Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / sections.sk.po
1 # Slovak translations of packages.debian.org
2 # This file is put in the public domain.
3 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sections\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-10-27 22:41+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-06-09 14:32+0100\n"
11 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
17
18 #: lib/Packages/Sections.pm:12
19 msgid "Administration Utilities"
20 msgstr "Nástroje na správu"
21
22 #: lib/Packages/Sections.pm:13
23 msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
24 msgstr "Nástroje na správu zdrojov systému, používateľských účtov atď."
25
26 #: lib/Packages/Sections.pm:14
27 msgid "Base Utilities"
28 msgstr "Základné nástroje"
29
30 #: lib/Packages/Sections.pm:15
31 msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
32 msgstr "Základné nástroje, ktoré potrebuje každý systém Debian."
33
34 #: lib/Packages/Sections.pm:16
35 msgid "Mono/CLI"
36 msgstr "Mono/CLI"
37
38 #: lib/Packages/Sections.pm:17
39 msgid "Everything about Mono and the Common Language Infrastructure."
40 msgstr "Všetko týkajúce sa Mono a Common Language Infrastructure."
41
42 #: lib/Packages/Sections.pm:18
43 msgid "Communication Programs"
44 msgstr "Komunikačné programy"
45
46 #: lib/Packages/Sections.pm:19
47 msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
48 msgstr "Softvér na staromódne využitie vášho modemu."
49
50 #: lib/Packages/Sections.pm:20
51 msgid "Databases"
52 msgstr "Databázy"
53
54 #: lib/Packages/Sections.pm:21
55 msgid "Database Servers and Clients."
56 msgstr "Databázové servery a klienti."
57
58 #: lib/Packages/Sections.pm:22
59 msgid "Debug packages"
60 msgstr "Ladiace balíky"
61
62 #: lib/Packages/Sections.pm:23
63 msgid ""
64 "Packages providing debugging information for executables and shared "
65 "libraries."
66 msgstr ""
67 "Balíky poskytujúce ladiace informácie spustiteľných súborov a zdieľaných "
68 "knižníc."
69
70 #: lib/Packages/Sections.pm:24
71 msgid "Development"
72 msgstr "Vývoj"
73
74 #: lib/Packages/Sections.pm:25
75 msgid ""
76 "Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
77 msgstr "Nástroje na vývoj, kompilátory, vývojové prostredia, knižnice atď."
78
79 #: lib/Packages/Sections.pm:26
80 msgid "Documentation"
81 msgstr "Dokumentácia"
82
83 #: lib/Packages/Sections.pm:27
84 msgid ""
85 "FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
86 "Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
87 msgstr ""
88 "Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko "
89 "týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, "
90 "info atď.)."
91
92 #: lib/Packages/Sections.pm:28
93 msgid "Editors"
94 msgstr "Editory"
95
96 #: lib/Packages/Sections.pm:29
97 msgid "Software to edit files. Programming environments."
98 msgstr "Softvér na úpravu súborov. Programovacie prostredia."
99
100 #: lib/Packages/Sections.pm:30
101 msgid "Electronics"
102 msgstr "Elektronika"
103
104 #: lib/Packages/Sections.pm:31
105 msgid "Electronics utilities."
106 msgstr "Nástroje pre elektroniku"
107
108 #: lib/Packages/Sections.pm:32
109 msgid "Embedded software"
110 msgstr "Vnorený softvér"
111
112 #: lib/Packages/Sections.pm:33
113 msgid "Software suitable for use in embedded applications."
114 msgstr "Softvér vhodný na použitie vo vnorených aplikáciách."
115
116 #: lib/Packages/Sections.pm:34
117 msgid "Games"
118 msgstr "Hry"
119
120 #: lib/Packages/Sections.pm:35
121 msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
122 msgstr ""
123 "Programy, s ktorými môžete po všetkom tomto nastavovaní stráviť peknú "
124 "chvíľku."
125
126 #: lib/Packages/Sections.pm:36
127 msgid "GNOME"
128 msgstr "GNOME"
129
130 #: lib/Packages/Sections.pm:37
131 msgid ""
132 "The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
133 "applications."
134 msgstr ""
135 "Pracovné prostredie GNOME, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných "
136 "aplikácií."
137
138 #: lib/Packages/Sections.pm:38
139 msgid "GNU R"
140 msgstr "GNU R"
141
142 #: lib/Packages/Sections.pm:39
143 msgid "Everything about GNU R, a statistical computation and graphics system."
144 msgstr "Všetko týkajúce sa GNU R, systémy na štatistické výpočty a grafiku."
145
146 #: lib/Packages/Sections.pm:40
147 msgid "GNUstep"
148 msgstr "GNUstep"
149
150 #: lib/Packages/Sections.pm:41
151 msgid "The GNUstep environment."
152 msgstr "Prostredie GNUstep."
153
154 #: lib/Packages/Sections.pm:42
155 msgid "Graphics"
156 msgstr "Grafika"
157
158 #: lib/Packages/Sections.pm:43
159 msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
160 msgstr "Editort, prehliadače, konvertory... Všetky nástroje umelcov."
161
162 #: lib/Packages/Sections.pm:44
163 msgid "Ham Radio"
164 msgstr "Amatérske rádio"
165
166 #: lib/Packages/Sections.pm:45
167 msgid "Software for ham radio."
168 msgstr "Softvér pre amatérske rádio"
169
170 #: lib/Packages/Sections.pm:46
171 msgid "Fonts"
172 msgstr "Písma"
173
174 #: lib/Packages/Sections.pm:47
175 msgid "Font packages."
176 msgstr "Balíky písiem."
177
178 #: lib/Packages/Sections.pm:48
179 msgid "Haskell"
180 msgstr "Haskell"
181
182 #: lib/Packages/Sections.pm:49
183 msgid "Everything about Haskell."
184 msgstr "Všetko týkajúce sa jazyka Haskell."
185
186 #: lib/Packages/Sections.pm:50
187 msgid "Web Servers"
188 msgstr "Webové servery"
189
190 #: lib/Packages/Sections.pm:51
191 msgid "Web servers and their modules."
192 msgstr "Webové servery a ich moduly."
193
194 #: lib/Packages/Sections.pm:52
195 msgid "Interpreters"
196 msgstr "Interpretre"
197
198 #: lib/Packages/Sections.pm:53
199 msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
200 msgstr "Všetky druhy interpretrov pre interpretované jazyky. Makroprocesory."
201
202 #: lib/Packages/Sections.pm:54
203 msgid "Java"
204 msgstr "Java"
205
206 #: lib/Packages/Sections.pm:55
207 msgid "Everything about Java."
208 msgstr "Všetko týkajúce sa jazyka Java."
209
210 #: lib/Packages/Sections.pm:56
211 msgid "Kernels"
212 msgstr "Jadrá"
213
214 #: lib/Packages/Sections.pm:57
215 msgid "Operating System Kernels and related modules."
216 msgstr "Jadrá operačného systému a súvisiace moduly."
217
218 #: lib/Packages/Sections.pm:58
219 msgid "KDE"
220 msgstr "KDE"
221
222 #: lib/Packages/Sections.pm:59
223 msgid ""
224 "The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
225 "applications."
226 msgstr ""
227 "Pracovné prostredie KDE, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných "
228 "aplikácií."
229
230 #: lib/Packages/Sections.pm:60
231 msgid "Libraries"
232 msgstr "Knižnice"
233
234 #: lib/Packages/Sections.pm:61
235 msgid ""
236 "Libraries to make other programs work. They provide special features to "
237 "developers."
238 msgstr ""
239 "Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti "
240 "vývojárom."
241
242 #: lib/Packages/Sections.pm:62
243 msgid "Library development"
244 msgstr "Vývoj knižníc"
245
246 #: lib/Packages/Sections.pm:63
247 msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
248 msgstr ""
249 "Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich "
250 "využívajú."
251
252 #: lib/Packages/Sections.pm:64
253 msgid "Lisp"
254 msgstr "Lisp"
255
256 #: lib/Packages/Sections.pm:65
257 msgid "Everything about Lisp."
258 msgstr "Všetko týkajúce sa jazyka Lisp."
259
260 #: lib/Packages/Sections.pm:66
261 msgid "Language packs"
262 msgstr "Jazykové sady"
263
264 #: lib/Packages/Sections.pm:67
265 msgid "Localization support for big software packages."
266 msgstr "Podpora lokalizácie veľkých balíkov softvéru."
267
268 #: lib/Packages/Sections.pm:68
269 msgid "Mail"
270 msgstr "Pošta"
271
272 #: lib/Packages/Sections.pm:69
273 msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
274 msgstr "Programy na smerovanie, čítanie a písanie emailových správ."
275
276 #: lib/Packages/Sections.pm:70
277 msgid "Mathematics"
278 msgstr "Matematika"
279
280 #: lib/Packages/Sections.pm:71
281 msgid "Math software."
282 msgstr "Matematický softvér."
283
284 #: lib/Packages/Sections.pm:72
285 msgid "Miscellaneous"
286 msgstr "Rozličné"
287
288 #: lib/Packages/Sections.pm:73
289 msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
290 msgstr "Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili."
291
292 #: lib/Packages/Sections.pm:74
293 msgid "Network"
294 msgstr "Počítačové siete"
295
296 #: lib/Packages/Sections.pm:75
297 #, fuzzy
298 #| msgid ""
299 #| "Daemons and clients to connect your Debian GNU/Linux system to the world."
300 msgid "Daemons and clients to connect your system to the world."
301 msgstr ""
302 "Démoni a klienti na pripojenie vášho systému Debian GNU/Linux k okolnému "
303 "svetu."
304
305 #: lib/Packages/Sections.pm:76
306 msgid "Newsgroups"
307 msgstr "Novinové skupiny"
308
309 #: lib/Packages/Sections.pm:77
310 msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
311 msgstr ""
312 "Softvér na prístup k Usenetu, na založenie serverov novinových skupín atď."
313
314 #: lib/Packages/Sections.pm:78
315 msgid "Old Libraries"
316 msgstr "Staré knižnice"
317
318 #: lib/Packages/Sections.pm:79
319 msgid ""
320 "Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
321 "applications."
322 msgstr ""
323 "Staré verzie knižníc udržiavané kvôli spätnej kompatibilite so starými "
324 "aplikáciami."
325
326 #: lib/Packages/Sections.pm:80
327 msgid "OCaml"
328 msgstr "OCaml"
329
330 #: lib/Packages/Sections.pm:81
331 msgid "Everything about OCaml, an ML language implementation."
332 msgstr "Všetko týkajúce sa OCaml, implementácie jazyka ML."
333
334 #: lib/Packages/Sections.pm:82
335 msgid "Other OS's and file systems"
336 msgstr "Iné OS a súborové systémy"
337
338 #: lib/Packages/Sections.pm:83
339 #, fuzzy
340 #| msgid ""
341 #| "Software to run programs compiled for other operating system, and to use "
342 #| "their filesystems."
343 msgid ""
344 "Software to run programs compiled for other operating systems, and to use "
345 "their filesystems."
346 msgstr ""
347 "Softvér na spúšťanie programov skompilovaných pre iné operačné systémy a na "
348 "použitie ich súborových systémov."
349
350 #: lib/Packages/Sections.pm:84
351 msgid "Perl"
352 msgstr "Perl"
353
354 #: lib/Packages/Sections.pm:85
355 msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
356 msgstr ""
357 "Všetko týkajúce sa jazyka Perl, interpretovaného skriptovacieho jazyka."
358
359 #: lib/Packages/Sections.pm:86
360 msgid "PHP"
361 msgstr "PHP"
362
363 #: lib/Packages/Sections.pm:87
364 msgid "Everything about PHP."
365 msgstr "Všetko týkajúce sa jazyka PHP."
366
367 #: lib/Packages/Sections.pm:88
368 msgid "Python"
369 msgstr "Python"
370
371 #: lib/Packages/Sections.pm:89
372 msgid ""
373 "Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
374 "language."
375 msgstr ""
376 "Všetko týkajúce sa jazyka Python, interpretovaného interaktívneho objektovo "
377 "orientovaného jazyka."
378
379 #: lib/Packages/Sections.pm:90
380 msgid "Ruby"
381 msgstr "Ruby"
382
383 #: lib/Packages/Sections.pm:91
384 msgid "Everything about Ruby, an interpreted object oriented language."
385 msgstr ""
386 "Všetko týkajúce sa jazyka Ruby, interpretovaného objektovo orientovaného "
387 "jazyka."
388
389 #: lib/Packages/Sections.pm:92
390 msgid "Science"
391 msgstr "Veda"
392
393 #: lib/Packages/Sections.pm:93
394 msgid "Basic tools for scientific work"
395 msgstr "Základné nástroje na vedeckú prácu"
396
397 #: lib/Packages/Sections.pm:94
398 msgid "Shells"
399 msgstr "Shelly"
400
401 #: lib/Packages/Sections.pm:95
402 msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
403 msgstr "Príkazové shelly. Prívetivé používateľské rozhrania pre začiatočníkov."
404
405 #: lib/Packages/Sections.pm:96
406 msgid "Sound"
407 msgstr "Zvuk"
408
409 #: lib/Packages/Sections.pm:97
410 msgid ""
411 "Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
412 msgstr ""
413 "Nástroje na prácu so zvukom: mixéry, programy na záznam, prehrávače CD atď."
414
415 #: lib/Packages/Sections.pm:98
416 msgid "TeX"
417 msgstr "TeX"
418
419 #: lib/Packages/Sections.pm:99
420 msgid "The famous typesetting software and related programs."
421 msgstr "Slávny sadzací softvér a súvisiace programy."
422
423 #: lib/Packages/Sections.pm:100
424 msgid "Text Processing"
425 msgstr "Spracovanie textu"
426
427 #: lib/Packages/Sections.pm:101
428 msgid "Utilities to format and print text documents."
429 msgstr "Nástroje na formátovanie a tlačenie textových dokumentov."
430
431 #: lib/Packages/Sections.pm:102
432 msgid "Translations"
433 msgstr "Preklady"
434
435 #: lib/Packages/Sections.pm:103
436 msgid "Translation packages and language support meta packages."
437 msgstr "Balíky prekladov a metabalíky s podporou jazykov."
438
439 #: lib/Packages/Sections.pm:104
440 msgid "Utilities"
441 msgstr "Nástroje"
442
443 #: lib/Packages/Sections.pm:105
444 msgid ""
445 "Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
446 "monitoring, input systems, etc."
447 msgstr ""
448 "Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na "
449 "monitorovanie systému, vstupné systémy atď."
450
451 #: lib/Packages/Sections.pm:106
452 msgid "Version Control Systems"
453 msgstr "Systémy na správu verzií"
454
455 #: lib/Packages/Sections.pm:107
456 msgid "Version control systems and related utilities."
457 msgstr "Systémy na správu verzií a súvisiace nástroje."
458
459 #: lib/Packages/Sections.pm:108
460 msgid "Video"
461 msgstr "Video"
462
463 #: lib/Packages/Sections.pm:109
464 msgid "Video viewers, editors, recording, streaming."
465 msgstr "Prehliadače, editory a nástroje na nahrávanie a streamovanie videa."
466
467 #: lib/Packages/Sections.pm:110
468 msgid "Virtual packages"
469 msgstr "Virtuálne balíky"
470
471 #: lib/Packages/Sections.pm:111
472 msgid "Virtual packages."
473 msgstr "Virtuálne balíky."
474
475 #: lib/Packages/Sections.pm:112
476 msgid "Web Software"
477 msgstr "Webový softvér"
478
479 #: lib/Packages/Sections.pm:113
480 msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
481 msgstr "Webové servery, prehliadače, proxy, sťahovacie nástroje atď."
482
483 #: lib/Packages/Sections.pm:114
484 msgid "X Window System software"
485 msgstr "X Window System"
486
487 #: lib/Packages/Sections.pm:115
488 msgid ""
489 "X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
490 "related applications."
491 msgstr ""
492 "X servery, knižnice, písma správcovia okien, emulátory terminálu a mnohé "
493 "súviasiace aplikácie."
494
495 #: lib/Packages/Sections.pm:116
496 msgid "Xfce"
497 msgstr "Xfce"
498
499 #: lib/Packages/Sections.pm:117
500 msgid "Xfce, a fast and lightweight Desktop Environment."
501 msgstr "Xfce, rýchle a odľahčené pracovné prostredie."
502
503 #: lib/Packages/Sections.pm:118
504 msgid "Zope/Plone Framework"
505 msgstr "Platforma Zope/Plone"
506
507 #: lib/Packages/Sections.pm:119
508 msgid "Zope Application Server and Plone Content Managment System."
509 msgstr "Aplikačný server Zope a systém na správu obsahu Zope"
510
511 #: lib/Packages/Sections.pm:120
512 msgid "debian-installer udeb packages"
513 msgstr "udeb balíky inštalátora Debianu"
514
515 #: lib/Packages/Sections.pm:121
516 msgid ""
517 "Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
518 "install them on a normal system!"
519 msgstr ""
520 "Špeciálne balíky na zostavovanie prispôsobených variánt inštalátora Debianu. "
521 "Neinštalujte ich na normálnom systéme!"