Update pdo.pot and pdo.*.po
authorFrank Lichtenheld <frank@lichtenheld.de>
Mon, 3 Mar 2008 14:12:23 +0000 (15:12 +0100)
committerFrank Lichtenheld <frank@lichtenheld.de>
Mon, 3 Mar 2008 14:12:23 +0000 (15:12 +0100)
po/pdo.de.po
po/pdo.fi.po
po/pdo.fr.po
po/pdo.hu.po
po/pdo.ja.po
po/pdo.nl.po
po/pdo.pot
po/pdo.ru.po
po/pdo.sv.po
po/pdo.uk.po
po/pdo.zh-cn.po

index b805537d3ad0d2f3c00a0b1126295221b759f595..65a95280622a79cbe233a8ebdba4637c9aaccf71 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: packages.git 944e9ffd2b\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-28 17:07+0100\n"
 "Last-Translator: Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de>\n"
 "Language-Team: debian-l10n-german <debian-l10n-german@lists.debian.org>\n"
@@ -14,19 +14,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "virtuelles Paket, bereitgestellt durch"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "Bereich"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "Unterbereich"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorität"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr "angefordertes Format für dieses Dokument nicht verfügbar"
 
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "mehr als eine Suite für show_static angegeben (%s)"
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr "mehr als ein Unterbereich für show_static angegeben (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "konnte Indexdatei %s nicht lesen: %s"
@@ -114,7 +114,13 @@ msgstr "Virtuelles Paket"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr "mehr als eine Suite zur Inhaltssuche angegeben (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "requested format not available for this document"
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "angefordertes Format für dieses Dokument nicht verfügbar"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 "Der Suchmodus, den Sie ausgewählt haben, unterstützt nicht mehr als einen "
@@ -154,8 +160,11 @@ msgstr "Nicht verfügbar"
 msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr "Paket hat ungültiges Betreuer-Feld"
 
-#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
-#~ msgstr "Suche nimmt keine Pfadelemente mehr an"
+#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
+#~ msgstr "zwei oder mehr Pakete angegeben (%s)"
+
+#~ msgid "%s set more than once in path"
+#~ msgstr "%s mehr als einmal im Pfad angegeben"
 
 #~ msgid ""
 #~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
@@ -163,8 +172,5 @@ msgstr "Paket hat ungültiges Betreuer-Feld"
 #~ msgstr ""
 #~ "Wir sollten die Homepage hier anzeigen statt dispatch.pl zu erhalten"
 
-#~ msgid "%s set more than once in path"
-#~ msgstr "%s mehr als einmal im Pfad angegeben"
-
-#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
-#~ msgstr "zwei oder mehr Pakete angegeben (%s)"
+#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
+#~ msgstr "Suche nimmt keine Pfadelemente mehr an"
index e32e1988ffc87399f9b1f957a209c9ab324a16d9..73fb78e683f1bfaebd2536c39d799be3b7682448 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pdo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-11-26 08:04+0200\n"
 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
@@ -19,19 +19,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "näennäispaketti, jonka toteuttaa"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "Osasto"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "Alaosasto"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Tärkeys"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr "pyydetty muoto ei ole käytettävissä tälle asiakirjalle"
 
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show_static-metodille (%s)"
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr "useampi kuin yksi alaosasto määritetty show_static-metodille (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "hakemistotiedostoa %s ei voitu lukea: %s"
@@ -118,7 +118,13 @@ msgstr "Näennäispaketti"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty sisältöhaulle (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "requested format not available for this document"
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "pyydetty muoto ei ole käytettävissä tälle asiakirjalle"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr "Valittu hakutapa ei tue useampaa kuin yhtä hakusanaa."
 
@@ -156,319 +162,319 @@ msgstr "Ei saatavilla"
 msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr "paketin ylläpitäjätietue on virheellinen"
 
-#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
-#~ msgstr "haku ei ota enempää polkuelementtejä"
+#~ msgid "List of sections in \"%s\""
+#~ msgstr "Osastoluettelo jakelussa \"%s\""
 
-#~ msgid ""
-#~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
-#~ "pl"
-#~ msgstr "Meidän pitäisi näyttää kotisivu tässä dispatch.pl:n sijaan."
+#~ msgid "List of all packages"
+#~ msgstr "Luettelo kaikista paketeista"
 
-#~ msgid "%s set more than once in path"
-#~ msgstr "%s asetettu useammin kuin kerran polussa"
+#~ msgid "All packages"
+#~ msgstr "Kaikki paketit"
 
-#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
-#~ msgstr "kaksi tai useampi pakettia määritetty (%s)"
+#~ msgid "compact compressed textlist"
+#~ msgstr "pieni tiivistetty tekstiluettelo"
 
-#~ msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
-#~ msgstr "Mallinemoottorin alustus epäonnistui: %s"
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\""
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
-#~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
-#~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
-#~ "it on your own risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Varoitus: <span clas=\"pred\">kokeellinen</span> jakelu sisältää "
-#~ "ohjelmistoja, jotka ovat luultavasti epävakaita sekä bugisia, ja voi "
-#~ "aiheuttaa jopa tiedonhäviötä. Mikäli ohitat tämän varoituksen ja asennat "
-#~ "paketin kaikesta huolimatta, otat vastuun itsellesi."
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
+#~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\" tärkeysasteella %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
-#~ "days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Paketit, jotka on lisätty epävakaaseen Debian-arkistoon viimeisen "
-#~ "seitsemän (7) päivän aikana."
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Virhe"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
-#~ "Debian archive during the last 7 days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seuraavat paketit on lisätty komponenttiin \"%s\" Debian-arkistoon "
-#~ "viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
+#~ msgid "<a href=\"%s\">Search for the package</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"%s\">Hae pakettia</a>"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
-#~ "Debian archive during the last 7 days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Paketit, jotka on lisätty komponenttiin \"%s\" epävakaaseen Debian-"
-#~ "arkistoon viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
+#~ msgid "New Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Uudet paketit komponentissa \"%s\""
 
-#~ msgid ""
-#~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
-#~ "maintainers directly in case of problems."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kokeellisten pakettien käyttäjiä kehotetaan ottamaan ongelmatapauksissa "
-#~ "yhteyttä suoraan paketin ylläpitäjiin."
+#~ msgid "File"
+#~ msgstr "Tiedosto"
 
-#~ msgid "Size is measured in kBytes."
-#~ msgstr "Koko mitataan kilotavuissa."
+#~ msgid "Distribution:"
+#~ msgstr "Jakelu:"
 
-#~ msgid "Maintainer"
-#~ msgstr "Ylläpitäjä"
+#~ msgid "All packages in this section"
+#~ msgstr "Kaikki tämän osaston paketit"
 
-#~ msgid "Uploaders"
-#~ msgstr "Uploadaajat"
+#~ msgid "Package: %s (%s)"
+#~ msgstr "Paketti: %s (%s)"
 
-#~ msgid "Essential"
-#~ msgstr "Välttämätön"
+#~ msgid "Experimental package"
+#~ msgstr "Kokeellinen paketti"
 
-#~ msgid "yes"
-#~ msgstr "kyllä"
+#~ msgid "debian-installer udeb package"
+#~ msgstr "debian-asentimen udeb-paketti"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
-#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
-#~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
+#~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
+#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
+#~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
 #~ msgstr ""
-#~ "Varoitus: Nämä paketit on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
+#~ "Varoitus: Tämä paketti on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
 
-#~ msgid "No packages with this priority in this suite"
-#~ msgstr "Kokoelmassa ei ole paketteja tällä tärkeysasteella"
-
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
-#~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\", välttämättömät paketit"
+#~ msgid "Other Packages Related to %s"
+#~ msgstr "Muut pakettiin %s liittyvät paketit"
 
-#~ msgid "No essential packages in this suite"
-#~ msgstr "Kokoelmassa ei ole välttämättömiä paketteja"
+#~ msgid "Download %s\n"
+#~ msgstr "Imuroi %s\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
-#~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
-#~ "\n"
+#~ "The download table links to the download of the package and a file "
+#~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
+#~ "installed size."
 #~ msgstr ""
-#~ "Copyright © 1997-2005 SPI;\n"
-#~ "Katso lisenssiehdot sivulta <URL:http://www.debian.org/license>.\n"
-#~ "\n"
+#~ "Imurointitaulukko linkittää paketin imurointiin ja tiedostokatsaukseen. "
+#~ "Lisäksi se antaa tietoa paketin koosta sekä asennukseen tarvittavasta "
+#~ "levytilasta."
 
-#~ msgid "Versions:"
-#~ msgstr "Versiot:"
+#~ msgid "Download for all available architectures"
+#~ msgstr "Imurointi kaikille saataville arkkitehtuureille"
 
-#~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
-#~ msgstr "Tämä sivu on saatavilla myös seuraavilla kielillä:\n"
+#~ msgid "Architecture"
+#~ msgstr "Arkkitehtuuri"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Debian on Software in the Public Interest, Inc.'in rekisteröimä "
-#~ "tavaramerkki."
+#~ msgid "Version"
+#~ msgstr "Versio"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
-#~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright © 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>. Lue <a "
-#~ "href=\"%s/license\">lisenssiehdot</a>."
+#~ msgid "Files"
+#~ msgstr "Tiedostot"
 
-#~ msgid "Last Modified: "
-#~ msgstr "Viimeksi muutettu: "
+#~ msgid "Installed Size"
+#~ msgstr "Koko asennettuna"
 
-#~ msgid ""
-#~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
-#~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
-#~ "\">contact page</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tällä www-sivulla olevista ongelmista voi ilmoittaa lähettämällä "
-#~ "sähköpostia englanniksi osoitteeseen <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Muut "
-#~ "yhteystiedot löytyvät Debianin <a href=\"%s/contact\">yhteystietosivulta</"
-#~ "a>."
+#~ msgid "Package Size"
+#~ msgstr "Paketin koko"
+
+#~ msgid "list of files"
+#~ msgstr "tiedostoluettelo"
+
+#~ msgid "Overview over this distribution"
+#~ msgstr "Tämän jakelun yleiskuva"
+
+#~ msgid "Virtual Package: %s"
+#~ msgstr "Näennäispaketti: %s"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
-#~ "\">Packages search page</a>"
+#~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
+#~ "a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
+#~ "packages</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Takaisin: <a href=\"%s/\">Debian-projektin kotisivulle</a> || <a href=\"%"
-#~ "s/\">Pakettien hakusivulle</a>"
+#~ "Tämä on <em>näennäispaketti</em>. Katso <a href=\"%s\">Debianin linjan "
+#~ "kuvaksesta</a> <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">näennäispaketin "
+#~ "määritelmä</a>."
 
-#~ msgid "Site map"
-#~ msgstr "Sivustokartta"
+#~ msgid "Packages providing %s"
+#~ msgstr "Paketit, jotka tarjoavat paketin %s"
 
-#~ msgid "Development"
-#~ msgstr "Kehitys"
+#~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
+#~ msgstr "Seuraavat binääripaketit on käännetty tästä lähdepaketista:"
 
-#~ msgid "Support"
-#~ msgstr "Tuki"
+#~ msgid "Download %s"
+#~ msgstr "Imuroi %s"
 
-#~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
-#~ msgstr "Debianin&nbsp;hankkiminen"
+#~ msgid "Size (in kB)"
+#~ msgstr "Koko (kt)"
 
-#~ msgid "News"
-#~ msgstr "Uutiset"
+#~ msgid "md5sum"
+#~ msgstr "MD5-summa"
 
-#~ msgid "About&nbsp;Debian"
-#~ msgstr "Tietoja&nbsp;Debianista"
+#~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
+#~ msgstr "Tarkista paketin %s <a href=\"%s\">vikailmoitukset</a>."
 
-#~ msgid "Skip Site Navigation"
-#~ msgstr "Ohita sivustonavigointi"
+#~ msgid "Source Package:"
+#~ msgstr "Lähdepaketti:"
 
-#~ msgid "Debian Project"
-#~ msgstr "Debian-projekti"
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Imuroi"
 
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Hae"
+#~ msgid "Not found"
+#~ msgstr "Ei löytynyt"
 
-#~ msgid "or"
-#~ msgstr "tai"
+#~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
+#~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">Debian-muutoslokia</a>"
 
-#~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
-#~ msgstr "Hae <a href=\"%s\">paketin %s muita versioita</a>"
+#~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
+#~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">copyright-tiedostoa</a>"
 
-#~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
-#~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">paketin %s kehittäjätietoja</a>."
+#~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
+#~ msgstr "%s on vastuussa tästä Debian-paketista."
 
 #~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
 #~ msgstr " ja %s ovat vastuussa tästä Debian-paketista."
 
-#~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
-#~ msgstr "%s on vastuussa tästä Debian-paketista."
+#~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
+#~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">paketin %s kehittäjätietoja</a>."
 
-#~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
-#~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">copyright-tiedostoa</a>"
+#~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
+#~ msgstr "Hae <a href=\"%s\">paketin %s muita versioita</a>"
 
-#~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
-#~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">Debian-muutoslokia</a>"
+#~ msgid "or"
+#~ msgstr "tai"
 
-#~ msgid "Not found"
-#~ msgstr "Ei löytynyt"
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Hae"
 
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "Imuroi"
+#~ msgid "Debian Project"
+#~ msgstr "Debian-projekti"
 
-#~ msgid "Source Package:"
-#~ msgstr "Lähdepaketti:"
+#~ msgid "Skip Site Navigation"
+#~ msgstr "Ohita sivustonavigointi"
 
-#~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
-#~ msgstr "Tarkista paketin %s <a href=\"%s\">vikailmoitukset</a>."
+#~ msgid "About&nbsp;Debian"
+#~ msgstr "Tietoja&nbsp;Debianista"
 
-#~ msgid "md5sum"
-#~ msgstr "MD5-summa"
+#~ msgid "News"
+#~ msgstr "Uutiset"
 
-#~ msgid "Size (in kB)"
-#~ msgstr "Koko (kt)"
+#~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
+#~ msgstr "Debianin&nbsp;hankkiminen"
 
-#~ msgid "Download %s"
-#~ msgstr "Imuroi %s"
+#~ msgid "Support"
+#~ msgstr "Tuki"
 
-#~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
-#~ msgstr "Seuraavat binääripaketit on käännetty tästä lähdepaketista:"
+#~ msgid "Development"
+#~ msgstr "Kehitys"
 
-#~ msgid "Packages providing %s"
-#~ msgstr "Paketit, jotka tarjoavat paketin %s"
+#~ msgid "Site map"
+#~ msgstr "Sivustokartta"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
-#~ "a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
-#~ "packages</a>."
+#~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
+#~ "\">Packages search page</a>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tämä on <em>näennäispaketti</em>. Katso <a href=\"%s\">Debianin linjan "
-#~ "kuvaksesta</a> <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">näennäispaketin "
-#~ "määritelmä</a>."
-
-#~ msgid "Virtual Package: %s"
-#~ msgstr "Näennäispaketti: %s"
-
-#~ msgid "Overview over this distribution"
-#~ msgstr "Tämän jakelun yleiskuva"
-
-#~ msgid "list of files"
-#~ msgstr "tiedostoluettelo"
+#~ "Takaisin: <a href=\"%s/\">Debian-projektin kotisivulle</a> || <a href=\"%"
+#~ "s/\">Pakettien hakusivulle</a>"
 
-#~ msgid "Package Size"
-#~ msgstr "Paketin koko"
+#~ msgid ""
+#~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
+#~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
+#~ "\">contact page</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tällä www-sivulla olevista ongelmista voi ilmoittaa lähettämällä "
+#~ "sähköpostia englanniksi osoitteeseen <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Muut "
+#~ "yhteystiedot löytyvät Debianin <a href=\"%s/contact\">yhteystietosivulta</"
+#~ "a>."
 
-#~ msgid "Installed Size"
-#~ msgstr "Koko asennettuna"
+#~ msgid "Last Modified: "
+#~ msgstr "Viimeksi muutettu: "
 
-#~ msgid "Files"
-#~ msgstr "Tiedostot"
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
+#~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Copyright © 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>. Lue <a "
+#~ "href=\"%s/license\">lisenssiehdot</a>."
 
-#~ msgid "Version"
-#~ msgstr "Versio"
+#~ msgid ""
+#~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
+#~ msgstr ""
+#~ "Debian on Software in the Public Interest, Inc.'in rekisteröimä "
+#~ "tavaramerkki."
 
-#~ msgid "Architecture"
-#~ msgstr "Arkkitehtuuri"
+#~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
+#~ msgstr "Tämä sivu on saatavilla myös seuraavilla kielillä:\n"
 
-#~ msgid "Download for all available architectures"
-#~ msgstr "Imurointi kaikille saataville arkkitehtuureille"
+#~ msgid "Versions:"
+#~ msgstr "Versiot:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The download table links to the download of the package and a file "
-#~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
-#~ "installed size."
+#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
+#~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
+#~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Imurointitaulukko linkittää paketin imurointiin ja tiedostokatsaukseen. "
-#~ "Lisäksi se antaa tietoa paketin koosta sekä asennukseen tarvittavasta "
-#~ "levytilasta."
+#~ "Copyright © 1997-2005 SPI;\n"
+#~ "Katso lisenssiehdot sivulta <URL:http://www.debian.org/license>.\n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "Download %s\n"
-#~ msgstr "Imuroi %s\n"
+#~ msgid "No essential packages in this suite"
+#~ msgstr "Kokoelmassa ei ole välttämättömiä paketteja"
 
-#~ msgid "Other Packages Related to %s"
-#~ msgstr "Muut pakettiin %s liittyvät paketit"
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
+#~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\", välttämättömät paketit"
+
+#~ msgid "No packages with this priority in this suite"
+#~ msgstr "Kokoelmassa ei ole paketteja tällä tärkeysasteella"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
-#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
-#~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
+#~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
+#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
+#~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
 #~ msgstr ""
-#~ "Varoitus: Tämä paketti on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
+#~ "Varoitus: Nämä paketit on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
 
-#~ msgid "debian-installer udeb package"
-#~ msgstr "debian-asentimen udeb-paketti"
+#~ msgid "yes"
+#~ msgstr "kyllä"
 
-#~ msgid "Experimental package"
-#~ msgstr "Kokeellinen paketti"
+#~ msgid "Essential"
+#~ msgstr "Välttämätön"
 
-#~ msgid "Package: %s (%s)"
-#~ msgstr "Paketti: %s (%s)"
+#~ msgid "Uploaders"
+#~ msgstr "Uploadaajat"
 
-#~ msgid "All packages in this section"
-#~ msgstr "Kaikki tämän osaston paketit"
+#~ msgid "Maintainer"
+#~ msgstr "Ylläpitäjä"
 
-#~ msgid "Distribution:"
-#~ msgstr "Jakelu:"
+#~ msgid "Size is measured in kBytes."
+#~ msgstr "Koko mitataan kilotavuissa."
 
-#~ msgid "File"
-#~ msgstr "Tiedosto"
+#~ msgid ""
+#~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
+#~ "maintainers directly in case of problems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kokeellisten pakettien käyttäjiä kehotetaan ottamaan ongelmatapauksissa "
+#~ "yhteyttä suoraan paketin ylläpitäjiin."
 
-#~ msgid "New Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Uudet paketit komponentissa \"%s\""
+#~ msgid ""
+#~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
+#~ "Debian archive during the last 7 days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paketit, jotka on lisätty komponenttiin \"%s\" epävakaaseen Debian-"
+#~ "arkistoon viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
 
-#~ msgid "<a href=\"%s\">Search for the package</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"%s\">Hae pakettia</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
+#~ "Debian archive during the last 7 days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seuraavat paketit on lisätty komponenttiin \"%s\" Debian-arkistoon "
+#~ "viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
 
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Virhe"
+#~ msgid ""
+#~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
+#~ "days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paketit, jotka on lisätty epävakaaseen Debian-arkistoon viimeisen "
+#~ "seitsemän (7) päivän aikana."
 
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
-#~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\" tärkeysasteella %s"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
+#~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
+#~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
+#~ "it on your own risk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Varoitus: <span clas=\"pred\">kokeellinen</span> jakelu sisältää "
+#~ "ohjelmistoja, jotka ovat luultavasti epävakaita sekä bugisia, ja voi "
+#~ "aiheuttaa jopa tiedonhäviötä. Mikäli ohitat tämän varoituksen ja asennat "
+#~ "paketin kaikesta huolimatta, otat vastuun itsellesi."
 
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\""
+#~ msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
+#~ msgstr "Mallinemoottorin alustus epäonnistui: %s"
 
-#~ msgid "compact compressed textlist"
-#~ msgstr "pieni tiivistetty tekstiluettelo"
+#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
+#~ msgstr "kaksi tai useampi pakettia määritetty (%s)"
 
-#~ msgid "All packages"
-#~ msgstr "Kaikki paketit"
+#~ msgid "%s set more than once in path"
+#~ msgstr "%s asetettu useammin kuin kerran polussa"
 
-#~ msgid "List of all packages"
-#~ msgstr "Luettelo kaikista paketeista"
+#~ msgid ""
+#~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
+#~ "pl"
+#~ msgstr "Meidän pitäisi näyttää kotisivu tässä dispatch.pl:n sijaan."
 
-#~ msgid "List of sections in \"%s\""
-#~ msgstr "Osastoluettelo jakelussa \"%s\""
+#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
+#~ msgstr "haku ei ota enempää polkuelementtejä"
index 2b9a8011bb22ab1da7cda4f0f757317735df3fea..bf5c324e4ff0d65c6e503be2bf2914d42109b5c6 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-29 10:39+0100\n"
 "Last-Translator: Guilhelm Panaget <guilhelm.panaget@free.fr>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french@lists.debian.org>\n"
@@ -19,23 +19,23 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "paquet virtuel"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 #, fuzzy
 #| msgid "Section:"
 msgid "Section"
 msgstr "Section&nbsp;:"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 #, fuzzy
 #| msgid "Section:"
 msgid "Subsection"
 msgstr "Section&nbsp;:"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorité"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr ""
 
@@ -83,7 +83,7 @@ msgstr ""
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "impossible de lire le fichier d'index %s&nbsp;: %s"
@@ -124,7 +124,12 @@ msgstr "Paquet virtuel"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "Paquet indisponible"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 
@@ -166,263 +171,251 @@ msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr "paquet doté d'un champ de responsable incorrect"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
-#~ msgstr "Paquet source&nbsp;: %s (%s)"
+#~ msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
+#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», section %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Note that the <strong>experimental</strong> distribution is not self-"
-#~ "contained; missing dependencies are likely found in the <a href=\"%s"
-#~ "\">unstable</a> distribution."
-#~ msgstr ""
-#~ "Veuillez noter que la distribution «&nbsp;\"<span class=\"pred"
-#~ "\">experimental</span>\"&nbsp;» n'est pas autosuffisante&nbsp;; certaines "
-#~ "dépendances peuvent se trouver dans la distribution «&nbsp;\"<a href="
-#~ "\"../../unstable/\">unstable</a>\"&nbsp;»."
+#~| msgid "Software Packages in \"%s\""
+#~ msgid "Source Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Paquets inclus dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
-#~ msgid "Versions:"
-#~ msgstr "Versions&nbsp;:"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
+#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», section %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
-#~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright © 1997-2005 SPI&nbsp;;voir <URL:http://www.debian.org/license> "
-#~ "les termes de la licence.\n"
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Paquets inclus dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
-#~ msgid "No essential packages in this suite"
-#~ msgstr "Aucun paquet essentiel dans cette distribution"
+#~ msgid "Distribution:"
+#~ msgstr "Distribution&nbsp;:"
 
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
-#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», paquets essentiels"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Overview over this suite"
+#~ msgstr "Vue d'ensemble de cette distribution"
 
-#~ msgid "No packages with this priority in this suite"
-#~ msgstr "Aucun paquet de cette priorité et cette distribution"
+#, fuzzy
+#~| msgid "All packages"
+#~ msgid "All Packages"
+#~ msgstr "Tous les paquets"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
-#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
-#~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Avertissement&nbsp;: ces paquets sont réservés à la construction des "
-#~ "images de l'<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer"
-#~ "\">installateur Debian</a>. Ils ne doivent pas être installés sur un "
-#~ "système Debian classique."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source"
+#~ msgstr "Paquet source&nbsp;:"
 
-#~ msgid "yes"
-#~ msgstr "oui"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source packages"
+#~ msgstr "Paquet source"
 
-#~ msgid "Essential"
-#~ msgstr "Essentiel"
+#~ msgid "All packages in this section"
+#~ msgstr "Tous les paquets de cette section"
 
-#~ msgid "Uploaders"
-#~ msgstr "Expéditeurs"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Package:"
+#~ msgstr "Taille du paquet"
 
-#~ msgid "Maintainer"
-#~ msgstr "Responsable"
+#, fuzzy
+#~ msgid "List of sections in \"%s\""
+#~ msgstr "Liste des sections de %s"
 
-#~ msgid "Size is measured in kBytes."
-#~ msgstr "La taille est indiquée en kOctets"
+#, fuzzy
+#~| msgid "List of all packages"
+#~ msgid "List of all source packages"
+#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
-#~ "maintainers directly in case of problems."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nous encourageons les utilisateurs de paquets d'«&nbsp;experimental&nbsp;» "
-#~ "rencontrant des problèmes à contacter directement le responsable du "
-#~ "paquet."
+#~ msgid "List of all packages"
+#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
-#~ "Debian archive during the last 7 days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Paquets ayant été ajoutés à la section «&nbsp;%s&nbsp;» de l'archive "
-#~ "Debian «&nbsp;unstable&nbsp;» au cours des 7&nbsp;derniers jours."
+#, fuzzy
+#~ msgid "All source packages"
+#~ msgstr "Paquet source"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
-#~ "Debian archive during the last 7 days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Les paquets suivants ont été ajoutés à la section «&nbsp;%s&nbsp;» de "
-#~ "l'archive Debian au cours des 7&nbsp;derniers jours."
+#, fuzzy
+#~| msgid "All packages"
+#~ msgid "All packages"
+#~ msgstr "Tous les paquets"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
-#~ "days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Paquets ayant été ajoutés à l'archive Debian «&nbsp;unstable&nbsp;» au "
-#~ "cours des 7&nbsp;derniers jours."
+#~ msgid "compact compressed textlist"
+#~ msgstr "liste au format texte compressée"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
-#~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
-#~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
-#~ "it on your own risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Avertissement&nbsp;: la distribution «&nbsp;<span class=\"pred"
-#~ "\">experimental</span>&nbsp;» contient des logiciels qui peuvent être "
-#~ "instables ou bogués et peuvent éventuellement corrompre vos données. Leur "
-#~ "installation s'effectue donc à vos risques et périls."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", subsection %s"
+#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», section %s"
+
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
+#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», priorité %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Comment configurer la <a href=\"%s\">langue par défaut du document</a></p>"
+#~ msgid "search for a package"
+#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
 
-#~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
-#~ msgstr "Cette page est aussi disponible dans les langues suivantes&nbsp;:\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Filelist of of package %s/%s/%s"
+#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Debian est une marque déposée de Software in the Public Interest, Inc."
+#~ msgid "New Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Nouveaux Paquets dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "new packages"
+#~ msgstr "Taille du paquet"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
-#~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
+#~ "The following packages were added to suite <em>%s</em>%s in the Debian "
+#~ "archive during the last 7 days."
 #~ msgstr ""
-#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</"
-#~ "a>&nbsp;; voir <a href=\"%s/license\">les termes de la licence</a>."
+#~ "Les paquets suivants ont été ajoutés à l'archive Debian «&nbsp;"
+#~ "unstable&nbsp;» au cours des 7&nbsp;derniers jours."
 
-#~ msgid "Last Modified: "
-#~ msgstr "Dernière modification&nbsp;: "
+#, fuzzy
+#~ msgid " (section %s)"
+#~ msgstr "Section"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
-#~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
-#~ "\">contact page</a>."
+#~ "This information is also available as an <a href=\"%s\">RSS feed</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pour signaler un problème sur le site web, envoyez un courriel en anglais "
-#~ "à <a href=\"mailto:%s\">%s</a> ou en français à <a href=\"mailto:debian-"
-#~ "l10n-french@lists.debian.org\">debian-l10n-french@lists.debian.org</a>. "
-#~ "Pour obtenir d'autres informations, référez-vous à la <a href=\"%s/contact"
-#~ "\">page contact</a> de Debian."
+#~ "Cette information est aussi disponible via le <a href=\"newpkg_%s.%s.rdf"
+#~ "\">fil RSS</a>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New packages in %s"
+#~ msgstr "Nouveaux Paquets dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
-#~ "\">Packages search page</a>"
+#~ "The following packages were added to suite %s%s in the Debian archive "
+#~ "during the last 7 days."
 #~ msgstr ""
-#~ "Retour à la&nbsp;: <a href=\"%s/\">Page d'accueil du Projet Debian</a> || "
-#~ "<a href=\"%s/\">Page de recherche de paquets</a>"
-
-#~ msgid "Site map"
-#~ msgstr "Plan&nbsp;du&nbsp;site"
-
-#~ msgid "Development"
-#~ msgstr "Le&nbsp;coin&nbsp;du&nbsp;développeur"
-
-#~ msgid "Support"
-#~ msgstr "Assistance"
-
-#~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
-#~ msgstr "Obtenir&nbsp;Debian"
-
-#~ msgid "News"
-#~ msgstr "Actualités"
-
-#~ msgid "About&nbsp;Debian"
-#~ msgstr "À&nbsp;propos&nbsp;de&nbsp;Debian"
-
-#~ msgid "Skip Site Navigation"
-#~ msgstr "Sauter la navigation du site"
-
-#~ msgid "Debian Project"
-#~ msgstr "Projet Debian"
+#~ "Les paquets suivants ont été ajoutés à l'archive Debian «&nbsp;"
+#~ "unstable&nbsp;» au cours des 7&nbsp;derniers jours."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Package contents"
-#~ msgstr "Taille du paquet"
+#~ msgid "New Debian Packages"
+#~ msgstr "Tous les paquets Debian dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source package names"
-#~ msgstr "Paquet source"
+#~ msgid "all sections"
+#~ msgstr "Section"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Descriptions"
-#~ msgstr "Distribution&nbsp;:"
+#~ msgid "all architectures"
+#~ msgstr "Architecture"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Package Names"
+#~ msgid "packages"
 #~ msgstr "Taille du paquet"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Search on:"
-#~ msgstr "Recherche"
-
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Recherche"
+#~ msgid ""
+#~ "You can try a different search on the <a href=\"%s\">Packages search "
+#~ "page</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Retour à la&nbsp;: <a href=\"%s/\">Page d'accueil du Projet Debian</a> || "
+#~ "<a href=\"%s/\">Page de recherche de paquets</a>"
 
-#~ msgid "or"
-#~ msgstr "ou"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Debian Package Search Results"
+#~ msgstr "Tous les paquets Debian dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "%s packages"
-#~ msgstr "Taille du paquet"
+#~ msgid "Package %s"
+#~ msgstr "Paquet&nbsp;: %s (%s)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "also a virtual package provided by "
+#~ msgid "Binary packages: "
 #~ msgstr "paquet virtuel"
 
-#~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
-#~ msgstr "Chercher d'<a href=\"%s\">autres versions de %s</a>"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Nothing found"
+#~ msgstr "Introuvable"
 
-#~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Consulter les <a href=\"%s\">informations de développement de %s</a>."
+#~ msgid "File"
+#~ msgstr "Fichier"
 
-#~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
-#~ msgstr " et %s sont responsables de ce paquet Debian."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source package building this package"
+#~ msgstr "Paquet source"
 
-#~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
-#~ msgstr "%s est responsable de ce paquet Debian."
+#~ msgid "Package: %s (%s)"
+#~ msgstr "Paquet&nbsp;: %s (%s)"
 
-#~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
-#~ msgstr "Consulter le <a href=\"%s\">fichier de licence</a>"
+#~ msgid "Experimental package"
+#~ msgstr "Paquet «&nbsp;experimental&nbsp;»"
 
-#~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
-#~ msgstr "Consulter le <a href=\"%s\">journal des modifications Debian</a>"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
+#~ "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
+#~ "cause data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, "
+#~ "you do it on your own risk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Avertissement&nbsp;: ce paquet appartient à la distribution «&nbsp;<span "
+#~ "class=\"pred\">experimental</span>&nbsp;». Cela signifie qu'il peut être "
+#~ "instable ou bogué et peut éventuellement corrompre vos données. Son "
+#~ "installation s'effectue donc à vos risques et périls."
 
-#~ msgid "Not found"
-#~ msgstr "Introuvable"
+#~ msgid "debian-installer udeb package"
+#~ msgstr "paquet de l'installateur Debian udeb"
 
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "Télécharger"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
+#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
+#~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Avertissement&nbsp;: ce paquet est réservé à la construction des images "
+#~ "de l'<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer"
+#~ "\">installateur Debian</a>. Il ne doit pas être installé sur un système "
+#~ "Debian classique."
 
-#~ msgid "Source Package:"
-#~ msgstr "Paquet source&nbsp;:"
+#~ msgid "Other Packages Related to %s"
+#~ msgstr "Autres paquets associés à %s"
 
-#~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
-#~ msgstr "Consulter les <a href=\"%s\">rapports de bogues</a> de %s."
+#~ msgid "Download %s\n"
+#~ msgstr "Télécharger %s\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Details of package %s in %s"
-#~ msgstr "Nouveaux paquets dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid ""
+#~ "The download table links to the download of the package and a file "
+#~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
+#~ "installed size."
+#~ msgstr ""
+#~ "Le tableau de téléchargement pointe sur le téléchargement du paquet et "
+#~ "sur un aperçu du fichier. Il indique par ailleurs la taille du paquet et "
+#~ "l'espace occupé une fois installé."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Details of source package %s in %s"
-#~ msgstr "Paquets source dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid "Download for all available architectures"
+#~ msgstr "Télécharger pour toutes les architectures proposées"
 
-#~ msgid "md5sum"
-#~ msgstr "code de contrôle MD5"
+#~ msgid "Architecture"
+#~ msgstr "Architecture"
 
-#~ msgid "Size (in kB)"
-#~ msgstr "Taille (en kOctets)"
+#~ msgid "Version"
+#~ msgstr "Version"
 
-#~ msgid "Download %s"
-#~ msgstr "Télécharger %s"
+#~ msgid "Files"
+#~ msgstr "Fichiers"
 
-#~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Les paquets binaires suivants sont compilés à partir de ce paquet "
-#~ "source&nbsp;:"
+#~ msgid "Installed Size"
+#~ msgstr "Espace occupé"
+
+#~ msgid "Package Size"
+#~ msgstr "Taille du paquet"
+
+#~ msgid "list of files"
+#~ msgstr "liste des fichiers"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source Package: %s (%s)"
-#~ msgstr "Paquet source&nbsp;: %s (%s)"
+#~ msgid "no current information"
+#~ msgstr "Plus d'informations sur %s"
 
-#~ msgid "Packages providing %s"
-#~ msgstr "Paquets fournissant %s"
+#~ msgid "virtual package"
+#~ msgstr "paquet virtuel"
+
+#~ msgid "Overview over this distribution"
+#~ msgstr "Vue d'ensemble de cette distribution"
+
+#~ msgid "Virtual Package: %s"
+#~ msgstr "Paquet virtuel&nbsp;: %s"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
@@ -430,252 +423,264 @@ msgstr "paquet doté d'un champ de responsable incorrect"
 #~ "packages</a>."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ceci est un <em>paquet virtuel</em>. Consultez la <a href=\"%s\">Charte "
-#~ "Debian</a> pour une <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">définition "
-#~ "des paquets virtuels</a>."
+#~ "Debian</a> pour une <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg"
+#~ "\">définition des paquets virtuels</a>."
 
-#~ msgid "Virtual Package: %s"
-#~ msgstr "Paquet virtuel&nbsp;: %s"
+#~ msgid "Packages providing %s"
+#~ msgstr "Paquets fournissant %s"
 
-#~ msgid "Overview over this distribution"
-#~ msgstr "Vue d'ensemble de cette distribution"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source Package: %s (%s)"
+#~ msgstr "Paquet source&nbsp;: %s (%s)"
 
-#~ msgid "virtual package"
-#~ msgstr "paquet virtuel"
+#~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Les paquets binaires suivants sont compilés à partir de ce paquet "
+#~ "source&nbsp;:"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "no current information"
-#~ msgstr "Plus d'informations sur %s"
+#~ msgid "Download %s"
+#~ msgstr "Télécharger %s"
 
-#~ msgid "list of files"
-#~ msgstr "liste des fichiers"
+#~ msgid "Size (in kB)"
+#~ msgstr "Taille (en kOctets)"
 
-#~ msgid "Package Size"
-#~ msgstr "Taille du paquet"
+#~ msgid "md5sum"
+#~ msgstr "code de contrôle MD5"
 
-#~ msgid "Installed Size"
-#~ msgstr "Espace occupé"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Details of source package %s in %s"
+#~ msgstr "Paquets source dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
-#~ msgid "Files"
-#~ msgstr "Fichiers"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Details of package %s in %s"
+#~ msgstr "Nouveaux paquets dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
 
-#~ msgid "Version"
-#~ msgstr "Version"
+#~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
+#~ msgstr "Consulter les <a href=\"%s\">rapports de bogues</a> de %s."
 
-#~ msgid "Architecture"
-#~ msgstr "Architecture"
+#~ msgid "Source Package:"
+#~ msgstr "Paquet source&nbsp;:"
 
-#~ msgid "Download for all available architectures"
-#~ msgstr "Télécharger pour toutes les architectures proposées"
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Télécharger"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The download table links to the download of the package and a file "
-#~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
-#~ "installed size."
-#~ msgstr ""
-#~ "Le tableau de téléchargement pointe sur le téléchargement du paquet et "
-#~ "sur un aperçu du fichier. Il indique par ailleurs la taille du paquet et "
-#~ "l'espace occupé une fois installé."
+#~ msgid "Not found"
+#~ msgstr "Introuvable"
 
-#~ msgid "Download %s\n"
-#~ msgstr "Télécharger %s\n"
+#~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
+#~ msgstr "Consulter le <a href=\"%s\">journal des modifications Debian</a>"
 
-#~ msgid "Other Packages Related to %s"
-#~ msgstr "Autres paquets associés à %s"
+#~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
+#~ msgstr "Consulter le <a href=\"%s\">fichier de licence</a>"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
-#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
-#~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Avertissement&nbsp;: ce paquet est réservé à la construction des images "
-#~ "de l'<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer"
-#~ "\">installateur Debian</a>. Il ne doit pas être installé sur un système "
-#~ "Debian classique."
+#~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
+#~ msgstr "%s est responsable de ce paquet Debian."
 
-#~ msgid "debian-installer udeb package"
-#~ msgstr "paquet de l'installateur Debian udeb"
+#~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
+#~ msgstr " et %s sont responsables de ce paquet Debian."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
-#~ "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
-#~ "cause data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, "
-#~ "you do it on your own risk."
+#~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Avertissement&nbsp;: ce paquet appartient à la distribution «&nbsp;<span "
-#~ "class=\"pred\">experimental</span>&nbsp;». Cela signifie qu'il peut être "
-#~ "instable ou bogué et peut éventuellement corrompre vos données. Son "
-#~ "installation s'effectue donc à vos risques et périls."
+#~ "Consulter les <a href=\"%s\">informations de développement de %s</a>."
 
-#~ msgid "Experimental package"
-#~ msgstr "Paquet «&nbsp;experimental&nbsp;»"
+#~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
+#~ msgstr "Chercher d'<a href=\"%s\">autres versions de %s</a>"
 
-#~ msgid "Package: %s (%s)"
-#~ msgstr "Paquet&nbsp;: %s (%s)"
+#, fuzzy
+#~ msgid "also a virtual package provided by "
+#~ msgstr "paquet virtuel"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source package building this package"
-#~ msgstr "Paquet source"
+#~ msgid "%s packages"
+#~ msgstr "Taille du paquet"
 
-#~ msgid "File"
-#~ msgstr "Fichier"
+#~ msgid "or"
+#~ msgstr "ou"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Nothing found"
-#~ msgstr "Introuvable"
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Recherche"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Binary packages: "
-#~ msgstr "paquet virtuel"
+#~ msgid "Search on:"
+#~ msgstr "Recherche"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Package %s"
-#~ msgstr "Paquet&nbsp;: %s (%s)"
+#~ msgid "Package Names"
+#~ msgstr "Taille du paquet"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Debian Package Search Results"
-#~ msgstr "Tous les paquets Debian dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid "Descriptions"
+#~ msgstr "Distribution&nbsp;:"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You can try a different search on the <a href=\"%s\">Packages search "
-#~ "page</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Retour à la&nbsp;: <a href=\"%s/\">Page d'accueil du Projet Debian</a> || "
-#~ "<a href=\"%s/\">Page de recherche de paquets</a>"
+#~ msgid "Source package names"
+#~ msgstr "Paquet source"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "packages"
+#~ msgid "Package contents"
 #~ msgstr "Taille du paquet"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "all architectures"
-#~ msgstr "Architecture"
+#~ msgid "Debian Project"
+#~ msgstr "Projet Debian"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "all sections"
-#~ msgstr "Section"
+#~ msgid "Skip Site Navigation"
+#~ msgstr "Sauter la navigation du site"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "New Debian Packages"
-#~ msgstr "Tous les paquets Debian dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid "About&nbsp;Debian"
+#~ msgstr "À&nbsp;propos&nbsp;de&nbsp;Debian"
+
+#~ msgid "News"
+#~ msgstr "Actualités"
+
+#~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
+#~ msgstr "Obtenir&nbsp;Debian"
+
+#~ msgid "Support"
+#~ msgstr "Assistance"
+
+#~ msgid "Development"
+#~ msgstr "Le&nbsp;coin&nbsp;du&nbsp;développeur"
+
+#~ msgid "Site map"
+#~ msgstr "Plan&nbsp;du&nbsp;site"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to suite %s%s in the Debian archive "
-#~ "during the last 7 days."
+#~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
+#~ "\">Packages search page</a>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Les paquets suivants ont été ajoutés à l'archive Debian «&nbsp;"
-#~ "unstable&nbsp;» au cours des 7&nbsp;derniers jours."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "New packages in %s"
-#~ msgstr "Nouveaux Paquets dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ "Retour à la&nbsp;: <a href=\"%s/\">Page d'accueil du Projet Debian</a> || "
+#~ "<a href=\"%s/\">Page de recherche de paquets</a>"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "This information is also available as an <a href=\"%s\">RSS feed</a>."
+#~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
+#~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
+#~ "\">contact page</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Cette information est aussi disponible via le <a href=\"newpkg_%s.%s.rdf"
-#~ "\">fil RSS</a>."
+#~ "Pour signaler un problème sur le site web, envoyez un courriel en anglais "
+#~ "à <a href=\"mailto:%s\">%s</a> ou en français à <a href=\"mailto:debian-"
+#~ "l10n-french@lists.debian.org\">debian-l10n-french@lists.debian.org</a>. "
+#~ "Pour obtenir d'autres informations, référez-vous à la <a href=\"%s/contact"
+#~ "\">page contact</a> de Debian."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid " (section %s)"
-#~ msgstr "Section"
+#~ msgid "Last Modified: "
+#~ msgstr "Dernière modification&nbsp;: "
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to suite <em>%s</em>%s in the Debian "
-#~ "archive during the last 7 days."
+#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
+#~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Les paquets suivants ont été ajoutés à l'archive Debian «&nbsp;"
-#~ "unstable&nbsp;» au cours des 7&nbsp;derniers jours."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "new packages"
-#~ msgstr "Taille du paquet"
+#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</"
+#~ "a>&nbsp;; voir <a href=\"%s/license\">les termes de la licence</a>."
 
-#~ msgid "New Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Nouveaux Paquets dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid ""
+#~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
+#~ msgstr ""
+#~ "Debian est une marque déposée de Software in the Public Interest, Inc."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Filelist of of package %s/%s/%s"
-#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
+#~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
+#~ msgstr "Cette page est aussi disponible dans les langues suivantes&nbsp;:\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "search for a package"
-#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
-
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
-#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», priorité %s"
+#~ msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Comment configurer la <a href=\"%s\">langue par défaut du document</a></p>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", subsection %s"
-#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», section %s"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
+#~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
+#~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
+#~ "it on your own risk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Avertissement&nbsp;: la distribution «&nbsp;<span class=\"pred"
+#~ "\">experimental</span>&nbsp;» contient des logiciels qui peuvent être "
+#~ "instables ou bogués et peuvent éventuellement corrompre vos données. Leur "
+#~ "installation s'effectue donc à vos risques et périls."
 
-#~ msgid "compact compressed textlist"
-#~ msgstr "liste au format texte compressée"
+#~ msgid ""
+#~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
+#~ "days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paquets ayant été ajoutés à l'archive Debian «&nbsp;unstable&nbsp;» au "
+#~ "cours des 7&nbsp;derniers jours."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "All packages"
-#~ msgid "All packages"
-#~ msgstr "Tous les paquets"
+#~ msgid ""
+#~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
+#~ "Debian archive during the last 7 days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les paquets suivants ont été ajoutés à la section «&nbsp;%s&nbsp;» de "
+#~ "l'archive Debian au cours des 7&nbsp;derniers jours."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "All source packages"
-#~ msgstr "Paquet source"
+#~ msgid ""
+#~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
+#~ "Debian archive during the last 7 days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Paquets ayant été ajoutés à la section «&nbsp;%s&nbsp;» de l'archive "
+#~ "Debian «&nbsp;unstable&nbsp;» au cours des 7&nbsp;derniers jours."
 
-#~ msgid "List of all packages"
-#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
+#~ msgid ""
+#~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
+#~ "maintainers directly in case of problems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nous encourageons les utilisateurs de paquets d'«&nbsp;experimental&nbsp;» "
+#~ "rencontrant des problèmes à contacter directement le responsable du "
+#~ "paquet."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "List of all packages"
-#~ msgid "List of all source packages"
-#~ msgstr "Liste de tous les paquets"
+#~ msgid "Size is measured in kBytes."
+#~ msgstr "La taille est indiquée en kOctets"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "List of sections in \"%s\""
-#~ msgstr "Liste des sections de %s"
+#~ msgid "Maintainer"
+#~ msgstr "Responsable"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Package:"
-#~ msgstr "Taille du paquet"
+#~ msgid "Uploaders"
+#~ msgstr "Expéditeurs"
 
-#~ msgid "All packages in this section"
-#~ msgstr "Tous les paquets de cette section"
+#~ msgid "Essential"
+#~ msgstr "Essentiel"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Source packages"
-#~ msgstr "Paquet source"
+#~ msgid "yes"
+#~ msgstr "oui"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Source"
-#~ msgstr "Paquet source&nbsp;:"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
+#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
+#~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Avertissement&nbsp;: ces paquets sont réservés à la construction des "
+#~ "images de l'<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer"
+#~ "\">installateur Debian</a>. Ils ne doivent pas être installés sur un "
+#~ "système Debian classique."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "All packages"
-#~ msgid "All Packages"
-#~ msgstr "Tous les paquets"
+#~ msgid "No packages with this priority in this suite"
+#~ msgstr "Aucun paquet de cette priorité et cette distribution"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Overview over this suite"
-#~ msgstr "Vue d'ensemble de cette distribution"
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
+#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», paquets essentiels"
 
-#~ msgid "Distribution:"
-#~ msgstr "Distribution&nbsp;:"
+#~ msgid "No essential packages in this suite"
+#~ msgstr "Aucun paquet essentiel dans cette distribution"
 
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Paquets inclus dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
+#~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Copyright © 1997-2005 SPI&nbsp;;voir <URL:http://www.debian.org/license> "
+#~ "les termes de la licence.\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
-#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», section %s"
+#~ msgid "Versions:"
+#~ msgstr "Versions&nbsp;:"
 
 #, fuzzy
-#~| msgid "Software Packages in \"%s\""
-#~ msgid "Source Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Paquets inclus dans «&nbsp;%s&nbsp;»"
+#~ msgid ""
+#~ "Note that the <strong>experimental</strong> distribution is not self-"
+#~ "contained; missing dependencies are likely found in the <a href=\"%s"
+#~ "\">unstable</a> distribution."
+#~ msgstr ""
+#~ "Veuillez noter que la distribution «&nbsp;\"<span class=\"pred"
+#~ "\">experimental</span>\"&nbsp;» n'est pas autosuffisante&nbsp;; certaines "
+#~ "dépendances peuvent se trouver dans la distribution «&nbsp;\"<a href="
+#~ "\"../../unstable/\">unstable</a>\"&nbsp;»."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
-#~ msgstr "Paquets de «&nbsp;%s&nbsp;», section %s"
+#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
+#~ msgstr "Paquet source&nbsp;: %s (%s)"
index d7d1187043f3fb68e525660ba190ed5df319ee88..18b6c7fe3032fd762ae061805d70643fdb189ddb 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -19,19 +19,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr ""
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr ""
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr ""
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr ""
 
@@ -78,7 +78,7 @@ msgstr ""
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr ""
@@ -118,7 +118,11 @@ msgstr ""
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr ""
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 
index b89cda686b8ad67c88fa1364608abb45df378314..faf0a9cfdd732c34c30183a2fb11c5a3e76d45b8 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: packages.debian.org trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-22 14:48+0900\n"
 "Last-Translator: Noritada Kobayashi <nori1@dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <debian-www@debian.or.jp>\n"
@@ -18,19 +18,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "以下のパッケージによって提供される仮想パッケージです: "
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "セクション"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "サブセクション"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "優先度"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr "この文書は要求された形式では利用できません"
 
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "show_static に複数のスイートが指定されています (%s)"
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr "show_static に複数のサブセクションが指定されています (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "索引ファイル %s を読み込めませんでした: %s"
@@ -117,7 +117,13 @@ msgstr "仮想パッケージ"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr "内容の検索 (contents search) に複数のスイートが指定されています (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "requested format not available for this document"
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "この文書は要求された形式では利用できません"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr "選択した検索モードでは複数のキーワード指定はサポートされていません。"
 
@@ -155,8 +161,14 @@ msgstr "入手不能"
 msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr "パッケージのメンテナ (Maintainer) フィールドが不正です"
 
-#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
-#~ msgstr "search の場合は後ろにパスを追加できません"
+#~ msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
+#~ msgstr "テンプレートエンジンの初期化に失敗しました: %s"
+
+#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
+#~ msgstr "2 つ以上のパッケージが指定されています (%s)"
+
+#~ msgid "%s set more than once in path"
+#~ msgstr "%s がパスに複数入っています"
 
 #~ msgid ""
 #~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
@@ -165,11 +177,5 @@ msgstr "パッケージのメンテナ (Maintainer) フィールドが不正で
 #~ "ここには、dispatch.pl を取得するのではなくホームページを表示することになっ"
 #~ "ています。"
 
-#~ msgid "%s set more than once in path"
-#~ msgstr "%s がパスに複数入っています"
-
-#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
-#~ msgstr "2 つ以上のパッケージが指定されています (%s)"
-
-#~ msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
-#~ msgstr "テンプレートエンジンの初期化に失敗しました: %s"
+#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
+#~ msgstr "search の場合は後ろにパスを追加できません"
index a5472769fd2cddfbbd02713d8bf3fbe44d3fc27c..8c212d2e6cd94d7a07477cb483e9644f37212f64 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pdo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-12-10 22:42+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Pop <elendil@planet.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
@@ -21,19 +21,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "virtueel pakket geboden door"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "Sectie"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "Subsectie"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioriteit"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr ""
 
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr ""
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr ""
@@ -120,7 +120,13 @@ msgstr "Virtueel pakket"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "Package not available in this suite."
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "Pakket niet beschikbaar in deze suite"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 
index 970685a78a6b8f4d3efb74afe0f75d4a6b3d04d5..e2f9d27fe3669e4ba6d8acef1021b65844384536 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -58,7 +58,7 @@ msgstr ""
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr ""
@@ -98,7 +98,11 @@ msgstr ""
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr ""
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 
@@ -136,7 +140,7 @@ msgstr ""
 msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr ""
 
@@ -144,14 +148,14 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr ""
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr ""
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr ""
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr ""
index cde5b90cc5241b8cfbe8204e7e5ab20caee37157..3cc747b65b570f0316867113b2219caada920984 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pdo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-11-25 21:31+0300\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
@@ -21,19 +21,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "виртуальный пакет, предоставляемый"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "Секция"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "Подсекция"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Приоритет"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr "запрошенный формат недоступен для этого документа"
 
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "более одного комплекта указано для show_st
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr "более одной подсекции указано для show_static (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "невозможно прочитать индексный файл %s: %s"
@@ -122,7 +122,13 @@ msgstr "Виртуальный пакет"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr "более одного комплекта указано для поиска по содержимому (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "requested format not available for this document"
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "запрошенный формат недоступен для этого документа"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 "Выбранный вами режим поиска не поддерживает более одного ключевого слова."
index 33f5551136a056283c4057db52197912a6cdb937..6b320aad6258ad2b01acff59d9418903064b7c93 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: packages.git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-26 22:09+0100\n"
 "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
@@ -14,19 +14,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "Sektion"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "Undersektion"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr "angivet format inte tillgängligt för dokumentet"
 
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "mer än en svit angavs för show_static (%s)"
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr "mer än en undersektion angavs för show_static (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "kunde inte läsa indexfilen %s: %s"
@@ -113,7 +113,13 @@ msgstr "Virtuellt paket"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr "mer än en svit angavs i innehållssökningen (%s)"
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "requested format not available for this document"
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "angivet format inte tillgängligt för dokumentet"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr "Sökläget du valde stöder inte mer än ett nyckelord."
 
@@ -151,11 +157,8 @@ msgstr "Inte tillgängligt"
 msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr "paketet har felaktigt ansvarigfält"
 
-#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
-#~ msgstr "två eller flera paket angavs (%s)"
-
-#~ msgid "%s set more than once in path"
-#~ msgstr "%s satt fler än en gång i sökvägen"
+#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
+#~ msgstr "search tar inte fler sökvägselement"
 
 #~ msgid ""
 #~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
@@ -163,5 +166,8 @@ msgstr "paketet har felaktigt ansvarigfält"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det är meningen att vi ska visa hemsidan här, inte hämta dispatch.pl"
 
-#~ msgid "search doesn't take any more path elements"
-#~ msgstr "search tar inte fler sökvägselement"
+#~ msgid "%s set more than once in path"
+#~ msgstr "%s satt fler än en gång i sökvägen"
+
+#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
+#~ msgstr "två eller flera paket angavs (%s)"
index b7b83a171ae0a82170ebf07fd3811078c28d4479..d3c468b86f5fe98f2d596b6cc34e671166153700 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pdo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-02 14:08+0200\n"
 "Last-Translator: Eugeniy Meshcheryakov <eugen@univ.kiev.ua>\n"
 "Language-Team: Ukrainian\n"
@@ -22,23 +22,23 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "віртуальний пакунок"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 #, fuzzy
 #| msgid "Section:"
 msgid "Section"
 msgstr "Розділ:"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 #, fuzzy
 #| msgid "Section:"
 msgid "Subsection"
 msgstr "Розділ:"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "Приоритет"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr ""
 
@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr ""
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr ""
@@ -127,7 +127,12 @@ msgstr "Віртуальний пакунок"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr ""
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "Пакунок недоступний"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr ""
 
@@ -169,254 +174,251 @@ msgid "package has bad maintainer field"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
-#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок: %s (%s)"
+#~ msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
+#~ msgstr "Ð\9fакÑ\83нки Ð² Ð´Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ивÑ\96 â\80\9e%sâ\80\9c, Ñ\80оздÑ\96лÑ\96 %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Note that the <strong>experimental</strong> distribution is not self-"
-#~ "contained; missing dependencies are likely found in the <a href=\"%s"
-#~ "\">unstable</a> distribution."
-#~ msgstr ""
-#~ "Майте на увазі, що „<span class=\"pred\">експериментальний</span>“ "
-#~ "дистрибутив не є самодостатнім; відсутні залежності скоріше за все є „<a "
-#~ "href=\"../../unstable/\">нестабільному</a>“ дистрибутиві."
+#~| msgid "Software Packages in \"%s\""
+#~ msgid "Source Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“"
 
-#~ msgid "Versions:"
-#~ msgstr "Версії:"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
+#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, розділі %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
-#~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
-#~ "Перегляньте <URL:http://www.debian.org/license> щодо умов ліцензії.\n"
-#~ "\n"
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“"
 
-#~ msgid "No essential packages in this suite"
-#~ msgstr "Ð\9dемаÑ\94 Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ\85Ñ\96дниÑ\85 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нкÑ\96в Ð² Ñ\86Ñ\8cомÑ\83 Ð´Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ивÑ\96"
+#~ msgid "Distribution:"
+#~ msgstr "Ð\94иÑ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ив"
 
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
-#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, необхідні пакунки"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Overview over this suite"
+#~ msgstr "Огляд цього дистрибутива"
 
-#~ msgid "No packages with this priority in this suite"
-#~ msgstr "Немає пакунків з цим пріоритетом в цьому розділі"
+#, fuzzy
+#~| msgid "All packages"
+#~ msgid "All Packages"
+#~ msgstr "Всі пакунки"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
-#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
-#~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Увага: Ці пакунки призначені для використання тільки при побудові образів "
-#~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">встановлювача "
-#~ "Debian</a>. Не встановлюйте їх на нормальній системі Debian."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source"
+#~ msgstr "Джерельний пакунок:"
 
-#~ msgid "yes"
-#~ msgstr "так"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source packages"
+#~ msgstr "Джерельний пакунок"
 
-#~ msgid "Essential"
-#~ msgstr "Ð\9dеобÑ\85Ñ\96дний"
+#~ msgid "All packages in this section"
+#~ msgstr "Ð\92Ñ\81Ñ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Ð² Ñ\86Ñ\8cомÑ\83 Ñ\80оздÑ\96лÑ\96"
 
-#~ msgid "Uploaders"
-#~ msgstr "Завантажувачі"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Package:"
+#~ msgstr "Розмір пакунка"
 
-#~ msgid "Maintainer"
-#~ msgstr "Супроводжуючий"
+#, fuzzy
+#~ msgid "List of sections in \"%s\""
+#~ msgstr "Список розділів в дистрибутиві %s"
 
-#~ msgid "Size is measured in kBytes."
-#~ msgstr "Розмір даний в кілобайтах."
+#, fuzzy
+#~| msgid "List of all packages"
+#~ msgid "List of all source packages"
+#~ msgstr "Список всіх пакунків"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
-#~ "maintainers directly in case of problems."
-#~ msgstr ""
-#~ "Користувачам експериментальних пакунків у випадку виникнення проблем "
-#~ "рекомендується зв'язуватись зі супроводжуючими пакунків напряму."
+#~ msgid "List of all packages"
+#~ msgstr "Список всіх пакунків"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
-#~ "Debian archive during the last 7 days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Пакунки які було додано до компоненту „%s“ впродовж останніх 7 днів."
+#, fuzzy
+#~ msgid "All source packages"
+#~ msgstr "Джерельний пакунок"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
-#~ "Debian archive during the last 7 days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Наступні пакунки було додано до компоненту „%s“ впродовж останніх 7 днів."
+#, fuzzy
+#~| msgid "All packages"
+#~ msgid "All packages"
+#~ msgstr "Всі пакунки"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
-#~ "days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Пакунки які біли додані до нестабільного архіву Debian впродовж останніх "
-#~ "7 днів."
+#~ msgid "compact compressed textlist"
+#~ msgstr "компактний стислий список"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
-#~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
-#~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
-#~ "it on your own risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Увага: „<span class=\"pred\">Експериментальний</span>“ містить програмне "
-#~ "забезпечення, яке напевне є нестабільним або містить помилки і навіть "
-#~ "може спричинити втрату даних. Якщо ви проігноруєте це попередження і "
-#~ "встановите його, то робіть це на ваш ризик."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", subsection %s"
+#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, розділі %s"
+
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
+#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, пріоритет %s"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
-#~ msgstr "Як Ð²Ñ\81Ñ\82ановиÑ\82и <a href=\"%s\">мовÑ\83 Ð´Ð¾ÐºÑ\83менÑ\82а Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ð²Ñ\87аннÑ\8fм</a></p>"
+#~ msgid "search for a package"
+#~ msgstr "СпиÑ\81ок Ð²Ñ\81Ñ\96Ñ\85 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нкÑ\96в"
 
-#~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
-#~ msgstr "Ця сторінка також доступна наступними мовами:\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Filelist of of package %s/%s/%s"
+#~ msgstr "Список всіх пакунків"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Debian є зареєстрованою торговою маркою Software in the Public Interest, "
-#~ "Inc."
+#~ msgid "New Packages in \"%s\""
+#~ msgstr "Нові пакунки в дистрибутиві „%s“"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "new packages"
+#~ msgstr "Розмір пакунка"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
-#~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
+#~ "The following packages were added to suite <em>%s</em>%s in the Debian "
+#~ "archive during the last 7 days."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ð\90вÑ\82оÑ\80Ñ\81Ñ\8cкÑ\96 Ð¿Ñ\80ава &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</"
-#~ "a>; Дивіться <a href=\"%s/license\">умови ліцензії</a>."
+#~ "Ð\9dаÑ\81Ñ\82Ñ\83пнÑ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Ð±Ñ\83ло Ð´Ð¾Ð´Ð°Ð½Ð¾ Ð´Ð¾ Ð½ÐµÑ\81Ñ\82абÑ\96лÑ\8cного Ð°Ñ\80Ñ\85Ñ\96вÑ\83 Debian Ð¿Ñ\80оÑ\82Ñ\8fгом "
+#~ "останніх семи днів."
 
-#~ msgid "Last Modified: "
-#~ msgstr "Остання зміна:"
+#, fuzzy
+#~ msgid " (section %s)"
+#~ msgstr "Розділ"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
-#~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
-#~ "\">contact page</a>."
+#~ "This information is also available as an <a href=\"%s\">RSS feed</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Щоб повідомити про проблему із web-сайтом, надішліть лист на адресу <a "
-#~ "href=\"mailto:%s\">%s</a>. Додаткову інформацію дивиться на <a href=\"%s/"
-#~ "contact\">сторінці з контактною інформацією</a>."
+#~ "Ця інформація також доступна як <a href=\"newpkg_%s.%s.rdf\">лента RSS</"
+#~ "a>."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "New packages in %s"
+#~ msgstr "Нові пакунки в дистрибутиві „%s“"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
-#~ "\">Packages search page</a>"
+#~ "The following packages were added to suite %s%s in the Debian archive "
+#~ "during the last 7 days."
 #~ msgstr ""
-#~ "Повернутися до: <a href=\"%s/\">головної сторінки проекту Debian</a> || "
-#~ "<a href=\"%s/\">сторінки пошуку пакунків</a>"
-
-#~ msgid "Site map"
-#~ msgstr "Карта сайту"
-
-#~ msgid "Development"
-#~ msgstr "Розробка"
-
-#~ msgid "Support"
-#~ msgstr "Підтримка"
-
-#~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
-#~ msgstr "Отримання&nbsp;Debian"
-
-#~ msgid "News"
-#~ msgstr "Новини"
-
-#~ msgid "About&nbsp;Debian"
-#~ msgstr "Про&nbsp;Debian"
-
-#~ msgid "Skip Site Navigation"
-#~ msgstr "Пропустити меню"
-
-#~ msgid "Debian Project"
-#~ msgstr "Проект Debian"
+#~ "Наступні пакунки було додано до нестабільного архіву Debian протягом "
+#~ "останніх семи днів."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Package contents"
-#~ msgstr "РозмÑ\96Ñ\80 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нка"
+#~ msgid "New Debian Packages"
+#~ msgstr "Ð\92Ñ\81Ñ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Debian Ð² Ð´Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ивÑ\96 â\80\9e%sâ\80\9c"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source package names"
-#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок"
+#~ msgid "all sections"
+#~ msgstr "РоздÑ\96л"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Descriptions"
-#~ msgstr "Ð\94иÑ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ив"
+#~ msgid "all architectures"
+#~ msgstr "Ð\90Ñ\80Ñ\85Ñ\96Ñ\82екÑ\82Ñ\83Ñ\80а"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Package Names"
+#~ msgid "packages"
 #~ msgstr "Розмір пакунка"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Search on:"
-#~ msgstr "Пошук"
-
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Пошук"
+#~ msgid ""
+#~ "You can try a different search on the <a href=\"%s\">Packages search "
+#~ "page</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Повернутися до: <a href=\"%s/\">головної сторінки проекту Debian</a> || "
+#~ "<a href=\"%s/\">сторінки пошуку пакунків</a>"
 
-#~ msgid "or"
-#~ msgstr "або"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Debian Package Search Results"
+#~ msgstr "Всі пакунки Debian в дистрибутиві „%s“"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "%s packages"
-#~ msgstr "РозмÑ\96Ñ\80 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нка"
+#~ msgid "Package %s"
+#~ msgstr "Ð\9fакÑ\83нок: %s (%s)"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "also a virtual package provided by "
+#~ msgid "Binary packages: "
 #~ msgstr "віртуальний пакунок"
 
-#~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
-#~ msgstr "Шукати на <a href=\"%s\">інші версії %s</a>"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Nothing found"
+#~ msgstr "Не знайдено"
 
-#~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
-#~ msgstr "Ð\9fеÑ\80еглÑ\8fнÑ\8cÑ\82е <a href=\"%s\">Ñ\96нÑ\84оÑ\80маÑ\86Ñ\96Ñ\8e Ð´Ð»Ñ\8f Ñ\80озÑ\80обникÑ\96в Ð¿Ñ\80о %s</a>."
+#~ msgid "File"
+#~ msgstr "Файл"
 
-#~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
-#~ msgstr " і %s відповідають з цей пакунок Debian."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source package building this package"
+#~ msgstr "Джерельний пакунок"
 
-#~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
-#~ msgstr "%s відповідає за цей пакунок Debian"
+#~ msgid "Package: %s (%s)"
+#~ msgstr "Пакунок: %s (%s)"
 
-#~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
-#~ msgstr "Ð\9fеÑ\80еглÑ\8fнÑ\83Ñ\82и <a href=\"%s\">Ñ\84айл Ð· Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81Ñ\8cкими Ð¿Ñ\80авами</a>"
+#~ msgid "Experimental package"
+#~ msgstr "Ð\95кÑ\81пеÑ\80именÑ\82алÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок"
 
-#~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
-#~ msgstr "Переглянути <a href=\"%s\">журнал змін Debian</a>"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
+#~ "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
+#~ "cause data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, "
+#~ "you do it on your own risk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Увага: Це пакунок <span class=\"pred\">експериментального</span> "
+#~ "дистрибутиву. Це означає, що він напевне нестабільний або в ньому є "
+#~ "помилки, і він навіть може призвести до втрати даних. Якщо ви "
+#~ "проігноруєте це попередження і встановите його, то робіть це на ваш ризик."
 
-#~ msgid "Not found"
-#~ msgstr "Не знайдено"
+#~ msgid "debian-installer udeb package"
+#~ msgstr "udeb-пакунок встановлювача"
 
-#~ msgid "Download"
-#~ msgstr "Завантажити"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
+#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
+#~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Увага: цей пакунок призначений для використання тільки при створенні "
+#~ "образів <a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer"
+#~ "\">встановлювача Debian</a>. Не встановлюйте його на звичайній системі "
+#~ "Debian."
 
-#~ msgid "Source Package:"
-#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок:"
+#~ msgid "Other Packages Related to %s"
+#~ msgstr "Ð\86нÑ\88Ñ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Ð¿Ð¾Ð²'Ñ\8fзанÑ\96 Ð· %s"
 
-#~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
-#~ msgstr "Ð\9fеÑ\80еглÑ\8fнÑ\8cÑ\82е <a href=\"%s\">повÑ\96домленнÑ\8f Ð¿Ñ\80о Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ¸</a> Ð¿Ñ\80о %s."
+#~ msgid "Download %s\n"
+#~ msgstr "Ð\97аванÑ\82ажиÑ\82и %s\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Details of package %s in %s"
-#~ msgstr "Нові пакунки в дистрибутиві %s"
+#~ msgid ""
+#~ "The download table links to the download of the package and a file "
+#~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
+#~ "installed size."
+#~ msgstr ""
+#~ "Таблиця завантаження містить посилання для завантаження пакунків та огляд "
+#~ "файлів. Додатково, вона містить інформацію про розмір пакунка та розмір "
+#~ "після встановлення."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Details of source package %s in %s"
-#~ msgstr "Джерельні пакунки в дистрибутиві „%s“"
+#~ msgid "Download for all available architectures"
+#~ msgstr "Завантаження для всіх доступних архітектур"
 
-#~ msgid "md5sum"
-#~ msgstr "сума MD5"
+#~ msgid "Architecture"
+#~ msgstr "Архітектура"
 
-#~ msgid "Size (in kB)"
-#~ msgstr "РозмÑ\96Ñ\80 (в ÐºÐ\91)"
+#~ msgid "Version"
+#~ msgstr "Ð\92еÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\8f"
 
-#~ msgid "Download %s"
-#~ msgstr "Ð\97аванÑ\82ажиÑ\82и %s"
+#~ msgid "Files"
+#~ msgstr "Файли"
 
-#~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
-#~ msgstr "Наступні двійкові пакунки побудовано з цього джерельного пакунка:"
+#~ msgid "Installed Size"
+#~ msgstr "Розмір після встановлення"
+
+#~ msgid "Package Size"
+#~ msgstr "Розмір пакунка"
+
+#~ msgid "list of files"
+#~ msgstr "список файлів"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source Package: %s (%s)"
-#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок: %s (%s)"
+#~ msgid "no current information"
+#~ msgstr "Ð\94одаÑ\82кова Ñ\96нÑ\84оÑ\80маÑ\86Ñ\96Ñ\8f Ð¿Ñ\80о %s"
 
-#~ msgid "Packages providing %s"
-#~ msgstr "Пакунки що надають %s"
+#~ msgid "virtual package"
+#~ msgstr "віртуальний пакунок"
+
+#~ msgid "Overview over this distribution"
+#~ msgstr "Огляд цього дистрибутива"
+
+#~ msgid "Virtual Package: %s"
+#~ msgstr "Віртуальний пакунок: %s"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
@@ -427,249 +429,252 @@ msgstr ""
 #~ "\">Політику Debian</a> щоб дізнатись про <a href=\"%sch-binary.html#s-"
 #~ "virtual_pkg\">визначення віртуальних пакунків</a>."
 
-#~ msgid "Virtual Package: %s"
-#~ msgstr "Ð\92Ñ\96Ñ\80Ñ\82Ñ\83алÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок: %s"
+#~ msgid "Packages providing %s"
+#~ msgstr "Ð\9fакÑ\83нки Ñ\89о Ð½Ð°Ð´Ð°Ñ\8eÑ\82Ñ\8c %s"
 
-#~ msgid "Overview over this distribution"
-#~ msgstr "Огляд цього дистрибутива"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Source Package: %s (%s)"
+#~ msgstr "Джерельний пакунок: %s (%s)"
 
-#~ msgid "virtual package"
-#~ msgstr "вÑ\96Ñ\80Ñ\82Ñ\83алÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок"
+#~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
+#~ msgstr "Ð\9dаÑ\81Ñ\82Ñ\83пнÑ\96 Ð´Ð²Ñ\96йковÑ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Ð¿Ð¾Ð±Ñ\83довано Ð· Ñ\86Ñ\8cого Ð´Ð¶ÐµÑ\80елÑ\8cного Ð¿Ð°ÐºÑ\83нка:"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "no current information"
-#~ msgstr "Додаткова інформація про %s"
+#~ msgid "Download %s"
+#~ msgstr "Завантажити %s"
 
-#~ msgid "list of files"
-#~ msgstr "список файлів"
+#~ msgid "Size (in kB)"
+#~ msgstr "Розмір (в кБ)"
 
-#~ msgid "Package Size"
-#~ msgstr "Розмір пакунка"
+#~ msgid "md5sum"
+#~ msgstr "сума MD5"
 
-#~ msgid "Installed Size"
-#~ msgstr "Розмір після встановлення"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Details of source package %s in %s"
+#~ msgstr "Джерельні пакунки в дистрибутиві „%s“"
 
-#~ msgid "Files"
-#~ msgstr "Файли"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Details of package %s in %s"
+#~ msgstr "Нові пакунки в дистрибутиві %s"
 
-#~ msgid "Version"
-#~ msgstr "Ð\92еÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\8f"
+#~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
+#~ msgstr "Ð\9fеÑ\80еглÑ\8fнÑ\8cÑ\82е <a href=\"%s\">повÑ\96домленнÑ\8f Ð¿Ñ\80о Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð»ÐºÐ¸</a> Ð¿Ñ\80о %s."
 
-#~ msgid "Architecture"
-#~ msgstr "Ð\90Ñ\80Ñ\85Ñ\96Ñ\82екÑ\82Ñ\83Ñ\80а"
+#~ msgid "Source Package:"
+#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок:"
 
-#~ msgid "Download for all available architectures"
-#~ msgstr "Ð\97аванÑ\82аженнÑ\8f Ð´Ð»Ñ\8f Ð²Ñ\81Ñ\96Ñ\85 Ð´Ð¾Ñ\81Ñ\82Ñ\83пниÑ\85 Ð°Ñ\80Ñ\85Ñ\96Ñ\82екÑ\82Ñ\83Ñ\80"
+#~ msgid "Download"
+#~ msgstr "Ð\97аванÑ\82ажиÑ\82и"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The download table links to the download of the package and a file "
-#~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
-#~ "installed size."
-#~ msgstr ""
-#~ "Таблиця завантаження містить посилання для завантаження пакунків та огляд "
-#~ "файлів. Додатково, вона містить інформацію про розмір пакунка та розмір "
-#~ "після встановлення."
+#~ msgid "Not found"
+#~ msgstr "Не знайдено"
 
-#~ msgid "Download %s\n"
-#~ msgstr "Ð\97аванÑ\82ажиÑ\82и %s\n"
+#~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
+#~ msgstr "Ð\9fеÑ\80еглÑ\8fнÑ\83Ñ\82и <a href=\"%s\">жÑ\83Ñ\80нал Ð·Ð¼Ñ\96н Debian</a>"
 
-#~ msgid "Other Packages Related to %s"
-#~ msgstr "Ð\86нÑ\88Ñ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Ð¿Ð¾Ð²'Ñ\8fзанÑ\96 Ð· %s"
+#~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
+#~ msgstr "Ð\9fеÑ\80еглÑ\8fнÑ\83Ñ\82и <a href=\"%s\">Ñ\84айл Ð· Ð°Ð²Ñ\82оÑ\80Ñ\81Ñ\8cкими Ð¿Ñ\80авами</a>"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
-#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
-#~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Увага: цей пакунок призначений для використання тільки при створенні "
-#~ "образів <a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer"
-#~ "\">встановлювача Debian</a>. Не встановлюйте його на звичайній системі "
-#~ "Debian."
+#~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
+#~ msgstr "%s відповідає за цей пакунок Debian"
 
-#~ msgid "debian-installer udeb package"
-#~ msgstr "udeb-пакунок встановлювача"
+#~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
+#~ msgstr " і %s відповідають з цей пакунок Debian."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
-#~ "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
-#~ "cause data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, "
-#~ "you do it on your own risk."
-#~ msgstr ""
-#~ "Увага: Це пакунок <span class=\"pred\">експериментального</span> "
-#~ "дистрибутиву. Це означає, що він напевне нестабільний або в ньому є "
-#~ "помилки, і він навіть може призвести до втрати даних. Якщо ви "
-#~ "проігноруєте це попередження і встановите його, то робіть це на ваш ризик."
+#~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
+#~ msgstr "Перегляньте <a href=\"%s\">інформацію для розробників про %s</a>."
 
-#~ msgid "Experimental package"
-#~ msgstr "Ð\95кÑ\81пеÑ\80именÑ\82алÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок"
+#~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
+#~ msgstr "ШÑ\83каÑ\82и Ð½Ð° <a href=\"%s\">Ñ\96нÑ\88Ñ\96 Ð²ÐµÑ\80Ñ\81Ñ\96Ñ\97 %s</a>"
 
-#~ msgid "Package: %s (%s)"
-#~ msgstr "Пакунок: %s (%s)"
+#, fuzzy
+#~ msgid "also a virtual package provided by "
+#~ msgstr "віртуальний пакунок"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source package building this package"
-#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок"
+#~ msgid "%s packages"
+#~ msgstr "РозмÑ\96Ñ\80 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нка"
 
-#~ msgid "File"
-#~ msgstr "Файл"
+#~ msgid "or"
+#~ msgstr "або"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Nothing found"
-#~ msgstr "Не знайдено"
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Пошук"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Binary packages: "
-#~ msgstr "вÑ\96Ñ\80Ñ\82Ñ\83алÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок"
+#~ msgid "Search on:"
+#~ msgstr "Ð\9fоÑ\88Ñ\83к"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Package %s"
-#~ msgstr "Ð\9fакÑ\83нок: %s (%s)"
+#~ msgid "Package Names"
+#~ msgstr "РозмÑ\96Ñ\80 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нка"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Debian Package Search Results"
-#~ msgstr "Ð\92Ñ\81Ñ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Debian Ð² Ð´Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ивÑ\96 â\80\9e%sâ\80\9c"
+#~ msgid "Descriptions"
+#~ msgstr "Ð\94иÑ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ив"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You can try a different search on the <a href=\"%s\">Packages search "
-#~ "page</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Повернутися до: <a href=\"%s/\">головної сторінки проекту Debian</a> || "
-#~ "<a href=\"%s/\">сторінки пошуку пакунків</a>"
+#~ msgid "Source package names"
+#~ msgstr "Джерельний пакунок"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "packages"
+#~ msgid "Package contents"
 #~ msgstr "Розмір пакунка"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "all architectures"
-#~ msgstr "Архітектура"
+#~ msgid "Debian Project"
+#~ msgstr "Проект Debian"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "all sections"
-#~ msgstr "Розділ"
+#~ msgid "Skip Site Navigation"
+#~ msgstr "Пропустити меню"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "New Debian Packages"
-#~ msgstr "Всі пакунки Debian в дистрибутиві „%s“"
+#~ msgid "About&nbsp;Debian"
+#~ msgstr "Про&nbsp;Debian"
+
+#~ msgid "News"
+#~ msgstr "Новини"
+
+#~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
+#~ msgstr "Отримання&nbsp;Debian"
+
+#~ msgid "Support"
+#~ msgstr "Підтримка"
+
+#~ msgid "Development"
+#~ msgstr "Розробка"
+
+#~ msgid "Site map"
+#~ msgstr "Карта сайту"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to suite %s%s in the Debian archive "
-#~ "during the last 7 days."
+#~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
+#~ "\">Packages search page</a>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Наступні пакунки було додано до нестабільного архіву Debian протягом "
-#~ "останніх семи днів."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "New packages in %s"
-#~ msgstr "Нові пакунки в дистрибутиві „%s“"
+#~ "Повернутися до: <a href=\"%s/\">головної сторінки проекту Debian</a> || "
+#~ "<a href=\"%s/\">сторінки пошуку пакунків</a>"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "This information is also available as an <a href=\"%s\">RSS feed</a>."
+#~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
+#~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
+#~ "\">contact page</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ця інформація також доступна як <a href=\"newpkg_%s.%s.rdf\">лента RSS</"
-#~ "a>."
+#~ "Щоб повідомити про проблему із web-сайтом, надішліть лист на адресу <a "
+#~ "href=\"mailto:%s\">%s</a>. Додаткову інформацію дивиться на <a href=\"%s/"
+#~ "contact\">сторінці з контактною інформацією</a>."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid " (section %s)"
-#~ msgstr "Розділ"
+#~ msgid "Last Modified: "
+#~ msgstr "Остання зміна:"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "The following packages were added to suite <em>%s</em>%s in the Debian "
-#~ "archive during the last 7 days."
+#~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
+#~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
 #~ msgstr ""
-#~ "Наступні пакунки було додано до нестабільного архіву Debian протягом "
-#~ "останніх семи днів."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "new packages"
-#~ msgstr "Розмір пакунка"
+#~ "Авторські права &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</"
+#~ "a>; Дивіться <a href=\"%s/license\">умови ліцензії</a>."
 
-#~ msgid "New Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Нові пакунки в дистрибутиві „%s“"
+#~ msgid ""
+#~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
+#~ msgstr ""
+#~ "Debian є зареєстрованою торговою маркою Software in the Public Interest, "
+#~ "Inc."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Filelist of of package %s/%s/%s"
-#~ msgstr "Список всіх пакунків"
+#~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
+#~ msgstr "Ця сторінка також доступна наступними мовами:\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "search for a package"
-#~ msgstr "Список всіх пакунків"
-
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
-#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, пріоритет %s"
+#~ msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
+#~ msgstr "Як встановити <a href=\"%s\">мову документа за замовчанням</a></p>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", subsection %s"
-#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, розділі %s"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
+#~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
+#~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
+#~ "it on your own risk."
+#~ msgstr ""
+#~ "Увага: „<span class=\"pred\">Експериментальний</span>“ містить програмне "
+#~ "забезпечення, яке напевне є нестабільним або містить помилки і навіть "
+#~ "може спричинити втрату даних. Якщо ви проігноруєте це попередження і "
+#~ "встановите його, то робіть це на ваш ризик."
 
-#~ msgid "compact compressed textlist"
-#~ msgstr "компактний стислий список"
+#~ msgid ""
+#~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
+#~ "days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Пакунки які біли додані до нестабільного архіву Debian впродовж останніх "
+#~ "7 днів."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "All packages"
-#~ msgid "All packages"
-#~ msgstr "Всі пакунки"
+#~ msgid ""
+#~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
+#~ "Debian archive during the last 7 days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Наступні пакунки було додано до компоненту „%s“ впродовж останніх 7 днів."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "All source packages"
-#~ msgstr "Джерельний пакунок"
+#~ msgid ""
+#~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
+#~ "Debian archive during the last 7 days."
+#~ msgstr ""
+#~ "Пакунки які було додано до компоненту „%s“ впродовж останніх 7 днів."
 
-#~ msgid "List of all packages"
-#~ msgstr "Список всіх пакунків"
+#~ msgid ""
+#~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
+#~ "maintainers directly in case of problems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Користувачам експериментальних пакунків у випадку виникнення проблем "
+#~ "рекомендується зв'язуватись зі супроводжуючими пакунків напряму."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "List of all packages"
-#~ msgid "List of all source packages"
-#~ msgstr "Список всіх пакунків"
+#~ msgid "Size is measured in kBytes."
+#~ msgstr "Розмір даний в кілобайтах."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "List of sections in \"%s\""
-#~ msgstr "Список розділів в дистрибутиві %s"
+#~ msgid "Maintainer"
+#~ msgstr "Супроводжуючий"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Package:"
-#~ msgstr "Розмір пакунка"
+#~ msgid "Uploaders"
+#~ msgstr "Завантажувачі"
 
-#~ msgid "All packages in this section"
-#~ msgstr "Ð\92Ñ\81Ñ\96 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нки Ð² Ñ\86Ñ\8cомÑ\83 Ñ\80оздÑ\96лÑ\96"
+#~ msgid "Essential"
+#~ msgstr "Ð\9dеобÑ\85Ñ\96дний"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Source packages"
-#~ msgstr "Джерельний пакунок"
+#~ msgid "yes"
+#~ msgstr "так"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Source"
-#~ msgstr "Джерельний пакунок:"
+#~ msgid ""
+#~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
+#~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
+#~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
+#~ msgstr ""
+#~ "Увага: Ці пакунки призначені для використання тільки при побудові образів "
+#~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">встановлювача "
+#~ "Debian</a>. Не встановлюйте їх на нормальній системі Debian."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "All packages"
-#~ msgid "All Packages"
-#~ msgstr "Всі пакунки"
+#~ msgid "No packages with this priority in this suite"
+#~ msgstr "Немає пакунків з цим пріоритетом в цьому розділі"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Overview over this suite"
-#~ msgstr "Огляд цього дистрибутива"
+#~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
+#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, необхідні пакунки"
 
-#~ msgid "Distribution:"
-#~ msgstr "Ð\94иÑ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ив"
+#~ msgid "No essential packages in this suite"
+#~ msgstr "Ð\9dемаÑ\94 Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ\85Ñ\96дниÑ\85 Ð¿Ð°ÐºÑ\83нкÑ\96в Ð² Ñ\86Ñ\8cомÑ\83 Ð´Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ивÑ\96"
 
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“"
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
+#~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
+#~ "Перегляньте <URL:http://www.debian.org/license> щодо умов ліцензії.\n"
+#~ "\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
-#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“, розділі %s"
+#~ msgid "Versions:"
+#~ msgstr "Версії:"
 
 #, fuzzy
-#~| msgid "Software Packages in \"%s\""
-#~ msgid "Source Packages in \"%s\""
-#~ msgstr "Пакунки в дистрибутиві „%s“"
+#~ msgid ""
+#~ "Note that the <strong>experimental</strong> distribution is not self-"
+#~ "contained; missing dependencies are likely found in the <a href=\"%s"
+#~ "\">unstable</a> distribution."
+#~ msgstr ""
+#~ "Майте на увазі, що „<span class=\"pred\">експериментальний</span>“ "
+#~ "дистрибутив не є самодостатнім; відсутні залежності скоріше за все є „<a "
+#~ "href=\"../../unstable/\">нестабільному</a>“ дистрибутиві."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
-#~ msgstr "Ð\9fакÑ\83нки Ð² Ð´Ð¸Ñ\81Ñ\82Ñ\80ибÑ\83Ñ\82ивÑ\96 â\80\9e%sâ\80\9c, Ñ\80оздÑ\96лÑ\96 %s"
+#~ msgid "two or more packages specified (%s)"
+#~ msgstr "Ð\94жеÑ\80елÑ\8cний Ð¿Ð°ÐºÑ\83нок: %s (%s)"
index 91534b31fa597b2dea82029148b1034699bae6bf..a432ceed876f922a4f8b12e0503bd30e4bafdb6a 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pdo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-10-26 19:48+0800\n"
 "Last-Translator: Vern Sun <s5unty@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese\n"
@@ -14,19 +14,19 @@ msgstr ""
 msgid "virtual package provided by"
 msgstr "本虚包由这些包填实:"
 
-#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
 msgid "Section"
 msgstr "版面"
 
-#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
 msgid "Subsection"
 msgstr "子版面"
 
-#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
 msgid "Priority"
 msgstr "优先级"
 
-#: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
 msgid "requested format not available for this document"
 msgstr "要求的格式在此文档中暂时不可用"
 
@@ -73,7 +73,7 @@ msgstr "不止一套发行版被指定 show_static(%s)"
 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
 msgstr "不止一套子版面被指定 show_static(%s)"
 
-#: lib/Packages/DoIndex.pm:70
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
 #, perl-format
 msgid "couldn't read index file %s: %s"
 msgstr "未能读取索引文件 %s: %s"
@@ -113,7 +113,13 @@ msgstr "虚包"
 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
 msgstr "不止一套发行版被指定要求搜索其内容(%s)"
 
-#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+#, fuzzy
+#| msgid "requested format not available for this document"
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "要求的格式在此文档中暂时不可用"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
 msgstr "您选择的搜索模式不支持多个关键字。"