Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / pdo.sk.po
1 # Slovak translations of packages.debian.org
2 # This file is put in the public domain.
3 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: pdo\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-06-09 14:32+0100\n"
11 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
17
18 #: lib/Packages/DoDownload.pm:27
19 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:27
20 #: lib/Packages/DoShow.pm:31
21 msgid "package not valid or not specified"
22 msgstr "balík nie je platný alebo nebol zadaný"
23
24 #: lib/Packages/DoDownload.pm:30
25 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:30
26 #: lib/Packages/DoIndex.pm:31
27 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
28 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:30
29 #: lib/Packages/DoShow.pm:34
30 msgid "suite not valid or not specified"
31 msgstr "sada nie je platná alebo nebola zadaná"
32
33 #: lib/Packages/DoDownload.pm:33
34 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:33
35 msgid "architecture not valid or not specified"
36 msgstr "architektúra nie je platná alebo nebola zadaná"
37
38 #: lib/Packages/DoDownload.pm:36
39 #, perl-format
40 msgid "more than one suite specified for download (%s)"
41 msgstr "bola zadaná viac ako jedna sada na stiahnutie (%s)"
42
43 #: lib/Packages/DoDownload.pm:40
44 #, perl-format
45 msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
46 msgstr "bola zadaná viac ako jedna architektúra na stiahnutie (%s)"
47
48 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
49 msgid "No such package in this suite on this architecture."
50 msgstr "Takýto balík sa nenachádza v tejto sade na tejto architektúre."
51
52 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
53 msgid "Invalid suite/architecture combination"
54 msgstr "Neplatná kombinácia sada/architektúra"
55
56 #: lib/Packages/DoIndex.pm:34
57 #, perl-format
58 msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
59 msgstr "pre show_static bola uvedená viac ako jedna sada (%s)"
60
61 #: lib/Packages/DoIndex.pm:38
62 #, perl-format
63 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
64 msgstr "pre show_static bola uvedená viac ako jedna podsekcia (%s)"
65
66 #: lib/Packages/DoIndex.pm:73
67 #, perl-format
68 msgid "couldn't read index file %s: %s"
69 msgstr "nepodarilo sa prečítať súbor indexu %s: %s"
70
71 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
72 #, perl-format
73 msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
74 msgstr "pre newpkg bola uvedená viac ako jedna sada (%s)"
75
76 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:43
77 #, perl-format
78 msgid "no newpkg information found for suite %s"
79 msgstr "nebola nájdená žiadna informácia newpkg pre sadu %s"
80
81 #: lib/Packages/DoSearch.pm:25
82 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:24
83 msgid "keyword not valid or missing"
84 msgstr "kľúčové slovo nie platné alebo chýba"
85
86 #: lib/Packages/DoSearch.pm:28
87 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:27
88 msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
89 msgstr "kľúčové slovo jepríliš krátke (kľúčové slová musia mať aspoň dva znaky)"
90
91 #: lib/Packages/DoSearch.pm:170
92 msgid "Exact hits"
93 msgstr "Presné výsledky"
94
95 #: lib/Packages/DoSearch.pm:180
96 msgid "Other hits"
97 msgstr "Ostatné výsledky"
98
99 #: lib/Packages/DoSearch.pm:239
100 msgid "Virtual package"
101 msgstr "Virtuálny balík"
102
103 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:40
104 #, perl-format
105 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
106 msgstr "na hľadanie obsahu bol uvedený viac ako jeden balík (%s)"
107
108 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
109 msgid "No contents information available for this suite"
110 msgstr "Táto sada nemá dostupné informácie o obsahu"
111
112 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
113 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
114 msgstr "Vyhľadávací režim, ktorý ste zvolili nepodporuje viac ako jedno kľúčové slovo."
115
116 #: lib/Packages/DoShow.pm:37
117 #, perl-format
118 msgid "more than one suite specified for show (%s)"
119 msgstr "pre show bola uvedená viac ako jedna sada (%s)"
120
121 #: lib/Packages/DoShow.pm:73
122 msgid "No such package."
123 msgstr "Taký balík neexistuje."
124
125 #: lib/Packages/DoShow.pm:85
126 msgid "Package not available in this suite."
127 msgstr "Balík nie je dostupný v tejto sade."
128
129 #: lib/Packages/DoShow.pm:198
130 msgid " and others"
131 msgstr " a iné"
132
133 #: lib/Packages/DoShow.pm:429
134 #, perl-format
135 msgid "not %s"
136 msgstr "nie %s"
137
138 #: lib/Packages/DoShow.pm:479
139 msgid "Package not available"
140 msgstr "Balík nie je dostupný"
141
142 #: lib/Packages/DoShow.pm:518
143 msgid "Not available"
144 msgstr "Nedostupný"
145
146 #: lib/Packages/Page.pm:47
147 msgid "package has bad maintainer field"
148 msgstr "balík má chybné pole Maintainer"
149
150 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
151 msgid "requested format not available for this document"
152 msgstr "dokument nie je dostupný v požadovanom formáte"
153
154 #: bin/create_index_pages:68
155 msgid "virtual package provided by"
156 msgstr "virtuálny balík, ktorý poskytuje"
157
158 #: bin/create_index_pages:162
159 #: bin/create_index_pages:197
160 msgid "Section"
161 msgstr "Sekcia"
162
163 #: bin/create_index_pages:169
164 #: bin/create_index_pages:204
165 msgid "Subsection"
166 msgstr "Subsekcia"
167
168 #: bin/create_index_pages:176
169 #: bin/create_index_pages:211
170 msgid "Priority"
171 msgstr "Priorita"
172