merge with recent templates.fr.po
[deb/packages.git] / po / pdo.sv.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: packages.git\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 2007-10-26 22:09+0100\n"
7 "Last-Translator: Peter Karlsson <peterk@debian.org>\n"
8 "Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
13 #: bin/create_index_pages:68
14 msgid "virtual package provided by"
15 msgstr "virtuellt paket som tillhandahålls av"
16
17 #: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
18 msgid "Section"
19 msgstr "Sektion"
20
21 #: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
22 msgid "Subsection"
23 msgstr "Undersektion"
24
25 #: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
26 msgid "Priority"
27 msgstr "Prioritet"
28
29 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
30 msgid "requested format not available for this document"
31 msgstr "angivet format inte tillgängligt för dokumentet"
32
33 #: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:27
34 #: lib/Packages/DoShow.pm:31
35 msgid "package not valid or not specified"
36 msgstr "paketet inte giltigt eller inte angivet"
37
38 #: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
39 #: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
40 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:30 lib/Packages/DoShow.pm:34
41 msgid "suite not valid or not specified"
42 msgstr "sviten inte giltig eller inte angiven"
43
44 #: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
45 msgid "architecture not valid or not specified"
46 msgstr "arkitekturen inte giltig eller inte angiven"
47
48 #: lib/Packages/DoDownload.pm:36
49 #, perl-format
50 msgid "more than one suite specified for download (%s)"
51 msgstr "mer än en svit angiven för hämtningen (%s)"
52
53 #: lib/Packages/DoDownload.pm:40
54 #, perl-format
55 msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
56 msgstr "mer än en arkitektur angiven för hämtningen (%s)"
57
58 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
59 msgid "No such package in this suite on this architecture."
60 msgstr "Paketet finns inte på arkitekturen."
61
62 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
63 msgid "Invalid suite/architecture combination"
64 msgstr "Ogiltig kombination av svit och arkitektur"
65
66 #: lib/Packages/DoIndex.pm:34
67 #, perl-format
68 msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
69 msgstr "mer än en svit angavs för show_static (%s)"
70
71 #: lib/Packages/DoIndex.pm:38
72 #, perl-format
73 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
74 msgstr "mer än en undersektion angavs för show_static (%s)"
75
76 #: lib/Packages/DoIndex.pm:70
77 #, perl-format
78 msgid "couldn't read index file %s: %s"
79 msgstr "kunde inte läsa indexfilen %s: %s"
80
81 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
82 #, perl-format
83 msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
84 msgstr "mer än en svit angiven för newpkg (%s)"
85
86 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:43
87 #, perl-format
88 msgid "no newpkg information found for suite %s"
89 msgstr "ingen newpkg-information hittades för sviten %s"
90
91 #: lib/Packages/DoSearch.pm:25 lib/Packages/DoSearchContents.pm:24
92 msgid "keyword not valid or missing"
93 msgstr "nyckelordet inte giltigt eller saknas"
94
95 #: lib/Packages/DoSearch.pm:28 lib/Packages/DoSearchContents.pm:27
96 msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
97 msgstr "nyckelordet för kort (nyckelord måste bestå av minst två tecken)"
98
99 #: lib/Packages/DoSearch.pm:170
100 msgid "Exact hits"
101 msgstr "Exakta träffar"
102
103 #: lib/Packages/DoSearch.pm:180
104 msgid "Other hits"
105 msgstr "Andra träffar"
106
107 #: lib/Packages/DoSearch.pm:239
108 msgid "Virtual package"
109 msgstr "Virtuellt paket"
110
111 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:40
112 #, perl-format
113 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
114 msgstr "mer än en svit angavs i innehållssökningen (%s)"
115
116 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
117 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
118 msgstr "Sökläget du valde stöder inte mer än ett nyckelord."
119
120 #: lib/Packages/DoShow.pm:37
121 #, perl-format
122 msgid "more than one suite specified for show (%s)"
123 msgstr "mer är en svit angavs för show (%s)"
124
125 #: lib/Packages/DoShow.pm:73
126 msgid "No such package."
127 msgstr "Paketet finns inte."
128
129 #: lib/Packages/DoShow.pm:85
130 msgid "Package not available in this suite."
131 msgstr "Paketet är inte tillgängligt i sviten."
132
133 #: lib/Packages/DoShow.pm:198
134 msgid " and others"
135 msgstr " och andra"
136
137 #: lib/Packages/DoShow.pm:429
138 #, perl-format
139 msgid "not %s"
140 msgstr "inte %s"
141
142 #: lib/Packages/DoShow.pm:479
143 msgid "Package not available"
144 msgstr "Paketet inte tillgängligt"
145
146 #: lib/Packages/DoShow.pm:518
147 msgid "Not available"
148 msgstr "Inte tillgängligt"
149
150 #: lib/Packages/Page.pm:47
151 msgid "package has bad maintainer field"
152 msgstr "paketet har felaktigt ansvarigfält"
153
154 #~ msgid "two or more packages specified (%s)"
155 #~ msgstr "två eller flera paket angavs (%s)"
156
157 #~ msgid "%s set more than once in path"
158 #~ msgstr "%s satt fler än en gång i sökvägen"
159
160 #~ msgid ""
161 #~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
162 #~ "pl"
163 #~ msgstr ""
164 #~ "Det är meningen att vi ska visa hemsidan här, inte hämta dispatch.pl"
165
166 #~ msgid "search doesn't take any more path elements"
167 #~ msgstr "search tar inte fler sökvägselement"