Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / templates.sk.po
1 # Slovak translations of packages.debian.org
2 # This file is put in the public domain.
3 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: templates\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-10-03 12:09+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-07-06 09:03+0100\n"
11 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
17
18 #: templates/config.tmpl:46
19 msgid "Debian Web Mailinglist"
20 msgstr "Konferencia webu Debian"
21
22 #: templates/config.tmpl:51
23 msgid "%s Webmaster"
24 msgstr "Webmaster %s"
25
26 #: templates/config.tmpl:54
27 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
28 msgstr "%s je <a href=\"%s\">obchodná značka</a> %s"
29
30 #. possible values for importance: high, normal, low
31 #. sitewidemsg = { importance => "high",
32 #. txt => 
33 #: templates/config.tmpl:77
34 msgid ""
35 "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://%s/\">%"
36 "s</a>. Errors and obsolete information should be expected"
37 msgstr ""
38 "Všimnite si prosím, že toto je experimentálna verzia <a href=\"http://%s/\">%"
39 "s</a>. Mali by ste očakávať chyby a zastaralé informácie"
40
41 #. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format 
42 #: templates/config.tmpl:81
43 msgid "."
44 msgstr "."
45
46 #: templates/config.tmpl:82
47 msgid ","
48 msgstr ","
49
50 #: templates/config/architectures.tmpl:4
51 msgid "Intel x86"
52 msgstr "Intel x86"
53
54 #: templates/config/architectures.tmpl:5
55 msgid "Motorola 680x0"
56 msgstr "Motorola 680x0"
57
58 #: templates/config/architectures.tmpl:6
59 msgid "SPARC"
60 msgstr "SPARC"
61
62 #: templates/config/architectures.tmpl:7
63 msgid "Alpha"
64 msgstr "Alpha"
65
66 #: templates/config/architectures.tmpl:8
67 msgid "PowerPC"
68 msgstr "PowerPC"
69
70 #: templates/config/architectures.tmpl:9
71 msgid "ARM"
72 msgstr "ARM"
73
74 #: templates/config/architectures.tmpl:10
75 msgid "HP PA-RISC"
76 msgstr "HP PA-RISC"
77
78 #: templates/config/architectures.tmpl:11
79 msgid "Intel IA-64"
80 msgstr "Intel IA-64"
81
82 #: templates/config/architectures.tmpl:12
83 msgid "MIPS (big-endian)"
84 msgstr "MIPS (big-endian)"
85
86 #: templates/config/architectures.tmpl:13
87 msgid "MIPS (little-endian)"
88 msgstr "MIPS (little-endian)"
89
90 #: templates/config/architectures.tmpl:14
91 msgid "IBM S/390"
92 msgstr "IBM S/390"
93
94 #: templates/config/architectures.tmpl:15
95 msgid "Hurd (i386)"
96 msgstr "Hurd (i386)"
97
98 #: templates/config/architectures.tmpl:16
99 msgid "AMD64"
100 msgstr "AMD64"
101
102 #: templates/config/architectures.tmpl:17
103 msgid "EABI ARM"
104 msgstr "EABI ARM"
105
106 #: templates/config/architectures.tmpl:18
107 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
108 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
109
110 #: templates/config/architectures.tmpl:19
111 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
112 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
113
114 #: templates/config/architectures.tmpl:20
115 msgid "AVR32"
116 msgstr "AVR32"
117
118 #: templates/config/architectures.tmpl:21
119 msgid "PowerPC SPE (e500 core)"
120 msgstr ""
121
122 #: templates/config/architectures.tmpl:22
123 msgid "SH4"
124 msgstr ""
125
126 #: templates/config/architectures.tmpl:23
127 #, fuzzy
128 #| msgid "Search"
129 msgid "Sparc64"
130 msgstr "Hľadať"
131
132 #: templates/config/archive_layout.tmpl:14
133 msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines"
134 msgstr "balíky zodpovedajúce Určeniu slobodného softvéru Debianu (DFSG)"
135
136 #: templates/config/archive_layout.tmpl:15
137 msgid ""
138 "packages that meet the Debian Free Software Guidelines but need software not "
139 "in Debian main"
140 msgstr ""
141 "balíky zodpovedajúce Určeniu slobodného softvéru Debianu (DFSG) ale "
142 "vyžadujúce softvér, ktorý sa nenachádza v Debian main"
143
144 #: templates/config/archive_layout.tmpl:16
145 msgid "packages that do not meet the Debian Free Software Guidelines"
146 msgstr "balíky nezodpovedajúce Určeniu slobodného softvéru Debianu (DFSG)"
147
148 #: templates/config/mirrors.tmpl:95
149 msgid ""
150 "volatile packages that need major changes during the life of a stable release"
151 msgstr ""
152 "balíky volatile, ktoré vyžadujú počas života stabilného vydania veľké zmeny"
153
154 #: templates/config/mirrors.tmpl:136
155 msgid "newer packages that have been adapted to stable releases of Debian"
156 msgstr "novšie balíky, ktoré boli prispôsobené pre stabilné vydania Debianu"
157
158 #: templates/config/mirrors.tmpl:163
159 msgid ""
160 "ports of packages to architectures not yet or not anymore available in Debian"
161 msgstr ""
162 "porty balíkov na architektúry, ktoré zatiaľ alebo už nie sú v Debiane "
163 "dostupné"
164
165 #: templates/config/mirrors.tmpl:204
166 msgid "North America"
167 msgstr "Severná Amerika"
168
169 #: templates/config/mirrors.tmpl:205
170 msgid "South America"
171 msgstr "Južná Amerika"
172
173 #: templates/config/mirrors.tmpl:206
174 msgid "Asia"
175 msgstr "Ázia"
176
177 #: templates/config/mirrors.tmpl:207
178 #, fuzzy
179 #| msgid "Icelandic"
180 msgid "Oceania"
181 msgstr "islandčina"
182
183 #: templates/config/mirrors.tmpl:208
184 msgid "Europe"
185 msgstr "Európa"
186
187 #: templates/config/mirrors.tmpl:209
188 msgid "Africa"
189 msgstr "Afrika"
190
191 #: templates/html/download.tmpl:2
192 msgid "Package Download Selection -- %s"
193 msgstr "Výber balíka na stiahnutie -- %s"
194
195 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
196 #: templates/html/homepage.tmpl:108 templates/html/index_head.tmpl:9
197 #: templates/html/show.tmpl:14
198 msgid "Distribution:"
199 msgstr "Distribúcia:"
200
201 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
202 #: templates/html/index_head.tmpl:9 templates/html/show.tmpl:14
203 msgid "Overview over this suite"
204 msgstr "Prehľad tejto sady"
205
206 #: templates/html/download.tmpl:6 templates/html/filelist.tmpl:6
207 #: templates/html/show.tmpl:17
208 msgid "Package:"
209 msgstr "Balík:"
210
211 #: templates/html/download.tmpl:8
212 msgid "Download"
213 msgstr "Stiahnuť"
214
215 #: templates/html/download.tmpl:17
216 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
217 msgstr "Sťahovacia stránka pre <kbd>%s</kbd> na strojoch %s"
218
219 #: templates/html/download.tmpl:19
220 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
221 msgstr "Sťahovacia stránka pre <kbd>%s</kbd>"
222
223 #: templates/html/download.tmpl:23
224 msgid ""
225 "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager "
226 "like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download "
227 "and install packages, instead of doing so manually via this website."
228 msgstr ""
229 "Ak používate %s, dôrazne sa odporúča používať správcu balíkov ako <a href=\"%"
230 "s\">aptitude</a> alebo <a href=\"%s\">synaptic</a> na sťahovanie a "
231 "inštaláciu balíkov namiesto manuálneho sťahovania z tejto webstránky."
232
233 #: templates/html/download.tmpl:25
234 msgid ""
235 "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
236 "<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
237 msgstr ""
238 "Mali by ste byť schopný použiť ktorékoľvek z uvedených zrkadiel pridaním "
239 "riadka do vášho súboru <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> takto:"
240
241 #: templates/html/download.tmpl:30 templates/html/download.tmpl:39
242 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
243 msgstr "Kde <em>%s</em> nahradíte dotyčným zrkadlom."
244
245 #: templates/html/download.tmpl:42 templates/html/show.tmpl:174
246 msgid "Experimental package"
247 msgstr "Experimentálny balík"
248
249 #: templates/html/download.tmpl:43
250 msgid ""
251 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
252 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
253 "cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible "
254 "documentation before using it."
255 msgstr ""
256 "Upozornenie: Tento balík pochádza z distribúcie <strong>experimental</"
257 "strong>. To znamená, že je pravdepodobne nestabilný alebo obsahuje chyby a "
258 "môže dokonca spôsobiť stratu údajov. Predtým, než ho začnete používať sa "
259 "prosím pozrite do záznamu zmien a ďalšej možnej dokumentácie."
260
261 #: templates/html/download.tmpl:46 templates/html/show.tmpl:179
262 msgid "debian-installer udeb package"
263 msgstr "udeb balík inštalátora debianu"
264
265 #: templates/html/download.tmpl:47 templates/html/show.tmpl:180
266 msgid ""
267 "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://"
268 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do "
269 "not install it on a normal %s system."
270 msgstr ""
271 "Upozornenie: Tento balík je určený iba na zostavovanie obrazov <a href="
272 "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">inštalátora Debianu</a>. "
273 "Neinštalujte ho na normálnom systéme %s."
274
275 #: templates/html/download.tmpl:54
276 msgid ""
277 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
278 "of these sites:"
279 msgstr ""
280 "Požadovaný súbor môžete stiahnuť z podadresára <tt>%s</tt> na ktorejkoľvek z "
281 "týchto lokalít:"
282
283 #: templates/html/download.tmpl:80
284 msgid ""
285 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
286 msgstr "Požadovaný súbor môžete stiahnuť z podadresára <tt>%s</tt> na:"
287
288 #: templates/html/download.tmpl:82
289 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
290 msgstr ""
291 "Bezpečnostné aktualizácie %s sa oficiálne šíria iba prostredníctvom <tt>%s</"
292 "tt>."
293
294 #: templates/html/download.tmpl:89
295 msgid ""
296 "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href="
297 "\"%s\">complete mirror list</a>."
298 msgstr ""
299 "Ak žiadna z hore uvedených lokalít pre vás nie je dosť rýchla, pozrite si "
300 "prosím náš <a href=\"%s\">úplný zoznam zrkadiel</a>."
301
302 #: templates/html/download.tmpl:97
303 msgid ""
304 "Note that %s is not officially included in the %s archive, but the %s porter "
305 "group keeps their archive in sync with the official archive as close as "
306 "possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current information."
307 msgstr ""
308 "Všimnite si, že %s nie je oficiálne súčasťou archívu %s, ale skupina "
309 "porterov %s udržiava svoj archív synchronizovaný s oficiálnym archívom v čo "
310 "nabližšej možnej miere. Aktuálne informácie nájdete na <a href=\"%s"
311 "\">stránke portov %s</a>."
312
313 #: templates/html/download.tmpl:101
314 msgid ""
315 "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
316 "file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold "
317 "the Shift key when you click on the URL."
318 msgstr ""
319 "V niektorých prehliadačoch budete musieť prehliadaču povedať, že chcete "
320 "súbor uložiť na disk. Napr. vo Firefoxe alebo Mozille by ste bali pri "
321 "kliknutí na odkaz podržať kláves Shift."
322
323 #: templates/html/download.tmpl:105
324 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
325 msgstr "Ďalšie informácie o <kbd>%s</kbd>:"
326
327 #: templates/html/download.tmpl:107
328 msgid "%s Byte (%s %s)"
329 msgstr "%s bajtov (%s %s)"
330
331 #: templates/html/download.tmpl:107
332 msgid "Exact Size"
333 msgstr "Presná veľkosť"
334
335 #: templates/html/download.tmpl:108 templates/html/show.tmpl:350
336 msgid "MD5 checksum"
337 msgstr "kontrolný súčet MD5"
338
339 #: templates/html/download.tmpl:109 templates/html/download.tmpl:110
340 msgid "Not Available"
341 msgstr "Nedostupné"
342
343 #: templates/html/download.tmpl:109
344 msgid "SHA1 checksum"
345 msgstr "kontrolný súčet SHA1"
346
347 #: templates/html/download.tmpl:110
348 msgid "SHA256 checksum"
349 msgstr "kontrolný súčet SHA256"
350
351 #: templates/html/filelist.tmpl:2
352 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
353 msgstr "Zoznam súborov balíka %s/%s/%s"
354
355 #: templates/html/filelist.tmpl:3
356 msgid ""
357 "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
358 msgstr ""
359 "Zoznam súborov balíka <em>%s</em> v <em>%s</em> architektúry <em>%s</em>"
360
361 #: templates/html/filelist.tmpl:8
362 msgid "Filelist"
363 msgstr "Zoznam súborov"
364
365 #: templates/html/foot.tmpl:11
366 msgid ""
367 "This page is also available in the following languages (How to set <a href="
368 "\"%s\">the default document language</a>):"
369 msgstr ""
370 "Táto stránka je tiež dostupná v nasledovných jazykov (ako nastaviť <a href="
371 "\"%s\">predvolený jazyk dokumentov</a>):"
372
373 #: templates/html/foot.tmpl:28
374 msgid ""
375 "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
376 "For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
377 msgstr ""
378 "Ak chcete nahlásiť problém s touto webstránkou, pošlite e-mail na adresu <a "
379 "href=\"mailto:%s\">%s</a>. Ďalšie kontaktné informácie nájdete na %s <a href="
380 "\"%s\">stránke kontaktov</a>."
381
382 #: templates/html/foot.tmpl:32
383 msgid ""
384 "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s"
385 "\">license terms</a>."
386 msgstr ""
387 "Obsah je Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Pozri <a href=\"%s"
388 "\">licenčné podmienky</a>."
389
390 #: templates/html/foot.tmpl:35
391 msgid "Learn more about this site"
392 msgstr "Dozvedieť sa viac o tejto stránke"
393
394 #: templates/html/foot.tmpl:41
395 msgid "This service is sponsored by <a href=\"%s\">%s</a>."
396 msgstr "Túto službu sponzoruje <a href=\"%s\">%s</a>."
397
398 #: templates/html/head.tmpl:26
399 msgid "skip the navigation"
400 msgstr "preskočiť navigáciu"
401
402 #: templates/html/head.tmpl:40
403 msgid "%s Packages Homepage"
404 msgstr "Domovská stránka balíkov %s"
405
406 #: templates/html/head.tmpl:40 templates/html/homepage.tmpl:4
407 #: templates/html/search_contents.tmpl:102
408 #: templates/html/search_contents.tmpl:126
409 msgid "Packages"
410 msgstr "Balíky"
411
412 #: templates/html/head.tmpl:60 templates/html/homepage.tmpl:39
413 #: templates/html/homepage.tmpl:47 templates/html/homepage.tmpl:94
414 msgid "Search"
415 msgstr "Hľadať"
416
417 #: templates/html/head.tmpl:63
418 msgid "package names"
419 msgstr "názvy balíkov"
420
421 #: templates/html/head.tmpl:64
422 msgid "descriptions"
423 msgstr "popisy"
424
425 #: templates/html/head.tmpl:65
426 msgid "source package names"
427 msgstr "názvy zdrojových balíkov"
428
429 #: templates/html/head.tmpl:66
430 msgid "package contents"
431 msgstr "obsah balíkov"
432
433 #: templates/html/head.tmpl:69
434 msgid "all options"
435 msgstr "všetky možnosti"
436
437 #: templates/html/homepage.tmpl:2 templates/html/homepage.tmpl:3
438 msgid "%s Packages Search"
439 msgstr "Hľadanie balíkov %s"
440
441 #: templates/html/homepage.tmpl:20
442 msgid ""
443 "This site provides you with information about all the packages available in "
444 "the <a href=\"%s\">%s</a> Package archive."
445 msgstr ""
446 "Táto lokalita poskytuje informácie o všetkých balíkoch dostupnných v Archíve "
447 "balíkov <a href=\"%s\">%s</a>."
448
449 #: templates/html/homepage.tmpl:22
450 msgid ""
451 "Please contact <a href=\"mailto:%s\">%s</a> if you encounter any problems!"
452 msgstr ""
453 "Ak narazíte na akýkoľvek problém, kontaktujte prosím <a href=\"mailto:%s\">%"
454 "s</a>."
455
456 #: templates/html/homepage.tmpl:24
457 msgid "Browse through the lists of packages:"
458 msgstr "Prechádzať zoznamami balíkov:"
459
460 #: templates/html/homepage.tmpl:33
461 msgid ""
462 "There is also a list of <a href=\"%s/main/newpkg\">packages recently added "
463 "to %s</a>."
464 msgstr ""
465 "Existuje tiež zoznam <a href=\"%s/main/newpkg\">balíkov novo pridaných do %"
466 "s</a>."
467
468 #: templates/html/homepage.tmpl:36
469 msgid "Old releases can be found at <a href=\"%s\">%s</a>."
470 msgstr "Staré vydania možno nájsť na <a href=\"%s\">%s</a>."
471
472 #: templates/html/homepage.tmpl:41
473 msgid "Search package directories"
474 msgstr "Hľadať adresáre balíkov"
475
476 #: templates/html/homepage.tmpl:45 templates/html/homepage.tmpl:91
477 msgid "Keyword:"
478 msgstr "Kľúčové slovo:"
479
480 #: templates/html/homepage.tmpl:47 templates/html/homepage.tmpl:95
481 msgid "Reset"
482 msgstr "Vyčistiť"
483
484 #: templates/html/homepage.tmpl:49
485 msgid "Search on:"
486 msgstr "Hľadať v:"
487
488 #: templates/html/homepage.tmpl:51
489 msgid "Package names only"
490 msgstr "Iba názvy balíkov"
491
492 #: templates/html/homepage.tmpl:53
493 msgid "Descriptions"
494 msgstr "Popisy"
495
496 #: templates/html/homepage.tmpl:55
497 msgid "Source package names"
498 msgstr "Názvy zdrojových balíkov"
499
500 #: templates/html/homepage.tmpl:57
501 msgid "Only show exact matches:"
502 msgstr "Zobraziť iba presné zhody:"
503
504 #: templates/html/homepage.tmpl:65 templates/html/homepage.tmpl:72
505 #: templates/html/homepage.tmpl:120
506 msgid "any"
507 msgstr "ľubovoľné"
508
509 #: templates/html/homepage.tmpl:67 templates/html/show.tmpl:16
510 msgid "Section:"
511 msgstr "Sekcia:"
512
513 #: templates/html/homepage.tmpl:76
514 msgid "There are shortcuts for some searches available:"
515 msgstr "Pre niektoré typy hľadaní možno použiť skratky:"
516
517 #: templates/html/homepage.tmpl:78
518 msgid "<code>%s<var>name</var></code> for the search on package names."
519 msgstr "<code>%s<var>názov</var></code> hľadá v názvoch balíkov."
520
521 #: templates/html/homepage.tmpl:80
522 msgid ""
523 "<code>%ssrc:<var>name</var></code> for the search on source package names."
524 msgstr "<code>%ssrc:<var>názov</var></code> hľadá názvoch zdrojových balíkov."
525
526 #: templates/html/homepage.tmpl:84
527 msgid "Search the contents of packages"
528 msgstr "Hľadať v obsahu balíkov"
529
530 #: templates/html/homepage.tmpl:86
531 msgid ""
532 "This search engine allows you to search the contents of %s distributions for "
533 "any files (or just parts of file names) that are part of packages. You can "
534 "also get a full list of files in a given package."
535 msgstr ""
536 "Tento vyhľadávač vám umožňuje hľadať v obsahu distribúcií %s ľubovoľné "
537 "súbory (alebo len časti názvov súborov), ktoré sú súčasťou balíkov. Môžete "
538 "si tiež zobraziť úplný zoznam súborv v balíku."
539
540 #: templates/html/homepage.tmpl:97
541 msgid "Display:"
542 msgstr "Zobraziť:"
543
544 #: templates/html/homepage.tmpl:100
545 msgid "packages that contain files named like this"
546 msgstr "balíky obsahujúce takto pomenované súbory"
547
548 #: templates/html/homepage.tmpl:103
549 msgid "packages that contain files whose names end with the keyword"
550 msgstr "balíky obsahujúce súbory, ktorých názvy končia kľúčovým slovom"
551
552 #: templates/html/homepage.tmpl:106
553 msgid "packages that contain files whose names contain the keyword"
554 msgstr "balíky obsahujúce súbory s kľúčovým slovom v názve"
555
556 #: templates/html/homepage.tmpl:115
557 msgid "Architecture:"
558 msgstr "Architektúra:"
559
560 #: templates/html/index_head.tmpl:2
561 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
562 msgstr "Zdrojové balíky v „%s“, %s %s"
563
564 #: templates/html/index_head.tmpl:3
565 msgid "Source Packages in \"%s\""
566 msgstr "Zdrojové balíky v „%s“"
567
568 #: templates/html/index_head.tmpl:5
569 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
570 msgstr "Balíky softvéru v „%s“, %s %s"
571
572 #: templates/html/index_head.tmpl:6
573 msgid "Software Packages in \"%s\""
574 msgstr "Balíky softvéru v „%s“"
575
576 #: templates/html/index_head.tmpl:13
577 msgid "All Packages"
578 msgstr "Všetky balíky"
579
580 #: templates/html/index_head.tmpl:15 templates/html/show.tmpl:15
581 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
582 msgid "Source"
583 msgstr "Zdroj"
584
585 #: templates/html/newpkg.tmpl:2 templates/html/newpkg.tmpl:7
586 msgid "New Packages in \"%s\""
587 msgstr "Nové balíky v „%s“"
588
589 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
590 msgid ""
591 "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %"
592 "s archive during the last 7 days."
593 msgstr ""
594 "Nasledovné balíky boli pridané do sady  <em>%s</em> (sekcia %s) v archíve %s "
595 "za posledných 7 dní."
596
597 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
598 msgid ""
599 "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
600 "during the last 7 days."
601 msgstr ""
602 "Nasledovné balíky boli pridané do sady  <em>%s</em> v archíve %s za "
603 "posledných 7 dní."
604
605 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
606 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
607 msgstr ""
608 "Tento zoznam si tiež môžete pozrieť <a href=\"%s\">zoradený podľa názvu</a>."
609
610 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
611 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
612 msgstr ""
613 "Tento zoznam si tiež môžete pozrieť <a href=\"%s\">zoradený podľa veku</a>."
614
615 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
616 msgid ""
617 "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
618 "feed</a>"
619 msgstr ""
620 "Tieto informácie sú tiež dostupné vo forme <a href=\"newpkg?format=rss"
621 "\">kanála RSS</a>"
622
623 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
624 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
625 msgstr "[kanál RSS 1.0]"
626
627 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
628 msgid " <em>(%u days old)</em>"
629 msgstr " <em>(%u dní starý)</em>"
630
631 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:41
632 msgid "All packages"
633 msgstr "Všetky balíky"
634
635 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:39
636 msgid "List of all packages"
637 msgstr "Zoznam všetkých balíkov"
638
639 #: templates/html/newpkg.tmpl:33 templates/html/suite_index.tmpl:45
640 msgid "compact compressed textlist"
641 msgstr "komprimovaný kompaktný textový zoznam"
642
643 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
644 msgid "New packages in "
645 msgstr "Nové balíky v "
646
647 #: templates/html/search.tmpl:20
648 msgid "Package Search Results -- %s"
649 msgstr "Výsledky hľadania balíkov -- %s"
650
651 #: templates/html/search.tmpl:29
652 msgid "Package Search Results"
653 msgstr "Výsledky hľadania balíkov"
654
655 #: templates/html/search.tmpl:36
656 msgid ""
657 "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
658 "to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
659 msgstr ""
660 "Hľadali ste iba výrazy presne vyhovujúce vašim kľúčovým slovám. Môžete "
661 "skúsiť hľadať aj <a href=\"%s\">kľúčové slová ako časti slov</a>."
662
663 #: templates/html/search.tmpl:41
664 msgid "Limit to suite:"
665 msgstr ""
666
667 #: templates/html/search.tmpl:50
668 msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
669 msgstr "Hľadať <a href=\"%s\">vo všetkých sadách</a>"
670
671 #: templates/html/search.tmpl:54 templates/html/search_contents.tmpl:58
672 #, fuzzy
673 #| msgid "Limit search to a specific architecture:"
674 msgid "Limit to a architecture:"
675 msgstr "Obmedziť hľadanie na konkrétnu architektúru:"
676
677 #: templates/html/search.tmpl:63 templates/html/search_contents.tmpl:63
678 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
679 msgstr "Hľadať <a href=\"%s\">vo všetkých architektúrach</a>"
680
681 #: templates/html/search.tmpl:70
682 msgid ""
683 "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search "
684 "parameters."
685 msgstr ""
686 "<a href=\"%s\">Niektoré</a> výsledky neboli zobrazené kvôli parametrom "
687 "vyhľadávania."
688
689 #: templates/html/search.tmpl:79
690 msgid "all suites"
691 msgstr "všetky sady"
692
693 #: templates/html/search.tmpl:79
694 msgid "suite(s) <em>%s</em>"
695 msgstr "sady <em>%s</em>"
696
697 #: templates/html/search.tmpl:80 templates/html/search_contents.tmpl:72
698 msgid "all sections"
699 msgstr "všetky sekcie"
700
701 #: templates/html/search.tmpl:80 templates/html/search_contents.tmpl:72
702 msgid "section(s) <em>%s</em>"
703 msgstr "sekcie <em>%s</em>"
704
705 #: templates/html/search.tmpl:81 templates/html/search_contents.tmpl:73
706 msgid "all architectures"
707 msgstr "všetky architektúry"
708
709 #: templates/html/search.tmpl:81 templates/html/search_contents.tmpl:73
710 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
711 msgstr "architektúry <em>%s</em>"
712
713 #: templates/html/search.tmpl:83
714 msgid "packages"
715 msgstr "balíky"
716
717 #: templates/html/search.tmpl:83
718 msgid "source packages"
719 msgstr "zdrojové balíky"
720
721 #: templates/html/search.tmpl:84
722 msgid ""
723 "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
724 msgstr "Hľadali ste %s ktorých názvy obsahujú <em>%s</em> v %s, %s a %s."
725
726 #: templates/html/search.tmpl:87
727 msgid " (including subword matching)"
728 msgstr " (vrátane častí slov)"
729
730 #. @translators: I'm really sorry :/
731 #: templates/html/search.tmpl:89
732 msgid ""
733 "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
734 "s, and %s%s."
735 msgstr "Hľadali ste <em>%s</em> v názvoch a popisoch balíkov %s, %s a %s%s."
736
737 #: templates/html/search.tmpl:95
738 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
739 msgstr "Našlo sa <strong>%u</strong> zodpovedajúcich balíkov."
740
741 #: templates/html/search.tmpl:101
742 msgid ""
743 "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the "
744 "first few packages don't match what you searched for, try using more "
745 "keywords or alternative keywords."
746 msgstr ""
747 "Pamútajte, že tu sa zobrazujú iba najlepšie výsledky zoradené podľa "
748 "relevantnosti. Ak prvých pár balíkov nie je to čo hľadáte, skúste použiť "
749 "ďalšie alebo iné kľúčové slová."
750
751 #: templates/html/search.tmpl:107
752 msgid ""
753 "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have "
754 "been suppressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
755 msgstr ""
756 "Vaše kľúčové slovo bolo príliš všeobecné, z dôvodov optimalizácie sa "
757 "niektoré výsledky nemusia zobraziť.<br>Prosím zvážte použitie dlhších alebo "
758 "iných kľúčových slov."
759
760 #: templates/html/search.tmpl:109
761 msgid ""
762 "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or "
763 "more keywords."
764 msgstr ""
765 "Vaše kľúčové slovo bolo príliš všeobecné.<br>Prosím zvážte použitie dlhších "
766 "alebo iných kľúčových slov."
767
768 #: templates/html/search.tmpl:116 templates/html/search_contents.tmpl:133
769 msgid "Sorry, your search gave no results"
770 msgstr "Ľutujeme hľadané kľúčové slová nevrátili žiadne výsledky"
771
772 #: templates/html/search.tmpl:123
773 msgid "Package %s"
774 msgstr "Balík %s"
775
776 #: templates/html/search.tmpl:135
777 msgid "also provided by:"
778 msgstr "je tiež poskytovaný balíkom:"
779
780 #: templates/html/search.tmpl:135
781 msgid "provided by:"
782 msgstr "poskytovaný balíkom:"
783
784 #: templates/html/search.tmpl:144
785 msgid "Source Package %s"
786 msgstr "Zdrojový balík %s"
787
788 #: templates/html/search.tmpl:151
789 msgid "Binary packages:"
790 msgstr "Binárne balíky:"
791
792 #: templates/html/search.tmpl:153
793 msgid "hide %u binary packages"
794 msgstr "skryť %u binárnych balíkov"
795
796 #: templates/html/search.tmpl:153
797 msgid "show %u binary packages"
798 msgstr "zobraziť %u binárnych balíkov"
799
800 #: templates/html/search.tmpl:163
801 msgid ""
802 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
803 "only exact matches."
804 msgstr ""
805 "<a href=\"%s\">%u</a> výsledkov nebolo zobrazených, pretože požadujete iba "
806 "presné výsledky."
807
808 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
809 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
810 msgstr "Výsledky hľadania v obsahu balíkov -- %s"
811
812 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
813 msgid "Package Contents Search Results"
814 msgstr "Výsledky hľadania v obsahu balíkov"
815
816 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
817 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
818 msgstr "Hľadať <em>%s</em> v názvoch súborov"
819
820 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
821 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
822 msgstr "Hľadať presný názov súboru <em>%s</em>"
823
824 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
825 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
826 msgstr "Hľadať cesty končiace na <em>%s</em>"
827
828 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
829 msgid "Search in other suite:"
830 msgstr "Hľadať v inej sade:"
831
832 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
833 msgid "paths that end with"
834 msgstr "cesty, ktoré končia"
835
836 #: templates/html/search_contents.tmpl:76
837 msgid "filenames that contain"
838 msgstr "názvy súborov, ktoré obsahujú"
839
840 #: templates/html/search_contents.tmpl:78
841 msgid "files named"
842 msgstr "súbory s názvom"
843
844 #. @translators: I'm really sorry :/ 
845 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
846 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
847 msgstr "Hľadali ste %s <em>%s</em> v sade <em>%s</em>, %s a %s."
848
849 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
850 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
851 msgstr "Nájdených <strong>%u výsledkov</strong>."
852
853 #: templates/html/search_contents.tmpl:89
854 msgid ""
855 "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
856 "100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
857 msgstr ""
858 "Pozn.: Vaše hľadanie bolo príliš široké, preto zobrazíme iba približne "
859 "prvých 100 výsledkov. Prosím zvážte použitie dlhších alebo iných kľúčových "
860 "slov."
861
862 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
863 msgid "Sort results by filename"
864 msgstr "Zoradiť výsledky podľa názvu súboru"
865
866 #: templates/html/search_contents.tmpl:100
867 #: templates/html/search_contents.tmpl:126 templates/html/show.tmpl:350
868 msgid "File"
869 msgstr "Súbor"
870
871 #: templates/html/search_contents.tmpl:101
872 msgid "Sort results by package name"
873 msgstr "Zoradiť výsledky podľa názvu balíka"
874
875 #: templates/html/search_contents.tmpl:116
876 msgid "not %s"
877 msgstr "nie %s"
878
879 #: templates/html/show.tmpl:15
880 msgid "Source packages"
881 msgstr "Zdrojové balíky"
882
883 #: templates/html/show.tmpl:16
884 msgid "All packages in this section"
885 msgstr "Všetky balíky v tejto sekcii"
886
887 #: templates/html/show.tmpl:22
888 msgid "Details of source package %s in %s"
889 msgstr "Podrobnosti zdrojového balíka %s v %s"
890
891 #: templates/html/show.tmpl:23
892 msgid "Details of package %s in %s"
893 msgstr "Podrobnosti balíka %s v %s"
894
895 #: templates/html/show.tmpl:46
896 msgid "Source package building this package"
897 msgstr "Zdrojový balík, z ktorého sa zostavuje tento balík"
898
899 #: templates/html/show.tmpl:46
900 msgid "Source:"
901 msgstr "Zdroj:"
902
903 #: templates/html/show.tmpl:53
904 msgid "Virtual Package: %s"
905 msgstr "Virtuálny balík: %s"
906
907 #: templates/html/show.tmpl:55
908 msgid "Source Package: %s (%s)"
909 msgstr "Zdrojový balík: %s (%s)"
910
911 #: templates/html/show.tmpl:57
912 msgid "Package: %s (%s)"
913 msgstr "Balík: %s (%s)"
914
915 #: templates/html/show.tmpl:61
916 msgid "essential"
917 msgstr "nevyhnutné"
918
919 #: templates/html/show.tmpl:61
920 msgid "package manager will refuse to remove this package by default"
921 msgstr "správca balíkov štandardne odmietne odstrániť tento balík"
922
923 #: templates/html/show.tmpl:65
924 msgid "Links for %s"
925 msgstr "Odkazy pre %s"
926
927 #: templates/html/show.tmpl:71
928 msgid "%s Resources:"
929 msgstr "Zdroje %s:"
930
931 #: templates/html/show.tmpl:73
932 msgid "Bug Reports"
933 msgstr "Hlásenia chýb"
934
935 #: templates/html/show.tmpl:76 templates/html/show.tmpl:78
936 msgid "Developer Information (PTS)"
937 msgstr "Informácie pre vývojárov (PTS)"
938
939 #: templates/html/show.tmpl:82
940 msgid "%s Changelog"
941 msgstr "Záznam zmien %s"
942
943 #: templates/html/show.tmpl:83
944 msgid "Copyright File"
945 msgstr "Autori a licencia"
946
947 #: templates/html/show.tmpl:87
948 msgid "Debian Source Repository"
949 msgstr "Zdrojové úložisko Debianu"
950
951 #: templates/html/show.tmpl:101 templates/html/show.tmpl:107
952 #, fuzzy
953 #| msgid "%s Patch Tracking"
954 msgid "%s Patch Tracker"
955 msgstr "Sledovanie záplat %s"
956
957 #: templates/html/show.tmpl:115
958 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
959 msgstr "Stiahnuť zdrojový balík <a href=\"%s\">%s</a>:"
960
961 #: templates/html/show.tmpl:122
962 msgid "Not found"
963 msgstr "Nenájdený"
964
965 #: templates/html/show.tmpl:127
966 msgid "Maintainer:"
967 msgstr "Správca:"
968
969 #: templates/html/show.tmpl:129
970 msgid "Maintainers:"
971 msgstr "Správcovia:"
972
973 #: templates/html/show.tmpl:142
974 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
975 msgstr "Prehľad balíkov a nahraní správcu"
976
977 #: templates/html/show.tmpl:142
978 msgid "QA&nbsp;Page"
979 msgstr "Stránka&nbsp;QA"
980
981 #: templates/html/show.tmpl:143
982 msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
983 msgstr "Archív konferencie správcov"
984
985 #: templates/html/show.tmpl:143
986 msgid "Mail&nbsp;Archive"
987 msgstr "Konferencia"
988
989 #: templates/html/show.tmpl:151
990 msgid "External Resources:"
991 msgstr "Externé zdroje:"
992
993 #: templates/html/show.tmpl:153
994 msgid "Homepage"
995 msgstr "Domovská stránka"
996
997 #: templates/html/show.tmpl:159
998 msgid "Similar packages:"
999 msgstr "Podobné balíky:"
1000
1001 #: templates/html/show.tmpl:175
1002 msgid ""
1003 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
1004 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
1005 "cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> "
1006 "and other possible documentation before using it."
1007 msgstr ""
1008 "Upozornenie: Tento balík pochádza z distribúcie <strong>experimental</"
1009 "strong>. To znamená, že je pravdepodobne nestabilný alebo môže dokonca "
1010 "spôsobiť stratu údajov. Predtým, než ho začnete používať sa prosím pozrite "
1011 "do <a href=\"%s\">záznamu zmien</a> a ďalšej možnej dokumentácie."
1012
1013 #: templates/html/show.tmpl:199
1014 msgid ""
1015 "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
1016 "for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
1017 "packages</a>."
1018 msgstr ""
1019 "Toto je <em>virtuálny balík</em>. Pozrite si <a href=\"%s\">politiku "
1020 "Debianu</a>, kde nájdete <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg"
1021 "\">definíciu virtuálnych balíkov</a>."
1022
1023 #: templates/html/show.tmpl:207
1024 msgid "Tags"
1025 msgstr "Značky"
1026
1027 #: templates/html/show.tmpl:230
1028 msgid "Packages providing %s"
1029 msgstr "Balíky poskytujúce %s"
1030
1031 #: templates/html/show.tmpl:239
1032 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
1033 msgstr "Nasledovné binárne balíky sú zostavované z tohto zdrojového balíka:"
1034
1035 #: templates/html/show.tmpl:248
1036 msgid "Other Packages Related to %s"
1037 msgstr "Ostatné balíky súvisiace s balíkom %s"
1038
1039 #: templates/html/show.tmpl:250
1040 msgid "legend"
1041 msgstr "legenda"
1042
1043 #: templates/html/show.tmpl:252
1044 msgid "build-depends"
1045 msgstr "build-depends"
1046
1047 #: templates/html/show.tmpl:253
1048 msgid "build-depends-indep"
1049 msgstr "build-depends-indep"
1050
1051 #: templates/html/show.tmpl:255
1052 msgid "depends"
1053 msgstr "závisí"
1054
1055 #: templates/html/show.tmpl:256
1056 msgid "recommends"
1057 msgstr "odporúča"
1058
1059 #: templates/html/show.tmpl:257
1060 msgid "suggests"
1061 msgstr "navrhuje"
1062
1063 #: templates/html/show.tmpl:267
1064 msgid "or "
1065 msgstr "alebo"
1066
1067 #: templates/html/show.tmpl:275
1068 msgid "also a virtual package provided by"
1069 msgstr "tiež virtuálny balík poskytovaný balíkom"
1070
1071 #: templates/html/show.tmpl:277
1072 msgid "virtual package provided by"
1073 msgstr "virtuálny balík poskytovaný balíkom"
1074
1075 #: templates/html/show.tmpl:282
1076 msgid "hide %u providing packages"
1077 msgstr "skryť %u poskytujúciich balíkov"
1078
1079 #: templates/html/show.tmpl:282
1080 msgid "show %u providing packages"
1081 msgstr "zobraziť %u poskytujúciich balíkov"
1082
1083 #: templates/html/show.tmpl:300
1084 msgid "Download %s"
1085 msgstr "Stiahnuť %s"
1086
1087 #: templates/html/show.tmpl:302
1088 msgid ""
1089 "The download table links to the download of the package and a file overview. "
1090 "In addition it gives information about the package size and the installed "
1091 "size."
1092 msgstr ""
1093 "Zoznam sťahovaní vedie na stiahnutie balíka a prehľad jeho súborov. Naviac "
1094 "poskytuje informácie o veľkosti balíka a veľkosti nainštalovaných súborov."
1095
1096 #: templates/html/show.tmpl:303
1097 msgid "Download for all available architectures"
1098 msgstr "Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry"
1099
1100 #: templates/html/show.tmpl:304
1101 msgid "Architecture"
1102 msgstr "Architektúra"
1103
1104 #: templates/html/show.tmpl:305
1105 msgid "Version"
1106 msgstr "Verzia"
1107
1108 #: templates/html/show.tmpl:306
1109 msgid "Package Size"
1110 msgstr "Veľkosť balíka"
1111
1112 #: templates/html/show.tmpl:307
1113 msgid "Installed Size"
1114 msgstr "Nainštalovaná veľkosť"
1115
1116 #: templates/html/show.tmpl:308
1117 msgid "Files"
1118 msgstr "Súbory"
1119
1120 #: templates/html/show.tmpl:316
1121 msgid "(unofficial port)"
1122 msgstr "(neoficiálny port)"
1123
1124 #: templates/html/show.tmpl:327 templates/html/show.tmpl:355
1125 msgid "%s&nbsp;kB"
1126 msgstr "%s&nbsp;kB"
1127
1128 #: templates/html/show.tmpl:330
1129 msgid "list of files"
1130 msgstr "zoznam súborov"
1131
1132 #: templates/html/show.tmpl:332
1133 msgid "no current information"
1134 msgstr "nie sú aktuálne informácie"
1135
1136 #: templates/html/show.tmpl:349
1137 msgid "Download information for the files of this source package"
1138 msgstr "Informácie o sťahovaní súborov tohto zdrojového balíka"
1139
1140 #: templates/html/show.tmpl:350
1141 msgid "Size (in kB)"
1142 msgstr "Veľkosť (v kB)"
1143
1144 #: templates/html/show.tmpl:371
1145 msgid ""
1146 "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System"
1147 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1148 msgstr ""
1149 "Úložisko zdrojových balíkov Debianu (<acronym title=\"Version Control System"
1150 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1151
1152 #: templates/html/show.tmpl:376
1153 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
1154 msgstr "Úložisko zdrojových balíkov Debianu (možno prezerať)"
1155
1156 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
1157 msgid "Index"
1158 msgstr "Index"
1159
1160 #: templates/html/suite_index.tmpl:5 templates/html/suite_index.tmpl:20
1161 msgid "List of sections in \"%s\""
1162 msgstr "Zoznam sekcií v „%s“"
1163
1164 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
1165 msgid "List of all source packages"
1166 msgstr "Zoznam všetkých zdrojových balíkov"
1167
1168 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
1169 msgid "All source packages"
1170 msgstr "Všetky zdrojové balíky"
1171
1172 #: templates/html/tag_index.tmpl:2 templates/html/tag_index.tmpl:7
1173 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
1174 msgstr "Prehľad dostupných značiek balíkov Debianu"
1175
1176 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
1177 msgid "About"
1178 msgstr "O&nbsp;Debiane"
1179
1180 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
1181 msgid "Debtags"
1182 msgstr "Debtags"
1183
1184 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
1185 msgid "Facet: %s"
1186 msgstr "Kategória: %s"
1187
1188 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
1189 msgid "New %s Packages"
1190 msgstr "%s nových balíkov"
1191
1192 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
1193 msgid ""
1194 "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
1195 "during the last 7 days."
1196 msgstr ""
1197 "Nasledovné balíky boli pridané do sady %s (sekcia %s) v archíve %s počas "
1198 "posledných 7 dní."
1199
1200 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1201 msgid ""
1202 "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
1203 "last 7 days."
1204 msgstr ""
1205 "Nasledovné balíky boli pridané do sady %s v archíve %s počas posledných 7 "
1206 "dní."
1207
1208 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28 templates/txt/index_head.tmpl:4
1209 msgid "Copyright ©"
1210 msgstr "Copyright ©"
1211
1212 #: templates/txt/index_head.tmpl:1
1213 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1214 msgstr "Všetky %s balíky v „%s“"
1215
1216 #: templates/txt/index_head.tmpl:3
1217 msgid "Generated:"
1218 msgstr "Vygenerované:"
1219
1220 #: templates/txt/index_head.tmpl:5
1221 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1222 msgstr "Licenčné podmienky nájdete na <URL:%s>."
1223
1224 #~ msgid "Australia and New Zealand"
1225 #~ msgstr "Austrália a Nový Zéland"
1226
1227 #~ msgid "Afar"
1228 #~ msgstr "afarčina"
1229
1230 #~ msgid "Abkhazian"
1231 #~ msgstr "abcházčina"
1232
1233 #~ msgid "Achinese"
1234 #~ msgstr "acehčina"
1235
1236 #~ msgid "Acoli"
1237 #~ msgstr "ačoli"
1238
1239 #~ msgid "Adangme"
1240 #~ msgstr "adangme"
1241
1242 #~ msgid "Adyghe; Adygei"
1243 #~ msgstr "adygčina; adygejčina"
1244
1245 #, fuzzy
1246 #~ msgid "Afro-Asiatic languages"
1247 #~ msgstr "apačské jazyky"
1248
1249 #~ msgid "Afrihili"
1250 #~ msgstr "afrihili"
1251
1252 #~ msgid "Afrikaans"
1253 #~ msgstr "afrikánčina"
1254
1255 #~ msgid "Ainu"
1256 #~ msgstr "ainčina"
1257
1258 #~ msgid "Akan"
1259 #~ msgstr "akančina"
1260
1261 #~ msgid "Akkadian"
1262 #~ msgstr "akkadčina"
1263
1264 #~ msgid "Albanian"
1265 #~ msgstr "albánčina"
1266
1267 #~ msgid "Aleut"
1268 #~ msgstr "aleutčina"
1269
1270 #~ msgid "Algonquian languages"
1271 #~ msgstr "algonkinské jazyky"
1272
1273 #~ msgid "Southern Altai"
1274 #~ msgstr "južná altajčina"
1275
1276 #~ msgid "Amharic"
1277 #~ msgstr "amharčina"
1278
1279 # alebo anglosaština
1280 #~ msgid "English, Old (ca. 450-1100)"
1281 #~ msgstr "angličtina, stará (ca. 450-1100)"
1282
1283 # nemám poňatia, ale krajina sa po slovensky píše s –g- (Anga) takže by to bez problémov malo ostať angika
1284 #~ msgid "Angika"
1285 #~ msgstr "angika"
1286
1287 #~ msgid "Apache languages"
1288 #~ msgstr "apačské jazyky"
1289
1290 #~ msgid "Arabic"
1291 #~ msgstr "arabčina"
1292
1293 #~ msgid "Aragonese"
1294 #~ msgstr "aragónčina"
1295
1296 #~ msgid "Armenian"
1297 #~ msgstr "arménčina"
1298
1299 #~ msgid "Mapudungun; Mapuche"
1300 #~ msgstr "araukánčina; mapudingun; mapuche"
1301
1302 #~ msgid "Arapaho"
1303 #~ msgstr "arapaho"
1304
1305 #, fuzzy
1306 #~ msgid "Artificial languages"
1307 #~ msgstr "oto-pameské jazyky okrem pameských jazykov"
1308
1309 #~ msgid "Arawak"
1310 #~ msgstr "arawačtina"
1311
1312 #~ msgid "Assamese"
1313 #~ msgstr "ásámčina"
1314
1315 #~ msgid "Athapascan languages"
1316 #~ msgstr "athabaské jazyky"
1317
1318 #~ msgid "Australian languages"
1319 #~ msgstr "austrálske jazyky"
1320
1321 #~ msgid "Avaric"
1322 #~ msgstr "avarčina"
1323
1324 #~ msgid "Avestan"
1325 #~ msgstr "avestčina"
1326
1327 #~ msgid "Awadhi"
1328 #~ msgstr "avadhčina"
1329
1330 #~ msgid "Aymara"
1331 #~ msgstr "aymarčina"
1332
1333 #~ msgid "Azerbaijani"
1334 #~ msgstr "azerbajdžančina"
1335
1336 #~ msgid "Banda languages"
1337 #~ msgstr "jazyky banda"
1338
1339 #~ msgid "Bamileke languages"
1340 #~ msgstr "bamileke"
1341
1342 #~ msgid "Bashkir"
1343 #~ msgstr "baškirčina"
1344
1345 #~ msgid "Baluchi"
1346 #~ msgstr "balúčtina"
1347
1348 #~ msgid "Bambara"
1349 #~ msgstr "bambara"
1350
1351 #~ msgid "Balinese"
1352 #~ msgstr "balijčina"
1353
1354 #~ msgid "Basque"
1355 #~ msgstr "baskičtina"
1356
1357 #~ msgid "Basa"
1358 #~ msgstr "basa"
1359
1360 #, fuzzy
1361 #~ msgid "Baltic languages"
1362 #~ msgstr "batacké jazyky"
1363
1364 #~ msgid "Belarusian"
1365 #~ msgstr "bieloruština"
1366
1367 #~ msgid "Bemba"
1368 #~ msgstr "bemba"
1369
1370 #~ msgid "Bengali"
1371 #~ msgstr "bengálčina"
1372
1373 #, fuzzy
1374 #~ msgid "Berber languages"
1375 #~ msgstr "karenské jazyky"
1376
1377 #~ msgid "Bhojpuri"
1378 #~ msgstr "bhódžpurčina"
1379
1380 #~ msgid "Bihari"
1381 #~ msgstr "bihárske jazyky"
1382
1383 # plurál
1384 #~ msgid "Bikol"
1385 #~ msgstr "bikol"
1386
1387 #~ msgid "Bini; Edo"
1388 #~ msgstr "bini; edo"
1389
1390 #~ msgid "Bislama"
1391 #~ msgstr "bislama"
1392
1393 #~ msgid "Siksika"
1394 #~ msgstr "siksika"
1395
1396 #, fuzzy
1397 #~ msgid "Bantu languages"
1398 #~ msgstr "jazyky banda"
1399
1400 #~ msgid "Bosnian"
1401 #~ msgstr "bosniačtina"
1402
1403 #~ msgid "Braj"
1404 #~ msgstr "bradžčina"
1405
1406 #~ msgid "Breton"
1407 #~ msgstr "bretónčina"
1408
1409 #~ msgid "Batak languages"
1410 #~ msgstr "batacké jazyky"
1411
1412 #~ msgid "Buriat"
1413 #~ msgstr "buriatčina"
1414
1415 #~ msgid "Buginese"
1416 #~ msgstr "bugiština"
1417
1418 #~ msgid "Bulgarian"
1419 #~ msgstr "bulharčina"
1420
1421 #~ msgid "Burmese"
1422 #~ msgstr "barmčina"
1423
1424 #~ msgid "Blin; Bilin"
1425 #~ msgstr "blin; bilin"
1426
1427 #~ msgid "Caddo"
1428 #~ msgstr "kaddo"
1429
1430 #, fuzzy
1431 #~ msgid "Central American Indian languages"
1432 #~ msgstr "indiánske jazyky strednej Ameriky (iné)"
1433
1434 #~ msgid "Galibi Carib"
1435 #~ msgstr "gálibská karibčina"
1436
1437 #~ msgid "Catalan; Valencian"
1438 #~ msgstr "katalánčina; valencijčina"
1439
1440 #, fuzzy
1441 #~ msgid "Caucasian languages"
1442 #~ msgstr "wakašské jazyky"
1443
1444 #~ msgid "Cebuano"
1445 #~ msgstr "cebuánčina"
1446
1447 #, fuzzy
1448 #~ msgid "Celtic languages"
1449 #~ msgstr "čamaské jazyky"
1450
1451 #~ msgid "Chamorro"
1452 #~ msgstr "čamorčina"
1453
1454 #~ msgid "Chibcha"
1455 #~ msgstr "čibča"
1456
1457 #~ msgid "Chechen"
1458 #~ msgstr "čečenčina"
1459
1460 #~ msgid "Chagatai"
1461 #~ msgstr "čagatajčina"
1462
1463 #~ msgid "Chinese"
1464 #~ msgstr "čínština"
1465
1466 #~ msgid "Chuukese"
1467 #~ msgstr "truk"
1468
1469 #~ msgid "Mari"
1470 #~ msgstr "marijčina"
1471
1472 #~ msgid "Chinook jargon"
1473 #~ msgstr "činucký žargón"
1474
1475 #~ msgid "Choctaw"
1476 #~ msgstr "čoktavčina"
1477
1478 #~ msgid "Cherokee"
1479 #~ msgstr "čerokí"
1480
1481 #~ msgid ""
1482 #~ "Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church "
1483 #~ "Slavonic"
1484 #~ msgstr "cirkevná slovančina; slovienčina; staroslovenčina; staroslovienčina"
1485
1486 #~ msgid "Chuvash"
1487 #~ msgstr "čuvaština"
1488
1489 #~ msgid "Cheyenne"
1490 #~ msgstr "čejenčina"
1491
1492 #~ msgid "Chamic languages"
1493 #~ msgstr "čamaské jazyky"
1494
1495 #~ msgid "Coptic"
1496 #~ msgstr "koptčina"
1497
1498 #~ msgid "Cornish"
1499 #~ msgstr "kornčina"
1500
1501 #~ msgid "Corsican"
1502 #~ msgstr "korzičtina"
1503
1504 #, fuzzy
1505 #~ msgid "Creoles and pidgins, English based"
1506 #~ msgstr "kreolské jazyky a pidžiny na základe angličtiny (iné)"
1507
1508 #, fuzzy
1509 #~ msgid "Creoles and pidgins, French-based"
1510 #~ msgstr "kreolské jazyky a pidžiny na základe francúzštiny (iné)"
1511
1512 #, fuzzy
1513 #~ msgid "Creoles and pidgins, Portuguese-based"
1514 #~ msgstr "kreolské jazyky a pidžiny na základe portugalčiny (iné)"
1515
1516 #~ msgid "Cree"
1517 #~ msgstr "krí"
1518
1519 #~ msgid "Crimean Tatar; Crimean Turkish"
1520 #~ msgstr "krymská tatárčina; krymská turečtina"
1521
1522 #, fuzzy
1523 #~ msgid "Creoles and pidgins"
1524 #~ msgstr "kreolské jazyky a pidžiny (iné)"
1525
1526 #~ msgid "Kashubian"
1527 #~ msgstr "kašubčina"
1528
1529 #, fuzzy
1530 #~ msgid "Cushitic languages"
1531 #~ msgstr "čamaské jazyky"
1532
1533 #~ msgid "Czech"
1534 #~ msgstr "čeština"
1535
1536 #~ msgid "Dakota"
1537 #~ msgstr "dakotčina"
1538
1539 #~ msgid "Danish"
1540 #~ msgstr "dánčina"
1541
1542 #~ msgid "Dargwa"
1543 #~ msgstr "darginčina"
1544
1545 # ?
1546 #~ msgid "Land Dayak languages"
1547 #~ msgstr "vnútrozemská dajačtina"
1548
1549 #~ msgid "Delaware"
1550 #~ msgstr "delawarčina"
1551
1552 # toto je nejaké čudné, slov. názov je slávčina, ale podľa en wiki to premenovali, ale ak je tá výslovnosť správna, tak by to malo byť slevejčina
1553 #~ msgid "Slave (Athapascan)"
1554 #~ msgstr "slavejčina (athabaský jazyk)"
1555
1556 #~ msgid "Dogrib"
1557 #~ msgstr "dogribčina"
1558
1559 #~ msgid "Dinka"
1560 #~ msgstr "dinka"
1561
1562 #~ msgid "Divehi; Dhivehi; Maldivian"
1563 #~ msgstr "divehi; maldivčina"
1564
1565 #~ msgid "Dogri"
1566 #~ msgstr "dógrí"
1567
1568 #, fuzzy
1569 #~ msgid "Dravidian languages"
1570 #~ msgstr "lužickosrbské jazyky"
1571
1572 #~ msgid "Lower Sorbian"
1573 #~ msgstr "dolnolužická srbčina"
1574
1575 #~ msgid "Duala"
1576 #~ msgstr "duala"
1577
1578 #~ msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1579 #~ msgstr "holandčina, stredná (ca. 1050-1350)"
1580
1581 #~ msgid "Dutch; Flemish"
1582 #~ msgstr "holandčina; flámčina"
1583
1584 #~ msgid "Dyula"
1585 #~ msgstr "ďula"
1586
1587 #~ msgid "Dzongkha"
1588 #~ msgstr "dzongkä"
1589
1590 #~ msgid "Efik"
1591 #~ msgstr "efik (ibibio)"
1592
1593 #~ msgid "Egyptian (Ancient)"
1594 #~ msgstr "egyptčina (staroveká)"
1595
1596 #~ msgid "Ekajuk"
1597 #~ msgstr "ekadžuk"
1598
1599 #~ msgid "Elamite"
1600 #~ msgstr "elamčina"
1601
1602 #~ msgid "English"
1603 #~ msgstr "angličtina"
1604
1605 #~ msgid "English, Middle (1100-1500)"
1606 #~ msgstr "angličtina, stredná (1100-1500)"
1607
1608 #~ msgid "Esperanto"
1609 #~ msgstr "esperanto"
1610
1611 #~ msgid "Estonian"
1612 #~ msgstr "estónčina"
1613
1614 #~ msgid "Ewe"
1615 #~ msgstr "ewe"
1616
1617 #~ msgid "Ewondo"
1618 #~ msgstr "ewondo"
1619
1620 #~ msgid "Fang"
1621 #~ msgstr "fangčina"
1622
1623 #~ msgid "Faroese"
1624 #~ msgstr "faerčina"
1625
1626 #~ msgid "Fanti"
1627 #~ msgstr "fanti"
1628
1629 #~ msgid "Fijian"
1630 #~ msgstr "fidžijčina"
1631
1632 #~ msgid "Filipino; Pilipino"
1633 #~ msgstr "filipínčina"
1634
1635 #~ msgid "Finnish"
1636 #~ msgstr "fínčina"
1637
1638 #, fuzzy
1639 #~ msgid "Finno-Ugrian languages"
1640 #~ msgstr "lužickosrbské jazyky"
1641
1642 #~ msgid "Fon"
1643 #~ msgstr "fončina"
1644
1645 #~ msgid "French"
1646 #~ msgstr "francúzština"
1647
1648 #~ msgid "French, Middle (ca. 1400-1600)"
1649 #~ msgstr "francúzština, stredná (ca. 1400-1600)"
1650
1651 #~ msgid "French, Old (842-ca. 1400)"
1652 #~ msgstr "francúzština, stará (842-ca.1400)"
1653
1654 #~ msgid "Northern Frisian"
1655 #~ msgstr "severná frízština"
1656
1657 #~ msgid "Eastern Frisian"
1658 #~ msgstr "východná frízština"
1659
1660 #~ msgid "Western Frisian"
1661 #~ msgstr "západná frízština"
1662
1663 #~ msgid "Fulah"
1664 #~ msgstr "fulbčina"
1665
1666 # alebo furlančina furlandčina
1667 #~ msgid "Friulian"
1668 #~ msgstr "friulčina"
1669
1670 #~ msgid "Ga"
1671 #~ msgstr "ga"
1672
1673 #~ msgid "Gayo"
1674 #~ msgstr "gayo"
1675
1676 #~ msgid "Gbaya"
1677 #~ msgstr "gbaja"
1678
1679 #, fuzzy
1680 #~ msgid "Germanic languages"
1681 #~ msgstr "čamaské jazyky"
1682
1683 #~ msgid "Georgian"
1684 #~ msgstr "gruzínčina"
1685
1686 #~ msgid "German"
1687 #~ msgstr "nemčina"
1688
1689 # alebo ge’ez
1690 #~ msgid "Geez"
1691 #~ msgstr "etiópčina"
1692
1693 #~ msgid "Gilbertese"
1694 #~ msgstr "kiribatčina"
1695
1696 #~ msgid "Gaelic; Scottish Gaelic"
1697 #~ msgstr "gaelčina; škótska gaelčina"
1698
1699 #~ msgid "Irish"
1700 #~ msgstr "írčina"
1701
1702 #~ msgid "Galician"
1703 #~ msgstr "galícijčina"
1704
1705 #~ msgid "Manx"
1706 #~ msgstr "mančina"
1707
1708 #~ msgid "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
1709 #~ msgstr "nemčina, stredná horná (ca. 1050-1500)"
1710
1711 #~ msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
1712 #~ msgstr "nemčina, stará horná (ca. 750-1050)"
1713
1714 #~ msgid "Gondi"
1715 #~ msgstr "góndčina"
1716
1717 #~ msgid "Gorontalo"
1718 #~ msgstr "gorontalo"
1719
1720 #~ msgid "Gothic"
1721 #~ msgstr "gótčina"
1722
1723 #~ msgid "Grebo"
1724 #~ msgstr "grebo"
1725
1726 #~ msgid "Greek, Ancient (to 1453)"
1727 #~ msgstr "starogréčtina (do 1453)"
1728
1729 #~ msgid "Greek, Modern (1453-)"
1730 #~ msgstr "novogréčtina (po 1453)"
1731
1732 #~ msgid "Guarani"
1733 #~ msgstr "guaraní"
1734
1735 #, fuzzy
1736 #~ msgid "Swiss German; Alemannic; Alsatian"
1737 #~ msgstr "švajčiarska nemčina; alemančina"
1738
1739 # http://209.85.129.104/search?q=cache:VS8RqjDUI34J:https://www.kis3g.sk/kodovniky/Kody_jazykovM04def.doc+afar%C4%8Dina&hl=sk&ct=clnk&cd=1&gl=sk&client=firefox-a
1740 # http://www.ethnologue.com/14/iso639/codes.asp
1741 # http://209.85.129.104/search?q=cache:mUD7_zD5SeoJ:www.snk.sk/nbuu/kodovniky/kodyjazykov.html+%22horn%C3%A1+altaj%C4%8Dina%22&hl=sk&ct=clnk&cd=1&gl=sk&client=firefox-a
1742 #~ msgid "Gujarati"
1743 #~ msgstr "gudžarátčina"
1744
1745 #, fuzzy
1746 #~ msgid "Gwich'in"
1747 #~ msgstr "gwich'in"
1748
1749 #~ msgid "Haida"
1750 #~ msgstr "haida"
1751
1752 #~ msgid "Haitian; Haitian Creole"
1753 #~ msgstr "haitská francúzska kreolčina"
1754
1755 #~ msgid "Hausa"
1756 #~ msgstr "hauština"
1757
1758 #~ msgid "Hawaiian"
1759 #~ msgstr "havajčina"
1760
1761 #~ msgid "Hebrew"
1762 #~ msgstr "hebrejčina"
1763
1764 #~ msgid "Herero"
1765 #~ msgstr "hererčina"
1766
1767 #~ msgid "Hiligaynon"
1768 #~ msgstr "hiligajnončina"
1769
1770 #~ msgid "Himachali"
1771 #~ msgstr "himačalské jazyky"
1772
1773 #~ msgid "Hindi"
1774 #~ msgstr "hindčina"
1775
1776 #~ msgid "Hittite"
1777 #~ msgstr "chetitčina"
1778
1779 #~ msgid "Hmong"
1780 #~ msgstr "miaočina"
1781
1782 #~ msgid "Hiri Motu"
1783 #~ msgstr "hiri motu"
1784
1785 #~ msgid "Croatian"
1786 #~ msgstr "chorvátčina"
1787
1788 #~ msgid "Upper Sorbian"
1789 #~ msgstr "hornolužická srbčina"
1790
1791 #~ msgid "Hungarian"
1792 #~ msgstr "maďarčina"
1793
1794 #~ msgid "Hupa"
1795 #~ msgstr "hupčina"
1796
1797 #~ msgid "Iban"
1798 #~ msgstr "ibančina"
1799
1800 #~ msgid "Igbo"
1801 #~ msgstr "igbo"
1802
1803 # medzinárodný jazyk ido (vylepšené esperanto)
1804 #~ msgid "Ido"
1805 #~ msgstr "ido"
1806
1807 #, fuzzy
1808 #~ msgid "Sichuan Yi; Nuosu"
1809 #~ msgstr "s’čchuanská ioština"
1810
1811 #~ msgid "Ijo languages"
1812 #~ msgstr "jazyky idžo"
1813
1814 #~ msgid "Inuktitut"
1815 #~ msgstr "inuktitut"
1816
1817 #, fuzzy
1818 #~ msgid "Interlingue; Occidental"
1819 #~ msgstr "interlingue"
1820
1821 #~ msgid "Iloko"
1822 #~ msgstr "ilokánčina"
1823
1824 #~ msgid "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
1825 #~ msgstr "interlingua (International Auxiliary Language Association)"
1826
1827 #, fuzzy
1828 #~ msgid "Indic languages"
1829 #~ msgstr "jazyky banda"
1830
1831 #~ msgid "Indonesian"
1832 #~ msgstr "indonézština"
1833
1834 #, fuzzy
1835 #~ msgid "Indo-European languages"
1836 #~ msgstr "irokézske jazyky"
1837
1838 #~ msgid "Ingush"
1839 #~ msgstr "inguština"
1840
1841 #~ msgid "Inupiaq"
1842 #~ msgstr "inupiaq"
1843
1844 #, fuzzy
1845 #~ msgid "Iranian languages"
1846 #~ msgstr "irokézske jazyky"
1847
1848 #~ msgid "Iroquoian languages"
1849 #~ msgstr "irokézske jazyky"
1850
1851 #~ msgid "Italian"
1852 #~ msgstr "taliančina"
1853
1854 #~ msgid "Javanese"
1855 #~ msgstr "jávčina"
1856
1857 #~ msgid "Lojban"
1858 #~ msgstr "lojban (umelý jazyk)"
1859
1860 #~ msgid "Japanese"
1861 #~ msgstr "japončina"
1862
1863 #~ msgid "Judeo-Persian"
1864 #~ msgstr "židovská perzština"
1865
1866 #~ msgid "Judeo-Arabic"
1867 #~ msgstr "židovská arabčina"
1868
1869 #~ msgid "Kara-Kalpak"
1870 #~ msgstr "karakalpačtina"
1871
1872 #~ msgid "Kabyle"
1873 #~ msgstr "kabylčina"
1874
1875 #~ msgid "Kachin; Jingpho"
1876 #~ msgstr "kačjinčina"
1877
1878 #~ msgid "Kalaallisut; Greenlandic"
1879 #~ msgstr "grónčina"
1880
1881 #~ msgid "Kamba"
1882 #~ msgstr "kamba"
1883
1884 #~ msgid "Kannada"
1885 #~ msgstr "kannadčina"
1886
1887 #~ msgid "Karen languages"
1888 #~ msgstr "karenské jazyky"
1889
1890 #~ msgid "Kashmiri"
1891 #~ msgstr "kašmírčina"
1892
1893 #~ msgid "Kanuri"
1894 #~ msgstr "kanurijčina"
1895
1896 #~ msgid "Kawi"
1897 #~ msgstr "kawi"
1898
1899 #~ msgid "Kazakh"
1900 #~ msgstr "kazaština"
1901
1902 #~ msgid "Kabardian"
1903 #~ msgstr "kabardčina"
1904
1905 #~ msgid "Khasi"
1906 #~ msgstr "khasijčina"
1907
1908 #, fuzzy
1909 #~ msgid "Khoisan languages"
1910 #~ msgstr "oto-pameské jazyky okrem pameských jazykov"
1911
1912 #~ msgid "Central Khmer"
1913 #~ msgstr "kambodžská khmérčina"
1914
1915 #, fuzzy
1916 #~ msgid "Khotanese;Sakan"
1917 #~ msgstr "kotčina"
1918
1919 #~ msgid "Kikuyu; Gikuyu"
1920 #~ msgstr "kikuju"
1921
1922 #~ msgid "Kinyarwanda"
1923 #~ msgstr "rwandčina"
1924
1925 #~ msgid "Kirghiz; Kyrgyz"
1926 #~ msgstr "kirgizština"
1927
1928 #~ msgid "Kimbundu"
1929 #~ msgstr "kimbundu"
1930
1931 #~ msgid "Konkani"
1932 #~ msgstr "konkánčina"
1933
1934 #~ msgid "Komi"
1935 #~ msgstr "komijčina"
1936
1937 #~ msgid "Kongo"
1938 #~ msgstr "konžština"
1939
1940 #~ msgid "Korean"
1941 #~ msgstr "kórejčina"
1942
1943 #~ msgid "Kosraean"
1944 #~ msgstr "kusaie"
1945
1946 #~ msgid "Kpelle"
1947 #~ msgstr "kpelle"
1948
1949 #~ msgid "Karachay-Balkar"
1950 #~ msgstr "karačajevsko-balkarský jazyk"
1951
1952 #~ msgid "Karelian"
1953 #~ msgstr "karelčina"
1954
1955 #~ msgid "Kru languages"
1956 #~ msgstr "jazyky kru"
1957
1958 #~ msgid "Kurukh"
1959 #~ msgstr "kurukhčina"
1960
1961 #~ msgid "Kuanyama; Kwanyama"
1962 #~ msgstr "kuaňama"
1963
1964 #~ msgid "Kumyk"
1965 #~ msgstr "kumyčtina"
1966
1967 #~ msgid "Kurdish"
1968 #~ msgstr "kurdčina"
1969
1970 #~ msgid "Kutenai"
1971 #~ msgstr "kutenajčina"
1972
1973 # ladinčina je niečo iné!
1974 #~ msgid "Ladino"
1975 #~ msgstr "židovská španielčina"
1976
1977 #~ msgid "Lahnda"
1978 #~ msgstr "lahandčina"
1979
1980 #~ msgid "Lamba"
1981 #~ msgstr "lamba"
1982
1983 #~ msgid "Lao"
1984 #~ msgstr "laoština"
1985
1986 #~ msgid "Latin"
1987 #~ msgstr "latinčina"
1988
1989 #~ msgid "Latvian"
1990 #~ msgstr "lotyština"
1991
1992 #~ msgid "Lezghian"
1993 #~ msgstr "lezginčina"
1994
1995 #~ msgid "Limburgan; Limburger; Limburgish"
1996 #~ msgstr "limburčina"
1997
1998 #~ msgid "Lingala"
1999 #~ msgstr "lingalčina"
2000
2001 #~ msgid "Lithuanian"
2002 #~ msgstr "litovčina"
2003
2004 #~ msgid "Mongo"
2005 #~ msgstr "mongo"
2006
2007 #~ msgid "Lozi"
2008 #~ msgstr "lozi"
2009
2010 #~ msgid "Luxembourgish; Letzeburgesch"
2011 #~ msgstr "luxemburčina"
2012
2013 #~ msgid "Luba-Lulua"
2014 #~ msgstr "luba-luluánčina"
2015
2016 #~ msgid "Luba-Katanga"
2017 #~ msgstr "luba-katančina"
2018
2019 #~ msgid "Ganda"
2020 #~ msgstr "ganda"
2021
2022 #~ msgid "Luiseno"
2023 #~ msgstr "luiseňo"
2024
2025 #~ msgid "Lunda"
2026 #~ msgstr "lunda"
2027
2028 #~ msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
2029 #~ msgstr "luo (Keňa a Tanzánia)"
2030
2031 #~ msgid "Lushai"
2032 #~ msgstr "lušáí"
2033
2034 #~ msgid "Macedonian"
2035 #~ msgstr "macedónčina"
2036
2037 #~ msgid "Madurese"
2038 #~ msgstr "madurčina"
2039
2040 #~ msgid "Magahi"
2041 #~ msgstr "magadhčina"
2042
2043 #~ msgid "Marshallese"
2044 #~ msgstr "maršalčina"
2045
2046 #~ msgid "Maithili"
2047 #~ msgstr "maithilčina"
2048
2049 #~ msgid "Makasar"
2050 #~ msgstr "makasarčina"
2051
2052 #~ msgid "Malayalam"
2053 #~ msgstr "malajálamčina"
2054
2055 #~ msgid "Mandingo"
2056 #~ msgstr "mandingo"
2057
2058 #~ msgid "Maori"
2059 #~ msgstr "maorčina"
2060
2061 #, fuzzy
2062 #~ msgid "Austronesian languages"
2063 #~ msgstr "austrálske jazyky"
2064
2065 #~ msgid "Marathi"
2066 #~ msgstr "maráthčina"
2067
2068 #~ msgid "Masai"
2069 #~ msgstr "masajčina"
2070
2071 #~ msgid "Malay"
2072 #~ msgstr "malajčina"
2073
2074 #~ msgid "Moksha"
2075 #~ msgstr "mokšiančina"
2076
2077 #~ msgid "Mandar"
2078 #~ msgstr "mandarčina"
2079
2080 #~ msgid "Mende"
2081 #~ msgstr "mendi"
2082
2083 #~ msgid "Irish, Middle (900-1200)"
2084 #~ msgstr "írčina, stredná (900-1200)"
2085
2086 #~ msgid "Mi'kmaq; Micmac"
2087 #~ msgstr "mikmakčina"
2088
2089 #~ msgid "Minangkabau"
2090 #~ msgstr "minangkabaučina"
2091
2092 #, fuzzy
2093 #~ msgid "Uncoded languages"
2094 #~ msgstr "zandské jazyky"
2095
2096 #, fuzzy
2097 #~ msgid "Mon-Khmer languages"
2098 #~ msgstr "jazyky kru"
2099
2100 #~ msgid "Malagasy"
2101 #~ msgstr "malgaština"
2102
2103 #~ msgid "Maltese"
2104 #~ msgstr "maltčina"
2105
2106 #~ msgid "Manchu"
2107 #~ msgstr "mandžuština"
2108
2109 #~ msgid "Manipuri"
2110 #~ msgstr "manípurčina"
2111
2112 #~ msgid "Manobo languages"
2113 #~ msgstr "jazyky manobo"
2114
2115 #~ msgid "Mohawk"
2116 #~ msgstr "mohawk"
2117
2118 #, fuzzy
2119 #~ msgid "Moldavian; Moldovan"
2120 #~ msgstr "moldavčina"
2121
2122 #~ msgid "Mongolian"
2123 #~ msgstr "mongolčina"
2124
2125 #~ msgid "Mossi"
2126 #~ msgstr "mossi"
2127
2128 #~ msgid "Multiple languages"
2129 #~ msgstr "viaceré jazyky"
2130
2131 #~ msgid "Munda languages"
2132 #~ msgstr "mundské jazyky"
2133
2134 #~ msgid "Creek"
2135 #~ msgstr "kríkčina"
2136
2137 #~ msgid "Mirandese"
2138 #~ msgstr "mirandčina"
2139
2140 #~ msgid "Marwari"
2141 #~ msgstr "marawari"
2142
2143 #~ msgid "Mayan languages"
2144 #~ msgstr "mayské jazyky"
2145
2146 #~ msgid "Erzya"
2147 #~ msgstr "erzjančina"
2148
2149 #~ msgid "Nahuatl languages"
2150 #~ msgstr "nahuaské jazyky"
2151
2152 # keď si dal indiánske jazyky strednej Ameriky namiesto mezoamerické jazyky strednej Ameriky (čo nemusí byť nevyhnutne to isté) tak aby to bolo konzistentné
2153 #, fuzzy
2154 #~ msgid "North American Indian languages"
2155 #~ msgstr "indiánske jazyky severnej Ameriky"
2156
2157 #~ msgid "Neapolitan"
2158 #~ msgstr "neapolčina"
2159
2160 #~ msgid "Nauru"
2161 #~ msgstr "nauruština"
2162
2163 #~ msgid "Navajo; Navaho"
2164 #~ msgstr "navajo; navaho"
2165
2166 #~ msgid "Ndebele, South; South Ndebele"
2167 #~ msgstr "ndebelčina, južná; južná ndebelčina"
2168
2169 #~ msgid "Ndebele, North; North Ndebele"
2170 #~ msgstr "ndebelčina, severná; severná ndebelčina"
2171
2172 #~ msgid "Ndonga"
2173 #~ msgstr "ndonga"
2174
2175 #~ msgid "Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low"
2176 #~ msgstr "dolná nemčina; dolná saština; nemčina, dolná; saština, dolná"
2177
2178 #~ msgid "Nepali"
2179 #~ msgstr "nepálčina"
2180
2181 #~ msgid "Nias"
2182 #~ msgstr "niasánčina"
2183
2184 #, fuzzy
2185 #~ msgid "Niger-Kordofanian languages"
2186 #~ msgstr "nigersko-kordofánske jazyky (iné)"
2187
2188 #~ msgid "Niuean"
2189 #~ msgstr "niueština"
2190
2191 #~ msgid "Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian"
2192 #~ msgstr "nórsky nynorsk; nynorsk, nórsky"
2193
2194 #~ msgid "Nogai"
2195 #~ msgstr "nogajčina"
2196
2197 #~ msgid "Norse, Old"
2198 #~ msgstr "nórčina, stará"
2199
2200 #~ msgid "Norwegian"
2201 #~ msgstr "nórčina"
2202
2203 #, fuzzy
2204 #~ msgid "N'Ko"
2205 #~ msgstr "N'ko"
2206
2207 #~ msgid "Nubian languages"
2208 #~ msgstr "núbijské jazyky"
2209
2210 #~ msgid "Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa"
2211 #~ msgstr "klasická nevárčina; stará nevárčina"
2212
2213 #~ msgid "Chichewa; Chewa; Nyanja"
2214 #~ msgstr "čičewa; čewa; ňandža"
2215
2216 #~ msgid "Nyamwezi"
2217 #~ msgstr "ňamwezi"
2218
2219 #~ msgid "Nyankole"
2220 #~ msgstr "ňankole"
2221
2222 #~ msgid "Nyoro"
2223 #~ msgstr "ňoro"
2224
2225 #~ msgid "Nzima"
2226 #~ msgstr "nzima"
2227
2228 #, fuzzy
2229 #~ msgid "Occitan (post 1500)"
2230 #~ msgstr "okcitánčina (po roku 1500); provensalčina"
2231
2232 #~ msgid "Ojibwa"
2233 #~ msgstr "odžibwa"
2234
2235 #~ msgid "Oriya"
2236 #~ msgstr "uríjčina"
2237
2238 #~ msgid "Oromo"
2239 #~ msgstr "oromčina"
2240
2241 #~ msgid "Osage"
2242 #~ msgstr "osagčina"
2243
2244 #~ msgid "Ossetian; Ossetic"
2245 #~ msgstr "osetčina"
2246
2247 #~ msgid "Turkish, Ottoman (1500-1928)"
2248 #~ msgstr "turečtina, osmanská (1500-1928)"
2249
2250 #~ msgid "Otomian languages"
2251 #~ msgstr "oto-pameské jazyky okrem pameských jazykov"
2252
2253 #, fuzzy
2254 #~ msgid "Papuan languages"
2255 #~ msgstr "mayské jazyky"
2256
2257 #~ msgid "Pangasinan"
2258 #~ msgstr "pangasinančina"
2259
2260 #~ msgid "Pahlavi"
2261 #~ msgstr "pahlaví"
2262
2263 #~ msgid "Panjabi; Punjabi"
2264 #~ msgstr "pandžábčina"
2265
2266 #~ msgid "Papiamento"
2267 #~ msgstr "papiamento"
2268
2269 #~ msgid "Palauan"
2270 #~ msgstr "palaučina"
2271
2272 #~ msgid "Persian, Old (ca. 600-400 B.C.)"
2273 #~ msgstr "staroperzština (ca. 600-400 pred Kr.)"
2274
2275 #~ msgid "Persian"
2276 #~ msgstr "perzština"
2277
2278 #, fuzzy
2279 #~ msgid "Philippine languages"
2280 #~ msgstr "viaceré jazyky"
2281
2282 #~ msgid "Phoenician"
2283 #~ msgstr "feničtina"
2284
2285 #~ msgid "Pali"
2286 #~ msgstr "pálí"
2287
2288 #~ msgid "Polish"
2289 #~ msgstr "poľština"
2290
2291 #~ msgid "Pohnpeian"
2292 #~ msgstr "pohnpeičina"
2293
2294 #~ msgid "Portuguese"
2295 #~ msgstr "portugalčina"
2296
2297 #~ msgid "Prakrit languages"
2298 #~ msgstr "prakrity"
2299
2300 #, fuzzy
2301 #~ msgid "Provençal, Old (to 1500); Occitan, Old (to 1500)"
2302 #~ msgstr "provensalčina, stará (do 1500)"
2303
2304 #, fuzzy
2305 #~ msgid "Pushto; Pashto"
2306 #~ msgstr "paštčina"
2307
2308 #~ msgid "Reserved for local use"
2309 #~ msgstr "vyhradené pre lokálne použitie"
2310
2311 #~ msgid "Quechua"
2312 #~ msgstr "kečuánčina"
2313
2314 #~ msgid "Rajasthani"
2315 #~ msgstr "radžastančina"
2316
2317 #~ msgid "Rapanui"
2318 #~ msgstr "rapanujčina"
2319
2320 #, fuzzy
2321 #~ msgid "Rarotongan; Cook Islands Maori"
2322 #~ msgstr "rarotongská maorijčina; maorijčina Cookových ostrovov"
2323
2324 #, fuzzy
2325 #~ msgid "Romance languages"
2326 #~ msgstr "oto-pameské jazyky okrem pameských jazykov"
2327
2328 #~ msgid "Romansh"
2329 #~ msgstr "romanši"
2330
2331 #~ msgid "Romanian"
2332 #~ msgstr "rumunčina"
2333
2334 #~ msgid "Rundi"
2335 #~ msgstr "rundčina"
2336
2337 #~ msgid "Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian"
2338 #~ msgstr "arumunčina; macedónska rumunčina"
2339
2340 #~ msgid "Russian"
2341 #~ msgstr "ruština"
2342
2343 #~ msgid "Sandawe"
2344 #~ msgstr "sandawe"
2345
2346 #~ msgid "Sango"
2347 #~ msgstr "sango"
2348
2349 #~ msgid "Yakut"
2350 #~ msgstr "jakutčina"
2351
2352 # tu platí to isté ako pre severoamerické
2353 #, fuzzy
2354 #~ msgid "South American Indian languages"
2355 #~ msgstr "indiánske jazyky južnej Ameriky (iné)"
2356
2357 #~ msgid "Salishan languages"
2358 #~ msgstr "sališské jazyky"
2359
2360 #~ msgid "Samaritan Aramaic"
2361 #~ msgstr "samaritánska aramejčina"
2362
2363 #~ msgid "Sanskrit"
2364 #~ msgstr "sanskrit"
2365
2366 #~ msgid "Sasak"
2367 #~ msgstr "sasačtina"
2368
2369 #~ msgid "Santali"
2370 #~ msgstr "santalčina"
2371
2372 #~ msgid "Sicilian"
2373 #~ msgstr "sicílčina"
2374
2375 #~ msgid "Scots"
2376 #~ msgstr "škótčina"
2377
2378 #~ msgid "Selkup"
2379 #~ msgstr "selkupčina"
2380
2381 #, fuzzy
2382 #~ msgid "Semitic languages"
2383 #~ msgstr "čamaské jazyky"
2384
2385 #~ msgid "Irish, Old (to 900)"
2386 #~ msgstr "írčina, stará (do 900)"
2387
2388 #~ msgid "Sign Languages"
2389 #~ msgstr "posunkové reči"
2390
2391 #~ msgid "Shan"
2392 #~ msgstr "šančina"
2393
2394 #~ msgid "Sidamo"
2395 #~ msgstr "sidamo"
2396
2397 #~ msgid "Sinhala; Sinhalese"
2398 #~ msgstr "sinhalčina"
2399
2400 #~ msgid "Siouan languages"
2401 #~ msgstr "siouské jazyky"
2402
2403 #, fuzzy
2404 #~ msgid "Sino-Tibetan languages"
2405 #~ msgstr "siouské jazyky"
2406
2407 #, fuzzy
2408 #~ msgid "Slavic languages"
2409 #~ msgstr "čamaské jazyky"
2410
2411 #~ msgid "Slovak"
2412 #~ msgstr "slovenčina"
2413
2414 #~ msgid "Slovenian"
2415 #~ msgstr "slovinčina"
2416
2417 #~ msgid "Southern Sami"
2418 #~ msgstr "južná saamčina"
2419
2420 #~ msgid "Northern Sami"
2421 #~ msgstr "severná saamčina"
2422
2423 #, fuzzy
2424 #~ msgid "Sami languages"
2425 #~ msgstr "čamaské jazyky"
2426
2427 #~ msgid "Lule Sami"
2428 #~ msgstr "luleská saamčina"
2429
2430 #~ msgid "Inari Sami"
2431 #~ msgstr "inariská saamčina"
2432
2433 #~ msgid "Samoan"
2434 #~ msgstr "samojčina"
2435
2436 #~ msgid "Skolt Sami"
2437 #~ msgstr "(laponský) jazyk, skolt"
2438
2439 #~ msgid "Shona"
2440 #~ msgstr "šona"
2441
2442 #~ msgid "Sindhi"
2443 #~ msgstr "sindhčina"
2444
2445 #~ msgid "Soninke"
2446 #~ msgstr "soninke"
2447
2448 #~ msgid "Sogdian"
2449 #~ msgstr "sogdčina"
2450
2451 #~ msgid "Somali"
2452 #~ msgstr "somálčina"
2453
2454 #~ msgid "Songhai languages"
2455 #~ msgstr "songhajské jazyky"
2456
2457 #~ msgid "Sotho, Southern"
2458 #~ msgstr "sothčina, južná"
2459
2460 #~ msgid "Spanish; Castilian"
2461 #~ msgstr "španielčina; kastílčina"
2462
2463 #~ msgid "Sardinian"
2464 #~ msgstr "sardínčina"
2465
2466 #~ msgid "Sranan Tongo"
2467 #~ msgstr "sranan"
2468
2469 #~ msgid "Serbian"
2470 #~ msgstr "srbčina"
2471
2472 #~ msgid "Serer"
2473 #~ msgstr "serer"
2474
2475 #, fuzzy
2476 #~ msgid "Nilo-Saharan languages"
2477 #~ msgstr "sališské jazyky"
2478
2479 #~ msgid "Swati"
2480 #~ msgstr "swati"
2481
2482 #~ msgid "Sukuma"
2483 #~ msgstr "sukuma"
2484
2485 #~ msgid "Sundanese"
2486 #~ msgstr "sundčina"
2487
2488 #~ msgid "Susu"
2489 #~ msgstr "susu"
2490
2491 #~ msgid "Sumerian"
2492 #~ msgstr "sumerčina"
2493
2494 #~ msgid "Swahili"
2495 #~ msgstr "svahilčina"
2496
2497 #~ msgid "Swedish"
2498 #~ msgstr "švédčina"
2499
2500 #~ msgid "Classical Syriac"
2501 #~ msgstr "sýrčina"
2502
2503 #~ msgid "Syriac"
2504 #~ msgstr "sýrčina"
2505
2506 #~ msgid "Tahitian"
2507 #~ msgstr "tahitčina"
2508
2509 #, fuzzy
2510 #~ msgid "Tai languages"
2511 #~ msgstr "jazyky tupi"
2512
2513 #~ msgid "Tamil"
2514 #~ msgstr "tamilčina"
2515
2516 #~ msgid "Tatar"
2517 #~ msgstr "tatárčina"
2518
2519 #~ msgid "Telugu"
2520 #~ msgstr "telugčina"
2521
2522 #~ msgid "Timne"
2523 #~ msgstr "temne"
2524
2525 #~ msgid "Tereno"
2526 #~ msgstr "tereno"
2527
2528 #~ msgid "Tetum"
2529 #~ msgstr "tetumčina"
2530
2531 #~ msgid "Tajik"
2532 #~ msgstr "tadžičtina"
2533
2534 #~ msgid "Tagalog"
2535 #~ msgstr "tagalčina"
2536
2537 #~ msgid "Thai"
2538 #~ msgstr "thajčina"
2539
2540 #~ msgid "Tibetan"
2541 #~ msgstr "tibetčina"
2542
2543 #~ msgid "Tigre"
2544 #~ msgstr "tigrejčina"
2545
2546 #~ msgid "Tigrinya"
2547 #~ msgstr "tigriňa"
2548
2549 #~ msgid "Tiv"
2550 #~ msgstr "tiv"
2551
2552 #~ msgid "Tokelau"
2553 #~ msgstr "tokelaučina"
2554
2555 #~ msgid "Klingon; tlhIngan-Hol"
2556 #~ msgstr "klingónčina; tlhIngan-Hol"
2557
2558 #~ msgid "Tlingit"
2559 #~ msgstr "tlingitčina"
2560
2561 #~ msgid "Tamashek"
2562 #~ msgstr "tamašek"
2563
2564 #~ msgid "Tonga (Nyasa)"
2565 #~ msgstr "tonga (Ňasa)"
2566
2567 #~ msgid "Tonga (Tonga Islands)"
2568 #~ msgstr "tongčina (Tongské ostrovy)"
2569
2570 #~ msgid "Tok Pisin"
2571 #~ msgstr "tok pisin"
2572
2573 #~ msgid "Tsimshian"
2574 #~ msgstr "tsimshijské jazyky"
2575
2576 #~ msgid "Tswana"
2577 #~ msgstr "čwančina"
2578
2579 #~ msgid "Tsonga"
2580 #~ msgstr "tsonga"
2581
2582 #~ msgid "Turkmen"
2583 #~ msgstr "turkménčina"
2584
2585 #~ msgid "Tumbuka"
2586 #~ msgstr "tumbuka"
2587
2588 #~ msgid "Tupi languages"
2589 #~ msgstr "jazyky tupi"
2590
2591 #~ msgid "Turkish"
2592 #~ msgstr "turečtina"
2593
2594 #, fuzzy
2595 #~ msgid "Altaic languages"
2596 #~ msgstr "apačské jazyky"
2597
2598 #~ msgid "Tuvalu"
2599 #~ msgstr "tuvalčina"
2600
2601 #~ msgid "Twi"
2602 #~ msgstr "twi"
2603
2604 #~ msgid "Tuvinian"
2605 #~ msgstr "tuviančina"
2606
2607 #~ msgid "Udmurt"
2608 #~ msgstr "udmurtčina"
2609
2610 #~ msgid "Ugaritic"
2611 #~ msgstr "ugaritčina"
2612
2613 #~ msgid "Uighur; Uyghur"
2614 #~ msgstr "ujgurčina"
2615
2616 #~ msgid "Ukrainian"
2617 #~ msgstr "ukrajinčina"
2618
2619 #~ msgid "Umbundu"
2620 #~ msgstr "umbundu"
2621
2622 #~ msgid "Undetermined"
2623 #~ msgstr "neurčený"
2624
2625 #~ msgid "Urdu"
2626 #~ msgstr "urdčina"
2627
2628 #~ msgid "Uzbek"
2629 #~ msgstr "uzbečtina"
2630
2631 #~ msgid "Vai"
2632 #~ msgstr "vai"
2633
2634 #~ msgid "Venda"
2635 #~ msgstr "venda"
2636
2637 #~ msgid "Vietnamese"
2638 #~ msgstr "vietnamčina"
2639
2640 #~ msgid "Volapük"
2641 #~ msgstr "volapük"
2642
2643 #~ msgid "Votic"
2644 #~ msgstr "vodčina"
2645
2646 #~ msgid "Wakashan languages"
2647 #~ msgstr "wakašské jazyky"
2648
2649 #~ msgid "Waray"
2650 #~ msgstr "waray"
2651
2652 #~ msgid "Washo"
2653 #~ msgstr "washo"
2654
2655 #~ msgid "Welsh"
2656 #~ msgstr "waleština"
2657
2658 #~ msgid "Sorbian languages"
2659 #~ msgstr "lužickosrbské jazyky"
2660
2661 #~ msgid "Walloon"
2662 #~ msgstr "valónčina"
2663
2664 #~ msgid "Wolof"
2665 #~ msgstr "wolof"
2666
2667 #~ msgid "Kalmyk; Oirat"
2668 #~ msgstr "kalmyčtina; ojračtina"
2669
2670 #~ msgid "Xhosa"
2671 #~ msgstr "xhosa"
2672
2673 #~ msgid "Yao"
2674 #~ msgstr "jao"
2675
2676 #~ msgid "Yapese"
2677 #~ msgstr "japčina"
2678
2679 #~ msgid "Yiddish"
2680 #~ msgstr "jidiš"
2681
2682 #~ msgid "Yoruba"
2683 #~ msgstr "jorubčina"
2684
2685 #~ msgid "Yupik languages"
2686 #~ msgstr "juitsko-jupické jazyky"
2687
2688 #~ msgid "Zapotec"
2689 #~ msgstr "zapotéčtina"
2690
2691 #~ msgid "Zenaga"
2692 #~ msgstr "zenaga"
2693
2694 #~ msgid "Zhuang; Chuang"
2695 #~ msgstr "čuangčina; šuongčina"
2696
2697 #~ msgid "Zande languages"
2698 #~ msgstr "zandské jazyky"
2699
2700 #~ msgid "Zulu"
2701 #~ msgstr "zuluština"
2702
2703 #~ msgid "Zuni"
2704 #~ msgstr "zuniština"
2705
2706 #, fuzzy
2707 #~ msgid "No linguistic content; Not applicable"
2708 #~ msgstr "bez lingvistického obsahu"
2709
2710 #~ msgid "Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki"
2711 #~ msgstr "zázá; dimili; dimli; kirdki; kirmančki; zazaki"
2712
2713 #~ msgid "Afro-Asiatic (Other)"
2714 #~ msgstr "afroázijské jazyky (iné)"
2715
2716 #~ msgid "Aramaic"
2717 #~ msgstr "aramejčina"
2718
2719 #~ msgid "Artificial (Other)"
2720 #~ msgstr "umelé jazyky (iné)"
2721
2722 #~ msgid "Asturian; Bable"
2723 #~ msgstr "astúrčina; bable"
2724
2725 #~ msgid "Baltic (Other)"
2726 #~ msgstr "baltské jazyky (iné)"
2727
2728 #~ msgid "Beja"
2729 #~ msgstr "bedža"
2730
2731 #~ msgid "Berber (Other)"
2732 #~ msgstr "berberské jazyky (iné)"
2733
2734 #~ msgid "Bantu (Other)"
2735 #~ msgstr "bantuské jazyky (iné)"
2736
2737 #~ msgid "Caucasian (Other)"
2738 #~ msgstr "kaukazské jazyky (iné)"
2739
2740 #~ msgid "Celtic (Other)"
2741 #~ msgstr "keltské jazyky (iné)"
2742
2743 #~ msgid "Chipewyan"
2744 #~ msgstr "čipevajčina"
2745
2746 #~ msgid "Cushitic (Other)"
2747 #~ msgstr "kušitské jazyky (iné)"
2748
2749 #~ msgid "Dravidian (Other)"
2750 #~ msgstr "drávidské jazyky (iné)"
2751
2752 #~ msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2753 #~ msgstr "ugrofínske jazyky (iné)"
2754
2755 #~ msgid "Germanic (Other)"
2756 #~ msgstr "germánske jazyky (iné)"
2757
2758 #~ msgid "Indic (Other)"
2759 #~ msgstr "indické jazyky (iné)"
2760
2761 #~ msgid "Indo-European (Other)"
2762 #~ msgstr "indoeurópske jazyky (iné)"
2763
2764 #~ msgid "Iranian (Other)"
2765 #~ msgstr "iránske jazyky (iné)"
2766
2767 #~ msgid "Khoisan (Other)"
2768 #~ msgstr "khoisanské jazyky (iné)"
2769
2770 #~ msgid "Austronesian (Other)"
2771 #~ msgstr "austronézske (iné)"
2772
2773 #~ msgid "Miscellaneous languages"
2774 #~ msgstr "rozličné jazyky"
2775
2776 #~ msgid "Mon-Khmer (Other)"
2777 #~ msgstr "monsko-khmérske jazyky (iné)"
2778
2779 #~ msgid "Newari; Nepal Bhasa"
2780 #~ msgstr "nevárčina"
2781
2782 #~ msgid "Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian"
2783 #~ msgstr "nórsky bokmål; bokmål, nórsky"
2784
2785 #~ msgid "Northern Sotho, Pedi; Sepedi"
2786 #~ msgstr "severná sothčina, pedi; sepedi"
2787
2788 #~ msgid "Papuan (Other)"
2789 #~ msgstr "papuánske jazyky (iné)"
2790
2791 #~ msgid "Pampanga"
2792 #~ msgstr "pampangančina"
2793
2794 #~ msgid "Philippine (Other)"
2795 #~ msgstr "filipínske jazyky (iné)"
2796
2797 #~ msgid "Romance (Other)"
2798 #~ msgstr "románske jazyky (iné)"
2799
2800 #~ msgid "Semitic (Other)"
2801 #~ msgstr "semitské jazyky (iné)"
2802
2803 #~ msgid "Sino-Tibetan (Other)"
2804 #~ msgstr "sino-tibetské jazyky (iné)"
2805
2806 #~ msgid "Slavic (Other)"
2807 #~ msgstr "slovanské jazyky (iné)"
2808
2809 #~ msgid "Sami languages (Other)"
2810 #~ msgstr "saamské jazyky (iné)"
2811
2812 #~ msgid "Nilo-Saharan (Other)"
2813 #~ msgstr "nílsko-saharské jazyky (iné)"
2814
2815 #~ msgid "Tai (Other)"
2816 #~ msgstr "thajské jazyky (iné)"
2817
2818 #~ msgid "Altaic (Other)"
2819 #~ msgstr "altajské jazyky"
2820
2821 #~ msgid "Walamo"
2822 #~ msgstr "walamčina"
2823
2824 #~ msgid "Araucanian"
2825 #~ msgstr "araukánčina"
2826
2827 #~ msgid "Search in specific suite:"
2828 #~ msgstr "Hľadať v konkrétnej sade:"
2829
2830 #~ msgid "%s Homepage"
2831 #~ msgstr "Domovská stránka %s"