sections.*.po: Remove old non-US translations
[deb/packages.git] / po / sections.uk.po
1 # translation of sections.po to Ukrainian
2 # This file is put in the public domain.
3 # Eugeniy Meshcheryakov <eugen@univ.kiev.ua>, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sections\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-10-18 22:04+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-11-28 15:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Eugeniy Meshcheryakov <eugen@univ.kiev.ua>\n"
12 "Language-Team: Ukrainian\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
17 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
18 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19
20 #: lib/Packages/Sections.pm:12
21 msgid "Administration Utilities"
22 msgstr "Адміністративні програми"
23
24 #: lib/Packages/Sections.pm:13
25 msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
26 msgstr ""
27 "Програми для адміністрування системних ресурсів, керування обліковими "
28 "записами користувачів і т.ін."
29
30 #: lib/Packages/Sections.pm:14
31 msgid "Base Utilities"
32 msgstr "Базові програми"
33
34 #: lib/Packages/Sections.pm:15
35 msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
36 msgstr ""
37
38 #: lib/Packages/Sections.pm:16
39 msgid "Communication Programs"
40 msgstr "Програми зв'язку"
41
42 #: lib/Packages/Sections.pm:17
43 msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
44 msgstr "Програмне забезпечення для використання модема."
45
46 #: lib/Packages/Sections.pm:18
47 msgid "Development"
48 msgstr "Розробка"
49
50 #: lib/Packages/Sections.pm:19
51 msgid ""
52 "Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
53 msgstr ""
54 "Програми для розробки, компілятори, середовища для розробки, бібліотеки і т."
55 "ін."
56
57 #: lib/Packages/Sections.pm:20
58 msgid "Documentation"
59 msgstr "Документація"
60
61 #: lib/Packages/Sections.pm:21
62 msgid ""
63 "FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
64 "Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
65 msgstr ""
66 "FAQ, HOWTO та інші документи що намагаються пояснити все що пов'язано з "
67 "Debian, і програми які необхідні для перегляду документації (man, info і т."
68 "ін.."
69
70 #: lib/Packages/Sections.pm:22
71 msgid "Editors"
72 msgstr "Редактори"
73
74 #: lib/Packages/Sections.pm:23
75 msgid "Software to edit files. Programming environments."
76 msgstr "Програми для редагування файлів. Середовища програмування."
77
78 #: lib/Packages/Sections.pm:24
79 msgid "Electronics"
80 msgstr "Електроніка"
81
82 #: lib/Packages/Sections.pm:25
83 msgid "Electronics utilities."
84 msgstr "Програми по електроніці"
85
86 #: lib/Packages/Sections.pm:26
87 msgid "Embedded software"
88 msgstr "Вбудоване програмне забезпечення"
89
90 #: lib/Packages/Sections.pm:27
91 msgid "Software suitable for use in embedded applications."
92 msgstr "Програми придатні для використання у вбудованих системах."
93
94 #: lib/Packages/Sections.pm:28
95 msgid "Games"
96 msgstr "Ігри"
97
98 #: lib/Packages/Sections.pm:29
99 msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
100 msgstr ""
101 "Програми для приємного проведення часу після встановлення всього цього."
102
103 #: lib/Packages/Sections.pm:30
104 msgid "GNOME"
105 msgstr "GNOME"
106
107 #: lib/Packages/Sections.pm:31
108 msgid ""
109 "The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
110 "applications."
111 msgstr ""
112 "Стільниця GNOME, потужний, легкий у використанні набір інтегрованих програм."
113
114 #: lib/Packages/Sections.pm:32
115 msgid "Graphics"
116 msgstr "Графіка"
117
118 #: lib/Packages/Sections.pm:33
119 msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
120 msgstr ""
121 "Редактори, переглядачі, перетворювачі... Все для того, щоб стати митцем."
122
123 #: lib/Packages/Sections.pm:34
124 msgid "Ham Radio"
125 msgstr "Аматорське радіо"
126
127 #: lib/Packages/Sections.pm:35
128 msgid "Software for ham radio."
129 msgstr "Програми для аматорського радіо."
130
131 #: lib/Packages/Sections.pm:36
132 msgid "Interpreters"
133 msgstr "Інтерпретатори"
134
135 #: lib/Packages/Sections.pm:37
136 msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
137 msgstr "Різноманітні інтерпретатори для різних мов. Макропорцесори."
138
139 #: lib/Packages/Sections.pm:38
140 msgid "KDE"
141 msgstr "KDE"
142
143 #: lib/Packages/Sections.pm:39
144 msgid ""
145 "The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
146 "applications."
147 msgstr ""
148 "K Desktop Environment, потужний, легкий у використанні набір інтегрованих "
149 "програм."
150
151 #: lib/Packages/Sections.pm:40
152 msgid "Libraries"
153 msgstr "Бібліотеки"
154
155 #: lib/Packages/Sections.pm:41
156 msgid ""
157 "Libraries to make other programs work. They provide special features to "
158 "developers."
159 msgstr ""
160 "Бібліотеки що необхідні для роботи інших програм. Вони надають спеціальні "
161 "можливості для розробників."
162
163 #: lib/Packages/Sections.pm:42
164 msgid "Library development"
165 msgstr "Бібліотеки для розробки"
166
167 #: lib/Packages/Sections.pm:43
168 msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
169 msgstr "Бібліотеки що необхідні для розробників для написання програм."
170
171 #: lib/Packages/Sections.pm:44
172 msgid "Mail"
173 msgstr "Пошта"
174
175 #: lib/Packages/Sections.pm:45
176 msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
177 msgstr "Програми для пересилання, читання та створення поштових повідомлень."
178
179 #: lib/Packages/Sections.pm:46
180 msgid "Mathematics"
181 msgstr "Математика"
182
183 #: lib/Packages/Sections.pm:47
184 msgid "Math software."
185 msgstr "Математичні програми."
186
187 #: lib/Packages/Sections.pm:48
188 msgid "Miscellaneous"
189 msgstr "Різноманітне"
190
191 #: lib/Packages/Sections.pm:49
192 msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
193 msgstr "Різноманітні програми які не підходять під інші категорії."
194
195 #: lib/Packages/Sections.pm:50
196 msgid "Network"
197 msgstr "Мережа"
198
199 #: lib/Packages/Sections.pm:51
200 msgid ""
201 "Daemons and clients to connect your Debian GNU/Linux system to the world."
202 msgstr ""
203 "Демони та клієнти для з'єднання вашої системи Debian GNU/Linux із зовнішнім "
204 "світом."
205
206 #: lib/Packages/Sections.pm:52
207 msgid "Newsgroups"
208 msgstr "Групи новин"
209
210 #: lib/Packages/Sections.pm:53
211 msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
212 msgstr "Програми для доступу до Usenet, встановлення серверів новин і т.ін."
213
214 #: lib/Packages/Sections.pm:54
215 msgid "Old Libraries"
216 msgstr "Старі бібліотеки"
217
218 #: lib/Packages/Sections.pm:55
219 msgid ""
220 "Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
221 "applications."
222 msgstr ""
223 "Старі версії бібліотек, що зберігаються для зворотної сумісності зі старими "
224 "програмами."
225
226 #: lib/Packages/Sections.pm:56
227 msgid "Other OS's and file systems"
228 msgstr "Інші ОС та файлові системи"
229
230 #: lib/Packages/Sections.pm:57
231 msgid ""
232 "Software to run programs compiled for other operating system, and to use "
233 "their filesystems."
234 msgstr ""
235 "Програмне забезпечення для запуску програм скомпільованих для інших "
236 "операційних систем та для використання їхніх файлових систем."
237
238 #: lib/Packages/Sections.pm:58
239 msgid "Perl"
240 msgstr "Perl"
241
242 #: lib/Packages/Sections.pm:59
243 msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
244 msgstr "Все, що стосується Perl, скриптової мови."
245
246 #: lib/Packages/Sections.pm:60
247 msgid "Python"
248 msgstr "Python"
249
250 #: lib/Packages/Sections.pm:61
251 msgid ""
252 "Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
253 "language."
254 msgstr "Все, що стосується Python, інтерактивної об'єктно-орієнтованої мови."
255
256 #: lib/Packages/Sections.pm:62
257 msgid "Science"
258 msgstr "Наука"
259
260 #: lib/Packages/Sections.pm:63
261 msgid "Basic tools for scientific work"
262 msgstr "Основні інструменти для наукової роботи."
263
264 #: lib/Packages/Sections.pm:64
265 msgid "Shells"
266 msgstr "Оболонки"
267
268 #: lib/Packages/Sections.pm:65
269 msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
270 msgstr "Командні оболонки. Дружні інтерфейси користувача для початківців."
271
272 #: lib/Packages/Sections.pm:66
273 msgid "Sound"
274 msgstr "Звук"
275
276 #: lib/Packages/Sections.pm:67
277 msgid ""
278 "Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
279 msgstr ""
280 "Програми для роботи зі звуком: мікшери, програвачі, записувачі, програвачі "
281 "компакт-дисків та ін."
282
283 #: lib/Packages/Sections.pm:68
284 msgid "TeX"
285 msgstr "TeX"
286
287 #: lib/Packages/Sections.pm:69
288 msgid "The famous typesetting software and related programs."
289 msgstr "Знамените програмне забезпечення для набору та пов'язані програми."
290
291 #: lib/Packages/Sections.pm:70
292 msgid "Text Processing"
293 msgstr "Обробка текстів"
294
295 #: lib/Packages/Sections.pm:71
296 msgid "Utilities to format and print text documents."
297 msgstr "Програми для форматування та друку текстових документів."
298
299 #: lib/Packages/Sections.pm:72
300 msgid "Translations"
301 msgstr ""
302
303 #: lib/Packages/Sections.pm:73
304 msgid "Translation packages and language support meta packages."
305 msgstr ""
306
307 #: lib/Packages/Sections.pm:74
308 msgid "Utilities"
309 msgstr "Допоміжні програми"
310
311 #: lib/Packages/Sections.pm:75
312 msgid ""
313 "Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
314 "monitoring, input systems, etc."
315 msgstr ""
316 "Програми для роботи з файлами/дисками, інструменти для резервного копіювання "
317 "та архівування, контролю за системою, системи введення та ін."
318
319 #: lib/Packages/Sections.pm:76
320 msgid "Virtual packages"
321 msgstr "Віртуальні пакунки"
322
323 #: lib/Packages/Sections.pm:77
324 msgid "Virtual packages."
325 msgstr "Віртуальні пакунки."
326
327 #: lib/Packages/Sections.pm:78
328 msgid "Web Software"
329 msgstr "Програми для вебу"
330
331 #: lib/Packages/Sections.pm:79
332 msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
333 msgstr ""
334 "Веб-сервери, переглядачі, проксі-сервери, інструменти для завантаження та ін."
335
336 #: lib/Packages/Sections.pm:80
337 msgid "X Window System software"
338 msgstr "Програми X Window System"
339
340 #: lib/Packages/Sections.pm:81
341 msgid ""
342 "X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
343 "related applications."
344 msgstr ""
345 "X-сервери, бібліотеки, шрифти, менеджери вікон, емулятори терміналів і "
346 "багато пов'язаних програм."
347
348 #: lib/Packages/Sections.pm:82
349 msgid "debian-installer udeb packages"
350 msgstr "udeb-пакунки встановлювача"
351
352 #: lib/Packages/Sections.pm:83
353 msgid ""
354 "Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
355 "install them on a normal system!"
356 msgstr ""
357 "Спеціальні пакунки для побудови пристосованих варіантів встановлювача. Не "
358 "встановлюйте їх на нормальній системі!"