Updated Swedish translation.
[deb/packages.git] / po / templates.sv.po
1 # Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 2008.
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: templates\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: (null)\n"
7 "PO-Revision-Date: 2008-02-19 21:37+0100\n"
8 "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
9 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14 #: templates/config.tmpl:41
15 msgid "Debian Web Mailinglist"
16 msgstr "Debians webbsändlista"
17
18 #: templates/config.tmpl:46
19 msgid "%s Webmaster"
20 msgstr "Webbansvarig för %s"
21
22 #: templates/config.tmpl:49
23 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
24 msgstr "%s är ett <a href=\"%s\">varumärke</a> hos %s"
25
26 #: templates/config.tmpl:54
27 msgid ""
28 "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://%s/\">%"
29 "s</a>. Errors and obsolete information should be expected"
30 msgstr ""
31 "Observera att detta är en experimentell version av <a href=\"http://%s/\">%"
32 "s</a>. Fel och föråldrad information kan förväntas"
33
34 #. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format 
35 #: templates/config.tmpl:57
36 msgid "."
37 msgstr ","
38
39 #: templates/config.tmpl:58
40 msgid ","
41 msgstr "."
42
43 #: templates/config/architectures.tmpl:4
44 msgid "Intel x86"
45 msgstr "Inte x86"
46
47 #: templates/config/architectures.tmpl:5
48 msgid "Motorola 680x0"
49 msgstr "Motorola 680x0"
50
51 #: templates/config/architectures.tmpl:6
52 msgid "SPARC"
53 msgstr "SPARC"
54
55 #: templates/config/architectures.tmpl:7
56 msgid "Alpha"
57 msgstr "Alpha"
58
59 #: templates/config/architectures.tmpl:8
60 msgid "PowerPC"
61 msgstr "PowerPC"
62
63 #: templates/config/architectures.tmpl:9
64 msgid "ARM"
65 msgstr "ARM"
66
67 #: templates/config/architectures.tmpl:10
68 msgid "HP PA-RISC"
69 msgstr "HP PA-RISC"
70
71 #: templates/config/architectures.tmpl:11
72 msgid "Intel IA-64"
73 msgstr "Intel IA-64"
74
75 #: templates/config/architectures.tmpl:12
76 msgid "MIPS (big-endian)"
77 msgstr "MIPS (big-endian)"
78
79 #: templates/config/architectures.tmpl:13
80 msgid "MIPS (little-endian)"
81 msgstr "MIPS (little-endian)"
82
83 #: templates/config/architectures.tmpl:14
84 msgid "IBM S/390"
85 msgstr "IBM S/390"
86
87 #: templates/config/architectures.tmpl:15
88 msgid "Hurd (i386)"
89 msgstr "Hurd (i386)"
90
91 #: templates/config/architectures.tmpl:16
92 msgid "AMD64"
93 msgstr "AMD64"
94
95 #: templates/config/architectures.tmpl:17
96 msgid "EABI ARM"
97 msgstr "EABI ARM"
98
99 #: templates/config/architectures.tmpl:18
100 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
101 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
102
103 #: templates/config/architectures.tmpl:19
104 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
105 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
106
107 #: templates/config/mirrors.tmpl:178
108 msgid "North America"
109 msgstr "Nordamerika"
110
111 #: templates/config/mirrors.tmpl:179
112 msgid "South America"
113 msgstr "Sydamerika"
114
115 #: templates/config/mirrors.tmpl:180
116 msgid "Asia"
117 msgstr "Asien"
118
119 #: templates/config/mirrors.tmpl:181
120 msgid "Australia and New Zealand"
121 msgstr "Australien och Nya Zeeland"
122
123 #: templates/config/mirrors.tmpl:182
124 msgid "Europe"
125 msgstr "Europa"
126
127 #: templates/config/mirrors.tmpl:183
128 msgid "Africa"
129 msgstr "Afrika"
130
131 #: templates/html/download.tmpl:2
132 msgid "Package Download Selection -- %s"
133 msgstr "Val av pakethämtning -- %s"
134
135 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
136 #: templates/html/index_head.tmpl:9 templates/html/show.tmpl:14
137 msgid "Distribution:"
138 msgstr "Distribution:"
139
140 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
141 #: templates/html/index_head.tmpl:9 templates/html/show.tmpl:14
142 msgid "Overview over this suite"
143 msgstr "Översikt över denna svit"
144
145 #: templates/html/download.tmpl:6 templates/html/filelist.tmpl:6
146 #: templates/html/show.tmpl:17
147 msgid "Package:"
148 msgstr "Paket:"
149
150 #: templates/html/download.tmpl:8
151 msgid "Download"
152 msgstr "Hämta"
153
154 #: templates/html/download.tmpl:17
155 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
156 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd> på %s-maskiner"
157
158 #: templates/html/download.tmpl:19
159 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
160 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd>"
161
162 #: templates/html/download.tmpl:23
163 msgid ""
164 "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager "
165 "like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download "
166 "and install packages, instead of doing so manually via this website."
167 msgstr ""
168 "Om du kör %s rekommenderas det å det bestämdaste att du använder en "
169 "pakethanterare som a href=\"%s\">aptitude</a> eller <a href=\"%s\">synaptic</"
170 "a> för att hämta och installera paket, istället för att göra det manuellt "
171 "via webbplatsen."
172
173 #: templates/html/download.tmpl:25
174 msgid ""
175 "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
176 "<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
177 msgstr ""
178 "Du bör kunna använda valfri av de angivna speglarna genom att lägga till en "
179 "rad i din <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> på den här formen:"
180
181 #: templates/html/download.tmpl:30
182 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
183 msgstr "Ersätt <em>%s</em> med spegeln i fråga."
184
185 #: templates/html/download.tmpl:37 templates/html/show.tmpl:155
186 msgid "Experimental package"
187 msgstr "Experimentellt paket"
188
189 #: templates/html/download.tmpl:38
190 msgid ""
191 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
192 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
193 "cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible "
194 "documentation before using it."
195 msgstr ""
196 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. Det "
197 "innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller fel, och "
198 "kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att läsa "
199 "ändringsloggen och annan dokumentation innan du använder det."
200
201 #: templates/html/download.tmpl:41 templates/html/show.tmpl:160
202 msgid "debian-installer udeb package"
203 msgstr "udeb-paket för debian-installer"
204
205 #: templates/html/download.tmpl:42 templates/html/show.tmpl:161
206 msgid ""
207 "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://"
208 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do "
209 "not install it on a normal %s system."
210 msgstr ""
211 "Varning: Paketet är enbart tänkt att användas för att bygga <a href=\"http://"
212 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a>-avbildningar. "
213 "Installera det inte på ett normalt %ssystem."
214
215 #: templates/html/download.tmpl:49
216 msgid ""
217 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
218 "of these sites:"
219 msgstr ""
220 "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på någon av "
221 "dessa platser:"
222
223 #: templates/html/download.tmpl:75
224 msgid ""
225 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
226 msgstr "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på:"
227
228 #: templates/html/download.tmpl:77
229 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
230 msgstr ""
231 "Säkerhetsuppdateringar för %s distribueras officiellt enbart från <tt>%s</"
232 "tt>."
233
234 #: templates/html/download.tmpl:84
235 msgid ""
236 "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href="
237 "\"%s\">complete mirror list</a>."
238 msgstr ""
239 "Om ingen av platserna ovan är snabb nog för dig, se vår <a href=\"%s"
240 "\">fullständiga spegelförteckning</a>."
241
242 #: templates/html/download.tmpl:92
243 msgid ""
244 "Note that %s is not officially included in the %s archive yet, but the %s "
245 "porter group keeps their archive in sync with the official archive as close "
246 "as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current "
247 "information."
248 msgstr ""
249 "Observera att %s ännu inte officiellt ingår i %sarkivet, men att %s-"
250 "anpassningsgruppen håller sina arkiv så nära i synk med det officiella "
251 "arkivet som möjligt. Se <a href=\"%s\">%s-anpassningssidan</a> för aktuell "
252 "information."
253
254 #: templates/html/download.tmpl:96
255 msgid ""
256 "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
257 "file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold "
258 "the Shift key when you click on the URL."
259 msgstr ""
260 "Observera att du i vissa webbläsare måste tala om att du vill att filen "
261 "skall sparas. I Firefox och Mozilla, till exempel, håller du ned Skift-"
262 "tangenten medan du klickar på webbadressen."
263
264 #: templates/html/download.tmpl:100
265 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
266 msgstr "Ytterligare information om <kbd>%s</kbd>:"
267
268 #: templates/html/download.tmpl:102
269 msgid "%s Byte (%s %s)"
270 msgstr "%s byte (%s %s)"
271
272 #: templates/html/download.tmpl:102
273 msgid "Exact Size"
274 msgstr "Exakt storlek"
275
276 #: templates/html/download.tmpl:103 templates/html/show.tmpl:331
277 msgid "MD5 checksum"
278 msgstr "MD5-kontrollsumma"
279
280 #: templates/html/download.tmpl:104 templates/html/download.tmpl:105
281 msgid "Not Available"
282 msgstr "Ej tillgänglig"
283
284 #: templates/html/download.tmpl:104
285 msgid "SHA1 checksum"
286 msgstr "SHA1-kontrollsumma"
287
288 #: templates/html/download.tmpl:105
289 msgid "SHA256 checksum"
290 msgstr "SHA256-kontrollsumma"
291
292 #: templates/html/filelist.tmpl:2
293 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
294 msgstr "Filförteckning för paketet %s/%s/%s"
295
296 #: templates/html/filelist.tmpl:3
297 msgid ""
298 "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
299 msgstr ""
300 "Filförteckning för paketet <em>%s</em> i <em>%s</em> för arkitekturen <em>%"
301 "s</em>"
302
303 #: templates/html/filelist.tmpl:8
304 msgid "Filelist"
305 msgstr "Filförteckning"
306
307 #: templates/html/foot.tmpl:11
308 msgid "This page is also available in the following languages:"
309 msgstr "Denna sida finns även på följande språk:"
310
311 #: templates/html/foot.tmpl:22
312 msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
313 msgstr "Så ställer du in <a href=\"%s\">standardspråkval för dokument</a>"
314
315 #: templates/html/foot.tmpl:27 templates/html/head.tmpl:64
316 msgid "%s Homepage"
317 msgstr "%ss startsida"
318
319 #: templates/html/foot.tmpl:27
320 msgid "Back to:"
321 msgstr "Återgå till:"
322
323 #: templates/html/foot.tmpl:27
324 msgid "Packages search page"
325 msgstr "Paketsöksida"
326
327 #: templates/html/foot.tmpl:31
328 msgid ""
329 "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
330 "For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
331 msgstr ""
332 "För att rapportera ett problem med webbplatsen, kontakta <a href=\"mailto:%s"
333 "\">%s</a> (på engelska). För problem och synpunkter om den svenska "
334 "översättningen, kontakta <a href=\"mailto:debian-l10n-swedish@lists.debian."
335 "org\">debian-l10n-swedish@lists.debian.org</a>. För övrig "
336 "kontaktinformation, se %ss <a href=\"%s\">kontaktsida</a>."
337
338 #: templates/html/foot.tmpl:33 templates/txt/index_head.tmpl:3
339 msgid "Generated:"
340 msgstr "Skapad:"
341
342 #: templates/html/foot.tmpl:35
343 msgid ""
344 "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s"
345 "\">license terms</a>."
346 msgstr ""
347 "Innehållet upphovsrättsskyddat &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Se <a href="
348 "\"%s\">licensvillkor</a>."
349
350 #: templates/html/foot.tmpl:39
351 msgid "Learn more about this site"
352 msgstr "Läs mer om denna webbplats"
353
354 #: templates/html/head.tmpl:46
355 msgid "Search"
356 msgstr "Sök"
357
358 #: templates/html/head.tmpl:49
359 msgid "package names"
360 msgstr "namn på paket"
361
362 #: templates/html/head.tmpl:50
363 msgid "descriptions"
364 msgstr "beskrivningar"
365
366 #: templates/html/head.tmpl:51
367 msgid "source package names"
368 msgstr "namn på källkodspaket"
369
370 #: templates/html/head.tmpl:52
371 msgid "package contents"
372 msgstr "innehåll i paket"
373
374 #: templates/html/head.tmpl:55
375 msgid "all options"
376 msgstr "alla flaggor"
377
378 #: templates/html/head.tmpl:62
379 msgid "skip the navigation"
380 msgstr "hoppa över navigationen"
381
382 #: templates/html/head.tmpl:65
383 msgid "%s Packages Homepage"
384 msgstr "%ss startsida för paket"
385
386 #: templates/html/head.tmpl:65 templates/html/search_contents.tmpl:100
387 #: templates/html/search_contents.tmpl:124
388 msgid "Packages"
389 msgstr "Paket"
390
391 #: templates/html/index_head.tmpl:2
392 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
393 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
394
395 #: templates/html/index_head.tmpl:3
396 msgid "Source Packages in \"%s\""
397 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
398
399 #: templates/html/index_head.tmpl:5
400 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
401 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
402
403 #: templates/html/index_head.tmpl:6
404 msgid "Software Packages in \"%s\""
405 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
406
407 #: templates/html/index_head.tmpl:13
408 msgid "All Packages"
409 msgstr "Alla paket"
410
411 #: templates/html/index_head.tmpl:15 templates/html/show.tmpl:15
412 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
413 msgid "Source"
414 msgstr "Källkod"
415
416 #: templates/html/newpkg.tmpl:2 templates/html/newpkg.tmpl:7
417 msgid "New Packages in \"%s\""
418 msgstr "Nya paket i \"%s\""
419
420 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
421 msgid ""
422 "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %"
423 "s archive during the last 7 days."
424 msgstr ""
425 "Följande paket har lagts till sviten <em>%s</em> (sektion %s) i %s-arkivet "
426 "under de senaste sju dagarna."
427
428 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
429 msgid ""
430 "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
431 "during the last 7 days."
432 msgstr ""
433 "Följande paket har lagts till sviten <em>%s</em> i %s-arkivet under de "
434 "senaste sju dagarna."
435
436 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
437 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
438 msgstr ""
439 " Du kan även visa listan <a href=\"%s\">sorterad i bokstavsordning</a>."
440
441 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
442 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
443 msgstr " Du kan även visa lisan <a href=\"%s\">sorterad efter ålder</a>."
444
445 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
446 msgid ""
447 "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
448 "feed</a>"
449 msgstr ""
450 "Informationen är också tillgänglig som en <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS-"
451 "kanal</a>"
452
453 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
454 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
455 msgstr "[RSS 1.0-kanal]"
456
457 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
458 msgid " <em>(%u days old)</em>"
459 msgstr " <em>(%u dagar gammal</em>"
460
461 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:41
462 msgid "All packages"
463 msgstr "Alla paket"
464
465 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:39
466 msgid "List of all packages"
467 msgstr "Förteckning över alla paket"
468
469 #: templates/html/newpkg.tmpl:33 templates/html/suite_index.tmpl:45
470 msgid "compact compressed textlist"
471 msgstr "kompakt komprimerad textlista"
472
473 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
474 msgid "New packages in "
475 msgstr "Nya paket i "
476
477 #: templates/html/search.tmpl:19
478 msgid "Package Search Results -- %s"
479 msgstr "Paketsökresultat -- %s"
480
481 #: templates/html/search.tmpl:28
482 msgid "Package Search Results"
483 msgstr "Paketsökresultat"
484
485 #: templates/html/search.tmpl:35
486 msgid ""
487 "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
488 "to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
489 msgstr ""
490 "Du har bara sökt efter ord som exakt träffar dina nyckelord. Du kan försöka "
491 "söka med <a href=\"%s\">träff av delord aktiverade</a>."
492
493 #: templates/html/search.tmpl:40
494 #| msgid "Search in other suite:"
495 msgid "Search in specific suite:"
496 msgstr "Sök i specifik svit:"
497
498 #: templates/html/search.tmpl:49
499 #| msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
500 msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
501 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla sviter</a>"
502
503 #: templates/html/search.tmpl:53 templates/html/search_contents.tmpl:58
504 msgid "Limit search to a specific architecture:"
505 msgstr "Begränsa sökningen till en specifik arkitektur:"
506
507 #: templates/html/search.tmpl:62 templates/html/search_contents.tmpl:63
508 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
509 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla arkitekturer</a>"
510
511 #: templates/html/search.tmpl:69
512 #| msgid ""
513 #| "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed due to the search "
514 #| "parameters."
515 msgid ""
516 "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search "
517 "parameters."
518 msgstr ""
519 "<a href=\"%s\">Vissa</a> resultat har inte visats på grund av sökparametrarna."
520
521 #: templates/html/search.tmpl:78
522 msgid "all suites"
523 msgstr "alla sviter"
524
525 #: templates/html/search.tmpl:78
526 msgid "suite(s) <em>%s</em>"
527 msgstr "svit(en) <em>%s</em>"
528
529 #: templates/html/search.tmpl:79 templates/html/search_contents.tmpl:72
530 msgid "all sections"
531 msgstr "alla sektioner"
532
533 #: templates/html/search.tmpl:79 templates/html/search_contents.tmpl:72
534 msgid "section(s) <em>%s</em>"
535 msgstr "sektion(er) <em>%s</em>"
536
537 #: templates/html/search.tmpl:80 templates/html/search_contents.tmpl:73
538 msgid "all architectures"
539 msgstr "alla arkitekturer"
540
541 #: templates/html/search.tmpl:80 templates/html/search_contents.tmpl:73
542 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
543 msgstr "arkitektur(er) <em>%s</em>"
544
545 #: templates/html/search.tmpl:82
546 msgid "packages"
547 msgstr "paket"
548
549 #: templates/html/search.tmpl:82
550 msgid "source packages"
551 msgstr "källkodspaket"
552
553 #: templates/html/search.tmpl:83
554 msgid ""
555 "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
556 msgstr "Du har sökt efter %s vars namn innehåller <em>%s</em> i %s, %s och %s."
557
558 #: templates/html/search.tmpl:86
559 msgid " (including subword matching)"
560 msgstr " (inkluderar delordsträffar)"
561
562 #. @translators: I'm really sorry :/
563 #: templates/html/search.tmpl:88
564 msgid ""
565 "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
566 "s, and %s%s."
567 msgstr ""
568 "Du har sökt efter <em>%s</em> i paketnamn och beskrivningar i %s, %s och %s%"
569 "s."
570
571 #: templates/html/search.tmpl:94
572 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
573 msgstr "Hittade <strong>%u</strong> paket."
574
575 #: templates/html/search.tmpl:99
576 msgid ""
577 "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the "
578 "first few packages don't match what you searched for, try using more "
579 "keywords or alternative keywords."
580 msgstr ""
581 "Observera att enbart de bästa träffarna visas, sorterade efter relevans. Om "
582 "de första paketen inte är det du sökte efter, försök använda fler eller "
583 "andra nyckelord."
584
585 #: templates/html/search.tmpl:103
586 #| msgid ""
587 #| "Your search was too wide so we will only display exact matches. At least "
588 #| "<em>%u</em> results have been omitted and will not be displayed. Please "
589 #| "consider using a longer keyword or more keywords."
590 msgid ""
591 "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have "
592 "been suppressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
593 msgstr ""
594 "Ditt nyckelord var för allmänt, och på grund av optimeringar kan vissa "
595 "resultat ha dolts.<br>FÖrsök använda ett längre, eller flera, nyckelord."
596
597 #: templates/html/search.tmpl:105
598 #| msgid ""
599 #| "Note: Your search was too wide so we will only display only the first "
600 #| "about 100 matches. Please consider using a longer keyword or more "
601 #| "keywords."
602 msgid ""
603 "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or "
604 "more keywords."
605 msgstr ""
606 "Ditt nyckelord var för allmänt<br>FÖrsök använda ett längre, eller flera,"
607 "nyckelord."
608 ""
609
610 #: templates/html/search.tmpl:111 templates/html/search_contents.tmpl:131
611 msgid "Sorry, your search gave no results"
612 msgstr "Din sökning gav dessvärre inga resultat"
613
614 #: templates/html/search.tmpl:118
615 msgid "Package %s"
616 msgstr "Paketet %s"
617
618 #: templates/html/search.tmpl:130
619 msgid "also provided by:"
620 msgstr "tillhandahålls också av:"
621
622 #: templates/html/search.tmpl:130
623 msgid "provided by:"
624 msgstr "tillhandahålls av:"
625
626 #: templates/html/search.tmpl:139
627 msgid "Source Package %s"
628 msgstr "Källkodspaketet %s"
629
630 #: templates/html/search.tmpl:146
631 msgid "Binary packages:"
632 msgstr "Binärpaket:"
633
634 #: templates/html/search.tmpl:148
635 msgid "hide %u binary packages"
636 msgstr "dölj %u binärpaket"
637
638 #: templates/html/search.tmpl:148
639 msgid "show %u binary packages"
640 msgstr "visa %u binärpaket"
641
642 #: templates/html/search.tmpl:158
643 msgid ""
644 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
645 "only exact matches."
646 msgstr ""
647 "<a href=\"%s\">%u</a> resultat visas inte eftersom du bett om exakta träffar "
648 "enbart."
649
650 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
651 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
652 msgstr "Sökning i paketinnehåll, resultat -- %s"
653
654 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
655 msgid "Package Contents Search Results"
656 msgstr "Resultat från sökning i paketinnehåll"
657
658 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
659 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
660 msgstr "Sök efter <em>%s</em> i filnamn"
661
662 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
663 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
664 msgstr "Sök exakt filnamn <em>%s</em>"
665
666 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
667 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
668 msgstr "Sök sökvägar som slutar med <em>%s</em>"
669
670 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
671 msgid "Search in other suite:"
672 msgstr "Sök i annan svit:"
673
674 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
675 msgid "paths that end with"
676 msgstr "sökvägar som slutar med"
677
678 #: templates/html/search_contents.tmpl:76
679 msgid "files named"
680 msgstr "filer som heter"
681
682 #: templates/html/search_contents.tmpl:78
683 msgid "filenames that contain"
684 msgstr "filnamn som innehåller"
685
686 #. @translators: I'm really sorry :/ 
687 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
688 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
689 msgstr "Du har sökt efter %s <em>%s</em> i sviten <em>%s</em>, %s och %s."
690
691 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
692 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
693 msgstr "Hittade <strong>%u resultat</strong>:"
694
695 #: templates/html/search_contents.tmpl:88
696 msgid ""
697 "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
698 "100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
699 msgstr ""
700 "Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring 100 "
701 "träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord."
702
703 #: templates/html/search_contents.tmpl:97
704 msgid "Sort results by filename"
705 msgstr "Sök resultat efter filnamn"
706
707 #: templates/html/search_contents.tmpl:98
708 #: templates/html/search_contents.tmpl:124 templates/html/show.tmpl:331
709 msgid "File"
710 msgstr "Fil"
711
712 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
713 msgid "Sort results by package name"
714 msgstr "Sortera resultat efter paketnamn"
715
716 #: templates/html/search_contents.tmpl:114
717 msgid "not %s"
718 msgstr "ej %s"
719
720 #: templates/html/show.tmpl:15
721 msgid "Source packages"
722 msgstr "Källkodspaket"
723
724 #: templates/html/show.tmpl:16
725 msgid "All packages in this section"
726 msgstr "Alla paket i sektionen"
727
728 #: templates/html/show.tmpl:16
729 msgid "Section:"
730 msgstr "Sektion:"
731
732 #: templates/html/show.tmpl:22
733 msgid "Details of source package %s in %s"
734 msgstr "Detaljer för källkodspaketet %s i %s"
735
736 #: templates/html/show.tmpl:23
737 msgid "Details of package %s in %s"
738 msgstr "Detaljer för paketet %s i %s"
739
740 #: templates/html/show.tmpl:46
741 msgid "Source package building this package"
742 msgstr "Källkodspaketet som bygger detta paket"
743
744 #: templates/html/show.tmpl:46
745 msgid "Source:"
746 msgstr "Källkod:"
747
748 #: templates/html/show.tmpl:53
749 msgid "Virtual Package: %s"
750 msgstr "Virtuellt paket: %s"
751
752 #: templates/html/show.tmpl:55
753 msgid "Source Package: %s (%s)"
754 msgstr "Källkodspaket: %s (%s)"
755
756 #: templates/html/show.tmpl:57
757 msgid "Package: %s (%s)"
758 msgstr "Paket: %s (%s)"
759
760 #: templates/html/show.tmpl:61
761 msgid "essential"
762 msgstr "systemkritiskt"
763
764 #: templates/html/show.tmpl:65
765 msgid "Links for %s"
766 msgstr "Länkar för %s"
767
768 #: templates/html/show.tmpl:66
769 msgid "Debian Resources:"
770 msgstr "Debianresurser:"
771
772 #: templates/html/show.tmpl:68
773 msgid "Bug Reports"
774 msgstr "Felrapporter"
775
776 #: templates/html/show.tmpl:71 templates/html/show.tmpl:73
777 msgid "Developer Information (PTS)"
778 msgstr "Utvecklarinformation (PTS)"
779
780 #: templates/html/show.tmpl:77
781 msgid "%s Changelog"
782 msgstr "Ändringslogg för %s"
783
784 #: templates/html/show.tmpl:78
785 msgid "Copyright File"
786 msgstr "Upphovsrättsfil"
787
788 #: templates/html/show.tmpl:82
789 msgid "Debian Source Repository"
790 msgstr "Debians källkodsarkiv"
791
792 #: templates/html/show.tmpl:96
793 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
794 msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
795
796 #: templates/html/show.tmpl:103
797 msgid "Not found"
798 msgstr "Hittades ej"
799
800 #: templates/html/show.tmpl:108
801 msgid "Maintainer:"
802 msgstr "Ansvarig:"
803
804 #: templates/html/show.tmpl:110
805 msgid "Maintainers:"
806 msgstr "Ansvariga:"
807
808 #: templates/html/show.tmpl:123
809 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
810 msgstr "En översikt över ansvarigas paket och insändningar"
811
812 #: templates/html/show.tmpl:123
813 msgid "QA Page"
814 msgstr "QA-sida"
815
816 #: templates/html/show.tmpl:124
817 msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
818 msgstr "Arkiv för paketansvarigas sändlista"
819
820 #: templates/html/show.tmpl:124
821 msgid "Mail Archive"
822 msgstr "E-postarkiv"
823
824 #: templates/html/show.tmpl:132
825 msgid "External Resources:"
826 msgstr "Externa resurser:"
827
828 #: templates/html/show.tmpl:134
829 msgid "Homepage"
830 msgstr "Hemsida"
831
832 #: templates/html/show.tmpl:140
833 msgid "Similar packages:"
834 msgstr "Liknande paket:"
835
836 #: templates/html/show.tmpl:156
837 msgid ""
838 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
839 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
840 "cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> "
841 "and other possible documentation before using it."
842 msgstr ""
843 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. Det "
844 "innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller fel, och "
845 "kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att läsa <a href=\"%s"
846 "\">ändringsloggen</a> och annan dokumentation innan du använder det."
847
848 #: templates/html/show.tmpl:180
849 msgid ""
850 "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
851 "for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
852 "packages</a>."
853 msgstr ""
854 "Detta är ett <em>virtuellt paket</em>. Se <a href=\"%s\">Debians policy</a> "
855 "för en <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition av virtuella "
856 "paket</a>."
857
858 #: templates/html/show.tmpl:188
859 msgid "Tags"
860 msgstr "Märken"
861
862 #: templates/html/show.tmpl:211
863 msgid "Packages providing %s"
864 msgstr "Paket som tillhandahåller %s"
865
866 #: templates/html/show.tmpl:220
867 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
868 msgstr "Följande binärpaket byggs från detta källkodspaket:"
869
870 #: templates/html/show.tmpl:229
871 msgid "Other Packages Related to %s"
872 msgstr "Andra paket besläktade med %s"
873
874 #: templates/html/show.tmpl:231
875 msgid "legend"
876 msgstr "beskrivning"
877
878 #: templates/html/show.tmpl:233
879 msgid "build-depends"
880 msgstr "bygg-beroende"
881
882 #: templates/html/show.tmpl:234
883 msgid "build-depends-indep"
884 msgstr "arkitekturoberoende bygg-beroende"
885
886 #: templates/html/show.tmpl:236
887 msgid "depends"
888 msgstr "beror"
889
890 #: templates/html/show.tmpl:237
891 msgid "recommends"
892 msgstr "rekommenderar"
893
894 #: templates/html/show.tmpl:238
895 msgid "suggests"
896 msgstr "föreslår"
897
898 #: templates/html/show.tmpl:248
899 msgid "or "
900 msgstr "eller "
901
902 #: templates/html/show.tmpl:256
903 msgid "also a virtual package provided by"
904 msgstr "också ett virtuellt paket som tillhandahålls av"
905
906 #: templates/html/show.tmpl:258
907 msgid "virtual package provided by"
908 msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
909
910 #: templates/html/show.tmpl:263
911 msgid "hide %u providing packages"
912 msgstr "dölj %u tillhandahållande paket"
913
914 #: templates/html/show.tmpl:263
915 msgid "show %u providing packages"
916 msgstr "visa %u tillhandahållande paket"
917
918 #: templates/html/show.tmpl:281
919 msgid "Download %s"
920 msgstr "Hämta %s"
921
922 #: templates/html/show.tmpl:283
923 msgid ""
924 "The download table links to the download of the package and a file overview. "
925 "In addition it gives information about the package size and the installed "
926 "size."
927 msgstr ""
928 "Hämtningstabellen länkar till hämtningar för paketet och en filöversikt. "
929 "Dessutom innehåller den information om paketstorlek och installerad storlek."
930
931 #: templates/html/show.tmpl:284
932 msgid "Download for all available architectures"
933 msgstr "Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer"
934
935 #: templates/html/show.tmpl:285
936 msgid "Architecture"
937 msgstr "Arkitektur"
938
939 #: templates/html/show.tmpl:286
940 msgid "Version"
941 msgstr "Version"
942
943 #: templates/html/show.tmpl:287
944 msgid "Package Size"
945 msgstr "Paketstorlek"
946
947 #: templates/html/show.tmpl:288
948 msgid "Installed Size"
949 msgstr "Installerad storlek"
950
951 #: templates/html/show.tmpl:289
952 msgid "Files"
953 msgstr "Filer"
954
955 #: templates/html/show.tmpl:297
956 msgid "(unofficial port)"
957 msgstr "(inofficiell anpassning)"
958
959 #: templates/html/show.tmpl:308 templates/html/show.tmpl:336
960 msgid "%s&nbsp;kB"
961 msgstr "%s&nbsp;kbyte"
962
963 #: templates/html/show.tmpl:311
964 msgid "list of files"
965 msgstr "filförteckning"
966
967 #: templates/html/show.tmpl:313
968 msgid "no current information"
969 msgstr "ingen aktuell information"
970
971 #: templates/html/show.tmpl:330
972 msgid "Download information for the files of this source package"
973 msgstr "Hämtningsinformation för filer i källkodspaketet"
974
975 #: templates/html/show.tmpl:331
976 msgid "Size (in kB)"
977 msgstr "Storlek (i kbyte)"
978
979 #: templates/html/show.tmpl:349
980 msgid ""
981 "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System"
982 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
983 msgstr ""
984 "Debians paketkällkodsarkiv- (<acronym title=\"Version Control System\">VCS</"
985 "acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
986
987 #: templates/html/show.tmpl:353
988 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
989 msgstr "Debians paketkällkodsarkiv (blädderbart)"
990
991 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
992 msgid "Index"
993 msgstr "Index"
994
995 #: templates/html/suite_index.tmpl:5 templates/html/suite_index.tmpl:20
996 msgid "List of sections in \"%s\""
997 msgstr "Förteckning över sektioner i \"%s\""
998
999 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
1000 msgid "List of all source packages"
1001 msgstr "Förteckning över alla källkodspaket"
1002
1003 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
1004 msgid "All source packages"
1005 msgstr "Alla källkodspaket"
1006
1007 #: templates/html/tag_index.tmpl:2 templates/html/tag_index.tmpl:7
1008 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
1009 msgstr "Översikt över tillgängliga Debianpaketmärken"
1010
1011 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
1012 msgid "About"
1013 msgstr "Om"
1014
1015 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
1016 msgid "Debtags"
1017 msgstr "Debtags"
1018
1019 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
1020 msgid "Facet: %s"
1021 msgstr "Avdelning: %s"
1022
1023 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
1024 msgid "New %s Packages"
1025 msgstr "Nytt %spaket"
1026
1027 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
1028 msgid ""
1029 "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
1030 "during the last 7 days."
1031 msgstr ""
1032 "Följande paket har lagts till i sviten %s (sektionen %s) i %sarkivet under "
1033 "de senaste 7 dagarna."
1034
1035 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1036 msgid ""
1037 "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
1038 "last 7 days."
1039 msgstr ""
1040 "Följande paket har lagts till i sviten %s i %sarkivet under de senaste 7 "
1041 "dagarna."
1042
1043 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28 templates/txt/index_head.tmpl:4
1044 msgid "Copyright ©"
1045 msgstr "Upphovsrättsskyddat ©"
1046
1047 #: templates/txt/index_head.tmpl:1
1048 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1049 msgstr "Alla %spaket i \"%s\""
1050
1051 #: templates/txt/index_head.tmpl:5
1052 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1053 msgstr "Se <URL:%s> för licensvillkor."
1054
1055 #~ msgid ""
1056 #~ "You can try a different search on the <a href=\"%s#search_packages"
1057 #~ "\">Packages search page</a>."
1058 #~ msgstr ""
1059 #~ "Du kan prova en annan sökning på <a href=\"%s#search_packages"
1060 #~ "\">paketsöksidan</a>."