Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / sections.pl.po
1 # This file is put in the public domain.
2 #
3 # Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: \n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-10-27 22:41+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2011-10-31 22:13+0100\n"
10 "Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<"
17 "10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18
19 #: ./lib/Packages/Sections.pm:12
20 msgid "Administration Utilities"
21 msgstr "Narzędzia administracyjne"
22
23 #: ./lib/Packages/Sections.pm:13
24 msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
25 msgstr ""
26 "Narzędzia do administrowania zasobami systemu, zarządzania kontami "
27 "użytkowników itp."
28
29 #: ./lib/Packages/Sections.pm:14
30 msgid "Base Utilities"
31 msgstr "Narzędzia podstawowe"
32
33 #: ./lib/Packages/Sections.pm:15
34 msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
35 msgstr "Podstawowe narzędzia niezbędne w każdym systemie Debian."
36
37 #: ./lib/Packages/Sections.pm:16
38 msgid "Mono/CLI"
39 msgstr "Mono/CLI"
40
41 #: ./lib/Packages/Sections.pm:17
42 msgid "Everything about Mono and the Common Language Infrastructure."
43 msgstr "Wszystko co jest związane z Mono i Common Language Infrastructure."
44
45 #: ./lib/Packages/Sections.pm:18
46 msgid "Communication Programs"
47 msgstr "Programy komunikacyjne"
48
49 #: ./lib/Packages/Sections.pm:19
50 msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
51 msgstr "Oprogramowanie pozwalające na używanie modemów w starym stylu."
52
53 #: ./lib/Packages/Sections.pm:20
54 msgid "Databases"
55 msgstr "Bazy danych"
56
57 #: ./lib/Packages/Sections.pm:21
58 msgid "Database Servers and Clients."
59 msgstr "Serwery i klienty baz danych."
60
61 #: ./lib/Packages/Sections.pm:22
62 msgid "Debug packages"
63 msgstr "Pakiety debugowania"
64
65 #: ./lib/Packages/Sections.pm:23
66 msgid ""
67 "Packages providing debugging information for executables and shared "
68 "libraries."
69 msgstr ""
70 "Pakiety dostarczające informacje debugowania do plików wykonywalnych i "
71 "bibliotek współdzielonych."
72
73 #: ./lib/Packages/Sections.pm:24
74 msgid "Development"
75 msgstr "Rozwijanie oprogramowania"
76
77 #: ./lib/Packages/Sections.pm:25
78 msgid ""
79 "Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
80 msgstr ""
81 "Narzędzia, kompilatory, środowiska deweloperskie, biblioteki itp. związane "
82 "z rozwojem oprogramowania."
83
84 #: ./lib/Packages/Sections.pm:26
85 msgid "Documentation"
86 msgstr "Dokumentacja"
87
88 #: ./lib/Packages/Sections.pm:27
89 msgid ""
90 "FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
91 "Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
92 msgstr ""
93 "Dokumenty typu FAQ, HOWTO i inne, tłumaczące kwestie związane z Debianem, "
94 "oraz oprogramowanie potrzebne do przeglądania dokumentacji (man, info itp.)."
95
96 #: ./lib/Packages/Sections.pm:28
97 msgid "Editors"
98 msgstr "Edytory"
99
100 #: ./lib/Packages/Sections.pm:29
101 msgid "Software to edit files. Programming environments."
102 msgstr "Oprogramowanie do edytowania plików. Środowiska programistyczne."
103
104 #: ./lib/Packages/Sections.pm:30
105 msgid "Electronics"
106 msgstr "Elektronika"
107
108 #: ./lib/Packages/Sections.pm:31
109 msgid "Electronics utilities."
110 msgstr "Narzędzia związane z elektroniką."
111
112 #: ./lib/Packages/Sections.pm:32
113 msgid "Embedded software"
114 msgstr "Oprogramowanie do systemów wbudowanych"
115
116 #: ./lib/Packages/Sections.pm:33
117 msgid "Software suitable for use in embedded applications."
118 msgstr "Oprogramowanie przeznaczone do użytku w systemach wbudowanych."
119
120 #: ./lib/Packages/Sections.pm:34
121 msgid "Games"
122 msgstr "Gry"
123
124 #: ./lib/Packages/Sections.pm:35
125 msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
126 msgstr ""
127 "Programy do miłego spędzania czasu, gdy wszystko jest już skonfigurowane."
128
129 #: ./lib/Packages/Sections.pm:36
130 msgid "GNOME"
131 msgstr "GNOME"
132
133 #: ./lib/Packages/Sections.pm:37
134 msgid ""
135 "The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
136 "applications."
137 msgstr ""
138 "Środowisko graficzne GNOME – oferujący szerokie możliwości i łatwy w użyciu "
139 "zestaw zintegrowanych aplikacji."
140
141 #: ./lib/Packages/Sections.pm:38
142 msgid "GNU R"
143 msgstr "GNU R"
144
145 #: ./lib/Packages/Sections.pm:39
146 msgid "Everything about GNU R, a statistical computation and graphics system."
147 msgstr ""
148 "Wszystko co jest związane z GNU R – systemem grafiki i obliczeń "
149 "statystycznych."
150
151 #: ./lib/Packages/Sections.pm:40
152 msgid "GNUstep"
153 msgstr "GNUstep"
154
155 #: ./lib/Packages/Sections.pm:41
156 msgid "The GNUstep environment."
157 msgstr "Środowisko GNUstep."
158
159 #: ./lib/Packages/Sections.pm:42
160 msgid "Graphics"
161 msgstr "Grafika"
162
163 #: ./lib/Packages/Sections.pm:43
164 msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
165 msgstr ""
166 "Edytory, przeglądarki, konwertery... Wszystko co potrzebne by zostać "
167 "artystą."
168
169 #: ./lib/Packages/Sections.pm:44
170 msgid "Ham Radio"
171 msgstr "Krótkofalarstwo"
172
173 #: ./lib/Packages/Sections.pm:45
174 msgid "Software for ham radio."
175 msgstr "Oprogramowanie do krótkofalarstwa."
176
177 #: ./lib/Packages/Sections.pm:46
178 msgid "Fonts"
179 msgstr "Czcionki"
180
181 #: ./lib/Packages/Sections.pm:47
182 msgid "Font packages."
183 msgstr "Pakiety z czcionkami."
184
185 #: ./lib/Packages/Sections.pm:48
186 msgid "Haskell"
187 msgstr "Haskell"
188
189 #: ./lib/Packages/Sections.pm:49
190 msgid "Everything about Haskell."
191 msgstr "Wszystko co jest związane z Haskellem."
192
193 #: ./lib/Packages/Sections.pm:50
194 msgid "Web Servers"
195 msgstr "Serwery WWW"
196
197 #: ./lib/Packages/Sections.pm:51
198 msgid "Web servers and their modules."
199 msgstr "Serwery WWW i ich moduły."
200
201 #: ./lib/Packages/Sections.pm:52
202 msgid "Interpreters"
203 msgstr "Interpretery"
204
205 #: ./lib/Packages/Sections.pm:53
206 msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
207 msgstr ""
208 "Wszystko co jest związane z językami interpretowanymi. Makroprocesory."
209
210 #: ./lib/Packages/Sections.pm:54
211 msgid "Java"
212 msgstr "Java"
213
214 #: ./lib/Packages/Sections.pm:55
215 msgid "Everything about Java."
216 msgstr "Wszystko co jest związane z Javą."
217
218 #: ./lib/Packages/Sections.pm:56
219 msgid "Kernels"
220 msgstr "Jądra"
221
222 #: ./lib/Packages/Sections.pm:57
223 msgid "Operating System Kernels and related modules."
224 msgstr "Jądra systemu operacyjnego i powiązane moduły."
225
226 #: ./lib/Packages/Sections.pm:58
227 msgid "KDE"
228 msgstr "KDE"
229
230 #: ./lib/Packages/Sections.pm:59
231 msgid ""
232 "The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
233 "applications."
234 msgstr ""
235 "Środowisko graficzne KDE (ang. K Desktop Environment)  – oferujący szerokie "
236 "możliwości i łatwy w użyciu zestaw zintegrowanych aplikacji."
237
238 #: ./lib/Packages/Sections.pm:60
239 msgid "Libraries"
240 msgstr "Biblioteki"
241
242 #: ./lib/Packages/Sections.pm:61
243 msgid ""
244 "Libraries to make other programs work. They provide special features to "
245 "developers."
246 msgstr ""
247 "Biblioteki umożliwiające działanie innym programom. Dostarczają specjalne "
248 "funkcje deweloperom."
249
250 #  Not an exact translation, but a better description of the section contents.
251 #: ./lib/Packages/Sections.pm:62
252 msgid "Library development"
253 msgstr "Biblioteki rozwojowe"
254
255 #: ./lib/Packages/Sections.pm:63
256 msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
257 msgstr ""
258 "Biblioteki potrzebne deweloperom do pisania programów, które ich używają."
259
260 #: ./lib/Packages/Sections.pm:64
261 msgid "Lisp"
262 msgstr "Lisp"
263
264 #: ./lib/Packages/Sections.pm:65
265 msgid "Everything about Lisp."
266 msgstr "Wszystko co jest związane z Lispem"
267
268 #: ./lib/Packages/Sections.pm:66
269 msgid "Language packs"
270 msgstr "Pakiety językowe"
271
272 #: ./lib/Packages/Sections.pm:67
273 msgid "Localization support for big software packages."
274 msgstr "Obsługa tłumaczeń do wielkich pakietów oprogramowania."
275
276 #: ./lib/Packages/Sections.pm:68
277 msgid "Mail"
278 msgstr "Poczta elektroniczna"
279
280 #: ./lib/Packages/Sections.pm:69
281 msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
282 msgstr "Programy do przesyłania, czytania i tworzenia poczty elektronicznej."
283
284 #: ./lib/Packages/Sections.pm:70
285 msgid "Mathematics"
286 msgstr "Matematyka"
287
288 #: ./lib/Packages/Sections.pm:71
289 msgid "Math software."
290 msgstr "Oprogramowanie matematyczne."
291
292 #: ./lib/Packages/Sections.pm:72
293 msgid "Miscellaneous"
294 msgstr "Rozmaitości"
295
296 #: ./lib/Packages/Sections.pm:73
297 msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
298 msgstr "Różne narzędzia niepasujące gdzie indziej."
299
300 #: ./lib/Packages/Sections.pm:74
301 msgid "Network"
302 msgstr "Sieć"
303
304 #: ./lib/Packages/Sections.pm:75
305 msgid "Daemons and clients to connect your system to the world."
306 msgstr "Demony i klienty do łączenia się systemu użytkownika ze światem."
307
308 #: ./lib/Packages/Sections.pm:76
309 msgid "Newsgroups"
310 msgstr "Grupy dyskusyjne"
311
312 #: ./lib/Packages/Sections.pm:77
313 msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
314 msgstr ""
315 "Oprogramowanie do dostępu do Usenetu, do tworzenia serwerów grup "
316 "dyskusyjnych itp."
317
318 #: ./lib/Packages/Sections.pm:78
319 msgid "Old Libraries"
320 msgstr "Przestarzałe biblioteki"
321
322 #: ./lib/Packages/Sections.pm:79
323 msgid ""
324 "Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
325 "applications."
326 msgstr ""
327 "Przestarzałe wersje bibliotek, utrzymywane dla zapewnienia kompatybilności "
328 "ze starymi programami."
329
330 #: ./lib/Packages/Sections.pm:80
331 msgid "OCaml"
332 msgstr "OCaml"
333
334 #: ./lib/Packages/Sections.pm:81
335 msgid "Everything about OCaml, an ML language implementation."
336 msgstr "Wszystko co jest związane z OCamlem – implementacją języka ML."
337
338 #: ./lib/Packages/Sections.pm:82
339 msgid "Other OS's and file systems"
340 msgstr "Inne systemy operacyjne i systemy plików."
341
342 #: ./lib/Packages/Sections.pm:83
343 msgid ""
344 "Software to run programs compiled for other operating systems, and to use "
345 "their filesystems."
346 msgstr ""
347 "Oprogramowanie do uruchamiania programów skompilowanych dla innych systemów "
348 "operacyjnych i do używania ich systemów plików."
349
350 #: ./lib/Packages/Sections.pm:84
351 msgid "Perl"
352 msgstr "Perl"
353
354 #: ./lib/Packages/Sections.pm:85
355 msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
356 msgstr ""
357 "Wszystko co jest związane z Perlem – interpretowanym językiem skryptowym."
358
359 #: ./lib/Packages/Sections.pm:86
360 msgid "PHP"
361 msgstr "PHP"
362
363 #: ./lib/Packages/Sections.pm:87
364 msgid "Everything about PHP."
365 msgstr "Wszystko co jest związane z PHP."
366
367 #: ./lib/Packages/Sections.pm:88
368 msgid "Python"
369 msgstr "Python"
370
371 #: ./lib/Packages/Sections.pm:89
372 msgid ""
373 "Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
374 "language."
375 msgstr ""
376 "Wszystko co jest związane z Pythonem – interpretowanym, interaktywnym "
377 "językiem zorientowanym obiektowo."
378
379 #: ./lib/Packages/Sections.pm:90
380 msgid "Ruby"
381 msgstr "Ruby"
382
383 #: ./lib/Packages/Sections.pm:91
384 msgid "Everything about Ruby, an interpreted object oriented language."
385 msgstr ""
386 "Wszystko co jest związane z Ruby – interpretowanym językiem obiektowym."
387
388 #: ./lib/Packages/Sections.pm:92
389 msgid "Science"
390 msgstr "Nauka"
391
392 #: ./lib/Packages/Sections.pm:93
393 msgid "Basic tools for scientific work"
394 msgstr "Podstawowe narzędzia do pracy naukowej."
395
396 #: ./lib/Packages/Sections.pm:94
397 msgid "Shells"
398 msgstr "Powłoki"
399
400 #: ./lib/Packages/Sections.pm:95
401 msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
402 msgstr "Powłoki. Przyjazne użytkownikowi interfejsy dla początkujących."
403
404 #: ./lib/Packages/Sections.pm:96
405 msgid "Sound"
406 msgstr "Dźwięk"
407
408 #: ./lib/Packages/Sections.pm:97
409 msgid ""
410 "Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
411 msgstr ""
412 "Narzędzia związane z dźwiękiem: miksery, odtwarzacze, programy do "
413 "nagrywania, odtwarzacze CD itp."
414
415 #: ./lib/Packages/Sections.pm:98
416 msgid "TeX"
417 msgstr "TeX"
418
419 #: ./lib/Packages/Sections.pm:99
420 msgid "The famous typesetting software and related programs."
421 msgstr "Słynne oprogramowanie do składu tekstu i powiązane programy."
422
423 #: ./lib/Packages/Sections.pm:100
424 msgid "Text Processing"
425 msgstr "Przetwarzanie tekstu"
426
427 #: ./lib/Packages/Sections.pm:101
428 msgid "Utilities to format and print text documents."
429 msgstr "Narzędzia do formatowania i drukowania dokumentów tekstowych."
430
431 #: ./lib/Packages/Sections.pm:102
432 msgid "Translations"
433 msgstr "Tłumaczenia"
434
435 #: ./lib/Packages/Sections.pm:103
436 msgid "Translation packages and language support meta packages."
437 msgstr "Pakiety z tłumaczeniami i metapakiety związane z obsługą języka."
438
439 #: ./lib/Packages/Sections.pm:104
440 msgid "Utilities"
441 msgstr "Narzędzia"
442
443 #: ./lib/Packages/Sections.pm:105
444 msgid ""
445 "Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
446 "monitoring, input systems, etc."
447 msgstr ""
448 "Narzędzia do operacji dyskowych/plikowych, narzędzia do archiwizacji i "
449 "kopii zapasowych, monitorowanie systemu, systemy wprowadzania itp."
450
451 #: ./lib/Packages/Sections.pm:106
452 msgid "Version Control Systems"
453 msgstr "Systemy kontroli wersji"
454
455 #: ./lib/Packages/Sections.pm:107
456 msgid "Version control systems and related utilities."
457 msgstr "Systemy kontroli wersji i powiązane narzędzia."
458
459 #: ./lib/Packages/Sections.pm:108
460 msgid "Video"
461 msgstr "Wideo"
462
463 #: ./lib/Packages/Sections.pm:109
464 msgid "Video viewers, editors, recording, streaming."
465 msgstr ""
466 "Programy do oglądania, edytowania, nagrywania i strumieniowania wideo."
467
468 #: ./lib/Packages/Sections.pm:110
469 msgid "Virtual packages"
470 msgstr "Pakiety wirtualne"
471
472 #: ./lib/Packages/Sections.pm:111
473 msgid "Virtual packages."
474 msgstr "Pakiety wirtualne."
475
476 #: ./lib/Packages/Sections.pm:112
477 msgid "Web Software"
478 msgstr "Oprogramowanie sieciowe"
479
480 #: ./lib/Packages/Sections.pm:113
481 msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
482 msgstr ""
483 "Serwery i przeglądarki internetowe, serwery proxy, narzędzia do pobierania "
484 "itp."
485
486 #: ./lib/Packages/Sections.pm:114
487 msgid "X Window System software"
488 msgstr "Oprogramowanie X Window System"
489
490 #: ./lib/Packages/Sections.pm:115
491 msgid ""
492 "X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
493 "related applications."
494 msgstr ""
495 "Serwery X, biblioteki, fonty, menedżery okien, emulatory terminala i wiele "
496 "powiązanych aplikacji."
497
498 #: ./lib/Packages/Sections.pm:116
499 msgid "Xfce"
500 msgstr "Xfce"
501
502 #: ./lib/Packages/Sections.pm:117
503 msgid "Xfce, a fast and lightweight Desktop Environment."
504 msgstr "Xfce – szybkie i lekkie środowisko graficzne."
505
506 #: ./lib/Packages/Sections.pm:118
507 msgid "Zope/Plone Framework"
508 msgstr "Szkielet Zope/Plone"
509
510 #: ./lib/Packages/Sections.pm:119
511 msgid "Zope Application Server and Plone Content Managment System."
512 msgstr "Serwer aplikacji Zone i system zarządzania treścią Plone."
513
514 #: ./lib/Packages/Sections.pm:120
515 msgid "debian-installer udeb packages"
516 msgstr "Pakiety udeb instalatora Debiana"
517
518 #: ./lib/Packages/Sections.pm:121
519 msgid ""
520 "Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
521 "install them on a normal system!"
522 msgstr ""
523 "Specjalne pakiety do budowania dostosowanych wariantów debian-installer. "
524 "Nie należy ich instalować w normalnym systemie!"
525