Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / pdo.pl.po
1 # Polish translation of pdo.pot
2 # This file is put in the public domain.
3 #
4 # Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011, 2012.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: \n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-01-03 13:26+0100\n"
11 "Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && "
18 "(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19 "Language: pl\n"
20
21 #: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:27
22 #: lib/Packages/DoShow.pm:31
23 msgid "package not valid or not specified"
24 msgstr "niewłaściwy lub niewprowadzony pakiet"
25
26 #: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
27 #: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
28 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:30 lib/Packages/DoShow.pm:34
29 msgid "suite not valid or not specified"
30 msgstr "niewłaściwa lub niewprowadzona gałąź"
31
32 #: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
33 msgid "architecture not valid or not specified"
34 msgstr "niewłaściwa lub niewprowadzona architektura"
35
36 #: lib/Packages/DoDownload.pm:36
37 #, perl-format
38 msgid "more than one suite specified for download (%s)"
39 msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do pobrania (%s)"
40
41 #: lib/Packages/DoDownload.pm:40
42 #, perl-format
43 msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
44 msgstr "podano więcej niż jedną architekturę do pobrania (%s)"
45
46 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
47 msgid "No such package in this suite on this architecture."
48 msgstr "Nie ma takiego pakietu w tej gałęzi dla tej architektury"
49
50 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
51 msgid "Invalid suite/architecture combination"
52 msgstr "Niewłaściwe zestawienie gałęzi/architektury"
53
54 #: lib/Packages/DoIndex.pm:34
55 #, perl-format
56 msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
57 msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do show_static (%s)"
58
59 #: lib/Packages/DoIndex.pm:38
60 #, perl-format
61 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
62 msgstr "podano więcej niż jedną podsekcję do show_static (%s)"
63
64 #: lib/Packages/DoIndex.pm:73
65 #, perl-format
66 msgid "couldn't read index file %s: %s"
67 msgstr "nie można odczytać pliku indeksu %s: %s"
68
69 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
70 #, perl-format
71 msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
72 msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do newpkg (%s)"
73
74 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:43
75 #, perl-format
76 msgid "no newpkg information found for suite %s"
77 msgstr "nie znaleziono informacji newpkg dla gałęzi %s"
78
79 #: lib/Packages/DoSearch.pm:25 lib/Packages/DoSearchContents.pm:24
80 msgid "keyword not valid or missing"
81 msgstr "niewłaściwe lub brakujące słowo kluczowe"
82
83 #: lib/Packages/DoSearch.pm:28 lib/Packages/DoSearchContents.pm:27
84 msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
85 msgstr "słowo kluczowe jest za krótkie (musi zawierać co najmniej dwa znaki)"
86
87 #: lib/Packages/DoSearch.pm:170
88 msgid "Exact hits"
89 msgstr "Dokładne dopasowania"
90
91 #: lib/Packages/DoSearch.pm:180
92 msgid "Other hits"
93 msgstr "Inne wyniki"
94
95 #: lib/Packages/DoSearch.pm:239
96 msgid "Virtual package"
97 msgstr "Pakiet wirtualny"
98
99 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:40
100 #, perl-format
101 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
102 msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do wyszukiwania zawartości (%s)"
103
104 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
105 msgid "No contents information available for this suite"
106 msgstr "Nie są dostępne żadne informacje o zawartości dla tej gałęzi"
107
108 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
109 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
110 msgstr ""
111 "Tryb wyszukiwania, który wybrano, nie obsługuje podania więcej niż "
112 "jednego słowa kluczowego."
113
114 #: lib/Packages/DoShow.pm:37
115 #, perl-format
116 msgid "more than one suite specified for show (%s)"
117 msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do wyświetlenia (%s)"
118
119 #: lib/Packages/DoShow.pm:73
120 msgid "No such package."
121 msgstr "Nie ma takiego pakietu."
122
123 #: lib/Packages/DoShow.pm:85
124 msgid "Package not available in this suite."
125 msgstr "Pakiet nie jest dostępny w tej gałęzi."
126
127 #: lib/Packages/DoShow.pm:198
128 msgid " and others"
129 msgstr " i inne"
130
131 #: lib/Packages/DoShow.pm:429
132 #, perl-format
133 msgid "not %s"
134 msgstr "nie dotyczy: %s"
135
136 #: lib/Packages/DoShow.pm:479
137 msgid "Package not available"
138 msgstr "Pakiet niedostępny"
139
140 #: lib/Packages/DoShow.pm:518
141 msgid "Not available"
142 msgstr "Niedostępne"
143
144 #: lib/Packages/Page.pm:47
145 msgid "package has bad maintainer field"
146 msgstr "pakiet ma błędnie wypełnione pole opiekuna pakietu"
147
148 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
149 msgid "requested format not available for this document"
150 msgstr "Żądany format nie jest dostępny dla tego dokumentu"
151
152 #: bin/create_index_pages:68
153 msgid "virtual package provided by"
154 msgstr "pakiet wirtualny dostarczany przez"
155
156 #: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
157 msgid "Section"
158 msgstr "Sekcja"
159
160 #: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
161 msgid "Subsection"
162 msgstr "Podsekcja"
163
164 #: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
165 msgid "Priority"
166 msgstr "Priorytet"
167
168