57ac27a5acee546b031e3ae56ed271dbbfb6ce30
[deb/packages.git] / po / templates.pl.po
1 # Translation of templates to Polish
2 # This file is distributed under the same license as the package.debian.org website.
3 #
4 # Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9 "Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-03-03 14:22+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-10-23 17:15+0200\n"
12 "Project-Id-Version: \n"
13 "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
14 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
17
18 #: templates/config.tmpl:46
19 msgid "Debian Web Mailinglist"
20 msgstr "Lista dyskusyjna Debian Web"
21
22 #: templates/config.tmpl:51
23 msgid "%s Webmaster"
24 msgstr "Webmaster strony systemu %s"
25
26 #: templates/config.tmpl:54
27 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
28 msgstr "%s jest <a href=\"%s\">znakiem towarowym</a> %s"
29
30 #. possible values for importance: high, normal, low
31 #. sitewidemsg = { importance => "high",
32 #. txt =>
33 #: templates/config.tmpl:77
34 msgid "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://%s/\">%s</a>. Errors and obsolete information should be expected"
35 msgstr "Proszę zauważyć, że jest to eksperymentalna wersja <a href=\"http://%s/\">%s</a>. Proszę spodziewać się błędów i nieaktualnych informacji."
36
37 #. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format
38 #: templates/config.tmpl:81
39 msgid "."
40 msgstr ","
41
42 #: templates/config.tmpl:82
43 msgid ","
44 msgstr " "
45
46 #: templates/config/architectures.tmpl:4
47 msgid "Intel x86"
48 msgstr "Intel x86"
49
50 #: templates/config/architectures.tmpl:5
51 msgid "Motorola 680x0"
52 msgstr "Motorola 680x0"
53
54 #: templates/config/architectures.tmpl:6
55 msgid "SPARC"
56 msgstr "SPARC"
57
58 #: templates/config/architectures.tmpl:7
59 msgid "Alpha"
60 msgstr "Alpha"
61
62 #: templates/config/architectures.tmpl:8
63 msgid "PowerPC"
64 msgstr "PowerPC"
65
66 #: templates/config/architectures.tmpl:9
67 msgid "ARM"
68 msgstr "ARM"
69
70 #: templates/config/architectures.tmpl:10
71 msgid "HP PA-RISC"
72 msgstr "HP PA-RISC"
73
74 #: templates/config/architectures.tmpl:11
75 msgid "Intel IA-64"
76 msgstr "Intel IA-64"
77
78 #: templates/config/architectures.tmpl:12
79 msgid "MIPS (big-endian)"
80 msgstr "MIPS (big-endian)"
81
82 #: templates/config/architectures.tmpl:13
83 msgid "MIPS (little-endian)"
84 msgstr "MIPS (little-endian)"
85
86 #: templates/config/architectures.tmpl:14
87 msgid "IBM S/390"
88 msgstr "IBM S/390"
89
90 #: templates/config/architectures.tmpl:15
91 msgid "Hurd (i386)"
92 msgstr "Hurd (i386)"
93
94 #: templates/config/architectures.tmpl:16
95 msgid "AMD64"
96 msgstr "AMD64"
97
98 #: templates/config/architectures.tmpl:17
99 msgid "EABI ARM"
100 msgstr "EABI ARM"
101
102 #: templates/config/architectures.tmpl:18
103 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
104 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
105
106 #: templates/config/architectures.tmpl:19
107 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
108 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
109
110 #: templates/config/architectures.tmpl:20
111 msgid "AVR32"
112 msgstr "AVR32"
113
114 #: templates/config/architectures.tmpl:21
115 msgid "PowerPC SPE (e500 core)"
116 msgstr "PowerPC SPE (e500 core)"
117
118 #: templates/config/architectures.tmpl:22
119 msgid "SH4"
120 msgstr "SH4"
121
122 #: templates/config/architectures.tmpl:23
123 msgid "Sparc64"
124 msgstr "Sparc64"
125
126 #: templates/config/archive_layout.tmpl:14
127 msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines"
128 msgstr "Pakiety, które spełniają Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania"
129
130 #: templates/config/archive_layout.tmpl:15
131 msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines but need software not in Debian main"
132 msgstr "Pakiety, które spełniają Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania, ale wymagają programów niebędących w sekcji main Debiana"
133
134 #: templates/config/archive_layout.tmpl:16
135 msgid "packages that do not meet the Debian Free Software Guidelines"
136 msgstr "Pakiety, które nie spełniają Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania"
137
138 #: templates/config/mirrors.tmpl:95
139 msgid "volatile packages that need major changes during the life of a stable release"
140 msgstr "Szybko zmieniające się pakiety, wymagające dużych zmian w czasie wspierania wydania stabilnego"
141
142 #: templates/config/mirrors.tmpl:136
143 msgid "newer packages that have been adapted to stable releases of Debian"
144 msgstr "Nowsze pakiety, dostosowane do wydania stabilnego Debiana"
145
146 #: templates/config/mirrors.tmpl:163
147 msgid "ports of packages to architectures not yet or not anymore available in Debian"
148 msgstr "Porty pakietów na architektury jeszcze, lub już niedostępne w Debianie"
149
150 #: templates/config/mirrors.tmpl:204
151 msgid "North America"
152 msgstr "Ameryka Północna"
153
154 #: templates/config/mirrors.tmpl:205
155 msgid "South America"
156 msgstr "Ameryka Południowa"
157
158 #: templates/config/mirrors.tmpl:206
159 msgid "Asia"
160 msgstr "Azja"
161
162 #: templates/config/mirrors.tmpl:207
163 msgid "Oceania"
164 msgstr "Oceania"
165
166 #: templates/config/mirrors.tmpl:208
167 msgid "Europe"
168 msgstr "Europa"
169
170 #: templates/config/mirrors.tmpl:209
171 msgid "Africa"
172 msgstr "Afryka"
173
174 #: templates/html/download.tmpl:2
175 msgid "Package Download Selection -- %s"
176 msgstr "Wybór pobierania pakietu -- %s"
177
178 #: templates/html/download.tmpl:5
179 #: templates/html/filelist.tmpl:5
180 #: templates/html/homepage.tmpl:108
181 #: templates/html/index_head.tmpl:9
182 #: templates/html/show.tmpl:14
183 msgid "Distribution:"
184 msgstr "Dystrybucja:"
185
186 #: templates/html/download.tmpl:5
187 #: templates/html/filelist.tmpl:5
188 #: templates/html/index_head.tmpl:9
189 #: templates/html/show.tmpl:14
190 msgid "Overview over this suite"
191 msgstr "Przeglądaj tą gałąź"
192
193 #: templates/html/download.tmpl:6
194 #: templates/html/filelist.tmpl:6
195 #: templates/html/show.tmpl:17
196 msgid "Package:"
197 msgstr "Pakiet:"
198
199 #: templates/html/download.tmpl:8
200 msgid "Download"
201 msgstr "Pobieranie"
202
203 #: templates/html/download.tmpl:17
204 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
205 msgstr "Strona pobierania dla <kbd>%s</kbd> dla architektury %s"
206
207 #: templates/html/download.tmpl:19
208 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
209 msgstr "Strona pobierania dla <kbd>%s</kbd>"
210
211 #: templates/html/download.tmpl:23
212 msgid "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download and install packages, instead of doing so manually via this website."
213 msgstr "Jeśli korzystasz z systemu %s, jest wysoce zalecane, aby użyć menedżera pakietów takiego jak <a href=\"%s\">aptitude</a> lub <a href=\"%s\">synaptic</a> do pobrania i zainstalowania pakietów, zamiast robić to ręcznie poprzez tę stronę."
214
215 #: templates/html/download.tmpl:25
216 msgid "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
217 msgstr "Powinno być możliwe użycie dowolnego z podanych serwerów lustrzanych, przez dodanie odpowiedniego wiersza do <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> np.:"
218
219 #: templates/html/download.tmpl:30
220 #: templates/html/download.tmpl:39
221 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
222 msgstr "Należy zamienić <em>%s</em> na żądany serwer lustrzany."
223
224 #: templates/html/download.tmpl:42
225 #: templates/html/show.tmpl:174
226 msgid "Experimental package"
227 msgstr "Pakiet eksperymentalny"
228
229 #: templates/html/download.tmpl:43
230 msgid "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible documentation before using it."
231 msgstr ""
232 "Ostrzeżenie: Pakiet pochodzi z dystrybucji <strong>eksperymentalnej</strong>. Oznacza to, że prawdopodobnie jest niestabilny lub zawiera błędy i może nawet spowodować utratę danych. Przed użyciem pakietu proszę koniecznie zapoznać się z dziennikiem zmian i inną "
233 "dostępną dokumentacją."
234
235 #: templates/html/download.tmpl:46
236 #: templates/html/show.tmpl:179
237 msgid "debian-installer udeb package"
238 msgstr "Pakiet udeb do instalatora Debiana"
239
240 #: templates/html/download.tmpl:47
241 #: templates/html/show.tmpl:180
242 msgid "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do not install it on a normal %s system."
243 msgstr "Ostrzeżenie: Pakiet został przygotowany wyłącznie do budowania obrazów <a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">instalatora Debiana</a>. Nie należy go instalować w normalnym systemie %s."
244
245 #: templates/html/download.tmpl:54
246 msgid "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any of these sites:"
247 msgstr "Można pobrać żądany plik z podkatalogu <tt>%s</tt> z dowolnej z poniższych stron:"
248
249 #: templates/html/download.tmpl:80
250 msgid "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
251 msgstr "Można pobrać żądany plik z podkatalogu <tt>%s</tt> z:"
252
253 #: templates/html/download.tmpl:82
254 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
255 msgstr "Aktualizacje bezpieczeństwa dla %s są rozprowadzane oficjalnie wyłącznie przez <tt>%s</tt>"
256
257 #: templates/html/download.tmpl:89
258 msgid "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href=\"%s\">complete mirror list</a>."
259 msgstr "Jeśli żadna z powyższych stron nie jest wystarczająco szybka, proszę zapoznać się z naszą <a href=\"%s\">kompletną listą serwerów lustrzanych</a>."
260
261 #: templates/html/download.tmpl:97
262 msgid "Note that %s is not officially included in the %s archive, but the %s porter group keeps their archive in sync with the official archive as close as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current information."
263 msgstr ""
264 "Proszę zauważyć że %s nie jest oficjalnie zawarte w archiwum %s, ale grupa portująca %s utrzymuje swoje archiwa w synchronizacji z archiwami oficjalnymi, na ile to tylko możliwe. Proszę zapoznać się ze <a href=\"%s\">stroną dotyczącą portu %s</a> aby uzyskać aktualne "
265 "informacje."
266
267 #: templates/html/download.tmpl:101
268 msgid "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold the Shift key when you click on the URL."
269 msgstr "Niektórym przeglądarkom internetowym należy przekazać informację o potrzebie zapisania pliku do pliku. Przykładowo, w Firefoksie i Mozilli, klikając na URL, należy przytrzymać klawisz Shift."
270
271 #: templates/html/download.tmpl:105
272 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
273 msgstr "Więcej informacji o <kbd>%s</kbd>:"
274
275 #: templates/html/download.tmpl:107
276 msgid "Exact Size"
277 msgstr "Dokładny rozmiar"
278
279 #: templates/html/download.tmpl:107
280 msgid "%s Byte (%s %s)"
281 msgstr "%s bajtów (%s %s)"
282
283 #: templates/html/download.tmpl:108
284 #: templates/html/show.tmpl:350
285 msgid "MD5 checksum"
286 msgstr "Suma kontrolna MD5"
287
288 #: templates/html/download.tmpl:109
289 msgid "SHA1 checksum"
290 msgstr "Suma kontrolna SHA1"
291
292 #: templates/html/download.tmpl:109
293 #: templates/html/download.tmpl:110
294 msgid "Not Available"
295 msgstr "Niedostępne"
296
297 #: templates/html/download.tmpl:110
298 msgid "SHA256 checksum"
299 msgstr "Suma kontrolna SHA256"
300
301 #: templates/html/filelist.tmpl:2
302 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
303 msgstr "Lista plików pakietu %s/%s/%s"
304
305 #: templates/html/filelist.tmpl:3
306 msgid "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
307 msgstr "Lista plików pakietu <em>%s</em> z gałęzi <em>%s</em> na architekturę <em>%s</em>"
308
309 #: templates/html/filelist.tmpl:8
310 msgid "Filelist"
311 msgstr "Lista plików"
312
313 #: templates/html/foot.tmpl:11
314 msgid "This page is also available in the following languages (How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>):"
315 msgstr "Ta strona jest również dostępna w następujących językach (sprawdź jak ustawić <a href=\"%s\">domyślny język dokumentu</a>):"
316
317 #: templates/html/foot.tmpl:28
318 msgid "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
319 msgstr "Aby poinformować o problemach ze stroną, należy wysłać e-mail na <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Pozostałe informacje kontaktowe znajdują się na stronie systemu %s <a href=\"%s\">z informacjami kontaktowymi</a>."
320
321 #: templates/html/foot.tmpl:32
322 msgid "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s\">license terms</a>."
323 msgstr "Zawartość: Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Zobacz <a href=\"%s\">warunki licencji</a>."
324
325 #: templates/html/foot.tmpl:35
326 msgid "Learn more about this site"
327 msgstr "Dowiedz się więcej o tej stronie"
328
329 #: templates/html/foot.tmpl:41
330 msgid "This service is sponsored by <a href=\"%s\">%s</a>."
331 msgstr "Usługa jest sponsorowana przez <a href=\"%s\">%s</a>."
332
333 #: templates/html/head.tmpl:26
334 msgid "skip the navigation"
335 msgstr "pomiń nawigację"
336
337 #: templates/html/head.tmpl:40
338 msgid "%s Packages Homepage"
339 msgstr "Strona internetowa pakietów %s"
340
341 #: templates/html/head.tmpl:40
342 #: templates/html/homepage.tmpl:4
343 #: templates/html/search_contents.tmpl:102
344 #: templates/html/search_contents.tmpl:126
345 msgid "Packages"
346 msgstr "Pakiety"
347
348 #: templates/html/head.tmpl:60
349 #: templates/html/homepage.tmpl:39
350 #: templates/html/homepage.tmpl:47
351 #: templates/html/homepage.tmpl:94
352 msgid "Search"
353 msgstr "Szukaj"
354
355 #: templates/html/head.tmpl:63
356 msgid "package names"
357 msgstr "w nazwach pakietów"
358
359 #: templates/html/head.tmpl:64
360 msgid "descriptions"
361 msgstr "w opisach"
362
363 #: templates/html/head.tmpl:65
364 msgid "source package names"
365 msgstr "w nazwach pakietów źródłowych"
366
367 #: templates/html/head.tmpl:66
368 msgid "package contents"
369 msgstr "w zawartości pakietów"
370
371 #: templates/html/head.tmpl:69
372 msgid "all options"
373 msgstr "wszystkie opcje"
374
375 #: templates/html/homepage.tmpl:2
376 #: templates/html/homepage.tmpl:3
377 msgid "%s Packages Search"
378 msgstr "Wyszukiwanie pakietów dystrybucji %s"
379
380 #: templates/html/homepage.tmpl:20
381 msgid "This site provides you with information about all the packages available in the <a href=\"%s\">%s</a> Package archive."
382 msgstr "Ta strona dostarcza informacje o wszystkich pakietach dostępnych w archiwum pakietów systemu <a href=\"%s\">%s</a>"
383
384 #: templates/html/homepage.tmpl:22
385 msgid "Please contact <a href=\"mailto:%s\">%s</a> if you encounter any problems!"
386 msgstr "<a href=\"mailto:%s\">%s</a> powinien zostać poinformowany w przypadku jakichkolwiek problemów!"
387
388 #: templates/html/homepage.tmpl:24
389 msgid "Browse through the lists of packages:"
390 msgstr "Przeglądaj listy pakietów:"
391
392 #: templates/html/homepage.tmpl:33
393 msgid "There is also a list of <a href=\"%s/main/newpkg\">packages recently added to %s</a>."
394 msgstr "Istnieje również lista <a href=\"%s/main/newpkg\">pakietów ostatnio dodanych do dystrybucji %s</a>."
395
396 #: templates/html/homepage.tmpl:36
397 msgid "Old releases can be found at <a href=\"%s\">%s</a>."
398 msgstr "Stare wydania są dostępne na stronie <a href=\"%s\">%s</a>."
399
400 #: templates/html/homepage.tmpl:41
401 msgid "Search package directories"
402 msgstr "Przeszukiwanie katalogów z pakietami"
403
404 #: templates/html/homepage.tmpl:45
405 #: templates/html/homepage.tmpl:91
406 msgid "Keyword:"
407 msgstr "Słowo kluczowe:"
408
409 #: templates/html/homepage.tmpl:47
410 #: templates/html/homepage.tmpl:95
411 msgid "Reset"
412 msgstr "Czyść"
413
414 #: templates/html/homepage.tmpl:49
415 msgid "Search on:"
416 msgstr "Szukaj w:"
417
418 #: templates/html/homepage.tmpl:51
419 msgid "Package names only"
420 msgstr "Tylko w nazwach pakietów"
421
422 #: templates/html/homepage.tmpl:53
423 msgid "Descriptions"
424 msgstr "Opisach"
425
426 #: templates/html/homepage.tmpl:55
427 msgid "Source package names"
428 msgstr "Nazwach pakietów źródłowych"
429
430 #: templates/html/homepage.tmpl:57
431 msgid "Only show exact matches:"
432 msgstr "Pokazuj tylko dokładnie identyczne:"
433
434 #: templates/html/homepage.tmpl:65
435 #: templates/html/homepage.tmpl:72
436 #: templates/html/homepage.tmpl:120
437 msgid "any"
438 msgstr "dowolna"
439
440 #: templates/html/homepage.tmpl:67
441 #: templates/html/show.tmpl:16
442 msgid "Section:"
443 msgstr "Sekcja:"
444
445 #: templates/html/homepage.tmpl:76
446 msgid "There are shortcuts for some searches available:"
447 msgstr "Istnieją skróty dla niektórych wyszukiwań:"
448
449 #: templates/html/homepage.tmpl:78
450 msgid "<code>%s<var>name</var></code> for the search on package names."
451 msgstr "<code>%s<var>nazwa</var></code> wyszukiwanie pośród nazw pakietów."
452
453 #: templates/html/homepage.tmpl:80
454 msgid "<code>%ssrc:<var>name</var></code> for the search on source package names."
455 msgstr "<code>%ssrc:<var>nazwa</var></code> wyszukiwanie pośród nazw pakietów źródłowych"
456
457 #: templates/html/homepage.tmpl:84
458 msgid "Search the contents of packages"
459 msgstr "Przeszukaj zawartość pakietów"
460
461 #: templates/html/homepage.tmpl:86
462 msgid "This search engine allows you to search the contents of %s distributions for any files (or just parts of file names) that are part of packages. You can also get a full list of files in a given package."
463 msgstr "Silnik wyszukiwania pozwala na przeszukiwanie zawartość dystrybucji %s pod kątem dowolnego pliku (lub części nazwy pliku), będącego częścią pakietu. Można również otrzymać pełną listę plików danego pakietu."
464
465 #: templates/html/homepage.tmpl:97
466 msgid "Display:"
467 msgstr "Wyświetl:"
468
469 #: templates/html/homepage.tmpl:100
470 msgid "packages that contain files named like this"
471 msgstr "pakiety zawierające pliki o takiej nazwie"
472
473 #: templates/html/homepage.tmpl:103
474 msgid "packages that contain files whose names end with the keyword"
475 msgstr "pakiety zawierające pliki, których nazwy kończą się słowem kluczowym"
476
477 #: templates/html/homepage.tmpl:106
478 msgid "packages that contain files whose names contain the keyword"
479 msgstr "pakiety zawierające pliki, których nazwy zawierają słowo kluczowe"
480
481 #: templates/html/homepage.tmpl:115
482 msgid "Architecture:"
483 msgstr "Architektura"
484
485 #: templates/html/index_head.tmpl:2
486 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
487 msgstr "Pakiety źródłowe z gałęzi \"%s\", %s %s"
488
489 #: templates/html/index_head.tmpl:3
490 msgid "Source Packages in \"%s\""
491 msgstr "Pakiety źródłowe z gałęzi \"%s\""
492
493 #: templates/html/index_head.tmpl:5
494 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
495 msgstr "Pakiety oprogramowania w gałęzi \"%s\", %s %s"
496
497 #: templates/html/index_head.tmpl:6
498 msgid "Software Packages in \"%s\""
499 msgstr "Pakiety oprogramowania w gałęzi \"%s\""
500
501 #: templates/html/index_head.tmpl:13
502 msgid "All Packages"
503 msgstr "Wszystkie pakiety"
504
505 #: templates/html/index_head.tmpl:15
506 #: templates/html/show.tmpl:15
507 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
508 msgid "Source"
509 msgstr "Źródło"
510
511 #: templates/html/newpkg.tmpl:2
512 #: templates/html/newpkg.tmpl:7
513 msgid "New Packages in \"%s\""
514 msgstr "Nowe pakiety w gałęzi \"%s\""
515
516 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
517 msgid "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %s archive during the last 7 days."
518 msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi <em>%s</em> (sekcja %s) w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
519
520 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
521 msgid "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive during the last 7 days."
522 msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi <em>%s</em> w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
523
524 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
525 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
526 msgstr " Można również wyświetlić tę listę <a href=\"%s\">posortowaną wg nazwy</a>."
527
528 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
529 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
530 msgstr " Można również wyświetlić tę listę <a href=\"%s\">posortowaną wg wieku</a>."
531
532 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
533 msgid "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS feed</a>"
534 msgstr "Te informacje są również dostępne jako <a href=\"newpkg?format=rss\">kanał RSS</a>"
535
536 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
537 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
538 msgstr "[Kanał RSS 1.0]"
539
540 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
541 msgid " <em>(%u days old)</em>"
542 msgstr " <em>(%u dni temu)</em>"
543
544 #: templates/html/newpkg.tmpl:32
545 #: templates/html/suite_index.tmpl:39
546 msgid "List of all packages"
547 msgstr "Lista wszystkich pakietów"
548
549 #: templates/html/newpkg.tmpl:32
550 #: templates/html/suite_index.tmpl:41
551 msgid "All packages"
552 msgstr "Wszystkie pakiety"
553
554 #: templates/html/newpkg.tmpl:33
555 #: templates/html/suite_index.tmpl:45
556 msgid "compact compressed textlist"
557 msgstr "Skompresowana lista tekstowa"
558
559 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
560 msgid "New packages in "
561 msgstr "Nowe pakiety w "
562
563 #: templates/html/search.tmpl:20
564 msgid "Package Search Results -- %s"
565 msgstr "Wyniki wyszukiwania pakietu -- %s"
566
567 #: templates/html/search.tmpl:29
568 msgid "Package Search Results"
569 msgstr "Wyniki wyszukiwania pakietu"
570
571 #: templates/html/search.tmpl:36
572 msgid "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
573 msgstr "Szukano tylko słów dokładnie pasujących do słowa kluczowego. Można spróbować wyszukiwania <a href=\"%s\">pozwalającego dopasowywać części wyrazu</a>."
574
575 #: templates/html/search.tmpl:41
576 msgid "Limit to suite:"
577 msgstr "Zawęź do gałęzi:"
578
579 #: templates/html/search.tmpl:50
580 msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
581 msgstr "Szukaj we <a href=\"%s\">wszystkich gałęziach</a>"
582
583 #: templates/html/search.tmpl:54
584 #: templates/html/search_contents.tmpl:58
585 msgid "Limit to a architecture:"
586 msgstr "Zawęź do architektury"
587
588 #: templates/html/search.tmpl:63
589 #: templates/html/search_contents.tmpl:63
590 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
591 msgstr "Szukaj we <a href=\"%s\">wszystkich architekturach</a>"
592
593 #: templates/html/search.tmpl:70
594 msgid "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search parameters."
595 msgstr "<a href=\"%s\">Niektóre</a> wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania."
596
597 #: templates/html/search.tmpl:79
598 msgid "all suites"
599 msgstr "wszystkich gałęziach"
600
601 #: templates/html/search.tmpl:79
602 msgid "suite(s) <em>%s</em>"
603 msgstr "gałąź (gałęzie) <em>%s</em>"
604
605 #: templates/html/search.tmpl:80
606 #: templates/html/search_contents.tmpl:72
607 msgid "all sections"
608 msgstr "wszystkich sekcjach"
609
610 #: templates/html/search.tmpl:80
611 #: templates/html/search_contents.tmpl:72
612 msgid "section(s) <em>%s</em>"
613 msgstr "sekcja(-e) <em>%s</em>"
614
615 #: templates/html/search.tmpl:81
616 #: templates/html/search_contents.tmpl:73
617 msgid "all architectures"
618 msgstr "wszystkich architekturach"
619
620 #: templates/html/search.tmpl:81
621 #: templates/html/search_contents.tmpl:73
622 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
623 msgstr "architektura(-y) <em>%s</em>"
624
625 #: templates/html/search.tmpl:83
626 msgid "source packages"
627 msgstr "pakiety źródłowe"
628
629 #: templates/html/search.tmpl:83
630 msgid "packages"
631 msgstr "pakietów"
632
633 #: templates/html/search.tmpl:84
634 msgid "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
635 msgstr "Szukano %s których nazwy zawierają <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
636
637 #: templates/html/search.tmpl:87
638 msgid " (including subword matching)"
639 msgstr " (obejmując dopasowywanie części wyrazów)"
640
641 #. @translators: I'm really sorry :/
642 #: templates/html/search.tmpl:89
643 msgid "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %s, and %s%s."
644 msgstr "Szukano <em>%s</em> w nazwach pakietów i opisach w %s, %s, i %s%s."
645
646 #: templates/html/search.tmpl:95
647 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
648 msgstr "Znaleziono <strong>%u</strong> pasujących pakietów."
649
650 #: templates/html/search.tmpl:101
651 msgid "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the first few packages don't match what you searched for, try using more keywords or alternative keywords."
652 msgstr "Proszę zauważyć, że pokazano tylko najlepsze wyniki, poczynając od najtrafniejszych. Jeśli kilka pierwszych pakietów nie pasuje do oczekiwanych rezultatów, proszę spróbować użyć więcej słów kluczowych lub zmienić je."
653
654 #: templates/html/search.tmpl:107
655 msgid "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have been suppressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
656 msgstr "Słowo kluczowe jest zbyt ogólne; z powodów optymalizacyjnych niektóre wyniki mogły zostać pominięte.<br>Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub większej ich liczby."
657
658 #: templates/html/search.tmpl:109
659 msgid "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
660 msgstr "Słowo kluczowe jest zbyt ogólne.<br>Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub większej ich liczby."
661
662 #: templates/html/search.tmpl:116
663 #: templates/html/search_contents.tmpl:133
664 msgid "Sorry, your search gave no results"
665 msgstr "Przepraszamy, wyszukiwanie nie przyniosło rezultatu."
666
667 #: templates/html/search.tmpl:123
668 msgid "Package %s"
669 msgstr "Pakiet %s"
670
671 #: templates/html/search.tmpl:135
672 msgid "also provided by:"
673 msgstr "udostępniany również przez:"
674
675 #: templates/html/search.tmpl:135
676 msgid "provided by:"
677 msgstr "udostępniany przez:"
678
679 #: templates/html/search.tmpl:144
680 msgid "Source Package %s"
681 msgstr "Pakiet źródłowy %s"
682
683 #: templates/html/search.tmpl:151
684 msgid "Binary packages:"
685 msgstr "Pakiety binarne:"
686
687 #: templates/html/search.tmpl:153
688 msgid "show %u binary packages"
689 msgstr "pokaż %u pakietów binarnych"
690
691 #: templates/html/search.tmpl:153
692 msgid "hide %u binary packages"
693 msgstr "ukryj %u pakietów binarnych"
694
695 #: templates/html/search.tmpl:163
696 msgid "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested only exact matches."
697 msgstr "<a href=\"%s\">%u</a> wyników nie zostało wyświetlone, ponieważ żądano tylko dokładnych dopasowań."
698
699 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
700 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
701 msgstr "Wyniki przeszukiwania zawartości pakietu -- %s"
702
703 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
704 msgid "Package Contents Search Results"
705 msgstr "Wyniki przeszukiwania zawartości pakietu"
706
707 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
708 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
709 msgstr "Szukaj <em>%s</em> wewnątrz nazw plików"
710
711 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
712 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
713 msgstr "Szukaj identycznych nazw plików <em>%s</em>"
714
715 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
716 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
717 msgstr "Szukaj ścieżek kończących się <em>%s</em>"
718
719 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
720 msgid "Search in other suite:"
721 msgstr "Szukaj w innej gałęzi:"
722
723 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
724 msgid "paths that end with"
725 msgstr "ścieżki kończące się"
726
727 #: templates/html/search_contents.tmpl:76
728 msgid "filenames that contain"
729 msgstr "nazwy plików zawierające"
730
731 #: templates/html/search_contents.tmpl:78
732 msgid "files named"
733 msgstr "pliki nazwane"
734
735 #. @translators: I'm really sorry :/
736 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
737 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
738 msgstr "Szukano %s <em>%s</em> w gałęzi <em>%s</em>, %s i %s."
739
740 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
741 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
742 msgstr "Znaleziono <strong>%u wyników</strong>."
743
744 #: templates/html/search_contents.tmpl:89
745 msgid "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about 100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
746 msgstr "Uwaga: Wyszukiwanie było zbyt rozległe, więc wyświetlono tylko około 100 pierwszych wyników. Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub większej ich liczby."
747
748 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
749 msgid "Sort results by filename"
750 msgstr "Posortuj wyniki wg nazw plików"
751
752 #: templates/html/search_contents.tmpl:100
753 #: templates/html/search_contents.tmpl:126
754 #: templates/html/show.tmpl:350
755 msgid "File"
756 msgstr "Plik"
757
758 #: templates/html/search_contents.tmpl:101
759 msgid "Sort results by package name"
760 msgstr "Posortuj wyniki wg nazw pakietów"
761
762 #: templates/html/search_contents.tmpl:116
763 msgid "not %s"
764 msgstr "nie %s"
765
766 #: templates/html/show.tmpl:15
767 msgid "Source packages"
768 msgstr "Pakiety źródłowe"
769
770 #: templates/html/show.tmpl:16
771 msgid "All packages in this section"
772 msgstr "Wszystkie pakiety w tej sekcji"
773
774 #: templates/html/show.tmpl:22
775 msgid "Details of source package %s in %s"
776 msgstr "Szczegóły pakietu źródłowego %s w %s"
777
778 #: templates/html/show.tmpl:23
779 msgid "Details of package %s in %s"
780 msgstr "Szczegóły pakietu %s w %s"
781
782 #: templates/html/show.tmpl:46
783 msgid "Source:"
784 msgstr "Pakiet źródłowy:"
785
786 #: templates/html/show.tmpl:46
787 msgid "Source package building this package"
788 msgstr "Pakiet źródłowy, z którego zbudowano ten pakiet"
789
790 #: templates/html/show.tmpl:53
791 msgid "Virtual Package: %s"
792 msgstr "Pakiet wirtualny: %s"
793
794 #: templates/html/show.tmpl:55
795 msgid "Source Package: %s (%s)"
796 msgstr "Pakiet źródłowy: %s (%s)"
797
798 #: templates/html/show.tmpl:57
799 msgid "Package: %s (%s)"
800 msgstr "Pakiet: %s (%s)"
801
802 #: templates/html/show.tmpl:61
803 msgid "essential"
804 msgstr "niezbędny"
805
806 #: templates/html/show.tmpl:61
807 msgid "package manager will refuse to remove this package by default"
808 msgstr "Menedżer pakietów domyślnie odmówi usunięcia tego pakietu"
809
810 #: templates/html/show.tmpl:65
811 msgid "Links for %s"
812 msgstr "Odnośniki dla %s"
813
814 #: templates/html/show.tmpl:71
815 msgid "%s Resources:"
816 msgstr "Zasoby systemu %s:"
817
818 #: templates/html/show.tmpl:73
819 msgid "Bug Reports"
820 msgstr "Raporty o błędach"
821
822 #: templates/html/show.tmpl:76
823 #: templates/html/show.tmpl:78
824 msgid "Developer Information (PTS)"
825 msgstr "Informacje dla deweloperów (PTS)"
826
827 #: templates/html/show.tmpl:82
828 msgid "%s Changelog"
829 msgstr "Dziennik zmian w systemie %s"
830
831 #: templates/html/show.tmpl:83
832 msgid "Copyright File"
833 msgstr "Informacje nt. praw autorskich"
834
835 #: templates/html/show.tmpl:87
836 msgid "Debian Source Repository"
837 msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana"
838
839 #: templates/html/show.tmpl:101
840 #: templates/html/show.tmpl:107
841 msgid "%s Patch Tracker"
842 msgstr "System śledzenia błędów systemu %s"
843
844 #: templates/html/show.tmpl:115
845 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
846 msgstr "Pobieranie pakietu źródłowego <a href=\"%s\">%s</a>:"
847
848 #: templates/html/show.tmpl:122
849 msgid "Not found"
850 msgstr "Nie znaleziono"
851
852 #: templates/html/show.tmpl:127
853 msgid "Maintainer:"
854 msgstr "Opiekun:"
855
856 #: templates/html/show.tmpl:129
857 msgid "Maintainers:"
858 msgstr "Opiekunowie:"
859
860 #: templates/html/show.tmpl:142
861 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
862 msgstr "Przegląd pakietów opiekuna i wysłanych przez niego plików"
863
864 #: templates/html/show.tmpl:142
865 msgid "QA&nbsp;Page"
866 msgstr "Strona&nbsp;QA"
867
868 #: templates/html/show.tmpl:143
869 msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
870 msgstr "Archiwum listy dyskusyjnej opiekuna"
871
872 #: templates/html/show.tmpl:143
873 msgid "Mail&nbsp;Archive"
874 msgstr "Archiwum e-mail"
875
876 #: templates/html/show.tmpl:151
877 msgid "External Resources:"
878 msgstr "Zasoby zewnętrzne:"
879
880 #: templates/html/show.tmpl:153
881 msgid "Homepage"
882 msgstr "Strona internetowa"
883
884 #: templates/html/show.tmpl:159
885 msgid "Similar packages:"
886 msgstr "Podobne pakiety:"
887
888 #: templates/html/show.tmpl:175
889 msgid "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> and other possible documentation before using it."
890 msgstr ""
891 "Ostrzeżenie: Pakiet pochodzi z dystrybucji <strong>eksperymentalnej</strong>. Oznacza to, że prawdopodobnie jest niestabilny lub zawiera błędy i może spowodować nawet utratę danych. Przed użyciem pakietu proszę koniecznie zapoznać się z <a href=\"%s\">dziennikiem "
892 "zmian</a> i inną dostępną dokumentacją."
893
894 #: templates/html/show.tmpl:199
895 msgid "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual packages</a>."
896 msgstr "Jest to <em>pakiet wirtualny</em>. Proszę zapoznać się z <a href=\"%s\">polityką Debiana</a> aby uzyskać <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definicję pakietu wirtualnego</a>."
897
898 #: templates/html/show.tmpl:207
899 msgid "Tags"
900 msgstr "Znaczniki"
901
902 #: templates/html/show.tmpl:230
903 msgid "Packages providing %s"
904 msgstr "Pakiety udostępniające %s"
905
906 #: templates/html/show.tmpl:239
907 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
908 msgstr "Z tego pakietu źródłowego zbudowano następujące pakiety binarne:"
909
910 #: templates/html/show.tmpl:248
911 msgid "Other Packages Related to %s"
912 msgstr "Inne pakiety związane z %s"
913
914 #: templates/html/show.tmpl:250
915 msgid "legend"
916 msgstr "legenda"
917
918 #: templates/html/show.tmpl:252
919 msgid "build-depends"
920 msgstr "build-depends"
921
922 #: templates/html/show.tmpl:253
923 msgid "build-depends-indep"
924 msgstr "build-depends-indep"
925
926 #: templates/html/show.tmpl:255
927 msgid "depends"
928 msgstr "wymaga"
929
930 #: templates/html/show.tmpl:256
931 msgid "recommends"
932 msgstr "poleca"
933
934 #: templates/html/show.tmpl:257
935 msgid "suggests"
936 msgstr "sugeruje"
937
938 #: templates/html/show.tmpl:267
939 msgid "or "
940 msgstr "lub "
941
942 #: templates/html/show.tmpl:275
943 msgid "also a virtual package provided by"
944 msgstr "również pakiet wirtualny udostępniany przez"
945
946 #: templates/html/show.tmpl:277
947 msgid "virtual package provided by"
948 msgstr "pakiet wirtualny udostępniany przez"
949
950 #: templates/html/show.tmpl:282
951 msgid "show %u providing packages"
952 msgstr "pokaż %u pakietów udostępniających"
953
954 #: templates/html/show.tmpl:282
955 msgid "hide %u providing packages"
956 msgstr "ukryj %u pakietów udostępniających"
957
958 #: templates/html/show.tmpl:300
959 msgid "Download %s"
960 msgstr "Pobieranie %s"
961
962 #: templates/html/show.tmpl:302
963 msgid "The download table links to the download of the package and a file overview. In addition it gives information about the package size and the installed size."
964 msgstr "Tabela pobierania odsyła do pobierania pakietu i przeglądu pliku. Dodatkowo zapewnia informacje o rozmiarze pakietu i rozmiarze zainstalowanego pakietu."
965
966 #: templates/html/show.tmpl:303
967 msgid "Download for all available architectures"
968 msgstr "Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur"
969
970 #: templates/html/show.tmpl:304
971 msgid "Architecture"
972 msgstr "Architektura"
973
974 #: templates/html/show.tmpl:305
975 msgid "Version"
976 msgstr "Wersja"
977
978 #: templates/html/show.tmpl:306
979 msgid "Package Size"
980 msgstr "Rozmiar pakietu"
981
982 #: templates/html/show.tmpl:307
983 msgid "Installed Size"
984 msgstr "Rozmiar zainstalowanego pakietu"
985
986 #: templates/html/show.tmpl:308
987 msgid "Files"
988 msgstr "Pliki"
989
990 #: templates/html/show.tmpl:316
991 msgid "(unofficial port)"
992 msgstr "(port nieoficjalny)"
993
994 #: templates/html/show.tmpl:327
995 #: templates/html/show.tmpl:327
996 #: templates/html/show.tmpl:355
997 msgid "%s&nbsp;kB"
998 msgstr "%s&nbsp;kiB"
999
1000 #: templates/html/show.tmpl:330
1001 msgid "list of files"
1002 msgstr "lista plików"
1003
1004 #: templates/html/show.tmpl:332
1005 msgid "no current information"
1006 msgstr "brak aktualnych informacji"
1007
1008 #: templates/html/show.tmpl:349
1009 msgid "Download information for the files of this source package"
1010 msgstr "Pobierz informacje dla plików tego pakietu źródłowego"
1011
1012 #: templates/html/show.tmpl:350
1013 msgid "Size (in kB)"
1014 msgstr "Rozmiar (w kiB)"
1015
1016 #: templates/html/show.tmpl:371
1017 msgid "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1018 msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana (<acronym title=\"ang. Version Control System - system kontroli wersji\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1019
1020 #: templates/html/show.tmpl:376
1021 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
1022 msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana (do przeglądania)"
1023
1024 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
1025 msgid "Index"
1026 msgstr "Indeks"
1027
1028 #: templates/html/suite_index.tmpl:5
1029 #: templates/html/suite_index.tmpl:20
1030 msgid "List of sections in \"%s\""
1031 msgstr "Lista sekcji w \"%s\""
1032
1033 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
1034 msgid "List of all source packages"
1035 msgstr "Lista wszystkich pakietów źródłowych"
1036
1037 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
1038 msgid "All source packages"
1039 msgstr "Wszystkie pakiety źródłowe"
1040
1041 #: templates/html/tag_index.tmpl:2
1042 #: templates/html/tag_index.tmpl:7
1043 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
1044 msgstr "Przegląd dostępnych znaczników pakietów Debiana"
1045
1046 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
1047 msgid "About"
1048 msgstr "O"
1049
1050 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
1051 msgid "Debtags"
1052 msgstr "Znaczniki Debiana"
1053
1054 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
1055 msgid "Facet: %s"
1056 msgstr "Aspekt: %s"
1057
1058 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
1059 msgid "New %s Packages"
1060 msgstr "Nowe pakiety systemu %s"
1061
1062 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
1063 msgid "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive during the last 7 days."
1064 msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi %s (sekcja %s) w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
1065
1066 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1067 msgid "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the last 7 days."
1068 msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi %s w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
1069
1070 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28
1071 #: templates/txt/index_head.tmpl:4
1072 msgid "Copyright ©"
1073 msgstr "Copyright ©"
1074
1075 #: templates/txt/index_head.tmpl:1
1076 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1077 msgstr "Wszystkie pakiety systemu %s w \"%s\""
1078
1079 #: templates/txt/index_head.tmpl:3
1080 msgid "Generated:"
1081 msgstr "Wygenerowano:"
1082
1083 #: templates/txt/index_head.tmpl:5
1084 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1085 msgstr "Zobacz <URL:%s> aby uzyskać warunki licencji."
1086
1087