Update .po and .pot files
[deb/packages.git] / po / templates.sv.po
1 # Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 2008.
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: templates\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: (null)\n"
7 "PO-Revision-Date: 2008-01-22 07:28+0100\n"
8 "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
9 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14 #: templates/config.tmpl:40
15 msgid "Debian Web Mailinglist"
16 msgstr "Debians webbsändlista"
17
18 #: templates/config.tmpl:45
19 msgid "%s Webmaster"
20 msgstr "Webbansvarig för %s"
21
22 #: templates/config.tmpl:48
23 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
24 msgstr "%s är ett <a href=\"%s\">varumärke</a> hos %s"
25
26 #: templates/config.tmpl:53
27 msgid ""
28 "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://"
29 "packages.debian.org/\">packages.debian.org</a>. Errors and obsolete "
30 "information should be expected"
31 msgstr ""
32 "Observera att detta är en experimentell version av <a href=\"http://packages."
33 "debian.org/\">packages.debian.org</a>. Fel och föråldrad information kan "
34 "förväntas"
35
36 #. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format 
37 #: templates/config.tmpl:56
38 msgid "."
39 msgstr ","
40
41 #: templates/config.tmpl:57
42 msgid ","
43 msgstr "."
44
45 #: templates/config/architectures.tmpl:4
46 msgid "Intel x86"
47 msgstr "Inte x86"
48
49 #: templates/config/architectures.tmpl:5
50 msgid "Motorola 680x0"
51 msgstr "Motorola 680x0"
52
53 #: templates/config/architectures.tmpl:6
54 msgid "SPARC"
55 msgstr "SPARC"
56
57 #: templates/config/architectures.tmpl:7
58 msgid "Alpha"
59 msgstr "Alpha"
60
61 #: templates/config/architectures.tmpl:8
62 msgid "PowerPC"
63 msgstr "PowerPC"
64
65 #: templates/config/architectures.tmpl:9
66 msgid "ARM"
67 msgstr "ARM"
68
69 #: templates/config/architectures.tmpl:10
70 msgid "HP PA-RISC"
71 msgstr "HP PA-RISC"
72
73 #: templates/config/architectures.tmpl:11
74 msgid "Intel IA-64"
75 msgstr "Intel IA-64"
76
77 #: templates/config/architectures.tmpl:12
78 msgid "MIPS (big-endian)"
79 msgstr "MIPS (big-endian)"
80
81 #: templates/config/architectures.tmpl:13
82 msgid "MIPS (little-endian)"
83 msgstr "MIPS (little-endian)"
84
85 #: templates/config/architectures.tmpl:14
86 msgid "IBM S/390"
87 msgstr "IBM S/390"
88
89 #: templates/config/architectures.tmpl:15
90 msgid "Hurd (i386)"
91 msgstr "Hurd (i386)"
92
93 #: templates/config/architectures.tmpl:16
94 msgid "AMD64"
95 msgstr "AMD64"
96
97 #: templates/config/architectures.tmpl:17
98 msgid "EABI ARM"
99 msgstr "EABI ARM"
100
101 #: templates/config/architectures.tmpl:18
102 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
103 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
104
105 #: templates/config/architectures.tmpl:19
106 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
107 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
108
109 #: templates/config/mirrors.tmpl:182
110 msgid "North America"
111 msgstr "Nordamerika"
112
113 #: templates/config/mirrors.tmpl:183
114 msgid "South America"
115 msgstr "Sydamerika"
116
117 #: templates/config/mirrors.tmpl:184
118 msgid "Asia"
119 msgstr "Asien"
120
121 #: templates/config/mirrors.tmpl:185
122 msgid "Australia and New Zealand"
123 msgstr "Australien och Nya Zeeland"
124
125 #: templates/config/mirrors.tmpl:186
126 msgid "Europe"
127 msgstr "Europa"
128
129 #: templates/config/mirrors.tmpl:187
130 msgid "Africa"
131 msgstr "Afrika"
132
133 #: templates/html/download.tmpl:2
134 msgid "Package Download Selection -- %s"
135 msgstr "Val av pakethämtning -- %s"
136
137 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
138 #: templates/html/index.tmpl:10 templates/html/show.tmpl:14
139 msgid "Distribution:"
140 msgstr "Distribution:"
141
142 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
143 #: templates/html/index.tmpl:10 templates/html/show.tmpl:14
144 msgid "Overview over this suite"
145 msgstr "Översikt över denna svit"
146
147 #: templates/html/download.tmpl:6 templates/html/filelist.tmpl:6
148 #: templates/html/show.tmpl:17
149 msgid "Package:"
150 msgstr "Paket:"
151
152 #: templates/html/download.tmpl:8
153 msgid "Download"
154 msgstr "Hämta"
155
156 #: templates/html/download.tmpl:17
157 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
158 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd> på %s-maskiner"
159
160 #: templates/html/download.tmpl:19
161 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
162 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd>"
163
164 #: templates/html/download.tmpl:23
165 msgid ""
166 "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager "
167 "like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download "
168 "and install packages, instead of doing so manually via this website."
169 msgstr ""
170 "Om du kör %s rekommenderas det å det bestämdaste att du använder en "
171 "pakethanterare som a href=\"%s\">aptitude</a> eller <a href=\"%s\">synaptic</"
172 "a> för att hämta och installera paket, istället för att göra det manuellt "
173 "via webbplatsen."
174
175 #: templates/html/download.tmpl:25
176 msgid ""
177 "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
178 "<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
179 msgstr ""
180 "Du bör kunna använda valfri av de angivna speglarna genom att lägga till en "
181 "rad i din <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> på den här formen:"
182
183 #: templates/html/download.tmpl:30
184 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
185 msgstr "Ersätt <em>%s</em> med spegeln i fråga."
186
187 #: templates/html/download.tmpl:37 templates/html/show.tmpl:152
188 msgid "Experimental package"
189 msgstr "Experimentellt paket"
190
191 #: templates/html/download.tmpl:38
192 msgid ""
193 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
194 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
195 "cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible "
196 "documentation before using it."
197 msgstr ""
198 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. Det "
199 "innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller fel, och "
200 "kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att läsa "
201 "ändringsloggen och annan dokumentation innan du använder det."
202
203 #: templates/html/download.tmpl:41 templates/html/show.tmpl:157
204 msgid "debian-installer udeb package"
205 msgstr "udeb-paket för debian-installer"
206
207 #: templates/html/download.tmpl:42 templates/html/show.tmpl:158
208 msgid ""
209 "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://"
210 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do "
211 "not install it on a normal %s system."
212 msgstr ""
213 "Varning: Paketet är enbart tänkt att användas för att bygga <a href=\"http://"
214 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a>-avbildningar. "
215 "Installera det inte på ett normalt %ssystem."
216
217 #: templates/html/download.tmpl:49
218 msgid ""
219 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
220 "of these sites:"
221 msgstr ""
222 "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på någon av "
223 "dessa platser:"
224
225 #: templates/html/download.tmpl:75
226 msgid ""
227 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
228 msgstr "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på:"
229
230 #: templates/html/download.tmpl:77
231 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
232 msgstr ""
233 "Säkerhetsuppdateringar för %s distribueras officiellt enbart från <tt>%s</"
234 "tt>."
235
236 #: templates/html/download.tmpl:84
237 msgid ""
238 "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href="
239 "\"%s\">complete mirror list</a>."
240 msgstr ""
241 "Om ingen av platserna ovan är snabb nog för dig, se vår <a href=\"%s"
242 "\">fullständiga spegelförteckning</a>."
243
244 #: templates/html/download.tmpl:92
245 msgid ""
246 "Note that %s is not officially included in the %s archive yet, but the %s "
247 "porter group keeps their archive in sync with the official archive as close "
248 "as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current "
249 "information."
250 msgstr ""
251 "Observera att %s ännu inte officiellt ingår i %sarkivet, men att %s-"
252 "anpassningsgruppen håller sina arkiv så nära i synk med det officiella "
253 "arkivet som möjligt. Se <a href=\"%s\">%s-anpassningssidan</a> för aktuell "
254 "information."
255
256 #: templates/html/download.tmpl:96
257 msgid ""
258 "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
259 "file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold "
260 "the Shift key when you click on the URL."
261 msgstr ""
262 "Observera att du i vissa webbläsare måste tala om att du vill att filen "
263 "skall sparas. I Firefox och Mozilla, till exempel, håller du ned Skift-"
264 "tangenten medan du klickar på webbadressen."
265
266 #: templates/html/download.tmpl:100
267 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
268 msgstr "Ytterligare information om <kbd>%s</kbd>:"
269
270 #: templates/html/download.tmpl:102
271 msgid "%s Byte (%s %s)"
272 msgstr "%s byte (%s %s)"
273
274 #: templates/html/download.tmpl:102
275 msgid "Exact Size"
276 msgstr "Exakt storlek"
277
278 #: templates/html/download.tmpl:103 templates/html/show.tmpl:327
279 msgid "MD5 checksum"
280 msgstr "MD5-kontrollsumma"
281
282 #: templates/html/download.tmpl:104 templates/html/download.tmpl:105
283 msgid "Not Available"
284 msgstr "Ej tillgänglig"
285
286 #: templates/html/download.tmpl:104
287 msgid "SHA1 checksum"
288 msgstr "SHA1-kontrollsumma"
289
290 #: templates/html/download.tmpl:105
291 msgid "SHA256 checksum"
292 msgstr "SHA256-kontrollsumma"
293
294 #: templates/html/filelist.tmpl:2
295 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
296 msgstr "Filförteckning för paketet %s/%s/%s"
297
298 #: templates/html/filelist.tmpl:3
299 msgid ""
300 "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
301 msgstr ""
302 "Filförteckning för paketet <em>%s</em> i <em>%s</em> för arkitekturen <em>%"
303 "s</em>"
304
305 #: templates/html/filelist.tmpl:8
306 msgid "Filelist"
307 msgstr "Filförteckning"
308
309 #: templates/html/foot.tmpl:11
310 msgid "This page is also available in the following languages:"
311 msgstr "Denna sida finns även på följande språk:"
312
313 #: templates/html/foot.tmpl:22
314 msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
315 msgstr "Så ställer du in <a href=\"%s\">standardspråkval för dokument</a>"
316
317 #: templates/html/foot.tmpl:27 templates/html/head.tmpl:64
318 msgid "%s Homepage"
319 msgstr "%ss startsida"
320
321 #: templates/html/foot.tmpl:27
322 msgid "Back to:"
323 msgstr "Återgå till:"
324
325 #: templates/html/foot.tmpl:27
326 msgid "Packages search page"
327 msgstr "Paketsöksida"
328
329 #: templates/html/foot.tmpl:31
330 msgid ""
331 "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
332 "For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
333 msgstr ""
334 "För att rapportera ett problem med webbplatsen, kontakta <a href=\"mailto:%s"
335 "\">%s</a> (på engelska). För problem och synpunkter om den svenska "
336 "översättningen, kontakta <a href=\"mailto:debian-l10n-swedish@lists.debian."
337 "org\">debian-l10n-swedish@lists.debian.org</a>. För övrig "
338 "kontaktinformation, se %ss <a href=\"%s\">kontaktsida</a>."
339
340 #: templates/html/foot.tmpl:33 templates/txt/index.tmpl:4
341 msgid "Generated:"
342 msgstr "Skapad:"
343
344 #: templates/html/foot.tmpl:35
345 msgid ""
346 "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s"
347 "\">license terms</a>."
348 msgstr ""
349 "Innehållet upphovsrättsskyddat &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Se <a href="
350 "\"%s\">licensvillkor</a>."
351
352 #: templates/html/foot.tmpl:39
353 msgid "Learn more about this site"
354 msgstr "Läs mer om denna webbplats"
355
356 #: templates/html/head.tmpl:46
357 msgid "Search"
358 msgstr "Sök"
359
360 #: templates/html/head.tmpl:49
361 msgid "package names"
362 msgstr "namn på paket"
363
364 #: templates/html/head.tmpl:50
365 msgid "descriptions"
366 msgstr "beskrivningar"
367
368 #: templates/html/head.tmpl:51
369 msgid "source package names"
370 msgstr "namn på källkodspaket"
371
372 #: templates/html/head.tmpl:52
373 msgid "package contents"
374 msgstr "innehåll i paket"
375
376 #: templates/html/head.tmpl:55
377 msgid "all options"
378 msgstr "alla flaggor"
379
380 #: templates/html/head.tmpl:62
381 msgid "skip the navigation"
382 msgstr "hoppa över navigationen"
383
384 #: templates/html/head.tmpl:65
385 msgid "%s Packages Homepage"
386 msgstr "%ss startsida för paket"
387
388 #: templates/html/head.tmpl:65 templates/html/search_contents.tmpl:100
389 #: templates/html/search_contents.tmpl:124
390 msgid "Packages"
391 msgstr "Paket"
392
393 #: templates/html/index.tmpl:3
394 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
395 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
396
397 #: templates/html/index.tmpl:4
398 msgid "Source Packages in \"%s\""
399 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
400
401 #: templates/html/index.tmpl:6
402 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
403 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
404
405 #: templates/html/index.tmpl:7
406 msgid "Software Packages in \"%s\""
407 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
408
409 #: templates/html/index.tmpl:14
410 msgid "All Packages"
411 msgstr "Alla paket"
412
413 #: templates/html/index.tmpl:16 templates/html/show.tmpl:15
414 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
415 msgid "Source"
416 msgstr "Källkod"
417
418 #: templates/html/index.tmpl:43 templates/html/show.tmpl:254
419 #: templates/txt/index.tmpl:15
420 msgid "virtual package provided by"
421 msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
422
423 #: templates/html/newpkg.tmpl:2 templates/html/newpkg.tmpl:7
424 msgid "New Packages in \"%s\""
425 msgstr "Nya paket i \"%s\""
426
427 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
428 msgid ""
429 "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %"
430 "s archive during the last 7 days."
431 msgstr ""
432 "Följande paket har lagts till sviten <em>%s</em> (sektion %s) i %s-arkivet "
433 "under de senaste sju dagarna."
434
435 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
436 msgid ""
437 "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
438 "during the last 7 days."
439 msgstr ""
440 "Följande paket har lagts till sviten <em>%s</em> i %s-arkivet under de "
441 "senaste sju dagarna."
442
443 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
444 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
445 msgstr ""
446 " Du kan även visa listan <a href=\"%s\">sorterad i bokstavsordning</a>."
447
448 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
449 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
450 msgstr " Du kan även visa lisan <a href=\"%s\">sorterad efter ålder</a>."
451
452 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
453 msgid ""
454 "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
455 "feed</a>"
456 msgstr ""
457 "Informationen är också tillgänglig som en <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS-"
458 "kanal</a>"
459
460 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
461 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
462 msgstr "[RSS 1.0-kanal]"
463
464 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
465 msgid " <em>(%u days old)</em>"
466 msgstr " <em>(%u dagar gammal</em>"
467
468 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:41
469 msgid "All packages"
470 msgstr "Alla paket"
471
472 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:39
473 msgid "List of all packages"
474 msgstr "Förteckning över alla paket"
475
476 #: templates/html/newpkg.tmpl:33 templates/html/suite_index.tmpl:45
477 msgid "compact compressed textlist"
478 msgstr "kompakt komprimerad textlista"
479
480 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
481 msgid "New packages in "
482 msgstr "Nya paket i "
483
484 #: templates/html/search.tmpl:19
485 msgid "Package Search Results -- %s"
486 msgstr "Paketsökresultat -- %s"
487
488 #: templates/html/search.tmpl:28
489 msgid "Package Search Results"
490 msgstr "Paketsökresultat"
491
492 #: templates/html/search.tmpl:34
493 msgid ""
494 "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
495 "to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
496 msgstr ""
497 "Du har bara sökt efter ord som exakt träffar dina nyckelord. Du kan försöka "
498 "söka med <a href=\"%s\">träff av delord aktiverade</a>."
499
500 #: templates/html/search.tmpl:39
501 #, fuzzy
502 #| msgid "Search in other suite:"
503 msgid "Search in specific suite:"
504 msgstr "Sök i annan svit:"
505
506 #: templates/html/search.tmpl:48
507 #, fuzzy
508 #| msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
509 msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
510 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla arkitekturer</a>"
511
512 #: templates/html/search.tmpl:52 templates/html/search_contents.tmpl:58
513 msgid "Limit search to a specific architecture:"
514 msgstr "Begränsa sökningen till en specifik arkitektur:"
515
516 #: templates/html/search.tmpl:61 templates/html/search_contents.tmpl:63
517 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
518 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla arkitekturer</a>"
519
520 #: templates/html/search.tmpl:68
521 #, fuzzy
522 #| msgid ""
523 #| "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed due to the search "
524 #| "parameters."
525 msgid ""
526 "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search "
527 "parameters."
528 msgstr ""
529 "<a href=\"%s\">%u</a> resultat har inte visats på grund av sökparametrarna."
530
531 #: templates/html/search.tmpl:77
532 msgid "all suites"
533 msgstr "alla sviter"
534
535 #: templates/html/search.tmpl:77
536 msgid "suite(s) <em>%s</em>"
537 msgstr "svit(en) <em>%s</em>"
538
539 #: templates/html/search.tmpl:78 templates/html/search_contents.tmpl:72
540 msgid "all sections"
541 msgstr "alla sektioner"
542
543 #: templates/html/search.tmpl:78 templates/html/search_contents.tmpl:72
544 msgid "section(s) <em>%s</em>"
545 msgstr "sektion(er) <em>%s</em>"
546
547 #: templates/html/search.tmpl:79 templates/html/search_contents.tmpl:73
548 msgid "all architectures"
549 msgstr "alla arkitekturer"
550
551 #: templates/html/search.tmpl:79 templates/html/search_contents.tmpl:73
552 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
553 msgstr "arkitektur(er) <em>%s</em>"
554
555 #: templates/html/search.tmpl:81
556 msgid "packages"
557 msgstr "paket"
558
559 #: templates/html/search.tmpl:81
560 msgid "source packages"
561 msgstr "källkodspaket"
562
563 #: templates/html/search.tmpl:82
564 msgid ""
565 "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
566 msgstr "Du har sökt efter %s vars namn innehåller <em>%s</em> i %s, %s och %s."
567
568 #: templates/html/search.tmpl:85
569 msgid " (including subword matching)"
570 msgstr " (inkluderar delordsträffar)"
571
572 #. @translators: I'm really sorry :/
573 #: templates/html/search.tmpl:87
574 msgid ""
575 "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
576 "s, and %s%s."
577 msgstr ""
578 "Du har sökt efter <em>%s</em> i paketnamn och beskrivningar i %s, %s och %s%"
579 "s."
580
581 #: templates/html/search.tmpl:93
582 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
583 msgstr "Hittade <strong>%u</strong> paket."
584
585 #: templates/html/search.tmpl:98
586 msgid ""
587 "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the "
588 "first few packages don't match what you searched for, try using more "
589 "keywords or alternative keywords."
590 msgstr ""
591 "Observera att enbart de bästa träffarna visas, sorterade efter relevans. Om "
592 "de första paketen inte är det du sökte efter, försök använda fler eller "
593 "andra nyckelord."
594
595 #: templates/html/search.tmpl:102
596 #, fuzzy
597 #| msgid ""
598 #| "Your search was too wide so we will only display exact matches. At least "
599 #| "<em>%u</em> results have been omitted and will not be displayed. Please "
600 #| "consider using a longer keyword or more keywords."
601 msgid ""
602 "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have "
603 "been supressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
604 msgstr ""
605 "Din sökning var så vid att vi bara visar exakta träffar. Åtminstone <em>%u</"
606 "em> resultat har uteslutits och kommer inte att visas. Försök använda ett "
607 "längre eller fler nyckelord."
608
609 #: templates/html/search.tmpl:104
610 #, fuzzy
611 #| msgid ""
612 #| "Note: Your search was too wide so we will only display only the first "
613 #| "about 100 matches. Please consider using a longer keyword or more "
614 #| "keywords."
615 msgid ""
616 "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or "
617 "more keywords."
618 msgstr ""
619 "Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring 100 "
620 "träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord."
621
622 #: templates/html/search.tmpl:110 templates/html/search_contents.tmpl:131
623 msgid "Sorry, your search gave no results"
624 msgstr "Din sökning gav dessvärre inga resultat"
625
626 #: templates/html/search.tmpl:117
627 msgid "Package %s"
628 msgstr "Paketet %s"
629
630 #: templates/html/search.tmpl:127
631 msgid "also provided by:"
632 msgstr "tillhandahålls också av:"
633
634 #: templates/html/search.tmpl:127
635 msgid "provided by:"
636 msgstr "tillhandahålls av:"
637
638 #: templates/html/search.tmpl:136
639 msgid "Source Package %s"
640 msgstr "Källkodspaketet %s"
641
642 #: templates/html/search.tmpl:144
643 msgid "Binary packages:"
644 msgstr "Binärpaket:"
645
646 #: templates/html/search.tmpl:146
647 msgid "hide %u binary packages"
648 msgstr "dölj %u binärpaket"
649
650 #: templates/html/search.tmpl:146
651 msgid "show %u binary packages"
652 msgstr "visa %u binärpaket"
653
654 #: templates/html/search.tmpl:156
655 msgid ""
656 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
657 "only exact matches."
658 msgstr ""
659 "<a href=\"%s\">%u</a> resultat visas inte eftersom du bett om exakta träffar "
660 "enbart."
661
662 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
663 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
664 msgstr "Sökning i paketinnehåll, resultat -- %s"
665
666 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
667 msgid "Package Contents Search Results"
668 msgstr "Resultat från sökning i paketinnehåll"
669
670 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
671 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
672 msgstr "Sök efter <em>%s</em> i filnamn"
673
674 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
675 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
676 msgstr "Sök exakt filnamn <em>%s</em>"
677
678 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
679 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
680 msgstr "Sök sökvägar som slutar med <em>%s</em>"
681
682 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
683 msgid "Search in other suite:"
684 msgstr "Sök i annan svit:"
685
686 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
687 msgid "paths that end with"
688 msgstr "sökvägar som slutar med"
689
690 #: templates/html/search_contents.tmpl:76
691 msgid "files named"
692 msgstr "filer som heter"
693
694 #: templates/html/search_contents.tmpl:78
695 msgid "filenames that contain"
696 msgstr "filnamn som innehåller"
697
698 #. @translators: I'm really sorry :/ 
699 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
700 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
701 msgstr "Du har sökt efter %s <em>%s</em> i sviten <em>%s</em>, %s och %s."
702
703 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
704 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
705 msgstr "Hittade <strong>%u resultat</strong>:"
706
707 #: templates/html/search_contents.tmpl:88
708 msgid ""
709 "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
710 "100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
711 msgstr ""
712 "Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring 100 "
713 "träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord."
714
715 #: templates/html/search_contents.tmpl:97
716 msgid "Sort results by filename"
717 msgstr "Sök resultat efter filnamn"
718
719 #: templates/html/search_contents.tmpl:98
720 #: templates/html/search_contents.tmpl:124 templates/html/show.tmpl:327
721 msgid "File"
722 msgstr "Fil"
723
724 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
725 msgid "Sort results by package name"
726 msgstr "Sortera resultat efter paketnamn"
727
728 #: templates/html/search_contents.tmpl:114
729 msgid "not %s"
730 msgstr "ej %s"
731
732 #: templates/html/show.tmpl:15
733 msgid "Source packages"
734 msgstr "Källkodspaket"
735
736 #: templates/html/show.tmpl:16
737 msgid "All packages in this section"
738 msgstr "Alla paket i sektionen"
739
740 #: templates/html/show.tmpl:16
741 msgid "Section:"
742 msgstr "Sektion:"
743
744 #: templates/html/show.tmpl:21
745 msgid "Details of source package %s in %s"
746 msgstr "Detaljer för källkodspaketet %s i %s"
747
748 #: templates/html/show.tmpl:22
749 msgid "Details of package %s in %s"
750 msgstr "Detaljer för paketet %s i %s"
751
752 #: templates/html/show.tmpl:45
753 msgid "Source package building this package"
754 msgstr "Källkodspaketet som bygger detta paket"
755
756 #: templates/html/show.tmpl:45
757 msgid "Source:"
758 msgstr "Källkod:"
759
760 #: templates/html/show.tmpl:52
761 msgid "Virtual Package: %s"
762 msgstr "Virtuellt paket: %s"
763
764 #: templates/html/show.tmpl:54
765 msgid "Source Package: %s (%s)"
766 msgstr "Källkodspaket: %s (%s)"
767
768 #: templates/html/show.tmpl:56
769 msgid "Package: %s (%s)"
770 msgstr "Paket: %s (%s)"
771
772 #: templates/html/show.tmpl:60
773 msgid "essential"
774 msgstr "systemkritiskt"
775
776 #: templates/html/show.tmpl:64
777 msgid "Links for %s"
778 msgstr "Länkar för %s"
779
780 #: templates/html/show.tmpl:65
781 msgid "Debian Resources:"
782 msgstr "Debianresurser:"
783
784 #: templates/html/show.tmpl:67
785 msgid "Bug Reports"
786 msgstr "Felrapporter"
787
788 #: templates/html/show.tmpl:70 templates/html/show.tmpl:72
789 msgid "Developer Information (PTS)"
790 msgstr "Utvecklarinformation (PTS)"
791
792 #: templates/html/show.tmpl:76
793 msgid "%s Changelog"
794 msgstr "Ändringslogg för %s"
795
796 #: templates/html/show.tmpl:77
797 msgid "Copyright File"
798 msgstr "Upphovsrättsfil"
799
800 #: templates/html/show.tmpl:81
801 msgid "Debian Source Repository"
802 msgstr "Debians källkodsarkiv"
803
804 #: templates/html/show.tmpl:95
805 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
806 msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
807
808 #: templates/html/show.tmpl:102
809 msgid "Not found"
810 msgstr "Hittades ej"
811
812 #: templates/html/show.tmpl:107
813 msgid "Maintainer:"
814 msgstr "Ansvarig:"
815
816 #: templates/html/show.tmpl:109
817 msgid "Maintainers:"
818 msgstr "Ansvariga:"
819
820 #: templates/html/show.tmpl:120
821 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
822 msgstr "En översikt över ansvarigas paket och insändningar"
823
824 #: templates/html/show.tmpl:120
825 msgid "QA Page"
826 msgstr "QA-sida"
827
828 #: templates/html/show.tmpl:121
829 msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
830 msgstr "Arkiv för paketansvarigas sändlista"
831
832 #: templates/html/show.tmpl:121
833 msgid "Mail Archive"
834 msgstr "E-postarkiv"
835
836 #: templates/html/show.tmpl:129
837 msgid "External Resources:"
838 msgstr "Externa resurser:"
839
840 #: templates/html/show.tmpl:131
841 msgid "Homepage"
842 msgstr "Hemsida"
843
844 #: templates/html/show.tmpl:137
845 msgid "Similar packages:"
846 msgstr "Liknande paket:"
847
848 #: templates/html/show.tmpl:153
849 msgid ""
850 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
851 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
852 "cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> "
853 "and other possible documentation before using it."
854 msgstr ""
855 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. Det "
856 "innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller fel, och "
857 "kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att läsa <a href=\"%s"
858 "\">ändringsloggen</a> och annan dokumentation innan du använder det."
859
860 #: templates/html/show.tmpl:176
861 msgid ""
862 "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
863 "for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
864 "packages</a>."
865 msgstr ""
866 "Detta är ett <em>virtuellt paket</em>. Se <a href=\"%s\">Debians policy</a> "
867 "för en <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition av virtuella "
868 "paket</a>."
869
870 #: templates/html/show.tmpl:184
871 msgid "Tags"
872 msgstr "Märken"
873
874 #: templates/html/show.tmpl:207
875 msgid "Packages providing %s"
876 msgstr "Paket som tillhandahåller %s"
877
878 #: templates/html/show.tmpl:216
879 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
880 msgstr "Följande binärpaket byggs från detta källkodspaket:"
881
882 #: templates/html/show.tmpl:225
883 msgid "Other Packages Related to %s"
884 msgstr "Andra paket besläktade med %s"
885
886 #: templates/html/show.tmpl:227
887 msgid "legend"
888 msgstr "beskrivning"
889
890 #: templates/html/show.tmpl:229
891 msgid "build-depends"
892 msgstr "bygg-beroende"
893
894 #: templates/html/show.tmpl:230
895 msgid "build-depends-indep"
896 msgstr "arkitekturoberoende bygg-beroende"
897
898 #: templates/html/show.tmpl:232
899 msgid "depends"
900 msgstr "beror"
901
902 #: templates/html/show.tmpl:233
903 msgid "recommends"
904 msgstr "rekommenderar"
905
906 #: templates/html/show.tmpl:234
907 msgid "suggests"
908 msgstr "föreslår"
909
910 #: templates/html/show.tmpl:244
911 msgid "or "
912 msgstr "eller "
913
914 #: templates/html/show.tmpl:252
915 msgid "also a virtual package provided by"
916 msgstr "också ett virtuellt paket som tillhandahålls av"
917
918 #: templates/html/show.tmpl:259
919 msgid "hide %u providing packages"
920 msgstr "dölj %u tillhandahållande paket"
921
922 #: templates/html/show.tmpl:259
923 msgid "show %u providing packages"
924 msgstr "visa %u tillhandahållande paket"
925
926 #: templates/html/show.tmpl:277
927 msgid "Download %s"
928 msgstr "Hämta %s"
929
930 #: templates/html/show.tmpl:279
931 msgid ""
932 "The download table links to the download of the package and a file overview. "
933 "In addition it gives information about the package size and the installed "
934 "size."
935 msgstr ""
936 "Hämtningstabellen länkar till hämtningar för paketet och en filöversikt. "
937 "Dessutom innehåller den information om paketstorlek och installerad storlek."
938
939 #: templates/html/show.tmpl:280
940 msgid "Download for all available architectures"
941 msgstr "Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer"
942
943 #: templates/html/show.tmpl:281
944 msgid "Architecture"
945 msgstr "Arkitektur"
946
947 #: templates/html/show.tmpl:282
948 msgid "Version"
949 msgstr "Version"
950
951 #: templates/html/show.tmpl:283
952 msgid "Package Size"
953 msgstr "Paketstorlek"
954
955 #: templates/html/show.tmpl:284
956 msgid "Installed Size"
957 msgstr "Installerad storlek"
958
959 #: templates/html/show.tmpl:285
960 msgid "Files"
961 msgstr "Filer"
962
963 #: templates/html/show.tmpl:293
964 msgid "(unofficial port)"
965 msgstr "(inofficiell anpassning)"
966
967 #: templates/html/show.tmpl:304 templates/html/show.tmpl:332
968 msgid "%s&nbsp;kB"
969 msgstr "%s&nbsp;kbyte"
970
971 #: templates/html/show.tmpl:307
972 msgid "list of files"
973 msgstr "filförteckning"
974
975 #: templates/html/show.tmpl:309
976 msgid "no current information"
977 msgstr "ingen aktuell information"
978
979 #: templates/html/show.tmpl:326
980 msgid "Download information for the files of this source package"
981 msgstr "Hämtningsinformation för filer i källkodspaketet"
982
983 #: templates/html/show.tmpl:327
984 msgid "Size (in kB)"
985 msgstr "Storlek (i kbyte)"
986
987 #: templates/html/show.tmpl:345
988 msgid ""
989 "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System"
990 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
991 msgstr ""
992 "Debians paketkällkodsarkiv- (<acronym title=\"Version Control System\">VCS</"
993 "acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
994
995 #: templates/html/show.tmpl:349
996 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
997 msgstr "Debians paketkällkodsarkiv (blädderbart)"
998
999 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
1000 msgid "Index"
1001 msgstr "Index"
1002
1003 #: templates/html/suite_index.tmpl:5 templates/html/suite_index.tmpl:20
1004 msgid "List of sections in \"%s\""
1005 msgstr "Förteckning över sektioner i \"%s\""
1006
1007 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
1008 msgid "List of all source packages"
1009 msgstr "Förteckning över alla källkodspaket"
1010
1011 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
1012 msgid "All source packages"
1013 msgstr "Alla källkodspaket"
1014
1015 #: templates/html/tag_index.tmpl:2 templates/html/tag_index.tmpl:7
1016 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
1017 msgstr "Översikt över tillgängliga Debianpaketmärken"
1018
1019 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
1020 msgid "About"
1021 msgstr "Om"
1022
1023 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
1024 msgid "Debtags"
1025 msgstr "Debtags"
1026
1027 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
1028 msgid "Facet: %s"
1029 msgstr "Avdelning: %s"
1030
1031 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
1032 msgid "New %s Packages"
1033 msgstr "Nytt %spaket"
1034
1035 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
1036 msgid ""
1037 "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
1038 "during the last 7 days."
1039 msgstr ""
1040 "Följande paket har lagts till i sviten %s (sektionen %s) i %sarkivet under "
1041 "de senaste 7 dagarna."
1042
1043 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1044 msgid ""
1045 "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
1046 "last 7 days."
1047 msgstr ""
1048 "Följande paket har lagts till i sviten %s i %sarkivet under de senaste 7 "
1049 "dagarna."
1050
1051 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28 templates/txt/index.tmpl:5
1052 msgid "Copyright ©"
1053 msgstr "Upphovsrättsskyddat ©"
1054
1055 #: templates/txt/index.tmpl:2
1056 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1057 msgstr "Alla %spaket i \"%s\""
1058
1059 #: templates/txt/index.tmpl:6
1060 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1061 msgstr "Se <URL:%s> för licensvillkor."
1062
1063 #~ msgid ""
1064 #~ "You can try a different search on the <a href=\"%s#search_packages"
1065 #~ "\">Packages search page</a>."
1066 #~ msgstr ""
1067 #~ "Du kan prova en annan sökning på <a href=\"%s#search_packages"
1068 #~ "\">paketsöksidan</a>."