sections.*.po: Remove old non-US translations
[deb/packages.git] / po / sections.fi.po
1 # Finnish translations for packages.debian.org.
2 # This file is put in the public domain.
3 # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sections\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-10-18 22:04+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-10-17 21:52+0300\n"
11 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
12 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #: lib/Packages/Sections.pm:12
19 msgid "Administration Utilities"
20 msgstr "Ylläpitotyökalut"
21
22 #: lib/Packages/Sections.pm:13
23 msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
24 msgstr "Työkalut järjestelmän resurssien, käyttäjätilien jne. hallintaan"
25
26 #: lib/Packages/Sections.pm:14
27 msgid "Base Utilities"
28 msgstr "Perusohjelmat"
29
30 #: lib/Packages/Sections.pm:15
31 msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
32 msgstr "Jokaisessa Debian-järjestelmässä tarvittavat perusohjelmat"
33
34 #: lib/Packages/Sections.pm:16
35 msgid "Communication Programs"
36 msgstr "Tietoliikenneohjelmia"
37
38 #: lib/Packages/Sections.pm:17
39 msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
40 msgstr "Ohjelmistot modeemin käyttöön vanhanaikaiseen tapaan"
41
42 #: lib/Packages/Sections.pm:18
43 msgid "Development"
44 msgstr "Kehitys"
45
46 #: lib/Packages/Sections.pm:19
47 msgid ""
48 "Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
49 msgstr "Kehitystyökalut, kääntäjät, kehitysympäristöt, kirjastot jne."
50
51 #: lib/Packages/Sections.pm:20
52 msgid "Documentation"
53 msgstr "Käyttöohjeet"
54
55 #: lib/Packages/Sections.pm:21
56 msgid ""
57 "FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to "
58 "Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
59 msgstr ""
60 "VUKK:t, HOWTOt ja muut käyttöohjeet, jotka selittävät kaikkea Debianiin "
61 "liittyvää, sekä ohjelmistot dokumentaation lukemiseksi (man, info jne.)"
62
63 #: lib/Packages/Sections.pm:22
64 msgid "Editors"
65 msgstr "Editorit"
66
67 #: lib/Packages/Sections.pm:23
68 msgid "Software to edit files. Programming environments."
69 msgstr "Ohjelmistot tiedostojen muokkaamiseen, ohjelmointiympäristöt"
70
71 #: lib/Packages/Sections.pm:24
72 msgid "Electronics"
73 msgstr "Elektroniikka"
74
75 #: lib/Packages/Sections.pm:25
76 msgid "Electronics utilities."
77 msgstr "Elektroniikkatyökalut"
78
79 #: lib/Packages/Sections.pm:26
80 msgid "Embedded software"
81 msgstr "Sulautetut ohjelmistot"
82
83 #: lib/Packages/Sections.pm:27
84 msgid "Software suitable for use in embedded applications."
85 msgstr "Sulautetuissa sovelluksissa käytettäväksi sopivat ohjelmistot"
86
87 #: lib/Packages/Sections.pm:28
88 msgid "Games"
89 msgstr "Pelit"
90
91 #: lib/Packages/Sections.pm:29
92 msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
93 msgstr "Ohjelmat joiden parissa voi rentoutua asennuksen jälkeen"
94
95 #: lib/Packages/Sections.pm:30
96 msgid "GNOME"
97 msgstr "Gnome"
98
99 #: lib/Packages/Sections.pm:31
100 msgid ""
101 "The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated "
102 "applications."
103 msgstr ""
104 "Gnome-työpöytäympäristö, tehokas ja helppokäyttöinen integroitujen "
105 "sovellusten kokoelma"
106
107 #: lib/Packages/Sections.pm:32
108 msgid "Graphics"
109 msgstr "Grafiikka"
110
111 #: lib/Packages/Sections.pm:33
112 msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
113 msgstr ""
114 "Kuvankäsittely-, katselu- ja muunto-ohjelmat... kaikki mitä taiteilija "
115 "tarvitsee"
116
117 #: lib/Packages/Sections.pm:34
118 msgid "Ham Radio"
119 msgstr "Radioamatöörit"
120
121 #: lib/Packages/Sections.pm:35
122 msgid "Software for ham radio."
123 msgstr "Ohjelmistot radioamatööreille"
124
125 #: lib/Packages/Sections.pm:36
126 msgid "Interpreters"
127 msgstr "Tulkit"
128
129 #: lib/Packages/Sections.pm:37
130 msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
131 msgstr "Tulkkeja monillle erilaisille tulkattaville kielille, makroprosessorit"
132
133 #: lib/Packages/Sections.pm:38
134 msgid "KDE"
135 msgstr "KDE"
136
137 #: lib/Packages/Sections.pm:39
138 msgid ""
139 "The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated "
140 "applications."
141 msgstr ""
142 "K-työpöytäympäristö, tehokas ja helppokäyttöinen integroitujen sovellusten "
143 "kokoelma"
144
145 #: lib/Packages/Sections.pm:40
146 msgid "Libraries"
147 msgstr "Kirjastot"
148
149 #: lib/Packages/Sections.pm:41
150 msgid ""
151 "Libraries to make other programs work. They provide special features to "
152 "developers."
153 msgstr ""
154 "Kirjastot saavat muut ohjelmat toimimaan. Ne tarjoavat ominaisuuksia "
155 "kehittäjille."
156
157 #: lib/Packages/Sections.pm:42
158 msgid "Library development"
159 msgstr "Kehityskirjastot"
160
161 #: lib/Packages/Sections.pm:43
162 msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
163 msgstr "Kehittäjien kirjastot niitä käyttävien ohjelmien kirjoittamiseen"
164
165 #: lib/Packages/Sections.pm:44
166 msgid "Mail"
167 msgstr "Sähköposti"
168
169 #: lib/Packages/Sections.pm:45
170 msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
171 msgstr ""
172 "Sovellukset sähköpostiviestien välittämiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen"
173
174 #: lib/Packages/Sections.pm:46
175 msgid "Mathematics"
176 msgstr "Matematiikka"
177
178 #: lib/Packages/Sections.pm:47
179 msgid "Math software."
180 msgstr "Matemaattiset ohjelmistot"
181
182 #: lib/Packages/Sections.pm:48
183 msgid "Miscellaneous"
184 msgstr "Sekalaista"
185
186 #: lib/Packages/Sections.pm:49
187 msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
188 msgstr "Sekalaiset työkalut, jotka eivät sovi mihinkään muualle"
189
190 #: lib/Packages/Sections.pm:50
191 msgid "Network"
192 msgstr "Verkko"
193
194 #: lib/Packages/Sections.pm:51
195 msgid ""
196 "Daemons and clients to connect your Debian GNU/Linux system to the world."
197 msgstr ""
198 "Palvelin- ja asiakasohjelmat, joilla Debian GNU/Linux-järjestelmän voi "
199 "yhdistää muuhun maailmaan"
200
201 #: lib/Packages/Sections.pm:52
202 msgid "Newsgroups"
203 msgstr "Nyyssiryhmät"
204
205 #: lib/Packages/Sections.pm:53
206 msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
207 msgstr ""
208 "Usenetin käyttöön, nyyssipalvelimen perustemiseen tarvittavat ja vastaavat "
209 "ohjelmistot"
210
211 #: lib/Packages/Sections.pm:54
212 msgid "Old Libraries"
213 msgstr "Vanhat kirjastot"
214
215 #: lib/Packages/Sections.pm:55
216 msgid ""
217 "Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old "
218 "applications."
219 msgstr ""
220 "Vanhat versiot kirjastoista, joita pidetään vanhojen sovellusten takautuvan "
221 "yhteensopivuuden vuoksi"
222
223 #: lib/Packages/Sections.pm:56
224 msgid "Other OS's and file systems"
225 msgstr "Muut käyttö- ja tiedostojärjestelmät"
226
227 #: lib/Packages/Sections.pm:57
228 msgid ""
229 "Software to run programs compiled for other operating system, and to use "
230 "their filesystems."
231 msgstr ""
232 "Ohjelmistot, joilla voidaan ajaa muille käyttöjärjestelmille käännettyjä "
233 "ohjelmia ja käyttää niiden tiedostojärjestelmiä"
234
235 #: lib/Packages/Sections.pm:58
236 msgid "Perl"
237 msgstr "Perl"
238
239 #: lib/Packages/Sections.pm:59
240 msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
241 msgstr "Kaikki Perlistä, tulkattavasta skriptikielestä"
242
243 #: lib/Packages/Sections.pm:60
244 msgid "Python"
245 msgstr "Python"
246
247 #: lib/Packages/Sections.pm:61
248 msgid ""
249 "Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented "
250 "language."
251 msgstr ""
252 "Kaikki Pythonista, tulkattavasta interaktiivisesta olio-ohjelmointikielestä"
253
254 #: lib/Packages/Sections.pm:62
255 msgid "Science"
256 msgstr "Tiede"
257
258 #: lib/Packages/Sections.pm:63
259 msgid "Basic tools for scientific work"
260 msgstr "Perustyökalut tieteelliseen työhön"
261
262 #: lib/Packages/Sections.pm:64
263 msgid "Shells"
264 msgstr "Kuoret"
265
266 #: lib/Packages/Sections.pm:65
267 msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
268 msgstr "Komentokuoret, ystävällisiä käyttöliittymiä aloittelijoille"
269
270 #: lib/Packages/Sections.pm:66
271 msgid "Sound"
272 msgstr "Ääni"
273
274 #: lib/Packages/Sections.pm:67
275 msgid ""
276 "Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
277 msgstr ""
278 "Ohjelmat äänen käyttöön: mikserit, soittimet, nauhoittimet, CD-soittimet jne."
279
280 #: lib/Packages/Sections.pm:68
281 msgid "TeX"
282 msgstr "TeX"
283
284 #: lib/Packages/Sections.pm:69
285 msgid "The famous typesetting software and related programs."
286 msgstr "Kuuluisa ladontaohjelmisto ja siihen liittyvät ohjelmat"
287
288 #: lib/Packages/Sections.pm:70
289 msgid "Text Processing"
290 msgstr "Tekstinkäsittely"
291
292 #: lib/Packages/Sections.pm:71
293 msgid "Utilities to format and print text documents."
294 msgstr "Työkaluja tekstiasiakirjojen muotoiluun ja tulostamiseen"
295
296 #: lib/Packages/Sections.pm:72
297 msgid "Translations"
298 msgstr "Käännökset"
299
300 #: lib/Packages/Sections.pm:73
301 msgid "Translation packages and language support meta packages."
302 msgstr "Käännös- ja kielitukipaketit"
303
304 #: lib/Packages/Sections.pm:74
305 msgid "Utilities"
306 msgstr "Työkaluohjelmat"
307
308 #: lib/Packages/Sections.pm:75
309 msgid ""
310 "Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system "
311 "monitoring, input systems, etc."
312 msgstr ""
313 "Hyötyohjelmia tiedostojen ja levyjen muokkaukseen, työkaluja "
314 "varmuuskopiontiin ja arkistointiin, järjestelmän seuranta, "
315 "syöttöjärjestelmät jne."
316
317 #: lib/Packages/Sections.pm:76
318 msgid "Virtual packages"
319 msgstr "Näennäispaketit"
320
321 #: lib/Packages/Sections.pm:77
322 msgid "Virtual packages."
323 msgstr ""
324 "Kaikki tietyn toiminnallisuuden toteuttavat ohjelmistot tarjoavat saman "
325 "näennäispaketin"
326
327 #: lib/Packages/Sections.pm:78
328 msgid "Web Software"
329 msgstr "WWW-ohjelmistot"
330
331 #: lib/Packages/Sections.pm:79
332 msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
333 msgstr "WWW-palvelimet ja -selaimet, välimuistit, imurointityökalut jne."
334
335 #: lib/Packages/Sections.pm:80
336 msgid "X Window System software"
337 msgstr "X-ikkunointijärjestelmän ohjelmistot"
338
339 #: lib/Packages/Sections.pm:81
340 msgid ""
341 "X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many "
342 "related applications."
343 msgstr ""
344 "X-palvelimet, -kirjastot, kirjasimet, ikkunointiohjelmat, pääte-emulaattorit "
345 "sekä monia asiaan kuuluvia sovelluksia"
346
347 #: lib/Packages/Sections.pm:82
348 msgid "debian-installer udeb packages"
349 msgstr "Debian-asentimen udeb-paketit"
350
351 #: lib/Packages/Sections.pm:83
352 msgid ""
353 "Special packages for building customized debian-installer variants. Do not "
354 "install them on a normal system!"
355 msgstr ""
356 "Erityispaketit räätälöityjen debian-asentimen muunnelmien rakentamiseksi, "
357 "älä asenna normaaliin järjestelmään!"