Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / templates.sv.po
1 # Peter Krefting <peterk@debian.org>, 2008.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: templates\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: (null)\n"
8 "PO-Revision-Date: 2008-07-24 06:00+0100\n"
9 "Last-Translator: Peter Krefting <peterk@debian.org>\n"
10 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: templates/config.tmpl:46
16 msgid "Debian Web Mailinglist"
17 msgstr "Debians webbsändlista"
18
19 #: templates/config.tmpl:51
20 msgid "%s Webmaster"
21 msgstr "Webbansvarig för %s"
22
23 #: templates/config.tmpl:54
24 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
25 msgstr "%s är ett <a href=\"%s\">varumärke</a> hos %s"
26
27 #. possible values for importance: high, normal, low
28 #. sitewidemsg = { importance => "high",
29 #. txt => 
30 #: templates/config.tmpl:77
31 msgid ""
32 "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://%s/\">%"
33 "s</a>. Errors and obsolete information should be expected"
34 msgstr ""
35 "Observera att detta är en experimentell version av <a href=\"http://%s/\">%"
36 "s</a>. Fel och föråldrad information kan förväntas"
37
38 #. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format 
39 #: templates/config.tmpl:81
40 msgid "."
41 msgstr ","
42
43 #: templates/config.tmpl:82
44 msgid ","
45 msgstr "."
46
47 #: templates/config/architectures.tmpl:4
48 msgid "Intel x86"
49 msgstr "Intel x86"
50
51 #: templates/config/architectures.tmpl:5
52 msgid "Motorola 680x0"
53 msgstr "Motorola 680x0"
54
55 #: templates/config/architectures.tmpl:6
56 msgid "SPARC"
57 msgstr "SPARC"
58
59 #: templates/config/architectures.tmpl:7
60 msgid "Alpha"
61 msgstr "Alpha"
62
63 #: templates/config/architectures.tmpl:8
64 msgid "PowerPC"
65 msgstr "PowerPC"
66
67 #: templates/config/architectures.tmpl:9
68 msgid "ARM"
69 msgstr "ARM"
70
71 #: templates/config/architectures.tmpl:10
72 msgid "HP PA-RISC"
73 msgstr "HP PA-RISC"
74
75 #: templates/config/architectures.tmpl:11
76 msgid "Intel IA-64"
77 msgstr "Intel IA-64"
78
79 #: templates/config/architectures.tmpl:12
80 msgid "MIPS (big-endian)"
81 msgstr "MIPS (big-endian)"
82
83 #: templates/config/architectures.tmpl:13
84 msgid "MIPS (little-endian)"
85 msgstr "MIPS (little-endian)"
86
87 #: templates/config/architectures.tmpl:14
88 msgid "IBM S/390"
89 msgstr "IBM S/390"
90
91 #: templates/config/architectures.tmpl:15
92 msgid "Hurd (i386)"
93 msgstr "Hurd (i386)"
94
95 #: templates/config/architectures.tmpl:16
96 msgid "AMD64"
97 msgstr "AMD64"
98
99 #: templates/config/architectures.tmpl:17
100 msgid "EABI ARM"
101 msgstr "EABI ARM"
102
103 #: templates/config/architectures.tmpl:18
104 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
105 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
106
107 #: templates/config/architectures.tmpl:19
108 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
109 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
110
111 #: templates/config/architectures.tmpl:20
112 msgid "AVR32"
113 msgstr ""
114
115 #: templates/config/architectures.tmpl:21
116 msgid "PowerPC SPE (e500 core)"
117 msgstr ""
118
119 #: templates/config/architectures.tmpl:22
120 msgid "SH4"
121 msgstr ""
122
123 #: templates/config/architectures.tmpl:23
124 #, fuzzy
125 #| msgid "Search"
126 msgid "Sparc64"
127 msgstr "Sök"
128
129 #: templates/config/archive_layout.tmpl:14
130 msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines"
131 msgstr ""
132
133 #: templates/config/archive_layout.tmpl:15
134 msgid ""
135 "packages that meet the Debian Free Software Guidelines but need software not "
136 "in Debian main"
137 msgstr ""
138
139 #: templates/config/archive_layout.tmpl:16
140 msgid "packages that do not meet the Debian Free Software Guidelines"
141 msgstr ""
142
143 #: templates/config/mirrors.tmpl:95
144 msgid ""
145 "volatile packages that need major changes during the life of a stable release"
146 msgstr ""
147
148 #: templates/config/mirrors.tmpl:136
149 msgid "newer packages that have been adapted to stable releases of Debian"
150 msgstr ""
151
152 #: templates/config/mirrors.tmpl:163
153 msgid ""
154 "ports of packages to architectures not yet or not anymore available in Debian"
155 msgstr ""
156
157 #: templates/config/mirrors.tmpl:204
158 msgid "North America"
159 msgstr "Nordamerika"
160
161 #: templates/config/mirrors.tmpl:205
162 msgid "South America"
163 msgstr "Sydamerika"
164
165 #: templates/config/mirrors.tmpl:206
166 msgid "Asia"
167 msgstr "Asien"
168
169 #: templates/config/mirrors.tmpl:207
170 msgid "Oceania"
171 msgstr ""
172
173 #: templates/config/mirrors.tmpl:208
174 msgid "Europe"
175 msgstr "Europa"
176
177 #: templates/config/mirrors.tmpl:209
178 msgid "Africa"
179 msgstr "Afrika"
180
181 #: templates/html/download.tmpl:2
182 msgid "Package Download Selection -- %s"
183 msgstr "Val av pakethämtning -- %s"
184
185 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
186 #: templates/html/homepage.tmpl:108 templates/html/index_head.tmpl:9
187 #: templates/html/show.tmpl:14
188 msgid "Distribution:"
189 msgstr "Distribution:"
190
191 #: templates/html/download.tmpl:5 templates/html/filelist.tmpl:5
192 #: templates/html/index_head.tmpl:9 templates/html/show.tmpl:14
193 msgid "Overview over this suite"
194 msgstr "Översikt över denna svit"
195
196 #: templates/html/download.tmpl:6 templates/html/filelist.tmpl:6
197 #: templates/html/show.tmpl:17
198 msgid "Package:"
199 msgstr "Paket:"
200
201 #: templates/html/download.tmpl:8
202 msgid "Download"
203 msgstr "Hämta"
204
205 #: templates/html/download.tmpl:17
206 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
207 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd> på %s-maskiner"
208
209 #: templates/html/download.tmpl:19
210 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
211 msgstr "Hämtningssida för <kbd>%s</kbd>"
212
213 #: templates/html/download.tmpl:23
214 msgid ""
215 "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager "
216 "like <a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download "
217 "and install packages, instead of doing so manually via this website."
218 msgstr ""
219 "Om du kör %s rekommenderas det å det bestämdaste att du använder en "
220 "pakethanterare som <a href=\"%s\">aptitude</a> eller <a href=\"%s"
221 "\">synaptic</a> för att hämta och installera paket, istället för att göra "
222 "det manuellt via webbplatsen."
223
224 #: templates/html/download.tmpl:25
225 msgid ""
226 "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
227 "<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
228 msgstr ""
229 "Du bör kunna använda valfri av de angivna speglarna genom att lägga till en "
230 "rad i din <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> på den här formen:"
231
232 #: templates/html/download.tmpl:30 templates/html/download.tmpl:39
233 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
234 msgstr "Ersätt <em>%s</em> med spegeln i fråga."
235
236 #: templates/html/download.tmpl:42 templates/html/show.tmpl:174
237 msgid "Experimental package"
238 msgstr "Experimentellt paket"
239
240 #: templates/html/download.tmpl:43
241 msgid ""
242 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
243 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
244 "cause data loss. Please be sure to consult the changelog and other possible "
245 "documentation before using it."
246 msgstr ""
247 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. Det "
248 "innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller fel, och "
249 "kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att läsa "
250 "ändringsloggen och annan dokumentation innan du använder det."
251
252 #: templates/html/download.tmpl:46 templates/html/show.tmpl:179
253 msgid "debian-installer udeb package"
254 msgstr "udeb-paket för debian-installer"
255
256 #: templates/html/download.tmpl:47 templates/html/show.tmpl:180
257 msgid ""
258 "Warning: This package is intended for the use in building <a href=\"http://"
259 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> images only. Do "
260 "not install it on a normal %s system."
261 msgstr ""
262 "Varning: Paketet är enbart tänkt att användas för att bygga <a href=\"http://"
263 "www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a>-avbildningar. "
264 "Installera det inte på ett normalt %ssystem."
265
266 #: templates/html/download.tmpl:54
267 msgid ""
268 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
269 "of these sites:"
270 msgstr ""
271 "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på någon av "
272 "dessa platser:"
273
274 #: templates/html/download.tmpl:80
275 msgid ""
276 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
277 msgstr "Du kan hämta den önskade filen från underkatalogen <tt>%s</tt> på:"
278
279 #: templates/html/download.tmpl:82
280 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
281 msgstr ""
282 "Säkerhetsuppdateringar för %s distribueras officiellt enbart från <tt>%s</"
283 "tt>."
284
285 #: templates/html/download.tmpl:89
286 msgid ""
287 "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href="
288 "\"%s\">complete mirror list</a>."
289 msgstr ""
290 "Om ingen av platserna ovan är snabb nog för dig, se vår <a href=\"%s"
291 "\">fullständiga spegelförteckning</a>."
292
293 #: templates/html/download.tmpl:97
294 #, fuzzy
295 #| msgid ""
296 #| "Note that %s is not officially included in the %s archive yet, but the %s "
297 #| "porter group keeps their archive in sync with the official archive as "
298 #| "close as possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current "
299 #| "information."
300 msgid ""
301 "Note that %s is not officially included in the %s archive, but the %s porter "
302 "group keeps their archive in sync with the official archive as close as "
303 "possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current information."
304 msgstr ""
305 "Observera att %s ännu inte officiellt ingår i %sarkivet, men att %s-"
306 "anpassningsgruppen håller sina arkiv så nära i synk med det officiella "
307 "arkivet som möjligt. Se <a href=\"%s\">%s-anpassningssidan</a> för aktuell "
308 "information."
309
310 #: templates/html/download.tmpl:101
311 msgid ""
312 "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
313 "file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold "
314 "the Shift key when you click on the URL."
315 msgstr ""
316 "Observera att du i vissa webbläsare måste tala om att du vill att filen "
317 "skall sparas. I Firefox och Mozilla, till exempel, håller du ned Skift-"
318 "tangenten medan du klickar på webbadressen."
319
320 #: templates/html/download.tmpl:105
321 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
322 msgstr "Ytterligare information om <kbd>%s</kbd>:"
323
324 #: templates/html/download.tmpl:107
325 msgid "%s Byte (%s %s)"
326 msgstr "%s byte (%s %s)"
327
328 #: templates/html/download.tmpl:107
329 msgid "Exact Size"
330 msgstr "Exakt storlek"
331
332 #: templates/html/download.tmpl:108 templates/html/show.tmpl:350
333 msgid "MD5 checksum"
334 msgstr "MD5-kontrollsumma"
335
336 #: templates/html/download.tmpl:109 templates/html/download.tmpl:110
337 msgid "Not Available"
338 msgstr "Ej tillgänglig"
339
340 #: templates/html/download.tmpl:109
341 msgid "SHA1 checksum"
342 msgstr "SHA1-kontrollsumma"
343
344 #: templates/html/download.tmpl:110
345 msgid "SHA256 checksum"
346 msgstr "SHA256-kontrollsumma"
347
348 #: templates/html/filelist.tmpl:2
349 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
350 msgstr "Filförteckning för paketet %s/%s/%s"
351
352 #: templates/html/filelist.tmpl:3
353 msgid ""
354 "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
355 msgstr ""
356 "Filförteckning för paketet <em>%s</em> i <em>%s</em> för arkitekturen <em>%"
357 "s</em>"
358
359 #: templates/html/filelist.tmpl:8
360 msgid "Filelist"
361 msgstr "Filförteckning"
362
363 #: templates/html/foot.tmpl:11
364 #, fuzzy
365 #| msgid "How to set <a href=\"%s\">the default document language</a>"
366 msgid ""
367 "This page is also available in the following languages (How to set <a href="
368 "\"%s\">the default document language</a>):"
369 msgstr "Så ställer du in <a href=\"%s\">standardspråkval för dokument</a>"
370
371 #: templates/html/foot.tmpl:28
372 msgid ""
373 "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
374 "For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
375 msgstr ""
376 "För att rapportera ett problem med webbplatsen, kontakta <a href=\"mailto:%s"
377 "\">%s</a> (på engelska). För problem och synpunkter om den svenska "
378 "översättningen, kontakta <a href=\"mailto:debian-l10n-swedish@lists.debian."
379 "org\">debian-l10n-swedish@lists.debian.org</a>. För övrig "
380 "kontaktinformation, se %ss <a href=\"%s\">kontaktsida</a>."
381
382 #: templates/html/foot.tmpl:32
383 msgid ""
384 "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s"
385 "\">license terms</a>."
386 msgstr ""
387 "Innehållet upphovsrättsskyddat &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Se <a href="
388 "\"%s\">licensvillkor</a>."
389
390 #: templates/html/foot.tmpl:35
391 msgid "Learn more about this site"
392 msgstr "Läs mer om denna webbplats"
393
394 #: templates/html/foot.tmpl:41
395 #, fuzzy
396 #| msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
397 msgid "This service is sponsored by <a href=\"%s\">%s</a>."
398 msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
399
400 #: templates/html/head.tmpl:26
401 msgid "skip the navigation"
402 msgstr "hoppa över navigationen"
403
404 #: templates/html/head.tmpl:40
405 msgid "%s Packages Homepage"
406 msgstr "%ss startsida för paket"
407
408 #: templates/html/head.tmpl:40 templates/html/homepage.tmpl:4
409 #: templates/html/search_contents.tmpl:102
410 #: templates/html/search_contents.tmpl:126
411 msgid "Packages"
412 msgstr "Paket"
413
414 #: templates/html/head.tmpl:60 templates/html/homepage.tmpl:39
415 #: templates/html/homepage.tmpl:47 templates/html/homepage.tmpl:94
416 msgid "Search"
417 msgstr "Sök"
418
419 #: templates/html/head.tmpl:63
420 msgid "package names"
421 msgstr "namn på paket"
422
423 #: templates/html/head.tmpl:64
424 msgid "descriptions"
425 msgstr "beskrivningar"
426
427 #: templates/html/head.tmpl:65
428 msgid "source package names"
429 msgstr "namn på källkodspaket"
430
431 #: templates/html/head.tmpl:66
432 msgid "package contents"
433 msgstr "innehåll i paket"
434
435 #: templates/html/head.tmpl:69
436 msgid "all options"
437 msgstr "alla flaggor"
438
439 #: templates/html/homepage.tmpl:2 templates/html/homepage.tmpl:3
440 #, fuzzy
441 #| msgid "%s Packages Homepage"
442 msgid "%s Packages Search"
443 msgstr "%ss startsida för paket"
444
445 #: templates/html/homepage.tmpl:20
446 msgid ""
447 "This site provides you with information about all the packages available in "
448 "the <a href=\"%s\">%s</a> Package archive."
449 msgstr ""
450
451 #: templates/html/homepage.tmpl:22
452 msgid ""
453 "Please contact <a href=\"mailto:%s\">%s</a> if you encounter any problems!"
454 msgstr ""
455
456 #: templates/html/homepage.tmpl:24
457 msgid "Browse through the lists of packages:"
458 msgstr ""
459
460 #: templates/html/homepage.tmpl:33
461 msgid ""
462 "There is also a list of <a href=\"%s/main/newpkg\">packages recently added "
463 "to %s</a>."
464 msgstr ""
465
466 #: templates/html/homepage.tmpl:36
467 #, fuzzy
468 #| msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
469 msgid "Old releases can be found at <a href=\"%s\">%s</a>."
470 msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
471
472 #: templates/html/homepage.tmpl:41
473 msgid "Search package directories"
474 msgstr ""
475
476 #: templates/html/homepage.tmpl:45 templates/html/homepage.tmpl:91
477 msgid "Keyword:"
478 msgstr ""
479
480 #: templates/html/homepage.tmpl:47 templates/html/homepage.tmpl:95
481 msgid "Reset"
482 msgstr ""
483
484 #: templates/html/homepage.tmpl:49
485 #, fuzzy
486 #| msgid "Search"
487 msgid "Search on:"
488 msgstr "Sök"
489
490 #: templates/html/homepage.tmpl:51
491 #, fuzzy
492 #| msgid "package names"
493 msgid "Package names only"
494 msgstr "namn på paket"
495
496 #: templates/html/homepage.tmpl:53
497 #, fuzzy
498 #| msgid "descriptions"
499 msgid "Descriptions"
500 msgstr "beskrivningar"
501
502 #: templates/html/homepage.tmpl:55
503 #, fuzzy
504 #| msgid "source package names"
505 msgid "Source package names"
506 msgstr "namn på källkodspaket"
507
508 #: templates/html/homepage.tmpl:57
509 msgid "Only show exact matches:"
510 msgstr ""
511
512 #: templates/html/homepage.tmpl:65 templates/html/homepage.tmpl:72
513 #: templates/html/homepage.tmpl:120
514 msgid "any"
515 msgstr ""
516
517 #: templates/html/homepage.tmpl:67 templates/html/show.tmpl:16
518 msgid "Section:"
519 msgstr "Sektion:"
520
521 #: templates/html/homepage.tmpl:76
522 msgid "There are shortcuts for some searches available:"
523 msgstr ""
524
525 #: templates/html/homepage.tmpl:78
526 msgid "<code>%s<var>name</var></code> for the search on package names."
527 msgstr ""
528
529 #: templates/html/homepage.tmpl:80
530 msgid ""
531 "<code>%ssrc:<var>name</var></code> for the search on source package names."
532 msgstr ""
533
534 #: templates/html/homepage.tmpl:84
535 msgid "Search the contents of packages"
536 msgstr ""
537
538 #: templates/html/homepage.tmpl:86
539 msgid ""
540 "This search engine allows you to search the contents of %s distributions for "
541 "any files (or just parts of file names) that are part of packages. You can "
542 "also get a full list of files in a given package."
543 msgstr ""
544
545 #: templates/html/homepage.tmpl:97
546 msgid "Display:"
547 msgstr ""
548
549 #: templates/html/homepage.tmpl:100
550 msgid "packages that contain files named like this"
551 msgstr ""
552
553 #: templates/html/homepage.tmpl:103
554 msgid "packages that contain files whose names end with the keyword"
555 msgstr ""
556
557 #: templates/html/homepage.tmpl:106
558 msgid "packages that contain files whose names contain the keyword"
559 msgstr ""
560
561 #: templates/html/homepage.tmpl:115
562 #, fuzzy
563 #| msgid "Architecture"
564 msgid "Architecture:"
565 msgstr "Arkitektur"
566
567 #: templates/html/index_head.tmpl:2
568 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
569 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
570
571 #: templates/html/index_head.tmpl:3
572 msgid "Source Packages in \"%s\""
573 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
574
575 #: templates/html/index_head.tmpl:5
576 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
577 msgstr "Källkodspaket i \"%s\", %s %s"
578
579 #: templates/html/index_head.tmpl:6
580 msgid "Software Packages in \"%s\""
581 msgstr "Källkodspaket i \"%s\""
582
583 #: templates/html/index_head.tmpl:13
584 msgid "All Packages"
585 msgstr "Alla paket"
586
587 #: templates/html/index_head.tmpl:15 templates/html/show.tmpl:15
588 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
589 msgid "Source"
590 msgstr "Källkod"
591
592 #: templates/html/newpkg.tmpl:2 templates/html/newpkg.tmpl:7
593 msgid "New Packages in \"%s\""
594 msgstr "Nya paket i \"%s\""
595
596 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
597 msgid ""
598 "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %"
599 "s archive during the last 7 days."
600 msgstr ""
601 "Följande paket har lagts till sviten <em>%s</em> (sektion %s) i %s-arkivet "
602 "under de senaste sju dagarna."
603
604 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
605 msgid ""
606 "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
607 "during the last 7 days."
608 msgstr ""
609 "Följande paket har lagts till sviten <em>%s</em> i %s-arkivet under de "
610 "senaste sju dagarna."
611
612 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
613 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
614 msgstr ""
615 " Du kan även visa listan <a href=\"%s\">sorterad i bokstavsordning</a>."
616
617 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
618 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
619 msgstr " Du kan även visa lisan <a href=\"%s\">sorterad efter ålder</a>."
620
621 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
622 msgid ""
623 "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
624 "feed</a>"
625 msgstr ""
626 "Informationen är också tillgänglig som en <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS-"
627 "kanal</a>"
628
629 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
630 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
631 msgstr "[RSS 1.0-kanal]"
632
633 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
634 msgid " <em>(%u days old)</em>"
635 msgstr " <em>(%u dagar gammal</em>"
636
637 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:41
638 msgid "All packages"
639 msgstr "Alla paket"
640
641 #: templates/html/newpkg.tmpl:32 templates/html/suite_index.tmpl:39
642 msgid "List of all packages"
643 msgstr "Förteckning över alla paket"
644
645 #: templates/html/newpkg.tmpl:33 templates/html/suite_index.tmpl:45
646 msgid "compact compressed textlist"
647 msgstr "kompakt komprimerad textlista"
648
649 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
650 msgid "New packages in "
651 msgstr "Nya paket i "
652
653 #: templates/html/search.tmpl:20
654 msgid "Package Search Results -- %s"
655 msgstr "Paketsökresultat -- %s"
656
657 #: templates/html/search.tmpl:29
658 msgid "Package Search Results"
659 msgstr "Paketsökresultat"
660
661 #: templates/html/search.tmpl:36
662 msgid ""
663 "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
664 "to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
665 msgstr ""
666 "Du har bara sökt efter ord som exakt träffar dina nyckelord. Du kan försöka "
667 "söka med <a href=\"%s\">träff av delord aktiverade</a>."
668
669 #: templates/html/search.tmpl:41
670 msgid "Limit to suite:"
671 msgstr ""
672
673 #: templates/html/search.tmpl:50
674 msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
675 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla sviter</a>"
676
677 #: templates/html/search.tmpl:54 templates/html/search_contents.tmpl:58
678 #, fuzzy
679 #| msgid "Limit search to a specific architecture:"
680 msgid "Limit to a architecture:"
681 msgstr "Begränsa sökningen till en specifik arkitektur:"
682
683 #: templates/html/search.tmpl:63 templates/html/search_contents.tmpl:63
684 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
685 msgstr "Sök i <a  href=\"%s\">alla arkitekturer</a>"
686
687 #: templates/html/search.tmpl:70
688 msgid ""
689 "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search "
690 "parameters."
691 msgstr ""
692 "<a href=\"%s\">Vissa</a> resultat har inte visats på grund av "
693 "sökparametrarna."
694
695 #: templates/html/search.tmpl:79
696 msgid "all suites"
697 msgstr "alla sviter"
698
699 #: templates/html/search.tmpl:79
700 msgid "suite(s) <em>%s</em>"
701 msgstr "svit(en) <em>%s</em>"
702
703 #: templates/html/search.tmpl:80 templates/html/search_contents.tmpl:72
704 msgid "all sections"
705 msgstr "alla sektioner"
706
707 #: templates/html/search.tmpl:80 templates/html/search_contents.tmpl:72
708 msgid "section(s) <em>%s</em>"
709 msgstr "sektion(er) <em>%s</em>"
710
711 #: templates/html/search.tmpl:81 templates/html/search_contents.tmpl:73
712 msgid "all architectures"
713 msgstr "alla arkitekturer"
714
715 #: templates/html/search.tmpl:81 templates/html/search_contents.tmpl:73
716 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
717 msgstr "arkitektur(er) <em>%s</em>"
718
719 #: templates/html/search.tmpl:83
720 msgid "packages"
721 msgstr "paket"
722
723 #: templates/html/search.tmpl:83
724 msgid "source packages"
725 msgstr "källkodspaket"
726
727 #: templates/html/search.tmpl:84
728 msgid ""
729 "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
730 msgstr "Du har sökt efter %s vars namn innehåller <em>%s</em> i %s, %s och %s."
731
732 #: templates/html/search.tmpl:87
733 msgid " (including subword matching)"
734 msgstr " (inkluderar delordsträffar)"
735
736 #. @translators: I'm really sorry :/
737 #: templates/html/search.tmpl:89
738 msgid ""
739 "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
740 "s, and %s%s."
741 msgstr ""
742 "Du har sökt efter <em>%s</em> i paketnamn och beskrivningar i %s, %s och %s%"
743 "s."
744
745 #: templates/html/search.tmpl:95
746 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
747 msgstr "Hittade <strong>%u</strong> paket."
748
749 #: templates/html/search.tmpl:101
750 msgid ""
751 "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the "
752 "first few packages don't match what you searched for, try using more "
753 "keywords or alternative keywords."
754 msgstr ""
755 "Observera att enbart de bästa träffarna visas, sorterade efter relevans. Om "
756 "de första paketen inte är det du sökte efter, försök använda fler eller "
757 "andra nyckelord."
758
759 #: templates/html/search.tmpl:107
760 msgid ""
761 "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have "
762 "been suppressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
763 msgstr ""
764 "Ditt nyckelord var för allmänt, och på grund av optimeringar kan vissa "
765 "resultat ha dolts.<br>Försök använda ett längre, eller flera, nyckelord."
766
767 #: templates/html/search.tmpl:109
768 msgid ""
769 "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or "
770 "more keywords."
771 msgstr ""
772 "Ditt nyckelord var för allmänt<br>Försök använda ett längre, eller flera,"
773 "nyckelord."
774
775 #: templates/html/search.tmpl:116 templates/html/search_contents.tmpl:133
776 msgid "Sorry, your search gave no results"
777 msgstr "Din sökning gav dessvärre inga resultat"
778
779 #: templates/html/search.tmpl:123
780 msgid "Package %s"
781 msgstr "Paketet %s"
782
783 #: templates/html/search.tmpl:135
784 msgid "also provided by:"
785 msgstr "tillhandahålls också av:"
786
787 #: templates/html/search.tmpl:135
788 msgid "provided by:"
789 msgstr "tillhandahålls av:"
790
791 #: templates/html/search.tmpl:144
792 msgid "Source Package %s"
793 msgstr "Källkodspaketet %s"
794
795 #: templates/html/search.tmpl:151
796 msgid "Binary packages:"
797 msgstr "Binärpaket:"
798
799 #: templates/html/search.tmpl:153
800 msgid "hide %u binary packages"
801 msgstr "dölj %u binärpaket"
802
803 #: templates/html/search.tmpl:153
804 msgid "show %u binary packages"
805 msgstr "visa %u binärpaket"
806
807 #: templates/html/search.tmpl:163
808 msgid ""
809 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
810 "only exact matches."
811 msgstr ""
812 "<a href=\"%s\">%u</a> resultat visas inte eftersom du bett om exakta träffar "
813 "enbart."
814
815 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
816 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
817 msgstr "Sökning i paketinnehåll, resultat -- %s"
818
819 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
820 msgid "Package Contents Search Results"
821 msgstr "Resultat från sökning i paketinnehåll"
822
823 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
824 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
825 msgstr "Sök efter <em>%s</em> i filnamn"
826
827 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
828 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
829 msgstr "Sök exakt filnamn <em>%s</em>"
830
831 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
832 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
833 msgstr "Sök sökvägar som slutar med <em>%s</em>"
834
835 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
836 msgid "Search in other suite:"
837 msgstr "Sök i annan svit:"
838
839 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
840 msgid "paths that end with"
841 msgstr "sökvägar som slutar med"
842
843 #: templates/html/search_contents.tmpl:76
844 msgid "filenames that contain"
845 msgstr "filnamn som innehåller"
846
847 #: templates/html/search_contents.tmpl:78
848 msgid "files named"
849 msgstr "filer som heter"
850
851 #. @translators: I'm really sorry :/ 
852 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
853 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
854 msgstr "Du har sökt efter %s <em>%s</em> i sviten <em>%s</em>, %s och %s."
855
856 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
857 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
858 msgstr "Hittade <strong>%u resultat</strong>:"
859
860 #: templates/html/search_contents.tmpl:89
861 msgid ""
862 "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
863 "100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
864 msgstr ""
865 "Observera: Din sökning var för vid, så vi visar bara de första omkring 100 "
866 "träffarna. Försök använda ett längre eller fler nyckelord."
867
868 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
869 msgid "Sort results by filename"
870 msgstr "Sök resultat efter filnamn"
871
872 #: templates/html/search_contents.tmpl:100
873 #: templates/html/search_contents.tmpl:126 templates/html/show.tmpl:350
874 msgid "File"
875 msgstr "Fil"
876
877 #: templates/html/search_contents.tmpl:101
878 msgid "Sort results by package name"
879 msgstr "Sortera resultat efter paketnamn"
880
881 #: templates/html/search_contents.tmpl:116
882 msgid "not %s"
883 msgstr "ej %s"
884
885 #: templates/html/show.tmpl:15
886 msgid "Source packages"
887 msgstr "Källkodspaket"
888
889 #: templates/html/show.tmpl:16
890 msgid "All packages in this section"
891 msgstr "Alla paket i sektionen"
892
893 #: templates/html/show.tmpl:22
894 msgid "Details of source package %s in %s"
895 msgstr "Detaljer för källkodspaketet %s i %s"
896
897 #: templates/html/show.tmpl:23
898 msgid "Details of package %s in %s"
899 msgstr "Detaljer för paketet %s i %s"
900
901 #: templates/html/show.tmpl:46
902 msgid "Source package building this package"
903 msgstr "Källkodspaketet som bygger detta paket"
904
905 #: templates/html/show.tmpl:46
906 msgid "Source:"
907 msgstr "Källkod:"
908
909 #: templates/html/show.tmpl:53
910 msgid "Virtual Package: %s"
911 msgstr "Virtuellt paket: %s"
912
913 #: templates/html/show.tmpl:55
914 msgid "Source Package: %s (%s)"
915 msgstr "Källkodspaket: %s (%s)"
916
917 #: templates/html/show.tmpl:57
918 msgid "Package: %s (%s)"
919 msgstr "Paket: %s (%s)"
920
921 #: templates/html/show.tmpl:61
922 msgid "essential"
923 msgstr "systemkritiskt"
924
925 #: templates/html/show.tmpl:61
926 msgid "package manager will refuse to remove this package by default"
927 msgstr ""
928
929 #: templates/html/show.tmpl:65
930 msgid "Links for %s"
931 msgstr "Länkar för %s"
932
933 #: templates/html/show.tmpl:71
934 msgid "%s Resources:"
935 msgstr "%sresurser:"
936
937 #: templates/html/show.tmpl:73
938 msgid "Bug Reports"
939 msgstr "Felrapporter"
940
941 #: templates/html/show.tmpl:76 templates/html/show.tmpl:78
942 msgid "Developer Information (PTS)"
943 msgstr "Utvecklarinformation (PTS)"
944
945 #: templates/html/show.tmpl:82
946 msgid "%s Changelog"
947 msgstr "Ändringslogg för %s"
948
949 #: templates/html/show.tmpl:83
950 msgid "Copyright File"
951 msgstr "Upphovsrättsfil"
952
953 #: templates/html/show.tmpl:87
954 msgid "Debian Source Repository"
955 msgstr "Debians källkodsarkiv"
956
957 #: templates/html/show.tmpl:101 templates/html/show.tmpl:107
958 msgid "%s Patch Tracker"
959 msgstr ""
960
961 #: templates/html/show.tmpl:115
962 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
963 msgstr "Hämta källkodspaketet <a href=\"%s\">%s</a>:"
964
965 #: templates/html/show.tmpl:122
966 msgid "Not found"
967 msgstr "Hittades ej"
968
969 #: templates/html/show.tmpl:127
970 msgid "Maintainer:"
971 msgstr "Ansvarig:"
972
973 #: templates/html/show.tmpl:129
974 msgid "Maintainers:"
975 msgstr "Ansvariga:"
976
977 #: templates/html/show.tmpl:142
978 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
979 msgstr "En översikt över ansvarigas paket och insändningar"
980
981 #: templates/html/show.tmpl:142
982 msgid "QA&nbsp;Page"
983 msgstr "QA-sida"
984
985 #: templates/html/show.tmpl:143
986 msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
987 msgstr "Arkiv för paketansvarigas sändlista"
988
989 #: templates/html/show.tmpl:143
990 msgid "Mail&nbsp;Archive"
991 msgstr "E-postarkiv"
992
993 #: templates/html/show.tmpl:151
994 msgid "External Resources:"
995 msgstr "Externa resurser:"
996
997 #: templates/html/show.tmpl:153
998 msgid "Homepage"
999 msgstr "Hemsida"
1000
1001 #: templates/html/show.tmpl:159
1002 msgid "Similar packages:"
1003 msgstr "Liknande paket:"
1004
1005 #: templates/html/show.tmpl:175
1006 msgid ""
1007 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> "
1008 "distribution. That means it is likely unstable or buggy, and it may even "
1009 "cause data loss. Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> "
1010 "and other possible documentation before using it."
1011 msgstr ""
1012 "Varning: Paketet är från den <strong>experimentella</strong> utgåvan. Det "
1013 "innebär att det med stor sannolikhet är instabilt eller innehåller fel, och "
1014 "kanske till och med kan orsaka dataförluster. Se till att läsa <a href=\"%s"
1015 "\">ändringsloggen</a> och annan dokumentation innan du använder det."
1016
1017 #: templates/html/show.tmpl:199
1018 msgid ""
1019 "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
1020 "for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
1021 "packages</a>."
1022 msgstr ""
1023 "Detta är ett <em>virtuellt paket</em>. Se <a href=\"%s\">Debians policy</a> "
1024 "för en <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition av virtuella "
1025 "paket</a>."
1026
1027 #: templates/html/show.tmpl:207
1028 msgid "Tags"
1029 msgstr "Märken"
1030
1031 #: templates/html/show.tmpl:230
1032 msgid "Packages providing %s"
1033 msgstr "Paket som tillhandahåller %s"
1034
1035 #: templates/html/show.tmpl:239
1036 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
1037 msgstr "Följande binärpaket byggs från detta källkodspaket:"
1038
1039 #: templates/html/show.tmpl:248
1040 msgid "Other Packages Related to %s"
1041 msgstr "Andra paket besläktade med %s"
1042
1043 #: templates/html/show.tmpl:250
1044 msgid "legend"
1045 msgstr "beskrivning"
1046
1047 #: templates/html/show.tmpl:252
1048 msgid "build-depends"
1049 msgstr "bygg-beroende"
1050
1051 #: templates/html/show.tmpl:253
1052 msgid "build-depends-indep"
1053 msgstr "arkitekturoberoende bygg-beroende"
1054
1055 #: templates/html/show.tmpl:255
1056 msgid "depends"
1057 msgstr "beror"
1058
1059 #: templates/html/show.tmpl:256
1060 msgid "recommends"
1061 msgstr "rekommenderar"
1062
1063 #: templates/html/show.tmpl:257
1064 msgid "suggests"
1065 msgstr "föreslår"
1066
1067 #: templates/html/show.tmpl:267
1068 msgid "or "
1069 msgstr "eller "
1070
1071 #: templates/html/show.tmpl:275
1072 msgid "also a virtual package provided by"
1073 msgstr "också ett virtuellt paket som tillhandahålls av"
1074
1075 #: templates/html/show.tmpl:277
1076 msgid "virtual package provided by"
1077 msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
1078
1079 #: templates/html/show.tmpl:282
1080 msgid "hide %u providing packages"
1081 msgstr "dölj %u tillhandahållande paket"
1082
1083 #: templates/html/show.tmpl:282
1084 msgid "show %u providing packages"
1085 msgstr "visa %u tillhandahållande paket"
1086
1087 #: templates/html/show.tmpl:300
1088 msgid "Download %s"
1089 msgstr "Hämta %s"
1090
1091 #: templates/html/show.tmpl:302
1092 msgid ""
1093 "The download table links to the download of the package and a file overview. "
1094 "In addition it gives information about the package size and the installed "
1095 "size."
1096 msgstr ""
1097 "Hämtningstabellen länkar till hämtningar för paketet och en filöversikt. "
1098 "Dessutom innehåller den information om paketstorlek och installerad storlek."
1099
1100 #: templates/html/show.tmpl:303
1101 msgid "Download for all available architectures"
1102 msgstr "Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer"
1103
1104 #: templates/html/show.tmpl:304
1105 msgid "Architecture"
1106 msgstr "Arkitektur"
1107
1108 #: templates/html/show.tmpl:305
1109 msgid "Version"
1110 msgstr "Version"
1111
1112 #: templates/html/show.tmpl:306
1113 msgid "Package Size"
1114 msgstr "Paketstorlek"
1115
1116 #: templates/html/show.tmpl:307
1117 msgid "Installed Size"
1118 msgstr "Installerad storlek"
1119
1120 #: templates/html/show.tmpl:308
1121 msgid "Files"
1122 msgstr "Filer"
1123
1124 #: templates/html/show.tmpl:316
1125 msgid "(unofficial port)"
1126 msgstr "(inofficiell anpassning)"
1127
1128 #: templates/html/show.tmpl:327 templates/html/show.tmpl:355
1129 msgid "%s&nbsp;kB"
1130 msgstr "%s&nbsp;kbyte"
1131
1132 #: templates/html/show.tmpl:330
1133 msgid "list of files"
1134 msgstr "filförteckning"
1135
1136 #: templates/html/show.tmpl:332
1137 msgid "no current information"
1138 msgstr "ingen aktuell information"
1139
1140 #: templates/html/show.tmpl:349
1141 msgid "Download information for the files of this source package"
1142 msgstr "Hämtningsinformation för filer i källkodspaketet"
1143
1144 #: templates/html/show.tmpl:350
1145 msgid "Size (in kB)"
1146 msgstr "Storlek (i kbyte)"
1147
1148 #: templates/html/show.tmpl:371
1149 msgid ""
1150 "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System"
1151 "\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1152 msgstr ""
1153 "Debians paketkällkodsarkiv- (<acronym title=\"Version Control System\">VCS</"
1154 "acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1155
1156 #: templates/html/show.tmpl:376
1157 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
1158 msgstr "Debians paketkällkodsarkiv (blädderbart)"
1159
1160 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
1161 msgid "Index"
1162 msgstr "Index"
1163
1164 #: templates/html/suite_index.tmpl:5 templates/html/suite_index.tmpl:20
1165 msgid "List of sections in \"%s\""
1166 msgstr "Förteckning över sektioner i \"%s\""
1167
1168 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
1169 msgid "List of all source packages"
1170 msgstr "Förteckning över alla källkodspaket"
1171
1172 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
1173 msgid "All source packages"
1174 msgstr "Alla källkodspaket"
1175
1176 #: templates/html/tag_index.tmpl:2 templates/html/tag_index.tmpl:7
1177 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
1178 msgstr "Översikt över tillgängliga Debianpaketmärken"
1179
1180 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
1181 msgid "About"
1182 msgstr "Om"
1183
1184 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
1185 msgid "Debtags"
1186 msgstr "Debtags"
1187
1188 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
1189 msgid "Facet: %s"
1190 msgstr "Avdelning: %s"
1191
1192 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
1193 msgid "New %s Packages"
1194 msgstr "Nytt %spaket"
1195
1196 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
1197 msgid ""
1198 "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
1199 "during the last 7 days."
1200 msgstr ""
1201 "Följande paket har lagts till i sviten %s (sektionen %s) i %sarkivet under "
1202 "de senaste 7 dagarna."
1203
1204 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1205 msgid ""
1206 "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
1207 "last 7 days."
1208 msgstr ""
1209 "Följande paket har lagts till i sviten %s i %sarkivet under de senaste 7 "
1210 "dagarna."
1211
1212 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28 templates/txt/index_head.tmpl:4
1213 msgid "Copyright ©"
1214 msgstr "Upphovsrättsskyddat ©"
1215
1216 #: templates/txt/index_head.tmpl:1
1217 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1218 msgstr "Alla %spaket i \"%s\""
1219
1220 #: templates/txt/index_head.tmpl:3
1221 msgid "Generated:"
1222 msgstr "Skapad:"
1223
1224 #: templates/txt/index_head.tmpl:5
1225 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1226 msgstr "Se <URL:%s> för licensvillkor."
1227
1228 #~ msgid "Australia and New Zealand"
1229 #~ msgstr "Australien och Nya Zeeland"
1230
1231 #~ msgid "This page is also available in the following languages:"
1232 #~ msgstr "Denna sida finns även på följande språk:"
1233
1234 #~ msgid "Back to:"
1235 #~ msgstr "Återgå till:"
1236
1237 #~ msgid "Packages search page"
1238 #~ msgstr "Paketsöksida"
1239
1240 #~ msgid ""
1241 #~ "You can try a different search on the <a href=\"%s#search_packages"
1242 #~ "\">Packages search page</a>."
1243 #~ msgstr ""
1244 #~ "Du kan prova en annan sökning på <a href=\"%s#search_packages"
1245 #~ "\">paketsöksidan</a>."
1246
1247 #~ msgid "Search in specific suite:"
1248 #~ msgstr "Sök i specifik svit:"
1249
1250 #~ msgid "%s Homepage"
1251 #~ msgstr "%ss startsida"