Initial Polish translation of sections file.
authorMichał Kułach <michalkulach@gmail.com>
Tue, 1 Nov 2011 20:43:27 +0000 (20:43 +0000)
committerMarcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>
Tue, 1 Nov 2011 20:44:13 +0000 (20:44 +0000)
po/sections.pl.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/sections.pl.po b/po/sections.pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7b12ffb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,524 @@
+# This file is put in the public domain.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-27 22:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-31 22:13+0100\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<"
+"10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:12
+msgid "Administration Utilities"
+msgstr "Narzędzia administracyjne"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:13
+msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
+msgstr ""
+"Narzędzia do administrowania zasobami systemu, zarządzania kontami "
+"użytkowników itp."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:14
+msgid "Base Utilities"
+msgstr "Narzędzia podstawowe"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:15
+msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
+msgstr "Podstawowe narzędzia niezbędne w każdym systemie Debian."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:16
+msgid "Mono/CLI"
+msgstr "Mono/CLI"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:17
+msgid "Everything about Mono and the Common Language Infrastructure."
+msgstr "Wszystko co jest związane z Mono i Common Language Infrastructure."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:18
+msgid "Communication Programs"
+msgstr "Programy komunikacyjne"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:19
+msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
+msgstr "Oprogramowanie pozwalające na używanie modemów w starym stylu."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:20
+msgid "Databases"
+msgstr "Bazy danych"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:21
+msgid "Database Servers and Clients."
+msgstr "Serwery i klienty baz danych."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:22
+msgid "Debug packages"
+msgstr "Pakiety debugowania"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:23
+msgid ""
+"Packages providing debugging information for executables and shared "
+"libraries."
+msgstr ""
+"Pakiety dostarczające informacje debugowania do plików wykonywalnych i "
+"bibliotek współdzielonych."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:24
+msgid "Development"
+msgstr "Rozwijanie oprogramowania"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:25
+msgid ""
+"Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
+msgstr ""
+"Narzędzia, kompilatory, środowiska deweloperskie, biblioteki itp. związane "
+"z rozwojem oprogramowania."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:26
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentacja"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:27
+msgid ""
+"FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
+"Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
+msgstr ""
+"Dokumenty typu FAQ, HOWTO i inne, tłumaczące kwestie związane z Debianem, "
+"oraz oprogramowanie potrzebne do przeglądania dokumentacji (man, info itp.)."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:28
+msgid "Editors"
+msgstr "Edytory"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:29
+msgid "Software to edit files. Programming environments."
+msgstr "Oprogramowanie do edytowania plików. Środowiska programistyczne."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:30
+msgid "Electronics"
+msgstr "Elektronika"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:31
+msgid "Electronics utilities."
+msgstr "Narzędzia związane z elektroniką."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:32
+msgid "Embedded software"
+msgstr "Oprogramowanie do systemów wbudowanych"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:33
+msgid "Software suitable for use in embedded applications."
+msgstr "Oprogramowanie przeznaczone do użytku w systemach wbudowanych."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:34
+msgid "Games"
+msgstr "Gry"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:35
+msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
+msgstr ""
+"Programy do miłego spędzania czasu, gdy wszystko jest już skonfigurowane."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:36
+msgid "GNOME"
+msgstr "GNOME"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:37
+msgid ""
+"The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
+"applications."
+msgstr ""
+"Środowisko graficzne GNOME – oferujący szerokie możliwości i łatwy w użyciu "
+"zestaw zintegrowanych aplikacji."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:38
+msgid "GNU R"
+msgstr "GNU R"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:39
+msgid "Everything about GNU R, a statistical computation and graphics system."
+msgstr ""
+"Wszystko co jest związane z GNU R – systemem grafiki i obliczeń "
+"statystycznych."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:40
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:41
+msgid "The GNUstep environment."
+msgstr "Środowisko GNUstep."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:42
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafika"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:43
+msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
+msgstr ""
+"Edytory, przeglądarki, konwertery... Wszystko co potrzebne by zostać "
+"artystą."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:44
+msgid "Ham Radio"
+msgstr "Krótkofalarstwo"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:45
+msgid "Software for ham radio."
+msgstr "Oprogramowanie do krótkofalarstwa."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:46
+msgid "Fonts"
+msgstr "Czcionki"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:47
+msgid "Font packages."
+msgstr "Pakiety z czcionkami."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:48
+msgid "Haskell"
+msgstr "Haskell"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:49
+msgid "Everything about Haskell."
+msgstr "Wszystko co jest związane z Haskellem."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:50
+msgid "Web Servers"
+msgstr "Serwery sieciowe"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:51
+msgid "Web servers and their modules."
+msgstr "Serwery sieciowe i ich moduły."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:52
+msgid "Interpreters"
+msgstr "Interpretery"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:53
+msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
+msgstr ""
+"Wszystko co jest związane z językami interpretowanymi. Makroprocesory."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:54
+msgid "Java"
+msgstr "Java"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:55
+msgid "Everything about Java."
+msgstr "Wszystko co jest związane z Javą."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:56
+msgid "Kernels"
+msgstr "Jądra"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:57
+msgid "Operating System Kernels and related modules."
+msgstr "Jądra systemu operacyjnego i powiązane moduły."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:58
+msgid "KDE"
+msgstr "KDE"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:59
+msgid ""
+"The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
+"applications."
+msgstr ""
+"Środowisko graficzne KDE (ang. K Desktop Environment)  – oferujący szerokie "
+"możliwości i łatwy w użyciu zestaw zintegrowanych aplikacji."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:60
+msgid "Libraries"
+msgstr "Biblioteki"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:61
+msgid ""
+"Libraries to make other programs work. They provide special features to "
+"developers."
+msgstr ""
+"Biblioteki umożliwiające działanie innym programom. Dostarczają specjalne "
+"funkcje deweloperom."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:62
+msgid "Library development"
+msgstr "Biblioteki rozwojowe"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:63
+msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
+msgstr ""
+"Biblioteki potrzebne deweloperom do pisania programów, które ich używają."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:64
+msgid "Lisp"
+msgstr "Lisp"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:65
+msgid "Everything about Lisp."
+msgstr "Wszystko co jest związane z Lispem"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:66
+msgid "Language packs"
+msgstr "Pakiety językowe"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:67
+msgid "Localization support for big software packages."
+msgstr "Obsługa tłumaczeń do wielkich pakietów oprogramowania."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:68
+msgid "Mail"
+msgstr "Poczta elektroniczna"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:69
+msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
+msgstr "Programy do przesyłania, czytania i tworzenia poczty elektronicznej."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:70
+msgid "Mathematics"
+msgstr "Matematyka"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:71
+msgid "Math software."
+msgstr "Oprogramowanie matematyczne."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:72
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Rozmaitości"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:73
+msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
+msgstr "Różne narzędzia niepasujące gdzie indziej."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:74
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:75
+msgid "Daemons and clients to connect your system to the world."
+msgstr "Demony i klienty do łączenia się systemu użytkownika ze światem."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:76
+msgid "Newsgroups"
+msgstr "Grupy dyskusyjne"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:77
+msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
+msgstr ""
+"Oprogramowanie do dostępu do Usenetu, do tworzenia serwerów grup "
+"dyskusyjnych itp."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:78
+msgid "Old Libraries"
+msgstr "Przestarzałe biblioteki"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:79
+msgid ""
+"Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
+"applications."
+msgstr ""
+"Przestarzałe wersje bibliotek, utrzymywane dla zapewnienia kompatybilności "
+"ze starymi programami."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:80
+msgid "OCaml"
+msgstr "OCaml"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:81
+msgid "Everything about OCaml, an ML language implementation."
+msgstr "Wszystko co jest związane z OCamlem – implementacją języka ML."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:82
+msgid "Other OS's and file systems"
+msgstr "Inne systemy operacyjne i systemy plików."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:83
+msgid ""
+"Software to run programs compiled for other operating systems, and to use "
+"their filesystems."
+msgstr ""
+"Oprogramowanie do uruchamiania programów skompilowanych do innych systemów "
+"operacyjnych i do używania ich systemów plików."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:84
+msgid "Perl"
+msgstr "Perl"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:85
+msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
+msgstr ""
+"Wszystko co jest związane z Perlem – interpretowanym językiem skryptowym."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:86
+msgid "PHP"
+msgstr "PHP"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:87
+msgid "Everything about PHP."
+msgstr "Wszystko co jest związane z PHP."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:88
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:89
+msgid ""
+"Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
+"language."
+msgstr ""
+"Wszystko co jest związane z Pythonem – interpretowanym, interaktywnym "
+"językiem obiektowym."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:90
+msgid "Ruby"
+msgstr "Ruby"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:91
+msgid "Everything about Ruby, an interpreted object oriented language."
+msgstr ""
+"Wszystko co jest związane z Ruby – interpretowanym językiem obiektowym."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:92
+msgid "Science"
+msgstr "Nauka"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:93
+msgid "Basic tools for scientific work"
+msgstr "Podstawowe narzędzia do pracy naukowej."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:94
+msgid "Shells"
+msgstr "Powłoki"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:95
+msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
+msgstr "Powłoki. Przyjazne użytkownikowi interfejsy dla początkujących."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:96
+msgid "Sound"
+msgstr "Dźwięk"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:97
+msgid ""
+"Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
+msgstr ""
+"Narzędzia związane z dźwiękiem: miksery, odtwarzacze, programy do "
+"nagrywania, odtwarzacze CD itp."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:98
+msgid "TeX"
+msgstr "TeX"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:99
+msgid "The famous typesetting software and related programs."
+msgstr "Słynne oprogramowanie do składu tekstu i powiązane programy."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:100
+msgid "Text Processing"
+msgstr "Przetwarzanie tekstu"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:101
+msgid "Utilities to format and print text documents."
+msgstr "Narzędzia do formatowania i drukowania dokumentów tekstowych."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:102
+msgid "Translations"
+msgstr "Tłumaczenia"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:103
+msgid "Translation packages and language support meta packages."
+msgstr "Pakiety z tłumaczeniami i metapakiety związane z obsługą języka."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:104
+msgid "Utilities"
+msgstr "Narzędzia"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:105
+msgid ""
+"Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
+"monitoring, input systems, etc."
+msgstr ""
+"Narzędzia do operacji dyskowych/plikowych, narzędzia do archiwizacji i "
+"kopii zapasowych, monitorowanie systemu, systemy wprowadzania itp."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:106
+msgid "Version Control Systems"
+msgstr "Systemy kontroli wersji"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:107
+msgid "Version control systems and related utilities."
+msgstr "Systemy kontroli wersji i powiązane narzędzia,"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:108
+msgid "Video"
+msgstr "Wideo"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:109
+msgid "Video viewers, editors, recording, streaming."
+msgstr ""
+"Programy do oglądania, edytowania, nagrywania i strumieniowania wideo."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:110
+msgid "Virtual packages"
+msgstr "Pakiety wirtualne"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:111
+msgid "Virtual packages."
+msgstr "Pakiety wirtualne."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:112
+msgid "Web Software"
+msgstr "Oprogramowanie sieciowe"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:113
+msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
+msgstr ""
+"Serwery i przeglądarki internetowe, serwery proxy, narzędzia do pobierania "
+"itp."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:114
+msgid "X Window System software"
+msgstr "Oprogramowanie X Window System"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:115
+msgid ""
+"X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
+"related applications."
+msgstr ""
+"Serwery X, biblioteki, fonty, menedżery okien, emulatory terminala i wiele "
+"powiązanych aplikacji."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:116
+msgid "Xfce"
+msgstr "Xfce"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:117
+msgid "Xfce, a fast and lightweight Desktop Environment."
+msgstr "Xfce – szybkie i lekkie środowisko graficzne."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:118
+msgid "Zope/Plone Framework"
+msgstr "Szkielet Zope/Plone"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:119
+msgid "Zope Application Server and Plone Content Managment System."
+msgstr "Serwer aplikacji Zone i system zarządzania treścią Plone."
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:120
+msgid "debian-installer udeb packages"
+msgstr "Pakiety udeb instalatora Debiana"
+
+#: ./lib/Packages/Sections.pm:121
+msgid ""
+"Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
+"install them on a normal system!"
+msgstr ""
+"Specjalne pakiety do budowania dostosowanych wariantów debian-installer. "
+"Nie należy ich instalować w normalnym systemie!"
+