bakåtkompatibilitet med "
211 "gamla program."
212
213 #: ./lib/Packages/Sections.pm:56
214 msgid "Other OS's and file systems"
215 msgstr "Andra operativsystem och filsystem"
216
217 #: ./lib/Packages/Sections.pm:57
218 msgid ""
219 "Software to run programs compiled for other operating system, and to use "
220 "their filesystems."
221 msgstr ""
222 "Programvara för att köra program som kompilerats för andra operativsystem, "
223 "och för att använda deras filsystem."
224
225 #: ./lib/Packages/Sections.pm:58
226 msgid "Perl"
227 msgstr "Perl"
228
229 #: ./lib/Packages/Sections.pm:59
230 msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
231 msgstr "Allt om Perl, ett tolkat skriptspråk."
232
233 #: ./lib/Packages/Sections.pm:60
234 msgid "Python"
235 msgstr "Python"
236
237 #: ./lib/Packages/Sections.pm:61
238 msgid ""
239 "Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
240 "language."
241 msgstr ""
242 "Allt om Python, ett tolkat, interaktivt objektorienterat språk."
243
244 #: ./lib/Packages/Sections.pm:62
245 msgid "Science"
246 msgstr "Vetenskap"
247
248 #: ./lib/Packages/Sections.pm:63
249 msgid "Basic tools for scientific work"
250 msgstr "Grundläggande verktyg för vetenskapligt bruk"
251
252 #: ./lib/Packages/Sections.pm:64
253 msgid "Shells"
254 msgstr "Skal"
255
256 #: ./lib/Packages/Sections.pm:65
257 msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
258 msgstr "Kommandoskal. Vänliga användargränssnitt för nybörjare."
259
260 #: ./lib/Packages/Sections.pm:66
261 msgid "Sound"
262 msgstr "Ljud"
263
264 #: ./lib/Packages/Sections.pm:67
265 msgid ""
266 "Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
267 msgstr ""
268 "Verktyg för att hantera ljud: mixare, (in)spelare, cd-spelare, osv."
269
270 #: ./lib/Packages/Sections.pm:68
271 msgid "TeX"
272 msgstr "TeX"
273
274 #: ./lib/Packages/Sections.pm:69
275 msgid "The famous typesetting software and related programs."
276 msgstr "Den berömda typsättningsprogramvaran och relaterade program."
277
278 #: ./lib/Packages/Sections.pm:70
279 msgid "Text Processing"
280 msgstr "Textbehandling"
281
282 #: ./lib/Packages/Sections.pm:71
283 msgid "Utilities to format and print text documents."
284 msgstr "Verktyg för att formatera och skriva textdokument."
285
286 #: ./lib/Packages/Sections.pm:72
287 msgid "Translations"
288 msgstr "Översättningar"
289
290 #: ./lib/Packages/Sections.pm:73
291 msgid "Translation packages and language support meta packages."
292 msgstr "Översättningspaket och metapaket för språkstöd."
293
294 #: ./lib/Packages/Sections.pm:74
295 msgid "Utilities"
296 msgstr "Verktyg"
297
298 #: ./lib/Packages/Sections.pm:75
299 msgid ""
300 "Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
301 "monitoring, input systems, etc."
302 msgstr ""
303 "Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, "
304 "systemövervakning, inmatningssystem, osv."
305
306 #: ./lib/Packages/Sections.pm:76
307 msgid "Virtual packages"
308 msgstr "Virtuella paket"
309
310 #: ./lib/Packages/Sections.pm:77
311 msgid "Virtual packages."
312 msgstr "Virtuella paket."
313
314 #: ./lib/Packages/Sections.pm:78
315 msgid "Web Software"
316 msgstr "Webbprogramvara"
317
318 #: ./lib/Packages/Sections.pm:79
319 msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
320 msgstr "Webbservrar, webbläsare, mellanservrar, hämtningsverktyg osv."
321
322 #: ./lib/Packages/Sections.pm:80
323 msgid "X Window System software"
324 msgstr "X Window System-programvara"
325
326 #: ./lib/Packages/Sections.pm:81
327 msgid ""
328 "X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
329 "related applications."
330 msgstr ""
331 "X-servrar, bibliotek, teckensnitt, fönsterhanterare, terminalemulatorer "
332 "och många relaterade program."
333
334 #: ./lib/Packages/Sections.pm:82
335 msgid "debian-installer udeb packages"
336 msgstr "udeb-paket för debian-installer"
337
338 #: ./lib/Packages/Sections.pm:83
339 msgid ""
340 "Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
341 "install them on a normal system!"
342 msgstr ""
343 "Speciella paket för att bygga skräddarsydda varianter av debian-installer. "
344 "Installera dem inte på ett normalt system!"