f759bc2c6034622a037ae65a71c6914576d275c9
[deb/packages.git] / po / pdo.fi.po
1 # Finnish translations for packages.debian.org
2 # This file is put in the public domain.
3 # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: pdo\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-10-19 23:43+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-10-18 22:06+0300\n"
11 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
12 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #: bin/create_index_pages:234
19 msgid "Section"
20 msgstr "Osasto"
21
22 #: bin/create_index_pages:246
23 msgid "Subsection"
24 msgstr "Alaosasto"
25
26 #: bin/create_index_pages:258
27 msgid "Priority"
28 msgstr "Tärkeys"
29
30 #. Done
31 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:162
32 msgid "search doesn't take any more path elements"
33 msgstr "haku ei ota enempää polkuelementtejä"
34
35 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:165
36 msgid ""
37 "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch.pl"
38 msgstr "Meidän pitäisi näyttää kotisivu tässä dispatch.pl:n sijaan."
39
40 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:188
41 #, perl-format
42 msgid "%s set more than once in path"
43 msgstr "%s asetettu useammin kuin kerran polussa"
44
45 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:223
46 #, perl-format
47 msgid "two or more packages specified (%s)"
48 msgstr "kaksi tai useampi pakettia määritetty (%s)"
49
50 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:321
51 msgid "requested format not available for this document"
52 msgstr "pyydetty muoto ei ole käytettävissä tälle asiakirjalle"
53
54 #: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
55 #: lib/Packages/DoShow.pm:30
56 msgid "package not valid or not specified"
57 msgstr "paketti ei kelpaa tai määrittelemättä"
58
59 #: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
60 #: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
61 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:31 lib/Packages/DoShow.pm:33
62 msgid "suite not valid or not specified"
63 msgstr "jakelu ei kelpaa tai määrittelemättä"
64
65 #: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:36
66 msgid "architecture not valid or not specified"
67 msgstr "arkkitehtuuri ei kelpaa tai määrittelemättä"
68
69 #: lib/Packages/DoDownload.pm:36
70 #, perl-format
71 msgid "more than one suite specified for download (%s)"
72 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty imuroinnille (%s)"
73
74 #: lib/Packages/DoDownload.pm:39
75 #, perl-format
76 msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
77 msgstr "useampi kuin yksi arkkitehtuuri määritetty imuroinnille (%s)"
78
79 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:51
80 msgid "No such package in this suite on this architecture."
81 msgstr "Pakettia ei löydy tälle arkkitehtuurille tästä jakelusta."
82
83 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:63
84 msgid "Invalid suite/architecture combination"
85 msgstr "Virheellinen jakelu/arkkitehtuuri-yhdistelmä"
86
87 #: lib/Packages/DoIndex.pm:34 lib/Packages/DoIndex.pm:37
88 #, perl-format
89 msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
90 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show_static-metodille (%s)"
91
92 #: lib/Packages/DoIndex.pm:73
93 #, perl-format
94 msgid "couldn't read index file %s: %s"
95 msgstr "hakemistotiedostoa %s ei voitu lukea: %s"
96
97 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:28 lib/Packages/DoShow.pm:36
98 #, perl-format
99 msgid "more than one suite specified for show (%s)"
100 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show-metodille (%s)"
101
102 #: lib/Packages/DoSearch.pm:27 lib/Packages/DoSearchContents.pm:25
103 msgid "keyword not valid or missing"
104 msgstr "hakusana ei kelpaa tai puuttuu"
105
106 #: lib/Packages/DoSearch.pm:30 lib/Packages/DoSearchContents.pm:28
107 msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
108 msgstr "hakusana liian lyhyt (hakusanassa täytyy olla vähintään kaksi merkkiä)"
109
110 #: lib/Packages/DoSearch.pm:165
111 msgid "Exact hits"
112 msgstr "Tarkat hakutulokset"
113
114 #: lib/Packages/DoSearch.pm:174
115 msgid "Other hits"
116 msgstr "Muut hakutulokset"
117
118 #: lib/Packages/DoSearch.pm:219
119 msgid "Virtual package"
120 msgstr "Näennäispaketti"
121
122 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:41
123 #, perl-format
124 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
125 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty sisältöhaulle (%s)"
126
127 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
128 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
129 msgstr "Valittu hakutapa ei tue useampaa kuin yhtä hakusanaa."
130
131 #: lib/Packages/DoShow.pm:71
132 msgid "No such package."
133 msgstr "Pakettia ei löydy."
134
135 #: lib/Packages/DoShow.pm:83
136 msgid "Package not available in this suite."
137 msgstr "Paketti ei ole saatavilla tässä jakelussa."
138
139 #: lib/Packages/DoShow.pm:195
140 msgid " and others"
141 msgstr " ja muut"
142
143 #: lib/Packages/DoShow.pm:425
144 msgid "not"
145 msgstr "ei"
146
147 #: lib/Packages/DoShow.pm:463
148 msgid "Package not available"
149 msgstr "Paketti ei saatavilla"
150
151 #: lib/Packages/DoShow.pm:489
152 msgid "Not available"
153 msgstr "Ei saatavilla"
154
155 #: lib/Packages/Page.pm:47
156 msgid "package has bad maintainer field"
157 msgstr "paketin ylläpitäjätietue on virheellinen"
158
159 #: lib/Packages/Template.pm:56
160 #, perl-format
161 msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
162 msgstr "Mallinemoottorin alustus epäonnistui: %s"
163
164 #~ msgid ""
165 #~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
166 #~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
167 #~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
168 #~ "it on your own risk."
169 #~ msgstr ""
170 #~ "Varoitus: <span clas=\"pred\">kokeellinen</span> jakelu sisältää "
171 #~ "ohjelmistoja, jotka ovat luultavasti epävakaita sekä bugisia, ja voi "
172 #~ "aiheuttaa jopa tiedonhäviötä. Mikäli ohitat tämän varoituksen ja asennat "
173 #~ "paketin kaikesta huolimatta, otat vastuun itsellesi."
174
175 #~ msgid ""
176 #~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
177 #~ "days."
178 #~ msgstr ""
179 #~ "Paketit, jotka on lisätty epävakaaseen Debian-arkistoon viimeisen "
180 #~ "seitsemän (7) päivän aikana."
181
182 #~ msgid ""
183 #~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
184 #~ "Debian archive during the last 7 days."
185 #~ msgstr ""
186 #~ "Seuraavat paketit on lisätty komponenttiin \"%s\" Debian-arkistoon "
187 #~ "viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
188
189 #~ msgid ""
190 #~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
191 #~ "Debian archive during the last 7 days."
192 #~ msgstr ""
193 #~ "Paketit, jotka on lisätty komponenttiin \"%s\" epävakaaseen Debian-"
194 #~ "arkistoon viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
195
196 #~ msgid ""
197 #~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
198 #~ "maintainers directly in case of problems."
199 #~ msgstr ""
200 #~ "Kokeellisten pakettien käyttäjiä kehotetaan ottamaan ongelmatapauksissa "
201 #~ "yhteyttä suoraan paketin ylläpitäjiin."
202
203 #~ msgid "Size is measured in kBytes."
204 #~ msgstr "Koko mitataan kilotavuissa."
205
206 #~ msgid "Maintainer"
207 #~ msgstr "Ylläpitäjä"
208
209 #~ msgid "Uploaders"
210 #~ msgstr "Uploadaajat"
211
212 #~ msgid "Essential"
213 #~ msgstr "Välttämätön"
214
215 #~ msgid "yes"
216 #~ msgstr "kyllä"
217
218 #~ msgid ""
219 #~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
220 #~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
221 #~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
222 #~ msgstr ""
223 #~ "Varoitus: Nämä paketit on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
224 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
225 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
226
227 #~ msgid "No packages with this priority in this suite"
228 #~ msgstr "Kokoelmassa ei ole paketteja tällä tärkeysasteella"
229
230 #~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
231 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\", välttämättömät paketit"
232
233 #~ msgid "No essential packages in this suite"
234 #~ msgstr "Kokoelmassa ei ole välttämättömiä paketteja"
235
236 #~ msgid ""
237 #~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
238 #~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
239 #~ "\n"
240 #~ msgstr ""
241 #~ "Copyright © 1997-2005 SPI;\n"
242 #~ "Katso lisenssiehdot sivulta <URL:http://www.debian.org/license>.\n"
243 #~ "\n"
244
245 #~ msgid "Versions:"
246 #~ msgstr "Versiot:"
247
248 #~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
249 #~ msgstr "Tämä sivu on saatavilla myös seuraavilla kielillä:\n"
250
251 #~ msgid ""
252 #~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
253 #~ msgstr ""
254 #~ "Debian on Software in the Public Interest, Inc.'in rekisteröimä "
255 #~ "tavaramerkki."
256
257 #~ msgid ""
258 #~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
259 #~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
260 #~ msgstr ""
261 #~ "Copyright © 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>. Lue <a "
262 #~ "href=\"%s/license\">lisenssiehdot</a>."
263
264 #~ msgid "Last Modified: "
265 #~ msgstr "Viimeksi muutettu: "
266
267 #~ msgid ""
268 #~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
269 #~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
270 #~ "\">contact page</a>."
271 #~ msgstr ""
272 #~ "Tällä www-sivulla olevista ongelmista voi ilmoittaa lähettämällä "
273 #~ "sähköpostia englanniksi osoitteeseen <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Muut "
274 #~ "yhteystiedot löytyvät Debianin <a href=\"%s/contact\">yhteystietosivulta</"
275 #~ "a>."
276
277 #~ msgid ""
278 #~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
279 #~ "\">Packages search page</a>"
280 #~ msgstr ""
281 #~ "Takaisin: <a href=\"%s/\">Debian-projektin kotisivulle</a> || <a href=\"%"
282 #~ "s/\">Pakettien hakusivulle</a>"
283
284 #~ msgid "Site map"
285 #~ msgstr "Sivustokartta"
286
287 #~ msgid "Development"
288 #~ msgstr "Kehitys"
289
290 #~ msgid "Support"
291 #~ msgstr "Tuki"
292
293 #~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
294 #~ msgstr "Debianin&nbsp;hankkiminen"
295
296 #~ msgid "News"
297 #~ msgstr "Uutiset"
298
299 #~ msgid "About&nbsp;Debian"
300 #~ msgstr "Tietoja&nbsp;Debianista"
301
302 #~ msgid "Skip Site Navigation"
303 #~ msgstr "Ohita sivustonavigointi"
304
305 #~ msgid "Debian Project"
306 #~ msgstr "Debian-projekti"
307
308 #~ msgid "Search"
309 #~ msgstr "Hae"
310
311 #~ msgid "or"
312 #~ msgstr "tai"
313
314 #~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
315 #~ msgstr "Hae <a href=\"%s\">paketin %s muita versioita</a>"
316
317 #~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
318 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">paketin %s kehittäjätietoja</a>."
319
320 #~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
321 #~ msgstr " ja %s ovat vastuussa tästä Debian-paketista."
322
323 #~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
324 #~ msgstr "%s on vastuussa tästä Debian-paketista."
325
326 #~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
327 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">copyright-tiedostoa</a>"
328
329 #~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
330 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">Debian-muutoslokia</a>"
331
332 #~ msgid "Not found"
333 #~ msgstr "Ei löytynyt"
334
335 #~ msgid "Download"
336 #~ msgstr "Imuroi"
337
338 #~ msgid "Source Package:"
339 #~ msgstr "Lähdepaketti:"
340
341 #~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
342 #~ msgstr "Tarkista paketin %s <a href=\"%s\">vikailmoitukset</a>."
343
344 #~ msgid "More Information on %s"
345 #~ msgstr "Lisätietoa paketista %s"
346
347 #~ msgid "md5sum"
348 #~ msgstr "MD5-summa"
349
350 #~ msgid "Size (in kB)"
351 #~ msgstr "Koko (kt)"
352
353 #~ msgid "Download %s"
354 #~ msgstr "Imuroi %s"
355
356 #~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
357 #~ msgstr "Seuraavat binääripaketit on käännetty tästä lähdepaketista:"
358
359 #~ msgid "Packages providing %s"
360 #~ msgstr "Paketit, jotka tarjoavat paketin %s"
361
362 #~ msgid ""
363 #~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
364 #~ "a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
365 #~ "packages</a>."
366 #~ msgstr ""
367 #~ "Tämä on <em>näennäispaketti</em>. Katso <a href=\"%s\">Debianin linjan "
368 #~ "kuvaksesta</a> <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">näennäispaketin "
369 #~ "määritelmä</a>."
370
371 #~ msgid "Virtual Package: %s"
372 #~ msgstr "Näennäispaketti: %s"
373
374 #~ msgid "Overview over this distribution"
375 #~ msgstr "Tämän jakelun yleiskuva"
376
377 #~ msgid "virtual package"
378 #~ msgstr "näennäispaketti"
379
380 #~ msgid "list of files"
381 #~ msgstr "tiedostoluettelo"
382
383 #~ msgid "Package Size"
384 #~ msgstr "Paketin koko"
385
386 #~ msgid "Installed Size"
387 #~ msgstr "Koko asennettuna"
388
389 #~ msgid "Files"
390 #~ msgstr "Tiedostot"
391
392 #~ msgid "Version"
393 #~ msgstr "Versio"
394
395 #~ msgid "Architecture"
396 #~ msgstr "Arkkitehtuuri"
397
398 #~ msgid "Download for all available architectures"
399 #~ msgstr "Imurointi kaikille saataville arkkitehtuureille"
400
401 #~ msgid ""
402 #~ "The download table links to the download of the package and a file "
403 #~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
404 #~ "installed size."
405 #~ msgstr ""
406 #~ "Imurointitaulukko linkittää paketin imurointiin ja tiedostokatsaukseen. "
407 #~ "Lisäksi se antaa tietoa paketin koosta sekä asennukseen tarvittavasta "
408 #~ "levytilasta."
409
410 #~ msgid "Download %s\n"
411 #~ msgstr "Imuroi %s\n"
412
413 #~ msgid "Other Packages Related to %s"
414 #~ msgstr "Muut pakettiin %s liittyvät paketit"
415
416 #~ msgid ""
417 #~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
418 #~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
419 #~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
420 #~ msgstr ""
421 #~ "Varoitus: Tämä paketti on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
422 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
423 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
424
425 #~ msgid "debian-installer udeb package"
426 #~ msgstr "debian-asentimen udeb-paketti"
427
428 #~ msgid "Experimental package"
429 #~ msgstr "Kokeellinen paketti"
430
431 #~ msgid "Package: %s (%s)"
432 #~ msgstr "Paketti: %s (%s)"
433
434 #~ msgid "All packages in this section"
435 #~ msgstr "Kaikki tämän osaston paketit"
436
437 #~ msgid "Distribution:"
438 #~ msgstr "Jakelu:"
439
440 #~ msgid "File"
441 #~ msgstr "Tiedosto"
442
443 #~ msgid "New Packages in \"%s\""
444 #~ msgstr "Uudet paketit komponentissa \"%s\""
445
446 #~ msgid "<a href=\"%s\">Search for the package</a>"
447 #~ msgstr "<a href=\"%s\">Hae pakettia</a>"
448
449 #~ msgid "Error"
450 #~ msgstr "Virhe"
451
452 #~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
453 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\" tärkeysasteella %s"
454
455 #~ msgid "Software Packages in \"%s\""
456 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\""
457
458 #~ msgid "compact compressed textlist"
459 #~ msgstr "pieni tiivistetty tekstiluettelo"
460
461 #~ msgid "All packages"
462 #~ msgstr "Kaikki paketit"
463
464 #~ msgid "List of all packages"
465 #~ msgstr "Luettelo kaikista paketeista"
466
467 #~ msgid "List of sections in \"%s\""
468 #~ msgstr "Osastoluettelo jakelussa \"%s\""