Added Swedish translation.
[deb/packages.git] / po / templates.sv.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: Debian webwml organization\n"
4 "PO-Revision-Date: 2006-10-26 23:10+0100\n"
5 "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
6 "Language-Team: debian-l10n-swedish@lists.debian.org\n"
7 "MIME-Version: 1.0\n"
8 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
9 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10
11 #: templates/config.tmpl:40
12 msgid "Debian Web Mailinglist"
13 msgstr "Debians webbsändlista"
14
15 #: templates/config.tmpl:45
16 msgid "%s Webmaster"
17 msgstr "Webbansvarig för %s"
18
19 #: templates/config.tmpl:48
20 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
21 msgstr "%s är ett <a href=\"%s\">varumärke</a> hos %s"
22
23 #: templates/config.tmpl:53
24 msgid ""
25 "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://"
26 "packages.debian.org/\">packages.debian.org</a>. Errors and obsolete "
27 "information should be expected"
28 msgstr ""
29 "Observera att detta är en experimentell version av <a href=\"http://"
30 "packages.debian.org/\">packages.debian.org</a>. Fel och föråldrad "
31 "information kan förväntas"
32
33 #: templates/config/architectures.tmpl:4
34 msgid "Intel x86"
35 msgstr "Inte x86"
36
37 #: templates/config/architectures.tmpl:5
38 msgid "Motorola 680x0"
39 msgstr "Motorola 680x0"
40
41 #: templates/config/architectures.tmpl:6
42 msgid "SPARC"
43 msgstr "SPARC"
44
45 #: templates/config/architectures.tmpl:7
46 msgid "Alpha"
47 msgstr "Alpha"
48
49 #: templates/config/architectures.tmpl:8
50 msgid "PowerPC"
51 msgstr "PowerPC"
52
53 #: templates/config/architectures.tmpl:9
54 msgid "ARM"
55 msgstr "ARM"
56
57 #: templates/config/architectures.tmpl:10
58 msgid "HP PA-RISC"
59 msgstr "HP PA-RISC"
60
61 #: templates/config/architectures.tmpl:11
62 msgid "Intel IA-64"
63 msgstr "Intel IA-64"
64
65 #: templates/config/architectures.tmpl:12
66 msgid "MIPS (big-endian)"
67 msgstr "MIPS (big-endian)"
68
69 #: templates/config/architectures.tmpl:13
70 msgid "MIPS (little-endian)"
71 msgstr "MIPS (little-endian)"
72
73 #: templates/config/architectures.tmpl:14
74 msgid "IBM S/390"
75 msgstr "IBM S/390"
76
77 #: templates/config/architectures.tmpl:15
78 msgid "Hurd (i386)"
79 msgstr "Hurd (i386)"
80
81 #: templates/config/architectures.tmpl:16
82 msgid "AMD64"
83 msgstr "AMD64"
84
85 #: templates/config/architectures.tmpl:17
86 msgid "EABI ARM"
87 msgstr "EABI ARM"
88
89 #: templates/config/architectures.tmpl:18
90 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
91 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
92
93 #: templates/config/architectures.tmpl:19
94 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
95 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
96
97 #: templates/config/mirrors.tmpl:182
98 msgid "North America"
99 msgstr "Nordamerika"
100
101 #: templates/config/mirrors.tmpl:183
102 msgid "South America"
103 msgstr "Sydamerika"
104
105 #: templates/config/mirrors.tmpl:184
106 msgid "Asia"
107 msgstr "Asien"
108
109 #: templates/config/mirrors.tmpl:185
110 msgid "Australia and New Zealand"
111 msgstr "Australien och Nya Zeeland"
112
113 #: templates/config/mirrors.tmpl:186
114 msgid "Europe"
115 msgstr "Europa"
116
117 #: templates/config/mirrors.tmpl:187
118 msgid "Africa"
119 msgstr "Afrika"
120
121 #: templates/html/download.tmpl:2
122 msgid "Package Download Selection -- %s"
123 msgstr "Val av pakethämtning -- %s"
124
125 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
126 #: templates/html/index.tmpl:10 templates/html/show.tmpl:14
127 msgid "Distribution:"
128 msgstr "Distribution:"
129
130 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
131 #: templates/html/index.tmpl:10 templates/html/show.tmpl:14
132 msgid "Overview over this suite"
133 msgstr "Översikt över denna svit"
134
135 #: templates/html/download.tmpl:6 templates/html/filelist.tmpl:6
136 #: templates/html/show.tmpl:17
137 msgid "Package:"
138 msgstr "Paket:"
139
140 #: templates/html/download.tmpl:8
141 msgid "Download"
142 msgstr "Hämta"
143
144 #: templates/html/download.tmpl:17
145 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
146 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd> på %s-maskiner"
147
148 #: templates/html/download.tmpl:19
149 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
150 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd>"
151
152 #: templates/html/download.tmpl:23
153 msgid ""
154 "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager "
155 "like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download "
156 "and install packages, instead of doing so manually via this website."
157 msgstr ""
158 "Om du kör %s rekommenderas det å det bestämdaste att du använder en "
159 "pakethanterare som a href=\"%s\">aptitude</a> eller <a href=\"%s\">"
160 "synaptic</a> för att hämta och installera paket, istället för att göra "
161 "det manuellt via webbplatsen."
162
163 #: templates/html/download.tmpl:25
164 msgid ""
165 "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
166 "<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
167 msgstr ""
168 "Du bör kunna använda valfri av de angivna speglarna genom att lägga till en "
169 "rad i din <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> på den här formen:"
170
171 #: templates/html/download.tmpl:30
172 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
173 msgstr "Ersätt <em>%s</em> med spegeln i fråga."
174
175 #: templates/html/download.tmpl:37 templates/html/show.tmpl:145
176 msgid "Experimental package"
177 msgstr "Experimentellt paket"
178
179 #: templates/html/download.tmpl:38
180 msgid ""
181 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
182 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
183 "cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible "
184 "documentation before using it."
185 msgstr ""
186 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. "
187 "Det innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller "
188 "fel, och kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att "
189 "läsa ändringsloggen och annan dokumentation innan du använder det."
190
191 #: templates/html/download.tmpl:41 templates/html/show.tmpl:150
192 msgid "debian-installer udeb package"
193 msgstr "udeb-paket för debian-installer"
194
195 #: templates/html/download.tmpl:42 templates/html/show.tmpl:151
196 msgid ""
197 "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://"
198 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do "
199 "not install it on a normal %s system."
200 msgstr ""
201 "Varning: Paketet är enbart tänkt att användas för att bygga "
202 "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
203 "installer</a>-avbildningar. Installera det inte på ett normalt %ssystem."
204
205 #: templates/html/download.tmpl:49
206 msgid ""
207 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
208 "of these sites:"
209 msgstr ""
210 "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på någon "
211 "av dessa platser:"
212
213 #: templates/html/download.tmpl:75
214 msgid ""
215 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
216 msgstr ""
217 "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på:"
218
219 #: templates/html/download.tmpl:77
220 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
221 msgstr "Säkerhetsuppdateringar för %s distribueras officiellt enbart från <tt>%s</tt>."
222
223 #: templates/html/download.tmpl:84
224 msgid ""
225 "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href="
226 "\"%s\">complete mirror list</a>."
227 msgstr ""
228 "Om ingen av platserna ovan är snabb nog för dig, se vår "
229 "<a href=\"%s\">fullständiga spegelförteckning</a>."
230
231 #: templates/html/download.tmpl:92
232 msgid ""
233 "Note that %s is not officially included in the %s archive yet, but the %s "
234 "porter group keeps their archive in sync with the official archive as close "
235 "as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current "
236 "information."
237 msgstr ""
238 "Observera att %s ännu inte officiellt ingår i %sarkivet, men att "
239 "%s-anpassningsgruppen håller sina arkiv så nära i synk med det officiella "
240 "arkivet som möjligt. Se <a href=\"%s\">%s-anpassningssidan</a> för "
241 "aktuell information."
242
243 #: templates/html/download.tmpl:96
244 msgid ""
245 "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
246 "file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold "
247 "the Shift key when you click on the URL."
248 msgstr ""
249 "Observera att du i vissa webbläsare måste tala om att du vill att filen "
250 "skall sparas. I Firefox och Mozilla, till exempel, håller du ned "
251 "Skift-tangenten medan du klickar på webbadressen."
252
253 #: templates/html/download.tmpl:100
254 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
255 msgstr "Ytterligare information om <kbd>%s</kbd>:"
256
257 #: templates/html/download.tmpl:102
258 msgid "Exact Size"
259 msgstr "Exakt storlek"
260
261 #: templates/html/download.tmpl:102
262 msgid "%s Byte (%s %s)"
263 msgstr "%s byte (%s %s)"
264
265 #: templates/html/download.tmpl:103 templates/html/show.tmpl:320
266 msgid "MD5 checksum"
267 msgstr "MD5-kontrollsumma"
268
269 #: templates/html/download.tmpl:104
270 msgid "SHA1 checksum"
271 msgstr "SHA1-kontrollsymma"
272
273 #: templates/html/download.tmpl:104 templates/html/download.tmpl:105
274 msgid "Not Available"
275 msgstr "Ej tillgänglig"
276
277 #: templates/html/download.tmpl:105
278 msgid "SHA256 checksum"
279 msgstr "SHA256-kontrollsumma"
280
281 #: templates/html/filelist.tmpl:2
282 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
283 msgstr "Filförteckning för paketet %s/%s/%s"
284
285 #: templates/html/filelist.tmpl:3
286 msgid ""
287 "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
288 msgstr ""
289 "Filförteckning för paketet <em>%s</em> i <em>%s</em> för arkitekturen <em>%s</em>"
290
291 #: templates/html/filelist.tmpl:8
292 msgid "Filelist"
293 msgstr "Filförteckning"
294
295 #: templates/html/foot.tmpl:11
296 msgid "This page is also available in the following languages:"
297 msgstr "Denna sida finns även på följande språk:"
298
299 #: templates/html/foot.tmpl:22
300 msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
301 msgstr ""
302 "Så ställer du in <a href=\"%s\">standardspråkval för dokument</a>"
303
304 #: templates/html/foot.tmpl:27
305 msgid "Back to:"
306 msgstr "Återgå till:"
307
308 #: templates/html/foot.tmpl:27 templates/html/head.tmpl:64
309 msgid "%s Homepage"
310 msgstr "%ss startsida"
311
312 #: templates/html/foot.tmpl:27
313 msgid "Packages search page"
314 msgstr "Paketsöksida"
315
316 #: templates/html/foot.tmpl:31
317 msgid ""
318 "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
319 "For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
320 msgstr ""
321 "För att rapportera ett problem med webbplatsen, kontakta <a href=\"mailto:"
322 "%s\">%s</a> (på engelska). "
323 "För problem och synpunkter om den svenska översättningen, kontakta <a href="
324 "\"mailto:debian-l10n-swedish@lists.debian.org\">debian-l10n-swedish@lists."
325 "debian.org</a>. För övrig kontaktinformation, se %ss <a href=\"%s"
326 "%s\">kontaktsida</a>."
327
328 #: templates/html/foot.tmpl:33 templates/txt/index.tmpl:4
329 msgid "Generated:"
330 msgstr "Skapad:"
331
332 #: templates/html/foot.tmpl:35
333 msgid ""
334 "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s"
335 "\">license terms</a>."
336 msgstr ""
337 "Innehållet upphovsrättsskyddat &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Se <a href=\"%s"
338 "\">licensvillkor</a>."
339
340 #: templates/html/foot.tmpl:39
341 msgid "Learn more about this site"
342 msgstr "Läs mer om denna webbplats"
343
344 #: templates/html/head.tmpl:46
345 msgid "Search"
346 msgstr "Sök"
347
348 #: templates/html/head.tmpl:49
349 msgid "package names"
350 msgstr "namn på paket"
351
352 #: templates/html/head.tmpl:50
353 msgid "descriptions"
354 msgstr "beskrivningar"
355
356 #: templates/html/head.tmpl:51
357 msgid "source package names"
358 msgstr "namn på källkodspaket"
359
360 #: templates/html/head.tmpl:52
361 msgid "package contents"
362 msgstr "innehåll i paket"
363
364 #: templates/html/head.tmpl:55
365 msgid "all options"
366 msgstr "alla flaggor"
367
368 #: templates/html/head.tmpl:62
369 msgid "skip the navigation"
370 msgstr "hoppa över navigationen"
371
372 #: templates/html/head.tmpl:65
373 msgid "%s Packages Homepage"
374 msgstr "%ss startsida för paket"
375
376 #: templates/html/head.tmpl:65 templates/html/search_contents.tmpl:100
377 #: templates/html/search_contents.tmpl:124
378 msgid "Packages"
379 msgstr "Paket"
380
381 #: templates/html/index.tmpl:3
382 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
383 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
384
385 #: templates/html/index.tmpl:4
386 msgid "Source Packages in \"%s\""
387 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
388
389 #: templates/html/index.tmpl:6
390 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
391 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
392
393 #: templates/html/index.tmpl:7
394 msgid "Software Packages in \"%s\""
395 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
396
397 #: templates/html/index.tmpl:14
398 msgid "All Packages"
399 msgstr "Alla paket"
400
401 #: templates/html/index.tmpl:16 templates/html/show.tmpl:15
402 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
403 msgid "Source"
404 msgstr "Källkod"
405
406 #: templates/html/index.tmpl:38 templates/html/show.tmpl:247
407 #: templates/txt/index.tmpl:15
408 msgid "virtual package provided by"
409 msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
410
411 #: templates/html/newpkg.tmpl:2 templates/html/newpkg.tmpl:7
412 msgid "New Packages in \"%s\""
413 msgstr "Nya paket i \"%s\""
414
415 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
416 msgid ""
417 "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %"
418 "s archive during the last 7 days."
419 msgstr ""
420 "Följande paket har lagts till sviten <em>%</em> (sektion %s) i %s-arkivet "
421 "under de senaste sju dagarna."
422
423 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
424 msgid ""
425 "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
426 "during the last 7 days."
427 msgstr ""
428 "Följande paket har lagts till sviten <em>%</em> i %s-arkivet "
429 "under de senaste sju dagarna."
430
431 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
432 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
433 msgstr " Du kan även visa listan <a href=\"%s\">sorterad i bokstavsordning</a>."
434
435 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
436 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
437 msgstr " Du kan även visa lisan <a href=\"%s\">sorterad efter ålder</a>."
438
439 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
440 msgid ""
441 "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
442 "feed</a>"
443 msgstr ""
444 "Informationen är också tillgänglig som en <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS-"
445 "kanal</a>"
446
447 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
448 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
449 msgstr "[RSS 1.0-kanal]"
450
451 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
452 msgid " <em>(%u days old)</em>"
453 msgstr " <em>(%u dagar gammal</em>"
454
455 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:39
456 msgid "List of all packages"
457 msgstr "Förteckning över alla paket"
458
459 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:41
460 msgid "All packages"
461 msgstr "Alla paket"
462
463 #: templates/html/newpkg.tmpl:33 templates/html/suite_index.tmpl:45
464 msgid "compact compressed textlist"
465 msgstr "kompakt komprimerad textlista"
466
467 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
468 msgid "New packages in "
469 msgstr "Nya paket i "
470
471 #: templates/html/search.tmpl:19
472 msgid "Package Search Results -- %s"
473 msgstr "Paketsökresultat -- %s"
474
475 #: templates/html/search.tmpl:28
476 msgid "Package Search Results"
477 msgstr "Paketsökresultat"
478
479 #: templates/html/search.tmpl:33
480 msgid ""
481 "You can try a different search on the <a href=\"%s#search_packages"
482 "\">Packages search page</a>."
483 msgstr ""
484 "Du kan prova en annan sökning på <a href=\"%s#search_packages"
485 "\">paketsöksidan</a>."
486
487 #: templates/html/search.tmpl:37
488 msgid ""
489 "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
490 "to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
491 msgstr ""
492 "Du har bara sökt efter ord som exakt träffar dina nyckelord. Du kan försöka "
493 "söka med <a href=\"%s\">träff av delord aktiverade</a>."
494
495 #: templates/html/search.tmpl:42
496 msgid ""
497 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed due to the search "
498 "parameters."
499 msgstr ""
500 "<a href=\"%s\">%u</a> resultat har inte visats på grund av sökparametrarna."
501
502 #: templates/html/search.tmpl:52
503 msgid "all suites"
504 msgstr "alla sviter"
505
506 #: templates/html/search.tmpl:52
507 msgid "suite(s) <em>$suite_enc</em>"
508 msgstr "svit(er) <em>$suite_enc</em>"
509
510 #: templates/html/search.tmpl:53 templates/html/search_contents.tmpl:73
511 msgid "all sections"
512 msgstr "alla sektioner"
513
514 #: templates/html/search.tmpl:53
515 msgid "section(s) <em>$section_enc</em>"
516 msgstr "sektion(er) <em>$section_enc</em>"
517
518 #: templates/html/search.tmpl:54 templates/html/search_contents.tmpl:74
519 msgid "all architectures"
520 msgstr "alla arkitekturer"
521
522 #: templates/html/search.tmpl:54
523 msgid "architecture(s) <em>$architectures_enc</em>"
524 msgstr "arkitektur(er) <em>$architectures_enc</em>"
525
526 #: templates/html/search.tmpl:56
527 msgid "source packages"
528 msgstr "källkodspaket"
529
530 #: templates/html/search.tmpl:56
531 msgid "packages"
532 msgstr "paket"
533
534 #: templates/html/search.tmpl:57
535 msgid ""
536 "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
537 msgstr ""
538 "Du har sökt efter %s vars namn innehåller <em>%s</em> i %s, %s och %s."
539
540 #: templates/html/search.tmpl:60
541 msgid " (including subword matching)"
542 msgstr " (inkluderar delordsträffar)"
543
544 #: templates/html/search.tmpl:61
545 msgid ""
546 "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
547 "s, and %s%s."
548 msgstr ""
549 "Du har sökt efter <em>%s</em> i paketnamn och beskrivningar i %s, %s och %s%s."
550
551 #: templates/html/search.tmpl:67
552 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
553 msgstr "Hittade <strong>%u</strong> paket."
554
555 #: templates/html/search.tmpl:72
556 msgid ""
557 "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the "
558 "first few packages don't match what you searched for, try using more "
559 "keywords or alternative keywords."
560 msgstr ""
561 "Observera att enbart de bästa träffarna visas, sorterade efter relevans. "
562 "Om de första paketen inte är det du sökte efter, försök använda fler "
563 "eller andra nyckelord."
564
565 #: templates/html/search.tmpl:74
566 msgid ""
567 "Your search was too wide so we will only display exact matches. At least <em>"
568 "%u</em> results have been omitted and will not be displayed. Please consider "
569 "using a longer keyword or more keywords."
570 msgstr ""
571 "Din sökning var så vid att vi bara visar exakta träffar. Åtminstone <em>"
572 "%u</em> resulat har uteslutits och kommer inte att visas. Försök använda "
573 "ett längre eller fler nyckelord."
574
575 #: templates/html/search.tmpl:79 templates/html/search_contents.tmpl:131
576 msgid "Sorry, your search gave no results"
577 msgstr "Din sökning gav dessvärre inga resultat"
578
579 #: templates/html/search.tmpl:86
580 msgid "Package %s"
581 msgstr "Paketet %s"
582
583 #: templates/html/search.tmpl:96
584 msgid "also provided by:"
585 msgstr "tillhandahålls också av:"
586
587 #: templates/html/search.tmpl:96
588 msgid "provided by:"
589 msgstr "tillhandahålls av:"
590
591 #: templates/html/search.tmpl:105
592 msgid "Source Package %s"
593 msgstr "Källkodspaketet %s"
594
595 #: templates/html/search.tmpl:113
596 msgid "Binary packages:"
597 msgstr "Binärpaket:"
598
599 #: templates/html/search.tmpl:115
600 msgid "%u binary packages"
601 msgstr "%u binärpaket"
602
603 #: templates/html/search.tmpl:125
604 msgid ""
605 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
606 "only exact matches."
607 msgstr ""
608 "<a href=\"%s\">%u</a> resultat visas inte eftersom du bett om exakta "
609 "träffar enbart."
610
611 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
612 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
613 msgstr "Sökning i paketinnehåll, resultat -- %s"
614
615 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
616 msgid "Package Contents Search Results"
617 msgstr "Resultat från sökning i paketinnehåll"
618
619 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
620 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
621 msgstr "Sök efter <em>%s</em> i filnamn"
622
623 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
624 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
625 msgstr "Sök exakt filnemn <em>%s</em>"
626
627 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
628 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
629 msgstr "Sök sökvägar som slutar med <em>%s</em>"
630
631 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
632 msgid "Search in other suite:"
633 msgstr "Sök i annan svit:"
634
635 #: templates/html/search_contents.tmpl:58
636 msgid "Limit search to a specific architecture:"
637 msgstr "Begränsa sökningen till en specifik arkitektur:"
638
639 #: templates/html/search_contents.tmpl:63
640 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
641 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla arkitekturer</a>"
642
643 #: templates/html/search_contents.tmpl:73
644 msgid "section(s) <em>%s</em>"
645 msgstr "sektion(er) <em>%s</em>"
646
647 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
648 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
649 msgstr "arkitektur(er) <em>%s</em>"
650
651 #: templates/html/search_contents.tmpl:75
652 msgid "paths that end with"
653 msgstr "sökvägar som slutar med"
654
655 #: templates/html/search_contents.tmpl:77
656 msgid "files named"
657 msgstr "filer som heter"
658
659 #: templates/html/search_contents.tmpl:79
660 msgid "filenames that contain"
661 msgstr "filnamn som innehåller"
662
663 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
664 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
665 msgstr "Du har sökt efter %s <em>%</em> i sviten <em>%s</em>, %s och %s."
666
667 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
668 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
669 msgstr "Hittade <strong>%u resultat</strong>:"
670
671 #: templates/html/search_contents.tmpl:88
672 msgid ""
673 "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
674 "100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
675 msgstr ""
676 "Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring "
677 "100 träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord."
678
679 #: templates/html/search_contents.tmpl:97
680 msgid "Sort results by filename"
681 msgstr "Sök resultat efter filnamn"
682
683 #: templates/html/search_contents.tmpl:98
684 #: templates/html/search_contents.tmpl:124 templates/html/show.tmpl:320
685 msgid "File"
686 msgstr "Fil"
687
688 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
689 msgid "Sort results by package name"
690 msgstr "Sortera resultat efter paketnamn"
691
692 #: templates/html/search_contents.tmpl:114
693 msgid "not %s"
694 msgstr "ej %s"
695
696 #: templates/html/show.tmpl:15
697 msgid "Source packages"
698 msgstr "Källkodspaket"
699
700 #: templates/html/show.tmpl:16
701 msgid "Section:"
702 msgstr "Sektion:"
703
704 #: templates/html/show.tmpl:16
705 msgid "All packages in this section"
706 msgstr "Alla paket i sektionen"
707
708 #: templates/html/show.tmpl:21
709 msgid "Details of source package %s in %s"
710 msgstr "Detaljer för källkodspaketet %s i %s"
711
712 #: templates/html/show.tmpl:22
713 msgid "Details of package %s in %s"
714 msgstr "Detaljer för paketet %s i %s"
715
716 #: templates/html/show.tmpl:45
717 msgid "Source:"
718 msgstr "Källkod:"
719
720 #: templates/html/show.tmpl:45
721 msgid "Source package building this package"
722 msgstr "Källkodspaketet som bygger detta paket"
723
724 #: templates/html/show.tmpl:52
725 msgid "Virtual Package: %s"
726 msgstr "Virtuellt paket: %s"
727
728 #: templates/html/show.tmpl:54
729 msgid "Source Package: %s (%s)"
730 msgstr "Källkodspaket: %s (%s)"
731
732 #: templates/html/show.tmpl:56
733 msgid "Package: %s (%s)"
734 msgstr "Paket: %s (%s)"
735
736 #: templates/html/show.tmpl:60
737 msgid "essential"
738 msgstr "systemkritiskt"
739
740 #: templates/html/show.tmpl:64
741 msgid "Links for %s"
742 msgstr "Länkar för %s"
743
744 #: templates/html/show.tmpl:65
745 msgid "Debian Resources:"
746 msgstr "Debianresurser:"
747
748 #: templates/html/show.tmpl:67
749 msgid "Bug Reports"
750 msgstr "Felrapporter"
751
752 #: templates/html/show.tmpl:70 templates/html/show.tmpl:72
753 msgid "Developer Information (PTS)"
754 msgstr "Utvecklarinformation (PTS)"
755
756 #: templates/html/show.tmpl:76
757 msgid "%s Changelog"
758 msgstr "Ändringslogg för %s"
759
760 #: templates/html/show.tmpl:77
761 msgid "Copyright File"
762 msgstr "Upphovsrättsfil"
763
764 #: templates/html/show.tmpl:81
765 msgid "Debian Source Repository"
766 msgstr "Debians källkodsarkiv"
767
768 #: templates/html/show.tmpl:95
769 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
770 msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
771
772 #: templates/html/show.tmpl:102
773 msgid "Not found"
774 msgstr "Hittades ej"
775
776 #: templates/html/show.tmpl:107
777 msgid "Maintainer:"
778 msgstr "Ansvarig:"
779
780 #: templates/html/show.tmpl:109
781 msgid "Maintainers:"
782 msgstr "Ansvariga:"
783
784 #: templates/html/show.tmpl:114
785 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
786 msgstr "En översikt över ansvarigas paket och insändningar"
787
788 #: templates/html/show.tmpl:114
789 msgid "QA Page"
790 msgstr "QA-sida"
791
792 #: templates/html/show.tmpl:122
793 msgid "External Resources:"
794 msgstr "Externa resurser:"
795
796 #: templates/html/show.tmpl:124
797 msgid "Homepage"
798 msgstr "Hemsida"
799
800 #: templates/html/show.tmpl:130
801 msgid "Similar packages:"
802 msgstr "Liknande paket:"
803
804 #: templates/html/show.tmpl:146
805 msgid ""
806 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
807 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
808 "cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> "
809 "and other possible documentation before using it."
810 msgstr ""
811 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. "
812 "Det innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller "
813 "fel, och kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att "
814 "läsa <a href=\"%s\">ändringsloggen</a> och annan dokumentation innan "
815 "du använder det."
816
817
818 #: templates/html/show.tmpl:169
819 msgid ""
820 "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
821 "for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
822 "packages</a>."
823 msgstr ""
824 "Detta är ett <em>virtuellt paket</em>. Se <a href=\"%s\">Debians policy</a> "
825 "för en <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition av virtuella "
826 "paket</a>."
827
828 #: templates/html/show.tmpl:177
829 msgid "Tags"
830 msgstr "Märken"
831
832 #: templates/html/show.tmpl:200
833 msgid "Packages providing %s"
834 msgstr "Paket som tillhandahåller %s"
835
836 #: templates/html/show.tmpl:209
837 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
838 msgstr "Följande binärpaket byggs från detta källkodspaket:"
839
840 #: templates/html/show.tmpl:218
841 msgid "Other Packages Related to %s"
842 msgstr "Andra paket besäktade med %s"
843
844 #: templates/html/show.tmpl:220
845 msgid "legend"
846 msgstr "beskrivnign"
847
848 #: templates/html/show.tmpl:222
849 msgid "build-depends"
850 msgstr "bygg-beroende"
851
852 #: templates/html/show.tmpl:223
853 msgid "build-depends-indep"
854 msgstr "arkitekturoberoende bygg-beroende"
855
856 #: templates/html/show.tmpl:225
857 msgid "depends"
858 msgstr "beror"
859
860 #: templates/html/show.tmpl:226
861 msgid "recommends"
862 msgstr "rekommenderar"
863
864 #: templates/html/show.tmpl:227
865 msgid "suggests"
866 msgstr "föreslår"
867
868 #: templates/html/show.tmpl:237
869 msgid "or "
870 msgstr "eller "
871
872 #: templates/html/show.tmpl:245
873 msgid "also a virtual package provided by"
874 msgstr "också ett virtuellt paket som tillhandahålls av"
875
876 #: templates/html/show.tmpl:252
877 msgid "%u providing packages"
878 msgstr "%u tillhandahåller paketen"
879
880 #: templates/html/show.tmpl:270
881 msgid "Download %s"
882 msgstr "Hämta %s"
883
884 #: templates/html/show.tmpl:272
885 msgid ""
886 "The download table links to the download of the package and a file overview. "
887 "In addition it gives information about the package size and the installed "
888 "size."
889 msgstr ""
890 "Hämtningstabellen länkar till hämtningar för paketet och en filöversikt. "
891 "Dessutom innehåller den information om paketstorlek och installerad storlek."
892
893 #: templates/html/show.tmpl:273
894 msgid "Download for all available architectures"
895 msgstr "Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer"
896
897 #: templates/html/show.tmpl:274
898 msgid "Architecture"
899 msgstr "Arkitektur"
900
901 #: templates/html/show.tmpl:275
902 msgid "Version"
903 msgstr "Version"
904
905 #: templates/html/show.tmpl:276
906 msgid "Package Size"
907 msgstr "Paketstorlek"
908
909 #: templates/html/show.tmpl:277
910 msgid "Installed Size"
911 msgstr "Installerad storlek"
912
913 #: templates/html/show.tmpl:278
914 msgid "Files"
915 msgstr "Filer"
916
917 #: templates/html/show.tmpl:286
918 msgid "(unofficial port)"
919 msgstr "(inofficiell anpassning)"
920
921 #: templates/html/show.tmpl:297 templates/html/show.tmpl:325
922 msgid "%.1f&nbsp;kB"
923 msgstr "%.1f&nbsp;kbyte"
924
925 #: templates/html/show.tmpl:297
926 msgid "%u&nbsp;kB"
927 msgstr "%u&nbsp;kbyte"
928
929 #: templates/html/show.tmpl:300
930 msgid "list of files"
931 msgstr "filförteckning"
932
933 #: templates/html/show.tmpl:302
934 msgid "no current information"
935 msgstr "ingen aktuell information"
936
937 #: templates/html/show.tmpl:319
938 msgid "Download information for the files of this source package"
939 msgstr "Hämtningsinformation för filer i källkodspaketet"
940
941 #: templates/html/show.tmpl:320
942 msgid "Size (in kB)"
943 msgstr "Storlek (i kbyte)"
944
945 #: templates/html/show.tmpl:338
946 msgid ""
947 "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System"
948 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
949 msgstr ""
950 "Debians paketkällkodsarkiv- (<acronym title=\"Version Control System"
951 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
952
953 #: templates/html/show.tmpl:342
954 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
955 msgstr "Debians paketkällkodsarkiv (blädderbart)"
956
957 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
958 msgid "Index"
959 msgstr "Index"
960
961 #: templates/html/suite_index.tmpl:5 templates/html/suite_index.tmpl:20
962 msgid "List of sections in \"%s\""
963 msgstr "Förteckning över sektioner i \"%s\""
964
965 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
966 msgid "List of all source packages"
967 msgstr "Förteckning över alla källkodspaket"
968
969 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
970 msgid "All source packages"
971 msgstr "Alla källkodspaket"
972
973 #: templates/html/tag_index.tmpl:2 templates/html/tag_index.tmpl:7
974 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
975 msgstr "Översikt över tillgängliga Debianpaketmärken"
976
977 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
978 msgid "About"
979 msgstr "Om"
980
981 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
982 msgid "Debtags"
983 msgstr "Debtags"
984
985 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
986 msgid "Facet: %s"
987 msgstr "Avdelning: %s"
988
989 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
990 msgid "New %s Packages"
991 msgstr "Nytt %spaket"
992
993 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
994 msgid ""
995 "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
996 "during the last 7 days."
997 msgstr ""
998 "Följande paket har lagts till i sviten %s (sektionen %s) i %sarkivet under "
999 "de senaste 7 dagarna."
1000
1001 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1002 msgid ""
1003 "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
1004 "last 7 days."
1005 msgstr ""
1006 "Följande paket har lagts till i sviten %s i %sarkivet under de senaste 7 "
1007 "dagarna."
1008
1009 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28 templates/txt/index.tmpl:5
1010 msgid "Copyright ©"
1011 msgstr "Upphovsrättsskyddat ©"
1012
1013 #: templates/txt/index.tmpl:2
1014 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1015 msgstr "Alla %spaket i \"%s\""
1016
1017 #: templates/txt/index.tmpl:6
1018 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1019 msgstr "Se <URL:%s> för licensvillkor."