merge with recent templates.fr.po
[deb/packages.git] / po / pdo.fi.po
1 # Finnish translations for packages.debian.org
2 # This file is put in the public domain.
3 # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2005-2007.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: pdo\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-02-08 17:22+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-11-26 08:04+0200\n"
11 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
12 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #: bin/create_index_pages:68
19 msgid "virtual package provided by"
20 msgstr "näennäispaketti, jonka toteuttaa"
21
22 #: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:383
23 msgid "Section"
24 msgstr "Osasto"
25
26 #: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:390
27 msgid "Subsection"
28 msgstr "Alaosasto"
29
30 #: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:397
31 msgid "Priority"
32 msgstr "Tärkeys"
33
34 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:319
35 msgid "requested format not available for this document"
36 msgstr "pyydetty muoto ei ole käytettävissä tälle asiakirjalle"
37
38 #: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:27
39 #: lib/Packages/DoShow.pm:31
40 msgid "package not valid or not specified"
41 msgstr "paketti ei kelpaa tai määrittelemättä"
42
43 #: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
44 #: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
45 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:30 lib/Packages/DoShow.pm:34
46 msgid "suite not valid or not specified"
47 msgstr "jakelu ei kelpaa tai määrittelemättä"
48
49 #: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
50 msgid "architecture not valid or not specified"
51 msgstr "arkkitehtuuri ei kelpaa tai määrittelemättä"
52
53 #: lib/Packages/DoDownload.pm:36
54 #, perl-format
55 msgid "more than one suite specified for download (%s)"
56 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty imuroinnille (%s)"
57
58 #: lib/Packages/DoDownload.pm:40
59 #, perl-format
60 msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
61 msgstr "useampi kuin yksi arkkitehtuuri määritetty imuroinnille (%s)"
62
63 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
64 msgid "No such package in this suite on this architecture."
65 msgstr "Pakettia ei löydy tälle arkkitehtuurille tästä jakelusta."
66
67 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
68 msgid "Invalid suite/architecture combination"
69 msgstr "Virheellinen jakelu/arkkitehtuuri-yhdistelmä"
70
71 #: lib/Packages/DoIndex.pm:34
72 #, perl-format
73 msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
74 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show_static-metodille (%s)"
75
76 #: lib/Packages/DoIndex.pm:38
77 #, perl-format
78 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
79 msgstr "useampi kuin yksi alaosasto määritetty show_static-metodille (%s)"
80
81 #: lib/Packages/DoIndex.pm:70
82 #, perl-format
83 msgid "couldn't read index file %s: %s"
84 msgstr "hakemistotiedostoa %s ei voitu lukea: %s"
85
86 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
87 #, perl-format
88 msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
89 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty newpkg-metodille (%s)"
90
91 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:43
92 #, perl-format
93 msgid "no newpkg information found for suite %s"
94 msgstr "newpkg-tietoa ei löytynyt jakelulle %s"
95
96 #: lib/Packages/DoSearch.pm:25 lib/Packages/DoSearchContents.pm:24
97 msgid "keyword not valid or missing"
98 msgstr "hakusana ei kelpaa tai puuttuu"
99
100 #: lib/Packages/DoSearch.pm:28 lib/Packages/DoSearchContents.pm:27
101 msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
102 msgstr "hakusana liian lyhyt (hakusanassa täytyy olla vähintään kaksi merkkiä)"
103
104 #: lib/Packages/DoSearch.pm:170
105 msgid "Exact hits"
106 msgstr "Tarkat hakutulokset"
107
108 #: lib/Packages/DoSearch.pm:180
109 msgid "Other hits"
110 msgstr "Muut hakutulokset"
111
112 #: lib/Packages/DoSearch.pm:239
113 msgid "Virtual package"
114 msgstr "Näennäispaketti"
115
116 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:40
117 #, perl-format
118 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
119 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty sisältöhaulle (%s)"
120
121 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:82
122 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
123 msgstr "Valittu hakutapa ei tue useampaa kuin yhtä hakusanaa."
124
125 #: lib/Packages/DoShow.pm:37
126 #, perl-format
127 msgid "more than one suite specified for show (%s)"
128 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show-metodille (%s)"
129
130 #: lib/Packages/DoShow.pm:73
131 msgid "No such package."
132 msgstr "Pakettia ei löydy."
133
134 #: lib/Packages/DoShow.pm:85
135 msgid "Package not available in this suite."
136 msgstr "Paketti ei ole saatavilla tässä jakelussa."
137
138 #: lib/Packages/DoShow.pm:198
139 msgid " and others"
140 msgstr " ja muut"
141
142 #: lib/Packages/DoShow.pm:429
143 #, perl-format
144 msgid "not %s"
145 msgstr "ei %s"
146
147 #: lib/Packages/DoShow.pm:479
148 msgid "Package not available"
149 msgstr "Paketti ei saatavilla"
150
151 #: lib/Packages/DoShow.pm:518
152 msgid "Not available"
153 msgstr "Ei saatavilla"
154
155 #: lib/Packages/Page.pm:47
156 msgid "package has bad maintainer field"
157 msgstr "paketin ylläpitäjätietue on virheellinen"
158
159 #~ msgid "search doesn't take any more path elements"
160 #~ msgstr "haku ei ota enempää polkuelementtejä"
161
162 #~ msgid ""
163 #~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
164 #~ "pl"
165 #~ msgstr "Meidän pitäisi näyttää kotisivu tässä dispatch.pl:n sijaan."
166
167 #~ msgid "%s set more than once in path"
168 #~ msgstr "%s asetettu useammin kuin kerran polussa"
169
170 #~ msgid "two or more packages specified (%s)"
171 #~ msgstr "kaksi tai useampi pakettia määritetty (%s)"
172
173 #~ msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
174 #~ msgstr "Mallinemoottorin alustus epäonnistui: %s"
175
176 #~ msgid ""
177 #~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
178 #~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
179 #~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
180 #~ "it on your own risk."
181 #~ msgstr ""
182 #~ "Varoitus: <span clas=\"pred\">kokeellinen</span> jakelu sisältää "
183 #~ "ohjelmistoja, jotka ovat luultavasti epävakaita sekä bugisia, ja voi "
184 #~ "aiheuttaa jopa tiedonhäviötä. Mikäli ohitat tämän varoituksen ja asennat "
185 #~ "paketin kaikesta huolimatta, otat vastuun itsellesi."
186
187 #~ msgid ""
188 #~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
189 #~ "days."
190 #~ msgstr ""
191 #~ "Paketit, jotka on lisätty epävakaaseen Debian-arkistoon viimeisen "
192 #~ "seitsemän (7) päivän aikana."
193
194 #~ msgid ""
195 #~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
196 #~ "Debian archive during the last 7 days."
197 #~ msgstr ""
198 #~ "Seuraavat paketit on lisätty komponenttiin \"%s\" Debian-arkistoon "
199 #~ "viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
200
201 #~ msgid ""
202 #~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
203 #~ "Debian archive during the last 7 days."
204 #~ msgstr ""
205 #~ "Paketit, jotka on lisätty komponenttiin \"%s\" epävakaaseen Debian-"
206 #~ "arkistoon viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
207
208 #~ msgid ""
209 #~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
210 #~ "maintainers directly in case of problems."
211 #~ msgstr ""
212 #~ "Kokeellisten pakettien käyttäjiä kehotetaan ottamaan ongelmatapauksissa "
213 #~ "yhteyttä suoraan paketin ylläpitäjiin."
214
215 #~ msgid "Size is measured in kBytes."
216 #~ msgstr "Koko mitataan kilotavuissa."
217
218 #~ msgid "Maintainer"
219 #~ msgstr "Ylläpitäjä"
220
221 #~ msgid "Uploaders"
222 #~ msgstr "Uploadaajat"
223
224 #~ msgid "Essential"
225 #~ msgstr "Välttämätön"
226
227 #~ msgid "yes"
228 #~ msgstr "kyllä"
229
230 #~ msgid ""
231 #~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
232 #~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
233 #~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
234 #~ msgstr ""
235 #~ "Varoitus: Nämä paketit on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
236 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
237 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
238
239 #~ msgid "No packages with this priority in this suite"
240 #~ msgstr "Kokoelmassa ei ole paketteja tällä tärkeysasteella"
241
242 #~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
243 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\", välttämättömät paketit"
244
245 #~ msgid "No essential packages in this suite"
246 #~ msgstr "Kokoelmassa ei ole välttämättömiä paketteja"
247
248 #~ msgid ""
249 #~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
250 #~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
251 #~ "\n"
252 #~ msgstr ""
253 #~ "Copyright © 1997-2005 SPI;\n"
254 #~ "Katso lisenssiehdot sivulta <URL:http://www.debian.org/license>.\n"
255 #~ "\n"
256
257 #~ msgid "Versions:"
258 #~ msgstr "Versiot:"
259
260 #~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
261 #~ msgstr "Tämä sivu on saatavilla myös seuraavilla kielillä:\n"
262
263 #~ msgid ""
264 #~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
265 #~ msgstr ""
266 #~ "Debian on Software in the Public Interest, Inc.'in rekisteröimä "
267 #~ "tavaramerkki."
268
269 #~ msgid ""
270 #~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
271 #~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
272 #~ msgstr ""
273 #~ "Copyright © 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>. Lue <a "
274 #~ "href=\"%s/license\">lisenssiehdot</a>."
275
276 #~ msgid "Last Modified: "
277 #~ msgstr "Viimeksi muutettu: "
278
279 #~ msgid ""
280 #~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
281 #~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
282 #~ "\">contact page</a>."
283 #~ msgstr ""
284 #~ "Tällä www-sivulla olevista ongelmista voi ilmoittaa lähettämällä "
285 #~ "sähköpostia englanniksi osoitteeseen <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Muut "
286 #~ "yhteystiedot löytyvät Debianin <a href=\"%s/contact\">yhteystietosivulta</"
287 #~ "a>."
288
289 #~ msgid ""
290 #~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
291 #~ "\">Packages search page</a>"
292 #~ msgstr ""
293 #~ "Takaisin: <a href=\"%s/\">Debian-projektin kotisivulle</a> || <a href=\"%"
294 #~ "s/\">Pakettien hakusivulle</a>"
295
296 #~ msgid "Site map"
297 #~ msgstr "Sivustokartta"
298
299 #~ msgid "Development"
300 #~ msgstr "Kehitys"
301
302 #~ msgid "Support"
303 #~ msgstr "Tuki"
304
305 #~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
306 #~ msgstr "Debianin&nbsp;hankkiminen"
307
308 #~ msgid "News"
309 #~ msgstr "Uutiset"
310
311 #~ msgid "About&nbsp;Debian"
312 #~ msgstr "Tietoja&nbsp;Debianista"
313
314 #~ msgid "Skip Site Navigation"
315 #~ msgstr "Ohita sivustonavigointi"
316
317 #~ msgid "Debian Project"
318 #~ msgstr "Debian-projekti"
319
320 #~ msgid "Search"
321 #~ msgstr "Hae"
322
323 #~ msgid "or"
324 #~ msgstr "tai"
325
326 #~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
327 #~ msgstr "Hae <a href=\"%s\">paketin %s muita versioita</a>"
328
329 #~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
330 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">paketin %s kehittäjätietoja</a>."
331
332 #~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
333 #~ msgstr " ja %s ovat vastuussa tästä Debian-paketista."
334
335 #~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
336 #~ msgstr "%s on vastuussa tästä Debian-paketista."
337
338 #~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
339 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">copyright-tiedostoa</a>"
340
341 #~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
342 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">Debian-muutoslokia</a>"
343
344 #~ msgid "Not found"
345 #~ msgstr "Ei löytynyt"
346
347 #~ msgid "Download"
348 #~ msgstr "Imuroi"
349
350 #~ msgid "Source Package:"
351 #~ msgstr "Lähdepaketti:"
352
353 #~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
354 #~ msgstr "Tarkista paketin %s <a href=\"%s\">vikailmoitukset</a>."
355
356 #~ msgid "md5sum"
357 #~ msgstr "MD5-summa"
358
359 #~ msgid "Size (in kB)"
360 #~ msgstr "Koko (kt)"
361
362 #~ msgid "Download %s"
363 #~ msgstr "Imuroi %s"
364
365 #~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
366 #~ msgstr "Seuraavat binääripaketit on käännetty tästä lähdepaketista:"
367
368 #~ msgid "Packages providing %s"
369 #~ msgstr "Paketit, jotka tarjoavat paketin %s"
370
371 #~ msgid ""
372 #~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
373 #~ "a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
374 #~ "packages</a>."
375 #~ msgstr ""
376 #~ "Tämä on <em>näennäispaketti</em>. Katso <a href=\"%s\">Debianin linjan "
377 #~ "kuvaksesta</a> <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">näennäispaketin "
378 #~ "määritelmä</a>."
379
380 #~ msgid "Virtual Package: %s"
381 #~ msgstr "Näennäispaketti: %s"
382
383 #~ msgid "Overview over this distribution"
384 #~ msgstr "Tämän jakelun yleiskuva"
385
386 #~ msgid "list of files"
387 #~ msgstr "tiedostoluettelo"
388
389 #~ msgid "Package Size"
390 #~ msgstr "Paketin koko"
391
392 #~ msgid "Installed Size"
393 #~ msgstr "Koko asennettuna"
394
395 #~ msgid "Files"
396 #~ msgstr "Tiedostot"
397
398 #~ msgid "Version"
399 #~ msgstr "Versio"
400
401 #~ msgid "Architecture"
402 #~ msgstr "Arkkitehtuuri"
403
404 #~ msgid "Download for all available architectures"
405 #~ msgstr "Imurointi kaikille saataville arkkitehtuureille"
406
407 #~ msgid ""
408 #~ "The download table links to the download of the package and a file "
409 #~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
410 #~ "installed size."
411 #~ msgstr ""
412 #~ "Imurointitaulukko linkittää paketin imurointiin ja tiedostokatsaukseen. "
413 #~ "Lisäksi se antaa tietoa paketin koosta sekä asennukseen tarvittavasta "
414 #~ "levytilasta."
415
416 #~ msgid "Download %s\n"
417 #~ msgstr "Imuroi %s\n"
418
419 #~ msgid "Other Packages Related to %s"
420 #~ msgstr "Muut pakettiin %s liittyvät paketit"
421
422 #~ msgid ""
423 #~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
424 #~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
425 #~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
426 #~ msgstr ""
427 #~ "Varoitus: Tämä paketti on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
428 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
429 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
430
431 #~ msgid "debian-installer udeb package"
432 #~ msgstr "debian-asentimen udeb-paketti"
433
434 #~ msgid "Experimental package"
435 #~ msgstr "Kokeellinen paketti"
436
437 #~ msgid "Package: %s (%s)"
438 #~ msgstr "Paketti: %s (%s)"
439
440 #~ msgid "All packages in this section"
441 #~ msgstr "Kaikki tämän osaston paketit"
442
443 #~ msgid "Distribution:"
444 #~ msgstr "Jakelu:"
445
446 #~ msgid "File"
447 #~ msgstr "Tiedosto"
448
449 #~ msgid "New Packages in \"%s\""
450 #~ msgstr "Uudet paketit komponentissa \"%s\""
451
452 #~ msgid "<a href=\"%s\">Search for the package</a>"
453 #~ msgstr "<a href=\"%s\">Hae pakettia</a>"
454
455 #~ msgid "Error"
456 #~ msgstr "Virhe"
457
458 #~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
459 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\" tärkeysasteella %s"
460
461 #~ msgid "Software Packages in \"%s\""
462 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\""
463
464 #~ msgid "compact compressed textlist"
465 #~ msgstr "pieni tiivistetty tekstiluettelo"
466
467 #~ msgid "All packages"
468 #~ msgstr "Kaikki paketit"
469
470 #~ msgid "List of all packages"
471 #~ msgstr "Luettelo kaikista paketeista"
472
473 #~ msgid "List of sections in \"%s\""
474 #~ msgstr "Osastoluettelo jakelussa \"%s\""