Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / debtags.pl.po
1 # Translation of debtags vocabulary to Polish
2 # This file is distributed under the same license as the package.debian.org website.
3 #
4 # Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9 "Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-03-03 14:22+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-10-27 17:56+0200\n"
12 "Project-Id-Version: \n"
13 "Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
14 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
17
18 #. Facet: accessibility, short desc
19 #: files/debtags/vocabulary
20 msgid "Accessibility Support"
21 msgstr "Obsługa dostępności"
22
23 #. Facet: accessibility, long desc
24 #: files/debtags/vocabulary
25 msgid "Accessibility support provided by the package"
26 msgstr "Obsługa dostępności zapewniona przez pakiet."
27
28 #. Tag: accessibility::input, short desc
29 #: files/debtags/vocabulary
30 msgid "Input Systems"
31 msgstr "Systemy wprowadzania"
32
33 #. Tag: accessibility::input, long desc
34 #: files/debtags/vocabulary
35 msgid "Applies to input methods for non-latin languages as well as special input systems."
36 msgstr "Dotyczy metod wprowadzania dla alfabetów niełacińskich, jak również specjalnych systemów wprowadzania znaków."
37
38 #. Tag: accessibility::ocr, short desc
39 #: files/debtags/vocabulary
40 msgid "Text Recognition (OCR)"
41 msgstr "Rozpoznawanie tekstu (OCR)"
42
43 #. Tag: accessibility::ocr, long desc
44 #: files/debtags/vocabulary
45 msgid "The translation of text images into machine-editable text by means of Optical Character Recognition (OCR)."
46 msgstr "Przekształcanie obrazów z tekstem na edytowalny tekst za pomocą optycznego rozpoznawania znaków (ang. Optical Character Recognition - OCR)."
47
48 #. Tag: accessibility::screen-magnify, short desc
49 #: files/debtags/vocabulary
50 msgid "Screen Magnification"
51 msgstr "Powiększenie ekranu"
52
53 #. Tag: accessibility::screen-magnify, long desc
54 #: files/debtags/vocabulary
55 msgid "Displays enlarged screen content."
56 msgstr "Wyświetla powiększoną zawartość ekranu."
57
58 #. Tag: accessibility::screen-reader, short desc
59 #: files/debtags/vocabulary
60 msgid "Screen Reading"
61 msgstr "Odczytywanie z ekranu"
62
63 #. Tag: accessibility::screen-reader, long desc
64 #: files/debtags/vocabulary
65 msgid "Converts text into speech."
66 msgstr "Przekształca tekst na mowę."
67
68 #. Tag: accessibility::speech, short desc
69 #: files/debtags/vocabulary
70 #. Tag: sound::speech, short desc
71 #: files/debtags/vocabulary
72 msgid "Speech Synthesis"
73 msgstr "Synteza mowy"
74
75 #. Tag: accessibility::speech, long desc
76 #: files/debtags/vocabulary
77 msgid "The artificial production of human speech."
78 msgstr "Sztuczne generowanie ludzkiej mowy."
79
80 #. Tag: accessibility::speech-recognition, short desc
81 #: files/debtags/vocabulary
82 msgid "Speech Recognition"
83 msgstr "Rozpoznawanie mowy"
84
85 #. Tag: accessibility::speech-recognition, long desc
86 #: files/debtags/vocabulary
87 msgid "Converts speech into text."
88 msgstr "Przekształca mowę na tekst."
89
90 #. Tag: accessibility::TODO, short desc
91 #: files/debtags/vocabulary
92 #. Tag: admin::TODO, short desc
93 #: files/debtags/vocabulary
94 #. Tag: culture::TODO, short desc
95 #: files/debtags/vocabulary
96 #. Tag: devel::TODO, short desc
97 #: files/debtags/vocabulary
98 #. Tag: field::TODO, short desc
99 #: files/debtags/vocabulary
100 #. Tag: game::TODO, short desc
101 #: files/debtags/vocabulary
102 #. Tag: hardware::TODO, short desc
103 #: files/debtags/vocabulary
104 #. Tag: made-of::TODO, short desc
105 #: files/debtags/vocabulary
106 #. Tag: interface::TODO, short desc
107 #: files/debtags/vocabulary
108 #. Tag: implemented-in::TODO, short desc
109 #: files/debtags/vocabulary
110 #. Tag: junior::TODO, short desc
111 #: files/debtags/vocabulary
112 #. Tag: mail::TODO, short desc
113 #: files/debtags/vocabulary
114 #. Tag: office::TODO, short desc
115 #: files/debtags/vocabulary
116 #. Tag: works-with::TODO, short desc
117 #: files/debtags/vocabulary
118 #. Tag: works-with-format::TODO, short desc
119 #: files/debtags/vocabulary
120 #. Tag: scope::TODO, short desc
121 #: files/debtags/vocabulary
122 #. Tag: role::TODO, short desc
123 #: files/debtags/vocabulary
124 #. Tag: security::TODO, short desc
125 #: files/debtags/vocabulary
126 #. Tag: sound::TODO, short desc
127 #: files/debtags/vocabulary
128 #. Tag: special::TODO, short desc
129 #: files/debtags/vocabulary
130 #. Tag: suite::TODO, short desc
131 #: files/debtags/vocabulary
132 #. Tag: protocol::TODO, short desc
133 #: files/debtags/vocabulary
134 #. Tag: uitoolkit::TODO, short desc
135 #: files/debtags/vocabulary
136 #. Tag: use::TODO, short desc
137 #: files/debtags/vocabulary
138 #. Tag: web::TODO, short desc
139 #: files/debtags/vocabulary
140 #. Tag: network::TODO, short desc
141 #: files/debtags/vocabulary
142 #. Tag: x11::TODO, short desc
143 #: files/debtags/vocabulary
144 msgid "Need an extra tag"
145 msgstr "Wymaga dodatkowego znacznika"
146
147 #. Tag: accessibility::TODO, long desc
148 #: files/debtags/vocabulary
149 #. Tag: admin::TODO, long desc
150 #: files/debtags/vocabulary
151 #. Tag: culture::TODO, long desc
152 #: files/debtags/vocabulary
153 #. Tag: devel::TODO, long desc
154 #: files/debtags/vocabulary
155 #. Tag: field::TODO, long desc
156 #: files/debtags/vocabulary
157 #. Tag: game::TODO, long desc
158 #: files/debtags/vocabulary
159 #. Tag: hardware::TODO, long desc
160 #: files/debtags/vocabulary
161 #. Tag: made-of::TODO, long desc
162 #: files/debtags/vocabulary
163 #. Tag: interface::TODO, long desc
164 #: files/debtags/vocabulary
165 #. Tag: implemented-in::TODO, long desc
166 #: files/debtags/vocabulary
167 #. Tag: junior::TODO, long desc
168 #: files/debtags/vocabulary
169 #. Tag: mail::TODO, long desc
170 #: files/debtags/vocabulary
171 #. Tag: office::TODO, long desc
172 #: files/debtags/vocabulary
173 #. Tag: works-with::TODO, long desc
174 #: files/debtags/vocabulary
175 #. Tag: works-with-format::TODO, long desc
176 #: files/debtags/vocabulary
177 #. Tag: scope::TODO, long desc
178 #: files/debtags/vocabulary
179 #. Tag: role::TODO, long desc
180 #: files/debtags/vocabulary
181 #. Tag: security::TODO, long desc
182 #: files/debtags/vocabulary
183 #. Tag: sound::TODO, long desc
184 #: files/debtags/vocabulary
185 #. Tag: special::TODO, long desc
186 #: files/debtags/vocabulary
187 #. Tag: suite::TODO, long desc
188 #: files/debtags/vocabulary
189 #. Tag: protocol::TODO, long desc
190 #: files/debtags/vocabulary
191 #. Tag: uitoolkit::TODO, long desc
192 #: files/debtags/vocabulary
193 #. Tag: use::TODO, long desc
194 #: files/debtags/vocabulary
195 #. Tag: web::TODO, long desc
196 #: files/debtags/vocabulary
197 #. Tag: network::TODO, long desc
198 #: files/debtags/vocabulary
199 #. Tag: x11::TODO, long desc
200 #: files/debtags/vocabulary
201 msgid "The package can be categorised along this facet, but the right tag for it is missing.\nMark a package with this tag to signal the vocabulary maintainers of cases where the current tag set is lacking."
202 msgstr "Pakiet może być kategoryzowany wg tego aspektu, ale brakuje właściwego znacznika.\nPakiet oznaczony tym znacznikiem jest sygnałem dla opiekunów słownictwa, że obecny zestaw znaczników jest niepełny."
203
204 #. Facet: admin, short desc
205 #: files/debtags/vocabulary
206 msgid "System Administration"
207 msgstr "Administracja systemem"
208
209 #. Facet: admin, long desc
210 #: files/debtags/vocabulary
211 msgid "Which system administration activities the package may perform"
212 msgstr "Opisuje zadania związane z administracją systemem, jakie można obsłużyć za pomocą pakietu."
213
214 #. Tag: admin::accounting, short desc
215 #: files/debtags/vocabulary
216 msgid "Accounting"
217 msgstr "Rozliczanie wykorzystania zasobów"
218
219 #. Tag: admin::automation, short desc
220 #: files/debtags/vocabulary
221 msgid "Automation and Scheduling"
222 msgstr "Automatyzacja i planowanie"
223
224 #. Tag: admin::automation, long desc
225 #: files/debtags/vocabulary
226 msgid "Automating the execution of software in the system."
227 msgstr "Automatyzuje uruchamianie oprogramowania w systemie."
228
229 #. Tag: admin::backup, short desc
230 #: files/debtags/vocabulary
231 msgid "Backup and Restoration"
232 msgstr "Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie"
233
234 #. Tag: admin::benchmarking, short desc
235 #: files/debtags/vocabulary
236 msgid "Benchmarking"
237 msgstr "Mierzenie wydajności"
238
239 #. Tag: admin::boot, short desc
240 #: files/debtags/vocabulary
241 msgid "System Boot"
242 msgstr "Rozruch systemu"
243
244 #. Tag: admin::cluster, short desc
245 #: files/debtags/vocabulary
246 msgid "Clustering"
247 msgstr "Klastry"
248
249 #. Tag: admin::configuring, short desc
250 #: files/debtags/vocabulary
251 msgid "Configuration Tool"
252 msgstr "Narzędzia konfiguracyjne"
253
254 #. Tag: admin::file-distribution, short desc
255 #: files/debtags/vocabulary
256 msgid "File Distribution"
257 msgstr "Dystrybucja plików"
258
259 #. Tag: admin::filesystem, short desc
260 #: files/debtags/vocabulary
261 msgid "Filesystem Tool"
262 msgstr "Narzędzia systemu plików"
263
264 #. Tag: admin::filesystem, long desc
265 #: files/debtags/vocabulary
266 msgid "Creation, maintenance, and use of filesystems"
267 msgstr "Tworzenie, zarządzanie i używanie systemów plików."
268
269 #  Translation of "forensics" based on Wikipedia
270 #. Tag: admin::forensics, short desc
271 #: files/debtags/vocabulary
272 msgid "Forensics and Recovery"
273 msgstr "Informatyka śledcza i odzyskiwanie"
274
275 #. Tag: admin::forensics, long desc
276 #: files/debtags/vocabulary
277 msgid "Recovering lost or damaged data. This tag will be split into admin::recovery and security::forensics."
278 msgstr "Odzyskiwanie utraconych lub uszkodzonych danych. Ten znacznik będzie podzielony na admin::recovery i security::forensics."
279
280 #. Tag: admin::hardware, short desc
281 #: files/debtags/vocabulary
282 msgid "Hardware Support"
283 msgstr "Obsługa sprzętu"
284
285 #. Tag: admin::install, short desc
286 #: files/debtags/vocabulary
287 msgid "System Installation"
288 msgstr "Instalacja systemu"
289
290 #. Tag: admin::issuetracker, short desc
291 #: files/debtags/vocabulary
292 msgid "Issue Tracker"
293 msgstr "Śledzenie błędów"
294
295 #. Tag: admin::kernel, short desc
296 #: files/debtags/vocabulary
297 msgid "Kernel or Modules"
298 msgstr "Jądro lub moduły"
299
300 #. Tag: admin::logging, short desc
301 #: files/debtags/vocabulary
302 msgid "Logging"
303 msgstr "Prowadzenie logów"
304
305 #. Tag: admin::login, short desc
306 #: files/debtags/vocabulary
307 #. Tag: use::login, short desc
308 #: files/debtags/vocabulary
309 msgid "Login"
310 msgstr "Logowanie"
311
312 #. Tag: admin::login, long desc
313 #: files/debtags/vocabulary
314 msgid "Logging into the system"
315 msgstr "Logowanie do systemu."
316
317 #. Tag: admin::monitoring, short desc
318 #: files/debtags/vocabulary
319 #. Tag: use::monitor, short desc
320 #: files/debtags/vocabulary
321 msgid "Monitoring"
322 msgstr "Monitorowanie"
323
324 #. Tag: admin::package-management, short desc
325 #: files/debtags/vocabulary
326 msgid "Package Management"
327 msgstr "Zarządzanie pakietami"
328
329 #. Tag: admin::power-management, short desc
330 #: files/debtags/vocabulary
331 #. Tag: hardware::power, short desc
332 #: files/debtags/vocabulary
333 msgid "Power Management"
334 msgstr "Zarządzanie energią"
335
336 #. Tag: admin::recovery, short desc
337 #: files/debtags/vocabulary
338 msgid "Data Recovery"
339 msgstr "Odzyskiwanie danych"
340
341 #. Tag: admin::user-management, short desc
342 #: files/debtags/vocabulary
343 msgid "User Management"
344 msgstr "Zarządzanie użytkownikami"
345
346 #. Tag: admin::virtualization, short desc
347 #: files/debtags/vocabulary
348 msgid "Virtualization"
349 msgstr "Wirtualizacja"
350
351 #. Tag: admin::virtualization, long desc
352 #: files/debtags/vocabulary
353 msgid "This is not hardware emulation, but rather those facilities that allow to create many isolated compartments inside the same system."
354 msgstr "To nie jest emulacja sprzętowa, lecz raczej narzędzia pozwalające tworzyć wiele wyizolowanych środowisk wewnątrz tego samego systemu."
355
356 #. Facet: biology, short desc
357 #: files/debtags/vocabulary
358 #. Tag: field::biology, short desc
359 #: files/debtags/vocabulary
360 msgid "Biology"
361 msgstr "Biologia"
362
363 #. Facet: biology, long desc
364 #: files/debtags/vocabulary
365 msgid "How the package is related to the field of biology"
366 msgstr "Opisuje związek pakietu z biologią"
367
368 #. Tag: biology::emboss, short desc
369 #: files/debtags/vocabulary
370 msgid "EMBOSS"
371 msgstr "EMBOSS"
372
373 #. Tag: biology::emboss, long desc
374 #: files/debtags/vocabulary
375 msgid "Packages related to the European Molecular Biology Open Software Suite."
376 msgstr "Pakiety związane z European Molecular Biology Open Software Suite."
377
378 #. Tag: biology::format:aln, short desc
379 #: files/debtags/vocabulary
380 msgid "Clustal/ALN"
381 msgstr "Clustal/ALN"
382
383 #. Tag: biology::format:aln, long desc
384 #: files/debtags/vocabulary
385 msgid "Used in multiple alignment of biological sequences."
386 msgstr "Używane w dopasowywaniach wielu sekwencji biologicznych."
387
388 #. Tag: biology::format:nexus, short desc
389 #: files/debtags/vocabulary
390 msgid "Nexus"
391 msgstr "Nexus"
392
393 #. Tag: biology::format:nexus, long desc
394 #: files/debtags/vocabulary
395 msgid "Popular format for phylogenetic trees."
396 msgstr "Popularny format do przechowywania drzew filogenetycznych."
397
398 #. Tag: biology::nuceleic-acids, short desc
399 #: files/debtags/vocabulary
400 msgid "Nucleic Acids"
401 msgstr "Kwasy nukleinowe"
402
403 #. Tag: biology::nuceleic-acids, long desc
404 #: files/debtags/vocabulary
405 msgid "Software that works with sequences of nucleic acids: DNA, RNA but also non-natural nucleic acids such as PNA or LNA."
406 msgstr "Oprogramowanie działające z sekwencjami kwasów nukleinowych: DNA, RNA, ale także syntetycznych kwasów nukleinowych takich jak PNA lub LNA."
407
408 #. Tag: biology::peptidic, short desc
409 #: files/debtags/vocabulary
410 msgid "Proteins"
411 msgstr "Białka"
412
413 #. Tag: biology::peptidic, long desc
414 #: files/debtags/vocabulary
415 msgid "Software that works with sequences of aminoacids: peptides and proteins."
416 msgstr "Oprogramowanie działające z sekwencjami aminokwasów: peptydami i białkami."
417
418 #. Facet: culture, short desc
419 #: files/debtags/vocabulary
420 msgid "Culture"
421 msgstr "Obszar kulturowy"
422
423 #. Facet: culture, long desc
424 #: files/debtags/vocabulary
425 msgid "The culture for which the package provides special support"
426 msgstr "Obszar kulturowy dla którego pakiet zapewnia specjalne funkcje."
427
428 #. Tag: culture::afrikaans, short desc
429 #: files/debtags/vocabulary
430 msgid "Afrikaans"
431 msgstr "Afrikaans"
432
433 #. Tag: culture::arabic, short desc
434 #: files/debtags/vocabulary
435 #. Tag: iso15924::arab, short desc
436 #: files/debtags/vocabulary
437 msgid "Arabic"
438 msgstr "Arabski"
439
440 #. Tag: culture::basque, short desc
441 #: files/debtags/vocabulary
442 msgid "Basque"
443 msgstr "Baskijski"
444
445 #. Tag: culture::bengali, short desc
446 #: files/debtags/vocabulary
447 #. Tag: iso15924::beng, short desc
448 #: files/debtags/vocabulary
449 msgid "Bengali"
450 msgstr "Bengalski"
451
452 #. Tag: culture::bokmaal, short desc
453 #: files/debtags/vocabulary
454 msgid "Norwegian Bokmaal"
455 msgstr "Norweski Bokmaal"
456
457 #. Tag: culture::bosnian, short desc
458 #: files/debtags/vocabulary
459 msgid "Bosnian"
460 msgstr "Bośniacki"
461
462 #. Tag: culture::brazilian, short desc
463 #: files/debtags/vocabulary
464 msgid "Brazilian"
465 msgstr "Brazylijski"
466
467 #. Tag: culture::british, short desc
468 #: files/debtags/vocabulary
469 msgid "British"
470 msgstr "Brytyjski"
471
472 #. Tag: culture::bulgarian, short desc
473 #: files/debtags/vocabulary
474 msgid "Bulgarian"
475 msgstr "Bułgarski"
476
477 #. Tag: culture::catalan, short desc
478 #: files/debtags/vocabulary
479 msgid "Catalan"
480 msgstr "Kataloński"
481
482 #. Tag: culture::chinese, short desc
483 #: files/debtags/vocabulary
484 msgid "Chinese"
485 msgstr "Chiński"
486
487 #. Tag: culture::czech, short desc
488 #: files/debtags/vocabulary
489 msgid "Czech"
490 msgstr "Czeski"
491
492 #. Tag: culture::croatian, short desc
493 #: files/debtags/vocabulary
494 msgid "Croatian"
495 msgstr "Chorwacki"
496
497 #. Tag: culture::danish, short desc
498 #: files/debtags/vocabulary
499 msgid "Danish"
500 msgstr "Duński"
501
502 #. Tag: culture::dutch, short desc
503 #: files/debtags/vocabulary
504 msgid "Dutch"
505 msgstr "Niderlandzki"
506
507 #. Tag: culture::esperanto, short desc
508 #: files/debtags/vocabulary
509 msgid "Esperanto"
510 msgstr "Esperanto"
511
512 #. Tag: culture::estonian, short desc
513 #: files/debtags/vocabulary
514 msgid "Estonian"
515 msgstr "Estoński"
516
517 #. Tag: culture::faroese, short desc
518 #: files/debtags/vocabulary
519 msgid "Faroese"
520 msgstr "Fareski"
521
522 #. Tag: culture::farsi, short desc
523 #: files/debtags/vocabulary
524 msgid "Farsi"
525 msgstr "Perski"
526
527 #. Tag: culture::finnish, short desc
528 #: files/debtags/vocabulary
529 msgid "Finnish"
530 msgstr "Fiński"
531
532 #. Tag: culture::french, short desc
533 #: files/debtags/vocabulary
534 msgid "French"
535 msgstr "Francuski"
536
537 #. Tag: culture::german, short desc
538 #: files/debtags/vocabulary
539 msgid "German"
540 msgstr "Niemiecki"
541
542 #. Tag: culture::greek, short desc
543 #: files/debtags/vocabulary
544 #. Tag: iso15924::grek, short desc
545 #: files/debtags/vocabulary
546 msgid "Greek"
547 msgstr "Grecki"
548
549 #. Tag: culture::hebrew, short desc
550 #: files/debtags/vocabulary
551 #. Tag: iso15924::hebr, short desc
552 #: files/debtags/vocabulary
553 msgid "Hebrew"
554 msgstr "Hebrajski"
555
556 #. Tag: culture::hindi, short desc
557 #: files/debtags/vocabulary
558 msgid "Hindi"
559 msgstr "Hindi"
560
561 #. Tag: culture::hungarian, short desc
562 #: files/debtags/vocabulary
563 msgid "Hungarian"
564 msgstr "Węgierski"
565
566 #. Tag: culture::icelandic, short desc
567 #: files/debtags/vocabulary
568 msgid "Icelandic"
569 msgstr "Islandzki"
570
571 #. Tag: culture::irish, short desc
572 #: files/debtags/vocabulary
573 msgid "Irish (Gaeilge)"
574 msgstr "Irlandzki (Gaeilge)"
575
576 #. Tag: culture::italian, short desc
577 #: files/debtags/vocabulary
578 msgid "Italian"
579 msgstr "Włoski"
580
581 #. Tag: culture::japanese, short desc
582 #: files/debtags/vocabulary
583 #. Tag: iso15924::jpan, short desc
584 #: files/debtags/vocabulary
585 msgid "Japanese"
586 msgstr "Japoński"
587
588 #. Tag: culture::korean, short desc
589 #: files/debtags/vocabulary
590 #. Tag: iso15924::kore, short desc
591 #: files/debtags/vocabulary
592 msgid "Korean"
593 msgstr "Koreański"
594
595 #. Tag: culture::latvian, short desc
596 #: files/debtags/vocabulary
597 msgid "Latvian"
598 msgstr "Łotewski"
599
600 #. Tag: culture::mongolian, short desc
601 #: files/debtags/vocabulary
602 #. Tag: iso15924::mong, short desc
603 #: files/debtags/vocabulary
604 msgid "Mongolian"
605 msgstr "Mongolski"
606
607 #. Tag: culture::nynorsk, short desc
608 #: files/debtags/vocabulary
609 msgid "Norwegian Nynorsk"
610 msgstr "Norweski Nynorsk"
611
612 #. Tag: culture::norwegian, short desc
613 #: files/debtags/vocabulary
614 msgid "Norwegian"
615 msgstr "Norweski"
616
617 #. Tag: culture::polish, short desc
618 #: files/debtags/vocabulary
619 msgid "Polish"
620 msgstr "Polski"
621
622 #. Tag: culture::portuguese, short desc
623 #: files/debtags/vocabulary
624 msgid "Portuguese"
625 msgstr "Portugalski"
626
627 #. Tag: culture::punjabi, short desc
628 #: files/debtags/vocabulary
629 msgid "Punjabi"
630 msgstr "Pundżabski"
631
632 #. Tag: culture::romanian, short desc
633 #: files/debtags/vocabulary
634 msgid "Romanian"
635 msgstr "Rumuński"
636
637 #. Tag: culture::russian, short desc
638 #: files/debtags/vocabulary
639 msgid "Russian"
640 msgstr "Rosyjski"
641
642 #. Tag: culture::serbian, short desc
643 #: files/debtags/vocabulary
644 msgid "Serbian"
645 msgstr "Serbski"
646
647 #. Tag: culture::slovak, short desc
648 #: files/debtags/vocabulary
649 msgid "Slovak"
650 msgstr "Słowacki"
651
652 #. Tag: culture::spanish, short desc
653 #: files/debtags/vocabulary
654 msgid "Spanish"
655 msgstr "Hiszpański"
656
657 #. Tag: culture::swedish, short desc
658 #: files/debtags/vocabulary
659 msgid "Swedish"
660 msgstr "Szwedzki"
661
662 #. Tag: culture::taiwanese, short desc
663 #: files/debtags/vocabulary
664 msgid "Taiwanese"
665 msgstr "Tajwański"
666
667 #. Tag: culture::tajik, short desc
668 #: files/debtags/vocabulary
669 msgid "Tajik"
670 msgstr "Tadżycki"
671
672 #. Tag: culture::tamil, short desc
673 #: files/debtags/vocabulary
674 #. Tag: iso15924::taml, short desc
675 #: files/debtags/vocabulary
676 msgid "Tamil"
677 msgstr "Tamilski"
678
679 #. Tag: culture::thai, short desc
680 #: files/debtags/vocabulary
681 #. Tag: iso15924::thai, short desc
682 #: files/debtags/vocabulary
683 msgid "Thai"
684 msgstr "Tajski"
685
686 #. Tag: culture::turkish, short desc
687 #: files/debtags/vocabulary
688 msgid "Turkish"
689 msgstr "Turecki"
690
691 #. Tag: culture::ukrainian, short desc
692 #: files/debtags/vocabulary
693 msgid "Ukrainian"
694 msgstr "Ukraiński"
695
696 #. Tag: culture::uzbek, short desc
697 #: files/debtags/vocabulary
698 msgid "Uzbek"
699 msgstr "Uzbecki"
700
701 #. Tag: culture::welsh, short desc
702 #: files/debtags/vocabulary
703 msgid "Welsh"
704 msgstr "Walijski"
705
706 #. Facet: devel, short desc
707 #: files/debtags/vocabulary
708 msgid "Software Development"
709 msgstr "Rozwój oprogramowania"
710
711 #. Facet: devel, long desc
712 #: files/debtags/vocabulary
713 msgid "How the package is related to the field of software development"
714 msgstr "Opisuje związek pakietu z rozwojem oprogramowania."
715
716 #. Tag: devel::bugtracker, short desc
717 #: files/debtags/vocabulary
718 msgid "Bug Tracking"
719 msgstr "Śledzenie błędów"
720
721 #. Tag: devel::buildtools, short desc
722 #: files/debtags/vocabulary
723 msgid "Build Tool"
724 msgstr "Narzędzia budujące"
725
726 #. Tag: devel::code-generator, short desc
727 #: files/debtags/vocabulary
728 msgid "Code Generation"
729 msgstr "Generowanie kodu"
730
731 #. Tag: devel::code-generator, long desc
732 #: files/debtags/vocabulary
733 msgid "Parser, lexer and other code generators"
734 msgstr "Parsery, leksery i inne generatory kodu."
735
736 #. Tag: devel::compiler, short desc
737 #: files/debtags/vocabulary
738 msgid "Compiler"
739 msgstr "Kompilator"
740
741 #. Tag: devel::debian, short desc
742 #: files/debtags/vocabulary
743 #. Tag: suite::debian, short desc
744 #: files/debtags/vocabulary
745 msgid "Debian"
746 msgstr "Debian"
747
748 #. Tag: devel::debian, long desc
749 #: files/debtags/vocabulary
750 msgid "Tools, documentation, etc. of use primarily to Debian developers."
751 msgstr "Narzędzia, dokumentacja itp. przeznaczona głównie dla deweloperów Debiana."
752
753 #. Tag: devel::debugger, short desc
754 #: files/debtags/vocabulary
755 msgid "Debugging"
756 msgstr "Debugowanie"
757
758 #. Tag: devel::doc, short desc
759 #: files/debtags/vocabulary
760 #. Tag: role::documentation, short desc
761 #: files/debtags/vocabulary
762 msgid "Documentation"
763 msgstr "Dokumentacja"
764
765 #. Tag: devel::docsystem, short desc
766 #: files/debtags/vocabulary
767 msgid "Literate Programming"
768 msgstr "Programowanie piśmienne"
769
770 #. Tag: devel::docsystem, long desc
771 #: files/debtags/vocabulary
772 msgid "Tools and auto-documenters"
773 msgstr "Narzędzia i generatory dokumentacji."
774
775 #. Tag: devel::ecma-cli, short desc
776 #: files/debtags/vocabulary
777 msgid "ECMA CLI"
778 msgstr "ECMA CLI"
779
780 #. Tag: devel::ecma-cli, long desc
781 #: files/debtags/vocabulary
782 msgid "Tools and libraries for development with implementations of the ECMA CLI (Common Language Infrastructure), like Mono or DotGNU Portable.NET."
783 msgstr "Narzędzia i biblioteki do programowania z implementacjami ECMA CLI (Common Language Infrastructure) np. Mono lub DotGNU Portable.NET."
784
785 #. Tag: devel::editor, short desc
786 #: files/debtags/vocabulary
787 msgid "Source Editor"
788 msgstr "Edytory źródeł"
789
790 #. Tag: devel::examples, short desc
791 #: files/debtags/vocabulary
792 #. Tag: role::examples, short desc
793 #: files/debtags/vocabulary
794 msgid "Examples"
795 msgstr "Przykłady"
796
797 #. Tag: devel::ide, short desc
798 #: files/debtags/vocabulary
799 msgid "IDE"
800 msgstr "IDE"
801
802 #. Tag: devel::ide, long desc
803 #: files/debtags/vocabulary
804 msgid "Integrated Development Environment"
805 msgstr "Zintegrowane środowiska deweloperskie (ang. Integrated Development Environment)"
806
807 #. Tag: devel::interpreter, short desc
808 #: files/debtags/vocabulary
809 msgid "Interpreter"
810 msgstr "Interpretery"
811
812 #. Tag: devel::i18n, short desc
813 #: files/debtags/vocabulary
814 msgid "Internationalization"
815 msgstr "Umiędzynarodowienie"
816
817 #. Tag: devel::lang:ada, short desc
818 #: files/debtags/vocabulary
819 msgid "Ada Development"
820 msgstr "Rozwijanie w języku Ada"
821
822 #. Tag: devel::lang:c, short desc
823 #: files/debtags/vocabulary
824 msgid "C Development"
825 msgstr "Rozwijanie w języku C"
826
827 #. Tag: devel::lang:c++, short desc
828 #: files/debtags/vocabulary
829 msgid "C++ Development"
830 msgstr "Rozwijanie w języku C++"
831
832 #. Tag: devel::lang:c-sharp, short desc
833 #: files/debtags/vocabulary
834 msgid "C# Development"
835 msgstr "Rozwijanie w języku C#"
836
837 #. Tag: devel::lang:fortran, short desc
838 #: files/debtags/vocabulary
839 msgid "Fortran Development"
840 msgstr "Rozwijanie w języku Fortran"
841
842 #. Tag: devel::lang:haskell, short desc
843 #: files/debtags/vocabulary
844 msgid "Haskell Development"
845 msgstr "Rozwijanie w języku Haskell"
846
847 #. Tag: devel::lang:java, short desc
848 #: files/debtags/vocabulary
849 msgid "Java Development"
850 msgstr "Rozwijanie w języku Java"
851
852 #. Tag: devel::lang:ecmascript, short desc
853 #: files/debtags/vocabulary
854 msgid "Ecmascript/JavaScript Development"
855 msgstr "Rozwijanie w języku Ecmascript/JavaScript"
856
857 #. Tag: devel::lang:lisp, short desc
858 #: files/debtags/vocabulary
859 msgid "Lisp Development"
860 msgstr "Rozwijanie w języku Lisp"
861
862 #. Tag: devel::lang:lua, short desc
863 #: files/debtags/vocabulary
864 msgid "Lua Development"
865 msgstr "Rozwijanie w języku Lua"
866
867 #. Tag: devel::lang:ml, short desc
868 #: files/debtags/vocabulary
869 msgid "ML Development"
870 msgstr "Rozwijanie w języku ML"
871
872 #. Tag: devel::lang:objc, short desc
873 #: files/debtags/vocabulary
874 msgid "Objective-C Development"
875 msgstr "Rozwijanie w języku Objective-C"
876
877 #. Tag: devel::lang:ocaml, short desc
878 #: files/debtags/vocabulary
879 msgid "OCaml Development"
880 msgstr "Rozwijanie w języku OCaml"
881
882 #. Tag: devel::lang:octave, short desc
883 #: files/debtags/vocabulary
884 msgid "GNU Octave Development"
885 msgstr "Rozwijanie w języku GNU Octave"
886
887 #. Tag: devel::lang:pascal, short desc
888 #: files/debtags/vocabulary
889 msgid "Pascal Development"
890 msgstr "Rozwijanie w języku Pascal"
891
892 #. Tag: devel::lang:perl, short desc
893 #: files/debtags/vocabulary
894 msgid "Perl Development"
895 msgstr "Rozwijanie w języku Perl"
896
897 #. Tag: devel::lang:posix-shell, short desc
898 #: files/debtags/vocabulary
899 msgid "POSIX shell"
900 msgstr "Powłoka POSIX"
901
902 #. Tag: devel::lang:php, short desc
903 #: files/debtags/vocabulary
904 msgid "PHP Development"
905 msgstr "Rozwijanie w języku PHP"
906
907 #. Tag: devel::lang:pike, short desc
908 #: files/debtags/vocabulary
909 msgid "Pike Development"
910 msgstr "Rozwijanie w języku Pike"
911
912 #. Tag: devel::lang:prolog, short desc
913 #: files/debtags/vocabulary
914 msgid "Prolog Development"
915 msgstr "Rozwijanie w języku Prolog"
916
917 #. Tag: devel::lang:python, short desc
918 #: files/debtags/vocabulary
919 msgid "Python Development"
920 msgstr "Rozwijanie w języku Python"
921
922 #. Tag: devel::lang:r, short desc
923 #: files/debtags/vocabulary
924 msgid "GNU R Development"
925 msgstr "Rozwijanie w języku GNU R"
926
927 #. Tag: devel::lang:ruby, short desc
928 #: files/debtags/vocabulary
929 msgid "Ruby Development"
930 msgstr "Rozwijanie w języku Ruby"
931
932 #. Tag: devel::lang:scheme, short desc
933 #: files/debtags/vocabulary
934 msgid "Scheme Development"
935 msgstr "Rozwijanie w języku Scheme"
936
937 #. Tag: devel::lang:sql, short desc
938 #: files/debtags/vocabulary
939 msgid "SQL"
940 msgstr "SQL"
941
942 #. Tag: devel::lang:tcl, short desc
943 #: files/debtags/vocabulary
944 msgid "Tcl Development"
945 msgstr "Rozwijanie w języku Tcl"
946
947 #. Tag: devel::library, short desc
948 #: files/debtags/vocabulary
949 msgid "Libraries"
950 msgstr "Biblioteki"
951
952 #. Tag: devel::machinecode, short desc
953 #: files/debtags/vocabulary
954 msgid "Machine Code"
955 msgstr "Kod maszynowy"
956
957 #. Tag: devel::machinecode, long desc
958 #: files/debtags/vocabulary
959 msgid "Assemblers and other machine-code development tools."
960 msgstr "Asemblery i inne narzędzia rozwojowe kodu maszynowego."
961
962 #. Tag: devel::modelling, short desc
963 #: files/debtags/vocabulary
964 #. Tag: science::modelling, short desc
965 #: files/debtags/vocabulary
966 msgid "Modelling"
967 msgstr "Modelowanie"
968
969 #. Tag: devel::modelling, long desc
970 #: files/debtags/vocabulary
971 msgid "Programs and libraries that support creation of software models with modelling languages like UML or OCL."
972 msgstr "Programy i biblioteki obsługujące tworzenie modelów programów za pomocą języków modelowania np. UML lub OCL."
973
974 #. Tag: devel::packaging, short desc
975 #: files/debtags/vocabulary
976 msgid "Packaging"
977 msgstr "Pakietowanie"
978
979 #. Tag: devel::packaging, long desc
980 #: files/debtags/vocabulary
981 msgid "Tools for packaging software."
982 msgstr "Narzędzia do pakietowania oprogramowania."
983
984 #. Tag: devel::prettyprint, short desc
985 #: files/debtags/vocabulary
986 msgid "Prettyprint"
987 msgstr "Podświetlanie składni"
988
989 #. Tag: devel::prettyprint, long desc
990 #: files/debtags/vocabulary
991 msgid "Code pretty-printing and indentation/reformatting."
992 msgstr "Podświetlanie składni oraz układanie i formatowanie kodu."
993
994 #. Tag: devel::profiler, short desc
995 #: files/debtags/vocabulary
996 msgid "Profiling"
997 msgstr "Profilowanie"
998
999 #. Tag: devel::profiler, long desc
1000 #: files/debtags/vocabulary
1001 msgid "Profiling and optimization tools."
1002 msgstr "Narzędzia profilowania i optymalizacji."
1003
1004 #. Tag: devel::rcs, short desc
1005 #: files/debtags/vocabulary
1006 msgid "Revision Control"
1007 msgstr "Kontrola wersji"
1008
1009 #. Tag: devel::rcs, long desc
1010 #: files/debtags/vocabulary
1011 msgid "RCS (Revision Control System) and SCM (Software Configuration Manager)"
1012 msgstr "Systemy kontroli wersji (RCS - Revision Control System) i menedżery konfiguracji oprogramowania (SCM - Software Configuration Manager)."
1013
1014 #. Tag: devel::rpc, short desc
1015 #: files/debtags/vocabulary
1016 msgid "RPC"
1017 msgstr "RPC"
1018
1019 #. Tag: devel::rpc, long desc
1020 #: files/debtags/vocabulary
1021 msgid "Remote Procedure Call, Network transparent programming"
1022 msgstr "Zdalne wywołanie procedur i programowanie przezroczyste sieciowo."
1023
1024 #. Tag: devel::runtime, short desc
1025 #: files/debtags/vocabulary
1026 msgid "Runtime Support"
1027 msgstr "Obsługa uruchomieniowa"
1028
1029 #. Tag: devel::runtime, long desc
1030 #: files/debtags/vocabulary
1031 msgid "Runtime environments of various languages and systems."
1032 msgstr "Środowiska uruchomieniowe różnych języków i systemów."
1033
1034 #. Tag: devel::testing-qa, short desc
1035 #: files/debtags/vocabulary
1036 msgid "Testing and QA"
1037 msgstr "Testowanie i kontrola jakości"
1038
1039 #. Tag: devel::testing-qa, long desc
1040 #: files/debtags/vocabulary
1041 msgid "Tools for software testing and quality assurance."
1042 msgstr "Narzędzia do testowania oprogramowania i kontroli jakości."
1043
1044 #. Tag: devel::ui-builder, short desc
1045 #: files/debtags/vocabulary
1046 #. Facet: interface, short desc
1047 #: files/debtags/vocabulary
1048 msgid "User Interface"
1049 msgstr "Interfejs użytkownika"
1050
1051 #. Tag: devel::ui-builder, long desc
1052 #: files/debtags/vocabulary
1053 msgid "Tools for designing user interfaces."
1054 msgstr "Narzędzia do projektowania interfejsów użytkownika."
1055
1056 #. Tag: devel::web, short desc
1057 #: files/debtags/vocabulary
1058 msgid "Web"
1059 msgstr "Sieć WWW"
1060
1061 #. Tag: devel::web, long desc
1062 #: files/debtags/vocabulary
1063 msgid "Web-centric frameworks, CGI libraries and other web-specific development tools."
1064 msgstr "Szkielety (frameworki) dla WWW, biblioteki CGI i inne narzędzia deweloperskie związane z WWW."
1065
1066 #. Facet: field, short desc
1067 #: files/debtags/vocabulary
1068 msgid "Field"
1069 msgstr "Dziedzina"
1070
1071 #. Facet: field, long desc
1072 #: files/debtags/vocabulary
1073 msgid "Which branch of knowledge is the package related to"
1074 msgstr "Opisuje dziedzinę wiedzy z którą związany jest pakiet."
1075
1076 #. Tag: field::arts, short desc
1077 #: files/debtags/vocabulary
1078 msgid "Arts"
1079 msgstr "Sztuka"
1080
1081 #. Tag: field::astronomy, short desc
1082 #: files/debtags/vocabulary
1083 msgid "Astronomy"
1084 msgstr "Astronomia"
1085
1086 #. Tag: field::aviation, short desc
1087 #: files/debtags/vocabulary
1088 msgid "Aviation"
1089 msgstr "Lotnictwo"
1090
1091 #. Tag: field::biology:bioinformatics, short desc
1092 #: files/debtags/vocabulary
1093 msgid "Bioinformatics"
1094 msgstr "Bioinformatyka"
1095
1096 #. Tag: field::biology:bioinformatics, long desc
1097 #: files/debtags/vocabulary
1098 msgid "Sequence analysis software."
1099 msgstr "Oprogramowanie analizujące sekwencje."
1100
1101 #. Tag: field::biology:molecular, short desc
1102 #: files/debtags/vocabulary
1103 msgid "Molecular Biology"
1104 msgstr "Biologia molekularna"
1105
1106 #. Tag: field::biology:molecular, long desc
1107 #: files/debtags/vocabulary
1108 msgid "Software useful to molecular cloning and related wet biology."
1109 msgstr "Oprogramowanie przydatne do klonowania molekularnego i związane z biologią laboratoryjną."
1110
1111 #. Tag: field::biology:structural, short desc
1112 #: files/debtags/vocabulary
1113 msgid "Structural Biology"
1114 msgstr "Biologia strukturalna"
1115
1116 #. Tag: field::biology:structural, long desc
1117 #: files/debtags/vocabulary
1118 msgid "Software useful to model tridimentional structures."
1119 msgstr "Oprogramowanie przydatne do modelowania struktur trójwymiarowych."
1120
1121 #. Tag: field::chemistry, short desc
1122 #: files/debtags/vocabulary
1123 msgid "Chemistry"
1124 msgstr "Chemia"
1125
1126 #. Tag: field::electronics, short desc
1127 #: files/debtags/vocabulary
1128 msgid "Electronics"
1129 msgstr "Elektronika"
1130
1131 #. Tag: field::electronics, long desc
1132 #: files/debtags/vocabulary
1133 msgid "Circuit editors and other electronics-related software"
1134 msgstr "Edytory obwodów i inne oprogramowanie związane z elektroniką."
1135
1136 #. Tag: field::finance, short desc
1137 #: files/debtags/vocabulary
1138 msgid "Financial"
1139 msgstr "Finanse"
1140
1141 #. Tag: field::finance, long desc
1142 #: files/debtags/vocabulary
1143 msgid "Accounting and financial software"
1144 msgstr "Oprogramowanie związane z rachunkowością i finansami."
1145
1146 #. Tag: field::genealogy, short desc
1147 #: files/debtags/vocabulary
1148 msgid "Genealogy"
1149 msgstr "Genealogia"
1150
1151 #. Tag: field::geography, short desc
1152 #: files/debtags/vocabulary
1153 msgid "Geography"
1154 msgstr "Geografia"
1155
1156 #. Tag: field::geology, short desc
1157 #: files/debtags/vocabulary
1158 msgid "Geology"
1159 msgstr "Geologia"
1160
1161 #. Tag: field::linguistics, short desc
1162 #: files/debtags/vocabulary
1163 msgid "Linguistics"
1164 msgstr "Lingwistyka"
1165
1166 #. Tag: field::mathematics, short desc
1167 #: files/debtags/vocabulary
1168 msgid "Mathematics"
1169 msgstr "Matematyka"
1170
1171 #. Tag: field::medicine, short desc
1172 #: files/debtags/vocabulary
1173 msgid "Medicine"
1174 msgstr "Medycyna"
1175
1176 #. Tag: field::medicine:imaging, short desc
1177 #: files/debtags/vocabulary
1178 msgid "Medical Imaging"
1179 msgstr "Obrazowanie medyczne"
1180
1181 #. Tag: field::meteorology, short desc
1182 #: files/debtags/vocabulary
1183 msgid "Meteorology"
1184 msgstr "Meteorologia"
1185
1186 #. Tag: field::physics, short desc
1187 #: files/debtags/vocabulary
1188 msgid "Physics"
1189 msgstr "Fizyka"
1190
1191 #. Tag: field::religion, short desc
1192 #: files/debtags/vocabulary
1193 msgid "Religion"
1194 msgstr "Religia"
1195
1196 #. Tag: field::statistics, short desc
1197 #: files/debtags/vocabulary
1198 msgid "Statistics"
1199 msgstr "Statystyka"
1200
1201 #. Facet: game, short desc
1202 #: files/debtags/vocabulary
1203 msgid "Games and Amusement"
1204 msgstr "Gry i rozrywka"
1205
1206 #. Facet: game, long desc
1207 #: files/debtags/vocabulary
1208 msgid "Kind of games provided by the package"
1209 msgstr "Opisuje rodzaj gier dostarczanych przez pakiet."
1210
1211 #. Tag: game::adventure, short desc
1212 #: files/debtags/vocabulary
1213 msgid "Adventure"
1214 msgstr "Przygodowa"
1215
1216 #. Tag: game::arcade, short desc
1217 #: files/debtags/vocabulary
1218 msgid "Action and Arcade"
1219 msgstr "Akcji i zręcznościowa"
1220
1221 #. Tag: game::board, short desc
1222 #: files/debtags/vocabulary
1223 msgid "Board"
1224 msgstr "Planszowa"
1225
1226 #. Tag: game::board:chess, short desc
1227 #: files/debtags/vocabulary
1228 msgid "Chess"
1229 msgstr "Szachy"
1230
1231 #. Tag: game::card, short desc
1232 #: files/debtags/vocabulary
1233 msgid "Card"
1234 msgstr "Karciana"
1235
1236 #. Tag: game::demos, short desc
1237 #: files/debtags/vocabulary
1238 msgid "Demo"
1239 msgstr "Demo"
1240
1241 #. Tag: game::fps, short desc
1242 #: files/debtags/vocabulary
1243 msgid "First Person Shooter"
1244 msgstr "Strzelanka FPS"
1245
1246 #. Tag: game::mud, short desc
1247 #: files/debtags/vocabulary
1248 msgid "Multiplayer RPG"
1249 msgstr "Wieloosobowa gra RPG"
1250
1251 #. Tag: game::mud, long desc
1252 #: files/debtags/vocabulary
1253 msgid "MUDs, MOOs, and other multiplayer RPGs"
1254 msgstr "Gry typu MUD, MOO i inne wieloosobowe gry RPG."
1255
1256 #. Tag: game::platform, short desc
1257 #: files/debtags/vocabulary
1258 msgid "Platform"
1259 msgstr "Platformowa"
1260
1261 #. Tag: game::puzzle, short desc
1262 #: files/debtags/vocabulary
1263 msgid "Puzzle"
1264 msgstr "Puzzle"
1265
1266 #. Tag: game::rpg, short desc
1267 #: files/debtags/vocabulary
1268 msgid "Role-playing"
1269 msgstr "Odgrywanie ról (RPG)"
1270
1271 #. Tag: game::rpg:rogue, short desc
1272 #: files/debtags/vocabulary
1273 msgid "Rogue-like RPG"
1274 msgstr "Gra RPG typu rogue"
1275
1276 #. Tag: game::rpg:rogue, long desc
1277 #: files/debtags/vocabulary
1278 msgid "Games like Nethack, Angband etc."
1279 msgstr "Gry typu Nethack, Angband itp."
1280
1281 #. Tag: game::simulation, short desc
1282 #: files/debtags/vocabulary
1283 msgid "Simulation"
1284 msgstr "Symulacja"
1285
1286 #. Tag: game::sport, short desc
1287 #: files/debtags/vocabulary
1288 msgid "Sport Games"
1289 msgstr "Gra sportowa"
1290
1291 #. Tag: game::sport:racing, short desc
1292 #: files/debtags/vocabulary
1293 msgid "Racing"
1294 msgstr "Wyścigi"
1295
1296 #. Tag: game::strategy, short desc
1297 #: files/debtags/vocabulary
1298 msgid "Strategy"
1299 msgstr "Strategia"
1300
1301 #. Tag: game::tetris, short desc
1302 #: files/debtags/vocabulary
1303 msgid "Tetris-like"
1304 msgstr "W stylu Tetrisa"
1305
1306 #. Tag: game::toys, short desc
1307 #: files/debtags/vocabulary
1308 msgid "Toy or Gimmick"
1309 msgstr "Zabawka lub gadżet"
1310
1311 #. Tag: game::typing, short desc
1312 #: files/debtags/vocabulary
1313 msgid "Typing Tutor"
1314 msgstr "Uczenie pisania na klawiaturze"
1315
1316 #. Facet: hardware, short desc
1317 #: files/debtags/vocabulary
1318 msgid "Hardware Enablement"
1319 msgstr "Obsługa sprzętu"
1320
1321 #. Facet: hardware, long desc
1322 #: files/debtags/vocabulary
1323 msgid "How the package is related to hardware enablement "
1324 msgstr "Opisuje związek pakietu z obsługą sprzętu."
1325
1326 #. Tag: hardware::camera, short desc
1327 #: files/debtags/vocabulary
1328 msgid "Digital Camera"
1329 msgstr "Aparat cyfrowy"
1330
1331 #. Tag: hardware::detection, short desc
1332 #: files/debtags/vocabulary
1333 msgid "Hardware Detection"
1334 msgstr "Wykrywanie sprzętu"
1335
1336 #. Tag: hardware::embedded, short desc
1337 #: files/debtags/vocabulary
1338 msgid "Embedded"
1339 msgstr "Wbudowany"
1340
1341 #. Tag: hardware::emulation, short desc
1342 #: files/debtags/vocabulary
1343 msgid "Emulation"
1344 msgstr "Emulacja"
1345
1346 #. Tag: hardware::gps, short desc
1347 #: files/debtags/vocabulary
1348 msgid "GPS"
1349 msgstr "GPS"
1350
1351 #. Tag: hardware::gps, long desc
1352 #: files/debtags/vocabulary
1353 msgid "Global Positioning System"
1354 msgstr "Global Positioning System (system globalnego pozycjonowania)."
1355
1356 #. Tag: hardware::input, short desc
1357 #: files/debtags/vocabulary
1358 msgid "Input Devices"
1359 msgstr "Urządzenia wejścia"
1360
1361 #. Tag: hardware::input:joystick, short desc
1362 #: files/debtags/vocabulary
1363 msgid "Joystick"
1364 msgstr "Dżojstik"
1365
1366 #. Tag: hardware::input:keyboard, short desc
1367 #: files/debtags/vocabulary
1368 msgid "Keyboard"
1369 msgstr "Klawiatura"
1370
1371 #. Tag: hardware::input:mouse, short desc
1372 #: files/debtags/vocabulary
1373 msgid "Mouse"
1374 msgstr "Mysz"
1375
1376 #. Tag: hardware::joystick, short desc
1377 #: files/debtags/vocabulary
1378 msgid "Joystick (legacy)"
1379 msgstr "Dżojstik (przestarzały)"
1380
1381 #. Tag: hardware::hamradio, short desc
1382 #: files/debtags/vocabulary
1383 msgid "Ham Radio"
1384 msgstr "Krótkofalarstwo"
1385
1386 #. Tag: hardware::laptop, short desc
1387 #: files/debtags/vocabulary
1388 msgid "Laptop"
1389 msgstr "Laptop"
1390
1391 #. Tag: hardware::modem, short desc
1392 #: files/debtags/vocabulary
1393 msgid "Modem"
1394 msgstr "Modem"
1395
1396 #. Tag: hardware::modem:dsl, short desc
1397 #: files/debtags/vocabulary
1398 msgid "xDSL Modem"
1399 msgstr "Modem xDSL"
1400
1401 #. Tag: hardware::opengl, short desc
1402 #: files/debtags/vocabulary
1403 msgid "Requires video hardware acceleration"
1404 msgstr "Wymaga sprzętowego przyspieszania wideo"
1405
1406 #. Tag: hardware::power:ups, short desc
1407 #: files/debtags/vocabulary
1408 msgid "UPS"
1409 msgstr "UPS"
1410
1411 #. Tag: hardware::power:ups, long desc
1412 #: files/debtags/vocabulary
1413 msgid "Uninterruptible Power Supply"
1414 msgstr "Zasilanie awaryjne (ang. UPS - Uninterruptible Power Supply)"
1415
1416 #. Tag: hardware::power:acpi, short desc
1417 #: files/debtags/vocabulary
1418 msgid "ACPI Power Management"
1419 msgstr "Zarządzanie energią ACPI"
1420
1421 #. Tag: hardware::power:apm, short desc
1422 #: files/debtags/vocabulary
1423 msgid "APM Power Management"
1424 msgstr "Zarządzanie energią APM"
1425
1426 #. Tag: hardware::printer, short desc
1427 #: files/debtags/vocabulary
1428 msgid "Printer"
1429 msgstr "Drukarka"
1430
1431 #. Tag: hardware::scanner, short desc
1432 #: files/debtags/vocabulary
1433 msgid "Image-scanning Hardware"
1434 msgstr "Sprzęt skanujący"
1435
1436 #. Tag: hardware::storage, short desc
1437 #: files/debtags/vocabulary
1438 msgid "Storage"
1439 msgstr "Przechowywanie danych"
1440
1441 #. Tag: hardware::storage:cd, short desc
1442 #: files/debtags/vocabulary
1443 msgid "CD"
1444 msgstr "CD"
1445
1446 #. Tag: hardware::storage:cd, long desc
1447 #: files/debtags/vocabulary
1448 msgid "Compact Disc"
1449 msgstr "Płyta kompaktowa."
1450
1451 #. Tag: hardware::storage:dvd, short desc
1452 #: files/debtags/vocabulary
1453 msgid "DVD"
1454 msgstr "DVD"
1455
1456 #. Tag: hardware::storage:dvd, long desc
1457 #: files/debtags/vocabulary
1458 msgid "Digital Versatile Disc"
1459 msgstr "Płyta DVD (ang. Digital Versatile Disc)."
1460
1461 #. Tag: hardware::storage:floppy, short desc
1462 #: files/debtags/vocabulary
1463 msgid "Floppy Disk"
1464 msgstr "Dyskietka"
1465
1466 #. Tag: hardware::usb, short desc
1467 #: files/debtags/vocabulary
1468 msgid "USB"
1469 msgstr "USB"
1470
1471 #. Tag: hardware::usb, long desc
1472 #: files/debtags/vocabulary
1473 msgid "Universal Serial Bus"
1474 msgstr "Universal Serial Bus (uniwersalna magistrala szeregowa)."
1475
1476 #. Tag: hardware::video, short desc
1477 #: files/debtags/vocabulary
1478 msgid "Graphics and Video"
1479 msgstr "Grafika i wideo"
1480
1481 #. Facet: made-of, short desc
1482 #: files/debtags/vocabulary
1483 msgid "Made Of"
1484 msgstr "Stworzone z"
1485
1486 #. Facet: made-of, long desc
1487 #: files/debtags/vocabulary
1488 msgid "The languages or data formats used to make the package"
1489 msgstr "Opisuje języki lub formaty danych użyte do tworzenia zawartości pakietu."
1490
1491 #. Tag: made-of::audio, short desc
1492 #: files/debtags/vocabulary
1493 #. Tag: works-with::audio, short desc
1494 #: files/debtags/vocabulary
1495 msgid "Audio"
1496 msgstr "Audio"
1497
1498 #. Tag: made-of::dictionary, short desc
1499 #: files/debtags/vocabulary
1500 msgid "Dictionary"
1501 msgstr "Słownik"
1502
1503 #. Tag: made-of::font, short desc
1504 #: files/debtags/vocabulary
1505 #. Tag: x11::font, short desc
1506 #: files/debtags/vocabulary
1507 msgid "Font"
1508 msgstr "Czcionka"
1509
1510 #. Tag: made-of::html, short desc
1511 #: files/debtags/vocabulary
1512 #. Tag: works-with-format::html, short desc
1513 #: files/debtags/vocabulary
1514 msgid "HTML, Hypertext Markup Language"
1515 msgstr "HTML - Hypertext Markup Language"
1516
1517 #. Tag: made-of::icons, short desc
1518 #: files/debtags/vocabulary
1519 msgid "Icons"
1520 msgstr "Ikony"
1521
1522 #. Tag: made-of::info, short desc
1523 #: files/debtags/vocabulary
1524 #. Tag: works-with-format::info, short desc
1525 #: files/debtags/vocabulary
1526 msgid "Documentation in Info Format"
1527 msgstr "Dokumentacja w formacie Info"
1528
1529 #. Tag: made-of::man, short desc
1530 #: files/debtags/vocabulary
1531 msgid "Manuals in Nroff Format"
1532 msgstr "Podręczniki w formacie Nroff"
1533
1534 #. Tag: made-of::pdf, short desc
1535 #: files/debtags/vocabulary
1536 #. Tag: works-with-format::pdf, short desc
1537 #: files/debtags/vocabulary
1538 msgid "PDF Documents"
1539 msgstr "Dokumenty PDF"
1540
1541 #. Tag: made-of::postscript, short desc
1542 #: files/debtags/vocabulary
1543 #. Tag: works-with-format::postscript, short desc
1544 #: files/debtags/vocabulary
1545 msgid "PostScript"
1546 msgstr "PostScript"
1547
1548 #. Tag: made-of::sgml, short desc
1549 #: files/debtags/vocabulary
1550 #. Tag: works-with-format::sgml, short desc
1551 #: files/debtags/vocabulary
1552 msgid "SGML, Standard Generalized Markup Language"
1553 msgstr "SGML - Standard Generalized Markup Language"
1554
1555 #. Tag: made-of::svg, short desc
1556 #: files/debtags/vocabulary
1557 #. Tag: works-with-format::svg, short desc
1558 #: files/debtags/vocabulary
1559 msgid "SVG, Scalable Vector Graphics"
1560 msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"
1561
1562 #. Tag: made-of::tex, short desc
1563 #: files/debtags/vocabulary
1564 msgid "TeX, LaTeX and DVI"
1565 msgstr "TeX, LaTeX i DVI"
1566
1567 #. Tag: made-of::vrml, short desc
1568 #: files/debtags/vocabulary
1569 msgid "VRML, Virtual Reality Markup Language"
1570 msgstr "VRML - Virtual Reality Markup Language"
1571
1572 #. Tag: made-of::xml, short desc
1573 #: files/debtags/vocabulary
1574 #. Tag: works-with-format::xml, short desc
1575 #: files/debtags/vocabulary
1576 msgid "XML"
1577 msgstr "XML"
1578
1579 #. Facet: interface, long desc
1580 #: files/debtags/vocabulary
1581 msgid "What kind of user interface the package provides"
1582 msgstr "Opisuje jaki interfejs użytkownika jest udostępniany przez pakiet."
1583
1584 #. Tag: interface::3d, short desc
1585 #: files/debtags/vocabulary
1586 msgid "Three-Dimensional"
1587 msgstr "Trójwymiarowy"
1588
1589 #. Tag: interface::commandline, short desc
1590 #: files/debtags/vocabulary
1591 msgid "Command Line"
1592 msgstr "Wiersz poleceń"
1593
1594 #. Tag: interface::daemon, short desc
1595 #: files/debtags/vocabulary
1596 msgid "Daemon"
1597 msgstr "Demon"
1598
1599 #. Tag: interface::daemon, long desc
1600 #: files/debtags/vocabulary
1601 msgid "Runs in background, only a control interface is provided, usually on commandline."
1602 msgstr "Działa w tle, dostarczony jest tylko interfejs kontrolny (zazwyczaj wiersz poleceń)."
1603
1604 #. Tag: interface::framebuffer, short desc
1605 #: files/debtags/vocabulary
1606 msgid "Framebuffer"
1607 msgstr "Bufor ramki"
1608
1609 #. Tag: interface::shell, short desc
1610 #: files/debtags/vocabulary
1611 msgid "Command Shell"
1612 msgstr "Powłoka"
1613
1614 #. Tag: interface::svga, short desc
1615 #: files/debtags/vocabulary
1616 msgid "Console SVGA"
1617 msgstr "Konsolowe SVGA"
1618
1619 #. Tag: interface::text-mode, short desc
1620 #: files/debtags/vocabulary
1621 msgid "Text-based Interactive"
1622 msgstr "Interaktywny interfejs tekstowy"
1623
1624 #. Tag: interface::web, short desc
1625 #: files/debtags/vocabulary
1626 #. Facet: web, short desc
1627 #: files/debtags/vocabulary
1628 msgid "World Wide Web"
1629 msgstr "Sieć WWW"
1630
1631 #. Tag: interface::x11, short desc
1632 #: files/debtags/vocabulary
1633 #. Facet: x11, short desc
1634 #: files/debtags/vocabulary
1635 msgid "X Window System"
1636 msgstr "X Window System"
1637
1638 #. Facet: implemented-in, short desc
1639 #: files/debtags/vocabulary
1640 msgid "Implemented in"
1641 msgstr "Zaimplementowane w"
1642
1643 #. Facet: implemented-in, long desc
1644 #: files/debtags/vocabulary
1645 msgid "What language the software is implemented in"
1646 msgstr "Opisuje język w jakim zostało zaimplementowane oprogramowanie."
1647
1648 #. Tag: implemented-in::ada, short desc
1649 #: files/debtags/vocabulary
1650 msgid "Ada"
1651 msgstr "Ada"
1652
1653 #. Tag: implemented-in::c, short desc
1654 #: files/debtags/vocabulary
1655 msgid "C"
1656 msgstr "C"
1657
1658 #. Tag: implemented-in::c++, short desc
1659 #: files/debtags/vocabulary
1660 msgid "C++"
1661 msgstr "C++"
1662
1663 #. Tag: implemented-in::c-sharp, short desc
1664 #: files/debtags/vocabulary
1665 msgid "C#"
1666 msgstr "C#"
1667
1668 #. Tag: implemented-in::fortran, short desc
1669 #: files/debtags/vocabulary
1670 msgid "Fortran"
1671 msgstr "Fortran"
1672
1673 #. Tag: implemented-in::haskell, short desc
1674 #: files/debtags/vocabulary
1675 msgid "Haskell"
1676 msgstr "Haskell"
1677
1678 #. Tag: implemented-in::java, short desc
1679 #: files/debtags/vocabulary
1680 msgid "Java"
1681 msgstr "Java"
1682
1683 #. Tag: implemented-in::ecmascript, short desc
1684 #: files/debtags/vocabulary
1685 msgid "Ecmascript/Javascript"
1686 msgstr "Ecmascript/Javascript"
1687
1688 #. Tag: implemented-in::lisp, short desc
1689 #: files/debtags/vocabulary
1690 msgid "Lisp"
1691 msgstr "Lisp"
1692
1693 #. Tag: implemented-in::lua, short desc
1694 #: files/debtags/vocabulary
1695 msgid "Lua"
1696 msgstr "Lua"
1697
1698 #. Tag: implemented-in::ml, short desc
1699 #: files/debtags/vocabulary
1700 msgid "ML"
1701 msgstr "ML"
1702
1703 #. Tag: implemented-in::objc, short desc
1704 #: files/debtags/vocabulary
1705 msgid "Objective C"
1706 msgstr "Obiektowy C"
1707
1708 #. Tag: implemented-in::ocaml, short desc
1709 #: files/debtags/vocabulary
1710 msgid "OCaml"
1711 msgstr "OCaml"
1712
1713 #. Tag: implemented-in::perl, short desc
1714 #: files/debtags/vocabulary
1715 msgid "Perl"
1716 msgstr "Perl"
1717
1718 #. Tag: implemented-in::php, short desc
1719 #: files/debtags/vocabulary
1720 msgid "PHP"
1721 msgstr "PHP"
1722
1723 #. Tag: implemented-in::pike, short desc
1724 #: files/debtags/vocabulary
1725 msgid "Pike"
1726 msgstr "Pike"
1727
1728 #. Tag: implemented-in::python, short desc
1729 #: files/debtags/vocabulary
1730 msgid "Python"
1731 msgstr "Python"
1732
1733 #. Tag: implemented-in::r, short desc
1734 #: files/debtags/vocabulary
1735 msgid "GNU R"
1736 msgstr "GNU R"
1737
1738 #. Tag: implemented-in::ruby, short desc
1739 #: files/debtags/vocabulary
1740 msgid "Ruby"
1741 msgstr "Ruby"
1742
1743 #. Tag: implemented-in::scheme, short desc
1744 #: files/debtags/vocabulary
1745 msgid "Scheme"
1746 msgstr "Scheme"
1747
1748 #. Tag: implemented-in::shell, short desc
1749 #: files/debtags/vocabulary
1750 msgid "sh, bash, ksh, tcsh and other shells"
1751 msgstr "Powłoki sh, bash, ksh, tcsh i inne"
1752
1753 #. Tag: implemented-in::tcl, short desc
1754 #: files/debtags/vocabulary
1755 msgid "Tcl, Tool Command Language"
1756 msgstr "Tcl - Tool Command Language"
1757
1758 #. Facet: junior, short desc
1759 #: files/debtags/vocabulary
1760 msgid "Junior Applications"
1761 msgstr "Programy dla dzieci"
1762
1763 #. Facet: junior, long desc
1764 #: files/debtags/vocabulary
1765 msgid "Applications recommended for younger users"
1766 msgstr "Aplikacje rekomendowane dla młodszych użytkowników."
1767
1768 #. Tag: junior::arcade, short desc
1769 #: files/debtags/vocabulary
1770 msgid "Arcade Games"
1771 msgstr "Gry zręcznościowe"
1772
1773 #. Tag: junior::games-gl, short desc
1774 #: files/debtags/vocabulary
1775 msgid "3D Games"
1776 msgstr "Gry 3D"
1777
1778 #. Tag: junior::meta, short desc
1779 #: files/debtags/vocabulary
1780 msgid "Metapackages"
1781 msgstr "Metapakiety"
1782
1783 #. Facet: mail, short desc
1784 #: files/debtags/vocabulary
1785 msgid "Electronic Mail"
1786 msgstr "Poczta elektroniczna"
1787
1788 #. Facet: mail, long desc
1789 #: files/debtags/vocabulary
1790 msgid "How the package is related to eletronic mail transmission "
1791 msgstr "Opisuje związek pakietu z przesyłaniem poczty elektronicznej."
1792
1793 #. Tag: mail::filters, short desc
1794 #: files/debtags/vocabulary
1795 msgid "Filters"
1796 msgstr "Filtry"
1797
1798 #. Tag: mail::imap, short desc
1799 #: files/debtags/vocabulary
1800 msgid "IMAP Protocol"
1801 msgstr "Protokół IMAP"
1802
1803 #. Tag: mail::list, short desc
1804 #: files/debtags/vocabulary
1805 msgid "Mailing Lists"
1806 msgstr "Listy wysyłkowe"
1807
1808 #. Tag: mail::notification, short desc
1809 #: files/debtags/vocabulary
1810 msgid "Notification"
1811 msgstr "Powiadomienia"
1812
1813 #. Tag: mail::notification, long desc
1814 #: files/debtags/vocabulary
1815 msgid "Software that notifies users about status of mailbox."
1816 msgstr "Oprogramowanie które powiadamia użytkowników o statusie skrzynki pocztowej."
1817
1818 #. Tag: mail::pop, short desc
1819 #: files/debtags/vocabulary
1820 msgid "POP3 Protocol"
1821 msgstr "Protokół POP3"
1822
1823 #. Tag: mail::smtp, short desc
1824 #: files/debtags/vocabulary
1825 msgid "SMTP Protocol"
1826 msgstr "Protokół SMTP"
1827
1828 #. Tag: mail::delivery-agent, short desc
1829 #: files/debtags/vocabulary
1830 msgid "Mail Delivery Agent"
1831 msgstr "Program dostarczający pocztę (MDA)"
1832
1833 #. Tag: mail::delivery-agent, long desc
1834 #: files/debtags/vocabulary
1835 msgid "Software that delivers mail to users' mailboxes."
1836 msgstr "Oprogramowanie dostarczające pocztę elektroniczną do skrzynek użytkowników."
1837
1838 #. Tag: mail::transport-agent, short desc
1839 #: files/debtags/vocabulary
1840 msgid "Mail Transport Agent"
1841 msgstr "Serwer poczty elektronicznej (MTA)"
1842
1843 #. Tag: mail::transport-agent, long desc
1844 #: files/debtags/vocabulary
1845 msgid "Software that routes and transmits mail accross the system and the network."
1846 msgstr "Oprogramowanie przekazujące i wysyłające pocztę przez system i sieć."
1847
1848 #. Tag: mail::user-agent, short desc
1849 #: files/debtags/vocabulary
1850 msgid "Mail User Agent"
1851 msgstr "Klient poczty elektronicznej (MUA)"
1852
1853 #. Tag: mail::user-agent, long desc
1854 #: files/debtags/vocabulary
1855 msgid "Software that allows users to access e-mail."
1856 msgstr "Oprogramowanie pozwalające użytkownikom na dostęp do poczty elektronicznej."
1857
1858 #. Facet: office, short desc
1859 #: files/debtags/vocabulary
1860 msgid "Office and business"
1861 msgstr "Biuro i biznes"
1862
1863 #. Facet: office, long desc
1864 #: files/debtags/vocabulary
1865 msgid "Applications related to office and business activities"
1866 msgstr "Programy związane z biurem i biznesem."
1867
1868 #. Tag: office::finance, short desc
1869 #: files/debtags/vocabulary
1870 msgid "Finance"
1871 msgstr "Finanse"
1872
1873 #. Tag: office::groupware, short desc
1874 #: files/debtags/vocabulary
1875 msgid "Groupware"
1876 msgstr "Oprogramowanie do pracy grupowej"
1877
1878 #. Tag: office::presentation, short desc
1879 #: files/debtags/vocabulary
1880 msgid "Presentation"
1881 msgstr "Prezentacja"
1882
1883 #. Tag: office::project-management, short desc
1884 #: files/debtags/vocabulary
1885 msgid "Project Management"
1886 msgstr "Zarządzanie projektami"
1887
1888 #. Tag: office::spreadsheet, short desc
1889 #: files/debtags/vocabulary
1890 #. Tag: works-with::spreadsheet, short desc
1891 #: files/debtags/vocabulary
1892 msgid "Spreadsheet"
1893 msgstr "Arkusz kalkulacyjny"
1894
1895 #. Facet: works-with, short desc
1896 #: files/debtags/vocabulary
1897 msgid "Works with"
1898 msgstr "Działa z"
1899
1900 #. Facet: works-with, long desc
1901 #: files/debtags/vocabulary
1902 msgid "What kind of data (or even processes, or people) the package can work with"
1903 msgstr "Opisuje rodzaj danych (albo nawet procesów lub ludzi), z którymi może pracować pakiet."
1904
1905 #. Tag: works-with::3dmodel, short desc
1906 #: files/debtags/vocabulary
1907 msgid "3D Model"
1908 msgstr "Modele 3D"
1909
1910 #. Tag: works-with::archive, short desc
1911 #: files/debtags/vocabulary
1912 msgid "Archive"
1913 msgstr "Archiwum"
1914
1915 #. Tag: works-with::biological-sequence, short desc
1916 #: files/debtags/vocabulary
1917 msgid "Biological Sequence"
1918 msgstr "Sekwencje biologiczne"
1919
1920 #. Tag: works-with::bugs, short desc
1921 #: files/debtags/vocabulary
1922 msgid "Bugs or Issues"
1923 msgstr "Błędy lub problemy"
1924
1925 #. Tag: works-with::db, short desc
1926 #: files/debtags/vocabulary
1927 msgid "Databases"
1928 msgstr "Bazy danych"
1929
1930 #. Tag: works-with::dictionary, short desc
1931 #: files/debtags/vocabulary
1932 msgid "Dictionaries"
1933 msgstr "Słowniki"
1934
1935 #. Tag: works-with::dtp, short desc
1936 #: files/debtags/vocabulary
1937 msgid "Desktop Publishing (DTP)"
1938 msgstr "Przygotowanie do druku (DTP)"
1939
1940 #. Tag: works-with::fax, short desc
1941 #: files/debtags/vocabulary
1942 msgid "Faxes"
1943 msgstr "Faksy"
1944
1945 #. Tag: works-with::file, short desc
1946 #: files/debtags/vocabulary
1947 msgid "Files"
1948 msgstr "Pliki"
1949
1950 #. Tag: works-with::font, short desc
1951 #: files/debtags/vocabulary
1952 msgid "Fonts"
1953 msgstr "Czcionki"
1954
1955 #. Tag: works-with::graphs, short desc
1956 #: files/debtags/vocabulary
1957 msgid "Trees and Graphs"
1958 msgstr "Drzewa i grafy"
1959
1960 #. Tag: works-with::im, short desc
1961 #: files/debtags/vocabulary
1962 msgid "Instant Messages"
1963 msgstr "Komunikatory"
1964
1965 #. Tag: works-with::im, long desc
1966 #: files/debtags/vocabulary
1967 msgid "The package can connect to some IM network (or networks)."
1968 msgstr "Pakiet pozwala połączyć się z protokołem (lub protokołami) komunikatorów internetowych."
1969
1970 #. Tag: works-with::logfile, short desc
1971 #: files/debtags/vocabulary
1972 msgid "System Logs"
1973 msgstr "Logi systemowe"
1974
1975 #. Tag: works-with::mail, short desc
1976 #: files/debtags/vocabulary
1977 msgid "Email"
1978 msgstr "Poczta elektroniczna"
1979
1980 #. Tag: works-with::music-notation, short desc
1981 #: files/debtags/vocabulary
1982 msgid "Music Notation"
1983 msgstr "Notacja muzyczna"
1984
1985 #. Tag: works-with::network-traffic, short desc
1986 #: files/debtags/vocabulary
1987 msgid "Network Traffic"
1988 msgstr "Ruch sieciowy"
1989
1990 #. Tag: works-with::network-traffic, long desc
1991 #: files/debtags/vocabulary
1992 msgid "Routers, shapers, sniffers, firewalls and other tools that work with a stream of network packets."
1993 msgstr "Rutery, programy typu shaper, sniffery, zapory sieciowe i inne narzędzia działające ze strumieniami pakietów sieciowych."
1994
1995 #. Tag: works-with::people, short desc
1996 #: files/debtags/vocabulary
1997 msgid "People"
1998 msgstr "Ludzie"
1999
2000 #. Tag: works-with::pim, short desc
2001 #: files/debtags/vocabulary
2002 msgid "Personal Information"
2003 msgstr "Informacje personalne"
2004
2005 #. Tag: works-with::image, short desc
2006 #: files/debtags/vocabulary
2007 msgid "Image"
2008 msgstr "Obraz"
2009
2010 #. Tag: works-with::image:raster, short desc
2011 #: files/debtags/vocabulary
2012 msgid "Raster Image"
2013 msgstr "Obraz rastrowy"
2014
2015 #. Tag: works-with::image:raster, long desc
2016 #: files/debtags/vocabulary
2017 msgid "Images made of dots, such as photos and scans"
2018 msgstr "Obrazy składające się z punktów, takie jak zdjęcia i skany."
2019
2020 #. Tag: works-with::image:vector, short desc
2021 #: files/debtags/vocabulary
2022 msgid "Vector Image"
2023 msgstr "Obrazy wektorowe"
2024
2025 #. Tag: works-with::image:vector, long desc
2026 #: files/debtags/vocabulary
2027 msgid "Images made of lines, such as graphs or most clipart"
2028 msgstr "Obrazy składające się z linii, takie jak grafy i większość klipartów."
2029
2030 #. Tag: works-with::software:package, short desc
2031 #: files/debtags/vocabulary
2032 msgid "Packaged Software"
2033 msgstr "Spakietowane oprogramowanie"
2034
2035 #. Tag: works-with::software:running, short desc
2036 #: files/debtags/vocabulary
2037 msgid "Running Programs"
2038 msgstr "Działające programy"
2039
2040 #. Tag: works-with::software:source, short desc
2041 #: files/debtags/vocabulary
2042 #. Tag: role::source, short desc
2043 #: files/debtags/vocabulary
2044 msgid "Source Code"
2045 msgstr "Kod źródłowy"
2046
2047 #. Tag: works-with::text, short desc
2048 #: files/debtags/vocabulary
2049 msgid "Text"
2050 msgstr "Tekst"
2051
2052 #. Tag: works-with::unicode, short desc
2053 #: files/debtags/vocabulary
2054 msgid "Unicode"
2055 msgstr "Unikod"
2056
2057 #. Tag: works-with::unicode, long desc
2058 #: files/debtags/vocabulary
2059 msgid "Please do not tag programs with simple unicode support, doing so would make this tag useless. Ultimately all applications should have unicode support."
2060 msgstr "Proszę nie oznaczać programów, które po prostu obsługują Unikod, bo czyni to ten znacznik bezużytecznym. Docelowo, wszystkie aplikacje powinny obsługiwać Unikod."
2061
2062 #. Tag: works-with::vcs, short desc
2063 #: files/debtags/vocabulary
2064 msgid "Version control system"
2065 msgstr "System kontroli wersji"
2066
2067 #. Tag: works-with::video, short desc
2068 #: files/debtags/vocabulary
2069 msgid "Video and Animation"
2070 msgstr "Wideo i animacja"
2071
2072 #. Facet: works-with-format, short desc
2073 #: files/debtags/vocabulary
2074 msgid "Supports Format"
2075 msgstr "Obsługa formatu"
2076
2077 #. Facet: works-with-format, long desc
2078 #: files/debtags/vocabulary
2079 msgid "Which data formats are supported by the package"
2080 msgstr "Opisuje formaty danych obsługiwane przez pakiet."
2081
2082 #. Tag: works-with-format::bib, short desc
2083 #: files/debtags/vocabulary
2084 msgid "BibTeX"
2085 msgstr "BibTeX"
2086
2087 #. Tag: works-with-format::bib, long desc
2088 #: files/debtags/vocabulary
2089 msgid "BibTeX list of references"
2090 msgstr "Narzędzie bibliograficzne BibTeX."
2091
2092 #. Tag: works-with-format::djvu, short desc
2093 #: files/debtags/vocabulary
2094 msgid "DjVu"
2095 msgstr "DjVu"
2096
2097 #. Tag: works-with-format::djvu, long desc
2098 #: files/debtags/vocabulary
2099 msgid "File format to store scanned documents.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Djvu"
2100 msgstr "Format pliku do przechowywania zeskanowanych dokumentów.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Djvu"
2101
2102 #. Tag: works-with-format::docbook, short desc
2103 #: files/debtags/vocabulary
2104 msgid "DocBook"
2105 msgstr "DocBook"
2106
2107 #. Tag: works-with-format::dvi, short desc
2108 #: files/debtags/vocabulary
2109 msgid "TeX DVI"
2110 msgstr "DVI (plik TeX-a)"
2111
2112 #. Tag: works-with-format::dvi, long desc
2113 #: files/debtags/vocabulary
2114 msgid "DeVice Independent page description file, usually generated by TeX or LaTeX."
2115 msgstr "Plik opisujący układ dokumentu niezależny od urządzenia (ang. DeVice Independent), tworzony z reguły za pomocą TeX-a lub LaTeX-a."
2116
2117 #. Tag: works-with-format::gif, short desc
2118 #: files/debtags/vocabulary
2119 msgid "GIF, Graphics Interchange Format"
2120 msgstr "GIF - Graphics Interchange Format"
2121
2122 #. Tag: works-with-format::xml:gpx, short desc
2123 #: files/debtags/vocabulary
2124 msgid "GPX, GPS eXchange Format"
2125 msgstr "GPX, format wymiany GPS"
2126
2127 #. Tag: works-with-format::iso9660, short desc
2128 #: files/debtags/vocabulary
2129 msgid "ISO 9660 CD Filesystem"
2130 msgstr "System plików CD ISO 9660"
2131
2132 #. Tag: works-with-format::jpg, short desc
2133 #: files/debtags/vocabulary
2134 msgid "JPEG, Joint Photographic Experts Group"
2135 msgstr "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
2136
2137 #. Tag: works-with-format::json, short desc
2138 #: files/debtags/vocabulary
2139 msgid "JSON"
2140 msgstr "JSON"
2141
2142 #. Tag: works-with-format::json, long desc
2143 #: files/debtags/vocabulary
2144 msgid "JavaScript Object Notation"
2145 msgstr "JavaScript Object Notation."
2146
2147 #. Tag: works-with-format::ldif, short desc
2148 #: files/debtags/vocabulary
2149 msgid "LDIF"
2150 msgstr "LDIF"
2151
2152 #. Tag: works-with-format::ldif, long desc
2153 #: files/debtags/vocabulary
2154 msgid "Lightweight Directory Interchange Format"
2155 msgstr "Lightweight Directory Interchange Format."
2156
2157 #. Tag: works-with-format::man, short desc
2158 #: files/debtags/vocabulary
2159 msgid "Manpages"
2160 msgstr "Strony podręcznika systemowego"
2161
2162 #. Tag: works-with-format::mp3, short desc
2163 #: files/debtags/vocabulary
2164 msgid "MP3 Audio"
2165 msgstr "Dźwięk MP3"
2166
2167 #. Tag: works-with-format::mpc, short desc
2168 #: files/debtags/vocabulary
2169 msgid "Musepack Audio"
2170 msgstr "Dźwięk Musepack"
2171
2172 #. Tag: works-with-format::odf, short desc
2173 #: files/debtags/vocabulary
2174 msgid "ODF, Open Document Format"
2175 msgstr "ODF - Open Document Format"
2176
2177 #. Tag: works-with-format::oggtheora, short desc
2178 #: files/debtags/vocabulary
2179 msgid "Ogg Theora Video"
2180 msgstr "Obraz Ogg Theora"
2181
2182 #. Tag: works-with-format::oggvorbis, short desc
2183 #: files/debtags/vocabulary
2184 msgid "Ogg Vorbis Audio"
2185 msgstr "Dźwięk Ogg Vorbis"
2186
2187 #. Tag: works-with-format::plaintext, short desc
2188 #: files/debtags/vocabulary
2189 msgid "Plain Text"
2190 msgstr "Czysty tekst"
2191
2192 #. Tag: works-with-format::png, short desc
2193 #: files/debtags/vocabulary
2194 msgid "PNG, Portable Network Graphics"
2195 msgstr "PNG - Portable Network Graphics"
2196
2197 #. Tag: works-with-format::swf, short desc
2198 #: files/debtags/vocabulary
2199 msgid "SWF, ShockWave Flash"
2200 msgstr "SWF - ShockWave Flash"
2201
2202 #. Tag: works-with-format::tar, short desc
2203 #: files/debtags/vocabulary
2204 msgid "Tar Archives"
2205 msgstr "Archiwa Tar"
2206
2207 #. Tag: works-with-format::tex, short desc
2208 #: files/debtags/vocabulary
2209 msgid "TeX and LaTeX"
2210 msgstr "TeX i LaTeX"
2211
2212 #. Tag: works-with-format::tiff, short desc
2213 #: files/debtags/vocabulary
2214 msgid "TIFF, Tagged Image File Format"
2215 msgstr "TIFF - Tagged Image File Format"
2216
2217 #. Tag: works-with-format::vrml, short desc
2218 #: files/debtags/vocabulary
2219 msgid "VRML 3D Model"
2220 msgstr "Trójwymiarowy model VRML"
2221
2222 #. Tag: works-with-format::vrml, long desc
2223 #: files/debtags/vocabulary
2224 msgid "Virtual Reality Markup Language"
2225 msgstr "Virtual Reality Markup Language."
2226
2227 #. Tag: works-with-format::wav, short desc
2228 #: files/debtags/vocabulary
2229 msgid "MS RIFF Audio"
2230 msgstr "MS RIFF Audio"
2231
2232 #. Tag: works-with-format::wav, long desc
2233 #: files/debtags/vocabulary
2234 msgid "Wave uncompressed audio format"
2235 msgstr "Nieskompresowany format audio wave."
2236
2237 #. Tag: works-with-format::xml:rss, short desc
2238 #: files/debtags/vocabulary
2239 msgid "RSS Rich Site Summary"
2240 msgstr "RSS Rich Site Summary"
2241
2242 #. Tag: works-with-format::xml:rss, long desc
2243 #: files/debtags/vocabulary
2244 msgid "XML dialect used to describe resources and websites."
2245 msgstr "Odmiana XML opisująca zasoby i strony internetowe."
2246
2247 #. Tag: works-with-format::xml:xslt, short desc
2248 #: files/debtags/vocabulary
2249 msgid "XSL Transformations (XSLT)"
2250 msgstr "XSL Transformations (XSLT)"
2251
2252 #. Tag: works-with-format::zip, short desc
2253 #: files/debtags/vocabulary
2254 msgid "Zip Archives"
2255 msgstr "Archiwa Zip"
2256
2257 #. Facet: scope, short desc
2258 #: files/debtags/vocabulary
2259 msgid "Scope"
2260 msgstr "Zakres"
2261
2262 #. Facet: scope, long desc
2263 #: files/debtags/vocabulary
2264 msgid "Characterization by scale of coverage "
2265 msgstr "Charakterystyka według skali pokrycia"
2266
2267 #. Tag: scope::utility, short desc
2268 #: files/debtags/vocabulary
2269 msgid "Utility"
2270 msgstr "Narzędzie"
2271
2272 #. Tag: scope::utility, long desc
2273 #: files/debtags/vocabulary
2274 msgid "A narrow-scoped program for particular use case or few use cases. It only does something 10-20% of users in the field will need. Often has functionality missing from related applications."
2275 msgstr "Programy o wąskim zastosowaniu do użytku w jednym lub kilku określonych przypadkach. Jedynie około 10-20% użytkowników z danej dziedziny będzie ich potrzebować. Często zawiera funkcje, których brakuje w pokrewnych aplikacjach."
2276
2277 #. Tag: scope::application, short desc
2278 #: files/debtags/vocabulary
2279 #. Tag: web::application, short desc
2280 #: files/debtags/vocabulary
2281 #. Tag: x11::application, short desc
2282 #: files/debtags/vocabulary
2283 msgid "Application"
2284 msgstr "Aplikacja"
2285
2286 #. Tag: scope::application, long desc
2287 #: files/debtags/vocabulary
2288 msgid "Broad-scoped program for general use. It probably has functionality for 80-90% of use cases. The pieces that remain are usually to be found as utilities."
2289 msgstr "Program o szerokim zastosowaniu do ogólnego użytku. Prawdopodobnie ma funkcjonalność wystarczającą w 80-90% przypadków. Brakujące funkcje można z reguły znaleźć w narzędziach."
2290
2291 #. Tag: scope::suite, short desc
2292 #: files/debtags/vocabulary
2293 msgid "Suite"
2294 msgstr "Zestaw"
2295
2296 #. Tag: scope::suite, long desc
2297 #: files/debtags/vocabulary
2298 msgid "Comprehensive suite of applications and utilities on the scale of desktop environment or base operating system."
2299 msgstr "Pełny zestaw aplikacji i narzędzi w skali środowiska graficznego lub systemu operacyjnego."
2300
2301 #. Facet: role, short desc
2302 #: files/debtags/vocabulary
2303 msgid "Role"
2304 msgstr "Rola"
2305
2306 #. Facet: role, long desc
2307 #: files/debtags/vocabulary
2308 msgid "Role performed by the package"
2309 msgstr "Opisuje rolę pakietu."
2310
2311 #. Tag: role::app-data, short desc
2312 #: files/debtags/vocabulary
2313 msgid "Application Data"
2314 msgstr "Dane aplikacji"
2315
2316 #. Tag: role::data, short desc
2317 #: files/debtags/vocabulary
2318 msgid "Standalone Data"
2319 msgstr "Samodzielne dane"
2320
2321 #. Tag: role::debug-symbols, short desc
2322 #: files/debtags/vocabulary
2323 msgid "Debugging symbols"
2324 msgstr "Symbole debugowania"
2325
2326 #. Tag: role::debug-symbols, long desc
2327 #: files/debtags/vocabulary
2328 msgid "Debugging symbols."
2329 msgstr "Symbole debugowania."
2330
2331 #. Tag: role::devel-lib, short desc
2332 #: files/debtags/vocabulary
2333 msgid "Development Library"
2334 msgstr "Biblioteka deweloperska"
2335
2336 #. Tag: role::devel-lib, long desc
2337 #: files/debtags/vocabulary
2338 msgid "Library and header files used in software development or building."
2339 msgstr "Biblioteka i pliki nagłówkowe używane w rozwijaniu lub budowaniu oprogramowania."
2340
2341 #. Tag: role::dummy, short desc
2342 #: files/debtags/vocabulary
2343 msgid "Dummy Package"
2344 msgstr "Pakiet atrapa"
2345
2346 #. Tag: role::dummy, long desc
2347 #: files/debtags/vocabulary
2348 msgid "Packages used for upgrades and transitions."
2349 msgstr "Pakiet przejściowy, używany do aktualizacji."
2350
2351 #. Tag: role::kernel, short desc
2352 #: files/debtags/vocabulary
2353 msgid "Kernel and Modules"
2354 msgstr "Jądro i moduły"
2355
2356 #. Tag: role::kernel, long desc
2357 #: files/debtags/vocabulary
2358 msgid "Packages that contain only operating system kernels and kernel modules."
2359 msgstr "Pakiet zawierający wyłącznie jądra systemu operacyjnego i jego moduły."
2360
2361 #. Tag: role::metapackage, short desc
2362 #: files/debtags/vocabulary
2363 msgid "Metapackage"
2364 msgstr "Metapakiet"
2365
2366 #. Tag: role::metapackage, long desc
2367 #: files/debtags/vocabulary
2368 msgid "Packages that install suites of other packages."
2369 msgstr "Pakiet instalujący zestaw innych pakietów."
2370
2371 #. Tag: role::plugin, short desc
2372 #: files/debtags/vocabulary
2373 msgid "Plugin"
2374 msgstr "Wtyczka"
2375
2376 #. Tag: role::plugin, long desc
2377 #: files/debtags/vocabulary
2378 msgid "Add-on, pluggable program fragments enhancing functionality of some program or system."
2379 msgstr "Dodatek, dołączalny fragment programu rozszerzający funkcjonalność programu lub systemu."
2380
2381 #. Tag: role::program, short desc
2382 #: files/debtags/vocabulary
2383 msgid "Program"
2384 msgstr "Program"
2385
2386 #. Tag: role::program, long desc
2387 #: files/debtags/vocabulary
2388 msgid "Executable computer program."
2389 msgstr "Wykonywalny program komputerowy."
2390
2391 #. Tag: role::shared-lib, short desc
2392 #: files/debtags/vocabulary
2393 msgid "Shared Library"
2394 msgstr "Biblioteka współdzielona"
2395
2396 #. Tag: role::shared-lib, long desc
2397 #: files/debtags/vocabulary
2398 msgid "Shared libraries used by one or more programs."
2399 msgstr "Biblioteka współdzielona, używana przez jeden lub więcej programów."
2400
2401 #. Tag: role::source, long desc
2402 #: files/debtags/vocabulary
2403 msgid "Human-readable code of a program, library or a part thereof."
2404 msgstr "Dający się odczytać przez człowieka kod programu, biblioteka lub ich część."
2405
2406 #. Facet: security, short desc
2407 #: files/debtags/vocabulary
2408 msgid "Security"
2409 msgstr "Bezpieczeństwo"
2410
2411 #. Facet: security, long desc
2412 #: files/debtags/vocabulary
2413 msgid "How the package is related to system security"
2414 msgstr "Opisuje związek pakietu z bezpieczeństwem systemu."
2415
2416 #. Tag: security::antivirus, short desc
2417 #: files/debtags/vocabulary
2418 msgid "Anti-Virus"
2419 msgstr "Antywirus"
2420
2421 #. Tag: security::authentication, short desc
2422 #: files/debtags/vocabulary
2423 msgid "Authentication"
2424 msgstr "Uwierzytelnianie"
2425
2426 #. Tag: security::cryptography, short desc
2427 #: files/debtags/vocabulary
2428 msgid "Cryptography"
2429 msgstr "Kryptografia"
2430
2431 #. Tag: security::cryptography, long desc
2432 #: files/debtags/vocabulary
2433 msgid "Cryptographic and privacy-oriented tools."
2434 msgstr "Narzędzia związane z prywatnością i kryptografią."
2435
2436 #. Tag: security::firewall, short desc
2437 #: files/debtags/vocabulary
2438 #. Tag: network::firewall, short desc
2439 #: files/debtags/vocabulary
2440 msgid "Firewall"
2441 msgstr "Zapora sieciowa"
2442
2443 #. Tag: security::forensics, short desc
2444 #: files/debtags/vocabulary
2445 msgid "Forensics"
2446 msgstr "Narzędzia śledcze"
2447
2448 #. Tag: security::forensics, long desc
2449 #: files/debtags/vocabulary
2450 msgid "Post-mortem analysis of intrusions."
2451 msgstr "Analiza włamań post-mortem."
2452
2453 #. Tag: security::ids, short desc
2454 #: files/debtags/vocabulary
2455 msgid "Intrusion Detection"
2456 msgstr "Wykrywanie włamań"
2457
2458 #. Tag: security::integrity, short desc
2459 #: files/debtags/vocabulary
2460 msgid "File Integrity"
2461 msgstr "Integralność plików"
2462
2463 #. Tag: security::integrity, long desc
2464 #: files/debtags/vocabulary
2465 msgid "Tools to monitor system for changes in filesystem and report changes or tools providing other means to check system integrity."
2466 msgstr "Narzędzia do monitorowania systemu pod kątem zmian w systemie plików i raportowania zmian lub narzędzia dostarczające inne środki do sprawdzania integralności systemu."
2467
2468 #. Tag: security::log-analyzer, short desc
2469 #: files/debtags/vocabulary
2470 msgid "Log Analyzer"
2471 msgstr "Analizator logów"
2472
2473 #. Tag: security::privacy, short desc
2474 #: files/debtags/vocabulary
2475 msgid "Privacy"
2476 msgstr "Prywatność"
2477
2478 #. Facet: sound, short desc
2479 #: files/debtags/vocabulary
2480 msgid "Sound and Music"
2481 msgstr "Dźwięk i muzyka"
2482
2483 #. Facet: sound, long desc
2484 #: files/debtags/vocabulary
2485 msgid "How the package is related to the field of sound and music"
2486 msgstr "Opisuje związek pakietu z dźwiękiem i muzyką"
2487
2488 #. Tag: sound::compression, short desc
2489 #: files/debtags/vocabulary
2490 msgid "Compression"
2491 msgstr "Kompresja"
2492
2493 #. Tag: sound::midi, short desc
2494 #: files/debtags/vocabulary
2495 msgid "MIDI Software"
2496 msgstr "Oprogramowanie MIDI"
2497
2498 #. Tag: sound::mixer, short desc
2499 #: files/debtags/vocabulary
2500 msgid "Mixing"
2501 msgstr "Miksowanie"
2502
2503 #. Tag: sound::player, short desc
2504 #: files/debtags/vocabulary
2505 msgid "Playback"
2506 msgstr "Odtwarzanie"
2507
2508 #. Tag: sound::recorder, short desc
2509 #: files/debtags/vocabulary
2510 msgid "Recording"
2511 msgstr "Nagrywanie"
2512
2513 #. Tag: sound::sequencer, short desc
2514 #: files/debtags/vocabulary
2515 msgid "MIDI Sequencing"
2516 msgstr "Sekwencjonowanie MIDI"
2517
2518 #. Facet: special, short desc
2519 #: files/debtags/vocabulary
2520 msgid "Service tags"
2521 msgstr "Znaczniki serwisowe"
2522
2523 #. Facet: special, long desc
2524 #: files/debtags/vocabulary
2525 msgid "Group of special tags"
2526 msgstr "Grupa specjalnych znaczników."
2527
2528 #. Tag: special::auto-inst-parts, short desc
2529 #: files/debtags/vocabulary
2530 msgid "Secondary packages users won't install directly"
2531 msgstr "Drugorzędne pakiety, których użytkownicy nie będą instalować bezpośrednio."
2532
2533 #. Tag: special::ipv6-nosupport, short desc
2534 #: files/debtags/vocabulary
2535 msgid "NO IPv6 support"
2536 msgstr "BRAK obsługi IPv6"
2537
2538 #. Tag: special::ipv6-nosupport, long desc
2539 #: files/debtags/vocabulary
2540 msgid "Use this for packages that cannot yet or will never support IPv6."
2541 msgstr "Znacznik do pakietów które jeszcze nie obsługują, lub nigdy nie będą obsługiwać IPv6."
2542
2543 #. Tag: special::obsolete, short desc
2544 #: files/debtags/vocabulary
2545 msgid "Obsolete Packages"
2546 msgstr "Pakiety przestarzałe"
2547
2548 #. Tag: special::obsolete, long desc
2549 #: files/debtags/vocabulary
2550 msgid "Packages that are not used any longer, also packages only left for upgrade purposes (merged / split packages)"
2551 msgstr "Pakiety które nie są już używane, także pakiety które zostały pozostawione tylko do celów aktualizacji (pakiety połączone lub podzielone)."
2552
2553 #. Tag: special::invalid-tag, short desc
2554 #: files/debtags/vocabulary
2555 msgid "Invalid tag"
2556 msgstr "Nieprawidłowy znacznik"
2557
2558 #. Tag: special::invalid-tag, long desc
2559 #: files/debtags/vocabulary
2560 msgid "This tag means that the tag database contains a tag which is not present in the tag vocabulary.  The presence of this tag indicates a software bug: this should never show up."
2561 msgstr "Ten znacznik wskazuje, że baza danych znaczników zawiera taki, który nie jest obecny w ich słowniku. Obecność tego znacznika oznacza błąd oprogramowania, który nigdy nie powinien się pojawić."
2562
2563 #. Tag: special::not-yet-tagged, short desc
2564 #: files/debtags/vocabulary
2565 msgid "!Not yet tagged packages!"
2566 msgstr "!Jeszcze nieotagowane pakiety!"
2567
2568 #. Tag: special::not-yet-tagged::a, short desc
2569 #: files/debtags/vocabulary
2570 msgid "Not yet tagged packages with a"
2571 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę a"
2572
2573 #. Tag: special::not-yet-tagged::b, short desc
2574 #: files/debtags/vocabulary
2575 msgid "Not yet tagged packages with b"
2576 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę b"
2577
2578 #. Tag: special::not-yet-tagged::c, short desc
2579 #: files/debtags/vocabulary
2580 msgid "Not yet tagged packages with c"
2581 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę c"
2582
2583 #. Tag: special::not-yet-tagged::d, short desc
2584 #: files/debtags/vocabulary
2585 msgid "Not yet tagged packages with d"
2586 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę d"
2587
2588 #. Tag: special::not-yet-tagged::e, short desc
2589 #: files/debtags/vocabulary
2590 msgid "Not yet tagged packages with e"
2591 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę e"
2592
2593 #. Tag: special::not-yet-tagged::f, short desc
2594 #: files/debtags/vocabulary
2595 msgid "Not yet tagged packages with f"
2596 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę f"
2597
2598 #. Tag: special::not-yet-tagged::g, short desc
2599 #: files/debtags/vocabulary
2600 msgid "Not yet tagged packages with g"
2601 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę g"
2602
2603 #. Tag: special::not-yet-tagged::h, short desc
2604 #: files/debtags/vocabulary
2605 msgid "Not yet tagged packages with h"
2606 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę h"
2607
2608 #. Tag: special::not-yet-tagged::i, short desc
2609 #: files/debtags/vocabulary
2610 msgid "Not yet tagged packages with i"
2611 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę i"
2612
2613 #. Tag: special::not-yet-tagged::j, short desc
2614 #: files/debtags/vocabulary
2615 msgid "Not yet tagged packages with j"
2616 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę j"
2617
2618 #. Tag: special::not-yet-tagged::k, short desc
2619 #: files/debtags/vocabulary
2620 msgid "Not yet tagged packages with k"
2621 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę k"
2622
2623 #. Tag: special::not-yet-tagged::l, short desc
2624 #: files/debtags/vocabulary
2625 msgid "Not yet tagged packages with l"
2626 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę l"
2627
2628 #. Tag: special::not-yet-tagged::m, short desc
2629 #: files/debtags/vocabulary
2630 msgid "Not yet tagged packages with m"
2631 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę m"
2632
2633 #. Tag: special::not-yet-tagged::n, short desc
2634 #: files/debtags/vocabulary
2635 msgid "Not yet tagged packages with n"
2636 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę n"
2637
2638 #. Tag: special::not-yet-tagged::o, short desc
2639 #: files/debtags/vocabulary
2640 msgid "Not yet tagged packages with o"
2641 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę o"
2642
2643 #. Tag: special::not-yet-tagged::p, short desc
2644 #: files/debtags/vocabulary
2645 msgid "Not yet tagged packages with p"
2646 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę p"
2647
2648 #. Tag: special::not-yet-tagged::q, short desc
2649 #: files/debtags/vocabulary
2650 msgid "Not yet tagged packages with q"
2651 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę q"
2652
2653 #. Tag: special::not-yet-tagged::r, short desc
2654 #: files/debtags/vocabulary
2655 msgid "Not yet tagged packages with r"
2656 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę r"
2657
2658 #. Tag: special::not-yet-tagged::s, short desc
2659 #: files/debtags/vocabulary
2660 msgid "Not yet tagged packages with s"
2661 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę s"
2662
2663 #. Tag: special::not-yet-tagged::t, short desc
2664 #: files/debtags/vocabulary
2665 msgid "Not yet tagged packages with t"
2666 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę t"
2667
2668 #. Tag: special::not-yet-tagged::u, short desc
2669 #: files/debtags/vocabulary
2670 msgid "Not yet tagged packages with u"
2671 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę u"
2672
2673 #. Tag: special::not-yet-tagged::v, short desc
2674 #: files/debtags/vocabulary
2675 msgid "Not yet tagged packages with v"
2676 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę v"
2677
2678 #. Tag: special::not-yet-tagged::w, short desc
2679 #: files/debtags/vocabulary
2680 msgid "Not yet tagged packages with w"
2681 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę w"
2682
2683 #. Tag: special::not-yet-tagged::x, short desc
2684 #: files/debtags/vocabulary
2685 msgid "Not yet tagged packages with x"
2686 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę x"
2687
2688 #. Tag: special::not-yet-tagged::y, short desc
2689 #: files/debtags/vocabulary
2690 msgid "Not yet tagged packages with y"
2691 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę y"
2692
2693 #. Tag: special::not-yet-tagged::z, short desc
2694 #: files/debtags/vocabulary
2695 msgid "Not yet tagged packages with z"
2696 msgstr "Jeszcze nieotagowane pakiety na literę z"
2697
2698 #. Facet: suite, short desc
2699 #: files/debtags/vocabulary
2700 msgid "Application Suite"
2701 msgstr "Zestaw oprogramowania"
2702
2703 #. Facet: suite, long desc
2704 #: files/debtags/vocabulary
2705 msgid "Groups together related packages"
2706 msgstr "Grupuje powiązane pakiety."
2707
2708 #. Tag: suite::apache, short desc
2709 #: files/debtags/vocabulary
2710 msgid "Apache"
2711 msgstr "Apache"
2712
2713 #. Tag: suite::bsd, short desc
2714 #: files/debtags/vocabulary
2715 msgid "BSD"
2716 msgstr "BSD"
2717
2718 #. Tag: suite::bsd, long desc
2719 #: files/debtags/vocabulary
2720 msgid "Berkeley Software Distribution, sometimes called Berkeley Unix or BSD Unix, and its family of descendants: FreeBSD, NetBSD or OpenBSD.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution"
2721 msgstr "Berkeley Software Distribution, czasami zwana Berkeley Unix lub BSD Unix oraz rodzina jej pochodnych: FreeBSD, NetBSD lub OpenBSD.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution"
2722
2723 #. Tag: suite::debian, long desc
2724 #: files/debtags/vocabulary
2725 msgid "Packages specific to Debian - look into \"Software Development::Debian\" for  Debian Development."
2726 msgstr "Pakiety specyficzne dla Debiana - aspekt \"Rozwój oprogramowania::Debian\" grupuje pakiety związane z rozwijaniem Debiana."
2727
2728 #. Tag: suite::eclipse, short desc
2729 #: files/debtags/vocabulary
2730 msgid "Eclipse"
2731 msgstr "Eclipse"
2732
2733 #. Tag: suite::eclipse, long desc
2734 #: files/debtags/vocabulary
2735 msgid "Eclipse tool platform and plugins."
2736 msgstr "Platforma narzędzi Eclipse oraz wtyczki."
2737
2738 #. Tag: suite::emacs, short desc
2739 #: files/debtags/vocabulary
2740 msgid "Emacs"
2741 msgstr "Emacs"
2742
2743 #. Tag: suite::gforge, short desc
2744 #: files/debtags/vocabulary
2745 msgid "GForge"
2746 msgstr "GForge"
2747
2748 #. Tag: suite::gforge, long desc
2749 #: files/debtags/vocabulary
2750 msgid "A collaborative development platform."
2751 msgstr "Grupowa platforma rozwojowa."
2752
2753 #. Tag: suite::gimp, short desc
2754 #: files/debtags/vocabulary
2755 msgid "The GIMP"
2756 msgstr "GIMP"
2757
2758 #. Tag: suite::gkrellm, short desc
2759 #: files/debtags/vocabulary
2760 msgid "GKrellM Monitors"
2761 msgstr "Program monitorujący GKrellM"
2762
2763 #. Tag: suite::gnome, short desc
2764 #: files/debtags/vocabulary
2765 msgid "GNOME"
2766 msgstr "GNOME"
2767
2768 #. Tag: suite::gnu, short desc
2769 #: files/debtags/vocabulary
2770 msgid "GNU"
2771 msgstr "GNU"
2772
2773 #. Tag: suite::gnu, long desc
2774 #: files/debtags/vocabulary
2775 msgid "Gnu's Not Unix. The package is part of the official GNU project"
2776 msgstr "Gnu's Not Unix. Pakiet jest częścią oficjalnego projektu GNU."
2777
2778 #. Tag: suite::gnustep, short desc
2779 #: files/debtags/vocabulary
2780 #. Tag: uitoolkit::gnustep, short desc
2781 #: files/debtags/vocabulary
2782 msgid "GNUstep"
2783 msgstr "GNUstep"
2784
2785 #. Tag: suite::gnustep, long desc
2786 #: files/debtags/vocabulary
2787 msgid "GNUstep Desktop and WindowMaker"
2788 msgstr "Pulpit GNUstep i WindowMaker."
2789
2790 #. Tag: suite::gpe, short desc
2791 #: files/debtags/vocabulary
2792 msgid "GPE"
2793 msgstr "GPE"
2794
2795 #. Tag: suite::gpe, long desc
2796 #: files/debtags/vocabulary
2797 msgid "GPE Palmtop Environment"
2798 msgstr "Środowisko palmtopowe GPE."
2799
2800 #. Tag: suite::kde, short desc
2801 #: files/debtags/vocabulary
2802 msgid "KDE"
2803 msgstr "KDE"
2804
2805 #. Tag: suite::mozilla, short desc
2806 #: files/debtags/vocabulary
2807 msgid "Mozilla"
2808 msgstr "Mozilla"
2809
2810 #. Tag: suite::mozilla, long desc
2811 #: files/debtags/vocabulary
2812 msgid "Mozilla Browser and extensions"
2813 msgstr "Przeglądarka Mozilla wraz z rozszerzeniami."
2814
2815 #. Tag: suite::netscape, short desc
2816 #: files/debtags/vocabulary
2817 msgid "Netscape Navigator"
2818 msgstr "Netscape Navigator"
2819
2820 #. Tag: suite::netscape, long desc
2821 #: files/debtags/vocabulary
2822 msgid "The pre-6.0 versions of netscape browser"
2823 msgstr "Wersje przeglądarki Netscape przed 6.0."
2824
2825 #. Tag: suite::openoffice, short desc
2826 #: files/debtags/vocabulary
2827 msgid "OpenOffice.org"
2828 msgstr "OpenOffice.org"
2829
2830 #. Tag: suite::opie, short desc
2831 #: files/debtags/vocabulary
2832 msgid "Open Palmtop (OPIE)"
2833 msgstr "Open Palmtop (OPIE)"
2834
2835 #. Tag: suite::roxen, short desc
2836 #: files/debtags/vocabulary
2837 msgid "Roxen"
2838 msgstr "Roxen"
2839
2840 #. Tag: suite::samba, short desc
2841 #: files/debtags/vocabulary
2842 msgid "Samba"
2843 msgstr "Samba"
2844
2845 #. Tag: suite::webmin, short desc
2846 #: files/debtags/vocabulary
2847 msgid "Webmin"
2848 msgstr "Webmin"
2849
2850 #. Tag: suite::xfce, short desc
2851 #: files/debtags/vocabulary
2852 msgid "XFce"
2853 msgstr "Xfce"
2854
2855 #. Tag: suite::xfce, long desc
2856 #: files/debtags/vocabulary
2857 msgid "Lightweight desktop environment for X11."
2858 msgstr "Lekkie środowisko graficzne do X11."
2859
2860 #. Tag: suite::xmms, short desc
2861 #: files/debtags/vocabulary
2862 msgid "XMMS"
2863 msgstr "XMMS"
2864
2865 #. Tag: suite::xmms2, short desc
2866 #: files/debtags/vocabulary
2867 msgid "XMMS 2"
2868 msgstr "XMMS 2"
2869
2870 #. Tag: suite::zope, short desc
2871 #: files/debtags/vocabulary
2872 msgid "Zope"
2873 msgstr "Zope"
2874
2875 #. Tag: suite::zope, long desc
2876 #: files/debtags/vocabulary
2877 msgid "The Zope (web) publishing platform."
2878 msgstr "Platforma publikowania Zope (WWW)."
2879
2880 #. Facet: protocol, short desc
2881 #: files/debtags/vocabulary
2882 msgid "Network Protocol"
2883 msgstr "Protokół sieciowy"
2884
2885 #. Facet: protocol, long desc
2886 #: files/debtags/vocabulary
2887 msgid "Which network protocols the package can understand"
2888 msgstr "Opisuje protokoły obsługiwane przez pakiet."
2889
2890 #. Tag: protocol::atm, short desc
2891 #: files/debtags/vocabulary
2892 msgid "ATM"
2893 msgstr "ATM"
2894
2895 #. Tag: protocol::atm, long desc
2896 #: files/debtags/vocabulary
2897 msgid "Asynchronous Transfer Mode, a high speed protocol for communication between computers in a network.\nWhile ATM is used to implement *DSL networks, it has never gained widespread use as a technology for building local area networks (LANs), for which it was originally intended.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode"
2898 msgstr "Asynchronous Transfer Mode - protokół szerokopasmowy do sieciowej komunikacji między komputerami.\nChoć ATM jest używany do implementowania sieci *DSL, to nigdy nie zyskał większej popularności jako technologia do budowania sieci lokalnych (LAN), do której został pierwotnie zaprojektowany.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode"
2899
2900 #. Tag: protocol::bittorrent, short desc
2901 #: files/debtags/vocabulary
2902 msgid "BitTorrent"
2903 msgstr "BitTorrent"
2904
2905 #. Tag: protocol::bittorrent, long desc
2906 #: files/debtags/vocabulary
2907 msgid "BitTorrent is a protocol for peer-to-peer based file distribution over network.\nAlthough the actual data transport happens between BitTorrent clients, one central node, the so-called trackers, is needed to keep a list of all clients that download or provide the same file.\nLink: http://www.bittorrent.com/ Link: http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent"
2908 msgstr "BitTorrent jest protokołem typu peer-to-peer do dystrybuowania plików poprzez sieć.\nChoć sam przesył danych odbywa się pomiędzy klientami BitTorrent, wymagany jest jeden centralnych węzeł, zwany trackerem, który posiada listę wszystkich klientów pobierających i udostępniających ten sam plik.\nOdnośnik: http://www.bittorrent.com/ Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/BitTorrent"
2909
2910 #. Tag: protocol::corba, short desc
2911 #: files/debtags/vocabulary
2912 msgid "CORBA"
2913 msgstr "CORBA"
2914
2915 #. Tag: protocol::corba, long desc
2916 #: files/debtags/vocabulary
2917 msgid "Common Object Request Broker Architecture, a standard for interoperability between programs written in different languages and running on different hardware platforms. CORBA includes a client-server network protocol for distributed computing.\nWith this network protocol, CORBA clients on different computers and written in different languages can exchange objects over a CORBA server such as orbit2 or omniORB.\nLink: http://www.corba.org/"
2918 msgstr "Common Object Request Broker Architecture - standard określający zdolność do współpracy pomiędzy programami napisanymi w odmiennych językach i uruchamianymi na różnych platformach sprzętowych. CORBA zawiera protokół sieciowy typu klient-serwer do przetwarzania rozproszonego.\nZa pomocą tego protokołu, klienty CORBA na różnych komputerach i napisane w różnych językach mogą wymieniać obiekty poprzez serwer CORBA taki jak orbit2 lub omniORB.\nOdnośnik: http://www.corba.org/"
2919
2920 #. Tag: protocol::db:mysql, short desc
2921 #: files/debtags/vocabulary
2922 msgid "MySQL"
2923 msgstr "MySQL"
2924
2925 #. Tag: protocol::db:mysql, long desc
2926 #: files/debtags/vocabulary
2927 msgid "Protocol for accessing MySQL database server."
2928 msgstr "Protokół do dostępu do serwera baz danych MySQL."
2929
2930 #. Tag: protocol::db:psql, short desc
2931 #: files/debtags/vocabulary
2932 msgid "PostgreSQL"
2933 msgstr "PostgreSQL"
2934
2935 #. Tag: protocol::db:psql, long desc
2936 #: files/debtags/vocabulary
2937 msgid "Protocol for accessing PostgreSQL database server."
2938 msgstr "Protokół do dostępu do serwera baz danych PostreSQL."
2939
2940 #. Tag: protocol::dcc, short desc
2941 #: files/debtags/vocabulary
2942 msgid "DCC"
2943 msgstr "DCC"
2944
2945 #. Tag: protocol::dcc, long desc
2946 #: files/debtags/vocabulary
2947 msgid "Direct Client-to-Client (DCC) is an IRC-related sub-protocol enabling peers to interconnect using an IRC server for handshaking in order to exchange files or perform non-relayed chats.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Client-to-Client"
2948 msgstr "Direct Client-to-Client (DCC) jest podprotokołem związanych z siecią IRC, pozwalającym równorzędnym programom na wzajemne połączenie przy użyciu serwera IRC, wykorzystywanego do ustalenia odpowiednich parametrów połączenia (ang. handshaking), w celu wymiany plików lub bezpośrednich rozmów.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Direct_Client-to-Client"
2949
2950 #. Tag: protocol::dhcp, short desc
2951 #: files/debtags/vocabulary
2952 msgid "DHCP"
2953 msgstr "DHCP"
2954
2955 #. Tag: protocol::dhcp, long desc
2956 #: files/debtags/vocabulary
2957 msgid "Dynamic Host Configuration Protocol, a client-server network protocol for automatic assignment of dynamic IP addresses to computers in a TCP/IP network, rather than giving each computer a static IP address.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt"
2958 msgstr "Dynamic Host Configuration Protocol - protokół sieciowy typu klient-serwer służący do automatycznego przydzielania dynamicznych adresów IP komputerom w sieci TCP/IP, zamiast przydzielania komputerom stałych adresów IP. Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/DHCP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt"
2959
2960 #. Tag: protocol::dns, short desc
2961 #: files/debtags/vocabulary
2962 msgid "DNS"
2963 msgstr "DNS"
2964
2965 #  The English description is wrong. The 13 DNSes do not handle ALL domains, just TLDs.
2966 #. Tag: protocol::dns, long desc
2967 #: files/debtags/vocabulary
2968 msgid "Domain Name System, a protocol to request information associated with domain names (like \"www.debian.org\"), most prominently the IP address. The protocol is used in communication with a DNS server (like BIND).\nFor the Internet, there are 13 root DNS servers around the world that keep the addresses of all registered domain names and provide this information to the DNS servers of Internet service providers.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System"
2969 msgstr "Domain Name System - protokół do pozyskiwania informacji związanych z nazwami domenowymi (np. \"www.debian.org\"), przede wszystkim adresu IP. Protokół jest używany do komunikacji z serwerem DNS (np. BIND).\nDla sieci Internet istnieje 13 głównych, rozproszonych po całym świecie, serwerów DNS, które przechowują adresy wszystkich zarejestrowanych domen najwyższego poziomu i dostarczają te informacje serwerom DNS dostawców Internetu.\n Odnośnik:http://pl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System"
2970
2971 #. Tag: protocol::ethernet, short desc
2972 #: files/debtags/vocabulary
2973 msgid "Ethernet"
2974 msgstr "Ethernet"
2975
2976 #. Tag: protocol::ethernet, long desc
2977 #: files/debtags/vocabulary
2978 msgid "Ethernet is the most popular networking technology for creating local area networks (LANs).\nThe computers in an Ethernet network communicate over twisted-pair or fibre cables and are identified by their MAC address. Several different types of Ethernet exist, distinguishable by the maximum connection speed. The most widespread types today are 100MBit/s (100BASE-*) or 1GBit/s (1000BASE-*).\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet"
2979 msgstr "Ethernet jest najbardziej popularną technologią do tworzenia sieci lokalnych (LAN).\nKomputery w sieci Ethernet komunikują się poprzez skrętkę lub światłowód i są identyfikowane za pomocą ich adresów MAC. Istnieje kilka typów sieci Ethernet, rozróżnianych za pomocą maksymalnej prędkości połączenia. Obecnie, najbardziej rozpowszechnione typy to 100 MBit/s (100BASE-*) i 1 GBit/s (1000BASE-*).\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet"
2980
2981 #. Tag: protocol::fidonet, short desc
2982 #: files/debtags/vocabulary
2983 msgid "FidoNet"
2984 msgstr "FidoNet"
2985
2986 #. Tag: protocol::fidonet, long desc
2987 #: files/debtags/vocabulary
2988 msgid "FidoNet is a mailbox system that enjoyed large popularity in the 1980s and 1990s.\nThe communication between the clients and FidoNet servers was usually carried out over the telephone network using modems and could be used for transferring messages (comparable to email) and files.\nLink: http://www.fidonet.org/ Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Fidonet"
2989 msgstr "FidoNet jest systemem skrzynek pocztowych, który osiągnął dużą popularność w latach 80. i 90.\nKomunikacja pomiędzy klientami a serwerami FidoNet zachodziła zazwyczaj za pomocą sieci telefonicznej, przy użyciu modemów i mogła być używana do przesyłania wiadomości (porównywalnych do poczty elektronicznej) i plików.\nOdnośnik:http://www.fidonet.org/ Odnośnik http://pl.wikipedia.org/wiki/Fidonet"
2990
2991 #. Tag: protocol::finger, short desc
2992 #: files/debtags/vocabulary
2993 msgid "Finger"
2994 msgstr "Finger"
2995
2996 #. Tag: protocol::finger, long desc
2997 #: files/debtags/vocabulary
2998 msgid "The Name/Finger protocol is a simple network protocol to provide extensive, public information about users of a computer, such as email address, telephone numbers, full names etc.\nDue to privacy concerns, the Finger protocol is not widely used any more, while it widespread distribution in the early 1990s.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Finger_protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1288.txt"
2999 msgstr "Protokół Name/Finger jest prostym protokołem sieciowym, udostępniającym wyczerpujące informacje publiczne o użytkownikach komputera, takie jak adres poczty elektronicznej, numery telefonów, imię i nazwisko itp.\nZ powodów problemów związanych z bezpieczeństwem, protokół Finger nie jest już powszechnie używany, a szczyt popularności osiągnął on na początku lat 90.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Finger_(protokół) Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1288.txt"
3000
3001 #. Tag: protocol::ftp, short desc
3002 #: files/debtags/vocabulary
3003 msgid "FTP"
3004 msgstr "FTP"
3005
3006 #. Tag: protocol::ftp, long desc
3007 #: files/debtags/vocabulary
3008 msgid "File Transfer Protocol, a protocol for exchanging and manipulation files over networks and extensively used on the Internet.\nThe communication between FTP servers and clients uses two channels, the control and the data channel. While FTP was originally used with authentication only, most FTP servers on the Internet provide anonymous, passwordless access. Since FTP does not support encryption, sensitive data transfer is carried out over SFTP today.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt"
3009 msgstr "File Transfer Protocol - protokół wymiany i manipulacji plikami przez sieć, szeroko używany w Internecie.\nKomunikacja pomiędzy serwerami i klientami FTP używa dwóch kanałów, transmisyjnego i kontrolnego. Choć FTP  był początkowo używany wyłącznie z uwierzytelnianiem, obecnie większość serwerów FTP w Internecie udostępnia dostęp anonimowy, niewymagający hasła. Ponieważ FTP nie obsługuje szyfrowania, istotne dane są obecnie przesyłane poprzez SFTP.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt"
3010
3011 #. Tag: protocol::gadu-gadu, short desc
3012 #: files/debtags/vocabulary
3013 msgid "Gadu-Gadu"
3014 msgstr "Gadu-Gadu"
3015
3016 #. Tag: protocol::gadu-gadu, long desc
3017 #: files/debtags/vocabulary
3018 msgid "The Gadu-Gadu protocol is a proprietary protocol that is used by a Polish instant messaging network of the same name.\nLink: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu"
3019 msgstr "Gadu-Gadu jest własnościowym protokołem używanym przez polski komunikator internetowy o tej samej nazwie.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gadu-Gadu"
3020
3021 #. Tag: protocol::http, short desc
3022 #: files/debtags/vocabulary
3023 msgid "HTTP"
3024 msgstr "HTTP"
3025
3026 #. Tag: protocol::http, long desc
3027 #: files/debtags/vocabulary
3028 msgid "HyperText Transfer Protocol, one of the most important protocols for the World Wide Web.\nIt controls the data transfer between HTTP servers such as Apache and HTTP clients, which are web browsers in most cases. HTTP resources are requested via URLs (Universal Resource Locators). While HTTP normally only supports file transfer from server to client, the protocol supports sending information to HTTP servers, most prominently used in HTML forms.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Http Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt"
3029 msgstr ""
3030 "HyperText Transfer Protocol - jeden z najważniejszych protokołów sieci WWW.\nKontroluje przesył danych pomiędzy serwerami HTTP, takimi jak Apache i klientami HTTP, którymi najczęściej są przeglądarki internetowe. Zasoby HTTP są żądane za pomocą adresu URL (Universal Resource Locators). Choć HTTP jest zazwyczaj wykorzystywany jedynie do przesyłania plików z serwera do klienta, to protokół obsługuje również przesyłanie informacji do serwerów HTTP, co jest najczęściej wykorzystywane w formularzach HTML.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia."
3031 "org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt"
3032
3033 #. Tag: protocol::ident, short desc
3034 #: files/debtags/vocabulary
3035 msgid "Ident"
3036 msgstr "Ident"
3037
3038 #. Tag: protocol::ident, long desc
3039 #: files/debtags/vocabulary
3040 msgid "The Ident Internet protocol helps to identify or authenticate the user of a network connection.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Ident"
3041 msgstr "Protokół internetowy Ident pomaga zidentyfikować lub uwierzytelnić użytkownika korzystającego z połączenia sieciowego.\nOdnośnik: http://en.wikipedia.org/wiki/Ident"
3042
3043 #. Tag: protocol::imap, short desc
3044 #: files/debtags/vocabulary
3045 msgid "IMAP"
3046 msgstr "IMAP"
3047
3048 #. Tag: protocol::imap, long desc
3049 #: files/debtags/vocabulary
3050 msgid "Internet Message Access Protocol, a protocol used for accessing email on a server from a email client such as KMail or Evolution.\nWhen using IMAP, emails stay on the server and can be categorized, edited, deleted etc. there, instead of having the user download all messages onto the local computer, as POP3 does.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol"
3051 msgstr "Internet Message Access Protocol - protokół używany do dostępu do poczty elektronicznej na serwerze, za pomocą klienta takiego jak KMail lub Evolution.\nPodczas użycia IMAP, poczta pozostaje na serwerze i może być tam kategoryzowana, edytowana, usuwana itd., zamiast zmuszać użytkownika do pobrania wszystkich wiadomości na swój komputer, jak czyni to POP3.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol"
3052
3053 #. Tag: protocol::ip, short desc
3054 #: files/debtags/vocabulary
3055 msgid "IP"
3056 msgstr "IP"
3057
3058 #. Tag: protocol::ip, long desc
3059 #: files/debtags/vocabulary
3060 msgid "Internet Protocol (v4), a core protocol of the Internet protocol suite and the very basis of the Internet.\nEvery computer that is connected to the Internet has an IP address (a 4-byte number, typically represented in dotted notation like 192.25.206.10). Internet IP addresses are given out by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Normally, computers on the Internet are not accessed by their IP address, but by their domain name.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4 Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt"
3061 msgstr ""
3062 "Internet Protocol (wersja 4) - główny protokół spośród protokołów internetowych i podstawa działania Internetu.\nKażdy komputer podłączony do Internetu ma swój adres IP (4-bajtowy numer, zazwyczaj zapisywany w postaci liczb rozdzielonych kropkami np. 192.25.206.10). Adresy IP są przyznawane przez organizację Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dostępu do komputerów w Internecie nie uzyskuje się z reguły za pomocą adresu IP, lecz nazwy domenowej.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv4 Odnośnik: http://www.ietf."
3063 "org/rfc/rfc791.txt"
3064
3065 #. Tag: protocol::ipv6, short desc
3066 #: files/debtags/vocabulary
3067 msgid "IPv6"
3068 msgstr "IPv6"
3069
3070 #. Tag: protocol::ipv6, long desc
3071 #: files/debtags/vocabulary
3072 msgid "Internet Protocol (v6), the next-generation Internet protocol, which overcomes the restrictions of IP (v4), like shortage of IP addresses, and is supposed to form the new basis of the Internet in the future, replacing IP (v4).\nMany programs already support IPv6 along with IP (v4), although it is still seldomly used.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6 Link: http://www.ipv6.org/"
3073 msgstr "Internet Protocol (wersja 6), protokół internetowy następnej generacji, który eliminuje ograniczenia IP w wersji 4, takie jak niedobór adresów IP i w przyszłości ma być podstawą Internetu, zastępując swojego poprzednika.\nWiele programów obsługuje obecnie IPv6 razem z IP (v4), ale jest on wciąż rzadko stosowany.\nOdnośnik http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6 Odnośnik: http://www.ipv6.org/"
3074
3075 #. Tag: protocol::irc, short desc
3076 #: files/debtags/vocabulary
3077 msgid "IRC"
3078 msgstr "IRC"
3079
3080 #. Tag: protocol::irc, long desc
3081 #: files/debtags/vocabulary
3082 msgid "Internet Relay Chat, a protocol for text chatting over network, extensively used on the Internet. It supports chat rooms, so-called channels, as well as private, one-to-one communication.\nIRC servers are organized in networks, so that a client can connect to a geographically near IRC server, that itself is connected to other IRC servers spread over the whole world.\nThe official Debian channel is #debian on the freenode network.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat"
3083 msgstr "Internet Relay Chat - protokół do komunikacji tekstowej przez sieć, szeroko rozpowszechniony w Internecie. Obsługuje pokoje rozmowy, zwane kanałami, jak również prywatną komunikację bezpośrednią.\nSerwery IRC są połączone w sieci, co umożliwia połączenie klienta do najbliższego geograficznie serwera IRC, który jest połączony z innymi serwerami rozproszonymi po całym świecie.\nOficjalnym kanałem Debiana jest #debian w sieci freenode.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat"
3084
3085 #. Tag: protocol::jabber, short desc
3086 #: files/debtags/vocabulary
3087 msgid "Jabber"
3088 msgstr "Jabber"
3089
3090 #. Tag: protocol::jabber, long desc
3091 #: files/debtags/vocabulary
3092 msgid "The Jabber protocol is an instant messaging protocol on the basis of the XMPP protocol. Additionally to private one-to-one communication, it also supports chat rooms, and it is used in the Jabber IM network as well as for the IM capabilities for the new GoogleTalk network.\nIn contrast to other IM networks like MSN, ICQ or AIM, the Jabber servers are free software and can be used to create a private chat platform or have an own server to connect to the Jabber network.\nLink: http://www.jabber.org Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Jabber"
3093 msgstr ""
3094 "Protokół Jabber jest protokołem komunikatorów internetowych, służącym za podstawę protokołu XMPP. Oprócz bezpośredniej komunikacji prywatnej, obsługuje również pokoje rozmów i jest używany przez sieć Jabber, jak również dostarcza funkcji komunikatora internetowego nowej sieci GoogleTalk.\nW przeciwieństwie do innych sieci takich jak MSN, ICQ lub AIM, serwery Jabbera są wolnym oprogramowaniem i mogą być użyte do tworzenia prywatnej platformy komunikacji lub posiadania własnego serwera podłączonego do sieci Jabber.\nOdnośnik: http://www.jabber.org "
3095 "Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jabber"
3096
3097 #. Tag: protocol::kerberos, short desc
3098 #: files/debtags/vocabulary
3099 msgid "Kerberos"
3100 msgstr "Kerberos"
3101
3102 #. Tag: protocol::kerberos, long desc
3103 #: files/debtags/vocabulary
3104 msgid "Kerberos is an authentication protocol for computer networks for secure authentication over an otherwise insecure network, using symmetric cryptography and a third party service provider, that is trusted both by client and server.\nThe authentication mechanism provided by Kerberos is mutual, so that not only a server can be sure of a client's identity, but also a client can be sure a connection to a server is not intercepted.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Kerberos_%28protocol%29 Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc4120.txt"
3105 msgstr ""
3106 "Kerberos jest protokołem uwierzytelniania do sieci komputerowych, umożliwiającym bezpieczne uwierzytelnienie poprzez niezabezpieczoną w inny sposób sieć, używając kryptografii symetrycznej i zewnętrznego dostawcy usługi, który jest zaufany zarówno przez klienta jak i serwer.\nMechanizm uwierzytelnienia dostarczany przez Kerberos jest wzajemny, tak więc nie tylko serwer może być pewny tożsamości klienta, ale także klient może być pewien, że połączenie z serwerem nie jest przechwycone. Odnośnik: http://pl.wikipedia."
3107 "org/wiki/Kerberos_%28informatyka%29 Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc4120.txt"
3108
3109 #. Tag: protocol::ldap, short desc
3110 #: files/debtags/vocabulary
3111 msgid "LDAP"
3112 msgstr "LDAP"
3113
3114 #. Tag: protocol::ldap, long desc
3115 #: files/debtags/vocabulary
3116 msgid "Lightweight Directory Access Protocol"
3117 msgstr "Lightweight Directory Access Protocol"
3118
3119 #. Tag: protocol::lpr, short desc
3120 #: files/debtags/vocabulary
3121 msgid "LPR"
3122 msgstr "LPR"
3123
3124 #. Tag: protocol::lpr, long desc
3125 #: files/debtags/vocabulary
3126 msgid "The Line Printer Daemon protocol, a protocol used for accessing or providing network print services in a Unix network, but also used for local setups.\nCUPS, the Common Unix Printing System, was developed to replace the old LPD/LPR system, while maintaining backwards compatibility.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Line_Printer_Daemon_protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt"
3127 msgstr "Protokół Line Printer Daemon - protokół używany do dostępu lub udostępniania usługi druku sieciowego w sieci Unix, lecz także w lokalnych konfiguracjach.\nCUPS - Common Unix Printing System był rozwijany aby zastąpić stary system LPD/LPR, zachowując jednocześnie zgodność wsteczną.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Line_Printer_Daemon Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1179.txt"
3128
3129 #. Tag: protocol::msn-messenger, short desc
3130 #: files/debtags/vocabulary
3131 msgid "MSN Messenger"
3132 msgstr "MSN Messenger"
3133
3134 #. Tag: protocol::msn-messenger, long desc
3135 #: files/debtags/vocabulary
3136 msgid "The MSN messenger protocol is the protocol that is used by Microsoft's own instant messaging network.\nThe protocol is a proprietary protocol. Although Microsoft once send a draft of the protocol specification to the IETF, it has since dated out and clients that connect to the MSN Messenger network have to rely on reverse-engineered information.\nLink: http://www.hypothetic.org/docs/msn/"
3137 msgstr "Protokół MSN Messenger jest wykorzystywany przez własną sieć komunikatorów internetowych Microsoftu.\nJest to protokół własnościowy. Choć Microsoft wysłał szkic specyfikacji protokołu do IETF, zdezaktualizował się on od tego czasu i klienty łączące się z siecią MSN Messenger muszą polegać na informacjach pozyskanych za pomocą inżynierii wstecznej.\nOdnośnik: http://www.hypothetic.org/docs/msn/"
3138
3139 #. Tag: protocol::nfs, short desc
3140 #: files/debtags/vocabulary
3141 msgid "NFS"
3142 msgstr "NFS"
3143
3144 #. Tag: protocol::nfs, long desc
3145 #: files/debtags/vocabulary
3146 msgid "Network File System, a protocol originally developed by Sun Microsystems in 1984 and defined in RFCs 1094, 1813, and 3530 (obsoletes 3010) as a distributed file system, allows a user on a client computer to access files over a network as easily as if attached to its local disks.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_File_System"
3147 msgstr "Network File System - protokół stworzony początkowo przez Sun Microsystems w 1984 i zdefiniowany przez RFC 1094, 1813 i 3530 (zastępujące 3010) jako rozproszony system plików, pozwalający użytkownikowi na komputerze klienckim na dostęp do plików poprzez sieć tak łatwo, jak gdyby znajdowały się one na dysku lokalnym.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Network_File_System_%28protokół%29"
3148
3149 #. Tag: protocol::nntp, short desc
3150 #: files/debtags/vocabulary
3151 msgid "NNTP"
3152 msgstr "NNTP"
3153
3154 #. Tag: protocol::nntp, long desc
3155 #: files/debtags/vocabulary
3156 msgid "Network News Transfer Protocol, a protocol for reading and writing Usenet articles (a Usenet article is comparable with an email), but also used among NNTP servers to transfer articles.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc977.txt"
3157 msgstr "Network News Transfer Protocol - protokół do czytania i pisania artykułów Usenetowych (porównywalnych z pocztą elektroniczną), ale używany również przez serwery NNTP do przesyłania artykułów.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc977.txt"
3158
3159 #. Tag: protocol::oscar, short desc
3160 #: files/debtags/vocabulary
3161 msgid "OSCAR (AIM/ICQ)"
3162 msgstr "OSCAR (AIM/ICQ)"
3163
3164 #. Tag: protocol::oscar, long desc
3165 #: files/debtags/vocabulary
3166 msgid "Open System for CommunicAtion in Realtime, an instant messaging used by AOL's instant messaging network (AIM). The protocol versions 7, 8 and 9 of the ICQ IM network are also instances of the OSCAR protocol.\nOSCAR is a binary proprietary protocol. Since there is no official documentation, clients that connect to AIM or ICQ have to rely on information that has been reverse-engineered.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/OSCAR_protocol Link: http://www.oilcan.org/oscar/"
3167 msgstr "Open System for CommunicAtion in Realtime - sieć komunikatora internetowego używana przez AOL (AIM). Wersje protokołu 7, 8 i 9 sieci ICQ są również przykładami protokołu OSCAR.\nOSCAR jest własnościowym protokołem binarnym. Ponieważ nie ma oficjalnej dokumentacji, klienty łączące się z AIM lub ICQ muszą polegać na informacjach uzyskiwanych za pomocą inżynierii wstecznej.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/OSCAR_%28protokół_komunikacyjny%29 Odnośnik: http://www.oilcan.org/oscar/"
3168
3169 #. Tag: protocol::pop3, short desc
3170 #: files/debtags/vocabulary
3171 msgid "POP3"
3172 msgstr "POP3"
3173
3174 #. Tag: protocol::pop3, long desc
3175 #: files/debtags/vocabulary
3176 msgid "Post Office Protocol, a protocol to download emails from a mail server, designed for users that have only intermittent connection to the Internet.\nIn contrast to IMAP server, messages that are downloaded via POP3 are not supposed to stay on the server afterwards, since POP3 does not support multiple mailboxes for one account on the server.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt"
3177 msgstr "Post Office Protocol - protokół do pobierania poczty elektronicznej z serwera pocztowego, przeznaczony dla użytkowników, którzy posiadają połączenie z Internetem jedynie okresowo.\nW przeciwieństwie do serwera IMAP, wiadomości pobierane poprzez POP3 nie są przeznaczone do pozostawienia na serwerze, ponieważ POP3 nie obsługuje wielu skrzynek poczty elektronicznej do jednego konta na serwerze.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/POP3 Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt"
3178
3179 #. Tag: protocol::radius, short desc
3180 #: files/debtags/vocabulary
3181 msgid "RADIUS"
3182 msgstr "RADIUS"
3183
3184 #. Tag: protocol::radius, long desc
3185 #: files/debtags/vocabulary
3186 msgid "Remote Authentication Dial In User Service, a protocol for authentication, authorization and accounting of network access, mostly used by Internet service providers to handle dial-up Internet connections.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2865.txt"
3187 msgstr "Remote Authentication Dial In User Service - protokół do uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania dostępu do sieci, używany głównie przez dostawców usług internetowych do obsługi połączeń dodzwanianych.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/RADIUS Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2865.txt"
3188
3189 #. Tag: protocol::sftp, short desc
3190 #: files/debtags/vocabulary
3191 msgid "SFTP"
3192 msgstr "SFTP"
3193
3194 #. Tag: protocol::sftp, long desc
3195 #: files/debtags/vocabulary
3196 msgid "SSH File Transfer Protocol, a protocol for secure, encrypting file exchange and manipulation over insecure networks, using the SSH protocol.\nSFTP provides a complete set of file system operations, different from its predecessor SCP, which only allows file transfer. It is not, other than the name might suggest, a version of the FTP protocol executed through an SSH channel.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_file_transfer_protocol"
3197 msgstr "SSH File Transfer Protocol - protokół do bezpiecznej, szyfrowanej wymiany i operowania plikami poprzez niezabezpieczone sieci, używający protokołu SSH.\nSFTP dostarcza kompletny zestaw operacji systemu plików, różniący się od swojego poprzednika SCP, który pozwalał wyłącznie na przesyłanie plików. Nie jest to, jak może to sugerować nazwa, wersja protokołu FTP wykonywana za pomocą tunelu SSH.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SFTP"
3198
3199 #. Tag: protocol::smb, short desc
3200 #: files/debtags/vocabulary
3201 msgid "SMB"
3202 msgstr "SMB"
3203
3204 #. Tag: protocol::smb, long desc
3205 #: files/debtags/vocabulary
3206 msgid "Server Message Block, a protocol for providing file access and printer sharing over network, mainly used by Microsoft Windows(tm). CIFS (Common Internet File System) is a synonym for SMB.\nAlthough SMB is a proprietary protocol, the Samba project reverse-engineered the protocol and developed both client and server programs for better interoperability in mixed Unix/Windows networks.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block Link: http://www.samba.org/"
3207 msgstr "Server Message Block - protokół do udostępniania plików i drukarek w sieci, używany głównie przez Microsoft Windows(tm). CIFS (Common Internet File System) jest synonimem SMB.\nChoć SMB jest protokołem własnościowym, projekt Samba za pomocą inżynierii wstecznej rozwinął zarówno klienta jak i serwer, aby uzyskać lepsze współdziałanie pomiędzy mieszanymi sieciami Unix/Windows.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block Odnośnik: http://www.samba.org/"
3208
3209 #. Tag: protocol::smtp, short desc
3210 #: files/debtags/vocabulary
3211 msgid "SMTP"
3212 msgstr "SMTP"
3213
3214 #. Tag: protocol::smtp, long desc
3215 #: files/debtags/vocabulary
3216 msgid "Simple Mail Transfer Protocol, a protocol for transmitting emails over the Internet.\nEvery SMTP server utilizes SMTP to hand on emails to the next mail server until an email arrives at its destination, from where it is usually retrieved via POP3 or IMAP.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt"
3217 msgstr "Simple Mail Transfer Protocol - protokół do przesyłania poczty elektronicznej przez Internet.\nKażdy serwer SMTP używa SMTP do przekazywania poczty następnemu serwerowi, aż dotrze ona do swego celu, skąd z reguły jest pobierana za pomocą POP3 lub IMAP.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt"
3218
3219 #. Tag: protocol::snmp, short desc
3220 #: files/debtags/vocabulary
3221 msgid "SNMP"
3222 msgstr "SNMP"
3223
3224 #. Tag: protocol::snmp, long desc
3225 #: files/debtags/vocabulary
3226 msgid "Simple Network Management Protocol, a member of the Internet protocol suite and used for monitoring or configuring network devices.\nSNMP servers normally run on network equipment like routers.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc3411.txt"
3227 msgstr "Simple Network Management Protocol - członek rodziny protokołów internetowych używany do monitorowania i konfiguracji urządzeń sieciowych.\nSerwery SNMP działają z reguły na urządzeniach sieciowych, takich jak rutery.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SNMP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc3411.txt"
3228
3229 #. Tag: protocol::soap, short desc
3230 #: files/debtags/vocabulary
3231 msgid "SOAP"
3232 msgstr "SOAP"
3233
3234 #. Tag: protocol::soap, long desc
3235 #: files/debtags/vocabulary
3236 msgid "Simple Object Access Protocol, a protocol for exchanging messages between different computers in a network. The messages are encoded in XML and usually sent over HTTP.\nSOAP is used to provide APIs to web services, such as the Google API to utilize Google's searching engine from client applications.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP Link: http://www.w3.org/TR/soap/"
3237 msgstr "Simple Object Access Protocol - protokół do wymiany wiadomości pomiędzy różnymi komputerami w sieci. Wiadomości są zakodowane w XML i zazwyczaj przesyłane poprzez HTTP.\nSOAP jest używany do zapewnienia API do usług sieciowych np. Google API do wykorzystania silnika wyszukiwania z poziomu aplikacji klienckich.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SOAP Odnośnik: http://www.w3.org/TR/soap/"
3238
3239 #. Tag: protocol::ssh, short desc
3240 #: files/debtags/vocabulary
3241 msgid "SSH"
3242 msgstr "SSH"
3243
3244 #. Tag: protocol::ssh, long desc
3245 #: files/debtags/vocabulary
3246 msgid "Secure Shell, a protocol for secure, encrypted network connections. SSH can be used to execute programs on a remote host with an SSH server over otherwise insecure protocols through an SSH channel. The main use is, as the name suggest, to provide encrypted login and shell access on remote servers.\nSSH authentication can be done with password or, which is the preferred mechanism, via asymmetric public/private key cryptography.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell"
3247 msgstr ""
3248 "Secure Shell - protokół do bezpiecznych, szyfrowanych połączeń sieciowych. SSH może być używany do wykonywania programów na zdalnym komputerze za pomocą serwera SSH poprzez tunel SSH wykorzystujący niezabezpieczone w inny sposób protokoły. Głównym zastosowaniem jest, zgodnie z nazwą, umożliwienie dokonania szyfrowanego logowania i dostępu do powłoki na zdalnym serwerze.\nUwierzytelnienie SSH może być dokonane za pomocą hasła lub, co jest zalecaną metodą, poprzez asymetryczne klucze: publiczny i prywatny.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/SSH"
3249
3250 #. Tag: protocol::ssl, short desc
3251 #: files/debtags/vocabulary
3252 msgid "SSL/TLS"
3253 msgstr "SSL/TLS"
3254
3255 #. Tag: protocol::ssl, long desc
3256 #: files/debtags/vocabulary
3257 msgid "Secure Socket Layer/Transport Layer Security, a protocol that provides secure encrypted communication on the Internet. It is used to authenticate the identity of a service provider (such as a Internet banking server) and to secure the communications channel.\nOtherwise insecure protocols such as FTP, HTTP, IMAP or SMTP can be transmitted over SSL/TLS to secure the transmitted data. In this case, an \"S\" is added to the protocol name, like HTTPS, FTPS etc.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer"
3258 msgstr ""
3259 "Secure Socket Layer/Transport Layer Security - protokół dostarczający bezpieczną komunikację szyfrowaną w Internecie. Jest używany do potwierdzenia tożsamości dostawcy usługi (np. serwera bankowości internetowej) i zabezpieczenia kanału komunikacji.\nProtokoły, które nie są zabezpieczone w inny sposób, takie jak FTP, HTTP, IMAP lub SMTP mogą być przesyłane poprzez SSL/TLS aby zabezpieczyć przesyłane dane. W tym przypadku, do nazwy protokołu dodawana jest litera S, np. HTTPS, FTPS itd.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security"
3260
3261 #. Tag: protocol::telnet, short desc
3262 #: files/debtags/vocabulary
3263 msgid "Telnet"
3264 msgstr "Telnet"
3265
3266 #. Tag: protocol::telnet, long desc
3267 #: files/debtags/vocabulary
3268 msgid "TELecommunication NETwork, a mostly superseded protocol for remote logins.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/TELNET"
3269 msgstr "TELecommunication NETwork - prawie wyparty protokół do logowania zdalnego.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Telnet"
3270
3271 #. Tag: protocol::tcp, short desc
3272 #: files/debtags/vocabulary
3273 msgid "TCP"
3274 msgstr "TCP"
3275
3276 #. Tag: protocol::tcp, long desc
3277 #: files/debtags/vocabulary
3278 msgid "Transport Control Protocol, a core protocol of the Internet protocol suite and used for data transport.\nTCP is used as the transport protocol for many services on the Internet, such as FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP etc.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt"
3279 msgstr "Transport Control Protocol - główny protokół z rodziny protokołów internetowych używany do przesyłania danych.\nTCP jest używane jako protokół transportowy w wielu usługach Internetu np. FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP itd.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/TCP_%28protokół%29 Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt"
3280
3281 #. Tag: protocol::tftp, short desc
3282 #: files/debtags/vocabulary
3283 msgid "TFTP"
3284 msgstr "TFTP"
3285
3286 #. Tag: protocol::tftp, long desc
3287 #: files/debtags/vocabulary
3288 msgid "Trivial File Transfer Protocol, a simple file transfer protocol.  TFTP allows a client to get or put a file onto a remote host.  One of its primary uses is the network booting of diskless nodes on a Local Area Network.  It is designed to be easy to implement so it fits on ROM.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Trivial_File_Transfer_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc1350.txt"
3289 msgstr "Trivial File Transfer Protocol - prosty protokół do przesyłania plików. TFTP pozwala klientowi na pobranie lub wysłanie pliku na zdalny komputer. Jednym z głównych zastosowań jest uruchamianie poprzez sieć bezdyskowych węzłów w sieci LAN. Został zaprojektowany jako prosty w implementacji, więc mieści się w pamięci ROM.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/TFTP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc1350.txt"
3290
3291 #. Tag: protocol::udp, short desc
3292 #: files/debtags/vocabulary
3293 msgid "UDP"
3294 msgstr "UDP"
3295
3296 #. Tag: protocol::udp, long desc
3297 #: files/debtags/vocabulary
3298 msgid "User Datagram Protocol, a core protocol of the Internet protocol suite and used for data transport.\nUDP is not as reliable as TCP, but faster and thus better fit for time-sensitive purposes, like the DNS protocol and VoIP.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt"
3299 msgstr "User Datagram Protocol - główny protokół z rodziny protokołów internetowych używany do przesyłania danych.\nUDP nie jest tak niezawodny jak TCP, ale jest znacznie szybszy i dlatego sprawdza się lepiej w zastosowaniach wrażliwych na upływ czasu, takich jak protokół DNS i VoIP.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/UDP Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt"
3300
3301 #. Tag: protocol::voip, short desc
3302 #: files/debtags/vocabulary
3303 msgid "VoIP"
3304 msgstr "VoIP"
3305
3306 #. Tag: protocol::voip, long desc
3307 #: files/debtags/vocabulary
3308 msgid "Voice over IP, a general term for protocols that route voice conversations over the Internet.\nPopular VoIP protocols are SIP, H.323 and IAX.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP"
3309 msgstr "Voice over IP - ogólne określenie protokołów przesyłających rozmowy głosowe poprzez Internet.\nPopularnymi protokołami VoIP są SIP, H.323 i IAX.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol"
3310
3311 #. Tag: protocol::webdav, short desc
3312 #: files/debtags/vocabulary
3313 msgid "WebDAV"
3314 msgstr "WebDAV"
3315
3316 #. Tag: protocol::webdav, long desc
3317 #: files/debtags/vocabulary
3318 msgid "Web-based Distributed Authoring and Versioning, a extension of the HTTP protocol to support creating and changing documents on an HTTP server. Thus, the client can access the documents on an HTTP server as it would those on the local file system.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV Link: http://www.ietf.org/rfc/rfc2518.txt"
3319 msgstr "Web-based Distributed Authoring and Versioning - rozszerzenie protokołu HTTP do obsługi tworzenia i zmieniania dokumentów na serwerze HTTP. Klient może więc uzyskać dostęp do dokumentów na serwerze HTTP w podobny sposób jak gdyby znajdowały się one w lokalnym systemie plików.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Web-based_Distributed_Authoring_and_Versioning Odnośnik: http://www.ietf.org/rfc/rfc2518.txt"
3320
3321 #. Tag: protocol::xmlrpc, short desc
3322 #: files/debtags/vocabulary
3323 msgid "XML-RPC"
3324 msgstr "XML-RPC"
3325
3326 #. Tag: protocol::xmlrpc, long desc
3327 #: files/debtags/vocabulary
3328 msgid "XML Remote Procedure Call, a simple protocol for remote procedure calls that uses XML for encoding and the HTTP protocol for transport.\nSOAP, which is a considerably more sophisticated protocol, was developed from XML-RPC.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/XML-RPC Link: http://www.xmlrpc.com/"
3329 msgstr "XML Remote Procedure Call - prosty protokół do zdalnego wywoływania procedur, używający kodowania XML i protokołu HTTP do transportu.\nSOAP, który jest znacznie bardziej zaawansowanym protokołem, został opracowany na podstawie XML-RPC.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/XML-RPC Odnośnik: http://www.xmlrpc.com/"
3330
3331 #. Tag: protocol::yahoo-messenger, short desc
3332 #: files/debtags/vocabulary
3333 msgid "Yahoo! Messenger"
3334 msgstr "Yahoo! Messenger"
3335
3336 #. Tag: protocol::yahoo-messenger, long desc
3337 #: files/debtags/vocabulary
3338 msgid "The Yahoo! Messenger protocol is used to connect to Yahoo!'s instant messaging network.\nThis a proprietary binary protocol without any official documentation. Clients that connect to the Yahoo! Messenger network have to rely on reverse-engineered information.\nLink: http://en.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger Link: http://www.venkydude.com/articles/yahoo.htm"
3339 msgstr "Protokół Yahoo! Messenger jest używany do połączenia z siecią komunikatora internetowego Yahoo!.\nJest to własnościowy protokół binarny, nieposiadający żadnej oficjalnej dokumentacji. Klienty łączące się z siecią Yahoo! Messenger muszą polegać na informacjach pozyskanych za pomocą inżynierii wstecznej.\nOdnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger Odnośnik: http://www.venkydude.com/articles/yahoo.htm"
3340
3341 #. Tag: protocol::zeroconf, short desc
3342 #: files/debtags/vocabulary
3343 msgid "Zeroconf"
3344 msgstr "Zeroconf"
3345
3346 #. Tag: protocol::zeroconf, long desc
3347 #: files/debtags/vocabulary
3348 msgid "Zero Configuration Networking (Zeroconfig), is a set of techniques that automatically creates a usable IP network without configuration or special servers.\nThis tag is used for packages that implement one or more of:\n* IPv4LL for choosing addresses\n* mDNS for name resolution\n* DNS-SD for service discovery\nLink: http://www.zeroconf.org Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Zeroconf"
3349 msgstr "Zero Configuration Networking (Zeroconfig) jest zestawem technik, tworzących automatycznie używalną sieć IP bez żadnej konfiguracji, ani specjalnych serwerów.\nZnacznik ten jest używany do pakietów które implementują przynajmniej jeden z:\n* IPv4LL do wybierania adresów\n* mDNS do tłumaczenia nazw\n* DNS-SD do wykrywania usług\nOdnośnik: http://www.zeroconf.org Odnośnik: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zeroconf"
3350
3351 #. Facet: uitoolkit, short desc
3352 #: files/debtags/vocabulary
3353 msgid "Interface Toolkit"
3354 msgstr "Pakiet narzędziowy interfejsu"
3355
3356 #. Facet: uitoolkit, long desc
3357 #: files/debtags/vocabulary
3358 msgid "Which interface toolkit the package provides"
3359 msgstr "Opisuje jaki pakiet narzędziowy dla interfejsu użytkownika wykorzystuje dany pakiet."
3360
3361 #. Tag: uitoolkit::athena, short desc
3362 #: files/debtags/vocabulary
3363 msgid "Athena Widgets"
3364 msgstr "Athena Widgets"
3365
3366 #. Tag: uitoolkit::fltk, short desc
3367 #: files/debtags/vocabulary
3368 msgid "FLTK"
3369 msgstr "FLTK"
3370
3371 #. Tag: uitoolkit::glut, short desc
3372 #: files/debtags/vocabulary
3373 msgid "GLUT"
3374 msgstr "GLUT"
3375
3376 #. Tag: uitoolkit::gtk, short desc
3377 #: files/debtags/vocabulary
3378 msgid "GTK"
3379 msgstr "GTK"
3380
3381 #. Tag: uitoolkit::motif, short desc
3382 #: files/debtags/vocabulary
3383 msgid "Lesstif/Motif"
3384 msgstr "Lesstif/Motif"
3385
3386 #. Tag: uitoolkit::ncurses, short desc
3387 #: files/debtags/vocabulary
3388 msgid "Ncurses TUI"
3389 msgstr "Ncurses (terminalowy)"
3390
3391 #. Tag: uitoolkit::qt, short desc
3392 #: files/debtags/vocabulary
3393 msgid "Qt"
3394 msgstr "Qt"
3395
3396 #. Tag: uitoolkit::sdl, short desc
3397 #: files/debtags/vocabulary
3398 msgid "SDL"
3399 msgstr "SDL"
3400
3401 #. Tag: uitoolkit::tk, short desc
3402 #: files/debtags/vocabulary
3403 msgid "Tk"
3404 msgstr "Tk"
3405
3406 #. Tag: uitoolkit::wxwidgets, short desc
3407 #: files/debtags/vocabulary
3408 msgid "wxWidgets"
3409 msgstr "wxWidgets"
3410
3411 #. Tag: uitoolkit::xlib, short desc
3412 #: files/debtags/vocabulary
3413 msgid "X library"
3414 msgstr "Biblioteka X"
3415
3416 #. Facet: use, short desc
3417 #: files/debtags/vocabulary
3418 msgid "Purpose"
3419 msgstr "Przeznaczenie"
3420
3421 #. Facet: use, long desc
3422 #: files/debtags/vocabulary
3423 msgid "The general purpose of the software"
3424 msgstr "Ogólne przeznaczenie oprogramowania."
3425
3426 #. Tag: use::analysing, short desc
3427 #: files/debtags/vocabulary
3428 msgid "Analysing"
3429 msgstr "Analizowanie"
3430
3431 #. Tag: use::analysing, long desc
3432 #: files/debtags/vocabulary
3433 msgid "Software for turning data into knowledge."
3434 msgstr "Oprogramowanie do przetwarzania danych na wiedzę."
3435
3436 #. Tag: use::browsing, short desc
3437 #: files/debtags/vocabulary
3438 msgid "Browsing"
3439 msgstr "Przeglądanie"
3440
3441 #. Tag: use::calculating, short desc
3442 #: files/debtags/vocabulary
3443 msgid "Calculating"
3444 msgstr "Obliczanie"
3445
3446 #. Tag: use::chatting, short desc
3447 #: files/debtags/vocabulary
3448 msgid "Chatting"
3449 msgstr "Rozmawianie (chat)"
3450
3451 #. Tag: use::checking, short desc
3452 #: files/debtags/vocabulary
3453 msgid "Checking"
3454 msgstr "Sprawdzanie"
3455
3456 #. Tag: use::checking, long desc
3457 #: files/debtags/vocabulary
3458 msgid "All sorts of checking, checking a filesystem for validity, checking a document for incorrectly spelled words, checking a network for routing problems. Verifying."
3459 msgstr "Wszystkie typy sprawdzania: sprawdzanie poprawności systemu plików, sprawdzanie pisowni słów w dokumencie, sprawdzanie sieci pod kątem problemów trasowania. Weryfikowanie."
3460
3461 #. Tag: use::comparing, short desc
3462 #: files/debtags/vocabulary
3463 msgid "Comparing"
3464 msgstr "Porównywanie"
3465
3466 #. Tag: use::comparing, long desc
3467 #: files/debtags/vocabulary
3468 msgid "To find what relates or differs in two or more objects."
3469 msgstr "Znajdowanie różnic bądź cech wspólnych łączących dwa lub więcej obiektów."
3470
3471 #. Tag: use::compressing, short desc
3472 #: files/debtags/vocabulary
3473 msgid "Compressing"
3474 msgstr "Kompresowanie"
3475
3476 #. Tag: use::configuring, short desc
3477 #: files/debtags/vocabulary
3478 #. Tag: network::configuration, short desc
3479 #: files/debtags/vocabulary
3480 msgid "Configuration"
3481 msgstr "Konfiguracja"
3482
3483 #. Tag: use::converting, short desc
3484 #: files/debtags/vocabulary
3485 msgid "Data Conversion"
3486 msgstr "Konwersja danych"
3487
3488 #. Tag: use::dialing, short desc
3489 #: files/debtags/vocabulary
3490 msgid "Dialup Access"
3491 msgstr "Połączenia dodzwaniane"
3492
3493 #. Tag: use::downloading, short desc
3494 #: files/debtags/vocabulary
3495 msgid "Downloading"
3496 msgstr "Pobieranie"
3497
3498 #. Tag: use::driver, short desc
3499 #: files/debtags/vocabulary
3500 msgid "Hardware Driver"
3501 msgstr "Sterownik sprzętowy"
3502
3503 #. Tag: use::editing, short desc
3504 #: files/debtags/vocabulary
3505 msgid "Editing"
3506 msgstr "Edytowanie"
3507
3508 #. Tag: use::entertaining, short desc
3509 #: files/debtags/vocabulary
3510 msgid "Entertaining"
3511 msgstr "Rozrywka"
3512
3513 #. Tag: use::filtering, short desc
3514 #: files/debtags/vocabulary
3515 msgid "Filtering"
3516 msgstr "Filtrowanie"
3517
3518 #. Tag: use::gameplaying, short desc
3519 #: files/debtags/vocabulary
3520 msgid "Game Playing"
3521 msgstr "Granie w gry"
3522
3523 #. Tag: use::learning, short desc
3524 #: files/debtags/vocabulary
3525 msgid "Learning"
3526 msgstr "Uczenie"
3527
3528 #. Tag: use::measuring, short desc
3529 #: files/debtags/vocabulary
3530 msgid "Measuring"
3531 msgstr "Mierzenie"
3532
3533 #. Tag: use::organizing, short desc
3534 #: files/debtags/vocabulary
3535 msgid "Data Organisation"
3536 msgstr "Organizowanie danych"
3537
3538 #. Tag: use::playing, short desc
3539 #: files/debtags/vocabulary
3540 msgid "Playing Media"
3541 msgstr "Odtwarzanie multimediów"
3542
3543 #. Tag: use::printing, short desc
3544 #: files/debtags/vocabulary
3545 msgid "Printing"
3546 msgstr "Drukowanie"
3547
3548 #. Tag: use::proxying, short desc
3549 #: files/debtags/vocabulary
3550 msgid "Proxying"
3551 msgstr "Pośredniczenie (proxy)"
3552
3553 #. Tag: use::routing, short desc
3554 #: files/debtags/vocabulary
3555 #. Tag: network::routing, short desc
3556 #: files/debtags/vocabulary
3557 msgid "Routing"
3558 msgstr "Trasowanie (routing)"
3559
3560 #. Tag: use::searching, short desc
3561 #: files/debtags/vocabulary
3562 msgid "Searching"
3563 msgstr "Wyszukiwanie"
3564
3565 #. Tag: use::scanning, short desc
3566 #: files/debtags/vocabulary
3567 #. Tag: network::scanner, short desc
3568 #: files/debtags/vocabulary
3569 msgid "Scanning"
3570 msgstr "Skanowanie"
3571
3572 #. Tag: use::simulating, short desc
3573 #: files/debtags/vocabulary
3574 msgid "Simulating"
3575 msgstr "Symulowanie"
3576
3577 #. Tag: use::storing, short desc
3578 #: files/debtags/vocabulary
3579 msgid "Storing"
3580 msgstr "Przechowywanie"
3581
3582 #. Tag: use::synchronizing, short desc
3583 #: files/debtags/vocabulary
3584 msgid "Synchronisation"
3585 msgstr "Synchronizacja"
3586
3587 #. Tag: use::timekeeping, short desc
3588 #: files/debtags/vocabulary
3589 msgid "Time and Clock"
3590 msgstr "Czas i zegar"
3591
3592 #. Tag: use::transmission, short desc
3593 #: files/debtags/vocabulary
3594 msgid "Transmission"
3595 msgstr "Przesyłanie"
3596
3597 #. Tag: use::typesetting, short desc
3598 #: files/debtags/vocabulary
3599 msgid "Typesetting"
3600 msgstr "Skład tekstu"
3601
3602 #. Tag: use::viewing, short desc
3603 #: files/debtags/vocabulary
3604 msgid "Data Visualization"
3605 msgstr "Wizualizacja danych"
3606
3607 #. Tag: use::text-formatting, short desc
3608 #: files/debtags/vocabulary
3609 msgid "Text Formatting"
3610 msgstr "Formatowanie tekstu"
3611
3612 #. Facet: web, long desc
3613 #: files/debtags/vocabulary
3614 msgid "What kind of tools for the World Wide Web the package provides"
3615 msgstr "Opisuje rodzaj narzędzi do sieci WWW udostępniane przez pakiet."
3616
3617 #. Tag: web::appserver, short desc
3618 #: files/debtags/vocabulary
3619 msgid "Application Server"
3620 msgstr "Serwer aplikacji"
3621
3622 #. Tag: web::blog, short desc
3623 #: files/debtags/vocabulary
3624 msgid "Blog Software"
3625 msgstr "Oprogramowanie blogowe"
3626
3627 #. Tag: web::browser, short desc
3628 #: files/debtags/vocabulary
3629 msgid "Browser"
3630 msgstr "Przeglądarka"
3631
3632 #. Tag: web::cms, short desc
3633 #: files/debtags/vocabulary
3634 msgid "Content Management (CMS)"
3635 msgstr "Zarządzanie treścią (CMS)"
3636
3637 #. Tag: web::cgi, short desc
3638 #: files/debtags/vocabulary
3639 msgid "CGI"
3640 msgstr "CGI"
3641
3642 #. Tag: web::commerce, short desc
3643 #: files/debtags/vocabulary
3644 msgid "E-commerce"
3645 msgstr "Handel elektroniczny"
3646
3647 #. Tag: web::forum, short desc
3648 #: files/debtags/vocabulary
3649 msgid "Forum"
3650 msgstr "Forum"
3651
3652 #. Tag: web::portal, short desc
3653 #: files/debtags/vocabulary
3654 msgid "Portal"
3655 msgstr "Portal"
3656
3657 #. Tag: web::scripting, short desc
3658 #: files/debtags/vocabulary
3659 msgid "Scripting"
3660 msgstr "Tworzenie skryptów"
3661
3662 #. Tag: web::search-engine, short desc
3663 #: files/debtags/vocabulary
3664 msgid "Search Engine"
3665 msgstr "Silnik wyszukiwania"
3666
3667 #. Tag: web::server, short desc
3668 #: files/debtags/vocabulary
3669 #. Tag: network::server, short desc
3670 #: files/debtags/vocabulary
3671 msgid "Server"
3672 msgstr "Serwer"
3673
3674 #. Tag: web::wiki, short desc
3675 #: files/debtags/vocabulary
3676 msgid "Wiki Software"
3677 msgstr "Oprogramowanie Wiki"
3678
3679 #. Tag: web::wiki, long desc
3680 #: files/debtags/vocabulary
3681 msgid "Wiki software, servers, utilities and plug-ins."
3682 msgstr "Oprogramowanie, serwery, narzędzia i wtyczki Wiki."
3683
3684 #. Facet: network, short desc
3685 #: files/debtags/vocabulary
3686 msgid "Networking"
3687 msgstr "Sieć"
3688
3689 #. Facet: network, long desc
3690 #: files/debtags/vocabulary
3691 msgid "Role performed concerning computer networks"
3692 msgstr "Rola pełniona w odniesieniu do sieci komputerowych."
3693
3694 #. Tag: network::client, short desc
3695 #: files/debtags/vocabulary
3696 msgid "Client"
3697 msgstr "Klient"
3698
3699 #. Tag: network::hiavailability, short desc
3700 #: files/debtags/vocabulary
3701 msgid "High Availability"
3702 msgstr "Wysoka dostępność"
3703
3704 #. Tag: network::load-balancing, short desc
3705 #: files/debtags/vocabulary
3706 msgid "Load Balancing"
3707 msgstr "Równoważenie obciążenia"
3708
3709 #. Tag: network::service, short desc
3710 #: files/debtags/vocabulary
3711 msgid "Service"
3712 msgstr "Usługa"
3713
3714 #. Tag: network::vpn, short desc
3715 #: files/debtags/vocabulary
3716 msgid "VPN or Tunneling"
3717 msgstr "VPN lub tunelowanie"
3718
3719 #. Facet: x11, long desc
3720 #: files/debtags/vocabulary
3721 msgid "How the package is related to the X Window System"
3722 msgstr "Opisuje związek pakietu z X Window System."
3723
3724 #. Tag: x11::applet, short desc
3725 #: files/debtags/vocabulary
3726 msgid "Applet"
3727 msgstr "Aplet"
3728
3729 #. Tag: x11::display-manager, short desc
3730 #: files/debtags/vocabulary
3731 msgid "Login Manager"
3732 msgstr "Menedżer logowania"
3733
3734 #. Tag: x11::display-manager, long desc
3735 #: files/debtags/vocabulary
3736 msgid "Display managers (graphical login screens)"
3737 msgstr "Menedżery logowania (graficzne ekrany logowania)."
3738
3739 #. Tag: x11::library, short desc
3740 #: files/debtags/vocabulary
3741 msgid "Library"
3742 msgstr "Biblioteka"
3743
3744 #. Tag: x11::screensaver, short desc
3745 #: files/debtags/vocabulary
3746 msgid "Screen Saver"
3747 msgstr "Wygaszacz ekranu"
3748
3749 #. Tag: x11::terminal, short desc
3750 #: files/debtags/vocabulary
3751 msgid "Terminal Emulator"
3752 msgstr "Emulator terminala"
3753
3754 #. Tag: x11::theme, short desc
3755 #: files/debtags/vocabulary
3756 msgid "Theme"
3757 msgstr "Motyw"
3758
3759 #. Tag: x11::window-manager, short desc
3760 #: files/debtags/vocabulary
3761 msgid "Window Manager"
3762 msgstr "Menedżer okien"
3763
3764 #. Tag: x11::xserver, short desc
3765 #: files/debtags/vocabulary
3766 msgid "X Server and Drivers"
3767 msgstr "Serwer i sterowniki X"
3768
3769 #. Tag: x11::xserver, long desc
3770 #: files/debtags/vocabulary
3771 msgid " X servers and drivers for the X server (input and video)"
3772 msgstr "Serwer i sterowniki do serwera X (wejście i wideo)."
3773
3774 #. Facet: science, short desc
3775 #: files/debtags/vocabulary
3776 msgid "Science"
3777 msgstr "Nauka"
3778
3779 #. Facet: science, long desc
3780 #: files/debtags/vocabulary
3781 msgid "How the package is related to the field of science"
3782 msgstr "Opisuje związek pakietu z daną dziedziną nauki."
3783
3784 #. Tag: science::calculation, short desc
3785 #: files/debtags/vocabulary
3786 msgid "Calculation"
3787 msgstr "Obliczanie"
3788
3789 #. Tag: science::data-acquisition, short desc
3790 #: files/debtags/vocabulary
3791 msgid "Data acquisition"
3792 msgstr "Zbieranie danych"
3793
3794 #. Tag: science::plotting, short desc
3795 #: files/debtags/vocabulary
3796 msgid "Plotting"
3797 msgstr "Tworzenie wykresów"
3798
3799 #. Tag: science::bibliography, short desc
3800 #: files/debtags/vocabulary
3801 msgid "Bibliography"
3802 msgstr "Bibliografia"
3803
3804 #. Tag: science::publishing, short desc
3805 #: files/debtags/vocabulary
3806 msgid "Publishing"
3807 msgstr "Publikowanie"
3808
3809 #. Tag: science::visualisation, short desc
3810 #: files/debtags/vocabulary
3811 msgid "Visualization"
3812 msgstr "Wizualizacja"
3813
3814 #. Facet: iso15924, short desc
3815 #: files/debtags/vocabulary
3816 msgid "Writing script"
3817 msgstr "Sposób zapisu"
3818
3819 #. Facet: iso15924, long desc
3820 #: files/debtags/vocabulary
3821 msgid "Codes for representating writing systems "
3822 msgstr "Kody reprezentujące systemy zapisu."
3823
3824 #. Tag: iso15924::armn, short desc
3825 #: files/debtags/vocabulary
3826 msgid "Armenian"
3827 msgstr "Alfabet ormiański"
3828
3829 #. Tag: iso15924::bopo, short desc
3830 #: files/debtags/vocabulary
3831 msgid "Bopomofo"
3832 msgstr "Bopomofo"
3833
3834 #. Tag: iso15924::brai, short desc
3835 #: files/debtags/vocabulary
3836 msgid "Braille"
3837 msgstr "Alfabet Braille'a"
3838
3839 #. Tag: iso15924::cans, short desc
3840 #: files/debtags/vocabulary
3841 msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
3842 msgstr "Abugidy kanadyjskie"
3843
3844 #. Tag: iso15924::cyrl, short desc
3845 #: files/debtags/vocabulary
3846 msgid "Cyrillic"
3847 msgstr "Cyrylica"
3848
3849 #. Tag: iso15924::deva, short desc
3850 #: files/debtags/vocabulary
3851 msgid "Devanagari (Nagari)"
3852 msgstr "Pismo dewanagari (Nagari)"
3853
3854 #. Tag: iso15924::ethi, short desc
3855 #: files/debtags/vocabulary
3856 msgid "Ethiopic (Geʻez)"
3857 msgstr "Pismo etiopskie (Gyyz)"
3858
3859 #. Tag: iso15924::geor, short desc
3860 #: files/debtags/vocabulary
3861 msgid "Georgian (Mkhedruli)"
3862 msgstr "Alfabet gruziński (mchedruli)"
3863
3864 #. Tag: iso15924::gujr, short desc
3865 #: files/debtags/vocabulary
3866 msgid "Gujarati"
3867 msgstr "Pismo gudżarati"
3868
3869 #. Tag: iso15924::guru, short desc
3870 #: files/debtags/vocabulary
3871 msgid "Gurmukhi"
3872 msgstr "Pismo gurmukhi"
3873
3874 #. Tag: iso15924::hang, short desc
3875 #: files/debtags/vocabulary
3876 msgid "Hangul (Hangŭl, Hangeul)"
3877 msgstr "Hangul (Hangŭl, Hangeul)"
3878
3879 #. Tag: iso15924::hani, short desc
3880 #: files/debtags/vocabulary
3881 msgid "Han (Hanzi, Kanji, Hanja)"
3882 msgstr "Han (Hanzi, Kanji, Hanja)"
3883
3884 #. Tag: iso15924::hans, short desc
3885 #: files/debtags/vocabulary
3886 msgid "Han (Simplified variant)"
3887 msgstr "Han (wariant uproszczony)"
3888
3889 #. Tag: iso15924::hant, short desc
3890 #: files/debtags/vocabulary
3891 msgid "Han (Traditional variant)"
3892 msgstr "Han (wariant tradycyjny)"
3893
3894 #. Tag: iso15924::hira, short desc
3895 #: files/debtags/vocabulary
3896 msgid "Hiragana"
3897 msgstr "Hiragana"
3898
3899 #. Tag: iso15924::jpan, long desc
3900 #: files/debtags/vocabulary
3901 msgid "Alias for Han + Hiragana + Katakana."
3902 msgstr "Alias dla pisma Han, Hiragana i Katakana."
3903
3904 #. Tag: iso15924::kana, short desc
3905 #: files/debtags/vocabulary
3906 msgid "Katakana"
3907 msgstr "Katakana"
3908
3909 #. Tag: iso15924::khmr, short desc
3910 #: files/debtags/vocabulary
3911 msgid "Khmer"
3912 msgstr "Pismo khmerskie"
3913
3914 #. Tag: iso15924::knda, short desc
3915 #: files/debtags/vocabulary
3916 msgid "Kannada"
3917 msgstr "Pismo kannada"
3918
3919 #. Tag: iso15924::kore, long desc
3920 #: files/debtags/vocabulary
3921 msgid "Alias for Hangul + Han"
3922 msgstr "Alias dla pisma Hangul i Han"
3923
3924 #. Tag: iso15924::laoo, short desc
3925 #: files/debtags/vocabulary
3926 msgid "Lao"
3927 msgstr "Pismo laotańskie"
3928
3929 #. Tag: iso15924::latn, short desc
3930 #: files/debtags/vocabulary
3931 msgid "Latin"
3932 msgstr "Alfabet łaciński"
3933
3934 #. Tag: iso15924::mlym, short desc
3935 #: files/debtags/vocabulary
3936 msgid "Malayalam"
3937 msgstr "Pismo malajalam"
3938
3939 #. Tag: iso15924::mymr, short desc
3940 #: files/debtags/vocabulary
3941 msgid "Myanmar (Burmese)"
3942 msgstr "Myanmar (pismo birmańskie)"
3943
3944 #. Tag: iso15924::orya, short desc
3945 #: files/debtags/vocabulary
3946 msgid "Oriya"
3947 msgstr "Oriya"
3948
3949 #. Tag: iso15924::sinh, short desc
3950 #: files/debtags/vocabulary
3951 msgid "Sinhala"
3952 msgstr "Pismo syngaleskie"
3953
3954 #. Tag: iso15924::syrc, short desc
3955 #: files/debtags/vocabulary
3956 msgid "Syriac"
3957 msgstr "Pismo syryjskie"
3958
3959 #. Tag: iso15924::tavt, short desc
3960 #: files/debtags/vocabulary
3961 msgid "Tai Viet"
3962 msgstr "Pismo tajskie (Tai Viet)"
3963
3964 #. Tag: iso15924::telu, short desc
3965 #: files/debtags/vocabulary
3966 msgid "Telugu"
3967 msgstr "Pismo telugu"
3968
3969 #. Tag: iso15924::tibt, short desc
3970 #: files/debtags/vocabulary
3971 msgid "Tibetan"
3972 msgstr "Pismo tybetańskie"
3973
3974 #. Tag: iso15924::yiii, short desc
3975 #: files/debtags/vocabulary
3976 msgid "Yi"
3977 msgstr "Pismo yi"
3978
3979 #. Tag: iso15924::zsym, short desc
3980 #: files/debtags/vocabulary
3981 msgid "Symbols"
3982 msgstr "Symbole"
3983
3984