Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / pdo.fi.po
1 # Finnish translations for packages.debian.org
2 # This file is put in the public domain.
3 # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2005-2007.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: pdo\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-03-03 15:11+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-11-26 08:04+0200\n"
11 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
12 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
18 #: bin/create_index_pages:68
19 msgid "virtual package provided by"
20 msgstr "näennäispaketti, jonka toteuttaa"
21
22 #: bin/create_index_pages:162 bin/create_index_pages:197
23 msgid "Section"
24 msgstr "Osasto"
25
26 #: bin/create_index_pages:169 bin/create_index_pages:204
27 msgid "Subsection"
28 msgstr "Alaosasto"
29
30 #: bin/create_index_pages:176 bin/create_index_pages:211
31 msgid "Priority"
32 msgstr "Tärkeys"
33
34 #: lib/Packages/Dispatcher.pm:320
35 msgid "requested format not available for this document"
36 msgstr "pyydetty muoto ei ole käytettävissä tälle asiakirjalle"
37
38 #: lib/Packages/DoDownload.pm:27 lib/Packages/DoFilelist.pm:27
39 #: lib/Packages/DoShow.pm:31
40 msgid "package not valid or not specified"
41 msgstr "paketti ei kelpaa tai määrittelemättä"
42
43 #: lib/Packages/DoDownload.pm:30 lib/Packages/DoFilelist.pm:30
44 #: lib/Packages/DoIndex.pm:31 lib/Packages/DoNewPkg.pm:22
45 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:30 lib/Packages/DoShow.pm:34
46 msgid "suite not valid or not specified"
47 msgstr "jakelu ei kelpaa tai määrittelemättä"
48
49 #: lib/Packages/DoDownload.pm:33 lib/Packages/DoFilelist.pm:33
50 msgid "architecture not valid or not specified"
51 msgstr "arkkitehtuuri ei kelpaa tai määrittelemättä"
52
53 #: lib/Packages/DoDownload.pm:36
54 #, perl-format
55 msgid "more than one suite specified for download (%s)"
56 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty imuroinnille (%s)"
57
58 #: lib/Packages/DoDownload.pm:40
59 #, perl-format
60 msgid "more than one architecture specified for download (%s)"
61 msgstr "useampi kuin yksi arkkitehtuuri määritetty imuroinnille (%s)"
62
63 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:48
64 msgid "No such package in this suite on this architecture."
65 msgstr "Pakettia ei löydy tälle arkkitehtuurille tästä jakelusta."
66
67 #: lib/Packages/DoFilelist.pm:60
68 msgid "Invalid suite/architecture combination"
69 msgstr "Virheellinen jakelu/arkkitehtuuri-yhdistelmä"
70
71 #: lib/Packages/DoIndex.pm:34
72 #, perl-format
73 msgid "more than one suite specified for show_static (%s)"
74 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show_static-metodille (%s)"
75
76 #: lib/Packages/DoIndex.pm:38
77 #, perl-format
78 msgid "more than one subsection specified for show_static (%s)"
79 msgstr "useampi kuin yksi alaosasto määritetty show_static-metodille (%s)"
80
81 #: lib/Packages/DoIndex.pm:73
82 #, perl-format
83 msgid "couldn't read index file %s: %s"
84 msgstr "hakemistotiedostoa %s ei voitu lukea: %s"
85
86 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:25
87 #, perl-format
88 msgid "more than one suite specified for newpkg (%s)"
89 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty newpkg-metodille (%s)"
90
91 #: lib/Packages/DoNewPkg.pm:43
92 #, perl-format
93 msgid "no newpkg information found for suite %s"
94 msgstr "newpkg-tietoa ei löytynyt jakelulle %s"
95
96 #: lib/Packages/DoSearch.pm:25 lib/Packages/DoSearchContents.pm:24
97 msgid "keyword not valid or missing"
98 msgstr "hakusana ei kelpaa tai puuttuu"
99
100 #: lib/Packages/DoSearch.pm:28 lib/Packages/DoSearchContents.pm:27
101 msgid "keyword too short (keywords need to have at least two characters)"
102 msgstr "hakusana liian lyhyt (hakusanassa täytyy olla vähintään kaksi merkkiä)"
103
104 #: lib/Packages/DoSearch.pm:170
105 msgid "Exact hits"
106 msgstr "Tarkat hakutulokset"
107
108 #: lib/Packages/DoSearch.pm:180
109 msgid "Other hits"
110 msgstr "Muut hakutulokset"
111
112 #: lib/Packages/DoSearch.pm:239
113 msgid "Virtual package"
114 msgstr "Näennäispaketti"
115
116 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:40
117 #, perl-format
118 msgid "more than one suite specified for contents search (%s)"
119 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty sisältöhaulle (%s)"
120
121 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:62
122 #, fuzzy
123 #| msgid "requested format not available for this document"
124 msgid "No contents information available for this suite"
125 msgstr "pyydetty muoto ei ole käytettävissä tälle asiakirjalle"
126
127 #: lib/Packages/DoSearchContents.pm:86
128 msgid "The search mode you selected doesn't support more than one keyword."
129 msgstr "Valittu hakutapa ei tue useampaa kuin yhtä hakusanaa."
130
131 #: lib/Packages/DoShow.pm:37
132 #, perl-format
133 msgid "more than one suite specified for show (%s)"
134 msgstr "useampi kuin yksi jakelu määritetty show-metodille (%s)"
135
136 #: lib/Packages/DoShow.pm:73
137 msgid "No such package."
138 msgstr "Pakettia ei löydy."
139
140 #: lib/Packages/DoShow.pm:85
141 msgid "Package not available in this suite."
142 msgstr "Paketti ei ole saatavilla tässä jakelussa."
143
144 #: lib/Packages/DoShow.pm:198
145 msgid " and others"
146 msgstr " ja muut"
147
148 #: lib/Packages/DoShow.pm:429
149 #, perl-format
150 msgid "not %s"
151 msgstr "ei %s"
152
153 #: lib/Packages/DoShow.pm:479
154 msgid "Package not available"
155 msgstr "Paketti ei saatavilla"
156
157 #: lib/Packages/DoShow.pm:518
158 msgid "Not available"
159 msgstr "Ei saatavilla"
160
161 #: lib/Packages/Page.pm:47
162 msgid "package has bad maintainer field"
163 msgstr "paketin ylläpitäjätietue on virheellinen"
164
165 #~ msgid "List of sections in \"%s\""
166 #~ msgstr "Osastoluettelo jakelussa \"%s\""
167
168 #~ msgid "List of all packages"
169 #~ msgstr "Luettelo kaikista paketeista"
170
171 #~ msgid "All packages"
172 #~ msgstr "Kaikki paketit"
173
174 #~ msgid "compact compressed textlist"
175 #~ msgstr "pieni tiivistetty tekstiluettelo"
176
177 #~ msgid "Software Packages in \"%s\""
178 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\""
179
180 #~ msgid "Software Packages in \"%s\", priority %s"
181 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\" tärkeysasteella %s"
182
183 #~ msgid "Error"
184 #~ msgstr "Virhe"
185
186 #~ msgid "<a href=\"%s\">Search for the package</a>"
187 #~ msgstr "<a href=\"%s\">Hae pakettia</a>"
188
189 #~ msgid "New Packages in \"%s\""
190 #~ msgstr "Uudet paketit komponentissa \"%s\""
191
192 #~ msgid "File"
193 #~ msgstr "Tiedosto"
194
195 #~ msgid "Distribution:"
196 #~ msgstr "Jakelu:"
197
198 #~ msgid "All packages in this section"
199 #~ msgstr "Kaikki tämän osaston paketit"
200
201 #~ msgid "Package: %s (%s)"
202 #~ msgstr "Paketti: %s (%s)"
203
204 #~ msgid "Experimental package"
205 #~ msgstr "Kokeellinen paketti"
206
207 #~ msgid "debian-installer udeb package"
208 #~ msgstr "debian-asentimen udeb-paketti"
209
210 #~ msgid ""
211 #~ "Warning: This package is intended for the use in building <a href="
212 #~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-installer</a> "
213 #~ "images only. Do not install it on a normal Debian system."
214 #~ msgstr ""
215 #~ "Varoitus: Tämä paketti on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
216 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
217 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
218
219 #~ msgid "Other Packages Related to %s"
220 #~ msgstr "Muut pakettiin %s liittyvät paketit"
221
222 #~ msgid "Download %s\n"
223 #~ msgstr "Imuroi %s\n"
224
225 #~ msgid ""
226 #~ "The download table links to the download of the package and a file "
227 #~ "overview. In addition it gives information about the package size and the "
228 #~ "installed size."
229 #~ msgstr ""
230 #~ "Imurointitaulukko linkittää paketin imurointiin ja tiedostokatsaukseen. "
231 #~ "Lisäksi se antaa tietoa paketin koosta sekä asennukseen tarvittavasta "
232 #~ "levytilasta."
233
234 #~ msgid "Download for all available architectures"
235 #~ msgstr "Imurointi kaikille saataville arkkitehtuureille"
236
237 #~ msgid "Architecture"
238 #~ msgstr "Arkkitehtuuri"
239
240 #~ msgid "Version"
241 #~ msgstr "Versio"
242
243 #~ msgid "Files"
244 #~ msgstr "Tiedostot"
245
246 #~ msgid "Installed Size"
247 #~ msgstr "Koko asennettuna"
248
249 #~ msgid "Package Size"
250 #~ msgstr "Paketin koko"
251
252 #~ msgid "list of files"
253 #~ msgstr "tiedostoluettelo"
254
255 #~ msgid "Overview over this distribution"
256 #~ msgstr "Tämän jakelun yleiskuva"
257
258 #~ msgid "Virtual Package: %s"
259 #~ msgstr "Näennäispaketti: %s"
260
261 #~ msgid ""
262 #~ "This is a <em>virtual package</em>. See the <a href=\"%s\">Debian policy</"
263 #~ "a> for a <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">definition of virtual "
264 #~ "packages</a>."
265 #~ msgstr ""
266 #~ "Tämä on <em>näennäispaketti</em>. Katso <a href=\"%s\">Debianin linjan "
267 #~ "kuvaksesta</a> <a href=\"%sch-binary.html#s-virtual_pkg\">näennäispaketin "
268 #~ "määritelmä</a>."
269
270 #~ msgid "Packages providing %s"
271 #~ msgstr "Paketit, jotka tarjoavat paketin %s"
272
273 #~ msgid "The following binary packages are built from this source package:"
274 #~ msgstr "Seuraavat binääripaketit on käännetty tästä lähdepaketista:"
275
276 #~ msgid "Download %s"
277 #~ msgstr "Imuroi %s"
278
279 #~ msgid "Size (in kB)"
280 #~ msgstr "Koko (kt)"
281
282 #~ msgid "md5sum"
283 #~ msgstr "MD5-summa"
284
285 #~ msgid "Check for <a href=\"%s\">Bug Reports</a> about %s."
286 #~ msgstr "Tarkista paketin %s <a href=\"%s\">vikailmoitukset</a>."
287
288 #~ msgid "Source Package:"
289 #~ msgstr "Lähdepaketti:"
290
291 #~ msgid "Download"
292 #~ msgstr "Imuroi"
293
294 #~ msgid "Not found"
295 #~ msgstr "Ei löytynyt"
296
297 #~ msgid "View the <a href=\"%s\">Debian changelog</a>"
298 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">Debian-muutoslokia</a>"
299
300 #~ msgid "View the <a href=\"%s\">copyright file</a>"
301 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">copyright-tiedostoa</a>"
302
303 #~ msgid "%s is responsible for this Debian package."
304 #~ msgstr "%s on vastuussa tästä Debian-paketista."
305
306 #~ msgid " and %s are responsible for this Debian package."
307 #~ msgstr " ja %s ovat vastuussa tästä Debian-paketista."
308
309 #~ msgid "See the <a href=\"%s\">developer information for %s</a>."
310 #~ msgstr "Katso <a href=\"%s\">paketin %s kehittäjätietoja</a>."
311
312 #~ msgid "Search for <a href=\"%s\">other versions of %s</a>"
313 #~ msgstr "Hae <a href=\"%s\">paketin %s muita versioita</a>"
314
315 #~ msgid "or"
316 #~ msgstr "tai"
317
318 #~ msgid "Search"
319 #~ msgstr "Hae"
320
321 #~ msgid "Debian Project"
322 #~ msgstr "Debian-projekti"
323
324 #~ msgid "Skip Site Navigation"
325 #~ msgstr "Ohita sivustonavigointi"
326
327 #~ msgid "About&nbsp;Debian"
328 #~ msgstr "Tietoja&nbsp;Debianista"
329
330 #~ msgid "News"
331 #~ msgstr "Uutiset"
332
333 #~ msgid "Getting&nbsp;Debian"
334 #~ msgstr "Debianin&nbsp;hankkiminen"
335
336 #~ msgid "Support"
337 #~ msgstr "Tuki"
338
339 #~ msgid "Development"
340 #~ msgstr "Kehitys"
341
342 #~ msgid "Site map"
343 #~ msgstr "Sivustokartta"
344
345 #~ msgid ""
346 #~ "Back to: <a href=\"%s/\">Debian Project homepage</a> || <a href=\"%s/"
347 #~ "\">Packages search page</a>"
348 #~ msgstr ""
349 #~ "Takaisin: <a href=\"%s/\">Debian-projektin kotisivulle</a> || <a href=\"%"
350 #~ "s/\">Pakettien hakusivulle</a>"
351
352 #~ msgid ""
353 #~ "To report a problem with the web site, e-mail <a href=\"mailto:%s\">%s</"
354 #~ "a>. For other contact information, see the Debian <a href=\"%s/contact"
355 #~ "\">contact page</a>."
356 #~ msgstr ""
357 #~ "Tällä www-sivulla olevista ongelmista voi ilmoittaa lähettämällä "
358 #~ "sähköpostia englanniksi osoitteeseen <a href=\"mailto:%s\">%s</a>. Muut "
359 #~ "yhteystiedot löytyvät Debianin <a href=\"%s/contact\">yhteystietosivulta</"
360 #~ "a>."
361
362 #~ msgid "Last Modified: "
363 #~ msgstr "Viimeksi muutettu: "
364
365 #~ msgid ""
366 #~ "Copyright &copy; 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>; "
367 #~ "See <a href=\"%s/license\">license terms</a>."
368 #~ msgstr ""
369 #~ "Copyright © 1997-2005 <a href=\"http://www.spi-inc.org\">SPI</a>. Lue <a "
370 #~ "href=\"%s/license\">lisenssiehdot</a>."
371
372 #~ msgid ""
373 #~ "Debian is a registered trademark of Software in the Public Interest, Inc."
374 #~ msgstr ""
375 #~ "Debian on Software in the Public Interest, Inc.'in rekisteröimä "
376 #~ "tavaramerkki."
377
378 #~ msgid "This page is also available in the following languages:\n"
379 #~ msgstr "Tämä sivu on saatavilla myös seuraavilla kielillä:\n"
380
381 #~ msgid "Versions:"
382 #~ msgstr "Versiot:"
383
384 #~ msgid ""
385 #~ "Copyright (C) 1997-2005 SPI;\n"
386 #~ "See <URL:http://www.debian.org/license> for the license terms.\n"
387 #~ "\n"
388 #~ msgstr ""
389 #~ "Copyright © 1997-2005 SPI;\n"
390 #~ "Katso lisenssiehdot sivulta <URL:http://www.debian.org/license>.\n"
391 #~ "\n"
392
393 #~ msgid "No essential packages in this suite"
394 #~ msgstr "Kokoelmassa ei ole välttämättömiä paketteja"
395
396 #~ msgid "Software Packages in \"%s\", essential packages"
397 #~ msgstr "Ohjelmistopaketit jakelussa \"%s\", välttämättömät paketit"
398
399 #~ msgid "No packages with this priority in this suite"
400 #~ msgstr "Kokoelmassa ei ole paketteja tällä tärkeysasteella"
401
402 #~ msgid ""
403 #~ "Warning: These packages are intended for the use in building <a href="
404 #~ "\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\">debian-installer</a> "
405 #~ "images only. Do not install them on a normal Debian system."
406 #~ msgstr ""
407 #~ "Varoitus: Nämä paketit on tarkoitettu käytettäväksi vain rakennettaessa "
408 #~ "<a href=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer\">debian-"
409 #~ "asentimen</a> vedoksia. Älä asenna normaaliin Debian-järjestelmään."
410
411 #~ msgid "yes"
412 #~ msgstr "kyllä"
413
414 #~ msgid "Essential"
415 #~ msgstr "Välttämätön"
416
417 #~ msgid "Uploaders"
418 #~ msgstr "Uploadaajat"
419
420 #~ msgid "Maintainer"
421 #~ msgstr "Ylläpitäjä"
422
423 #~ msgid "Size is measured in kBytes."
424 #~ msgstr "Koko mitataan kilotavuissa."
425
426 #~ msgid ""
427 #~ "Users of experimental packages are encouraged to contact the package "
428 #~ "maintainers directly in case of problems."
429 #~ msgstr ""
430 #~ "Kokeellisten pakettien käyttäjiä kehotetaan ottamaan ongelmatapauksissa "
431 #~ "yhteyttä suoraan paketin ylläpitäjiin."
432
433 #~ msgid ""
434 #~ "Packages that were added to the \"%s\" component next to the unstable "
435 #~ "Debian archive during the last 7 days."
436 #~ msgstr ""
437 #~ "Paketit, jotka on lisätty komponenttiin \"%s\" epävakaaseen Debian-"
438 #~ "arkistoon viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
439
440 #~ msgid ""
441 #~ "The following packages were added to the \"%s\" component next to the "
442 #~ "Debian archive during the last 7 days."
443 #~ msgstr ""
444 #~ "Seuraavat paketit on lisätty komponenttiin \"%s\" Debian-arkistoon "
445 #~ "viimeisen seitsemän (7) päivän aikana."
446
447 #~ msgid ""
448 #~ "Packages that were added to the unstable Debian archive during the last 7 "
449 #~ "days."
450 #~ msgstr ""
451 #~ "Paketit, jotka on lisätty epävakaaseen Debian-arkistoon viimeisen "
452 #~ "seitsemän (7) päivän aikana."
453
454 #~ msgid ""
455 #~ "Warning: The <span class=\"pred\">experimental</span> distribution "
456 #~ "contains software that is likely unstable or buggy and may even cause "
457 #~ "data loss. If you ignore this warning and install it nevertheless, you do "
458 #~ "it on your own risk."
459 #~ msgstr ""
460 #~ "Varoitus: <span clas=\"pred\">kokeellinen</span> jakelu sisältää "
461 #~ "ohjelmistoja, jotka ovat luultavasti epävakaita sekä bugisia, ja voi "
462 #~ "aiheuttaa jopa tiedonhäviötä. Mikäli ohitat tämän varoituksen ja asennat "
463 #~ "paketin kaikesta huolimatta, otat vastuun itsellesi."
464
465 #~ msgid "Initialization of Template Engine failed: %s"
466 #~ msgstr "Mallinemoottorin alustus epäonnistui: %s"
467
468 #~ msgid "two or more packages specified (%s)"
469 #~ msgstr "kaksi tai useampi pakettia määritetty (%s)"
470
471 #~ msgid "%s set more than once in path"
472 #~ msgstr "%s asetettu useammin kuin kerran polussa"
473
474 #~ msgid ""
475 #~ "We're supposed to display the homepage here, instead of getting dispatch."
476 #~ "pl"
477 #~ msgstr "Meidän pitäisi näyttää kotisivu tässä dispatch.pl:n sijaan."
478
479 #~ msgid "search doesn't take any more path elements"
480 #~ msgstr "haku ei ota enempää polkuelementtejä"