Initial Polish translation.
authorMichał Kułach <michalkulach@gmail.com>
Sun, 30 Oct 2011 13:16:45 +0000 (13:16 +0000)
committerMarcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>
Mon, 31 Oct 2011 14:31:56 +0000 (14:31 +0000)
po/debtags.pl.po [new file with mode: 0644]
po/langs.pl.po [new file with mode: 0644]
po/pdo.pl.po [new file with mode: 0644]
po/templates.pl.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/debtags.pl.po b/po/debtags.pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5f82e9b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3982 @@
+# Translation of debtags vocabulary to Polish
+# This file is distributed under the same license as the package.debian.org website.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-03 14:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-27 17:56+0200\n"
+"Project-Id-Version: \n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. Facet: accessibility, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Accessibility Support"
+msgstr "Obsługa dostępności"
+
+#. Facet: accessibility, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Accessibility support provided by the package"
+msgstr "Obsługa dostępności zapewniona przez pakiet."
+
+#. Tag: accessibility::input, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Input Systems"
+msgstr "Systemy wprowadzania"
+
+#. Tag: accessibility::input, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Applies to input methods for non-latin languages as well as special input systems."
+msgstr "Dotyczy metod wprowadzania dla alfabetów niełacińskich, jak również specjalnych systemów wprowadzania znaków."
+
+#. Tag: accessibility::ocr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text Recognition (OCR)"
+msgstr "Rozpoznawanie tekstu (OCR)"
+
+#. Tag: accessibility::ocr, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The translation of text images into machine-editable text by means of Optical Character Recognition (OCR)."
+msgstr "Przekształcanie obrazów z tekstem na edytowalny tekst za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (ang. Optical Character Recognition - OCR)."
+
+#. Tag: accessibility::screen-magnify, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Screen Magnification"
+msgstr "Powiększenie ekranu"
+
+#. Tag: accessibility::screen-magnify, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Displays enlarged screen content."
+msgstr "Wyświetla powiększoną zawartość ekranu."
+
+#. Tag: accessibility::screen-reader, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Screen Reading"
+msgstr "Odczytywanie z ekranu"
+
+#. Tag: accessibility::screen-reader, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Converts text into speech."
+msgstr "Przekształca tekst na mowę."
+
+#. Tag: accessibility::speech, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: sound::speech, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Speech Synthesis"
+msgstr "Synteza mowy"
+
+#. Tag: accessibility::speech, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The artificial production of human speech."
+msgstr "Sztuczne generowanie ludzkiej mowy."
+
+#. Tag: accessibility::speech-recognition, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Speech Recognition"
+msgstr "Rozpoznawanie mowy"
+
+#. Tag: accessibility::speech-recognition, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Converts speech into text."
+msgstr "Przekształca mowę na tekst."
+
+#. Tag: accessibility::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: admin::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: culture::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: devel::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: field::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: game::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: hardware::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: made-of::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: interface::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: implemented-in::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: junior::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: mail::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: office::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: scope::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: role::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: security::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: sound::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: special::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: suite::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: protocol::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: uitoolkit::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: use::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: web::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: x11::TODO, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Need an extra tag"
+msgstr "Wymaga dodatkowego znacznika"
+
+#. Tag: accessibility::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: admin::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: culture::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: devel::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: field::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: game::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: hardware::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: made-of::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: interface::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: implemented-in::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: junior::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: mail::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: office::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: scope::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: role::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: security::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: sound::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: special::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: suite::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: protocol::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: uitoolkit::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: use::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: web::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: x11::TODO, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The package can be categorised along this facet, but the right tag for it is missing.\nMark a package with this tag to signal the vocabulary maintainers of cases where the current tag set is lacking."
+msgstr "Pakiet może być kategoryzowany wg tego aspektu, ale brakuje właściwego znacznika.\nPakiet oznaczony tym znacznikiem jest sygnałem dla opiekunów słownictwa że obecny zestaw znaczników jest niepełny."
+
+#. Facet: admin, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Administration"
+msgstr "Administracja systemem"
+
+#. Facet: admin, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Which system administration activities the package may perform"
+msgstr "Opisuje zadania związane z administracją systemem, jakie można obsłużyć za pomocą pakietu."
+
+#. Tag: admin::accounting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Accounting"
+msgstr "Liczenie"
+
+#. Tag: admin::automation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Automation and Scheduling"
+msgstr "Automatyzacja i planowanie"
+
+#. Tag: admin::automation, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Automating the execution of software in the system."
+msgstr "Automatyzuje uruchamianie oprogramowania w systemie."
+
+#. Tag: admin::backup, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Backup and Restoration"
+msgstr "Kopia zapasowa i odtwarzanie"
+
+#. Tag: admin::benchmarking, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Benchmarking"
+msgstr "Mierzenie wydajności"
+
+#. Tag: admin::boot, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Boot"
+msgstr "Rozruch systemu"
+
+#. Tag: admin::cluster, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Clustering"
+msgstr "Klastry"
+
+#. Tag: admin::configuring, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Configuration Tool"
+msgstr "Narzędzia konfiguracyjne"
+
+#. Tag: admin::file-distribution, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File Distribution"
+msgstr "Dystrybucja plików"
+
+#. Tag: admin::filesystem, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Filesystem Tool"
+msgstr "Narzędzia systemu plików"
+
+#. Tag: admin::filesystem, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Creation, maintenance, and use of filesystems"
+msgstr "Tworzenie, zarządzanie i używanie systemów plików."
+
+#. Tag: admin::forensics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Forensics and Recovery"
+msgstr "Śledzenie i odzyskiwanie"
+
+#. Tag: admin::forensics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Recovering lost or damaged data. This tag will be split into admin::recovery and security::forensics."
+msgstr "Odzyskiwanie utraconych lub zniszczonych danych. Ten znacznik będzie podzielony na admin::recovery i security::forensics."
+
+#. Tag: admin::hardware, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Support"
+msgstr "Obsługa sprzętu"
+
+#. Tag: admin::install, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Installation"
+msgstr "Instalacja systemu"
+
+#. Tag: admin::issuetracker, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Issue Tracker"
+msgstr "Śledzenie błędów"
+
+#. Tag: admin::kernel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kernel or Modules"
+msgstr "Jądro lub moduły"
+
+#. Tag: admin::logging, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Logging"
+msgstr "Prowadzenie logów"
+
+#. Tag: admin::login, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: use::login, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Login"
+msgstr "Logowanie"
+
+#. Tag: admin::login, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Logging into the system"
+msgstr "Logowanie do systemu."
+
+#. Tag: admin::monitoring, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: use::monitor, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Monitoring"
+msgstr "Monitorowanie"
+
+#. Tag: admin::package-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Package Management"
+msgstr "Zarządzanie pakietami"
+
+#. Tag: admin::power-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: hardware::power, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Power Management"
+msgstr "Zarządzanie energią"
+
+#. Tag: admin::recovery, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Recovery"
+msgstr "Odzyskiwanie danych"
+
+#. Tag: admin::user-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "User Management"
+msgstr "Zarządzanie użytkownikami"
+
+#. Tag: admin::virtualization, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Virtualization"
+msgstr "Wirtualizacja"
+
+#. Tag: admin::virtualization, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "This is not hardware emulation, but rather those facilities that allow to create many isolated compartments inside the same system."
+msgstr "To nie jest emulacja sprzętowa, lecz raczej narzędzia pozwalające tworzyć wiele wyizolowanych środowisk wewnątrz tego samego systemu."
+
+#. Facet: biology, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: field::biology, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Biology"
+msgstr "Biologia"
+
+#. Facet: biology, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to the field of biology"
+msgstr "Opisuje związek pakietu z biologią"
+
+#. Tag: biology::emboss, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "EMBOSS"
+msgstr "EMBOSS"
+
+#. Tag: biology::emboss, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packages related to the European Molecular Biology Open Software Suite."
+msgstr "Pakiety związane z European Molecular Biology Open Software Suite."
+
+#. Tag: biology::format:aln, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Clustal/ALN"
+msgstr "Clustal/ALN"
+
+#. Tag: biology::format:aln, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Used in multiple alignment of biological sequences."
+msgstr "Używane w wielu dopasowywaniach sekwencji biologicznych."
+
+#. Tag: biology::format:nexus, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Nexus"
+msgstr "Nexus"
+
+#. Tag: biology::format:nexus, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Popular format for phylogenetic trees."
+msgstr "Popularny format do przechowywania drzew filogenetycznych."
+
+#. Tag: biology::nuceleic-acids, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Nucleic Acids"
+msgstr "Kwasy nukleinowe"
+
+#. Tag: biology::nuceleic-acids, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software that works with sequences of nucleic acids: DNA, RNA but also non-natural nucleic acids such as PNA or LNA."
+msgstr "Oprogramowanie działające z sekwencjami kwasów nukleinowych: DNA, RNA, ale także syntetycznych kwasów nukleinowych takich jak PNA lub LNA."
+
+#. Tag: biology::peptidic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Proteins"
+msgstr "Białka"
+
+#. Tag: biology::peptidic, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software that works with sequences of aminoacids: peptides and proteins."
+msgstr "Oprogramowanie działające z sekwencjami aminokwasów: peptydów i białek."
+
+#. Facet: culture, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Culture"
+msgstr "Obszar kulturowy"
+
+#. Facet: culture, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The culture for which the package provides special support"
+msgstr "Obszar kulturowy dla którego pakiet zapewnia specjalne funkcje."
+
+#. Tag: culture::afrikaans, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Afrikaans"
+msgstr "Afrikaans"
+
+#. Tag: culture::arabic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::arab, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Arabic"
+msgstr "Arabski"
+
+#. Tag: culture::basque, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Basque"
+msgstr "Baskijski"
+
+#. Tag: culture::bengali, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::beng, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bengali"
+msgstr "Bengalski"
+
+#. Tag: culture::bokmaal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Norwegian Bokmaal"
+msgstr "Norweski Bokmaal"
+
+#. Tag: culture::bosnian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bosnian"
+msgstr "Bośniacki"
+
+#. Tag: culture::brazilian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Brazilian"
+msgstr "Brazylijski"
+
+#. Tag: culture::british, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "British"
+msgstr "Brytyjski"
+
+#. Tag: culture::bulgarian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bułgarski"
+
+#. Tag: culture::catalan, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Catalan"
+msgstr "Kataloński"
+
+#. Tag: culture::chinese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Chinese"
+msgstr "Chiński"
+
+#. Tag: culture::czech, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Czech"
+msgstr "Czeski"
+
+#. Tag: culture::croatian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Croatian"
+msgstr "Chorwacki"
+
+#. Tag: culture::danish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Danish"
+msgstr "Duński"
+
+#. Tag: culture::dutch, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dutch"
+msgstr "Niderlandzki"
+
+#. Tag: culture::esperanto, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Esperanto"
+msgstr "Esperanto"
+
+#. Tag: culture::estonian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estoński"
+
+#. Tag: culture::faroese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Faroese"
+msgstr "Fareski"
+
+#. Tag: culture::farsi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Farsi"
+msgstr "Perski"
+
+#. Tag: culture::finnish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Finnish"
+msgstr "Fiński"
+
+#. Tag: culture::french, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "French"
+msgstr "Francuski"
+
+#. Tag: culture::german, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "German"
+msgstr "Niemiecki"
+
+#. Tag: culture::greek, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::grek, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Greek"
+msgstr "Grecki"
+
+#. Tag: culture::hebrew, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::hebr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Hebrajski"
+
+#. Tag: culture::hindi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hindi"
+msgstr "Hindi"
+
+#. Tag: culture::hungarian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Węgierski"
+
+#. Tag: culture::icelandic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandzki"
+
+#. Tag: culture::irish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Irish (Gaeilge)"
+msgstr "Irlandzki (Gaeilge)"
+
+#. Tag: culture::italian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Italian"
+msgstr "Włoski"
+
+#. Tag: culture::japanese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::jpan, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japoński"
+
+#. Tag: culture::korean, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::kore, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Korean"
+msgstr "Koreański"
+
+#. Tag: culture::latvian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Latvian"
+msgstr "Łotewski"
+
+#. Tag: culture::mongolian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::mong, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mongolian"
+msgstr "Mongolski"
+
+#. Tag: culture::nynorsk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Norwegian Nynorsk"
+msgstr "Norweski Nynorsk"
+
+#. Tag: culture::norwegian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Norweski"
+
+#. Tag: culture::polish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Polish"
+msgstr "Polski"
+
+#. Tag: culture::portuguese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portugalski"
+
+#. Tag: culture::punjabi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Punjabi"
+msgstr "Pundżabski"
+
+#. Tag: culture::romanian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumuński"
+
+#. Tag: culture::russian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Russian"
+msgstr "Rosyjski"
+
+#. Tag: culture::serbian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Serbian"
+msgstr "Serbski"
+
+#. Tag: culture::slovak, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Slovak"
+msgstr "Słowacki"
+
+#. Tag: culture::spanish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Spanish"
+msgstr "Hiszpański"
+
+#. Tag: culture::swedish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Swedish"
+msgstr "Szwedzki"
+
+#. Tag: culture::taiwanese, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Taiwanese"
+msgstr "Tajwański"
+
+#. Tag: culture::tajik, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tajik"
+msgstr "Tadżycki"
+
+#. Tag: culture::tamil, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::taml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tamil"
+msgstr "Tamilski"
+
+#. Tag: culture::thai, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: iso15924::thai, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Thai"
+msgstr "Tajski"
+
+#. Tag: culture::turkish, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Turkish"
+msgstr "Turecki"
+
+#. Tag: culture::ukrainian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukraiński"
+
+#. Tag: culture::uzbek, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Uzbek"
+msgstr "Uzbecki"
+
+#. Tag: culture::welsh, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Welsh"
+msgstr "Walijski"
+
+#. Facet: devel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software Development"
+msgstr "Rozwój oprogramowania"
+
+#. Facet: devel, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to the field of software development"
+msgstr "Opisuje związek pakietu z rozwojem oprogramowania."
+
+#. Tag: devel::bugtracker, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bug Tracking"
+msgstr "Śledzenie błędów"
+
+#. Tag: devel::buildtools, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Build Tool"
+msgstr "Narzędzia budujące"
+
+#. Tag: devel::code-generator, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Code Generation"
+msgstr "Generowanie kodu"
+
+#. Tag: devel::code-generator, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Parser, lexer and other code generators"
+msgstr "Parsery, programy związane ze składnią i inne generatory kodu."
+
+#. Tag: devel::compiler, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compiler"
+msgstr "Kompilatory"
+
+#. Tag: devel::debian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: suite::debian, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Debian"
+msgstr "Debian"
+
+#. Tag: devel::debian, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools, documentation, etc. of use primarily to Debian developers."
+msgstr "Narzędzia, dokumentacja itp. przeznaczona głównie dla deweloperów Debiana."
+
+#. Tag: devel::debugger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Debugging"
+msgstr "Debugowanie"
+
+#. Tag: devel::doc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: role::documentation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentacja"
+
+#. Tag: devel::docsystem, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Literate Programming"
+msgstr "Programowanie piśmienne"
+
+#. Tag: devel::docsystem, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools and auto-documenters"
+msgstr "Narzędzia i programy niewymagające dokumentacji (ang. Literate programming)."
+
+#. Tag: devel::ecma-cli, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ECMA CLI"
+msgstr "ECMA CLI"
+
+#. Tag: devel::ecma-cli, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools and libraries for development with implementations of the ECMA CLI (Common Language Infrastructure), like Mono or DotGNU Portable.NET."
+msgstr "Narzędzia i biblioteki do programowania z implementacjami ECMA CLI (Common Language Infrastructure) np. Mono lub DotGNU Portable.NET."
+
+#. Tag: devel::editor, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Source Editor"
+msgstr "Edytory źródeł"
+
+#. Tag: devel::examples, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: role::examples, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Examples"
+msgstr "Przykłady"
+
+#. Tag: devel::ide, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IDE"
+msgstr "IDE"
+
+#. Tag: devel::ide, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Integrated Development Environment"
+msgstr "Zintegrowane środowiska deweloperskie (ang. Integrated Development Environment)"
+
+#. Tag: devel::interpreter, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Interpreter"
+msgstr "Interpretery"
+
+#. Tag: devel::i18n, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Internationalization"
+msgstr "Umiędzynarodowienie"
+
+#. Tag: devel::lang:ada, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ada Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Ada"
+
+#. Tag: devel::lang:c, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku C"
+
+#. Tag: devel::lang:c++, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C++ Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku C++"
+
+#. Tag: devel::lang:c-sharp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C# Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku C#"
+
+#. Tag: devel::lang:fortran, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Fortran Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Fortran"
+
+#. Tag: devel::lang:haskell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Haskell Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Haskell"
+
+#. Tag: devel::lang:java, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Java Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Java"
+
+#. Tag: devel::lang:ecmascript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ecmascript/JavaScript Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Ecmascript/JavaScript"
+
+#. Tag: devel::lang:lisp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lisp Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Lisp"
+
+#. Tag: devel::lang:lua, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lua Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Lua"
+
+#. Tag: devel::lang:ml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ML Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku ML"
+
+#. Tag: devel::lang:objc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Objective-C Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Objective-C"
+
+#. Tag: devel::lang:ocaml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OCaml Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku OCaml"
+
+#. Tag: devel::lang:octave, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU Octave Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku GNU Octave"
+
+#. Tag: devel::lang:pascal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Pascal Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Pascal"
+
+#. Tag: devel::lang:perl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Perl Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Perl"
+
+#. Tag: devel::lang:posix-shell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "POSIX shell"
+msgstr "Powłoka POSIX"
+
+#. Tag: devel::lang:php, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PHP Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku PHP"
+
+#. Tag: devel::lang:pike, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Pike Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Pike"
+
+#. Tag: devel::lang:prolog, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Prolog Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Prolog"
+
+#. Tag: devel::lang:python, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Python Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Python"
+
+#. Tag: devel::lang:r, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU R Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku GNU R"
+
+#. Tag: devel::lang:ruby, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ruby Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Ruby"
+
+#. Tag: devel::lang:scheme, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scheme Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Scheme"
+
+#. Tag: devel::lang:sql, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SQL"
+msgstr "SQL"
+
+#. Tag: devel::lang:tcl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tcl Development"
+msgstr "Rozwijanie w języku Tcl"
+
+#. Tag: devel::library, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Libraries"
+msgstr "Biblioteki"
+
+#. Tag: devel::machinecode, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Machine Code"
+msgstr "Kod maszynowy"
+
+#. Tag: devel::machinecode, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Assemblers and other machine-code development tools."
+msgstr "Assemblery i inne narzędzia rozwojowe kodu maszynowego."
+
+#. Tag: devel::modelling, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: science::modelling, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Modelling"
+msgstr "Modelowanie"
+
+#. Tag: devel::modelling, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Programs and libraries that support creation of software models with modelling languages like UML or OCL."
+msgstr "Programy i biblioteki obsługujące tworzenie modelów programów za pomocą języków modelowania np. UML lub OCL."
+
+#. Tag: devel::packaging, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packaging"
+msgstr "Pakietowanie"
+
+#. Tag: devel::packaging, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools for packaging software."
+msgstr "Narzędzia do pakietowania oprogramowania."
+
+#. Tag: devel::prettyprint, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Prettyprint"
+msgstr "Podświetlanie składni"
+
+#. Tag: devel::prettyprint, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Code pretty-printing and indentation/reformatting."
+msgstr "Podświetlanie składni oraz wcinanie tekstu i narzędzia do ponownego formatowania."
+
+#. Tag: devel::profiler, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Profiling"
+msgstr "Profilowanie"
+
+#. Tag: devel::profiler, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Profiling and optimization tools."
+msgstr "Narzędzia profilowania i optymalizacji."
+
+#. Tag: devel::rcs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Revision Control"
+msgstr "Kontrola wersji"
+
+#. Tag: devel::rcs, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RCS (Revision Control System) and SCM (Software Configuration Manager)"
+msgstr "Systemy kontroli wersji (RCS - Revision Control System) i menedżery konfiguracji oprogramowania (SCM - Software Configuration Manager)."
+
+#. Tag: devel::rpc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RPC"
+msgstr "RPC"
+
+#. Tag: devel::rpc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Remote Procedure Call, Network transparent programming"
+msgstr "Remote Procedure Call - przezroczyste programowanie sieciowe"
+
+#. Tag: devel::runtime, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Runtime Support"
+msgstr "Obsługa uruchomieniowa"
+
+#. Tag: devel::runtime, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Runtime environments of various languages and systems."
+msgstr "Środowiska uruchomieniowe różnych języków i systemów."
+
+#. Tag: devel::testing-qa, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Testing and QA"
+msgstr "Testowanie i kontrola jakości"
+
+#. Tag: devel::testing-qa, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools for software testing and quality assurance."
+msgstr "Narzędzia do testowania oprogramowania i kontroli jakości."
+
+#. Tag: devel::ui-builder, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Facet: interface, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "User Interface"
+msgstr "Interfejs użytkownika"
+
+#. Tag: devel::ui-builder, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools for designing user interfaces."
+msgstr "Narzędzia do projektowania interfejsów użytkownika."
+
+#. Tag: devel::web, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Web"
+msgstr "Sieć"
+
+#. Tag: devel::web, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Web-centric frameworks, CGI libraries and other web-specific development tools."
+msgstr "Szkielety (frameworki) sieciowe, biblioteki CGI i inne narzędzia deweloperskie związane z siecią."
+
+#. Facet: field, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Field"
+msgstr "Dziedzina"
+
+#. Facet: field, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Which branch of knowledge is the package related to"
+msgstr "Opisuje dziedzinę wiedzy z którą związany jest pakiet."
+
+#. Tag: field::arts, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Arts"
+msgstr "Sztuka"
+
+#. Tag: field::astronomy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Astronomy"
+msgstr "Astronomia"
+
+#. Tag: field::aviation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Aviation"
+msgstr "Lotnictwo"
+
+#. Tag: field::biology:bioinformatics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bioinformatics"
+msgstr "Bioinformatyka"
+
+#. Tag: field::biology:bioinformatics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Sequence analysis software."
+msgstr "Oprogramowanie analizujące sekwencje."
+
+#. Tag: field::biology:molecular, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Molecular Biology"
+msgstr "Biologia molekularna"
+
+#. Tag: field::biology:molecular, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software useful to molecular cloning and related wet biology."
+msgstr "Oprogramowanie przydatne do klonowania molekularnego i związane z biologią laboratoryjną."
+
+#. Tag: field::biology:structural, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Structural Biology"
+msgstr "Biologia strukturalna"
+
+#. Tag: field::biology:structural, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software useful to model tridimentional structures."
+msgstr "Oprogramowanie przydatne do modelowania struktur trójwymiarowych."
+
+#. Tag: field::chemistry, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Chemistry"
+msgstr "Chemia"
+
+#. Tag: field::electronics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Electronics"
+msgstr "Elektronika"
+
+#. Tag: field::electronics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Circuit editors and other electronics-related software"
+msgstr "Edytory obwodów i inne oprogramowanie związane z elektroniką."
+
+#. Tag: field::finance, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Financial"
+msgstr "Finanse"
+
+#. Tag: field::finance, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Accounting and financial software"
+msgstr "Oprogramowanie związane z rachunkowością i finansami."
+
+#. Tag: field::genealogy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Genealogy"
+msgstr "Genealogia"
+
+#. Tag: field::geography, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Geography"
+msgstr "Geografia"
+
+#. Tag: field::geology, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Geology"
+msgstr "Geologia"
+
+#. Tag: field::linguistics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Linguistics"
+msgstr "Lingwistyka"
+
+#. Tag: field::mathematics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mathematics"
+msgstr "Matematyka"
+
+#. Tag: field::medicine, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Medicine"
+msgstr "Medycyna"
+
+#. Tag: field::medicine:imaging, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Medical Imaging"
+msgstr "Obrazowanie medyczne"
+
+#. Tag: field::meteorology, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Meteorology"
+msgstr "Meteorologia"
+
+#. Tag: field::physics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Physics"
+msgstr "Fizyka"
+
+#. Tag: field::religion, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Religion"
+msgstr "Religia"
+
+#. Tag: field::statistics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Statistics"
+msgstr "Statystyka"
+
+#. Facet: game, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Games and Amusement"
+msgstr "Gry i rozrywka"
+
+#. Facet: game, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kind of games provided by the package"
+msgstr "Opisuje rodzaj gier dostarczanych przez pakiet."
+
+#. Tag: game::adventure, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Adventure"
+msgstr "Przygodowa"
+
+#. Tag: game::arcade, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Action and Arcade"
+msgstr "Akcji i zręcznościowa"
+
+#. Tag: game::board, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Board"
+msgstr "Planszowa"
+
+#. Tag: game::board:chess, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Chess"
+msgstr "Szachy"
+
+#. Tag: game::card, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Card"
+msgstr "Karciana"
+
+#. Tag: game::demos, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
+
+#. Tag: game::fps, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "First Person Shooter"
+msgstr "Strzelanka FPS"
+
+#. Tag: game::mud, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Multiplayer RPG"
+msgstr "Wieloosobowa gra RPG"
+
+#. Tag: game::mud, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MUDs, MOOs, and other multiplayer RPGs"
+msgstr "Gry typu MUD, MOO i inne wieloosobowe gry RPG."
+
+#. Tag: game::platform, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Platform"
+msgstr "Platformowa"
+
+#. Tag: game::puzzle, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Puzzle"
+msgstr "Puzzle"
+
+#. Tag: game::rpg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Role-playing"
+msgstr "Odgrywanie ról (RPG)"
+
+#. Tag: game::rpg:rogue, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Rogue-like RPG"
+msgstr "Gra RPG typu rogue"
+
+#. Tag: game::rpg:rogue, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Games like Nethack, Angband etc."
+msgstr "Gry typu Nethack, Angband itp."
+
+#. Tag: game::simulation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Simulation"
+msgstr "Symulacja"
+
+#. Tag: game::sport, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Sport Games"
+msgstr "Gra sportowa"
+
+#. Tag: game::sport:racing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Racing"
+msgstr "Wyścigi"
+
+#. Tag: game::strategy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Strategy"
+msgstr "Strategia"
+
+#. Tag: game::tetris, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tetris-like"
+msgstr "W stylu Tetrisa"
+
+#. Tag: game::toys, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Toy or Gimmick"
+msgstr "Zabawka lub gadżet"
+
+#. Tag: game::typing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Typing Tutor"
+msgstr "Uczenie pisania na klawiaturze"
+
+#. Facet: hardware, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Enablement"
+msgstr "Obsługa sprzętu"
+
+#. Facet: hardware, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to hardware enablement "
+msgstr "Opisuje związek pakietu z obsługą sprzętu."
+
+#. Tag: hardware::camera, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Digital Camera"
+msgstr "Aparat cyfrowy"
+
+#. Tag: hardware::detection, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Detection"
+msgstr "Wykrywanie sprzętu"
+
+#. Tag: hardware::embedded, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Embedded"
+msgstr "Wbudowany"
+
+#. Tag: hardware::emulation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Emulation"
+msgstr "Emulacja"
+
+#. Tag: hardware::gps, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GPS"
+msgstr "GPS"
+
+#. Tag: hardware::gps, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Global Positioning System"
+msgstr "Global Positioning System (system globalnego pozycjonowania)."
+
+#. Tag: hardware::input, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Input Devices"
+msgstr "Urządzenia wejścia"
+
+#. Tag: hardware::input:joystick, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Joystick"
+msgstr "Dżojstik"
+
+#. Tag: hardware::input:keyboard, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Keyboard"
+msgstr "Klawiatura"
+
+#. Tag: hardware::input:mouse, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mouse"
+msgstr "Mysz"
+
+#. Tag: hardware::joystick, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Joystick (legacy)"
+msgstr "Dżojstik (przestarzały)"
+
+#. Tag: hardware::hamradio, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ham Radio"
+msgstr "Krótkofalarstwo"
+
+#. Tag: hardware::laptop, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Laptop"
+msgstr "Laptop"
+
+#. Tag: hardware::modem, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Modem"
+msgstr "Modem"
+
+#. Tag: hardware::modem:dsl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "xDSL Modem"
+msgstr "Modem xDSL"
+
+#. Tag: hardware::opengl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Requires video hardware acceleration"
+msgstr "Wymaga sprzętowego przyspieszania wideo"
+
+#. Tag: hardware::power:ups, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "UPS"
+msgstr "UPS"
+
+#. Tag: hardware::power:ups, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Uninterruptible Power Supply"
+msgstr "Zasilacz awaryjny (ang. UPS - Uninterruptible Power Supply)"
+
+#. Tag: hardware::power:acpi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ACPI Power Management"
+msgstr "Zarządzanie energią ACPI"
+
+#. Tag: hardware::power:apm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "APM Power Management"
+msgstr "Zarządzanie energią APM"
+
+#. Tag: hardware::printer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Printer"
+msgstr "Drukarka"
+
+#. Tag: hardware::scanner, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Image-scanning Hardware"
+msgstr "Sprzęt skanujący"
+
+#. Tag: hardware::storage, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Storage"
+msgstr "Przechowywanie"
+
+#. Tag: hardware::storage:cd, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "CD"
+msgstr "CD"
+
+#. Tag: hardware::storage:cd, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compact Disc"
+msgstr "Płyta kompaktowa."
+
+#. Tag: hardware::storage:dvd, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DVD"
+msgstr "DVD"
+
+#. Tag: hardware::storage:dvd, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Digital Versatile Disc"
+msgstr "Płyta DVD (ang. Digital Versatile Disc)."
+
+#. Tag: hardware::storage:floppy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Floppy Disk"
+msgstr "Dyskietka"
+
+#. Tag: hardware::usb, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "USB"
+msgstr "USB"
+
+#. Tag: hardware::usb, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Universal Serial Bus"
+msgstr "Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa)."
+
+#. Tag: hardware::video, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Graphics and Video"
+msgstr "Grafika i wideo"
+
+#. Facet: made-of, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Made Of"
+msgstr "Stworzone z"
+
+#. Facet: made-of, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The languages or data formats used to make the package"
+msgstr "Opisuje języki lub formaty danych użyte do tworzenia zawartości pakietu."
+
+#. Tag: made-of::audio, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with::audio, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Audio"
+msgstr "Audio"
+
+#. Tag: made-of::dictionary, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dictionary"
+msgstr "Słownik"
+
+#. Tag: made-of::font, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: x11::font, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
+
+#. Tag: made-of::html, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::html, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "HTML, Hypertext Markup Language"
+msgstr "HTML - Hypertext Markup Language"
+
+#. Tag: made-of::icons, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Icons"
+msgstr "Ikony"
+
+#. Tag: made-of::info, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::info, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Documentation in Info Format"
+msgstr "Dokumentacja w formacie Info"
+
+#. Tag: made-of::man, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Manuals in Nroff Format"
+msgstr "Podręczniki w formacie Nroff"
+
+#. Tag: made-of::pdf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::pdf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "Dokumenty PDF"
+
+#. Tag: made-of::postscript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::postscript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PostScript"
+msgstr "PostScript"
+
+#. Tag: made-of::sgml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::sgml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SGML, Standard Generalized Markup Language"
+msgstr "SGML - Standard Generalized Markup Language"
+
+#. Tag: made-of::svg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::svg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SVG, Scalable Vector Graphics"
+msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"
+
+#. Tag: made-of::tex, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TeX, LaTeX and DVI"
+msgstr "TeX, LaTeX i DVI"
+
+#. Tag: made-of::vrml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VRML, Virtual Reality Markup Language"
+msgstr "VRML - Virtual Reality Markup Language"
+
+#. Tag: made-of::xml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with-format::xml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+#. Facet: interface, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "What kind of user interface the package provides"
+msgstr "Opisuje jakie interfejsy użytkownika są udostępniane przez pakiet."
+
+#. Tag: interface::3d, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Three-Dimensional"
+msgstr "Trójwymiarowy"
+
+#. Tag: interface::commandline, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Command Line"
+msgstr "Wiersz poleceń"
+
+#. Tag: interface::daemon, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Daemon"
+msgstr "Demon"
+
+#. Tag: interface::daemon, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Runs in background, only a control interface is provided, usually on commandline."
+msgstr "Działa w tle, dostarczony jest tylko interfejs kontrolny (zazwyczaj wiersz poleceń)."
+
+#. Tag: interface::framebuffer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Framebuffer"
+msgstr "Bufor ramki"
+
+#. Tag: interface::shell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Command Shell"
+msgstr "Powłoka"
+
+#. Tag: interface::svga, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Console SVGA"
+msgstr "Konsolowe SVGA"
+
+#. Tag: interface::text-mode, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text-based Interactive"
+msgstr "Interaktywny interfejs tekstowy"
+
+#. Tag: interface::web, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Facet: web, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "World Wide Web"
+msgstr "Sieć WWW"
+
+#. Tag: interface::x11, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Facet: x11, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X Window System"
+msgstr "X Window System"
+
+#. Facet: implemented-in, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Implemented in"
+msgstr "Zaimplementowane w"
+
+#. Facet: implemented-in, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "What language the software is implemented in"
+msgstr "Opisuje język w jakim zostało zaimplementowane oprogramowanie."
+
+#. Tag: implemented-in::ada, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ada"
+msgstr "Ada"
+
+#. Tag: implemented-in::c, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#. Tag: implemented-in::c++, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C++"
+msgstr "C++"
+
+#. Tag: implemented-in::c-sharp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "C#"
+msgstr "C#"
+
+#. Tag: implemented-in::fortran, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Fortran"
+msgstr "Fortran"
+
+#. Tag: implemented-in::haskell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Haskell"
+msgstr "Haskell"
+
+#. Tag: implemented-in::java, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Java"
+msgstr "Java"
+
+#. Tag: implemented-in::ecmascript, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ecmascript/Javascript"
+msgstr "Ecmascript/Javascript"
+
+#. Tag: implemented-in::lisp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lisp"
+msgstr "Lisp"
+
+#. Tag: implemented-in::lua, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lua"
+msgstr "Lua"
+
+#. Tag: implemented-in::ml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ML"
+msgstr "ML"
+
+#. Tag: implemented-in::objc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Objective C"
+msgstr "Obiektowy C"
+
+#. Tag: implemented-in::ocaml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OCaml"
+msgstr "OCaml"
+
+#. Tag: implemented-in::perl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Perl"
+msgstr "Perl"
+
+#. Tag: implemented-in::php, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PHP"
+msgstr "PHP"
+
+#. Tag: implemented-in::pike, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Pike"
+msgstr "Pike"
+
+#. Tag: implemented-in::python, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#. Tag: implemented-in::r, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU R"
+msgstr "GNU R"
+
+#. Tag: implemented-in::ruby, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ruby"
+msgstr "Ruby"
+
+#. Tag: implemented-in::scheme, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scheme"
+msgstr "Scheme"
+
+#. Tag: implemented-in::shell, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "sh, bash, ksh, tcsh and other shells"
+msgstr "Powłoki sh, bash, ksh, tcsh i inne"
+
+#. Tag: implemented-in::tcl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tcl, Tool Command Language"
+msgstr "Tcl - Tool Command Language"
+
+#. Facet: junior, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Junior Applications"
+msgstr "Programy dla dzieci"
+
+#. Facet: junior, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Applications recommended for younger users"
+msgstr "Aplikacje rekomendowane dla młodszych użytkowników."
+
+#. Tag: junior::arcade, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Arcade Games"
+msgstr "Gry zręcznościowe"
+
+#. Tag: junior::games-gl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "3D Games"
+msgstr "Gry 3D"
+
+#. Tag: junior::meta, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Metapackages"
+msgstr "Metapakiety"
+
+#. Facet: mail, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Electronic Mail"
+msgstr "Poczta elektroniczna"
+
+#. Facet: mail, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to eletronic mail transmission "
+msgstr "Opisuje związek pakietu z przesyłaniem poczty elektronicznej."
+
+#. Tag: mail::filters, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Filters"
+msgstr "Filtry"
+
+#. Tag: mail::imap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IMAP Protocol"
+msgstr "Protokół IMAP"
+
+#. Tag: mail::list, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr "Listy wysyłkowe"
+
+#. Tag: mail::notification, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Notification"
+msgstr "Powiadomienia"
+
+#. Tag: mail::notification, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software that notifies users about status of mailbox."
+msgstr "Oprogramowanie które powiadamia użytkowników o statusie skrzynki pocztowej."
+
+#. Tag: mail::pop, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "POP3 Protocol"
+msgstr "Protokół POP3"
+
+#. Tag: mail::smtp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMTP Protocol"
+msgstr "Protokół SMTP"
+
+#. Tag: mail::delivery-agent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mail Delivery Agent"
+msgstr "Program dostarczający pocztę (MDA)"
+
+#. Tag: mail::delivery-agent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software that delivers mail to users' mailboxes."
+msgstr "Oprogramowanie dostarczające pocztę elektroniczną do skrzynek użytkowników."
+
+#. Tag: mail::transport-agent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mail Transport Agent"
+msgstr "Serwer poczty elektronicznej (MTA)"
+
+#. Tag: mail::transport-agent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software that routes and transmits mail accross the system and the network."
+msgstr "Oprogramowanie przekazujące i wysyłające pocztę przez system i sieć."
+
+#. Tag: mail::user-agent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mail User Agent"
+msgstr "Klient poczty elektronicznej (MUA)"
+
+#. Tag: mail::user-agent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software that allows users to access e-mail."
+msgstr "Oprogramowanie pozwalające użytkownikom na dostęp do poczty elektronicznej."
+
+#. Facet: office, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Office and business"
+msgstr "Biuro i biznes"
+
+#. Facet: office, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Applications related to office and business activities"
+msgstr "Programy związane z biurem i biznesem."
+
+#. Tag: office::finance, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Finance"
+msgstr "Finanse"
+
+#. Tag: office::groupware, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Groupware"
+msgstr "Oprogramowanie do pracy grupowej"
+
+#. Tag: office::presentation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Presentation"
+msgstr "Prezentacja"
+
+#. Tag: office::project-management, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Project Management"
+msgstr "Zarządzanie projektem"
+
+#. Tag: office::spreadsheet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: works-with::spreadsheet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Spreadsheet"
+msgstr "Arkusz kalkulacyjny"
+
+#. Facet: works-with, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Works with"
+msgstr "Działa z"
+
+#. Facet: works-with, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "What kind of data (or even processes, or people) the package can work with"
+msgstr "Opisuje rodzaj danych (albo nawet procesów lub ludzi), z którymi może pracować pakiet."
+
+#. Tag: works-with::3dmodel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "3D Model"
+msgstr "Modele 3D"
+
+#. Tag: works-with::archive, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Archive"
+msgstr "Archiwum"
+
+#. Tag: works-with::biological-sequence, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Biological Sequence"
+msgstr "Sekwencje biologiczne"
+
+#. Tag: works-with::bugs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bugs or Issues"
+msgstr "Błędy lub problemy"
+
+#. Tag: works-with::db, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Databases"
+msgstr "Bazy danych"
+
+#. Tag: works-with::dictionary, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dictionaries"
+msgstr "Słowniki"
+
+#. Tag: works-with::dtp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Desktop Publishing (DTP)"
+msgstr "Przygotowanie do druku (DTP)"
+
+#. Tag: works-with::fax, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Faxes"
+msgstr "Faksy"
+
+#. Tag: works-with::file, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Files"
+msgstr "Pliki"
+
+#. Tag: works-with::font, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Fonts"
+msgstr "Fonty"
+
+#. Tag: works-with::graphs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Trees and Graphs"
+msgstr "Drzewa i grafy"
+
+#. Tag: works-with::im, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Instant Messages"
+msgstr "Komunikatory"
+
+#. Tag: works-with::im, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The package can connect to some IM network (or networks)."
+msgstr "Pakiet pozwala połączyć się z protokołem (lub protokołami) komunikatorów internetowych."
+
+#. Tag: works-with::logfile, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "System Logs"
+msgstr "Logi systemowe"
+
+#. Tag: works-with::mail, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Email"
+msgstr "Poczta elektroniczna"
+
+#. Tag: works-with::music-notation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Music Notation"
+msgstr "Notacja muzyczna"
+
+#. Tag: works-with::network-traffic, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network Traffic"
+msgstr "Ruch sieciowy"
+
+#. Tag: works-with::network-traffic, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Routers, shapers, sniffers, firewalls and other tools that work with a stream of network packets."
+msgstr "Rutery, programy typu shaper, sniffery, zapory sieciowe i inne narzędzia działające ze strumieniami pakietów sieciowych."
+
+#. Tag: works-with::people, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "People"
+msgstr "Ludzie"
+
+#. Tag: works-with::pim, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Personal Information"
+msgstr "Informacje personalne"
+
+#. Tag: works-with::image, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Image"
+msgstr "Obraz"
+
+#. Tag: works-with::image:raster, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Raster Image"
+msgstr "Obraz rastrowy"
+
+#. Tag: works-with::image:raster, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Images made of dots, such as photos and scans"
+msgstr "Obrazy składające się z punktów, takie jak zdjęcia i skany."
+
+#. Tag: works-with::image:vector, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Vector Image"
+msgstr "Obrazy wektorowe"
+
+#. Tag: works-with::image:vector, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Images made of lines, such as graphs or most clipart"
+msgstr "Obrazy składające się z linii, takie jak grafy i większość klipartów."
+
+#. Tag: works-with::software:package, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packaged Software"
+msgstr "Spakietowane oprogramowanie"
+
+#. Tag: works-with::software:running, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Running Programs"
+msgstr "Działające programy"
+
+#. Tag: works-with::software:source, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: role::source, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Source Code"
+msgstr "Kod źródłowy"
+
+#. Tag: works-with::text, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
+#. Tag: works-with::unicode, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Unicode"
+msgstr "Unikod"
+
+#. Tag: works-with::unicode, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Please do not tag programs with simple unicode support, doing so would make this tag useless. Ultimately all applications should have unicode support."
+msgstr "Proszę nie oznaczać programów, które po prostu obsługują Unikod, bo czyni to ten znacznik bezużytecznym. Docelowo, wszystkie aplikacje powinny obsługiwać Unikod."
+
+#. Tag: works-with::vcs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Version control system"
+msgstr "System kontroli wersji"
+
+#. Tag: works-with::video, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Video and Animation"
+msgstr "Wideo i animacja"
+
+#. Facet: works-with-format, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Supports Format"
+msgstr "Obsługa formatu"
+
+#. Facet: works-with-format, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Which data formats are supported by the package"
+msgstr "Opisuje formaty danych obsługiwane przez pakiet."
+
+#. Tag: works-with-format::bib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BibTeX"
+msgstr "BibTeX"
+
+#. Tag: works-with-format::bib, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BibTeX list of references"
+msgstr "Narzędzie bibliograficzne BibTeX."
+
+#. Tag: works-with-format::djvu, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DjVu"
+msgstr "DjVu"
+
+#. Tag: works-with-format::djvu, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File format to store scanned documents.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Djvu"
+msgstr "Format pliku do przechowywania zeskanowanych dokumentów.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Djvu"
+
+#. Tag: works-with-format::docbook, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DocBook"
+msgstr "DocBook"
+
+#. Tag: works-with-format::dvi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TeX DVI"
+msgstr "DVI (plik TeX-a)"
+
+#. Tag: works-with-format::dvi, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DeVice Independent page description file, usually generated by TeX or LaTeX."
+msgstr "Plik opisujący układ dokumentu niezależny od urządzenia (ang. DeVice Independent), tworzony z reguły za pomocą TeX-a lub LaTeX-a."
+
+#. Tag: works-with-format::gif, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GIF, Graphics Interchange Format"
+msgstr "GIF - Graphics Interchange Format"
+
+#. Tag: works-with-format::xml:gpx, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GPX, GPS eXchange Format"
+msgstr "GPX, format wymiany GPS"
+
+#. Tag: works-with-format::iso9660, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ISO 9660 CD Filesystem"
+msgstr "System plików CD ISO 9660"
+
+#. Tag: works-with-format::jpg, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "JPEG, Joint Photographic Experts Group"
+msgstr "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
+
+#. Tag: works-with-format::json, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "JSON"
+msgstr "JSON"
+
+#. Tag: works-with-format::json, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "JavaScript Object Notation"
+msgstr "JavaScript Object Notation."
+
+#. Tag: works-with-format::ldif, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "LDIF"
+msgstr "LDIF"
+
+#. Tag: works-with-format::ldif, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lightweight Directory Interchange Format"
+msgstr "Lightweight Directory Interchange Format."
+
+#. Tag: works-with-format::man, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Manpages"
+msgstr "Strony podręcznika systemowego"
+
+#. Tag: works-with-format::mp3, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MP3 Audio"
+msgstr "Dźwięk MP3"
+
+#. Tag: works-with-format::mpc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Musepack Audio"
+msgstr "Dźwięk Musepack"
+
+#. Tag: works-with-format::odf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ODF, Open Document Format"
+msgstr "ODF - Open Document Format"
+
+#. Tag: works-with-format::oggtheora, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ogg Theora Video"
+msgstr "Kodek obrazu Ogg Theora"
+
+#. Tag: works-with-format::oggvorbis, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ogg Vorbis Audio"
+msgstr "Kodek dźwięku Ogg Vorbis"
+
+#. Tag: works-with-format::plaintext, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Plain Text"
+msgstr "Czysty tekst"
+
+#. Tag: works-with-format::png, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PNG, Portable Network Graphics"
+msgstr "PNG - Portable Network Graphics"
+
+#. Tag: works-with-format::swf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SWF, ShockWave Flash"
+msgstr "SWF - ShockWave Flash"
+
+#. Tag: works-with-format::tar, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tar Archives"
+msgstr "Archiwa Tar"
+
+#. Tag: works-with-format::tex, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TeX and LaTeX"
+msgstr "TeX i LaTeX"
+
+#. Tag: works-with-format::tiff, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TIFF, Tagged Image File Format"
+msgstr "TIFF - Tagged Image File Format"
+
+#. Tag: works-with-format::vrml, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VRML 3D Model"
+msgstr "Trójwymiarowy model VRML"
+
+#. Tag: works-with-format::vrml, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Virtual Reality Markup Language"
+msgstr "Virtual Reality Markup Language."
+
+#. Tag: works-with-format::wav, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MS RIFF Audio"
+msgstr "MS RIFF Audio"
+
+#. Tag: works-with-format::wav, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Wave uncompressed audio format"
+msgstr "Nieskompresowany format audio wave."
+
+#. Tag: works-with-format::xml:rss, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RSS Rich Site Summary"
+msgstr "RSS Rich Site Summary"
+
+#. Tag: works-with-format::xml:rss, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XML dialect used to describe resources and websites."
+msgstr "Odmiana XML opisująca zasoby i strony internetowe."
+
+#. Tag: works-with-format::xml:xslt, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XSL Transformations (XSLT)"
+msgstr "XSL Transformations (XSLT)"
+
+#. Tag: works-with-format::zip, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Zip Archives"
+msgstr "Archiwa Zip"
+
+#. Facet: scope, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scope"
+msgstr "Zakres"
+
+#. Facet: scope, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Characterization by scale of coverage "
+msgstr "Charakterystyka według skali pokrycia"
+
+#. Tag: scope::utility, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Utility"
+msgstr "Narzędzie"
+
+#. Tag: scope::utility, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "A narrow-scoped program for particular use case or few use cases. It only does something 10-20% of users in the field will need. Often has functionality missing from related applications."
+msgstr "Programy o wąskim zastosowaniu do użytku w jednym lub kilku określonych przypadkach. Jedynie około 10-20% użytkowników z danej dziedziny będzie ich potrzebować . Często zawiera funkcje, których brakuje w pokrewnych aplikacjach."
+
+#. Tag: scope::application, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: web::application, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: x11::application, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application"
+msgstr "Aplikacja"
+
+#. Tag: scope::application, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Broad-scoped program for general use. It probably has functionality for 80-90% of use cases. The pieces that remain are usually to be found as utilities."
+msgstr "Program o szerokim zastosowaniu do ogólnego użytku. Prawdopodobnie mają funkcjonalność wystarczającą w 80-90% przypadków. Brakujące funkcje można z reguły znaleźć w narzędziach."
+
+#. Tag: scope::suite, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Suite"
+msgstr "Zestaw"
+
+#. Tag: scope::suite, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Comprehensive suite of applications and utilities on the scale of desktop environment or base operating system."
+msgstr "Pełny zestaw aplikacji i narzędzi w skali środowiska graficznego lub systemu operacyjnego."
+
+#. Facet: role, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Role"
+msgstr "Rola"
+
+#. Facet: role, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Role performed by the package"
+msgstr "Opisuje rolę pakietu."
+
+#. Tag: role::app-data, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application Data"
+msgstr "Dane aplikacji"
+
+#. Tag: role::data, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Standalone Data"
+msgstr "Samodzielne dane"
+
+#. Tag: role::debug-symbols, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Debugging symbols"
+msgstr "Symbole debugowania"
+
+#. Tag: role::debug-symbols, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Debugging symbols."
+msgstr "Symbole debugowania."
+
+#. Tag: role::devel-lib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Development Library"
+msgstr "Biblioteka deweloperska"
+
+#. Tag: role::devel-lib, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Library and header files used in software development or building."
+msgstr "Biblioteka i pliki nagłówkowe używane w rozwijaniu lub budowaniu oprogramowania."
+
+#. Tag: role::dummy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dummy Package"
+msgstr "Pakiet atrapa"
+
+#. Tag: role::dummy, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packages used for upgrades and transitions."
+msgstr "Pakiet przejściowy, używany do aktualizacji."
+
+#. Tag: role::kernel, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kernel and Modules"
+msgstr "Jądro i moduły"
+
+#. Tag: role::kernel, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packages that contain only operating system kernels and kernel modules."
+msgstr "Pakiet zawierający wyłącznie jądra systemu operacyjnego i jego moduły."
+
+#. Tag: role::metapackage, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Metapackage"
+msgstr "Metapakiet"
+
+#. Tag: role::metapackage, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packages that install suites of other packages."
+msgstr "Pakiet instalujący zestaw innych pakietów."
+
+#. Tag: role::plugin, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Plugin"
+msgstr "Wtyczka"
+
+#. Tag: role::plugin, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Add-on, pluggable program fragments enhancing functionality of some program or system."
+msgstr "Dodatek, dołączalny fragment programu rozszerzający funkcjonalność programu lub systemu."
+
+#. Tag: role::program, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#. Tag: role::program, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Executable computer program."
+msgstr "Wykonywalny program komputerowy."
+
+#. Tag: role::shared-lib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Shared Library"
+msgstr "Biblioteka współdzielona"
+
+#. Tag: role::shared-lib, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Shared libraries used by one or more programs."
+msgstr "Biblioteka współdzielona, używana przez jeden lub więcej programów."
+
+#. Tag: role::source, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Human-readable code of a program, library or a part thereof."
+msgstr "Dający się odczytać przez człowieka kod programu, biblioteki lub jego część."
+
+#. Facet: security, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Security"
+msgstr "Bezpieczeństwo"
+
+#. Facet: security, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to system security"
+msgstr "Opisuje związek pakietu z bezpieczeństwem systemu."
+
+#. Tag: security::antivirus, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Anti-Virus"
+msgstr "Antywirus"
+
+#. Tag: security::authentication, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie"
+
+#. Tag: security::cryptography, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Cryptography"
+msgstr "Kryptografia"
+
+#. Tag: security::cryptography, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Cryptographic and privacy-oriented tools."
+msgstr "Narzędzia związane z prywatnością i kryptografią."
+
+#. Tag: security::firewall, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::firewall, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Firewall"
+msgstr "Zapora sieciowa"
+
+#. Tag: security::forensics, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Forensics"
+msgstr "Narzędzia śledcze"
+
+#. Tag: security::forensics, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Post-mortem analysis of intrusions."
+msgstr "Analiza już dokonanych włamań."
+
+#. Tag: security::ids, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Intrusion Detection"
+msgstr "Wykrywanie intruzów"
+
+#. Tag: security::integrity, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File Integrity"
+msgstr "Integralność plików"
+
+#. Tag: security::integrity, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tools to monitor system for changes in filesystem and report changes or tools providing other means to check system integrity."
+msgstr "Narzędzia do monitorowania systemu pod kątem zmian w systemie plików i raportowania zmian lub narzędzia dostarczające inne środki do sprawdzania integralności systemu."
+
+#. Tag: security::log-analyzer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Log Analyzer"
+msgstr "Analizator logów"
+
+#. Tag: security::privacy, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Privacy"
+msgstr "Prywatność"
+
+#. Facet: sound, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Sound and Music"
+msgstr "Dźwięk i muzyka"
+
+#. Facet: sound, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to the field of sound and music"
+msgstr "Opisuje związek pakietu z dźwiękiem i muzyką"
+
+#. Tag: sound::compression, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compression"
+msgstr "Kompresja"
+
+#. Tag: sound::midi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MIDI Software"
+msgstr "Oprogramowanie MIDI"
+
+#. Tag: sound::mixer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mixing"
+msgstr "Miksowanie"
+
+#. Tag: sound::player, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Playback"
+msgstr "Odtwarzanie"
+
+#. Tag: sound::recorder, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Recording"
+msgstr "Nagrywanie"
+
+#. Tag: sound::sequencer, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MIDI Sequencing"
+msgstr "Sekwencjonowanie MIDI"
+
+#. Facet: special, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Service tags"
+msgstr "Znaczniki serwisowe"
+
+#. Facet: special, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Group of special tags"
+msgstr "Grupa specjalnych znaczników."
+
+#. Tag: special::auto-inst-parts, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Secondary packages users won't install directly"
+msgstr "Drugorzędne pakiety, których użytkownicy nie zechcą instalować bezpośrednio."
+
+#. Tag: special::ipv6-nosupport, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "NO IPv6 support"
+msgstr "BEZ obsługi IPv6"
+
+#. Tag: special::ipv6-nosupport, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Use this for packages that cannot yet or will never support IPv6."
+msgstr "Znacznik do pakietów które jeszcze nie obsługują, lub nigdy nie będą obsługiwać IPv6."
+
+#. Tag: special::obsolete, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Obsolete Packages"
+msgstr "Pakiety przestarzałe"
+
+#. Tag: special::obsolete, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packages that are not used any longer, also packages only left for upgrade purposes (merged / split packages)"
+msgstr "Pakiety które nie są już używane, także pakiety które zostały pozostawione tylko do celów aktualizacji (pakiety połączone lub podzielone)."
+
+#. Tag: special::invalid-tag, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Invalid tag"
+msgstr "Nieprawidłowy znacznik"
+
+#. Tag: special::invalid-tag, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "This tag means that the tag database contains a tag which is not present in the tag vocabulary.  The presence of this tag indicates a software bug: this should never show up."
+msgstr "Ten znacznik wskazuje, że baza danych znaczników zawiera taki, który nie jest obecny w ich zasobie. Obecność tego znacznika oznacza że jest to błąd oprogramowania, który nigdy nie powinien się pojawić."
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "!Not yet tagged packages!"
+msgstr "!Jeszcze nieotagowane pakiety!"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::a, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with a"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę a"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::b, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with b"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę b"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::c, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with c"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę c"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::d, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with d"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę d"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::e, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with e"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę e"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::f, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with f"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę f"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::g, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with g"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę g"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::h, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with h"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę h"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::i, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with i"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę i"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::j, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with j"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę j"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::k, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with k"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę k"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::l, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with l"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę l"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::m, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with m"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę m"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::n, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with n"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę n"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::o, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with o"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę o"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::p, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with p"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę p"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::q, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with q"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę q"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::r, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with r"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę r"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::s, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with s"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę s"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::t, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with t"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę t"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::u, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with u"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę u"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::v, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with v"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę v"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::w, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with w"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę w"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::x, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with x"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę x"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::y, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with y"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę y"
+
+#. Tag: special::not-yet-tagged::z, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Not yet tagged packages with z"
+msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę z"
+
+#. Facet: suite, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application Suite"
+msgstr "Zestaw oprogramowania"
+
+#. Facet: suite, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Groups together related packages"
+msgstr "Grupuje powiązane pakiety."
+
+#. Tag: suite::apache, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Apache"
+msgstr "Apache"
+
+#. Tag: suite::bsd, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BSD"
+msgstr "BSD"
+
+#. Tag: suite::bsd, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Berkeley Software Distribution, sometimes called Berkeley Unix or BSD Unix, and its family of descendants: FreeBSD, NetBSD or OpenBSD.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution"
+msgstr "Berkeley Software Distribution, czasami zwana Berkeley Unix lub BSD Unix oraz rodzina jej pochodnych: FreeBSD, NetBSD lub OpenBSD.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution"
+
+#. Tag: suite::debian, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Packages specific to Debian - look into \"Software Development::Debian\" for  Debian Development."
+msgstr "Pakiety specyficzne dla Debiana - aspekt \"Rozwój oprogramowania::Debian\" grupuje pakiety związane z rozwijaniem Debiana."
+
+#. Tag: suite::eclipse, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Eclipse"
+msgstr "Eclipse"
+
+#. Tag: suite::eclipse, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Eclipse tool platform and plugins."
+msgstr "Platforma narzędzi Eclipse oraz wtyczki."
+
+#. Tag: suite::emacs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Emacs"
+msgstr "Emacs"
+
+#. Tag: suite::gforge, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GForge"
+msgstr "GForge"
+
+#. Tag: suite::gforge, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "A collaborative development platform."
+msgstr "Grupowa platforma rozwojowa."
+
+#. Tag: suite::gimp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The GIMP"
+msgstr "GIMP"
+
+#. Tag: suite::gkrellm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GKrellM Monitors"
+msgstr "Program monitorujący GKrellM"
+
+#. Tag: suite::gnome, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNOME"
+msgstr "GNOME"
+
+#. Tag: suite::gnu, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNU"
+msgstr "GNU"
+
+#. Tag: suite::gnu, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Gnu's Not Unix. The package is part of the official GNU project"
+msgstr "Gnu's Not Unix. Pakiet jest częścią oficjalnego projektu GNU."
+
+#. Tag: suite::gnustep, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: uitoolkit::gnustep, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+#. Tag: suite::gnustep, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GNUstep Desktop and WindowMaker"
+msgstr "Pulpit GNUstep i WindowMaker."
+
+#. Tag: suite::gpe, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GPE"
+msgstr "GPE"
+
+#. Tag: suite::gpe, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GPE Palmtop Environment"
+msgstr "Środowisko palmtopowe GPE."
+
+#. Tag: suite::kde, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "KDE"
+msgstr "KDE"
+
+#. Tag: suite::mozilla, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mozilla"
+msgstr "Mozilla"
+
+#. Tag: suite::mozilla, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Mozilla Browser and extensions"
+msgstr "Przeglądarka Mozilla wraz z rozszerzeniami."
+
+#. Tag: suite::netscape, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Netscape Navigator"
+msgstr "Netscape Navigator"
+
+#. Tag: suite::netscape, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The pre-6.0 versions of netscape browser"
+msgstr "Wersje przeglądarki Netscape przed 6.0."
+
+#. Tag: suite::openoffice, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OpenOffice.org"
+msgstr "OpenOffice.org"
+
+#. Tag: suite::opie, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Open Palmtop (OPIE)"
+msgstr "Open Palmtop (OPIE)"
+
+#. Tag: suite::roxen, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Roxen"
+msgstr "Roxen"
+
+#. Tag: suite::samba, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Samba"
+msgstr "Samba"
+
+#. Tag: suite::webmin, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Webmin"
+msgstr "Webmin"
+
+#. Tag: suite::xfce, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XFce"
+msgstr "Xfce"
+
+#. Tag: suite::xfce, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lightweight desktop environment for X11."
+msgstr "Lekkie środowisko graficzne do X11."
+
+#. Tag: suite::xmms, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XMMS"
+msgstr "XMMS"
+
+#. Tag: suite::xmms2, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XMMS 2"
+msgstr "XMMS 2"
+
+#. Tag: suite::zope, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Zope"
+msgstr "Zope"
+
+#. Tag: suite::zope, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Zope (web) publishing platform."
+msgstr "Platforma publikowania Zope (sieciowa)."
+
+#. Facet: protocol, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network Protocol"
+msgstr "Protokół sieciowy"
+
+#. Facet: protocol, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Which network protocols the package can understand"
+msgstr "Opisuje protokoły obsługiwane przez pakiet."
+
+#. Tag: protocol::atm, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "ATM"
+msgstr "ATM"
+
+#. Tag: protocol::atm, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Asynchronous Transfer Mode, a high speed protocol for communication between computers in a network.\nWhile ATM is used to implement *DSL networks, it has never gained widespread use as a technology for building local area networks (LANs), for which it was originally intended.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode"
+msgstr "Asynchronous Transfer Mode - protokół szerokopasmowy do sieciowej komunikacji między komputerami.\nChoć ATM jest używany do implementowania sieci *DSL, to nigdy nie zyskał większej popularności jako technologia do budowania sieci lokalnych (LAN), do której został pierwotnie zaprojektowany.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode"
+
+#. Tag: protocol::bittorrent, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BitTorrent"
+msgstr "BitTorrent"
+
+#. Tag: protocol::bittorrent, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "BitTorrent is a protocol for peer-to-peer based file distribution over network.\nAlthough the actual data transport happens between BitTorrent clients, one central node, the so-called trackers, is needed to keep a list of all clients that download or provide the same file.\nLink: http://www.bittorrent.com/ Link: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent"
+msgstr "BitTorrent jest protokołem typu peer-to-peer do dystrybuowania plików poprzez sieć.\nChoć sam przesył danych odbywa się pomiędzy klientami BitTorrent, wymagany jest jeden centralnych węzeł, zwany trackerem, który posiada listę wszystkich klientów pobierających i udostępniających ten sam plik.\nOdnośnik: http://www.bittorrent.com/ Odnośnik: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent"
+
+#. Tag: protocol::corba, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "CORBA"
+msgstr "CORBA"
+
+#. Tag: protocol::corba, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Common Object Request Broker Architecture, a standard for interoperability between programs written in different languages and running on different hardware platforms. CORBA includes a client-server network protocol for distributed computing.\nWith this network protocol, CORBA clients on different computers and written in different languages can exchange objects over a CORBA server such as orbit2 or omniORB.\nLink: http://www.corba.org/"
+msgstr "Common Object Request Broker Architecture - standard określający zdolność do współpracy pomiędzy programami napisanymi w odmiennych językach i uruchamianymi na różnych platformach sprzętowych. CORBA zawiera protokół sieciowy typu klient-serwer do przetwarzania rozproszonego.\nZa pomocą tego protokołu, klienty CORBA na różnych komputerach i napisane w różnych językach mogą wymieniać obiekty poprzez serwer CORBA taki jak orbit2 lub omniORB.\nOdnośnik: http://www.corba.org/"
+
+#. Tag: protocol::db:mysql, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MySQL"
+msgstr "MySQL"
+
+#. Tag: protocol::db:mysql, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Protocol for accessing MySQL database server."
+msgstr "Protokół do dostępu do serwera baz danych MySQL."
+
+#. Tag: protocol::db:psql, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr "PostgreSQL"
+
+#. Tag: protocol::db:psql, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Protocol for accessing PostgreSQL database server."
+msgstr "Protokół do dostępu do serwera baz danych PostreSQL."
+
+#. Tag: protocol::dcc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DCC"
+msgstr "DCC"
+
+#. Tag: protocol::dcc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Direct Client-to-Client (DCC) is an IRC-related sub-protocol enabling peers to interconnect using an IRC server for handshaking in order to exchange files or perform non-relayed chats.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Client-to-Client"
+msgstr "Direct Client-to-Client (DCC) jest podprotokołem związanych z siecią IRC, pozwalającym pośrednikom na wzajemne połączenie przy użyciu serwera IRC, wykorzystywanego do ustalenia odpowiednich parametrów połączenia (ang. handshaking), w celu wymiany plików lub bezpośrednich rozmów.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Direct_Client-to-Client"
+
+#. Tag: protocol::dhcp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DHCP"
+msgstr "DHCP"
+
+#. Tag: protocol::dhcp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dynamic Host Configuration Protocol, a client-server network protocol for automatic assignment of dynamic IP addresses to computers in a TCP/IP network, rather than giving each computer a static IP address.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt"
+msgstr "Dynamic Host Configuration Protocol - protokół sieciowy typu klient-serwer służący do automatycznego przydzielania dynamicznych adresów IP komputerom w sieci TCP/IP, co nie wymaga przydzielania komputerom stałych adresów IP. Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/DHCP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt"
+
+#. Tag: protocol::dns, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "DNS"
+msgstr "DNS"
+
+#. Tag: protocol::dns, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Domain Name System, a protocol to request information associated with domain names (like \"www.debian.org\"), most prominently the IP address. The protocol is used in communication with a DNS server (like BIND).\nFor the Internet, there are 13 root DNS servers around the world that keep the addresses of all registered domain names and provide this information to the DNS servers of Internet service providers.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System"
+msgstr "Domain Name System - protokół do pozyskiwania informacji związanych z nazwami domenowymi (np. \"www.debian.org\"), przede wszystkim adresu IP. Protokół jest używany do komunikacji z serwerem DNS (np. BIND).\nDla sieci Internet istnieje 13 głównych, rozproszonych po całym świecie, serwerów DNS, które przechowują adresy wszystkich zarejestrowanych domen i dostarczają  te informacje serwerom DNS dostawców Internetu.\n Odnośnik:http://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System"
+
+#. Tag: protocol::ethernet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ethernet"
+msgstr "Ethernet"
+
+#. Tag: protocol::ethernet, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ethernet is the most popular networking technology for creating local area networks (LANs).\nThe computers in an Ethernet network communicate over twisted-pair or fibre cables and are identified by their MAC address. Several different types of Ethernet exist, distinguishable by the maximum connection speed. The most widespread types today are 100MBit/s (100BASE-*) or 1GBit/s (1000BASE-*).\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet"
+msgstr "Ethernet jest najbardziej popularną technologią do tworzenia sieci lokalnych (LAN).\nKomputery w sieci Ethernet komunikują się poprzez skrętkę lub światłowód i są identyfikowane za pomocą ich adresów MAC. Istnieje kilka typów sieci Ethernet, rozróżnianych za pomocą maksymalnej prędkości połączenia. Obecnie, najbardziej rozpowszechnione typy to 100 MBit/s (100BASE-*) i 1 GBit/s (1000BASE-*).\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet"
+
+#. Tag: protocol::fidonet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FidoNet"
+msgstr "FidoNet"
+
+#. Tag: protocol::fidonet, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FidoNet is a mailbox system that enjoyed large popularity in the 1980s and 1990s.\nThe communication between the clients and FidoNet servers was usually carried out over the telephone network using modems and could be used for transferring messages (comparable to email) and files.\nLink: http://www.fidonet.org/ Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Fidonet"
+msgstr "FidoNet jest systemem skrzynek pocztowych, który osiągnął dużą popularność w latach 80. i 90.\nKomunikacja pomiędzy klientami a serwerami FidoNet zachodziła zazwyczaj za pomocą sieci telefonicznej, przy użyciu modemów i mogła być używana do przesyłania wiadomości (porównywalnych do poczty elektronicznej) i plików.\nOdnośnik:http://www.fidonet.org/ Odnośnik http://pl.wikipedia.org/wiki/Fidonet"
+
+#. Tag: protocol::finger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Finger"
+msgstr "Finger"
+
+#. Tag: protocol::finger, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Name/Finger protocol is a simple network protocol to provide extensive, public information about users of a computer, such as email address, telephone numbers, full names etc.\nDue to privacy concerns, the Finger protocol is not widely used any more, while it widespread distribution in the early 1990s.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Finger_protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1288.txt"
+msgstr "Protokół Name/Finger jest prostym protokołem sieciowym, udostępniającym wyczerpujące informacje publiczne o użytkownikach komputera, takie jak adres poczty elektronicznej, numery telefonów, imię i nazwisko itp.\nZ powodów problemów związanych z bezpieczeństwem, protokół Finger nie jest już powszechnie używany, a szczyt popularności osiągnął on na początku lat 90.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Finger_(protokół) Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1288.txt"
+
+#. Tag: protocol::ftp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FTP"
+msgstr "FTP"
+
+#. Tag: protocol::ftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "File Transfer Protocol, a protocol for exchanging and manipulation files over networks and extensively used on the Internet.\nThe communication between FTP servers and clients uses two channels, the control and the data channel. While FTP was originally used with authentication only, most FTP servers on the Internet provide anonymous, passwordless access. Since FTP does not support encryption, sensitive data transfer is carried out over SFTP today.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt"
+msgstr "File Transfer Protocol - sieciowy protokół wymiany plików, szeroko używany w Internecie.\nKomunikacja pomiędzy serwerami i klientami FTP używa dwóch kanałów, transmisyjnego i kontrolnego. Choć FTP  był początkowo używany wyłącznie z uwierzytelnianiem, obecnie większość serwerów FTP w Internecie udostępnia dostęp anonimowy, niewymagający hasła. Ponieważ FTP nie obsługuje szyfrowania, istotne dane są obecnie przesyłane poprzez SFTP.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt"
+
+#. Tag: protocol::gadu-gadu, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Gadu-Gadu"
+msgstr "Gadu-Gadu"
+
+#. Tag: protocol::gadu-gadu, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Gadu-Gadu protocol is a proprietary protocol that is used by a Polish instant messaging network of the same name.\nLink: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu"
+msgstr "Gadu-Gadu jest zamkniętym protokołem, używanym przez polski komunikator internetowy o tej samej nazwie.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu"
+
+#. Tag: protocol::http, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
+#. Tag: protocol::http, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "HyperText Transfer Protocol, one of the most important protocols for the World Wide Web.\nIt controls the data transfer between HTTP servers such as Apache and HTTP clients, which are web browsers in most cases. HTTP resources are requested via URLs (Universal Resource Locators). While HTTP normally only supports file transfer from server to client, the protocol supports sending information to HTTP servers, most prominently used in HTML forms.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Http Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt"
+msgstr ""
+"HyperText Transfer Protocol - jeden z najważniejszych protokołów sieci WWW.\nKontroluje przesył danych pomiędzy serwerami HTTP, takimi jak Apache i klientami HTTP, którymi najczęściej są przeglądarki internetowe. Zasoby HTTP są żądane za pomocą adresu URL (Universal Resource Locators). Choć HTTP jest zazwyczaj wykorzystywany jedynie do przesyłania plików z serwera do klienta, to protokół obsługuje również przesyłanie informacji do serwerów HTTP, co jest najczęściej wykorzystywane w formularzach HTML.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia."
+"org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt"
+
+#. Tag: protocol::ident, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ident"
+msgstr "Ident"
+
+#. Tag: protocol::ident, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Ident Internet protocol helps to identify or authenticate the user of a network connection.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Ident"
+msgstr "Protokół internetowy Ident pomaga zidentyfikować lub uwierzytelnić użytkownika korzystającego z połączenia sieciowego.\nOdnośnik: http://en.wikipedia.org/wiki/Ident"
+
+#. Tag: protocol::imap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IMAP"
+msgstr "IMAP"
+
+#. Tag: protocol::imap, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Internet Message Access Protocol, a protocol used for accessing email on a server from a email client such as KMail or Evolution.\nWhen using IMAP, emails stay on the server and can be categorized, edited, deleted etc. there, instead of having the user download all messages onto the local computer, as POP3 does.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol"
+msgstr "Internet Message Access Protocol - protokół używany do dostępu do poczty elektronicznej na serwerze, za pomocą klienta takiego jak KMail lub Evolution.\nJeśli używany jest IMAP, poczta pozostaje na serwerze i może być tam kategoryzowana, edytowana, usuwana itd., zamiast zmuszać użytkownika do pobrania wszystkich wiadomości na swój komputer, jak czyni to POP3.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol"
+
+#. Tag: protocol::ip, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IP"
+msgstr "IP"
+
+#. Tag: protocol::ip, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Internet Protocol (v4), a core protocol of the Internet protocol suite and the very basis of the Internet.\nEvery computer that is connected to the Internet has an IP address (a 4-byte number, typically represented in dotted notation like 192.25.206.10). Internet IP addresses are given out by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Normally, computers on the Internet are not accessed by their IP address, but by their domain name.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4 Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt"
+msgstr ""
+"Internet Protocol (wersja 4) - główny protokół spośród protokołów internetowych i podstawowy dla działalności Internetu.\nKażdy komputer podłączony do Internetu ma swój adres IP (4-bajtowy numer, zazwyczaj zapisywany w postaci liczb rozdzielonych kropkami np. 192.25.206.10). Adresy IP są przyznawane przez organizację Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dostępu do komputerów w Internecie nie uzyskuje się z reguły za pomocą adresu IP, lecz nazwy domenowej.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv4 Odnośnik: http://www.ietf."
+"org/rfc/rfc791.txt"
+
+#. Tag: protocol::ipv6, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IPv6"
+msgstr "IPv6"
+
+#. Tag: protocol::ipv6, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Internet Protocol (v6), the next-generation Internet protocol, which overcomes the restrictions of IP (v4), like shortage of IP addresses, and is supposed to form the new basis of the Internet in the future, replacing IP (v4).\nMany programs already support IPv6 along with IP (v4), although it is still seldomly used.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6 Link: http://www.ipv6.org/"
+msgstr "Internet Protocol (wersja 6), protokół internetowy następnej generacji, który eliminuje ograniczenia IP w wersji 4, takie jak niedobór adresów IP i w przyszłości ma być podstawą Internetu, zastępując swojego poprzednika.\nWiele programów obsługuje obecnie IPv6 razem z IP (v4), ale jest on wciąż rzadko stosowany.\nOdnośnik http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6 Odnośnik: http://www.ipv6.org/"
+
+#. Tag: protocol::irc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "IRC"
+msgstr "IRC"
+
+#. Tag: protocol::irc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Internet Relay Chat, a protocol for text chatting over network, extensively used on the Internet. It supports chat rooms, so-called channels, as well as private, one-to-one communication.\nIRC servers are organized in networks, so that a client can connect to a geographically near IRC server, that itself is connected to other IRC servers spread over the whole world.\nThe official Debian channel is #debian on the freenode network.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat"
+msgstr "Internet Relay Chat - protokół do komunikacji tekstowej przez sieć, szeroko rozpowszechniony w Internecie. Obsługuje pokoje rozmowy, zwane kanałami, jak również prywatną komunikację bezpośrednią.\nSerwery IRC są połączone w sieci, co umożliwia połączenie klienta do najbliższego geograficznie serwera IRC, który jest połączony z innymi serwerami rozproszonymi po całym świecie.\nOficjalnym kanałem Debiana jest #debian w sieci freenode.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat"
+
+#. Tag: protocol::jabber, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Jabber"
+msgstr "Jabber"
+
+#. Tag: protocol::jabber, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Jabber protocol is an instant messaging protocol on the basis of the XMPP protocol. Additionally to private one-to-one communication, it also supports chat rooms, and it is used in the Jabber IM network as well as for the IM capabilities for the new GoogleTalk network.\nIn contrast to other IM networks like MSN, ICQ or AIM, the Jabber servers are free software and can be used to create a private chat platform or have an own server to connect to the Jabber network.\nLink: http://www.jabber.org Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Jabber"
+msgstr ""
+"Protokół Jabber jest protokołem komunikatorów internetowych, służącym za podstawę protokołu XMPP. Oprócz bezpośredniej komunikacji prywatnej, obsługuje również pokoje rozmów i jest używany przez sieć Jabber, jak również dostarcza funkcji komunikatora internetowego nowej sieci GoogleTalk.\nW przeciwieństwie do innych sieci takich jak MSN, ICQ lub AIM, serwery Jabbera są wolnym oprogramowaniem i mogą być użyte do tworzenia prywatnej platformy komunikacji lub posiadania własnego serwera podłączonego do sieci Jabber.\nOdnośnik: http://www.jabber.org "
+"Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jabber"
+
+#. Tag: protocol::kerberos, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kerberos"
+msgstr "Kerberos"
+
+#. Tag: protocol::kerberos, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kerberos is an authentication protocol for computer networks for secure authentication over an otherwise insecure network, using symmetric cryptography and a third party service provider, that is trusted both by client and server.\nThe authentication mechanism provided by Kerberos is mutual, so that not only a server can be sure of a client's identity, but also a client can be sure a connection to a server is not intercepted.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Kerberos_%28protocol%29 Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc4120.txt"
+msgstr ""
+"Kerberos jest protokołem uwierzytelniania do sieci komputerowych, umożliwiającym bezpieczne uwierzytelnienie poprzez niezabezpieczoną w inny sposób sieć, używając kryptografii symetrycznej i zewnętrznego dostawcy usługi, który jest zaufany zarówno przez klienta jak i serwer.\nMechanizm uwierzytelnienia dostarczany przez Kerberos jest dwukierunkowy, tak więc nie tylko serwer może być pewny tożsamości klienta, ale także klient może być pewien, że połączenie z serwerem nie jest podsłuchiwane. Odnośnik: http://pl.wikipedia."
+"org/wiki/Kerberos_%28informatyka%29 Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc4120.txt"
+
+#. Tag: protocol::ldap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "LDAP"
+msgstr "LDAP"
+
+#. Tag: protocol::ldap, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lightweight Directory Access Protocol"
+msgstr "Lightweight Directory Access Protocol"
+
+#. Tag: protocol::lpr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "LPR"
+msgstr "LPR"
+
+#. Tag: protocol::lpr, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Line Printer Daemon protocol, a protocol used for accessing or providing network print services in a Unix network, but also used for local setups.\nCUPS, the Common Unix Printing System, was developed to replace the old LPD/LPR system, while maintaining backwards compatibility.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Line_Printer_Daemon_protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt"
+msgstr "Protokół Line Printer Daemon - protokół używany do dostępu lub udostępniania usługi druku sieciowego w sieci Unix, lecz także w lokalnych konfiguracjach.\nCUPS - Common Unix Printing System był rozwijany aby zastąpić stary system LPD/LPR, zachowując jednocześnie kompatybilność wsteczną.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Line_Printer_Daemon Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt"
+
+#. Tag: protocol::msn-messenger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "MSN Messenger"
+msgstr "MSN Messenger"
+
+#. Tag: protocol::msn-messenger, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The MSN messenger protocol is the protocol that is used by Microsoft's own instant messaging network.\nThe protocol is a proprietary protocol. Although Microsoft once send a draft of the protocol specification to the IETF, it has since dated out and clients that connect to the MSN Messenger network have to rely on reverse-engineered information.\nLink: http://www.hypothetic.org/docs/msn/"
+msgstr "Protokół MSN Messenger jest wykorzystywany przez Microsoftową sieć komunikatorów internetowych.\nProtokół jest zamknięty. Choć Microsoft wysłał szkic specyfikacji protokołu do IETF, zdezaktualizował się on od tego czasu i klienty łączące się z siecią MSN Messenger muszą polegać na informacjach pozyskanych za pomocą inżynierii wstecznej.\nOdnośnik: http://www.hypothetic.org/docs/msn/"
+
+#. Tag: protocol::nfs, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "NFS"
+msgstr "NFS"
+
+#. Tag: protocol::nfs, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network File System, a protocol originally developed by Sun Microsystems in 1984 and defined in RFCs 1094, 1813, and 3530 (obsoletes 3010) as a distributed file system, allows a user on a client computer to access files over a network as easily as if attached to its local disks.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System"
+msgstr "Network File System - protokół rozwijany początkowo przez Sun Microsystems w 1984 i zdefiniowany przez RFC 1094, 1813 i 3530 (zastępujące 3010) jako rozproszony system plików, pozwalający użytkownikowi na komputerze klienckim na dostęp do plików poprzez sieć tak łatwo, jak gdyby znajdowały się one na dysku lokalnym.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Network_File_System_%28protokół%29"
+
+#. Tag: protocol::nntp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "NNTP"
+msgstr "NNTP"
+
+#. Tag: protocol::nntp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Network News Transfer Protocol, a protocol for reading and writing Usenet articles (a Usenet article is comparable with an email), but also used among NNTP servers to transfer articles.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc977.txt"
+msgstr "Network News Transfer Protocol - protokół do czytania i pisania artykułów Usenetowych (porównywalnych z pocztą elektroniczną), ale używany również przez serwery NNTP do przesyłania artykułów.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc977.txt"
+
+#. Tag: protocol::oscar, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "OSCAR (AIM/ICQ)"
+msgstr "OSCAR (AIM/ICQ)"
+
+#. Tag: protocol::oscar, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Open System for CommunicAtion in Realtime, an instant messaging used by AOL's instant messaging network (AIM). The protocol versions 7, 8 and 9 of the ICQ IM network are also instances of the OSCAR protocol.\nOSCAR is a binary proprietary protocol. Since there is no official documentation, clients that connect to AIM or ICQ have to rely on information that has been reverse-engineered.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/OSCAR_protocol Link: http://www.oilcan.org/oscar/"
+msgstr "Open System for CommunicAtion in Realtime - sieć komunikatora internetowego używana przez AOL (AIM). Wersje protokołu 7, 8 i 9 sieci ICQ są również przykładami protokołu OSCAR.\nOSCAR jest zamkniętym protokołem binarnym. Ponieważ nie ma oficjalnej dokumentacji, klienty łączące się z AIM lub ICQ muszą polegać na informacjach uzyskiwanych za pomocą inżynierii wstecznej.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/OSCAR_%28protokół_komunikacyjny%29 Odnośnik: http://www.oilcan.org/oscar/"
+
+#. Tag: protocol::pop3, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "POP3"
+msgstr "POP3"
+
+#. Tag: protocol::pop3, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Post Office Protocol, a protocol to download emails from a mail server, designed for users that have only intermittent connection to the Internet.\nIn contrast to IMAP server, messages that are downloaded via POP3 are not supposed to stay on the server afterwards, since POP3 does not support multiple mailboxes for one account on the server.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt"
+msgstr "Post Office Protocol - protokół do pobieranie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, przeznaczony dla użytkowników, którzy posiadają połączenie z Internetem jedynie okresowo.\nW przeciwieństwie do serwera IMAP, wiadomości pobierane poprzez POP3 nie są przeznaczone do pozostawienia na serwerze, ponieważ POP3 nie obsługuje wielu skrzynek poczty elektronicznej do jednego konta na serwerze.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/POP3 Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt"
+
+#. Tag: protocol::radius, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "RADIUS"
+msgstr "RADIUS"
+
+#. Tag: protocol::radius, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Remote Authentication Dial In User Service, a protocol for authentication, authorization and accounting of network access, mostly used by Internet service providers to handle dial-up Internet connections.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2865.txt"
+msgstr "Remote Authentication Dial In User Service - protokół do uwierzytelniania, autoryzacji i podliczania dostępu do sieci, używany głównie przez dostawców usług internetowych do obsługi połączeń dodzwanianych.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/RADIUS Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2865.txt"
+
+#. Tag: protocol::sftp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SFTP"
+msgstr "SFTP"
+
+#. Tag: protocol::sftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SSH File Transfer Protocol, a protocol for secure, encrypting file exchange and manipulation over insecure networks, using the SSH protocol.\nSFTP provides a complete set of file system operations, different from its predecessor SCP, which only allows file transfer. It is not, other than the name might suggest, a version of the FTP protocol executed through an SSH channel.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_file_transfer_protocol"
+msgstr "SSH File Transfer Protocol - protokół do bezpiecznej, szyfrowanej wymiany i operowania plikami poprzez niezabezpieczone sieci, używający protokołu SSH.\nSFTP dostarcza kompletny zestaw operacji systemu plików, różniący się od swojego poprzednika SCP, który pozwalał wyłącznie na przesyłanie plików. Nie jest to, jak może to sugerować nazwa, wersja protokołu FTP wykonywana za pomocą tunelu SSH.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SFTP"
+
+#. Tag: protocol::smb, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMB"
+msgstr "SMB"
+
+#. Tag: protocol::smb, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Server Message Block, a protocol for providing file access and printer sharing over network, mainly used by Microsoft Windows(tm). CIFS (Common Internet File System) is a synonym for SMB.\nAlthough SMB is a proprietary protocol, the Samba project reverse-engineered the protocol and developed both client and server programs for better interoperability in mixed Unix/Windows networks.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block Link: http://www.samba.org/"
+msgstr "Server Message Block - protokół do udostępniania plików i drukarek w sieci, używany głównie przez Microsoft Windows(tm). CIFS (Common Internet File System) jest synonimem SMB.\nChoć SMB jest protokołem zamkniętym, projekt Samba za pomocą inżynierii wstecznej rozwinął zarówno klienta jak i serwer, aby uzyskać lepsze współdziałanie pomiędzy mieszanymi sieciami Unix/Windows.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block Odnośnik: http://www.samba.org/"
+
+#. Tag: protocol::smtp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SMTP"
+msgstr "SMTP"
+
+#. Tag: protocol::smtp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Simple Mail Transfer Protocol, a protocol for transmitting emails over the Internet.\nEvery SMTP server utilizes SMTP to hand on emails to the next mail server until an email arrives at its destination, from where it is usually retrieved via POP3 or IMAP.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt"
+msgstr "Simple Mail Transfer Protocol - protokół do przesyłania poczty elektronicznej przez Internet.\nKażdy serwer SMTP używa SMTP do przekazywania poczty następnemu serwerowi, aż dotrze ona do swego celu, skąd z reguły jest pobierana za pomocą POP3 lub IMAP.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt"
+
+#. Tag: protocol::snmp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SNMP"
+msgstr "SNMP"
+
+#. Tag: protocol::snmp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Simple Network Management Protocol, a member of the Internet protocol suite and used for monitoring or configuring network devices.\nSNMP servers normally run on network equipment like routers.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc3411.txt"
+msgstr "Simple Network Management Protocol - członek rodziny protokołów internetowych używany do monitorowania i konfiguracji urządzeń sieciowych.\nSerwery SNMP działają z reguły na urządzeniach sieciowych, takich jak rutery.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SNMP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc3411.txt"
+
+#. Tag: protocol::soap, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SOAP"
+msgstr "SOAP"
+
+#. Tag: protocol::soap, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Simple Object Access Protocol, a protocol for exchanging messages between different computers in a network. The messages are encoded in XML and usually sent over HTTP.\nSOAP is used to provide APIs to web services, such as the Google API to utilize Google's searching engine from client applications.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP Link: http://www.w3.org/TR/soap/"
+msgstr "Simple Object Access Protocol - protokół do wymiany wiadomości pomiędzy różnymi komputerami w sieci. Wiadomości są zakodowane w XML i zazwyczaj przesyłane poprzez HTTP.\nSOAP jest używany do zapewnienia API do usług sieciowych np. Google API do wykorzystania silnika wyszukiwania z poziomu aplikacji klienckich.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SOAP Odnośnik: http://www.w3.org/TR/soap/"
+
+#. Tag: protocol::ssh, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SSH"
+msgstr "SSH"
+
+#. Tag: protocol::ssh, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Secure Shell, a protocol for secure, encrypted network connections. SSH can be used to execute programs on a remote host with an SSH server over otherwise insecure protocols through an SSH channel. The main use is, as the name suggest, to provide encrypted login and shell access on remote servers.\nSSH authentication can be done with password or, which is the preferred mechanism, via asymmetric public/private key cryptography.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell"
+msgstr ""
+"Secure Shell - protokół do bezpiecznych, szyfrowanych połączeń sieciowych. SSH może być używany do wykonywania programów na zdalnym komputerze za pomocą serwera SSH poprzez tunel SSH wykorzystujący niezabezpieczone w inny sposób protokoły. Głównym zastosowaniem jest, zgodnie z nazwą, umożliwienie dokonania szyfrowanego logowania i dostępu do powłoki na zdalnym serwerze.\nUwierzytelnienie SSH może być dokonane za pomocą hasła lub, co jest zalecaną metodą, poprzez asymetryczne klucze: publiczny i prywatny.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SSH"
+
+#. Tag: protocol::ssl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SSL/TLS"
+msgstr "SSL/TLS"
+
+#. Tag: protocol::ssl, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Secure Socket Layer/Transport Layer Security, a protocol that provides secure encrypted communication on the Internet. It is used to authenticate the identity of a service provider (such as a Internet banking server) and to secure the communications channel.\nOtherwise insecure protocols such as FTP, HTTP, IMAP or SMTP can be transmitted over SSL/TLS to secure the transmitted data. In this case, an \"S\" is added to the protocol name, like HTTPS, FTPS etc.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer"
+msgstr ""
+"Secure Socket Layer/Transport Layer Security - protokół dostarczający bezpieczną komunikację szyfrowaną w Internecie. Jest używany do potwierdzenia tożsamości dostawcy usługi (np. serwera bankowości internetowej) i zabezpieczenia kanału komunikacji.\nProtokoły, które nie są zabezpieczone w inny sposób, takie jak FTP, HTTP, IMAP lub SMTP mogą być przesyłane poprzez SSL/TLS aby zabezpieczyć przesyłane dane. W tym przypadku, do nazwy protokołu dodawana jest litera S, np. HTTPS, FTPS itd.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security"
+
+#. Tag: protocol::telnet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
+
+#. Tag: protocol::telnet, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TELecommunication NETwork, a mostly superseded protocol for remote logins.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/TELNET"
+msgstr "TELecommunication NETwork - prawie wyparty protokół do logowania zdalnego.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Telnet"
+
+#. Tag: protocol::tcp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#. Tag: protocol::tcp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Transport Control Protocol, a core protocol of the Internet protocol suite and used for data transport.\nTCP is used as the transport protocol for many services on the Internet, such as FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP etc.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt"
+msgstr "Transport Control Protocol - główny protokół z rodziny protokołów internetowych używany do przesyłania danych.\nTCP jest używane jako protokół transportowy w wielu usługach Internetu np. FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP itd.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/TCP_%28protokół%29 Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt"
+
+#. Tag: protocol::tftp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "TFTP"
+msgstr "TFTP"
+
+#. Tag: protocol::tftp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Trivial File Transfer Protocol, a simple file transfer protocol.  TFTP allows a client to get or put a file onto a remote host.  One of its primary uses is the network booting of diskless nodes on a Local Area Network.  It is designed to be easy to implement so it fits on ROM.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1350.txt"
+msgstr "Trivial File Transfer Protocol - prosty protokół do przesyłania plików. TFTP pozwala klientowi na pobranie lub wysłanie pliku na zdalny komputer. Jednym z głównych zastosowań jest uruchamianie poprzez sieć bezdyskowych węzłów w sieci LAN. Został zaprojektowany jako prosty w implementacji, więc mieści się w pamięci ROM.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/TFTP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1350.txt"
+
+#. Tag: protocol::udp, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
+
+#. Tag: protocol::udp, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "User Datagram Protocol, a core protocol of the Internet protocol suite and used for data transport.\nUDP is not as reliable as TCP, but faster and thus better fit for time-sensitive purposes, like the DNS protocol and VoIP.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt"
+msgstr "User Datagram Protocol - główny protokół z rodziny protokołów internetowych używany do przesyłania danych.\nUDP nie jest tak niezawodny jak TCP, ale jest znacznie szybszy i dlatego sprawdza się lepiej w zastosowaniach zależnych od czasu, takich jak protokół DNS i VoIP.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/UDP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt"
+
+#. Tag: protocol::voip, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VoIP"
+msgstr "VoIP"
+
+#. Tag: protocol::voip, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Voice over IP, a general term for protocols that route voice conversations over the Internet.\nPopular VoIP protocols are SIP, H.323 and IAX.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP"
+msgstr "Voice over IP - ogólne określenie protokołów przesyłających rozmowy głosowe poprzez Internet.\nPopularnymi protokołami VoIP są SIP, H.323 i IAX.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol"
+
+#. Tag: protocol::webdav, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "WebDAV"
+msgstr "WebDAV"
+
+#. Tag: protocol::webdav, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Web-based Distributed Authoring and Versioning, a extension of the HTTP protocol to support creating and changing documents on an HTTP server. Thus, the client can access the documents on an HTTP server as it would those on the local file system.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2518.txt"
+msgstr "Web-based Distributed Authoring and Versioning - rozszerzenie protokołu HTTP do obsługi tworzenia i zmieniania dokumentów na serwerze HTTP. Klient może więc uzyskać dostęp do dokumentów na serwerze HTTP w podobny sposób jak gdyby znajdowały się one w lokalnym systemie plików.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Web-based_Distributed_Authoring_and_Versioning Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2518.txt"
+
+#. Tag: protocol::xmlrpc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XML-RPC"
+msgstr "XML-RPC"
+
+#. Tag: protocol::xmlrpc, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "XML Remote Procedure Call, a simple protocol for remote procedure calls that uses XML for encoding and the HTTP protocol for transport.\nSOAP, which is a considerably more sophisticated protocol, was developed from XML-RPC.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/XML-RPC Link: http://www.xmlrpc.com/"
+msgstr "XML Remote Procedure Call - prosty protokół do zdalnego wywoływania procedur, używający kodowania XML i protokołu HTTP do transportu.\nSOAP, który jest znacznie bardziej zaawansowanym protokołem, został opracowany na podstawie XML-RPC.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/XML-RPC Odnośnik: http://www.xmlrpc.com/"
+
+#. Tag: protocol::yahoo-messenger, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Yahoo! Messenger"
+msgstr "Yahoo! Messenger"
+
+#. Tag: protocol::yahoo-messenger, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The Yahoo! Messenger protocol is used to connect to Yahoo!'s instant messaging network.\nThis a proprietary binary protocol without any official documentation. Clients that connect to the Yahoo! Messenger network have to rely on reverse-engineered information.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger Link: http://www.venkydude.com/articles/yahoo.htm"
+msgstr "Protokół Yahoo! Messenger jest używany do połączenia z siecią komunikatora internetowego Yahoo!.\nJest to zamknięty protokół binarny, nieposiadający żadnej oficjalnej dokumentacji. Klienty łączące się z siecią Yahoo! Messenger muszą polegać na informacjach pozyskanych za pomocą inżynierii wstecznej.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger Odnośnik: http://www.venkydude.com/articles/yahoo.htm"
+
+#. Tag: protocol::zeroconf, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Zeroconf"
+msgstr "Zeroconf"
+
+#. Tag: protocol::zeroconf, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Zero Configuration Networking (Zeroconfig), is a set of techniques that automatically creates a usable IP network without configuration or special servers.\nThis tag is used for packages that implement one or more of:\n* IPv4LL for choosing addresses\n* mDNS for name resolution\n* DNS-SD for service discovery\nLink: http://www.zeroconf.org Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Zeroconf"
+msgstr "Zero Configuration Networking (Zeroconfig) jest zestawem technik, tworzących automatycznie używalną sieć IP bez żadnej konfiguracji, ani specjalnych serwerów.\nZnacznik ten jest używany do pakietów które implementują przynajmniej jeden z:\n* IPv4LL do wybierania adresów\n* mDNS do tłumaczenia nazw\n* DNS-SD do wykrywania usług\nOdnośnik: http://www.zeroconf.org Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zeroconf"
+
+#. Facet: uitoolkit, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Interface Toolkit"
+msgstr "Interfejs narzędziowy"
+
+#. Facet: uitoolkit, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Which interface toolkit the package provides"
+msgstr "Opisuje interfejs narzędziowy jaki jest udostępniany przez pakiet."
+
+#. Tag: uitoolkit::athena, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Athena Widgets"
+msgstr "Athena Widgets"
+
+#. Tag: uitoolkit::fltk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "FLTK"
+msgstr "FLTK"
+
+#. Tag: uitoolkit::glut, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GLUT"
+msgstr "GLUT"
+
+#. Tag: uitoolkit::gtk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "GTK"
+msgstr "GTK"
+
+#. Tag: uitoolkit::motif, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lesstif/Motif"
+msgstr "Lesstif/Motif"
+
+#. Tag: uitoolkit::ncurses, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ncurses TUI"
+msgstr "Ncurses (terminalowy)"
+
+#. Tag: uitoolkit::qt, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Qt"
+msgstr "Qt"
+
+#. Tag: uitoolkit::sdl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "SDL"
+msgstr "SDL"
+
+#. Tag: uitoolkit::tk, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tk"
+msgstr "Tk"
+
+#. Tag: uitoolkit::wxwidgets, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "wxWidgets"
+msgstr "wxWidgets"
+
+#. Tag: uitoolkit::xlib, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X library"
+msgstr "Biblioteka X"
+
+#. Facet: use, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Purpose"
+msgstr "Przeznaczenie"
+
+#. Facet: use, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "The general purpose of the software"
+msgstr "Ogólne przeznaczenie oprogramowania."
+
+#. Tag: use::analysing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Analysing"
+msgstr "Analizowanie"
+
+#. Tag: use::analysing, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Software for turning data into knowledge."
+msgstr "Oprogramowanie do przetwarzania danych na wiedzę."
+
+#. Tag: use::browsing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Browsing"
+msgstr "Przeglądanie"
+
+#. Tag: use::calculating, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Calculating"
+msgstr "Obliczanie"
+
+#. Tag: use::chatting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Chatting"
+msgstr "Rozmawianie"
+
+#. Tag: use::checking, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Checking"
+msgstr "Sprawdzanie"
+
+#. Tag: use::checking, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "All sorts of checking, checking a filesystem for validity, checking a document for incorrectly spelled words, checking a network for routing problems. Verifying."
+msgstr "Wszystkie typy sprawdzania: sprawdzanie poprawności systemu plików, sprawdzanie pisowni słów w dokumencie, sprawdzanie sieci pod kątem problemów trasowania. Weryfikowanie."
+
+#. Tag: use::comparing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Comparing"
+msgstr "Porównywanie"
+
+#. Tag: use::comparing, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "To find what relates or differs in two or more objects."
+msgstr "Znajdowanie różnic bądź cech wspólnych łączących dwa lub więcej obiektów."
+
+#. Tag: use::compressing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Compressing"
+msgstr "Kompresowanie"
+
+#. Tag: use::configuring, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::configuration, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguracja"
+
+#. Tag: use::converting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Conversion"
+msgstr "Konwersja danych"
+
+#. Tag: use::dialing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Dialup Access"
+msgstr "Połączenia dodzwaniane"
+
+#. Tag: use::downloading, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Downloading"
+msgstr "Pobieranie"
+
+#. Tag: use::driver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hardware Driver"
+msgstr "Sterownik sprzętowy"
+
+#. Tag: use::editing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Editing"
+msgstr "Edytowanie"
+
+#. Tag: use::entertaining, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Entertaining"
+msgstr "Rozrywka"
+
+#. Tag: use::filtering, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Filtering"
+msgstr "Filtrowanie"
+
+#. Tag: use::gameplaying, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Game Playing"
+msgstr "Granie w gry"
+
+#. Tag: use::learning, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Learning"
+msgstr "Uczenie"
+
+#. Tag: use::measuring, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Measuring"
+msgstr "Mierzenie"
+
+#. Tag: use::organizing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Organisation"
+msgstr "Organizowanie danych"
+
+#. Tag: use::playing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Playing Media"
+msgstr "Odtwarzanie multimediów"
+
+#. Tag: use::printing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Printing"
+msgstr "Drukowanie"
+
+#. Tag: use::proxying, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Proxying"
+msgstr "Pośredniczenie (proxy)"
+
+#. Tag: use::routing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::routing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Routing"
+msgstr "Trasowanie"
+
+#. Tag: use::searching, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Searching"
+msgstr "Wyszukiwanie"
+
+#. Tag: use::scanning, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::scanner, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scanning"
+msgstr "Skanowanie"
+
+#. Tag: use::simulating, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Simulating"
+msgstr "Symulowanie"
+
+#. Tag: use::storing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Storing"
+msgstr "Przechowywanie"
+
+#. Tag: use::synchronizing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Synchronisation"
+msgstr "Synchronizacja"
+
+#. Tag: use::timekeeping, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Time and Clock"
+msgstr "Czas i zegar"
+
+#. Tag: use::transmission, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Transmission"
+msgstr "Przesyłanie"
+
+#. Tag: use::typesetting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Typesetting"
+msgstr "Skład tekstu"
+
+#. Tag: use::viewing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data Visualization"
+msgstr "Wizualizacja danych"
+
+#. Tag: use::text-formatting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Text Formatting"
+msgstr "Formatowanie tekstu"
+
+#. Facet: web, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "What kind of tools for the World Wide Web the package provides"
+msgstr "Opisuje rodzaj narzędzi do sieci WWW udostępniane przez pakiet."
+
+#. Tag: web::appserver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Application Server"
+msgstr "Serwer aplikacji"
+
+#. Tag: web::blog, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Blog Software"
+msgstr "Oprogramowanie blogowe"
+
+#. Tag: web::browser, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Browser"
+msgstr "Przeglądarka"
+
+#. Tag: web::cms, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Content Management (CMS)"
+msgstr "Zarządzanie treścią (CMS)"
+
+#. Tag: web::cgi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "CGI"
+msgstr "CGI"
+
+#. Tag: web::commerce, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "E-commerce"
+msgstr "Handel elektroniczny"
+
+#. Tag: web::forum, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Forum"
+msgstr "Forum"
+
+#. Tag: web::portal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Portal"
+msgstr "Portal"
+
+#. Tag: web::scripting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Scripting"
+msgstr "Tworzenie skryptów"
+
+#. Tag: web::search-engine, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Search Engine"
+msgstr "Silnik wyszukiwania"
+
+#. Tag: web::server, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+#. Tag: network::server, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Server"
+msgstr "Serwer"
+
+#. Tag: web::wiki, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Wiki Software"
+msgstr "Oprogramowanie Wiki"
+
+#. Tag: web::wiki, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Wiki software, servers, utilities and plug-ins."
+msgstr "Oprogramowanie, serwery, narzędzia i wtyczki Wiki."
+
+#. Facet: network, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Networking"
+msgstr "Sieć"
+
+#. Facet: network, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Role performed concerning computer networks"
+msgstr "Rola pełniona w odniesieniu do sieci komputerowych."
+
+#. Tag: network::client, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Client"
+msgstr "Klient"
+
+#. Tag: network::hiavailability, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "High Availability"
+msgstr "Wysoka dostępność"
+
+#. Tag: network::load-balancing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Load Balancing"
+msgstr "Równoważenie obciążenia"
+
+#. Tag: network::service, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Service"
+msgstr "Usługa"
+
+#. Tag: network::vpn, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "VPN or Tunneling"
+msgstr "VPN lub tunelowanie"
+
+#. Facet: x11, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to the X Window System"
+msgstr "Opisuje związek pakietu z X Window System."
+
+#. Tag: x11::applet, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Applet"
+msgstr "Aplet"
+
+#. Tag: x11::display-manager, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Login Manager"
+msgstr "Menedżer logowania"
+
+#. Tag: x11::display-manager, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Display managers (graphical login screens)"
+msgstr "Menedżery logowania (graficzne ekrany logowania)."
+
+#. Tag: x11::library, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Library"
+msgstr "Biblioteka"
+
+#. Tag: x11::screensaver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Screen Saver"
+msgstr "Wygaszacz ekranu"
+
+#. Tag: x11::terminal, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Terminal Emulator"
+msgstr "Emulator terminala"
+
+#. Tag: x11::theme, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Theme"
+msgstr "Motyw"
+
+#. Tag: x11::window-manager, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Window Manager"
+msgstr "Menedżer okien"
+
+#. Tag: x11::xserver, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "X Server and Drivers"
+msgstr "Serwer i sterowniki X"
+
+#. Tag: x11::xserver, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid " X servers and drivers for the X server (input and video)"
+msgstr "Serwer i sterowniki do serwera X (wejście i wideo)."
+
+#. Facet: science, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Science"
+msgstr "Nauka"
+
+#. Facet: science, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "How the package is related to the field of science"
+msgstr "Opisuje związek pakietu z daną dziedziną nauki."
+
+#. Tag: science::calculation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Calculation"
+msgstr "Obliczanie"
+
+#. Tag: science::data-acquisition, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Data acquisition"
+msgstr "Zbieranie danych"
+
+#. Tag: science::plotting, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Plotting"
+msgstr "Plotowanie"
+
+#. Tag: science::bibliography, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bibliography"
+msgstr "Bibliografia"
+
+#. Tag: science::publishing, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Publishing"
+msgstr "Publikowanie"
+
+#. Tag: science::visualisation, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Visualization"
+msgstr "Wizualizacja"
+
+#. Facet: iso15924, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Writing script"
+msgstr "Sposób zapisu"
+
+#. Facet: iso15924, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Codes for representating writing systems "
+msgstr "Kody reprezentujące systemy zapisu."
+
+#. Tag: iso15924::armn, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Armenian"
+msgstr "Alfabet ormiański"
+
+#. Tag: iso15924::bopo, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Bopomofo"
+msgstr "Bopomofo"
+
+#. Tag: iso15924::brai, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Braille"
+msgstr "Alfabet Braille'a"
+
+#. Tag: iso15924::cans, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
+msgstr "Abugidy kanadyjskie"
+
+#. Tag: iso15924::cyrl, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "Cyrylica"
+
+#. Tag: iso15924::deva, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Devanagari (Nagari)"
+msgstr "Pismo dewanagari (Nagari)"
+
+#. Tag: iso15924::ethi, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Ethiopic (Geʻez)"
+msgstr "Pismo etiopskie (Gyyz)"
+
+#. Tag: iso15924::geor, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Georgian (Mkhedruli)"
+msgstr "Alfabet gruziński (mchedruli)"
+
+#. Tag: iso15924::gujr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Gujarati"
+msgstr "Pismo gudżarati"
+
+#. Tag: iso15924::guru, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Gurmukhi"
+msgstr "Pismo gurmukhi"
+
+#. Tag: iso15924::hang, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hangul (Hangŭl, Hangeul)"
+msgstr "Hangul (Hangŭl, Hangeul)"
+
+#. Tag: iso15924::hani, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Han (Hanzi, Kanji, Hanja)"
+msgstr "Han (Hanzi, Kanji, Hanja)"
+
+#. Tag: iso15924::hans, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Han (Simplified variant)"
+msgstr "Han (wariant uproszczony)"
+
+#. Tag: iso15924::hant, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Han (Traditional variant)"
+msgstr "Han (wariant tradycyjny)"
+
+#. Tag: iso15924::hira, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Hiragana"
+msgstr "Hiragana"
+
+#. Tag: iso15924::jpan, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Alias for Han + Hiragana + Katakana."
+msgstr "Alias dla pisma Han, Hiragana i Katakana."
+
+#. Tag: iso15924::kana, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Katakana"
+msgstr "Katakana"
+
+#. Tag: iso15924::khmr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Khmer"
+msgstr "Pismo khmerskie"
+
+#. Tag: iso15924::knda, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Kannada"
+msgstr "Pismo kannada"
+
+#. Tag: iso15924::kore, long desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Alias for Hangul + Han"
+msgstr "Alias dla pisma Hangul i Han"
+
+#. Tag: iso15924::laoo, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Lao"
+msgstr "Pismo laotańskie"
+
+#. Tag: iso15924::latn, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Latin"
+msgstr "Alfabet łaciński"
+
+#. Tag: iso15924::mlym, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Malayalam"
+msgstr "Pismo malajalam"
+
+#. Tag: iso15924::mymr, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Myanmar (Burmese)"
+msgstr "Myanmar (pismo birmańskie)"
+
+#. Tag: iso15924::orya, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Oriya"
+msgstr "Oriya"
+
+#. Tag: iso15924::sinh, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Sinhala"
+msgstr "Pismo syngaleskie"
+
+#. Tag: iso15924::syrc, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Syriac"
+msgstr "Pismo syryjskie"
+
+#. Tag: iso15924::tavt, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tai Viet"
+msgstr "Pismo tajskie (Tai Viet)"
+
+#. Tag: iso15924::telu, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Telugu"
+msgstr "Pismo telugu"
+
+#. Tag: iso15924::tibt, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Tibetan"
+msgstr "Pismo tybetańskie"
+
+#. Tag: iso15924::yiii, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Yi"
+msgstr "Pismo yi"
+
+#. Tag: iso15924::zsym, short desc
+#: files/debtags/vocabulary
+msgid "Symbols"
+msgstr "Symbole"
+
+
diff --git a/po/langs.pl.po b/po/langs.pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..16b0a51
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,173 @@
+# Translations of language names for the Debian web site to Polish.
+# This file is put in the public domain.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2008-10-03 12:09+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-22 21:49+0200\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:15
+msgid "Arabic"
+msgstr "arabski "
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:16
+msgid "Finnish"
+msgstr "fiński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:17
+msgid "Croatian"
+msgstr "chorwacki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:18
+msgid "Danish"
+msgstr "duński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:19
+msgid "Dutch"
+msgstr "niderlandzki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:20
+msgid "English"
+msgstr "angielski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:21
+msgid "Persian"
+msgstr "perski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:22
+msgid "French"
+msgstr "francuski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:23
+msgid "German"
+msgstr "niemiecki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:24
+msgid "Armenian"
+msgstr "ormiański"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:25
+msgid "Italian"
+msgstr "włoski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:26
+msgid "Japanese"
+msgstr "japoński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:27
+msgid "Khmer"
+msgstr "khmerski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:28
+msgid "Korean"
+msgstr "koreański"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:29
+msgid "Spanish"
+msgstr "hiszpański"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:30
+msgid "Portuguese"
+msgstr "portugalski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:31
+msgid "Portuguese (Brasilia)"
+msgstr "portugalski (Brazylia)"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:32
+msgid "Portuguese (Portugal)"
+msgstr "portugalski (Portugalia)"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:33
+msgid "Chinese"
+msgstr "chiński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:34
+msgid "Chinese (China)"
+msgstr "chiński (Chiny)"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:35
+msgid "Chinese (Hong Kong)"
+msgstr "chiński (Hong Kong)"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:36
+msgid "Chinese (Taiwan)"
+msgstr "chiński (Tajwan)"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:37
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:38
+msgid "Swedish"
+msgstr "szwedzki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:39
+msgid "Polish"
+msgstr "polski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:40
+msgid "Norwegian"
+msgstr "norweski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:41
+msgid "Turkish"
+msgstr "turecki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:42
+msgid "Russian"
+msgstr "rosyjski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:43
+msgid "Czech"
+msgstr "czeski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:44
+msgid "Esperanto"
+msgstr "esperanto"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:45
+msgid "Hungarian"
+msgstr "węgierski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:46
+msgid "Romanian"
+msgstr "rumuński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:47
+msgid "Slovak"
+msgstr "słowacki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:48
+msgid "Greek"
+msgstr "grecki"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:49
+msgid "Catalan"
+msgstr "kataloński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:50
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "litewski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:51
+msgid "Slovene"
+msgstr "słoweński"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:52
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "bułgarski"
+
+#: ./lib/Packages/I18N/LanguageNames.pm:53
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "ukraiński"
+
+
diff --git a/po/pdo.pl.po b/po/pdo.pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..51f9170
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,167 @@
+# Polish translation of pdo.pot
+# This file is put in the public domain.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-24 14:03+0200\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && "
+"(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:27
+#: lib/Packages/DoShow.pm:31
+msgid "package not valid or not specified"
+msgstr "niewłaściwy lub niewprowadzony pakiet"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:30 lib/Packages/DoShow.pm:34
+msgid "suite not valid or not specified"
+msgstr "niewłaściwa lub niewprowadzona gałąź"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
+msgid "architecture not valid or not specified"
+msgstr "niewłaściwa lub niewprowadzona architektura"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:36
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for download (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną dystrybucję do pobrania (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoDownload.pm:40
+#, perl-format
+msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną architekturę do pobrania (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
+msgid "No such package in this suite on this architecture."
+msgstr "Nie ma takiego pakietu w tej gałęzi dla tej architektury"
+
+#: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
+msgid "Invalid suite/architecture combination"
+msgstr "Niewłaściwe zestawienie gałęzi/architektury"
+
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:34
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do show_static (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:38
+#, perl-format
+msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną podsekcję do show_static (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoIndex.pm:73
+#, perl-format
+msgid "couldn't read index file %s: %s"
+msgstr "nie można odczytać pliku indeksu %s: %s"
+
+#: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do newpkg (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoNewPkg.pm:43
+#, perl-format
+msgid "no newpkg information found for suite %s"
+msgstr "nie znaleziono informacji newpkg dla gałęzi %s"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:25 lib/Packages/DoSearchContents.pm:24
+msgid "keyword not valid or missing"
+msgstr "niewłaściwe lub brakujące słowo kluczowe"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:28 lib/Packages/DoSearchContents.pm:27
+msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
+msgstr "słowo kluczowe jest za krótkie (musi mieć co najmniej dwa znaki)"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:170
+msgid "Exact hits"
+msgstr "Dokładne dopasowania"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:180
+msgid "Other hits"
+msgstr "Inne wyniki"
+
+#: lib/Packages/DoSearch.pm:239
+msgid "Virtual package"
+msgstr "Pakiet wirtualny"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:40
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do wyszukiwania zawartości (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
+msgid "No contents information available for this suite"
+msgstr "Nie są dostępne żadne informacje o zawartości dla tej gałęzi"
+
+#: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
+msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
+msgstr ""
+"Tryb wyszukiwania który wybrano, nie obsługuje podania więcej niż "
+"jednego słowa kluczowego."
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:37
+#, perl-format
+msgid "more than one suite specified for show (%s)"
+msgstr "podano więcej niż jedną gałąź do wyświetlenia (%s)"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:73
+msgid "No such package."
+msgstr "Nie ma takiego pakietu."
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:85
+msgid "Package not available in this suite."
+msgstr "Pakiet nie jest dostępny w tej gałęzi."
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:198
+msgid " and others"
+msgstr " i inne"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:429
+#, perl-format
+msgid "not %s"
+msgstr "nie %s"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:479
+msgid "Package not available"
+msgstr "Pakiet niedostępny"
+
+#: lib/Packages/DoShow.pm:518
+msgid "Not available"
+msgstr "Niedostępne"
+
+#: lib/Packages/Page.pm:47
+msgid "package has bad maintainer field"
+msgstr "pakiet ma błędnie wypełnione pole opiekuna pakietu"
+
+#: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
+msgid "requested format not available for this document"
+msgstr "Żądany format nie jest dostępny dla tego dokumentu"
+
+#: bin/create_index_pages:68
+msgid "virtual package provided by"
+msgstr "pakiet wirtualny dostarczany przez"
+
+#: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
+msgid "Section"
+msgstr "Sekcja"
+
+#: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
+msgid "Subsection"
+msgstr "Podsekcja"
+
+#: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorytet"
+
+
diff --git a/po/templates.pl.po b/po/templates.pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fa02a82
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,1087 @@
+# Translation of templates to Polish
+# This file is distributed under the same license as the package.debian.org website.
+#
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-03 14:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-23 17:15+0200\n"
+"Project-Id-Version: \n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: templates/config.tmpl:46
+msgid "Debian Web Mailinglist"
+msgstr "Lista dyskusyjna Debian Web"
+
+#: templates/config.tmpl:51
+msgid "%s Webmaster"
+msgstr "Webmaster strony systemu %s"
+
+#: templates/config.tmpl:54
+msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
+msgstr "%s jest <a href=\"%s\">znakiem towarowym</a> %s"
+
+#. possible values for importance: high, normal, low
+#. sitewidemsg = { importance => "high",
+#. txt =>
+#: templates/config.tmpl:77
+msgid "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://%s/\">%s</a>. Errors and obsolete information should be expected"
+msgstr "Proszę zauważyć, że jest to eksperymentalna wersja <a href=\"http://%s/\">%s</a>. Proszę spodziewać się błędów i nieaktualnych informacji."
+
+#. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format
+#: templates/config.tmpl:81
+msgid "."
+msgstr ","
+
+#: templates/config.tmpl:82
+msgid ","
+msgstr "&nbsp;"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:4
+msgid "Intel x86"
+msgstr "Intel x86"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:5
+msgid "Motorola 680x0"
+msgstr "Motorola 680x0"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:6
+msgid "SPARC"
+msgstr "SPARC"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:7
+msgid "Alpha"
+msgstr "Alpha"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:8
+msgid "PowerPC"
+msgstr "PowerPC"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:9
+msgid "ARM"
+msgstr "ARM"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:10
+msgid "HP PA-RISC"
+msgstr "HP PA-RISC"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:11
+msgid "Intel IA-64"
+msgstr "Intel IA-64"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:12
+msgid "MIPS (big-endian)"
+msgstr "MIPS (big-endian)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:13
+msgid "MIPS (little-endian)"
+msgstr "MIPS (little-endian)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:14
+msgid "IBM S/390"
+msgstr "IBM S/390"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:15
+msgid "Hurd (i386)"
+msgstr "Hurd (i386)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:16
+msgid "AMD64"
+msgstr "AMD64"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:17
+msgid "EABI ARM"
+msgstr "EABI ARM"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:18
+msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
+msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:19
+msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
+msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:20
+msgid "AVR32"
+msgstr "AVR32"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:21
+msgid "PowerPC SPE (e500 core)"
+msgstr "PowerPC SPE (e500 core)"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:22
+msgid "SH4"
+msgstr "SH4"
+
+#: templates/config/architectures.tmpl:23
+msgid "Sparc64"
+msgstr "Sparc64"
+
+#: templates/config/archive_layout.tmpl:14
+msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines"
+msgstr "Pakiety, które spełniają Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania"
+
+#: templates/config/archive_layout.tmpl:15
+msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines but need software not in Debian main"
+msgstr "Pakiety, które spełniają Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania, ale wymagają programów niebędących w sekcji main Debiana"
+
+#: templates/config/archive_layout.tmpl:16
+msgid "packages that do not meet the Debian Free Software Guidelines"
+msgstr "Pakiety, które nie spełniają Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:95
+msgid "volatile packages that need major changes during the life of a stable release"
+msgstr "Szybko zmieniające się pakiety, wymagające dużych zmian w czasie wspierania wydania stabilnego"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:136
+msgid "newer packages that have been adapted to stable releases of Debian"
+msgstr "Nowsze pakiety, dostosowane do wydania stabilnego Debiana"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:163
+msgid "ports of packages to architectures not yet or not anymore available in Debian"
+msgstr "Porty pakietów na architektury jeszcze, lub już niedostępne w Debianie"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:204
+msgid "North America"
+msgstr "Ameryka Północna"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:205
+msgid "South America"
+msgstr "Ameryka Południowa"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:206
+msgid "Asia"
+msgstr "Azja"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:207
+msgid "Oceania"
+msgstr "Oceania"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:208
+msgid "Europe"
+msgstr "Europa"
+
+#: templates/config/mirrors.tmpl:209
+msgid "Africa"
+msgstr "Afryka"
+
+#: templates/html/download.tmpl:2
+msgid "Package Download Selection -- %s"
+msgstr "Wybór pobierania pakietu -- %s"
+
+#: templates/html/download.tmpl:5
+#: templates/html/filelist.tmpl:5
+#: templates/html/homepage.tmpl:108
+#: templates/html/index_head.tmpl:9
+#: templates/html/show.tmpl:14
+msgid "Distribution:"
+msgstr "Dystrybucja:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:5
+#: templates/html/filelist.tmpl:5
+#: templates/html/index_head.tmpl:9
+#: templates/html/show.tmpl:14
+msgid "Overview over this suite"
+msgstr "Przeglądaj tą gałąź"
+
+#: templates/html/download.tmpl:6
+#: templates/html/filelist.tmpl:6
+#: templates/html/show.tmpl:17
+msgid "Package:"
+msgstr "Pakiet:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:8
+msgid "Download"
+msgstr "Pobieranie"
+
+#: templates/html/download.tmpl:17
+msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
+msgstr "Strona pobierania dla <kbd>%s</kbd> dla architektury %s"
+
+#: templates/html/download.tmpl:19
+msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
+msgstr "Strona pobierania dla <kbd>%s</kbd>"
+
+#: templates/html/download.tmpl:23
+msgid "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download and install packages, instead of doing so manually via this website."
+msgstr "Jeśli korzystasz z systemu %s, jest wysoce zalecane, aby użyć menedżera pakietów takiego jak <a href=\"%s\">aptitude</a> lub <a href=\"%s\">synaptic</a> do pobrania i zainstalowania pakietów, zamiast robić to ręcznie poprzez tę stronę."
+
+#: templates/html/download.tmpl:25
+msgid "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
+msgstr "Powinno być możliwe użycie dowolnego z podanych serwerów lustrzanych, przez dodanie odpowiedniego wiersza do <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> np.:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:30
+#: templates/html/download.tmpl:39
+msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
+msgstr "Należy zamienić <em>%s</em> na żądany serwer lustrzany."
+
+#: templates/html/download.tmpl:42
+#: templates/html/show.tmpl:174
+msgid "Experimental package"
+msgstr "Pakiet eksperymentalny"
+
+#: templates/html/download.tmpl:43
+msgid "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible documentation before using it."
+msgstr ""
+"Ostrzeżenie: Pakiet pochodzi z dystrybucji <strong>eksperymentalnej</strong>. Oznacza to, że prawdopodobnie jest niestabilny lub zawiera błędy i może nawet spowodować utratę danych. Przed użyciem pakietu proszę koniecznie zapoznać się z dziennikiem zmian i inną "
+"dostępną dokumentacją."
+
+#: templates/html/download.tmpl:46
+#: templates/html/show.tmpl:179
+msgid "debian-installer udeb package"
+msgstr "Pakiet udeb do instalatora Debiana"
+
+#: templates/html/download.tmpl:47
+#: templates/html/show.tmpl:180
+msgid "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do not install it on a normal %s system."
+msgstr "Ostrzeżenie: Pakiet został przygotowany wyłącznie do budowania obrazów <a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">instalatora Debiana</a>. Nie należy go instalować w normalnym systemie %s."
+
+#: templates/html/download.tmpl:54
+msgid "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any of these sites:"
+msgstr "Można pobrać żądany plik z podkatalogu <tt>%s</tt> z dowolnej z poniższych stron:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:80
+msgid "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
+msgstr "Można pobrać żądany plik z podkatalogu <tt>%s</tt> z:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:82
+msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
+msgstr "Aktualizacje bezpieczeństwa dla %s są rozprowadzane oficjalnie wyłącznie przez <tt>%s</tt>"
+
+#: templates/html/download.tmpl:89
+msgid "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href=\"%s\">complete mirror list</a>."
+msgstr "Jeśli żadna z powyższych stron nie jest wystarczająco szybka, proszę zapoznać się z naszą <a href=\"%s\">kompletną listą serwerów lustrzanych</a>."
+
+#: templates/html/download.tmpl:97
+msgid "Note that %s is not officially included in the %s archive, but the %s porter group keeps their archive in sync with the official archive as close as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current information."
+msgstr ""
+"Proszę zauważyć że %s nie jest oficjalnie zawarte w archiwum %s, ale grupa portująca %s utrzymuje swoje archiwa w synchronizacji z archiwami oficjalnymi, na ile to tylko możliwe. Proszę zapoznać się z <a href=\"%s\"> stroną dotyczącą portu %s</a> aby uzyskać aktualne "
+"informacje."
+
+#: templates/html/download.tmpl:101
+msgid "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold the Shift key when you click on the URL."
+msgstr "Niektórym przeglądarkom internetowym należy przekazać informację o potrzebie zapisania pliku do pliku. Przykładowo, w Firefoksie i Mozilli, klikając na URL, należy przytrzymać klawisz Shift."
+
+#: templates/html/download.tmpl:105
+msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
+msgstr "Więcej informacji o <kbd>%s</kbd>:"
+
+#: templates/html/download.tmpl:107
+msgid "Exact Size"
+msgstr "Dokładny rozmiar"
+
+#: templates/html/download.tmpl:107
+msgid "%s Byte (%s %s)"
+msgstr "%s bajtów (%s %s)"
+
+#: templates/html/download.tmpl:108
+#: templates/html/show.tmpl:350
+msgid "MD5 checksum"
+msgstr "Suma kontrolna MD5"
+
+#: templates/html/download.tmpl:109
+msgid "SHA1 checksum"
+msgstr "Suma kontrolna SHA1"
+
+#: templates/html/download.tmpl:109
+#: templates/html/download.tmpl:110
+msgid "Not Available"
+msgstr "Niedostępne"
+
+#: templates/html/download.tmpl:110
+msgid "SHA256 checksum"
+msgstr "Suma kontrolna SHA256"
+
+#: templates/html/filelist.tmpl:2
+msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
+msgstr "Lista plików pakietu %s/%s/%s"
+
+#: templates/html/filelist.tmpl:3
+msgid "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
+msgstr "Lista plików pakietu <em>%s</em> z gałęzi <em>%s</em> na architekturę <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/filelist.tmpl:8
+msgid "Filelist"
+msgstr "Lista plików"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:11
+msgid "This page is also available in the following languages (How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>):"
+msgstr "Ta strona jest również dostępna w następujących językach (sprawdź jak ustawić <a href=\"%s\">domyślny język dokumentu</a>):"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:28
+msgid "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
+msgstr "Aby poinformować o problemach ze stroną, należy wysłać e-mail na <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Pozostałe informacje kontaktowe znajdują się na stronie systemu %s <a href=\"%s\">z informacjami kontaktowymi</a>."
+
+#: templates/html/foot.tmpl:32
+msgid "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s\">license terms</a>."
+msgstr "Zawartość: Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Zobacz <a href=\"%s\">warunki licencji</a>."
+
+#: templates/html/foot.tmpl:35
+msgid "Learn more about this site"
+msgstr "Dowiedz się więcej o tej stronie"
+
+#: templates/html/foot.tmpl:41
+msgid "This service is sponsored by <a href=\"%s\">%s</a>."
+msgstr "Usługa jest sponsorowana przez <a href=\"%s\">%s</a>."
+
+#: templates/html/head.tmpl:26
+msgid "skip the navigation"
+msgstr "pomiń nawigację"
+
+#: templates/html/head.tmpl:40
+msgid "%s Packages Homepage"
+msgstr "Strona internetowa pakietów %s"
+
+#: templates/html/head.tmpl:40
+#: templates/html/homepage.tmpl:4
+#: templates/html/search_contents.tmpl:102
+#: templates/html/search_contents.tmpl:126
+msgid "Packages"
+msgstr "Pakiety"
+
+#: templates/html/head.tmpl:60
+#: templates/html/homepage.tmpl:39
+#: templates/html/homepage.tmpl:47
+#: templates/html/homepage.tmpl:94
+msgid "Search"
+msgstr "Szukaj"
+
+#: templates/html/head.tmpl:63
+msgid "package names"
+msgstr "w nazwach pakietów"
+
+#: templates/html/head.tmpl:64
+msgid "descriptions"
+msgstr "w opisach"
+
+#: templates/html/head.tmpl:65
+msgid "source package names"
+msgstr "w nazwach pakietów źródłowych"
+
+#: templates/html/head.tmpl:66
+msgid "package contents"
+msgstr "w zawartości pakietów"
+
+#: templates/html/head.tmpl:69
+msgid "all options"
+msgstr "wszystkie opcje"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:2
+#: templates/html/homepage.tmpl:3
+msgid "%s Packages Search"
+msgstr "Wyszukiwanie pakietów dystrybucji %s"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:20
+msgid "This site provides you with information about all the packages available in the <a href=\"%s\">%s</a> Package archive."
+msgstr "Ta strona dostarcza informacje o wszystkich pakietach dostępnych w archiwum pakietów systemu <a href=\"%s\">%s</a>"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:22
+msgid "Please contact <a href=\"mailto:%s\">%s</a> if you encounter any problems!"
+msgstr "<a href=\"mailto:%s\">%s</a> powinien zostać poinformowany w przypadku jakichkolwiek problemów!"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:24
+msgid "Browse through the lists of packages:"
+msgstr "Przeglądaj listy pakietów:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:33
+msgid "There is also a list of <a href=\"%s/main/newpkg\">packages recently added to %s</a>."
+msgstr "Istnieje również lista <a href=\"%s/main/newpkg\">pakietów ostatnio dodanych do dystrybucji %s</a>."
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:36
+msgid "Old releases can be found at <a href=\"%s\">%s</a>."
+msgstr "Stare wydania są dostępne na stronie <a href=\"%s\">%s</a>."
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:41
+msgid "Search package directories"
+msgstr "Przeszukiwanie katalogów z pakietami"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:45
+#: templates/html/homepage.tmpl:91
+msgid "Keyword:"
+msgstr "Słowo kluczowe:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:47
+#: templates/html/homepage.tmpl:95
+msgid "Reset"
+msgstr "Czyść"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:49
+msgid "Search on:"
+msgstr "Szukaj w:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:51
+msgid "Package names only"
+msgstr "Tylko w nazwach pakietów"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:53
+msgid "Descriptions"
+msgstr "Opisach"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:55
+msgid "Source package names"
+msgstr "Nazwach pakietów źródłowych"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:57
+msgid "Only show exact matches:"
+msgstr "Pokazuj tylko dokładnie identyczne:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:65
+#: templates/html/homepage.tmpl:72
+#: templates/html/homepage.tmpl:120
+msgid "any"
+msgstr "dowolna"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:67
+#: templates/html/show.tmpl:16
+msgid "Section:"
+msgstr "Sekcja:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:76
+msgid "There are shortcuts for some searches available:"
+msgstr "Istnieją skróty dla niektórych wyszukiwań:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:78
+msgid "<code>%s<var>name</var></code> for the search on package names."
+msgstr "<code>%s<var>nazwa</var></code> wyszukiwanie pośród nazw pakietów."
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:80
+msgid "<code>%ssrc:<var>name</var></code> for the search on source package names."
+msgstr "<code>%ssrc:<var>nazwa</var></code> wyszukiwanie pośród nazw pakietów źródłowych"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:84
+msgid "Search the contents of packages"
+msgstr "Przeszukaj zawartość pakietów"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:86
+msgid "This search engine allows you to search the contents of %s distributions for any files (or just parts of file names) that are part of packages. You can also get a full list of files in a given package."
+msgstr "Silnik wyszukiwania pozwala na przeszukiwanie zawartość dystrybucji %s pod kątem dowolnego pliku (lub części nazwy pliku), będącego częścią pakietu. Można również otrzymać pełną listę plików danego pakietu."
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:97
+msgid "Display:"
+msgstr "Wyświetl:"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:100
+msgid "packages that contain files named like this"
+msgstr "pakiety zawierające pliki o takiej nazwie"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:103
+msgid "packages that contain files whose names end with the keyword"
+msgstr "pakiety zawierające pliki, których nazwy kończą się słowem kluczowym"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:106
+msgid "packages that contain files whose names contain the keyword"
+msgstr "pakiety zawierające pliki, których nazwy zawierają słowo kluczowe"
+
+#: templates/html/homepage.tmpl:115
+msgid "Architecture:"
+msgstr "Architektura"
+
+#: templates/html/index_head.tmpl:2
+msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
+msgstr "Pakiety źródłowe z gałęzi \"%s\", %s %s"
+
+#: templates/html/index_head.tmpl:3
+msgid "Source Packages in \"%s\""
+msgstr "Pakiety źródłowe z gałęzi \"%s\""
+
+#: templates/html/index_head.tmpl:5
+msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
+msgstr "Pakiety oprogramowania w gałęzi \"%s\", %s %s"
+
+#: templates/html/index_head.tmpl:6
+msgid "Software Packages in \"%s\""
+msgstr "Pakiety oprogramowania w gałęzi \"%s\""
+
+#: templates/html/index_head.tmpl:13
+msgid "All Packages"
+msgstr "Wszystkie pakiety"
+
+#: templates/html/index_head.tmpl:15
+#: templates/html/show.tmpl:15
+#: templates/html/suite_index.tmpl:2
+msgid "Source"
+msgstr "Źródło"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:2
+#: templates/html/newpkg.tmpl:7
+msgid "New Packages in \"%s\""
+msgstr "Nowe pakiety w gałęzi \"%s\""
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:11
+msgid "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %s archive during the last 7 days."
+msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi <em>%s</em> (sekcja %s) w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:14
+msgid "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive during the last 7 days."
+msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi <em>%s</em> w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:18
+msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
+msgstr "Można również wyświetlić tę listę <a href=\"%s\">posortowaną wg nazwy</a>."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:20
+msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
+msgstr "Można również wyświetlić tę listę <a href=\"%s\">posortowaną wg wieku</a>."
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:22
+msgid "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS feed</a>"
+msgstr "Te informacje są również dostępne jako <a href=\"newpkg?format=rss\">kanał RSS</a>"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:23
+msgid "[RSS 1.0 Feed]"
+msgstr "[Kanał RSS 1.0]"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:28
+msgid " <em>(%u days old)</em>"
+msgstr " <em>(%u dni)</em>"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:32
+#: templates/html/suite_index.tmpl:39
+msgid "List of all packages"
+msgstr "Lista wszystkich pakietów"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:32
+#: templates/html/suite_index.tmpl:41
+msgid "All packages"
+msgstr "Wszystkie pakiety"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:33
+#: templates/html/suite_index.tmpl:45
+msgid "compact compressed textlist"
+msgstr "Skompresowana lista tekstowa"
+
+#: templates/html/newpkg.tmpl:34
+msgid "New packages in "
+msgstr "Nowe pakiety w "
+
+#: templates/html/search.tmpl:20
+msgid "Package Search Results -- %s"
+msgstr "Wyniki wyszukiwania pakietu -- %s"
+
+#: templates/html/search.tmpl:29
+msgid "Package Search Results"
+msgstr "Wyniki wyszukiwania pakietu"
+
+#: templates/html/search.tmpl:36
+msgid "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
+msgstr "Szukano tylko słów dokładnie pasujących do słowa kluczowego. Można spróbować wyszukiwania <a href=\"%s\">pozwalającego dopasowywać części wyrazu</a>."
+
+#: templates/html/search.tmpl:41
+msgid "Limit to suite:"
+msgstr "Zawęź do gałęzi:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:50
+msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
+msgstr "Szukaj we <a href=\"%s\">wszystkich gałęziach</a>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:54
+#: templates/html/search_contents.tmpl:58
+msgid "Limit to a architecture:"
+msgstr "Zawęź do architektury"
+
+#: templates/html/search.tmpl:63
+#: templates/html/search_contents.tmpl:63
+msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
+msgstr "Szukaj we <a href=\"%s\">wszystkich architekturach</a>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:70
+msgid "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search parameters."
+msgstr "<a href=\"%s\">Niektóre</a> wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania."
+
+#: templates/html/search.tmpl:79
+msgid "all suites"
+msgstr "wszystkich gałęziach"
+
+#: templates/html/search.tmpl:79
+msgid "suite(s) <em>%s</em>"
+msgstr "gałąź (gałęzie) <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:80
+#: templates/html/search_contents.tmpl:72
+msgid "all sections"
+msgstr "wszystkich sekcjach"
+
+#: templates/html/search.tmpl:80
+#: templates/html/search_contents.tmpl:72
+msgid "section(s) <em>%s</em>"
+msgstr "sekcja(-e) <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:81
+#: templates/html/search_contents.tmpl:73
+msgid "all architectures"
+msgstr "wszystkich architekturach"
+
+#: templates/html/search.tmpl:81
+#: templates/html/search_contents.tmpl:73
+msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
+msgstr "architektura(-y) <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search.tmpl:83
+msgid "source packages"
+msgstr "pakiety źródłowe"
+
+#: templates/html/search.tmpl:83
+msgid "packages"
+msgstr "pakietów"
+
+#: templates/html/search.tmpl:84
+msgid "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
+msgstr "Szukano %s których nazwy zawierają <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
+
+#: templates/html/search.tmpl:87
+msgid " (including subword matching)"
+msgstr " (obejmując dopasowywanie części wyrazów)"
+
+#. @translators: I'm really sorry :/
+#: templates/html/search.tmpl:89
+msgid "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %s, and %s%s."
+msgstr "Szukano <em>%s</em> w nazwach pakietów i opisach w %s, %s, i %s%s."
+
+#: templates/html/search.tmpl:95
+msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
+msgstr "Znaleziono <strong>%u</strong> pasujących pakietów."
+
+#: templates/html/search.tmpl:101
+msgid "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the first few packages don't match what you searched for, try using more keywords or alternative keywords."
+msgstr "Proszę zauważyć, że pokazano tylko najlepsze wyniki, poczynając od najtrafniejszych. Jeśli kilka pierwszych pakietów nie pasuje do oczekiwanych rezultatów, proszę spróbować użyć więcej słów kluczowych lub zmienić je."
+
+#: templates/html/search.tmpl:107
+msgid "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have been suppressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
+msgstr "Słowo kluczowe jest zbyt ogólne; z powodów optymalizacyjnych niektóre wyniki mogły zostać pominięte.<br>Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub większej ich liczby."
+
+#: templates/html/search.tmpl:109
+msgid "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
+msgstr "Słowo kluczowe jest zbyt ogólne.<br>Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub większej ich liczby."
+
+#: templates/html/search.tmpl:116
+#: templates/html/search_contents.tmpl:133
+msgid "Sorry, your search gave no results"
+msgstr "Przepraszamy, wyszukiwanie nie przyniosło rezultatu."
+
+#: templates/html/search.tmpl:123
+msgid "Package %s"
+msgstr "Pakiet %s"
+
+#: templates/html/search.tmpl:135
+msgid "also provided by:"
+msgstr "udostępniany również przez:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:135
+msgid "provided by:"
+msgstr "udostępniany przez:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:144
+msgid "Source Package %s"
+msgstr "Pakiet źródłowy %s"
+
+#: templates/html/search.tmpl:151
+msgid "Binary packages:"
+msgstr "Pakiety binarne:"
+
+#: templates/html/search.tmpl:153
+msgid "show %u binary packages"
+msgstr "pokaż %u pakietów binarnych"
+
+#: templates/html/search.tmpl:153
+msgid "hide %u binary packages"
+msgstr "ukryj %u pakietów binarnych"
+
+#: templates/html/search.tmpl:163
+msgid "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested only exact matches."
+msgstr "<a href=\"%s\">%u</a> wyników nie zostało wyświetlone, ponieważ żądano tylko dokładnych dopasowań."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:14
+msgid "Package Contents Search Results -- %s"
+msgstr "Wyniki przeszukiwania zawartości pakietu -- %s"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:17
+msgid "Package Contents Search Results"
+msgstr "Wyniki przeszukiwania zawartości pakietu"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:34
+msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
+msgstr "Szukaj <em>%s</em> wewnątrz nazw plików"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:39
+msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
+msgstr "Szukaj identycznych nazw plików <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:44
+msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
+msgstr "Szukaj ścieżek kończących się <em>%s</em>"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:48
+msgid "Search in other suite:"
+msgstr "Szukaj w innej gałęzi:"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:74
+msgid "paths that end with"
+msgstr "ścieżki kończące się"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:76
+msgid "filenames that contain"
+msgstr "nazwy plików zawierające"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:78
+msgid "files named"
+msgstr "pliki nazwane"
+
+#. @translators: I'm really sorry :/
+#: templates/html/search_contents.tmpl:81
+msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
+msgstr "Szukano %s <em>%s</em> w gałęzi <em>%s</em>, %s i %s."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:85
+msgid "Found <strong>%u results</strong>."
+msgstr "Znaleziono <strong>%u wyników</strong>."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:89
+msgid "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about 100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
+msgstr "Uwaga: Wyszukiwanie było zbyt rozległe, więc wyświetlono tylko około 100 pierwszych wyników. Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub większej ich liczby."
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:99
+msgid "Sort results by filename"
+msgstr "Posortuj wyniki wg nazw plików"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:100
+#: templates/html/search_contents.tmpl:126
+#: templates/html/show.tmpl:350
+msgid "File"
+msgstr "Plik"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:101
+msgid "Sort results by package name"
+msgstr "Posortuj wyniki wg nazw pakietów"
+
+#: templates/html/search_contents.tmpl:116
+msgid "not %s"
+msgstr "nie %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:15
+msgid "Source packages"
+msgstr "Pakiety źródłowe"
+
+#: templates/html/show.tmpl:16
+msgid "All packages in this section"
+msgstr "Wszystkie pakiety w tej sekcji"
+
+#: templates/html/show.tmpl:22
+msgid "Details of source package %s in %s"
+msgstr "Szczegóły pakietu źródłowego %s w %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:23
+msgid "Details of package %s in %s"
+msgstr "Szczegóły pakietu %s w %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:46
+msgid "Source:"
+msgstr "Pakiet źródłowy:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:46
+msgid "Source package building this package"
+msgstr "Pakiet źródłowy, z którego zbudowano ten pakiet"
+
+#: templates/html/show.tmpl:53
+msgid "Virtual Package: %s"
+msgstr "Pakiet wirtualny: %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:55
+msgid "Source Package: %s (%s)"
+msgstr "Pakiet źródłowy: %s (%s)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:57
+msgid "Package: %s (%s)"
+msgstr "Pakiet: %s (%s)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:61
+msgid "essential"
+msgstr "niezbędny"
+
+#: templates/html/show.tmpl:61
+msgid "package manager will refuse to remove this package by default"
+msgstr "Menedżer pakietów domyślnie odmówi usunięcia tego pakietu"
+
+#: templates/html/show.tmpl:65
+msgid "Links for %s"
+msgstr "Odnośniki dla %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:71
+msgid "%s Resources:"
+msgstr "Zasoby systemu %s:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:73
+msgid "Bug Reports"
+msgstr "Raporty o błędach"
+
+#: templates/html/show.tmpl:76
+#: templates/html/show.tmpl:78
+msgid "Developer Information (PTS)"
+msgstr "Informacje dla deweloperów (PTS)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:82
+msgid "%s Changelog"
+msgstr "Dziennik zmian w systemie %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:83
+msgid "Copyright File"
+msgstr "Informacje nt. praw autorskich"
+
+#: templates/html/show.tmpl:87
+msgid "Debian Source Repository"
+msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana"
+
+#: templates/html/show.tmpl:101
+#: templates/html/show.tmpl:107
+msgid "%s Patch Tracker"
+msgstr "System śledzenia błędów systemu %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:115
+msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
+msgstr "Pobieranie pakietu źródłowego <a href=\"%s\">%s</a>:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:122
+msgid "Not found"
+msgstr "Nie znaleziono"
+
+#: templates/html/show.tmpl:127
+msgid "Maintainer:"
+msgstr "Opiekun:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:129
+msgid "Maintainers:"
+msgstr "Opiekunowie:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:142
+msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
+msgstr "Przegląd pakietów opiekuna i wysłanych przez niego plików"
+
+#: templates/html/show.tmpl:142
+msgid "QA&nbsp;Page"
+msgstr "Strona&nbsp;QA"
+
+#: templates/html/show.tmpl:143
+msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
+msgstr "Archiwum listy dyskusyjnej opiekuna"
+
+#: templates/html/show.tmpl:143
+msgid "Mail&nbsp;Archive"
+msgstr "Archiwum e-mail"
+
+#: templates/html/show.tmpl:151
+msgid "External Resources:"
+msgstr "Zasoby zewnętrzne:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:153
+msgid "Homepage"
+msgstr "Strona internetowa"
+
+#: templates/html/show.tmpl:159
+msgid "Similar packages:"
+msgstr "Podobne pakiety:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:175
+msgid "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> and other possible documentation before using it."
+msgstr ""
+"Ostrzeżenie: Pakiet pochodzi z dystrybucji <strong>eksperymentalnej</strong>. Oznacza to, że prawdopodobnie jest niestabilny lub zawiera błędy i może spowodować nawet utratę danych. Przed użyciem pakietu proszę koniecznie zapoznać się z <a href=\"%s\">dziennikiem "
+"zmian</a> i inną dostępną dokumentacją."
+
+#: templates/html/show.tmpl:199
+msgid "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual packages</a>."
+msgstr "Jest to <em>pakiet wirtualny</em>. Proszę zapoznać się z <a href=\"%s\">polityką Debiana</a> aby uzyskać <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definicję pakietu wirtualnego</a>."
+
+#: templates/html/show.tmpl:207
+msgid "Tags"
+msgstr "Znaczniki"
+
+#: templates/html/show.tmpl:230
+msgid "Packages providing %s"
+msgstr "Pakiety udostępniające %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:239
+msgid "The following binary packages are built from this source package:"
+msgstr "Z tego pakietu źródłowego zbudowano następujące pakiety binarne:"
+
+#: templates/html/show.tmpl:248
+msgid "Other Packages Related to %s"
+msgstr "Inne pakiety związane z %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:250
+msgid "legend"
+msgstr "legenda"
+
+#: templates/html/show.tmpl:252
+msgid "build-depends"
+msgstr "build-depends"
+
+#: templates/html/show.tmpl:253
+msgid "build-depends-indep"
+msgstr "build-depends-indep"
+
+#: templates/html/show.tmpl:255
+msgid "depends"
+msgstr "wymaga"
+
+#: templates/html/show.tmpl:256
+msgid "recommends"
+msgstr "poleca"
+
+#: templates/html/show.tmpl:257
+msgid "suggests"
+msgstr "sugeruje"
+
+#: templates/html/show.tmpl:267
+msgid "or "
+msgstr "lub "
+
+#: templates/html/show.tmpl:275
+msgid "also a virtual package provided by"
+msgstr "również pakiet wirtualny udostępniany przez"
+
+#: templates/html/show.tmpl:277
+msgid "virtual package provided by"
+msgstr "pakiet wirtualny udostępniany przez"
+
+#: templates/html/show.tmpl:282
+msgid "show %u providing packages"
+msgstr "pokaż %u pakietów udostępniających"
+
+#: templates/html/show.tmpl:282
+msgid "hide %u providing packages"
+msgstr "ukryj %u pakietów udostępniających"
+
+#: templates/html/show.tmpl:300
+msgid "Download %s"
+msgstr "Pobieranie %s"
+
+#: templates/html/show.tmpl:302
+msgid "The download table links to the download of the package and a file overview. In addition it gives information about the package size and the installed size."
+msgstr "Tabela pobierania linkuje do pobierania pakietu i przeglądu pliku. Dodatkowo zapewnia informacje o rozmiarze pakietu i rozmiarze zainstalowanego pakietu."
+
+#: templates/html/show.tmpl:303
+msgid "Download for all available architectures"
+msgstr "Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur"
+
+#: templates/html/show.tmpl:304
+msgid "Architecture"
+msgstr "Architektura"
+
+#: templates/html/show.tmpl:305
+msgid "Version"
+msgstr "Wersja"
+
+#: templates/html/show.tmpl:306
+msgid "Package Size"
+msgstr "Rozmiar pakietu"
+
+#: templates/html/show.tmpl:307
+msgid "Installed Size"
+msgstr "Rozmiar zainstalowanego pakietu"
+
+#: templates/html/show.tmpl:308
+msgid "Files"
+msgstr "Pliki"
+
+#: templates/html/show.tmpl:316
+msgid "(unofficial port)"
+msgstr "(port nieoficjalny)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:327
+#: templates/html/show.tmpl:327
+#: templates/html/show.tmpl:355
+msgid "%s&nbsp;kB"
+msgstr "%s&nbsp;kiB"
+
+#: templates/html/show.tmpl:330
+msgid "list of files"
+msgstr "lista plików"
+
+#: templates/html/show.tmpl:332
+msgid "no current information"
+msgstr "brak aktualnych informacji"
+
+#: templates/html/show.tmpl:349
+msgid "Download information for the files of this source package"
+msgstr "Pobierz informacje dla plików tego pakietu źródłowego"
+
+#: templates/html/show.tmpl:350
+msgid "Size (in kB)"
+msgstr "Rozmiar (w kiB)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:371
+msgid "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
+msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana (<acronym title=ang. \"Version Control System\" - system kontroli wersji>VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
+
+#: templates/html/show.tmpl:376
+msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
+msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana (do przeglądania)"
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:3
+msgid "Index"
+msgstr "Indeks"
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:5
+#: templates/html/suite_index.tmpl:20
+msgid "List of sections in \"%s\""
+msgstr "Lista sekcji w \"%s\""
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:38
+msgid "List of all source packages"
+msgstr "Lista wszystkich pakietów źródłowych"
+
+#: templates/html/suite_index.tmpl:40
+msgid "All source packages"
+msgstr "Wszystkie pakiety źródłowe"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:2
+#: templates/html/tag_index.tmpl:7
+msgid "Overview of available Debian Package Tags"
+msgstr "Przegląd dostępnych znaczników pakietów Debiana"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:4
+msgid "About"
+msgstr "O"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:5
+msgid "Debtags"
+msgstr "Znaczniki Debiana"
+
+#: templates/html/tag_index.tmpl:10
+msgid "Facet: %s"
+msgstr "Aspekt: %s"
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:16
+msgid "New %s Packages"
+msgstr "Nowe pakiety systemu %s"
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:20
+msgid "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive during the last 7 days."
+msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi %s (sekcja %s) w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:23
+msgid "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the last 7 days."
+msgstr "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi %s w archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
+
+#: templates/rss/newpkg.tmpl:28
+#: templates/txt/index_head.tmpl:4
+msgid "Copyright ©"
+msgstr "Copyright ©"
+
+#: templates/txt/index_head.tmpl:1
+msgid "All %s Packages in \"%s\""
+msgstr "Wszystkie pakiety systemu %s w \"%s\""
+
+#: templates/txt/index_head.tmpl:3
+msgid "Generated:"
+msgstr "Wygenerowano:"
+
+#: templates/txt/index_head.tmpl:5
+msgid "See <URL:%s> for the license terms."
+msgstr "Zobacz <URL:%s> aby uzyskać warunki licencji."
+
+