Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / templates.pl.po
1 # Translation of templates to Polish
2 # This file is distributed under the same license as the package.debian.org website.
3 #
4 # Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011, 2012.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9 "Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-03-03 14:22+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-01-03 14:00+0100\n"
12 "Project-Id-Version: \n"
13 "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
14 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
17 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
18 "Language: pl\n"
19
20 #: templates/config.tmpl:46
21 msgid "Debian Web Mailinglist"
22 msgstr "Lista dyskusyjna Debian Web"
23
24 #: templates/config.tmpl:51
25 msgid "%s Webmaster"
26 msgstr "Webmaster strony systemu %s"
27
28 #: templates/config.tmpl:54
29 msgid "%s is a <a href=\"%s\">trademark</a> of %s"
30 msgstr "%s jest <a href=\"%s\">znakiem towarowym</a> %s"
31
32 #. possible values for importance: high, normal, low
33 #. sitewidemsg = { importance => "high",
34 #. txt =>
35 #: templates/config.tmpl:77
36 msgid ""
37 "Please note that this is an experimental version of <a href=\"http://%s/\">%"
38 "s</a>. Errors and obsolete information should be expected"
39 msgstr ""
40 "Proszę zauważyć, że jest to eksperymentalna wersja <a href=\"http://%s/\">%s<"
41 "/a>. Proszę spodziewać się błędów i nieaktualnych informacji."
42
43 #. @translators: . = decimal_point , = thousands_sep, see Number::Format
44 #: templates/config.tmpl:81
45 msgid "."
46 msgstr ","
47
48 #: templates/config.tmpl:82
49 msgid ","
50 msgstr " "
51
52 #: templates/config/architectures.tmpl:4
53 msgid "Intel x86"
54 msgstr "Intel x86"
55
56 #: templates/config/architectures.tmpl:5
57 msgid "Motorola 680x0"
58 msgstr "Motorola 680x0"
59
60 #: templates/config/architectures.tmpl:6
61 msgid "SPARC"
62 msgstr "SPARC"
63
64 #: templates/config/architectures.tmpl:7
65 msgid "Alpha"
66 msgstr "Alpha"
67
68 #: templates/config/architectures.tmpl:8
69 msgid "PowerPC"
70 msgstr "PowerPC"
71
72 #: templates/config/architectures.tmpl:9
73 msgid "ARM"
74 msgstr "ARM"
75
76 #: templates/config/architectures.tmpl:10
77 msgid "HP PA-RISC"
78 msgstr "HP PA-RISC"
79
80 #: templates/config/architectures.tmpl:11
81 msgid "Intel IA-64"
82 msgstr "Intel IA-64"
83
84 #: templates/config/architectures.tmpl:12
85 msgid "MIPS (big-endian)"
86 msgstr "MIPS (big-endian)"
87
88 #: templates/config/architectures.tmpl:13
89 msgid "MIPS (little-endian)"
90 msgstr "MIPS (little-endian)"
91
92 #: templates/config/architectures.tmpl:14
93 msgid "IBM S/390"
94 msgstr "IBM S/390"
95
96 #: templates/config/architectures.tmpl:15
97 msgid "Hurd (i386)"
98 msgstr "Hurd (i386)"
99
100 #: templates/config/architectures.tmpl:16
101 msgid "AMD64"
102 msgstr "AMD64"
103
104 #: templates/config/architectures.tmpl:17
105 msgid "EABI ARM"
106 msgstr "EABI ARM"
107
108 #: templates/config/architectures.tmpl:18
109 msgid "GNU/kFreeBSD (i386)"
110 msgstr "GNU/kFreeBSD (i386)"
111
112 #: templates/config/architectures.tmpl:19
113 msgid "GNU/kFreeBSD (amd64)"
114 msgstr "GNU/kFreeBSD (amd64)"
115
116 #: templates/config/architectures.tmpl:20
117 msgid "AVR32"
118 msgstr "AVR32"
119
120 #: templates/config/architectures.tmpl:21
121 msgid "PowerPC SPE (e500 core)"
122 msgstr "PowerPC SPE (e500 core)"
123
124 #: templates/config/architectures.tmpl:22
125 msgid "SH4"
126 msgstr "SH4"
127
128 #: templates/config/architectures.tmpl:23
129 msgid "Sparc64"
130 msgstr "Sparc64"
131
132 #: templates/config/archive_layout.tmpl:14
133 msgid "packages that meet the Debian Free Software Guidelines"
134 msgstr ""
135 "Pakiety, które spełniają Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania"
136
137 #: templates/config/archive_layout.tmpl:15
138 msgid ""
139 "packages that meet the Debian Free Software Guidelines but need software not "
140 "in Debian main"
141 msgstr ""
142 "Pakiety, które spełniają Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania, "
143 "ale wymagają programów niebędących w sekcji main Debiana"
144
145 #: templates/config/archive_layout.tmpl:16
146 msgid "packages that do not meet the Debian Free Software Guidelines"
147 msgstr ""
148 "Pakiety, które nie spełniają Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego "
149 "Oprogramowania"
150
151 #: templates/config/mirrors.tmpl:95
152 msgid ""
153 "volatile packages that need major changes during the life of a stable release"
154 msgstr ""
155 "Szybko zmieniające się pakiety, wymagające dużych zmian w czasie wspierania "
156 "wydania stabilnego"
157
158 #: templates/config/mirrors.tmpl:136
159 msgid "newer packages that have been adapted to stable releases of Debian"
160 msgstr "Nowsze pakiety, dostosowane do wydania stabilnego Debiana"
161
162 #: templates/config/mirrors.tmpl:163
163 msgid ""
164 "ports of packages to architectures not yet or not anymore available in Debian"
165 msgstr ""
166 "Porty pakietów na architektury jeszcze (lub już) niedostępne w Debianie"
167
168 #: templates/config/mirrors.tmpl:204
169 msgid "North America"
170 msgstr "Ameryka Północna"
171
172 #: templates/config/mirrors.tmpl:205
173 msgid "South America"
174 msgstr "Ameryka Południowa"
175
176 #: templates/config/mirrors.tmpl:206
177 msgid "Asia"
178 msgstr "Azja"
179
180 #: templates/config/mirrors.tmpl:207
181 msgid "Oceania"
182 msgstr "Oceania"
183
184 #: templates/config/mirrors.tmpl:208
185 msgid "Europe"
186 msgstr "Europa"
187
188 #: templates/config/mirrors.tmpl:209
189 msgid "Africa"
190 msgstr "Afryka"
191
192 #: templates/html/download.tmpl:2
193 msgid "Package Download Selection -- %s"
194 msgstr "Wybór pobierania pakietu -- %s"
195
196 #: templates/html/download.tmpl:5
197 #: templates/html/filelist.tmpl:5
198 #: templates/html/homepage.tmpl:108
199 #: templates/html/index_head.tmpl:9
200 #: templates/html/show.tmpl:14
201 msgid "Distribution:"
202 msgstr "Dystrybucja:"
203
204 #: templates/html/download.tmpl:5
205 #: templates/html/filelist.tmpl:5
206 #: templates/html/index_head.tmpl:9
207 #: templates/html/show.tmpl:14
208 msgid "Overview over this suite"
209 msgstr "Przeglądaj tę gałąź"
210
211 #: templates/html/download.tmpl:6
212 #: templates/html/filelist.tmpl:6
213 #: templates/html/show.tmpl:17
214 msgid "Package:"
215 msgstr "Pakiet:"
216
217 #: templates/html/download.tmpl:8
218 msgid "Download"
219 msgstr "Pobieranie"
220
221 #: templates/html/download.tmpl:17
222 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd> on %s machines"
223 msgstr "Strona pobierania dla <kbd>%s</kbd> dla architektury %s"
224
225 #: templates/html/download.tmpl:19
226 msgid "Download Page for <kbd>%s</kbd>"
227 msgstr "Strona pobierania dla <kbd>%s</kbd>"
228
229 #: templates/html/download.tmpl:23
230 msgid ""
231 "If you are running %s, it is strongly suggested to use a package manager like "
232 "<a href=\"%s\">aptitude</a> or <a href=\"%s\">synaptic</a> to download and "
233 "install packages, instead of doing so manually via this website."
234 msgstr ""
235 "Jeśli korzystasz z systemu %s, jest wysoce zalecane, aby użyć menedżera "
236 "pakietów takiego jak <a href=\"%s\">aptitude</a> lub <a href=\"%s\">synaptic<"
237 "/a> do pobrania i zainstalowania pakietów, zamiast robić to ręcznie poprzez "
238 "tę stronę."
239
240 #: templates/html/download.tmpl:25
241 msgid ""
242 "You should be able to use any of the listed mirrors by adding a line to your "
243 "<kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> like this:"
244 msgstr ""
245 "Powinno być możliwe użycie dowolnego z podanych serwerów lustrzanych, przez "
246 "dodanie odpowiedniego wiersza do <kbd>/etc/apt/sources.list</kbd> np.:"
247
248 #: templates/html/download.tmpl:30
249 #: templates/html/download.tmpl:39
250 msgid "Replacing <em>%s</em> with the mirror in question."
251 msgstr "Należy zamienić <em>%s</em> na żądany serwer lustrzany."
252
253 #: templates/html/download.tmpl:42
254 #: templates/html/show.tmpl:174
255 msgid "Experimental package"
256 msgstr "Pakiet eksperymentalny"
257
258 #: templates/html/download.tmpl:43
259 msgid ""
260 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> distribution. "
261 "That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. "
262 "Please be sure to consult the changelog and other possible documentation "
263 "before using it."
264 msgstr ""
265 "Ostrzeżenie: Pakiet pochodzi z dystrybucji <strong>eksperymentalnej</strong>. "
266 "Oznacza to, że prawdopodobnie jest niestabilny lub zawiera błędy i może nawet "
267 "spowodować utratę danych. Przed użyciem pakietu proszę koniecznie zapoznać "
268 "się z dziennikiem zmian i inną "
269 "dostępną dokumentacją."
270
271 #: templates/html/download.tmpl:46
272 #: templates/html/show.tmpl:179
273 msgid "debian-installer udeb package"
274 msgstr "Pakiet udeb do instalatora Debiana"
275
276 #: templates/html/download.tmpl:47
277 #: templates/html/show.tmpl:180
278 msgid ""
279 "Warning: This package is intended for the use in building <a "
280 "href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
281 "images only. Do not install it on a normal %s system."
282 msgstr ""
283 "Ostrzeżenie: Pakiet został przygotowany wyłącznie do budowania obrazów <a "
284 "href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">instalatora Debiana</a>."
285 " Nie należy go instalować w normalnym systemie %s."
286
287 #: templates/html/download.tmpl:54
288 msgid ""
289 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at any "
290 "of these sites:"
291 msgstr ""
292 "Można pobrać żądany plik z podkatalogu <tt>%s</tt> z dowolnej z poniższych "
293 "stron:"
294
295 #: templates/html/download.tmpl:80
296 msgid ""
297 "You can download the requested file from the <tt>%s</tt> subdirectory at:"
298 msgstr "Można pobrać żądany plik z podkatalogu <tt>%s</tt> z:"
299
300 #: templates/html/download.tmpl:82
301 msgid "%s security updates are officially distributed only via <tt>%s</tt>."
302 msgstr ""
303 "Aktualizacje bezpieczeństwa do %s są rozprowadzane oficjalnie wyłącznie przez "
304 "<tt>%s</tt>"
305
306 #: templates/html/download.tmpl:89
307 msgid ""
308 "If none of the above sites are fast enough for you, please see our <a href=\"%"
309 "s\">complete mirror list</a>."
310 msgstr ""
311 "Jeśli żadna z powyższych stron nie jest wystarczająco szybka, proszę zapoznać "
312 "się z naszą <a href=\"%s\">kompletną listą serwerów lustrzanych</a>."
313
314 #: templates/html/download.tmpl:97
315 msgid ""
316 "Note that %s is not officially included in the %s archive, but the %s porter "
317 "group keeps their archive in sync with the official archive as close as "
318 "possible. See the <a href=\"%s\">%s ports page</a> for current information."
319 msgstr ""
320 "Proszę zauważyć że %s nie jest oficjalnie zawarte w archiwum %s, ale grupa "
321 "portująca %s utrzymuje swoje archiwa w synchronizacji z archiwami "
322 "oficjalnymi, na ile to tylko możliwe. Proszę zapoznać się ze <a href=\"%s\">"
323 "stroną dotyczącą portu %s</a> aby uzyskać aktualne "
324 "informacje."
325
326 #: templates/html/download.tmpl:101
327 msgid ""
328 "Note that in some browsers you will need to tell your browser you want the "
329 "file saved to a file. For example, in Firefox or Mozilla, you should hold the "
330 "Shift key when you click on the URL."
331 msgstr ""
332 "Niektórym przeglądarkom internetowym należy przekazać informację o potrzebie "
333 "zapisania pliku do pliku. Przykładowo, w Firefoksie i Mozilli, klikając na "
334 "URL, należy przytrzymać klawisz Shift."
335
336 #: templates/html/download.tmpl:105
337 msgid "More information on <kbd>%s</kbd>:"
338 msgstr "Więcej informacji o <kbd>%s</kbd>:"
339
340 #: templates/html/download.tmpl:107
341 msgid "Exact Size"
342 msgstr "Dokładny rozmiar"
343
344 #: templates/html/download.tmpl:107
345 msgid "%s Byte (%s %s)"
346 msgstr "%s bajtów (%s %s)"
347
348 #: templates/html/download.tmpl:108
349 #: templates/html/show.tmpl:350
350 msgid "MD5 checksum"
351 msgstr "Suma kontrolna MD5"
352
353 #: templates/html/download.tmpl:109
354 msgid "SHA1 checksum"
355 msgstr "Suma kontrolna SHA1"
356
357 #: templates/html/download.tmpl:109
358 #: templates/html/download.tmpl:110
359 msgid "Not Available"
360 msgstr "Niedostępne"
361
362 #: templates/html/download.tmpl:110
363 msgid "SHA256 checksum"
364 msgstr "Suma kontrolna SHA256"
365
366 #: templates/html/filelist.tmpl:2
367 msgid "Filelist of package %s/%s/%s"
368 msgstr "Lista plików pakietu %s/%s/%s"
369
370 #: templates/html/filelist.tmpl:3
371 msgid ""
372 "Filelist of package <em>%s</em> in <em>%s</em> of architecture <em>%s</em>"
373 msgstr ""
374 "Lista plików pakietu <em>%s</em> z gałęzi <em>%s</em> na architekturę <em>%s<"
375 "/em>"
376
377 #: templates/html/filelist.tmpl:8
378 msgid "Filelist"
379 msgstr "Lista plików"
380
381 #: templates/html/foot.tmpl:11
382 msgid ""
383 "This page is also available in the following languages (How to set <a href=\"%"
384 "s\">the default document language</a>):"
385 msgstr ""
386 "Ta strona jest również dostępna w następujących językach (sprawdź jak ustawić "
387 "<a href=\"%s\">domyślny język dokumentu</a>):"
388
389 #: templates/html/foot.tmpl:28
390 msgid ""
391 "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. "
392 "For other contact information, see the %s <a href=\"%s\">contact page</a>."
393 msgstr ""
394 "Aby poinformować o problemach ze stroną, należy wysłać e-mail na <a "
395 "href=\"mailto:%s\">%s</a>. Pozostałe informacje kontaktowe znajdują się na "
396 "stronie systemu %s <a href=\"%s\">z informacjami kontaktowymi</a>."
397
398 #: templates/html/foot.tmpl:32
399 msgid ""
400 "Content Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; See <a href=\"%s\">license "
401 "terms</a>."
402 msgstr ""
403 "Zawartość: Copyright &copy; %s <a href=\"%s\">%s</a>; Zobacz <a href=\"%s\">"
404 "warunki licencji</a>."
405
406 #: templates/html/foot.tmpl:35
407 msgid "Learn more about this site"
408 msgstr "Dowiedz się więcej o tej stronie"
409
410 #: templates/html/foot.tmpl:41
411 msgid "This service is sponsored by <a href=\"%s\">%s</a>."
412 msgstr "Usługa jest sponsorowana przez <a href=\"%s\">%s</a>."
413
414 #: templates/html/head.tmpl:26
415 msgid "skip the navigation"
416 msgstr "pomiń nawigację"
417
418 #: templates/html/head.tmpl:40
419 msgid "%s Packages Homepage"
420 msgstr "Strona internetowa pakietów systemu %s"
421
422 #: templates/html/head.tmpl:40
423 #: templates/html/homepage.tmpl:4
424 #: templates/html/search_contents.tmpl:102
425 #: templates/html/search_contents.tmpl:126
426 msgid "Packages"
427 msgstr "Pakiety"
428
429 #: templates/html/head.tmpl:60
430 #: templates/html/homepage.tmpl:39
431 #: templates/html/homepage.tmpl:47
432 #: templates/html/homepage.tmpl:94
433 msgid "Search"
434 msgstr "Szukaj"
435
436 #: templates/html/head.tmpl:63
437 msgid "package names"
438 msgstr "w nazwach pakietów"
439
440 #: templates/html/head.tmpl:64
441 msgid "descriptions"
442 msgstr "w opisach"
443
444 #: templates/html/head.tmpl:65
445 msgid "source package names"
446 msgstr "w nazwach pakietów źródłowych"
447
448 #: templates/html/head.tmpl:66
449 msgid "package contents"
450 msgstr "w zawartości pakietów"
451
452 #: templates/html/head.tmpl:69
453 msgid "all options"
454 msgstr "wszystkie opcje"
455
456 #: templates/html/homepage.tmpl:2
457 #: templates/html/homepage.tmpl:3
458 msgid "%s Packages Search"
459 msgstr "Wyszukiwanie pakietów dystrybucji %s"
460
461 #: templates/html/homepage.tmpl:20
462 msgid ""
463 "This site provides you with information about all the packages available in "
464 "the <a href=\"%s\">%s</a> Package archive."
465 msgstr ""
466 "Ta strona dostarcza informacje o wszystkich pakietach dostępnych w archiwum "
467 "pakietów systemu <a href=\"%s\">%s</a>"
468
469 #: templates/html/homepage.tmpl:22
470 msgid ""
471 "Please contact <a href=\"mailto:%s\">%s</a> if you encounter any problems!"
472 msgstr ""
473 "<a href=\"mailto:%s\">%s</a> powinien zostać poinformowany w przypadku "
474 "jakichkolwiek problemów!"
475
476 #: templates/html/homepage.tmpl:24
477 msgid "Browse through the lists of packages:"
478 msgstr "Przeglądaj listy pakietów:"
479
480 #: templates/html/homepage.tmpl:33
481 msgid ""
482 "There is also a list of <a href=\"%s/main/newpkg\">packages recently added to "
483 "%s</a>."
484 msgstr ""
485 "Istnieje również lista <a href=\"%s/main/newpkg\">pakietów ostatnio dodanych "
486 "do dystrybucji %s</a>."
487
488 #: templates/html/homepage.tmpl:36
489 msgid "Old releases can be found at <a href=\"%s\">%s</a>."
490 msgstr "Stare wydania są dostępne na stronie <a href=\"%s\">%s</a>."
491
492 #: templates/html/homepage.tmpl:41
493 msgid "Search package directories"
494 msgstr "Przeszukiwanie katalogów z pakietami"
495
496 #: templates/html/homepage.tmpl:45
497 #: templates/html/homepage.tmpl:91
498 msgid "Keyword:"
499 msgstr "Słowo kluczowe:"
500
501 #: templates/html/homepage.tmpl:47
502 #: templates/html/homepage.tmpl:95
503 msgid "Reset"
504 msgstr "Czyść"
505
506 #: templates/html/homepage.tmpl:49
507 msgid "Search on:"
508 msgstr "Szukaj w:"
509
510 #: templates/html/homepage.tmpl:51
511 msgid "Package names only"
512 msgstr "Tylko w nazwach pakietów"
513
514 #: templates/html/homepage.tmpl:53
515 msgid "Descriptions"
516 msgstr "Opisach"
517
518 #: templates/html/homepage.tmpl:55
519 msgid "Source package names"
520 msgstr "Nazwach pakietów źródłowych"
521
522 #: templates/html/homepage.tmpl:57
523 msgid "Only show exact matches:"
524 msgstr "Pokazuj tylko dokładnie identyczne:"
525
526 #: templates/html/homepage.tmpl:65
527 #: templates/html/homepage.tmpl:72
528 #: templates/html/homepage.tmpl:120
529 msgid "any"
530 msgstr "dowolna"
531
532 #: templates/html/homepage.tmpl:67
533 #: templates/html/show.tmpl:16
534 msgid "Section:"
535 msgstr "Sekcja:"
536
537 #: templates/html/homepage.tmpl:76
538 msgid "There are shortcuts for some searches available:"
539 msgstr "Istnieją skróty dla niektórych wyszukiwań:"
540
541 #: templates/html/homepage.tmpl:78
542 msgid "<code>%s<var>name</var></code> for the search on package names."
543 msgstr "<code>%s<var>nazwa</var></code> wyszukiwanie pośród nazw pakietów."
544
545 #: templates/html/homepage.tmpl:80
546 msgid ""
547 "<code>%ssrc:<var>name</var></code> for the search on source package names."
548 msgstr ""
549 "<code>%ssrc:<var>nazwa</var></code> wyszukiwanie pośród nazw pakietów "
550 "źródłowych"
551
552 #: templates/html/homepage.tmpl:84
553 msgid "Search the contents of packages"
554 msgstr "Przeszukaj zawartość pakietów"
555
556 #: templates/html/homepage.tmpl:86
557 msgid ""
558 "This search engine allows you to search the contents of %s distributions for "
559 "any files (or just parts of file names) that are part of packages. You can "
560 "also get a full list of files in a given package."
561 msgstr ""
562 "Silnik wyszukiwania pozwala na przeszukiwanie zawartość dystrybucji %s pod "
563 "kątem dowolnego pliku (lub części nazwy pliku), będącego częścią pakietu. "
564 "Można również otrzymać pełną listę plików danego pakietu."
565
566 #: templates/html/homepage.tmpl:97
567 msgid "Display:"
568 msgstr "Wyświetl:"
569
570 #: templates/html/homepage.tmpl:100
571 msgid "packages that contain files named like this"
572 msgstr "pakiety zawierające pliki o takiej nazwie"
573
574 #: templates/html/homepage.tmpl:103
575 msgid "packages that contain files whose names end with the keyword"
576 msgstr "pakiety zawierające pliki, których nazwy kończą się słowem kluczowym"
577
578 #: templates/html/homepage.tmpl:106
579 msgid "packages that contain files whose names contain the keyword"
580 msgstr "pakiety zawierające pliki, których nazwy zawierają słowo kluczowe"
581
582 #: templates/html/homepage.tmpl:115
583 msgid "Architecture:"
584 msgstr "Architektura"
585
586 #: templates/html/index_head.tmpl:2
587 msgid "Source Packages in \"%s\", %s %s"
588 msgstr "Pakiety źródłowe z gałęzi \"%s\", %s %s"
589
590 #: templates/html/index_head.tmpl:3
591 msgid "Source Packages in \"%s\""
592 msgstr "Pakiety źródłowe z gałęzi \"%s\""
593
594 #: templates/html/index_head.tmpl:5
595 msgid "Software Packages in \"%s\", %s %s"
596 msgstr "Pakiety oprogramowania w gałęzi \"%s\", %s %s"
597
598 #: templates/html/index_head.tmpl:6
599 msgid "Software Packages in \"%s\""
600 msgstr "Pakiety oprogramowania w gałęzi \"%s\""
601
602 #: templates/html/index_head.tmpl:13
603 msgid "All Packages"
604 msgstr "Wszystkie pakiety"
605
606 #: templates/html/index_head.tmpl:15
607 #: templates/html/show.tmpl:15
608 #: templates/html/suite_index.tmpl:2
609 msgid "Source"
610 msgstr "Źródło"
611
612 #: templates/html/newpkg.tmpl:2
613 #: templates/html/newpkg.tmpl:7
614 msgid "New Packages in \"%s\""
615 msgstr "Nowe pakiety w gałęzi \"%s\""
616
617 #: templates/html/newpkg.tmpl:11
618 msgid ""
619 "The following packages were added to suite <em>%s</em> (section %s) in the %s "
620 "archive during the last 7 days."
621 msgstr ""
622 "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi <em>%s</em> (sekcja %s) w "
623 "archiwum %s, podczas ostatnich 7 dni."
624
625 #: templates/html/newpkg.tmpl:14
626 msgid ""
627 "The following packages were added to suite <em>%s</em> in the %s archive "
628 "during the last 7 days."
629 msgstr ""
630 "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi <em>%s</em> w archiwum %s, "
631 "podczas ostatnich 7 dni."
632
633 #: templates/html/newpkg.tmpl:18
634 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by name</a>."
635 msgstr ""
636 " Można również wyświetlić tę listę <a href=\"%s\">posortowaną wg nazwy</a>."
637
638 #: templates/html/newpkg.tmpl:20
639 msgid " You can also display this list <a href=\"%s\">sorted by age</a>."
640 msgstr ""
641 " Można również wyświetlić tę listę <a href=\"%s\">posortowaną wg wieku</a>."
642
643 #: templates/html/newpkg.tmpl:22
644 msgid ""
645 "This information is also available as an <a href=\"newpkg?format=rss\">RSS "
646 "feed</a>"
647 msgstr ""
648 "Te informacje są również dostępne jako <a href=\"newpkg?format=rss\">kanał "
649 "RSS</a>"
650
651 #: templates/html/newpkg.tmpl:23
652 msgid "[RSS 1.0 Feed]"
653 msgstr "[Kanał RSS 1.0]"
654
655 #: templates/html/newpkg.tmpl:28
656 msgid " <em>(%u days old)</em>"
657 msgstr " <em>(%u dni temu)</em>"
658
659 #: templates/html/newpkg.tmpl:32
660 #: templates/html/suite_index.tmpl:39
661 msgid "List of all packages"
662 msgstr "Lista wszystkich pakietów"
663
664 #: templates/html/newpkg.tmpl:32
665 #: templates/html/suite_index.tmpl:41
666 msgid "All packages"
667 msgstr "Wszystkie pakiety"
668
669 #: templates/html/newpkg.tmpl:33
670 #: templates/html/suite_index.tmpl:45
671 msgid "compact compressed textlist"
672 msgstr "Skompresowana lista tekstowa"
673
674 #: templates/html/newpkg.tmpl:34
675 msgid "New packages in "
676 msgstr "Nowe pakiety w "
677
678 #: templates/html/search.tmpl:20
679 msgid "Package Search Results -- %s"
680 msgstr "Wyniki wyszukiwania pakietu -- %s"
681
682 #: templates/html/search.tmpl:29
683 msgid "Package Search Results"
684 msgstr "Wyniki wyszukiwania pakietu"
685
686 #: templates/html/search.tmpl:36
687 msgid ""
688 "You have searched only for words exactly matching your keywords. You can try "
689 "to search <a href=\"%s\">allowing subword matching</a>."
690 msgstr ""
691 "Szukano tylko słów dokładnie pasujących do słowa kluczowego. Można spróbować "
692 "wyszukiwania <a href=\"%s\">pozwalającego dopasowywać części wyrazu</a>."
693
694 #: templates/html/search.tmpl:41
695 msgid "Limit to suite:"
696 msgstr "Zawęź do gałęzi:"
697
698 #: templates/html/search.tmpl:50
699 msgid "Search in <a href=\"%s\">all suites</a>"
700 msgstr "Szukaj we <a href=\"%s\">wszystkich gałęziach</a>"
701
702 #: templates/html/search.tmpl:54
703 #: templates/html/search_contents.tmpl:58
704 msgid "Limit to a architecture:"
705 msgstr "Zawęź do architektury"
706
707 #: templates/html/search.tmpl:63
708 #: templates/html/search_contents.tmpl:63
709 msgid "Search in <a href=\"%s\">all architectures</a>"
710 msgstr "Szukaj we <a href=\"%s\">wszystkich architekturach</a>"
711
712 #: templates/html/search.tmpl:70
713 msgid ""
714 "<a href=\"%s\">Some</a> results have not been displayed due to the search "
715 "parameters."
716 msgstr ""
717 "<a href=\"%s\">Niektóre</a> wyniki nie zostały wyświetlone w związku z "
718 "parametrami wyszukiwania."
719
720 #: templates/html/search.tmpl:79
721 msgid "all suites"
722 msgstr "wszystkich gałęziach"
723
724 #: templates/html/search.tmpl:79
725 msgid "suite(s) <em>%s</em>"
726 msgstr "gałęzi: <em>%s</em>"
727
728 #: templates/html/search.tmpl:80
729 #: templates/html/search_contents.tmpl:72
730 msgid "all sections"
731 msgstr "wszystkich sekcjach"
732
733 #: templates/html/search.tmpl:80
734 #: templates/html/search_contents.tmpl:72
735 msgid "section(s) <em>%s</em>"
736 msgstr "sekcji: <em>%s</em>"
737
738 #: templates/html/search.tmpl:81
739 #: templates/html/search_contents.tmpl:73
740 msgid "all architectures"
741 msgstr "wszystkich architekturach"
742
743 #: templates/html/search.tmpl:81
744 #: templates/html/search_contents.tmpl:73
745 msgid "architecture(s) <em>%s</em>"
746 msgstr "architekturze: <em>%s</em>"
747
748 #: templates/html/search.tmpl:83
749 msgid "source packages"
750 msgstr "pakietów źródłowych"
751
752 #: templates/html/search.tmpl:83
753 msgid "packages"
754 msgstr "pakietów"
755
756 #: templates/html/search.tmpl:84
757 msgid ""
758 "You have searched for %s that names contain <em>%s</em> in %s, %s, and %s."
759 msgstr "Szukano %s których nazwy zawierają <em>%s</em> w %s, %s i %s."
760
761 #: templates/html/search.tmpl:87
762 msgid " (including subword matching)"
763 msgstr " (obejmując dopasowywanie części wyrazów)"
764
765 #. @translators: I'm really sorry :/
766 #: templates/html/search.tmpl:89
767 msgid ""
768 "You have searched for <em>%s</em> in packages names and descriptions in %s, %"
769 "s, and %s%s."
770 msgstr "Szukano <em>%s</em> w nazwach pakietów i opisach w %s, %s, i %s%s."
771
772 #: templates/html/search.tmpl:95
773 msgid "Found <strong>%u</strong> matching packages."
774 msgstr "Liczba pasujących pakietów: <strong>%u</strong>."
775
776 #: templates/html/search.tmpl:101
777 msgid ""
778 "Note that this only shows the best matches, sorted by relevance. If the first "
779 "few packages don't match what you searched for, try using more keywords or "
780 "alternative keywords."
781 msgstr ""
782 "Proszę zauważyć, że pokazano tylko najlepsze wyniki, poczynając od "
783 "najtrafniejszych. Jeśli kilka pierwszych pakietów nie pasuje do oczekiwanych "
784 "rezultatów, proszę spróbować użyć więcej słów kluczowych lub zmienić je."
785
786 #: templates/html/search.tmpl:107
787 msgid ""
788 "Your keyword was too generic, for optimizing reasons some results might have "
789 "been suppressed.<br>Please consider using a longer keyword or more keywords."
790 msgstr ""
791 "Słowo kluczowe jest zbyt ogólne; z powodów optymalizacyjnych niektóre wyniki "
792 "mogły zostać pominięte.<br>Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego "
793 "lub większej ich liczby."
794
795 #: templates/html/search.tmpl:109
796 msgid ""
797 "Your keyword was too generic.<br>Please consider using a longer keyword or "
798 "more keywords."
799 msgstr ""
800 "Słowo kluczowe jest zbyt ogólne.<br>Proszę spróbować użyć dłuższego słowa "
801 "kluczowego lub większej ich liczby."
802
803 #: templates/html/search.tmpl:116
804 #: templates/html/search_contents.tmpl:133
805 msgid "Sorry, your search gave no results"
806 msgstr "Przepraszamy, wyszukiwanie nie przyniosło rezultatu."
807
808 #: templates/html/search.tmpl:123
809 msgid "Package %s"
810 msgstr "Pakiet %s"
811
812 #: templates/html/search.tmpl:135
813 msgid "also provided by:"
814 msgstr "udostępniany również przez:"
815
816 #: templates/html/search.tmpl:135
817 msgid "provided by:"
818 msgstr "udostępniany przez:"
819
820 #: templates/html/search.tmpl:144
821 msgid "Source Package %s"
822 msgstr "Pakiet źródłowy %s"
823
824 #: templates/html/search.tmpl:151
825 msgid "Binary packages:"
826 msgstr "Pakiety binarne:"
827
828 #: templates/html/search.tmpl:153
829 msgid "show %u binary packages"
830 msgstr "pokaż %u pakietów binarnych"
831
832 #: templates/html/search.tmpl:153
833 msgid "hide %u binary packages"
834 msgstr "ukryj %u pakietów binarnych"
835
836 #: templates/html/search.tmpl:163
837 msgid ""
838 "<a href=\"%s\">%u</a> results have not been displayed because you requested "
839 "only exact matches."
840 msgstr ""
841 "<a href=\"%s\">%u</a> wyników nie zostało wyświetlone, ponieważ żądano tylko "
842 "dokładnych dopasowań."
843
844 #: templates/html/search_contents.tmpl:14
845 msgid "Package Contents Search Results -- %s"
846 msgstr "Wyniki przeszukiwania zawartości pakietu -- %s"
847
848 #: templates/html/search_contents.tmpl:17
849 msgid "Package Contents Search Results"
850 msgstr "Wyniki przeszukiwania zawartości pakietu"
851
852 #: templates/html/search_contents.tmpl:34
853 msgid "Search for <em>%s</em> within filenames"
854 msgstr "Szukaj <em>%s</em> wewnątrz nazw plików"
855
856 #: templates/html/search_contents.tmpl:39
857 msgid "Search exact filename <em>%s</em>"
858 msgstr "Szukaj nazw plików brzmiących dokładnie: <em>%s</em>"
859
860 #: templates/html/search_contents.tmpl:44
861 msgid "Search for paths ending with <em>%s</em>"
862 msgstr "Szukaj ścieżek kończących się na <em>%s</em>"
863
864 #: templates/html/search_contents.tmpl:48
865 msgid "Search in other suite:"
866 msgstr "Szukaj w innej gałęzi:"
867
868 #: templates/html/search_contents.tmpl:74
869 msgid "paths that end with"
870 msgstr "ścieżek kończących się na"
871
872 #: templates/html/search_contents.tmpl:76
873 msgid "filenames that contain"
874 msgstr "nazwy plików zawierających"
875
876 #: templates/html/search_contents.tmpl:78
877 msgid "files named"
878 msgstr "plików o nazwie"
879
880 #. @translators: I'm really sorry :/
881 #: templates/html/search_contents.tmpl:81
882 msgid "You have searched for %s <em>%s</em> in suite <em>%s</em>, %s, and %s."
883 msgstr "Szukano %s <em>%s</em> w gałęzi <em>%s</em>, %s i %s."
884
885 #: templates/html/search_contents.tmpl:85
886 msgid "Found <strong>%u results</strong>."
887 msgstr "Liczba znalezionych <strong>wyników: %u</strong>."
888
889 #: templates/html/search_contents.tmpl:89
890 msgid ""
891 "Note: Your search was too wide so we will only display only the first about "
892 "100 matches. Please consider using a longer keyword or more keywords."
893 msgstr ""
894 "Uwaga: Wyszukiwanie było zbyt rozległe, więc wyświetlono tylko około 100 "
895 "pierwszych wyników. Proszę spróbować użyć dłuższego słowa kluczowego lub "
896 "większej ich liczby."
897
898 #: templates/html/search_contents.tmpl:99
899 msgid "Sort results by filename"
900 msgstr "Posortuj wyniki wg nazw plików"
901
902 #: templates/html/search_contents.tmpl:100
903 #: templates/html/search_contents.tmpl:126
904 #: templates/html/show.tmpl:350
905 msgid "File"
906 msgstr "Plik"
907
908 #: templates/html/search_contents.tmpl:101
909 msgid "Sort results by package name"
910 msgstr "Posortuj wyniki wg nazw pakietów"
911
912 #: templates/html/search_contents.tmpl:116
913 msgid "not %s"
914 msgstr "nie %s"
915
916 #: templates/html/show.tmpl:15
917 msgid "Source packages"
918 msgstr "Pakiety źródłowe"
919
920 #: templates/html/show.tmpl:16
921 msgid "All packages in this section"
922 msgstr "Wszystkie pakiety w tej sekcji"
923
924 #: templates/html/show.tmpl:22
925 msgid "Details of source package %s in %s"
926 msgstr "Szczegóły pakietu źródłowego %s w gałęzi %s"
927
928 #: templates/html/show.tmpl:23
929 msgid "Details of package %s in %s"
930 msgstr "Szczegóły pakietu %s w gałęzi %s"
931
932 #: templates/html/show.tmpl:46
933 msgid "Source:"
934 msgstr "Pakiet źródłowy:"
935
936 #: templates/html/show.tmpl:46
937 msgid "Source package building this package"
938 msgstr "Pakiet źródłowy, z którego zbudowano ten pakiet"
939
940 #: templates/html/show.tmpl:53
941 msgid "Virtual Package: %s"
942 msgstr "Pakiet wirtualny: %s"
943
944 #: templates/html/show.tmpl:55
945 msgid "Source Package: %s (%s)"
946 msgstr "Pakiet źródłowy: %s (%s)"
947
948 #: templates/html/show.tmpl:57
949 msgid "Package: %s (%s)"
950 msgstr "Pakiet: %s (%s)"
951
952 #: templates/html/show.tmpl:61
953 msgid "essential"
954 msgstr "niezbędny"
955
956 #: templates/html/show.tmpl:61
957 msgid "package manager will refuse to remove this package by default"
958 msgstr "Menedżer pakietów domyślnie odmówi usunięcia tego pakietu"
959
960 #: templates/html/show.tmpl:65
961 msgid "Links for %s"
962 msgstr "Odnośniki dla %s"
963
964 #: templates/html/show.tmpl:71
965 msgid "%s Resources:"
966 msgstr "Zasoby systemu %s:"
967
968 #: templates/html/show.tmpl:73
969 msgid "Bug Reports"
970 msgstr "Raporty o błędach"
971
972 #: templates/html/show.tmpl:76
973 #: templates/html/show.tmpl:78
974 msgid "Developer Information (PTS)"
975 msgstr "Informacje dla deweloperów (PTS)"
976
977 #: templates/html/show.tmpl:82
978 msgid "%s Changelog"
979 msgstr "Dziennik zmian w systemie %s"
980
981 #: templates/html/show.tmpl:83
982 msgid "Copyright File"
983 msgstr "Informacje nt. praw autorskich"
984
985 #: templates/html/show.tmpl:87
986 msgid "Debian Source Repository"
987 msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana"
988
989 #: templates/html/show.tmpl:101
990 #: templates/html/show.tmpl:107
991 msgid "%s Patch Tracker"
992 msgstr "Śledzenie łatek systemu %s"
993
994 #: templates/html/show.tmpl:115
995 msgid "Download Source Package <a href=\"%s\">%s</a>:"
996 msgstr "Pobieranie pakietu źródłowego <a href=\"%s\">%s</a>:"
997
998 #: templates/html/show.tmpl:122
999 msgid "Not found"
1000 msgstr "Nie znaleziono"
1001
1002 #: templates/html/show.tmpl:127
1003 msgid "Maintainer:"
1004 msgstr "Opiekun:"
1005
1006 #: templates/html/show.tmpl:129
1007 msgid "Maintainers:"
1008 msgstr "Opiekunowie:"
1009
1010 #: templates/html/show.tmpl:142
1011 msgid "An overview over the maintainer's packages and uploads"
1012 msgstr "Przegląd pakietów opiekuna i wysłanych przez niego plików"
1013
1014 #: templates/html/show.tmpl:142
1015 msgid "QA&nbsp;Page"
1016 msgstr "Strona&nbsp;QA"
1017
1018 #: templates/html/show.tmpl:143
1019 msgid "Archive of the Maintainer Mailinglist"
1020 msgstr "Archiwum listy dyskusyjnej opiekuna"
1021
1022 #: templates/html/show.tmpl:143
1023 msgid "Mail&nbsp;Archive"
1024 msgstr "Archiwum e-mail"
1025
1026 #: templates/html/show.tmpl:151
1027 msgid "External Resources:"
1028 msgstr "Zasoby zewnętrzne:"
1029
1030 #: templates/html/show.tmpl:153
1031 msgid "Homepage"
1032 msgstr "Strona internetowa"
1033
1034 #: templates/html/show.tmpl:159
1035 msgid "Similar packages:"
1036 msgstr "Podobne pakiety:"
1037
1038 #: templates/html/show.tmpl:175
1039 msgid ""
1040 "Warning: This package is from the <strong>experimental</strong> distribution. "
1041 "That means it is likely unstable or buggy, and it may even cause data loss. "
1042 "Please be sure to consult the <a href=\"%s\">changelog</a> and other possible "
1043 "documentation before using it."
1044 msgstr ""
1045 "Ostrzeżenie: Pakiet pochodzi z dystrybucji <strong>eksperymentalnej</strong>. "
1046 "Oznacza to, że prawdopodobnie jest niestabilny lub zawiera błędy i może "
1047 "spowodować nawet utratę danych. Przed użyciem pakietu proszę koniecznie "
1048 "zapoznać się z <a href=\"%s\">dziennikiem "
1049 "zmian</a> i inną dostępną dokumentacją."
1050
1051 #: templates/html/show.tmpl:199
1052 msgid ""
1053 "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</a> "
1054 "for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
1055 "packages</a>."
1056 msgstr ""
1057 "Jest to <em>pakiet wirtualny</em>. Proszę zapoznać się z <a href=\"%s\">"
1058 "polityką Debiana</a> aby uzyskać <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">"
1059 "definicję pakietu wirtualnego</a>."
1060
1061 #: templates/html/show.tmpl:207
1062 msgid "Tags"
1063 msgstr "Znaczniki"
1064
1065 #: templates/html/show.tmpl:230
1066 msgid "Packages providing %s"
1067 msgstr "Pakiety udostępniające %s"
1068
1069 #: templates/html/show.tmpl:239
1070 msgid "The following binary packages are built from this source package:"
1071 msgstr "Z tego pakietu źródłowego zbudowano następujące pakiety binarne:"
1072
1073 #: templates/html/show.tmpl:248
1074 msgid "Other Packages Related to %s"
1075 msgstr "Inne pakiety związane z %s"
1076
1077 #: templates/html/show.tmpl:250
1078 msgid "legend"
1079 msgstr "legenda"
1080
1081 #: templates/html/show.tmpl:252
1082 msgid "build-depends"
1083 msgstr "build-depends"
1084
1085 #: templates/html/show.tmpl:253
1086 msgid "build-depends-indep"
1087 msgstr "build-depends-indep"
1088
1089 #: templates/html/show.tmpl:255
1090 msgid "depends"
1091 msgstr "wymaga"
1092
1093 #: templates/html/show.tmpl:256
1094 msgid "recommends"
1095 msgstr "poleca"
1096
1097 #: templates/html/show.tmpl:257
1098 msgid "suggests"
1099 msgstr "sugeruje"
1100
1101 #: templates/html/show.tmpl:267
1102 msgid "or "
1103 msgstr "lub "
1104
1105 #: templates/html/show.tmpl:275
1106 msgid "also a virtual package provided by"
1107 msgstr "również pakiet wirtualny udostępniany przez"
1108
1109 #: templates/html/show.tmpl:277
1110 msgid "virtual package provided by"
1111 msgstr "pakiet wirtualny udostępniany przez"
1112
1113 #: templates/html/show.tmpl:282
1114 msgid "show %u providing packages"
1115 msgstr "pokaż %u pakietów udostępniających"
1116
1117 #: templates/html/show.tmpl:282
1118 msgid "hide %u providing packages"
1119 msgstr "ukryj %u pakietów udostępniających"
1120
1121 #: templates/html/show.tmpl:300
1122 msgid "Download %s"
1123 msgstr "Pobieranie %s"
1124
1125 #: templates/html/show.tmpl:302
1126 msgid ""
1127 "The download table links to the download of the package and a file overview. "
1128 "In addition it gives information about the package size and the installed "
1129 "size."
1130 msgstr ""
1131 "Tabela pobierania odsyła do pobierania pakietu i przeglądu pliku. Dodatkowo "
1132 "zapewnia informacje o rozmiarze pakietu i rozmiarze zainstalowanego pakietu."
1133
1134 #: templates/html/show.tmpl:303
1135 msgid "Download for all available architectures"
1136 msgstr "Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur"
1137
1138 #: templates/html/show.tmpl:304
1139 msgid "Architecture"
1140 msgstr "Architektura"
1141
1142 #: templates/html/show.tmpl:305
1143 msgid "Version"
1144 msgstr "Wersja"
1145
1146 #: templates/html/show.tmpl:306
1147 msgid "Package Size"
1148 msgstr "Rozmiar pakietu"
1149
1150 #: templates/html/show.tmpl:307
1151 msgid "Installed Size"
1152 msgstr "Rozmiar po instalacji"
1153
1154 #: templates/html/show.tmpl:308
1155 msgid "Files"
1156 msgstr "Pliki"
1157
1158 #: templates/html/show.tmpl:316
1159 msgid "(unofficial port)"
1160 msgstr "(port nieoficjalny)"
1161
1162 #: templates/html/show.tmpl:327
1163 #: templates/html/show.tmpl:327
1164 #: templates/html/show.tmpl:355
1165 msgid "%s&nbsp;kB"
1166 msgstr "%s&nbsp;KiB"
1167
1168 #: templates/html/show.tmpl:330
1169 msgid "list of files"
1170 msgstr "lista plików"
1171
1172 #: templates/html/show.tmpl:332
1173 msgid "no current information"
1174 msgstr "brak aktualnych informacji"
1175
1176 #: templates/html/show.tmpl:349
1177 msgid "Download information for the files of this source package"
1178 msgstr "Pobierz informacje dla plików tego pakietu źródłowego"
1179
1180 #: templates/html/show.tmpl:350
1181 msgid "Size (in kB)"
1182 msgstr "Rozmiar (w KiB)"
1183
1184 #: templates/html/show.tmpl:371
1185 msgid ""
1186 "Debian Package Source Repository (<acronym title=\"Version Control System\">"
1187 "VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1188 msgstr ""
1189 "Repozytorium kodu źródłowego Debiana (<acronym title=\"ang. Version Control "
1190 "System - system kontroli wersji\">VCS</acronym>: <a href=\"%s\">%s</a>)"
1191
1192 #: templates/html/show.tmpl:376
1193 msgid "Debian Package Source Repository (Browsable)"
1194 msgstr "Repozytorium kodu źródłowego Debiana (do przeglądania)"
1195
1196 #: templates/html/suite_index.tmpl:3
1197 msgid "Index"
1198 msgstr "Zestawienie"
1199
1200 #: templates/html/suite_index.tmpl:5
1201 #: templates/html/suite_index.tmpl:20
1202 msgid "List of sections in \"%s\""
1203 msgstr "Lista sekcji w gałęzi \"%s\""
1204
1205 #: templates/html/suite_index.tmpl:38
1206 msgid "List of all source packages"
1207 msgstr "Lista wszystkich pakietów źródłowych"
1208
1209 #: templates/html/suite_index.tmpl:40
1210 msgid "All source packages"
1211 msgstr "Wszystkie pakiety źródłowe"
1212
1213 #: templates/html/tag_index.tmpl:2
1214 #: templates/html/tag_index.tmpl:7
1215 msgid "Overview of available Debian Package Tags"
1216 msgstr "Przegląd dostępnych znaczników pakietów Debiana"
1217
1218 #: templates/html/tag_index.tmpl:4
1219 msgid "About"
1220 msgstr "O"
1221
1222 #: templates/html/tag_index.tmpl:5
1223 msgid "Debtags"
1224 msgstr "Znaczniki Debiana"
1225
1226 #: templates/html/tag_index.tmpl:10
1227 msgid "Facet: %s"
1228 msgstr "Aspekt: %s"
1229
1230 #: templates/rss/newpkg.tmpl:16
1231 msgid "New %s Packages"
1232 msgstr "Nowe pakiety systemu %s"
1233
1234 #: templates/rss/newpkg.tmpl:20
1235 msgid ""
1236 "The following packages were added to suite %s (section %s) in the %s archive "
1237 "during the last 7 days."
1238 msgstr ""
1239 "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi %s (sekcja %s) w archiwum %s, "
1240 "podczas ostatnich 7 dni."
1241
1242 #: templates/rss/newpkg.tmpl:23
1243 msgid ""
1244 "The following packages were added to suite %s in the %s archive during the "
1245 "last 7 days."
1246 msgstr ""
1247 "Następujące pakiety zostały dodane do gałęzi %s w archiwum %s, podczas "
1248 "ostatnich 7 dni."
1249
1250 #: templates/rss/newpkg.tmpl:28
1251 #: templates/txt/index_head.tmpl:4
1252 msgid "Copyright ©"
1253 msgstr "Copyright ©"
1254
1255 #: templates/txt/index_head.tmpl:1
1256 msgid "All %s Packages in \"%s\""
1257 msgstr "Wszystkie pakiety systemu %s w \"%s\""
1258
1259 #: templates/txt/index_head.tmpl:3
1260 msgid "Generated:"
1261 msgstr "Wygenerowano:"
1262
1263 #: templates/txt/index_head.tmpl:5
1264 msgid "See <URL:%s> for the license terms."
1265 msgstr "Zobacz <URL:%s> aby uzyskać warunki licencji."
1266
1267